Topological Data for Enneahedra with 10 vertices

333333466, 333333556, 333333457, 333334447, and 333333448

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 379; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid acihfe adf aedg afh bgd bdc
Face Topology: 336343 633 636 633343 664 6363 643 336 363
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhdi cid dhgf dfe
Vertex Topology: 6333 636 663 634 643 6333 3363 336 6334 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiGhIfJeCa aCdJfDa aDeJdIgEa aEfIhFa bFgIdGb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di dh df de ef fg gh

Index = 380; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abh ahfi aif aeidhg afb cfd dfe
Face Topology: 334363 633 633 6363 636 633433 663 364 463
Vertices: abc achd adie afg agb bgfhc dhf dfi eif efa
Vertex Topology: 633 6334 6433 663 633 33633 436 463 336 366
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGfHiCa aCiIfJa aJeIiHdGhFgDa aDfFbEa cFfGdBc dHfIeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch dh df di ei ef fi fh fg

Index = 381; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahed ace adchif aei aib bec egf
Face Topology: 343633 633 6363 646 634333 663 633 364 633
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgieh che ced eif
Vertex Topology: 6334 643 636 663 6333 633 33363 436 463 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhGiJfDa aDeJiEa aEiGbFa bGeHcAb eGgEfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce cd de eh ei ef fi gi

Index = 382; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahd ace adhbif aei aib bec egf
Face Topology: 433633 6363 633 636 633433 663 634 463 633
Vertices: abhc ade aef afig agb bgie beh ched cda eif
Vertex Topology: 6433 636 663 6333 634 4336 463 3363 336 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGhAa aAhHdIa aIcHeBa aBdHhGbFiJfCa aCeJiDa aDiFbEa bGeHcAb eFgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd de eh ei ef fi gi

Index = 383; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd ace adhgif aei aieb bec egf
Face Topology: 333634 643 633 636 633433 663 6363 363 643
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgeh egi eif hedc
Vertex Topology: 6333 633 636 663 6334 643 3463 643 633 3633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhJdBa aBcJeCa aCdJhGgHiIfDa aDeIiEa aEiHeGbFa bGeJcAb eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd de eh eg ei ef fi gi

Index = 384; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhied ace adcf aeg afi bic chg
Face Topology: 363433 636 633343 664 6363 643 633 336 633
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chi cigfe ced cda
Vertex Topology: 636 634 643 633 63333 336 633 63334 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHgDa aDfHiEa bEiGcFb cGhEgHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci ce cd de ef fg gi hi

Index = 385; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agec abh ahe adhbif aei aib ced egf
Face Topology: 433633 6363 643 636 633433 663 634 363 633
Vertices: abc achd ade aef afig agb bgie behc dhe eif
Vertex Topology: 643 6333 636 663 6333 634 4336 4633 336 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHcAa aAbHhBa aBhIeCa aCdIhHbGiJfDa aDeJiEa aEiGbFa cHeIdBc eGgEfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bc ch dh de eh ei ef fi gi

Index = 386; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abeh ahe adhcif aei aib ced egf
Face Topology: 343633 634 6363 636 633433 663 633 463 633
Vertices: abc ade aef afig agb bgiec ceh chda eif hed
Vertex Topology: 634 636 663 6333 633 33364 463 4336 633 363
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFeGhHa aHhJeBa aBdJhGcFiIfCa aCeIiDa aDiFbEa cGeJdHc eFgDfIe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ce ch dh de eh ei ef fi gi

Index = 387; Topology = 333333466; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abeh aie adihcf aeg afb cei dhe
Face Topology: 343633 634 6363 636 633343 663 633 463 336
Vertices: abc achid ade aef afg agb bgfec ceh die eih
Vertex Topology: 634 64333 636 663 633 633 33364 463 336 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGeHhBa aBiIeCa aCdIiJhHcGfDa aDeGgEa aEfGbFa cHeJiBc dBhJeId
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ce ch di de ei eh ef fg hi

Index = 388; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agehc abh ahe adbgif aei bie bdc egf
Face Topology: 53363 53633 553 536 535333 563 536 533 633
Vertices: abc achd aef afigb bge bedh bhc dea egi eif
Vertex Topology: 553 5333 563 53335 536 5633 533 365 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEeFhGcAa aAbGhBa aBhFeHa aHdFbEgIiJfCa aCeJiDa bDiIeEb bFdBcGb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg be bh bc ch dh de eg ei ef fi gi

Index = 389; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abghd ach ahi aig aficb ced egf
Face Topology: 353335 655 63533 653 633 635 63353 533 353
Vertices: abc acd adhe aeif afg agb bgc cgieh chd fig
Vertex Topology: 635 653 6333 6333 635 653 355 55333 533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhCa aChHiDa aDiJgEa aEfJiHcGbFa cHeCdIc eHgJfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 390; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg ahd achfe adf aedigb bfi cid fhg
Face Topology: 33536 563 535 53363 556 535333 363 335 633
Vertices: abgihc ade aef afb bfg chd cda dhif dfe fig
Vertex Topology: 533333 553 536 563 363 335 355 5336 563 633
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAhFdGa aGcFhHfIeBa aBdIfCa aCeIdHiJgEbDa bEfJiAb cAiHdFc fHhAgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh df de ef fi fg gi hi

Index = 391; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd acgie adi aig afdhb bgc dfe
Face Topology: 335335 653 635 63533 653 635 63533 353 533
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chgd dgfi die
Vertex Topology: 6333 635 653 6333 635 653 353 3355 5533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHgIiJeCa aCdJiDa aDiIgEa aEfIdHhGbFa bGgHcAb dIfDeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dg di de ei fi fg gh

Index = 392; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aechg afb bfc ced
Face Topology: 353353 633 63533 653 635 63533 653 355 533
Vertices: abhc adie aef afg agb bgfh chf cfei cid cda
Vertex Topology: 6335 6333 635 653 633 3353 535 5533 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiIdJa aJcIiBa aBiHfCa aCeHcGhFgDa aDfFbEa bFfGcAb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fh fg

Index = 393; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg ahd acfie adi aidhgb bfh cgf dfe
Face Topology: 33536 563 535 53633 553 535333 363 336 563
Vertices: abghc acd ade aeif afb bfg chfd dfi die fhg
Vertex Topology: 53333 535 553 5336 563 363 3365 563 533 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGfHiIeCa aCdIiDa aDiHdGhJgFbEa bFfJhAb cAgJfGc dHfDeId
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 394; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahgid aci aif aeg afchb bgc ced
Face Topology: 353335 653 63533 653 633 635 63533 355 533
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgfei cid cda
Vertex Topology: 6335 6333 633 635 653 353 535 55333 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiBa aBiHfCa aCeHgDa aDfHcGhFbEa bFgGcAb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di ei ef fg gh

Index = 395; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfid ace adi aichg afb bfc cfe
Face Topology: 353353 633 63533 653 633 63533 653 355 553
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgfh chf cfi cied
Vertex Topology: 6335 653 633 6335 653 633 3353 535 553 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiJdBa aBcJeCa aCdJiDa aDiIcHhGgEa aEfGbFa bGfHcAb cIfDeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd de ei fi fh fg

Index = 396; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghdi aid acibe adh ahg afb bfe bdc
Face Topology: 535333 63353 635 63353 653 633 635 533 553
Vertices: abic ade aehf afg agb bgfh bhed bdi cid cda
Vertex Topology: 6533 653 6333 633 635 5333 5335 553 335 356
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGdHiAa aAiIdJa aJcIiHbGeBa aBdGhCa aChFgDa aDfFbEa bFfCeGb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bd bi ci cd di de eh fh fg

Index = 397; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhed ace adcif aeg afi bic ehg
Face Topology: 353533 635 63353 655 63533 653 633 335 533
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chie ced eigf
Vertex Topology: 635 653 635 653 633 63333 335 5335 553 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHiJfDa aDeJgEa aEfJiFa bFiHcGb eHhFgJe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de ei ef fg gi hi

Index = 398; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgehd ach ahcif aei bic ced egf
Face Topology: 36353 536 533533 563 53633 553 336 653 533
Vertices: abc adhe aef afigb bgc cgie ceh chd cda eif
Vertex Topology: 536 5335 553 53333 336 6335 653 633 635 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFeGhHdIa aIcHhBa aBhGcFiJfCa aCeJiDa bDiFcEb cGeBdHc eFgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ce ch cd dh eh ei ef fi gi

Index = 399; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh aid acige adf aeg afdhb bgi chd
Face Topology: 335335 653 635 63353 653 635 63533 353 335
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgh cid dihg dgfe
Vertex Topology: 63333 635 653 633 635 653 353 335 5335 5533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAiHdBa aBcHiIgJeCa aCdJfDa aDeJgEa aEfJdIhGbFa bGgIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dg de ef fg gh hi

Index = 400; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg ahd acife adf aedigb bfh cgi dhf
Face Topology: 33536 563 535 53363 556 535333 363 333 536
Vertices: abghc ade aef afb bfg chid cda dif dfe fihg
Vertex Topology: 53333 553 536 563 363 3335 355 536 563 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAhFdGa aGcFiHfIeBa aBdIfCa aCeIdHiJgEbDa bEfJhAb cAgJiFc dFhJfHd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd di df de ef fi fg gh hi

Index = 401; Topology = 333333556; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agfhd aci aif aehcgb bfc cfi dhe
Face Topology: 35336 563 53633 553 536 533533 365 563 333
Vertices: abgc acd adie aef afb bfg cgf cfh chid eihf
Vertex Topology: 5335 553 5333 536 563 363 536 563 5333 3336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGfHhIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJhHcGgFbEa bFfGcAb cHfJiIc dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cf ch cd di ei ef fh fg hi

Index = 599; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd adef agh aieb bdihgf beg cfeh cgei dhe
Face Topology: 434 3463 344 3364 443443 464 3364 3463 446
Vertices: abfgc achid adb bde bef cgh die eih ehg egf
Vertex Topology: 34343 33434 344 446 463 344 436 634 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAgFhBa aBiGeDbCa bDdGiHhIgJfEb bEeJgAb cAfJeIhFc cFgIeHiBc dBhHeGd
Edges: ab ac ad bd be bf cg ch di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 600; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahi aie adihgbf aeb beh cge ced
Face Topology: 43373 5373 533 537 5333343 574 473 337 373
Vertices: abghc acid ade aef afb bfe beg chei die ehg
Vertex Topology: 54333 5333 537 573 534 437 473 3373 337 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIiHhJgGbFfDa aDeFbEa bGeJhAb cAgJeHc cHeIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di de ei eh eg ef gh

Index = 601; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agfh ahi aif aeihcgb bfc cfd dfe
Face Topology: 34337 573 5373 533 537 5333433 374 473 373
Vertices: abgc achd adie afb bfg cgf cfh dhfi eif efa
Vertex Topology: 5334 5433 5333 573 373 437 473 3373 337 375
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDfEgAa aAgFfGhBa aBhHiCa aCiIfJa aJeIiHhGcFgEbDa bEfFcAb cGfHdBc dHfIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cf ch dh di ei ef fi fh fg

Index = 602; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef ageh aid ace adihbgf aeg bfe bei che
Face Topology: 43373 5373 533 537 5333433 573 437 473 337
Vertices: abhic acd ade aef afgb bge beh cied eih egf
Vertex Topology: 54333 533 537 573 5334 437 473 3373 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFeGhAa aAiHdBa aBcHeCa aCdHiIhGbFgJfDa aDeJgEa bEfJeFb bGeIiAb cAhIeHc
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ci cd de ei eh eg ef fg hi

Index = 603; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef ageh ahd ace adhbgif aei bie bec egf
Face Topology: 43373 5373 533 537 5334333 573 437 473 733
Vertices: abhc ade aef afigb bge beh ched cda egi eif
Vertex Topology: 5433 537 573 53334 437 473 3373 335 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEeFhAa aAhGdHa aHcGeBa aBdGhFbEgIiJfCa aCeJiDa bDiIeEb bFeGcAb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ch cd de eh eg ei ef fi gi

Index = 604; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgheid aci aicf aeh bhc cgf ced
Face Topology: 37343 537 5333433 573 5373 543 337 733 743
Vertices: abc acd adie aef afhgb bgc cgh chfe cei cid
Vertex Topology: 537 573 5334 543 53333 337 733 7334 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHeIiJdBa aBcJiCa aCiIcHfDa aDeHhEa bEhGcFb cGgEfHc cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ce ci cd di ei ef fh gh

Index = 605; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahed ace adchgif aei bie bec egf
Face Topology: 34373 533 5373 547 5343333 573 337 374 733
Vertices: abhc ade aef afigb bgeh che ced cda egi eif
Vertex Topology: 5334 537 573 53333 3373 437 473 435 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhAa aAhFeGdHa aHcGeBa aBdGcFhEgIiJfCa aCeJiDa bDiIeEb bEeFcAb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ce cd de eh eg ei ef fi gi

Index = 606; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abhid ace adf aeg afi aicb chg
Face Topology: 3533334 745 73433 753 733 733 733 7353 543
Vertices: abc acd ade aef afg agih ahb bhc chi cigfed
Vertex Topology: 735 753 733 733 733 7334 743 345 543 533333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHhIiJdBa aBcJeCa aCdJfDa aDeJgEa aEfJiFa aFiIcHbGa cIhFgJc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ci cd de ef fg gi hi

Index = 607; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afdg ahd achgbie adi aib bdh cgd dfe
Face Topology: 43733 5373 537 5333433 573 534 473 337 733
Vertices: abghc ade aeif afb bfid bdg chd cda dhg die
Vertex Topology: 54333 573 5333 534 4337 473 337 375 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEdFgAa aAhGdHa aHcGhIgFbEiJeBa aBdJiCa aCiEbDa bFdIhAb cAgIdGc dEfCeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg ch cd dh dg di de ei fi gh

Index = 608; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afdg ahd achigbe adf aeb bdi cid dhg
Face Topology: 43733 5373 537 5333343 573 534 473 337 733
Vertices: abgihc acd ade aef afb bfed bdg chd dhi dig
Vertex Topology: 543333 537 573 533 534 4337 473 337 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFdGgAa aAhHdBa aBcHhIiJgGbFeCa aCdFfDa aDeFbEa bGdJiAb cAiIdHc dIhAgJd
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg ch cd dh di dg de ef gi hi

Index = 609; Topology = 333333457; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abd aci aif aeihg afh agfb dfe
Face Topology: 3333534 743 733 733 735 73343 754 7353 353
Vertices: abc adie aef afg agh ahb bhfidc cda eif fhg
Vertex Topology: 733 7333 735 753 734 743 345333 337 335 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGdHa aHcGiBa aBiIfCa aCeIiGhJgDa aDfJhEa aEgJfGbFa dGfIeBd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 610; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agd acgfhie adi bhdg bfdc dfi dhe
Face Topology: 3373 444 447 4344333 473 3374 3473 743 733
Vertices: abgc acd ade aeihfb bfg cgd dgf dfh dhi die
Vertex Topology: 4343 437 473 433343 344 347 744 743 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFgGfHhIiJeCa aCdJiDa bDhHdGgEb bEfGdFcAb dHfDiId dIhDeJd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg df dh di de ei fh fg hi

Index = 611; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahgc abd acie adi aig afbh agb dfe
Face Topology: 4343343 7343 744 7333 743 734 7343 744 433
Vertices: abc ade aeif afg agh ahb bhg bgfidc cda die
Vertex Topology: 743 743 7333 734 743 734 434 443343 347 433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGgHcAa aAbHdIa aIcHiJeBa aBdJiCa aCiHgDa aDfHbGhEa aEgGbFa dHfCeJd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bc cd di de ei fi fg gh

Index = 612; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahi aid acie adf aeg afh agib bhdc
Face Topology: 3343334 744 744 7343 743 733 734 7343 3443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dihgfe
Vertex Topology: 7343 734 743 733 733 734 743 344 344 444333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJfDa aDeJgEa aEfJhFa aFgJiHbGa bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ef fg gh hi

Index = 613; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahi aid acge adf aeg afdh agib bhc
Face Topology: 3343344 743 734 7343 743 734 7344 7433 343
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihgd cda dgfe
Vertex Topology: 7333 743 733 734 744 743 343 33444 347 4433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHgJeBa aBdJfCa aCeJgDa aDfJdHhEa aEgHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dg de ef fg gh hi

Index = 614; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abgi aie adif aeg afch agb ced
Face Topology: 3434343 734 7343 734 7333 744 7343 743 443
Vertices: abc acid ade aef afg agh ahb bhgc cgfei die
Vertex Topology: 734 7433 734 743 734 743 733 3344 44343 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHgIiBa aBiJeCa aCdJiIfDa aDeIgEa aEfIcHhFa aFgHbGa cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc cg ci di de ei ef fg gh

Index = 615; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abfd acfghie adi bgdc dfh dgi dhe
Face Topology: 3473 444 4347 4443333 473 3374 743 733 733
Vertices: abc acd aeihgfb bfc cfd dfg dgh dhi die dea
Vertex Topology: 434 447 4333343 344 447 743 733 733 733 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCfDcAa aAbDfEdBa aBcEfFgGhHiIeJa aJdIiCa bCgFdEcDb dFfChGd dGgCiHd dHhCeId
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cd df dg dh di de ei fg gh hi

Index = 616; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh aic abd acfe adf aedg afih agi bhg
Face Topology: 3343443 733 734 7343 744 7344 7433 743 334
Vertices: abc ade aef afg agh ahib bigfdc cda dfe gih
Vertex Topology: 733 743 734 744 743 7333 334443 347 443 433
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEhFb aFiGcAa aAbGdHa aHcGfIeBa aBdIfCa aCeIdGgDa aDfGiJhEa aEgJiFa bFhJgGb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bi bc cd df de ef fg gi gh hi

Index = 617; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahi aigd ace adf aeg afch agib bhc
Face Topology: 3433344 743 7343 743 733 734 7344 7433 344
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cihg cgfed
Vertex Topology: 7334 743 733 733 734 744 743 343 4344 44333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJdBa aBcJeCa aCdJfDa aDeJgEa aEfJcIhFa aFgIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cd de ef fg gh hi

Index = 618; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahgc abid ace adf aei aibh agb cgf
Face Topology: 4433343 7344 7433 743 733 733 7343 744 443
Vertices: abc ade aef afig agh ahb bhg bgic cifed cda
Vertex Topology: 744 733 733 7334 743 734 434 4434 43333 437
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHcAa aAbHiIdJa aJcIeBa aBdIfCa aCeIiDa aDiHbGhEa aEgGbFa cHgDfIc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bc ci cd de ef fi gi gh

Index = 619; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahfi aid ace adif aebg afh agb bec
Face Topology: 4334433 7343 733 734 7334 7443 743 734 443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgf bfei cied
Vertex Topology: 7433 733 734 744 743 733 734 4334 4443 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIiAa aAiJdBa aBcJeCa aCdJiIfDa aDeIbHgEa aEfHhFa aFgHbGa bIeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd de ei ef fg gh

Index = 620; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abhd aci aif aeg afih agcb dge
Face Topology: 3433344 744 7343 743 733 734 7334 7443 343
Vertices: abc adie aef afg agh ahb bhc chgid cda eigf
Vertex Topology: 734 7333 733 734 744 743 344 44433 437 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHdIa aIcHiBa aBiJfCa aCeJgDa aDfJiHhEa aEgHcGbFa dHgJeBd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch cd di ei ef fg gi gh

Index = 621; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahi aied ace adcf aeg afih agb bgc
Face Topology: 3434343 733 7343 744 7343 744 7333 743 344
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cigfe ced
Vertex Topology: 7334 743 734 743 734 743 733 3343 43434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIgEa aEfIiHhFa aFgHbGa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ce cd de ef fg gi gh

Index = 622; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg ahd achgfie adi bidg bfdh cgd dfe
Face Topology: 3373 444 437 4334433 473 3374 3473 347 743
Vertices: abghc ade aeifb bfg chd cda dhg dgf dfi die
Vertex Topology: 43433 473 43343 344 337 374 734 744 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEhGgHfIiJeBa aBdJiCa bCiIdHgDb bDfHdGhAb cAgGdEc dIfCeJd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh dg df di de ei fi fg gh

Index = 623; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abhi aie adif aeg afh agcb ced
Face Topology: 3434334 744 7343 734 7333 743 734 7343 443
Vertices: abc acid ade aef afg agh ahb bhc chgfei die
Vertex Topology: 734 7433 734 743 733 734 743 344 443343 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHhIiBa aBiJeCa aCdJiIfDa aDeIgEa aEfIhFa aFgIcHbGa cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ci di de ei ef fg gh

Index = 624; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefgh ahc abid ace adi aig afih agb cgfe
Face Topology: 3433343 734 7343 743 734 744 7343 743 4433
Vertices: abc acd aeif afg agh ahb bhgic cied dea fig
Vertex Topology: 734 743 7343 734 743 733 33444 4433 337 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGiHdBa aBcHeIa aIdHiCa aCiJgDa aDfJiGhEa aEgGbFa cGgJfCeHc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ci cd de ei fi fg gi gh

Index = 625; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agd acghfie adi bidh bhdc dgf dfe
Face Topology: 3373 444 447 4343433 473 3373 3373 744 743
Vertices: abgc ade aeifb bfhg cgd cda dgh dhf dfi die
Vertex Topology: 4343 473 43343 3434 347 374 743 734 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEdFa aFcEgGhHfIiJeBa aBdJiCa bCiIdHhDb bDhGdEcAb dGgDfHd dIfCeJd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh df di de ei fi fh gh

Index = 626; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agh ahgi aigf beg bfeidhc cgd dge
Face Topology: 3344 437 473 4373 4373 347 3343433 374 474
Vertices: abgc achd adie aefb bfg cgh dgi eig egf gdh
Vertex Topology: 4373 4334 4434 4433 337 373 473 437 473 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFhBa aBhJgGiCa aCiHgIfDa bDeIgEb bEfIeHiGdJhFcAb cFgJdBc dGgHeCd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh dg di ei eg ef fg gi gh

Index = 627; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgh ahgd acg agi big bfiedch bgc egf
Face Topology: 4433 4373 4373 447 473 437 4333343 474 373
Vertices: abhc acd adge aeifb bgh cgd egi fig fgb gch
Vertex Topology: 4434 443 4373 43334 473 473 373 337 374 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfIgEhAa aAhJgFdBa aBcFgCa aCgGiDa bDiHgIb bIfHiGeCdFcJhEb bEgJcAb eGgHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cg cd dg eg ei fi fg gi gh

Index = 628; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahf afe adfb bedchig bfi cif fhg
Face Topology: 4334 4473 437 474 4374 4433333 473 337 733
Vertices: abgihc acfd ade aeb bef bfg chf dfe fhi fig
Vertex Topology: 443333 4373 434 444 447 473 337 374 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGfBa aBfHeCa aCdHfEbDa bEeHdBcGhIiJgFb bFfJiAb cAiIfGc fIhAgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf df de ef fh fi fg gi hi

Index = 629; Topology = 333334447; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahf afi aifb beidchg bfh cgf dfe
Face Topology: 4334 4473 437 473 4374 4433333 473 337 374
Vertices: abghc adie aeb bef bfg chf cfda dfi eif fhg
Vertex Topology: 44333 4334 444 447 473 337 3734 373 437 733
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAhFfGa aGfHiBa aBiIfDbCa bDeIiHdGcFhJgEb bEfJhAb cAgJfFc dHfIeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf df di ei ef fi fh fg gh

Index = 630; Topology = 333333448; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aedf agd acghifbe adb bdi chd dgi dhf
Face Topology: 4383 4383 438 43333343 484 483 338 833 833
Vertices: abfihgc acd ade aeb bed bdf cgd dgh dhi dif
Vertex Topology: 4433333 438 483 434 438 483 338 833 833 833
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEdFfAa aAgGdBa aBcGgHhIiJfFbEeCa aCdEbDa bFdJiAb cAhHdGc dHgAiId dIhAfJd
Edges: ab ac ad ae be bd bf cg cd dg dh di df de fi gh hi

Index = 631; Topology = 333333448; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afdg ahd achigbfe adf bed bdi cid dhg
Face Topology: 4383 4383 438 43333433 483 438 483 338 833
Vertices: abgihc ade aefb bfd bdg chd cda dhi dig dfe
Vertex Topology: 443333 483 4334 438 483 338 384 833 833 833
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDdEgAa aAhFdGa aGcFhHiIgEbDfJeBa aBdJfCa bCeJdDb bEdIiAb cAiHdFc dHhAgId
Edges: ab ac ad ae bf bd bg ch cd dh di dg df de ef gi hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site