Topological Data for Enneahedra with 10 vertices

333334456 and 333344446

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra


Index = 402; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abghid aci aih ahg bfhc cgfe ced
Face Topology: 36333 546 534433 563 534 544 3346 6433 633
Vertices: abc adie aehf afgb bgc cgh chei cid cda fhg
Vertex Topology: 536 5333 5343 5343 346 644 6433 633 635 344
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGiHdIa aIcHiBa aBiGhCa aChJgDa bDfJhFcEb cFgJfCeGc cGeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ci cd di ei eh fh fg gh

Index = 403; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abheid aci aich ahg bfh cgfe ced
Face Topology: 36343 536 534433 563 5364 543 334 6334 643
Vertices: abc acd adie aehf afgb bghc che cei cid fhg
Vertex Topology: 536 563 5334 5443 5333 3346 644 643 633 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhGeHiIdBa aBcIiCa aCiHcGhDa aDhJgEa bEfJhFb cFgJfDeGc cHeCdIc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ce ci cd di ei eh fh fg gh

Index = 404; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgehd ach ahci aig bfic ced egf
Face Topology: 36343 546 534433 563 5363 534 3336 643 443
Vertices: abc adhe aeif afgb bgc cgie chd cda ehc fig
Vertex Topology: 536 5334 5433 5343 346 6434 633 635 436 334
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFeIhGdHa aHcGhBa aBhIcFiCa aCiJgDa bDfJiFcEb cIeBdGc eFgJfCe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ce ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 405; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abh ahe adgif aei aieb bdc egf
Face Topology: 433534 6433 643 635 63433 653 6354 433 543
Vertices: abc achd ade aef afig agb bgedh bhc egi eif
Vertex Topology: 643 6333 635 653 6334 644 44533 433 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhBa aBhGeCa aCdGgIiJfDa aDeJiEa aEiIeGbFa bGdBcHb eIgEfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch dh de eg ei ef fi gi

Index = 406; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef aghc abh ahe adhgif aei bie bedc egf
Face Topology: 43363 5343 544 546 534333 563 436 4633 633
Vertices: abc ade aef afigb bgeh bhc chda dhe eif gie
Vertex Topology: 543 536 563 53334 4364 443 3435 346 633 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGa aGhHeBa aBdHhEgJiIfCa aCeIiDa bDiJeEb bEeHdGcFb eJgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh de eh eg ei ef fi gi

Index = 407; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abh ahe adhif aei aib bedc egf
Face Topology: 433533 6343 644 645 63433 653 634 4533 533
Vertices: abc achd ade aef afig agb bgieh bhc dhe eif
Vertex Topology: 643 6343 635 653 6333 634 43354 443 345 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhBa aBhIeCa aCdIhGiJfDa aDeJiEa aEiGbFa bGeIdBcHb eGgEfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch dh de eh ei ef fi gi

Index = 408; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abied ace adci aihg afh bgf cfe
Face Topology: 353443 635 63343 654 6353 6333 643 334 544
Vertices: abc acd aeif afg aghb bhfic cie ced dea fhg
Vertex Topology: 635 653 6434 643 6333 33435 534 543 346 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEhFcAa aAbFiGeHdBa aBcHeIa aIdHcGiCa aCiFhJgDa aDfJhEa bEgJfFb cFfCeGc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 409; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abfgd acg agh bigc cfihed egi fhg
Face Topology: 3533 445 43463 456 463 3365 543333 363 436
Vertices: abc adge aehifb bfc cfg cgd cda egh fig gih
Vertex Topology: 435 4363 433343 345 546 563 534 363 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFdGa aGcFgBa aBgHhCa bCiIgEcDb cEfIiJhHeBdFc eHgJiCe fChJgIf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg cd dg eg eh fi fg gi gh hi

Index = 410; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahi aie adhgbf aeb beh cgei chd
Face Topology: 43363 5363 543 536 534343 564 464 3363 343
Vertices: abghc acid ade aef afb bfe beg chi dihe ehg
Vertex Topology: 54343 5333 536 563 534 436 463 343 3346 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIhJgGbFfDa aDeFbEa bGeJhAb cAgJeIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di de eh eg ef gh hi

Index = 411; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfc abfh ahi aif aecbg afb cid dhe
Face Topology: 443353 6354 6453 633 635 63443 654 433 333
Vertices: abc achd adie afg agb bgf bfc cfeih dhi efa
Vertex Topology: 644 6433 6333 653 634 435 454 45333 333 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhBa aBhIiCa aCiHfJa aJeHcGbFgDa aDfFbEa cHiIdBc dIhHeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch dh di ei ef fg hi

Index = 412; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgd ace adghif aei bhec egi ehf
Face Topology: 34363 544 5343 546 534333 563 3364 643 633
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgc cged egh ehi eif
Vertex Topology: 534 543 536 563 533343 344 4463 643 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGeCa aCdGgHhIiJfDa aDeJiEa bEhHeGcFb eHgEiIe eIhEfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd de eg eh ei ef fi gh hi

Index = 413; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahfi aid acie adf aebhg afh bgf bdc
Face Topology: 434353 6353 634 6333 645 63433 653 435 443
Vertices: abic ade aef afg aghb bhf bfedi cid cda fhg
Vertex Topology: 6433 643 635 653 6334 435 45343 334 346 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFfGiAa aAiHdIa aIcHiGeBa aBdGfCa aCeGbFhJgDa aDfJhEa bEgJfFb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd di de ef fh fg gh

Index = 414; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahdc abd acbe adf aehig afi bif fhg
Face Topology: 434353 6343 644 6343 645 63333 653 435 533
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhfed bdc fhi fig
Vertex Topology: 643 634 643 635 653 63334 43534 443 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGdHcAa aAbHdBa aBcHbGeCa aCdGfDa aDeGhIiJgEa aEfJiFa bFiIfGb fIhFgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 415; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh aid acie adf aehbg afb bfi chd
Face Topology: 434353 6353 634 6333 645 63343 654 453 334
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf bfh cid cda dihfe
Vertex Topology: 64333 643 635 653 634 435 453 334 346 43353
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJfCa aCeJhGbFgDa aDfFbEa bGfJiAb cAhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di de ef fh fg hi

Index = 416; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahi aie adigbf aeb beh cgi ched
Face Topology: 43363 5363 534 546 534343 564 463 334 3363
Vertices: abghc acid ade aef afb bfe beg chi die eihg
Vertex Topology: 54333 5343 536 563 534 436 463 334 346 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIiJgGbFfDa aDeFbEa bGeJhAb cAgJiHc cHhJeIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di de ei eg ef gh hi

Index = 417; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfc abh ahi aif aeibg afb cid dhfe
Face Topology: 433353 6353 643 634 645 63443 654 343 3353
Vertices: abc achd adie afg agb bgf bfihc dhi eif efa
Vertex Topology: 643 6333 6343 653 634 435 45433 334 345 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFfGcAa aAbGhBa aBhHiCa aCiIfJa aJeIiGbFgDa aDfFbEa cGiHdBc dHhGfIeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch dh di ei ef fi fg hi

Index = 418; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid acie adf aeihg afh bgf bfdc
Face Topology: 334353 634 644 6343 645 63433 653 335 3543
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhfi cid dife fhg
Vertex Topology: 6343 634 643 635 653 6333 3354 344 4453 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIfDa aDeIiGhJgEa aEfJhFa bFgJfGb bGfIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ef fi fh fg gh

Index = 419; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahi aie adhgf aeg afeb beic chd
Face Topology: 333534 644 643 635 63443 654 6353 3533 343
Vertices: abhc acid aef afg agb bgeh chi dihe dea egf
Vertex Topology: 6343 6333 653 634 643 3454 343 3345 356 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHhFgJfCa aCeJgDa aDfJeFbEa bFeHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de eh eg ef fg hi

Index = 420; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd achgie adf aei bidh bgdc dgf
Face Topology: 33633 544 546 534433 563 533 3364 3463 643
Vertices: abhc acd ade aef afigb bgh chd dhg dgi dife
Vertex Topology: 5343 536 563 533 53343 344 346 644 643 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHgIiJeCa aCdJfDa aDeJiEa bEiIdHhFb bFgHdGcAb dIgEfJd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh dg di de ef fi gi gh

Index = 421; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahi aie adihf aeg afb beic ched
Face Topology: 333533 634 644 645 63443 653 633 3543 3453
Vertices: abhc acid aef afg agb bgfeh chi die dea eih
Vertex Topology: 6343 6343 653 633 633 33354 344 345 356 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHiJhFfCa aCeFgDa aDfFbEa bFeJiGcAb cGhJeHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de ei eh ef fg hi

Index = 422; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd achie adi aig afb bidc dhfe
Face Topology: 335333 634 645 63443 654 643 633 3453 5433
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgfih chd dhi die
Vertex Topology: 6343 635 653 6343 633 633 33344 345 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiDa aDiGgEa aEfGbFa bGiIdHcAb dIhGfDeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di de ei fi fg hi

Index = 423; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid ace adif aeihg afh bgf bfec
Face Topology: 333453 634 643 634 6345 64433 653 335 3543
Vertices: abic ade aef afg aghb bhfi cied cda eif fhg
Vertex Topology: 6343 634 645 653 6333 3354 3443 336 445 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGdHa aHcGeBa aBdGiIfCa aCeIiFhJgDa aDfJhEa bEgJfFb bFfIeGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 424; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahi aie adhbf aeg afb beic chd
Face Topology: 433533 6354 643 635 63443 653 634 4533 343
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgfe beh chi dihe
Vertex Topology: 6443 6333 635 653 633 634 4335 454 343 3345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJhHbGfDa aDeGgEa aEfGbFa bHeJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de eh ef fg hi

Index = 425; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahied ace adcf aei aib bic chgf
Face Topology: 353433 633 63443 654 6353 644 643 345 5333
Vertices: abhc acd aef afig agb bgih chi cife ced dea
Vertex Topology: 6335 653 643 6343 633 3343 534 5434 543 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHeIdBa aBcIeJa aJdIcHfCa aCeHiDa aDiFbEa bFiGcAb cGhFgDfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ef fi gi hi

Index = 426; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd ace adhif aeg afi biec ehg
Face Topology: 343533 644 6343 645 63433 653 633 3354 543
Vertices: abc ade afg agihb bhc ched cda ehi eigf efa
Vertex Topology: 634 635 633 63343 344 4453 436 543 5333 536
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeJfCgDb aDhEcAa aAbEhFdGa aGcFeBa aBdFhHiIfJa aJeIgCa aCfIiDa bDiHeFcEb eHhDgIe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd de eh ei ef fg gi hi

Index = 427; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agdc abd acbe adghif aei bhe egi ehf
Face Topology: 43463 5343 544 5346 543333 563 436 633 633
Vertices: abc acd ade aef afihgb bged bdc egh ehi eif
Vertex Topology: 543 534 546 563 533334 4364 443 633 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFdGcAa aAbGdBa aBcGbFeCa aCdFgHhIiJfDa aDeJiEa bEhHeFb eHgEiIe eIhEfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd de eg eh ei ef fi gh hi

Index = 428; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef ageh ahd ache adbgif aei bie bdc egf
Face Topology: 43463 5363 534 5336 544333 563 436 443 633
Vertices: abhc ade aef afigb bge bedh chd cda egi eif
Vertex Topology: 5433 546 563 53334 436 4643 334 345 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEeFhAa aAhGdHa aHcGhFeBa aBdFbEgIiJfCa aCeJiDa bDiIeEb bFdGcAb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ch cd dh de eg ei ef fi gi

Index = 429; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef ageh aid acie adhbgf aeg bfe bei chd
Face Topology: 43463 5363 534 5336 543433 563 436 463 334
Vertices: abhic acd ade aef afgb bge beh cid dihe egf
Vertex Topology: 54333 534 546 563 5334 436 463 334 4336 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFeGhAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIhGbFgJfDa aDeJgEa bEfJeFb bGeIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ci cd di de eh eg ef fg hi

Index = 430; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afdg ahi aigbfe adf aedb bdh cgi chd
Face Topology: 43634 5463 533 533443 564 5364 463 333 336
Vertices: abghc acid aef afb bfd bdg chi dihg dfe dea
Vertex Topology: 54333 5336 534 544 446 463 333 6333 643 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEdFgAa aAhGiBa aBiHgFbEfIeJa aJdIfCa aCeIdEbDa bFdHhAb cAgHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg ch ci di dg df de ef gh hi

Index = 431; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahd ache adigbf aeb bei cid ehg
Face Topology: 43463 5363 534 5336 543343 564 463 334 633
Vertices: abgihc acd ade aef afb bfe beg chd dhie eig
Vertex Topology: 543333 534 546 563 534 436 463 334 4336 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIiJgGbFfDa aDeFbEa bGeJiAb cAiIdHc eIhAgJe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh de ei eg ef gi hi

Index = 432; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aig afhb bgc cfe
Face Topology: 353434 643 63343 654 6353 634 6333 345 534
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chgfi cie ced cda
Vertex Topology: 6335 634 6433 634 643 343 53433 534 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiGgDa aDfGhFbEa bFgGcAb cGfCeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fg gh

Index = 433; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh aid acfe adf aedg afihb bgi chg
Face Topology: 334345 653 634 6343 644 6345 64333 353 335
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgh cigfd dfe gih
Vertex Topology: 63333 634 643 634 645 653 353 33544 443 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAiHdBa aBcHfIeCa aCdIfDa aDeIdHgEa aEfHiJhGbFa bGgJiAb cAhJgHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd df de ef fg gi gh hi

Index = 434; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aihed ace adcf aeg afh bgci bhc
Face Topology: 353433 643 63443 654 6353 643 634 3353 345
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cih chgfe ced cda
Vertex Topology: 6335 634 643 633 6343 343 534 54334 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHgDa aDfHhEa bEgHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch ce cd de ef fg gh hi

Index = 435; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd ache adhgif aei bie bedc egf
Face Topology: 33463 534 544 5346 544333 563 336 3643 633
Vertices: abhc acd ade aef afigb bgeh chd dhe egi eif
Vertex Topology: 5343 534 546 563 53333 3364 344 446 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHhFgIiJfDa aDeJiEa bEiIeFb bFeHdGcAb eIgEfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh eg ei ef fi gi

Index = 436; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd ache adgif aei aieb bdc egf
Face Topology: 334534 643 634 6335 64433 653 6353 343 543
Vertices: abhc ade aef afig agb bgedh cda dch eif gie
Vertex Topology: 6333 645 653 6334 643 34543 346 433 533 435
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDgEb aEgFhAa aAhHdGa aGcHhFeBa aBdFgJiIfCa aCeIiDa aDiJeFbEa bFdHcAb eJgDfIe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eg ei ef fi gi

Index = 437; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahi aif aeig afhcb cgd dfe
Face Topology: 343345 654 6353 633 634 6335 64343 453 343
Vertices: abc achd adie aef afg agb bgc cgh dhgfi eif
Vertex Topology: 634 6433 6333 634 645 653 354 453 33543 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhBa aBhIiCa aCiJfDa aDeJiIgEa aEfIhHcGbFa cHgIdBc dIfJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh di ei ef fi fg gh

Index = 438; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahe adf aei aihcb cgid fhg
Face Topology: 343335 654 6354 643 633 633 63443 4533 345
Vertices: abc ade aef afig agb bgc cgh chda dhife gih
Vertex Topology: 634 633 633 6335 653 354 454 4436 34333 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHa aHhIeBa aBdIfCa aCeIiDa aDiJhGcFbEa cGgJiIdHc fIhJgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de ef fi gi gh hi

Index = 439; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgd acghie adi aih bhdc dgf dfe
Face Topology: 34633 544 5346 544333 563 533 3364 643 633
Vertices: abc acd ade aeif afhgb cgd dgh dhfi die gcb
Vertex Topology: 534 546 563 5333 53343 446 643 6333 633 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgJcAa aAbJgFdBa aBcFgGhHiIeCa aCdIiDa aDiHhEa bEhGdFcJb dGgEfHd dHfDeId
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh di de ei fi fh gh

Index = 440; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abi aie adif aeihg afh bgf cfed
Face Topology: 333453 633 634 644 6345 64433 653 335 3543
Vertices: abc acid aef afg aghb bhfic die dea eif fhg
Vertex Topology: 633 6343 645 653 6333 33543 344 346 445 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDgEb aEhFcAa aAbFiBa aBiGeHa aHdGiIfCa aCeIiFhJgDa aDfJhEa bEgJfFb cFfIeGdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ci di de ei ef fi fh fg gh

Index = 441; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd achie adf aeg afi bidc dhg
Face Topology: 345333 644 6345 64433 653 633 633 3354 543
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhi digfe
Vertex Topology: 634 645 653 633 633 63343 344 445 543 53333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJfDa aDeJgEa aEfJiFa bFiIdHcGb dIhFgJd
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh di de ef fg gi hi

Index = 442; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aecg afhb bgc ced
Face Topology: 353344 643 63433 653 634 6354 6433 345 533
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chgf cfei cid cda
Vertex Topology: 6335 6333 634 644 643 343 5344 5433 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiIdJa aJcIiBa aBiHfCa aCeHcGgDa aDfGhFbEa bFgGcAb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fg gh

Index = 443; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aied ace adcf aeihg afh bgf bfc
Face Topology: 343453 633 6343 644 6345 64333 653 335 354
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhfi ced ecif fhg
Vertex Topology: 6334 643 634 645 653 6333 3353 443 4435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiIeHdBa aBcHeCa aCdHcIfDa aDeIiGhJgEa aEfJhFa bFgJfGb bGfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 444; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahd ache adbif aei aib bdc egf
Face Topology: 434533 6353 634 6335 64433 653 634 443 533
Vertices: abhc ade aef afig agb bgie bedh chd cda eif
Vertex Topology: 6433 645 653 6333 634 4335 4543 334 346 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGhAa aAhHdIa aIcHhGeBa aBdGbFiJfCa aCeJiDa aDiFbEa bGdHcAb eFgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh de ei ef fi gi

Index = 445; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahied ace adcf aei aihb bgc cgf
Face Topology: 353434 643 63343 654 6353 643 6333 345 543
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chgi cife ced
Vertex Topology: 6335 653 634 643 6334 643 343 5343 5334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIiEa aEiHhGbFa bGgHcAb cHgEfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ef fi gi gh

Index = 446; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd acife adf aedg afi bic dhg
Face Topology: 345343 634 6335 64343 654 6353 643 334 533
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chid cda digf dfe
Vertex Topology: 634 653 634 643 63333 334 4335 456 5334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGdHa aHcGiIfJeBa aBdJfCa aCeJdIgDa aDfIiEa bEiGcFb dGhEgId
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd di df de ef fg gi hi

Index = 447; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aiged ace adcf aeg afch bgi bhc
Face Topology: 353434 633 63443 654 6353 644 6353 343 335
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cihg cgfe ced
Vertex Topology: 6335 653 634 643 634 6433 333 5334 5434 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHgIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIgEa aEfIcHhFa bFgHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cg ce cd de ef fg gh hi

Index = 448; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abd ace adhf aehig afi bife fhg
Face Topology: 333453 643 633 634 6345 64433 653 3354 543
Vertices: abc ade aef afg agihb bhedc cda ehf fhi fig
Vertex Topology: 633 634 645 653 63343 34433 336 445 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFdGa aGcFeBa aBdFhHfCa aCeHhIiJgDa aDfJiEa bEiIfHeFb fIhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cd de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 449; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abgd acghie adf aei bhdc dgi dhf
Face Topology: 34633 544 5346 544333 563 533 3364 643 633
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgc cgd dgh dhi dife
Vertex Topology: 534 546 563 533 533343 344 446 643 633 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhIiJeCa aCdJfDa aDeJiEa bEhHdGcFb dHgEiId dIhEfJd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh di de ef fi gh hi

Index = 450; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aihgd ace adf aeg afch bgci bhc
Face Topology: 353334 643 63443 653 633 634 6354 3453 345
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cih chg cgfed cda
Vertex Topology: 6335 633 633 634 6443 343 534 544 54333 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGhHgIdJa aJcIeBa aBdIfCa aCeIgDa aDfIcHhEa bEgHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cg cd de ef fg gh hi

Index = 451; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afdg ahi aihgbe adf aeb bdh cgdi chd
Face Topology: 43633 5363 543 534343 563 534 464 3363 346
Vertices: abghc acid ade aef afb bfed bdg chi dih dhg
Vertex Topology: 54343 5336 563 533 534 4336 463 343 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFdGgAa aAhHiBa aBiIhJgGbFeCa aCdFfDa aDeFbEa bGdJhAb cAgJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg ch ci di dh dg de ef gh hi

Index = 452; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfid ace adi aicg afhb bgc cfe
Face Topology: 353344 643 63433 653 633 6354 6433 345 543
Vertices: abhc acd aeif afg agb bgh chgf cfi cied dea
Vertex Topology: 6335 653 6334 644 643 343 5344 543 5333 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiIdBa aBcIeJa aJdIiCa aCiHcGgDa aDfGhFbEa bFgGcAb cHfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd de ei fi fg gh

Index = 453; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahdc abd acbe adhif aeg afi bie ehg
Face Topology: 434533 6343 644 6345 64333 653 633 435 533
Vertices: abc ade aef agihb bhed bdc cda ehi eigf fga
Vertex Topology: 643 645 653 63334 4354 443 346 533 5333 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfJgDb aDhEdFcAa aAbFdGa aGcFbEeBa aBdEhHiIfCa aCeIgJa aJfIiDa bDiHeEb eHhDgIe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd de eh ei ef fg gi hi

Index = 454; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahifd ace adf aeci aihb bgc cgf
Face Topology: 353344 643 63343 653 634 6353 6333 345 544
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chgi cif cfed
Vertex Topology: 6335 653 633 634 6434 643 343 5343 534 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIfJdBa aBcJeCa aCdJfDa aDeJcIiEa aEiHhGbFa bGgHcAb cHgEfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cf cd de ef fi gi gh

Index = 455; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aigfd ace adf aecg afch bgi bhc
Face Topology: 353344 633 63443 653 634 6354 6453 343 335
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cihg cgf cfed cda
Vertex Topology: 6335 633 634 644 6433 333 5334 544 5433 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGgHfIdJa aJcIeBa aBdIfCa aCeIcHgDa aDfHcGhEa bEgGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cg cf cd de ef fg gh hi

Index = 456; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfi aie adif aechg afb bfc ced
Face Topology: 343453 633 6353 634 6335 64433 653 354 443
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgfh chf cfei die
Vertex Topology: 6334 6433 634 645 653 633 3353 435 4543 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiBa aBiJeCa aCdJiIfDa aDeIcHhGgEa aEfGbFa bGfHcAb cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci di de ei ef fh fg

Index = 457; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh aid acie adhbf aeg afb bei chd
Face Topology: 434533 6353 634 6335 64343 653 634 453 334
Vertices: abhic acd aef afg agb bgfe beh cid dihe dea
Vertex Topology: 64333 634 653 633 634 4335 453 334 4335 456
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFeGhAa aAiHdBa aBcHiIeJa aJdIhGbFfCa aCeFgDa aDfFbEa bGeIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci cd di de eh ef fg hi

Index = 458; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abd acge adghif aei bhed egi ehf
Face Topology: 33463 543 534 5346 544333 563 3364 643 633
Vertices: abc ade afihgb bgdc cda dge egh ehi eif efa
Vertex Topology: 533 546 533343 3443 345 446 643 633 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeJfCb aCgDcAa aAbDdEa aEcDgFeBa aBdFgGhHiIfJa aJeIiCa bChGeFdDb eGgCiHe eHhCfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cd dg de eg eh ei ef fi gh hi

Index = 459; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahd aci aihgbf aeb beh cgei dhe
Face Topology: 43363 5363 543 533 534343 564 464 3363 346
Vertices: abghc acd adie aef afb bfe beg chid eih ehg
Vertex Topology: 54343 533 5336 563 534 436 463 3433 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHiCa aCiIhJgGbFfDa aDeFbEa bGeJhAb cAgJeIiHc dHhIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd di ei eh eg ef gh hi

Index = 460; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahec abd ace adbf aehig afi bif fhg
Face Topology: 433453 6343 643 634 6345 64333 653 435 533
Vertices: abc ade aef afg agihb bhfe bedc cda fhi fig
Vertex Topology: 643 634 645 653 63334 4354 4433 336 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFeGcAa aAbGdHa aHcGeBa aBdGbFfCa aCeFhIiJgDa aDfJiEa bEiIfFb fIhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 461; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahfi aid ace adif aebhg afh bgf bec
Face Topology: 433453 6353 633 634 6335 64433 653 435 443
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhf bfei cied fhg
Vertex Topology: 6433 633 634 645 653 6334 435 4543 3343 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHiAa aAiIdBa aBcIeCa aCdIiHfDa aDeHbGhJgEa aEfJhFa bFgJfGb bHeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd de ei ef fh fg gh

Index = 462; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh aheid aci aicf aehg afb bfc ced
Face Topology: 353443 633 63433 653 6354 6433 643 345 543
Vertices: abhc adie aef afg agb bgfh chfe cei cid cda
Vertex Topology: 6335 6334 644 643 633 3343 5344 543 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGeHiIdJa aJcIiBa aBiHcGfCa aCeGhFgDa aDfFbEa bFfGcAb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce ci cd di ei ef fh fg

Index = 463; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aihg afb bfc cfe
Face Topology: 353443 633 63343 654 6353 6333 643 345 544
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgfh chfi cie ced
Vertex Topology: 6335 653 634 6434 643 633 3343 5343 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiHhGgEa aEfGbFa bGfHcAb cHfDeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fh fg

Index = 464; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh aid ace adif aehbg afb bfi che
Face Topology: 433453 6353 633 634 6335 64343 654 453 334
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf bfh cied cda eihf
Vertex Topology: 64333 634 645 653 634 435 453 3343 336 4335
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJfCa aCeJhGbFgDa aDfFbEa bGfJiAb cAhJeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd de ei ef fh fg hi

Index = 465; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfed ace adcf aeci aib bic fhg
Face Topology: 353443 633 63443 654 6354 6453 633 335 433
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgih chif cfe ced
Vertex Topology: 6335 653 634 644 6433 633 3333 5334 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcHiEa aEiGbFa bGiHcAb fHhGgEf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ce cd de ef fi gi hi

Index = 466; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahifd ace adf aeci aib bic chgf
Face Topology: 353343 633 63443 653 634 6354 643 345 5334
Vertices: abhc ade aef afig agb bgih chi cif cfed cda
Vertex Topology: 6335 633 634 6443 633 3343 534 544 5433 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHfIdJa aJcIeBa aBdIfCa aCeIcHiDa aDiFbEa bFiGcAb cGhFgDfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cf cd de ef fi gi hi

Index = 467; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abd ache adhif aeg afi bied ehg
Face Topology: 334533 643 634 6345 64433 653 633 3354 543
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhdc dhe ehi eigf
Vertex Topology: 633 634 645 653 633 63343 3443 445 543 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGdBa aBcGhHeCa aCdHhIiJfDa aDeJgEa aEfJiFa bFiIeHdGb eIhFgJe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cd dh de eh ei ef fg gi hi

Index = 468; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg ahd achfie adi bidhg bfh cgfd dfe
Face Topology: 3363 453 446 434533 463 33643 354 3356 653
Vertices: abghc ade aeifb bfg chd cda dhf dfi die fhg
Vertex Topology: 43343 463 43353 353 346 364 645 653 633 543
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEhGfHiIeBa aBdIiCa bCiHdGhJgDb bDfJhAb cAgJfGdEc dHfCeId
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh df di de ei fi fh fg gh

Index = 469; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abfghd achie adi bgc cfh cgid dhe
Face Topology: 3653 436 433345 46433 453 336 634 6335 543
Vertices: abc acd ade aeihgfb bfc cfg cgh chd dhi die
Vertex Topology: 436 465 453 4334333 336 633 634 645 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiDa bDgFcEb cFfDhGc cGgDiIdHc dIhDeJd
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd dh di de ei fg gh hi

Index = 470; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agd acghie adi bhg bfhdc dgfi dhe
Face Topology: 3363 435 456 435433 463 345 33463 6533 643
Vertices: abgc ade aeihfb bfg cgd cda dgh dhi die fhg
Vertex Topology: 4353 463 433433 335 356 364 654 643 633 345
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEdFa aFcEgGhHiIeBa aBdIiCa bChJgDb bDfJhGdEcAb dGgJfCiHd dHhCeId
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh di de ei fh fg gh hi

Index = 471; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg ahd achgie adi aib bidh cgd dgfe
Face Topology: 33633 534 536 533443 564 543 3463 346 6433
Vertices: abghc acd ade aeif afb bfig chd dhg dgi die
Vertex Topology: 53433 536 563 5343 533 3344 336 634 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGhHgIiJeCa aCdJiDa aDiFbEa bFiIdHhAb cAgHdGc dIgFfDeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh dg di de ei fi gi gh

Index = 472; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agehi aih ahe adbf aeg afb bdci bhc
Face Topology: 533433 63443 634 644 6353 643 635 5333 543
Vertices: abic achd aef afg agb bgfe bedh bhi cih dea
Vertex Topology: 6533 6343 643 633 635 5334 5434 543 334 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFeGhHiAa aAiIhBa aBhGeJa aJdGbFfCa aCeFgDa aDfFbEa bGdBcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch dh de ef fg hi

Index = 473; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahi aie adf aeihg afhb bgfc cfd
Face Topology: 333354 644 643 633 635 63344 6543 3453 353
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgh chfi dife fhg
Vertex Topology: 6343 6333 633 635 654 643 344 3453 3353 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIfDa aDeIiHhJgEa aEfJhGbFa bGgJfHcAb cHfIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de ef fi fh fg gh

Index = 474; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahed ace adchf aei aib biec fhg
Face Topology: 343533 634 6453 645 63443 653 633 3354 343
Vertices: abhc acd aef afig agb bgih che ced dea ehif
Vertex Topology: 6344 643 653 6333 633 3334 445 453 356 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhAa aAhGeHdBa aBcHeIa aIdHcGhJfCa aCeJiDa aDiFbEa bFiJeGcAb fJhFgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce cd de eh ef fi gi hi

Index = 475; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh aid acihe adf aehg afb bfdi chd
Face Topology: 335343 634 635 63343 654 6343 643 3453 345
Vertices: abhic ade afg agb bgfh cid cda dih dhfe efa
Vertex Topology: 63433 653 643 633 3344 335 356 534 5443 346
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeJfCgDb aDgEhAa aAiFdGa aGcFiHhIeBa aBdIfJa aJeIhEgCa aCfEbDa bEfIdHiAb cAhHdFc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dh de ef fh fg hi

Index = 476; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahid aci aif aeihg afb bfc cfed
Face Topology: 343353 633 6343 644 645 63433 653 354 4533
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgfh chfi cid eif
Vertex Topology: 6334 643 6343 635 653 633 3353 4354 443 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiHhGgEa aEfGbFa bGfHcAb cHfJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di ei ef fi fh fg

Index = 477; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahi aie adibf aeg afb bic ched
Face Topology: 433533 6353 634 645 63443 653 634 443 3353
Vertices: abhc acid ade afg agb bgfe beih chi die efa
Vertex Topology: 6433 6343 635 633 634 4335 4543 334 345 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFeGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIiGbFfJa aJeFgDa aDfFbEa bGiHcAb cHhGeIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de ei ef fg hi

Index = 478; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahed ace adcif aei aib bic ehgf
Face Topology: 343533 633 6353 645 63443 654 643 344 5333
Vertices: abhc acd aef afig bgih chie ced dea eif gba
Vertex Topology: 6334 643 653 6343 3343 4345 453 356 543 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDgJb aJgEhAa aAhFeGdBa aBcGeHa aHdGcFiIfCa aCeIiDa aDiEbJa bEiFcAb eFhEgDfIe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce cd de ei ef fi gi hi

Index = 479; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid acihe adh ahg afb bfed bdc
Face Topology: 435333 6343 635 63343 654 643 634 4335 453
Vertices: abic ade aehf afg agb bgfh bhdi cid cda dhe
Vertex Topology: 6433 653 6343 633 634 4334 4453 335 356 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiGhJeBa aBdJhCa aChFgDa aDfFbEa bFfCeJdGb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh fh fg

Index = 480; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh aid acigfe adf aedg bfdh bgi chd
Face Topology: 33634 543 536 533443 564 5364 3463 343 336
Vertices: abhic acd ade aef afgb bgh cid dihg dgf dfe
Vertex Topology: 53333 536 563 534 5443 343 336 6334 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAiGdBa aBcGiHgIfJeCa aCdJfDa aDeJdIgEa bEfIdHhFb bFgHiAb cAhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ci cd di dg df de ef fg gh hi

Index = 481; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahe adhi aig aficb ced egf
Face Topology: 343435 654 6353 634 6333 635 63343 443 453
Vertices: abc achd aeif afg agb bgc cgieh dhe dea fig
Vertex Topology: 634 6433 6433 635 653 354 45343 334 346 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHeIa aIdHhGiCa aCiJgDa aDfJiGcFbEa cGeHdBc eGgJfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de eh ei fi fg gi

Index = 482; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abfgh ahg agi bigc cfiedh cgd egf
Face Topology: 3533 445 43463 436 463 3365 543333 563 364
Vertices: abc adge aeifb bfc cfg cgh chda dhg egi fig
Vertex Topology: 435 4363 43343 345 546 563 5334 336 363 436
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFhGa aGhHgBa aBgIiCa bCiJgEcDb cEfJiIeBdHhFc cFgHdGc eIgJfCe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch dh dg eg ei fi fg gi gh

Index = 483; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg ahd achgie adi aigb bfdh cgd dfe
Face Topology: 33634 544 536 533433 563 5343 3463 346 643
Vertices: abghc acd ade aeif afb bfg chd dgfi die gdh
Vertex Topology: 53433 536 563 5334 543 344 336 6443 633 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGhJgHiIeCa aCdIiDa aDiHgFbEa bFfHdJhAb cAgJdGc dHfDeId
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh dg di de ei fi fg gh

Index = 484; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahe adhif aei aicb ced egf
Face Topology: 343534 644 6343 635 63333 653 6343 453 543
Vertices: abc achd aef afig agb bgc cgieh dhe dea eif
Vertex Topology: 634 6433 653 6334 643 344 44353 335 356 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHeIa aIdHhGiJfCa aCeJiDa aDiGcFbEa cGeHdBc eGgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de eh ei ef fi gi

Index = 485; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahi aife adf aedbg afb bic chd
Face Topology: 434353 6353 633 6353 645 63443 654 433 334
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfdih chi dfe
Vertex Topology: 6433 6334 643 635 653 634 435 45433 333 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiHfJeCa aCdJfDa aDeJdHbGgEa aEfGbFa bHiIcAb cIhHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di df de ef fg hi

Index = 486; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahed ace adcgif aei bieh bgc egf
Face Topology: 34363 543 5363 546 534433 563 3363 344 643
Vertices: abhc acd aef afigb bgh chge ced dea egi eif
Vertex Topology: 5334 543 563 53343 343 4346 463 365 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAhFeGdBa aBcGeHa aHdGcFgIiJfCa aCeJiDa bDiIeFhEb bEgFcAb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ce cd de eg ei ef fi gi gh

Index = 487; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhed ace adcf aeig afi bic fhg
Face Topology: 353443 635 63343 654 6354 6433 643 335 433
Vertices: abc ade afg agihb bhc chife cda dce efa fig
Vertex Topology: 635 634 643 63333 335 53344 536 354 446 433
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIfCgDb aDhEcAa aAbEhFeHdGa aGcHeBa aBdHcFfIa aIeFiJgCa aCfJiDa bDiFcEb fFhDgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de ef fi fg gi hi

Index = 488; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahi aif aeg afhcb cgid dhe
Face Topology: 343335 654 6354 643 633 635 63443 4533 343
Vertices: abc achd adie aef afg agb bgc cgh dhi eihgf
Vertex Topology: 634 6443 6333 633 635 653 354 454 343 33453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhBa aBhIiCa aCiJfDa aDeJgEa aEfJhHcGbFa cHgJiIdBc dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh di ei ef fg gh hi

Index = 489; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd ace adhgif aei bieh bgec egf
Face Topology: 33363 544 543 536 534433 563 3364 3463 643
Vertices: abhc acd ade afigb bgh ched ehg egi eif efa
Vertex Topology: 5343 533 536 53343 344 3463 644 643 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDgEhAa aAhFdBa aBcFeCa aCdFhGgHiIfJa aJeIiDa bDiHeGhEb bEgGeFcAb eHgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 490; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd ace adf aehig afi bifc fhg
Face Topology: 343353 644 6343 643 635 63433 653 3354 543
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chfed cda fhi fig
Vertex Topology: 634 633 635 653 63343 344 44533 436 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGdHa aHcGeBa aBdGfCa aCeGhIiJgDa aDfJiEa bEiIfGcFb fIhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 491; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahi aie adf aeibg afb bic chfd
Face Topology: 433353 6353 634 643 635 63443 654 443 3353
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfih chi dife
Vertex Topology: 6433 6343 633 635 653 634 435 4543 334 3453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJfDa aDeJiHbGgEa aEfGbFa bHiIcAb cIhHfJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ef fi fg hi

Index = 492; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahid aci aif aeg afihb bgc cged
Face Topology: 343335 653 6343 644 643 635 63433 354 4533
Vertices: abhc acd adie afg agb bgh chgi cid eigf efa
Vertex Topology: 6334 643 6343 635 653 353 4354 443 3453 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiCa aCiIfJa aJeIgDa aDfIiGhFbEa bFgGcAb cGgIeCdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di ei ef fg gi gh

Index = 493; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid ace adihf aeg afh bgei bhec
Face Topology: 333533 644 643 635 63443 653 634 3354 3453
Vertices: abic ade aef aghb bhi cied cda eih ehgf fga
Vertex Topology: 6343 635 653 6343 344 3453 336 544 5433 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfJgDb aDhEiAa aAiFdGa aGcFeBa aBdFiHhIfCa aCeIgJa aJfIhDa bDgIeHiEb bEhHeFcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd de ei eh ef fg gh hi

Index = 494; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd achie adf aei aib bidc dhgf
Face Topology: 335333 634 645 63443 653 634 643 3453 5433
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgih chd dhi dife
Vertex Topology: 6343 635 653 633 6343 633 3344 345 544 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJfDa aDeJiEa aEiGbFa bGiIdHcAb dIhGgEfJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di de ef fi gi hi

Index = 495; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aef agd achie adihfb beg cfh dgei dhe
Face Topology: 3356 463 435 43436 453433 363 334 5363 546
Vertices: abfgc ade aeb bef cghd cda dhi die eih ehgf
Vertex Topology: 43333 456 463 363 3345 354 543 536 634 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfAa aAgEdFa aFcEhGiHeBa aBdHiIhJfDbCa bDeJgAb cAfJhEc dEgJeIiGd dGhIeHd
Edges: ab ac ad ae be bf cg cd dh di de ei eh ef fg gh hi

Index = 496; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgc abghid ace adi aib bhc cgi chfe
Face Topology: 46333 5336 543343 563 534 544 436 634 6333
Vertices: abc acd ade aeif afb bfihg bgc cgh chi cied
Vertex Topology: 546 563 533 5343 534 43433 436 633 634 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJeCa aCdJiDa aDiFbEa bFhHcGb cHgFiIc cIhFfDeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd de ei fi gh hi

Index = 497; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afc abfg age adh ahigcb cfid eif fhg
Face Topology: 34336 564 5364 543 533 533443 4633 336 634
Vertices: abc acgd aehf afb bfc cfg dgihe dea fhi fig
Vertex Topology: 534 5443 5336 563 364 464 34333 335 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGeHa aHdGhCa aChIiJgFcEbDa cFfJiGdBc eGiIfCe fIhGgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg de eh fh fi fg gi hi

Index = 498; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agheid aci aich ahb bhc cgfe ced
Face Topology: 36343 533 534433 563 5364 543 346 6334 643
Vertices: abgc acd adie aehf afb bfhg cgh che cei cid
Vertex Topology: 5336 563 5334 5443 533 3343 634 644 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHeIiJdBa aBcJiCa aCiIcHhDa aDhFbEa bFhGcAb cGgFfDeHc cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ce ci cd di ei eh fh gh

Index = 499; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgc abgehd ach ahci aib bic ced egf
Face Topology: 46343 5336 543433 563 5363 534 436 643 433
Vertices: abc adhe aeif afb bfig bgc cgie chd cda ehc
Vertex Topology: 546 5334 5433 534 4333 436 6334 633 635 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGeJhHdIa aIcHhBa aBhJcGiCa aCiEbDa bEiGcFb cJeBdHc eGgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch cd dh eh ei fi gi

Index = 500; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgc abghid aci aih ahb bhc cgfe ced
Face Topology: 46333 5336 543433 563 534 544 446 6333 633
Vertices: abc acd adie aehf afb bfhg bgc cgh chei cid
Vertex Topology: 546 563 5333 5343 534 4343 436 634 6433 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJiCa aCiIhDa aDhFbEa bFhHcGb cHgFfDeIc cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd di ei eh fh gh

Index = 501; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abhid aci aif aehg afb bfc ced
Face Topology: 453343 6335 64333 653 634 6333 644 445 533
Vertices: abc adie aef afg agb bhc chfei cid cda fhbg
Vertex Topology: 645 6333 634 643 634 435 53433 533 536 4343
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgJhFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiBa aBiGfCa aCeGhJgDa aDfJbEa bJfGcFb cGeBdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci cd di ei ef fh fg

Index = 502; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef aghc abd ache adhgif aei bie bed egf
Face Topology: 43463 5333 544 5336 543333 563 436 464 633
Vertices: abc acd ade aef afigb bgeh bhdc dhe egi eif
Vertex Topology: 543 534 546 563 53334 4363 4343 436 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGdBa aBcGhHeCa aCdHhFgIiJfDa aDeJiEa bEiIeFb bFeHdGb eIgEfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc cd dh de eh eg ei ef fi gi

Index = 503; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afeg ahd acie adigbf aeb beh cgi dhe
Face Topology: 43463 5363 534 5336 543343 564 463 333 436
Vertices: abghc ade aef afb bfe beg chid cda die eihg
Vertex Topology: 54333 546 563 534 436 463 3334 345 436 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJgFbEfCa aCeEbDa bFeJhAb cAgJiGc dGhJeId
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd di de ei eg ef gh hi

Index = 504; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abh ahe adhigf aeg bfei cied ehg
Face Topology: 33363 543 534 546 534343 564 3363 3363 644
Vertices: abc achd ade aef afgb bgihc dhe ehi eig egf
Vertex Topology: 533 5343 536 563 5343 34343 346 643 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGeCa aCdGhHiIgJfDa aDeJgEa bEfJeIiFb cFiHeGdBc eHhFgIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch dh de eh ei eg ef fg gi hi

Index = 505; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abghd ach ahi bihg cfh cgfied ehf
Face Topology: 3533 445 43363 456 463 3363 546 534333 364
Vertices: abc acd adhe aeifb bfgc cgh chd fih fhg hie
Vertex Topology: 435 453 4363 43343 3435 536 563 436 463 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEgFhGdBa aBcGhCa aChJiDa bDiHhIgEb cEfIhFc cFgIfHiJeCdGc eJhHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch cd dh eh ei fi fh fg gh hi

Index = 506; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agd acghie adi aihb bhdc dgf dfe
Face Topology: 33634 544 546 534333 563 5333 3363 644 643
Vertices: abgc ade aeif afb bfhg cgd cda dgh dhfi die
Vertex Topology: 5343 563 5334 543 3434 346 365 643 6343 633
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAgFdGa aGcFgHhIiJeBa aBdJiCa aCiIhEbDa bEhHdFcAb dHgEfId dIfCeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh di de ei fi fh gh

Index = 507; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afc abfg agh ahf aeigcb cfid die fhg
Face Topology: 34336 564 5364 543 536 533443 4633 333 634
Vertices: abc acgd adhe aef afb bfc cfg dgih ehif fig
Vertex Topology: 534 5443 5333 536 563 364 464 3433 3336 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgBa aBgHhCa aChIfDa aDeIiJgGcFbEa cGfJiHdBc dHiIeCd fIhHgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg dh eh ef fi fg gi hi

Index = 508; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afc abfg agh ahf aehicb cid dife fhg
Face Topology: 34336 564 5363 534 546 534343 433 3363 643
Vertices: abc adhe aef afb bfc cfig cgda ehf fhi gihd
Vertex Topology: 534 5343 536 563 364 4633 4335 346 643 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEcAa aAbEfFgGa aGgJhBa aBhHfCa aCeHhIiFcEbDa cFiJdGc dJiIfHeBd fIhJgFf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg dh eh ef fh fi gi hi

Index = 509; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agc abghid ace adi aig bfhc cgi chfe
Face Topology: 36333 546 534343 563 534 544 3336 644 6333
Vertices: abc acd ade aeif afgb bgc cgh chi cied fihg
Vertex Topology: 536 563 533 5343 5343 346 643 634 6433 3434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIeCa aCdIiDa aDiJgEa bEfJhGcFb cGgJiHc cHhJfDeIc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ci cd de ei fi fg gh hi

Index = 510; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhid ace adf aeig afh bgic chf
Face Topology: 353343 645 63433 653 634 6333 644 3335 544
Vertices: abc ade aef afg aghb bhc chi cifed cda fihg
Vertex Topology: 635 633 634 643 6343 345 543 53433 536 4343
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGiHdIa aIcHeBa aBdHfCa aCeHiJgDa aDfJhEa bEgJiGcFb cGhJfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci cd de ef fi fg gh hi

Index = 511; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd ache adhi aig bfh bgiedc ehf
Face Topology: 33443 536 564 5364 5463 533 336 333443 463
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chd dhe ehi fihg
Vertex Topology: 5363 534 544 5433 5333 336 364 464 463 3363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHhIiDa aDiJgEa bEfJhFb bFgJiIeHdGcAb eIhJfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ei fi fg gh hi

Index = 512; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd ache adi aihg bfh bgfidc ehf
Face Topology: 33434 536 564 5363 543 5363 346 334343 364
Vertices: abhc ade aeif afgb bgh chd cda dhie fih fhg
Vertex Topology: 5363 543 5334 5433 336 364 345 4633 436 463
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHiCa aCiIhJgDa bDfJhEb bEgJfIiHdFcAb eHhIfCe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ei fi fh fg gh hi

Index = 513; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afc abgh ahgi aig agb cfeidh cgd dge
Face Topology: 34433 534 5363 5363 536 563 433343 464 463
Vertices: abc achd adie aegf afb bfgc cgh dhg dgi eig
Vertex Topology: 534 5434 5433 5363 533 3364 463 436 463 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgGhBa aBhHgIiCa aCiJgDa aDgFbEa cFfDeJiIdHhGc cGgHdBc dIgJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh dg di ei eg fg gi gh

Index = 514; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef aghc abh ahe adf aehi bih bgifdc fhg
Face Topology: 43334 5363 546 563 534 5363 436 433433 463
Vertices: abc ade aef afigb bgh bhc chda dhfe fhi gih
Vertex Topology: 543 533 534 54334 436 463 3635 3643 463 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGa aGhHeBa aBdHfCa aCeHhIiDa bDiJhEb bEgJiIfHdGcFb fIhJgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh de ef fh fi gi gh hi

Index = 515; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abhi aihe adh ahg afb cfedi chd
Face Topology: 344333 634 6353 6353 645 653 633 43343 454
Vertices: abc acid ade aehf afg agb bgfhc chi dih dhe
Vertex Topology: 634 6434 643 6353 633 633 33354 453 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGhHiBa aBiIhJeCa aCdJhDa aDhGgEa aEfGbFa cGfDeJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch ci di dh de eh fh fg hi

Index = 516; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef agh ahd ache adhf aei bih bgiedc fhg
Face Topology: 33443 536 564 5364 5463 543 336 333443 363
Vertices: abhc acd aef afigb bgh chd dhe dea ehif gih
Vertex Topology: 5363 534 543 53333 336 364 464 445 4633 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAhFdBa aBcFhGeHa aHdGhIfCa aCeIiDa bDiJhEb bEgJiIeGdFcAb fIhJgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 517; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd ache adf aei aihb bgidc fhg
Face Topology: 334334 645 654 6353 643 633 6353 34343 354
Vertices: abhc ade afig agb chd cda dhife efa gih ghb
Vertex Topology: 6353 643 6334 643 354 346 45333 336 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeHfCgDb aDgJhAa aAhEdFa aFcEhGeBa aBdGfHa aHeGiCa aCiIhJbDa bJgIiGdEcAb fGhIgCf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de ef fi gi gh hi

Index = 518; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef aghc abi aihe adh ahg bfh bgfedi chd
Face Topology: 43433 5363 543 5363 546 563 436 433343 364
Vertices: abc acid ade aehf afgb bgh bhic dih dhe fhg
Vertex Topology: 543 5334 543 5363 5334 436 4633 436 463 363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGiBa aBiHhIeCa aCdIhDa aDhJgEa bEfJhFb bFgJfDeIdHiGb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ci di dh de eh fh fg gh hi

Index = 519; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgh ahgd acg agi aib biedch bgc egf
Face Topology: 44333 5363 5363 546 563 534 433343 464 363
Vertices: abhc acd adge aeif afb bfig bgh chg cgd egi
Vertex Topology: 5434 543 5363 5333 534 4336 463 436 463 363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgCa aCgJiDa aDiFbEa bFiJeCdIcHhGb bGgHcAb eJgFfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg eg ei fi gi gh

Index = 520; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agh ahge adgi aib biedhc cgd egf
Face Topology: 33443 536 563 5364 5463 533 334433 364 463
Vertices: abgc achd ade afb bfig cgh dhg dge egi eifa
Vertex Topology: 5363 5334 544 533 3336 363 436 464 463 4335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDfEgAa aAgFhBa aBhGgHeCa aCdHgIiJa aJiEbDa bEiIeHdGhFcAb cFgGdBc eIgEfJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch dh dg de eg ei fi gi gh

Index = 521; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agd ach ahgi aigb bfiehc dge egf
Face Topology: 33344 546 563 533 5363 5363 343433 364 464
Vertices: abgc acd adhe aeif afb bfg cghd ehg fig gie
Vertex Topology: 5363 533 5334 5434 543 346 3633 436 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGdBa aBcGhCa aChHgJiDa aDiIgFbEa bFfIiJeHhGcAb dGgHeCd eJgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dh eh eg ei fi fg gi gh

Index = 522; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afg agd acgh ahi aigb bfihdc dge egf
Face Topology: 33434 546 564 5363 533 5363 343343 463 364
Vertices: abgc adhe aeif afb bfg cgd cda dgh ehgi fig
Vertex Topology: 5363 5433 5334 543 346 364 345 463 3363 436
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAgFdGa aGcFgHhBa aBhIiCa aCiJgEbDa bEfJiIhHdFcAb dHgIeBd eIgJfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ei fi fg gi gh

Index = 523; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgh aig age adf aegb bfdcih bgi chg
Face Topology: 43334 5463 536 563 534 5364 443333 463 336
Vertices: abhic acgd ade aef afb bfg bgh cig dgfe gih
Vertex Topology: 54333 5363 533 534 544 446 463 336 3643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHgBa aBgIeCa aCdIfDa aDeIgFbEa bFfIdBcHiJhGb bGgJiAb cAhJgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cg dg de ef fg gi gh hi

Index = 524; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abh ahi aif aeig afib cid dhgfe
Face Topology: 333344 643 633 635 654 6354 6453 353 33443
Vertices: abc achd adie afg agb bgihc dhi eif efa fig
Vertex Topology: 633 6333 6353 644 643 34533 335 354 346 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDgEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGiCa aCiHfIa aIeHiJgDa aDfJiFbEa cFiGdBc dGhFgJfHeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch dh di ei ef fi fg gi hi

Index = 525; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afgc abgh ahg agi aib biedhc cgd egf
Face Topology: 44333 5364 5463 536 563 534 433334 463 363
Vertices: abc adge aeif afb bfig bgc cgh chda dhg egi
Vertex Topology: 544 5363 5333 534 4336 464 463 4335 336 363
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHa aHhIgBa aBgJiCa aCiEbDa bEiJeBdIhGcFb cGgIdHc eJgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh dg eg ei fi gi gh

Index = 526; Topology = 333334456; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdef afc abgh ahg agi aigb cfiedh cgd egf
Face Topology: 34334 544 5363 536 563 5363 443333 463 364
Vertices: abc achd adge aeif afb bfgc dhg egi fig ghc
Vertex Topology: 534 5433 5363 5334 543 3464 336 363 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgJhBa aBhGgCa aCgHiDa aDiIgFbEa cFfIiHeCdGhJc cJgGdBc eHgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh dg eg ei fi fg gi gh

Index = 527; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agh ahgi aif beig bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 3343 446 463 4364 444 3346 344433 364 4643
Vertices: abgc adie aefb bfg cgh chda dgi eif gdh igf
Vertex Topology: 4363 4443 4343 346 363 3344 464 344 643 464
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEhFa aFhIgGiBa aBiHfCa bCeHiJgDb bDfJiGdIhEcAb cEgIdFc dGgJfHeBd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 528; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahi aif afb bedihg bfh cgfi chfd
Face Topology: 4333 4363 444 446 464 433443 464 3364 3463
Vertices: abghc acid adfe aeb bef bfg chi dif fih fhg
Vertex Topology: 44343 4343 4363 434 436 463 344 346 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiBa aBiHfCa aCfEbDa bEeCdHiIhJgFb bFfJhAb cAgJfIiGc cGhIfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci di df ef fi fh fg gh hi

Index = 529; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abid aci aih ahg afhb bgfe ced
Face Topology: 443334 6444 6433 643 634 644 6344 4433 433
Vertices: abc acd adie aehf afg agb bgh bheic cid fhg
Vertex Topology: 644 643 6333 6343 634 644 444 44334 433 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHiIdBa aBcIiCa aCiHhDa aDhJgEa aEfJhGbFa bGgJfDeHb cHeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ci cd di ei eh fh fg gh

Index = 530; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahic abed ace adcf aei aih bgi bhgf
Face Topology: 443433 6344 6443 644 6343 644 643 434 4333
Vertices: abc ade aef afig aghb bhi bifec ced cda gih
Vertex Topology: 644 634 643 6343 6334 434 44344 443 436 343
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFiGcAa aAbGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfCa aCeGiDa aDiJhEa bEgJiFb bFhJgDfGb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi bc ce cd de ef fi gi gh hi

Index = 531; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abhi aie adif aeh ahb bgfc ced
Face Topology: 443433 6344 6443 634 6333 644 644 4334 443
Vertices: abc acid ade aef afhg agb bgh bhc chfei die
Vertex Topology: 644 6433 634 643 6343 634 434 444 44343 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIiBa aBiJeCa aCdJiIfDa aDeIhEa aEhGbFa bGgEfIcHb cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci di de ei ef fh gh

Index = 532; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid acie adf aehg afh bgfi bhdc
Face Topology: 334343 644 644 6343 644 6343 644 3344 3443
Vertices: abic acd aef afg aghb bhi cid dihfe dea fhg
Vertex Topology: 6343 634 634 643 6343 344 344 44443 436 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEhFiAa aAiGdBa aBcGiHeIa aIdHfCa aCeHhJgDa aDfJhEa bEgJfHiFb bFhHdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ef fh fg gh hi

Index = 533; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd ache adi aig afib bidc ehgf
Face Topology: 334334 644 644 6343 644 644 6343 3443 3443
Vertices: abhc ade aeif agb bgih chd cda dhie fig fga
Vertex Topology: 6343 643 6343 643 3444 344 346 4443 344 346
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfJgDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHiCa aCiIgJa aJfIiEbDa bEiHdFcAb eHhEgIfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de ei fi fg gi hi

Index = 534; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid acie adh ahg afb bfei bhdc
Face Topology: 434333 6344 644 6343 644 643 634 4334 4443
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgfh bhi cid dihe
Vertex Topology: 6443 634 643 6343 633 634 4334 444 344 4443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJhDa aDhGgEa aEfGbFa bGfDeJiHb bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de eh fh fg hi

Index = 535; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgh ahd achg agi big bfiedh bgdc egf
Face Topology: 4343 4364 444 4346 463 436 433344 4643 363
Vertices: abhc adge aeifb bfg bgh chd cda dhg egi fig
Vertex Topology: 4443 4463 43334 436 464 344 344 446 363 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEhAa aAhFdGa aGcFhHgBa aBgIiCa bCiJgDb bDfJiIeBdHhEb bEgHdFcAb eIgJfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd dh dg eg ei fi fg gi gh

Index = 536; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgh aid acig agf beg bfedih bgi chgd
Face Topology: 4343 4363 444 4346 463 436 433443 464 3364
Vertices: abhic acd adge aefb bfg bgh cid dig egf gih
Vertex Topology: 44343 434 4463 4334 436 463 344 446 363 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAiGdBa aBcGiHgCa aCgIfDa bDeIgEb bEfIeCdHiJhFb bFgJiAb cAhJgHdGc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ci cd di dg eg ef fg gi gh hi

Index = 537; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd achf afb bedhig bfi cifd fhg
Face Topology: 4343 4363 444 4346 464 434433 463 3364 643
Vertices: abgihc adfe aeb bef chd cda dhf fhi fig fgb
Vertex Topology: 443343 4463 434 436 344 344 446 643 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfJgAa aAhEdFa aFcEhGfBa aBfDbCa bDeBdGhHiIgJb bJfIiAb cAiHfGdEc fHhAgIf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh df ef fh fi fg gi hi

Index = 538; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd ache adf aeig afi bidc fhg
Face Topology: 344343 644 6344 6443 644 6333 643 3344 443
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhife fig
Vertex Topology: 634 644 643 634 643 63343 344 444 44343 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIfDa aDeIiJgEa aEfJiFa bFiIdHcGb fIhFgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de ef fi fg gi hi

Index = 539; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abed ace adch ahi aihb egif fhg
Face Topology: 343434 644 6343 644 6344 643 6343 4433 344
Vertices: abc ade aehf afig agb bghec ced cda fhi gih
Vertex Topology: 634 634 6443 6334 643 34444 443 436 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFeGdHa aHcGeBa aBdGcFhCa aChIiDa aDiJhFbEa eFgJiIfCe fIhJgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ce cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 540; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahe adhi aig afcb cied ehf
Face Topology: 343434 644 6344 644 6343 634 6343 4343 443
Vertices: abc achd ade aeif afg agb bgc cgfih dhe ehi
Vertex Topology: 634 6443 634 6433 634 643 344 44334 344 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhBa aBhIeCa aCdIhJiDa aDiHgEa aEfHcGbFa cHiJeIdBc eJhHfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de eh ei fi fg hi

Index = 541; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd ace adhf aeig afi biec fhg
Face Topology: 343443 644 6343 644 6344 6433 643 3344 443
Vertices: abc acd aef afg agihb bhc ched dea ehif fig
Vertex Topology: 634 643 644 643 63343 344 4443 346 4434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGdBa aBcGeHa aHdGhIfCa aCeIiJgDa aDfJiEa bEiIeGcFb fIhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd de eh ef fi fg gi hi

Index = 542; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahi aie adhf aebg afb beic chd
Face Topology: 433443 6344 643 634 6344 6443 644 4433 343
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfeh chi dihe
Vertex Topology: 6443 6333 634 644 643 634 434 4444 343 3344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJhHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bHeJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de eh ef fg hi

Index = 543; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahd ache adi aibg afb bidc ehf
Face Topology: 434343 6344 644 6343 643 6343 644 4343 344
Vertices: abhc acd aeif afg agb bgf bfih chd dhie dea
Vertex Topology: 6443 634 6334 643 634 434 4434 344 4433 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHdBa aBcHhIeJa aJdIiCa aCiGbFgDa aDfFbEa bGiIdHcAb eIhGfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh de ei fi fg hi

Index = 544; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid acie adf aeih ahb bgf bfdc
Face Topology: 434343 6334 644 6343 644 6343 634 434 4443
Vertices: abic ade aef afhg bgh bhfi cid cda dife gba
Vertex Topology: 6443 643 634 6433 433 4344 344 346 4443 346
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgJb aJgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIfCa aCeIiFhDa aDhEbJa bEgDfFb bFfIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ef fi fh gh

Index = 545; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhi aie adf aeg afih bgic chgd
Face Topology: 343334 644 6344 643 633 634 6344 3444 4443
Vertices: abc acid ade aef afg aghb bhc chi digfe gih
Vertex Topology: 634 6443 633 633 634 6443 344 444 34433 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHiBa aBiIeCa aCdIfDa aDeIgEa aEfIiJhFa bFgJiHcGb cHhJgIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci di de ef fg gi gh hi

Index = 546; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abd ache adhf aeig afi bied fhg
Face Topology: 334443 643 634 6344 6444 6433 643 3344 443
Vertices: abc acd aef afg agihb bhdc dhe dea ehif fig
Vertex Topology: 633 634 644 643 63343 3443 444 446 4434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDgEb aEhFcAa aAbFdBa aBcFhGeHa aHdGhIfCa aCeIiJgDa aDfJiEa bEiIeGdFb fIhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cd dh de eh ef fi fg gi hi

Index = 547; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahd aci aihf aebg afb beic dhe
Face Topology: 433443 6344 643 633 6344 6443 644 4433 344
Vertices: abhc adie afg agb bgf bfeh chid cda eih efa
Vertex Topology: 6443 6334 643 634 434 4444 3433 336 434 446
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeJfCgDb aDgEfFhAa aAhGdHa aHcGiBa aBiIhFfJa aJeFbEgCa aCfEbDa bFeIiGcAb dGhIeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd di ei eh ef fg hi

Index = 548; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahd ace adhi aibg afb biec ehf
Face Topology: 433443 6344 643 634 6343 6343 644 4343 444
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgf bfih ched ehi
Vertex Topology: 6443 633 634 6434 643 634 434 4434 3443 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIdBa aBcIeCa aCdIhJiDa aDiHbGgEa aEfGbFa bHiJeIcAb eJhHfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd de eh ei fi fg hi

Index = 549; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid ace adif aeih ahb bgf bfec
Face Topology: 433443 6334 643 634 6344 6443 634 434 4443
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhfi cied cda eif
Vertex Topology: 6443 634 644 6433 634 433 4344 3443 336 444
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJfCa aCeJiGhDa aDhFbEa bFgDfGb bGfJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd de ei ef fi fh gh

Index = 550; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahi aihe adbf aeg afb bdic chd
Face Topology: 434433 6344 643 6344 6443 643 634 4433 344
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgfe bedh chi dih
Vertex Topology: 6443 6334 644 643 633 634 4334 4444 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJhHeCa aCdHbGfDa aDeGgEa aEfGbFa bHdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di dh de ef fg hi

Index = 551; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ageh ahd achi aibf aeg afb bidc dhe
Face Topology: 434433 6344 644 6343 6343 643 634 4343 444
Vertices: abhc acd adie afg agb bgfe beih chd dhi efa
Vertex Topology: 6443 634 6434 633 634 4334 4434 344 443 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFeGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiGbFfJa aJeFgDa aDfFbEa bGiIdHcAb dIhGeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh di ei ef fg hi

Index = 552; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid acie adih ahg afb bfe bedc
Face Topology: 434433 6334 644 6344 6443 633 634 434 4443
Vertices: abic ade aehf agb bgfh bhei cid cda die fga
Vertex Topology: 6443 644 6433 634 4333 4344 344 346 444 336
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfJgDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiFhCa aChEgJa aJfEbDa bEfCeFb bFeIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh fh fg

Index = 553; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhd ache adif aeg afi bidc ehg
Face Topology: 344433 644 6344 6444 6433 643 633 3344 443
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhie eigf
Vertex Topology: 634 644 644 643 633 63343 344 444 4434 4333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIiJfDa aDeJgEa aEfJiFa bFiIdHcGb eIhFgJe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de ei ef fg gi hi

Index = 554; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghi aid ace adih ahg afb bfei bhec
Face Topology: 433433 6344 643 634 6344 643 634 4344 4443
Vertices: abic ade aehf afg agb bgfh bhi cied cda eih
Vertex Topology: 6443 634 6443 633 634 4334 444 3443 336 444
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJhCa aChFgDa aDfFbEa bFfCeJiGb bGhJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd de ei eh fh fg hi

Index = 555; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agdc abd acbe adhf aehi aib eif fhg
Face Topology: 434443 6343 644 6344 6434 6433 634 434 433
Vertices: abc acd ade aef afig agb bgihed bdc ehf fhi
Vertex Topology: 643 634 644 644 6433 634 433344 443 434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGdHcAa aAbHdBa aBcHbGeCa aCdGhIfDa aDeIhJiEa aEiGbFa eGiJfIe fJhGgEf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bc cd de eh ef fh fi gi hi

Index = 556; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agfhid acie adi bhcg bfc cfi ched
Face Topology: 3643 443 434344 4643 444 3363 346 644 6334
Vertices: abgc ade aeihfb bfg cgf cfh chi cid cda die
Vertex Topology: 4336 443 434343 343 634 643 634 644 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCfDgAa aAgEfFhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiCa bChFcEgDb bDfEcAb cFfCiGc cGhCeJdHc
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cf ch ci cd di de ei fh fg hi

Index = 557; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahdc abd acbe adhf aeig afi bie fhg
Face Topology: 434443 6343 644 6344 6434 6433 643 434 433
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhed bdc ehif fig
Vertex Topology: 643 634 644 644 643 63334 4344 443 4334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGdHcAa aAbHdBa aBcHbGeCa aCdGhIfDa aDeIiJgEa aEfJiFa bFiIeGb fIhFgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd de eh ef fi fg gi hi

Index = 558; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahei aid acie adbf aehg afh bgf bdc
Face Topology: 434443 6343 634 6334 6444 6433 643 434 443
Vertices: abic ade aef afg aghb bhfe bedi cid cda fhg
Vertex Topology: 6433 644 644 643 6334 4344 4443 334 346 433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFeGiAa aAiHdIa aIcHiGeBa aBdGbFfCa aCeFhJgDa aDfJhEa bEgJfFb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bi ci cd di de ef fh fg gh

Index = 559; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahfd acie adi aicg afhb bgc dfe
Face Topology: 344344 643 6344 6433 643 6344 6433 344 443
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chgf cfid die
Vertex Topology: 6334 644 643 6334 644 643 343 4344 4434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIdBa aBcIiJeCa aCdJiDa aDiIcHgEa aEfHhGbFa bGgHcAb dIfDeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf cd di de ei fi fg gh

Index = 560; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agdh ahi aibe adgf aeg afeb bic chd
Face Topology: 434434 6443 633 6344 6443 644 6344 433 334
Vertices: abhc acid aef afg agb bged bdih chi dea egf
Vertex Topology: 6433 6334 643 634 644 4444 4433 333 446 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFdGhAa aAhHiBa aBiGbFeIa aIdFgJfCa aCeJgDa aDfJeFbEa bGiHcAb cHhGdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bh ch ci di de eg ef fg hi

Index = 561; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahid acfe adf aedi aihb bgc cgf
Face Topology: 344344 643 6334 6443 644 6343 6333 344 444
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chgi cifd dfe
Vertex Topology: 6334 644 643 634 6434 643 343 4343 4344 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIfJeCa aCdJfDa aDeJdIiEa aEiHhGbFa bGgHcAb cHgEfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd df de ef fi gi gh

Index = 562; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahed ace adci aibg afb bic ehf
Face Topology: 443443 6343 6343 644 6343 6343 644 434 434
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgf bfih chie ced cda
Vertex Topology: 6434 634 6434 643 634 434 4433 4334 443 436
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiGbFgDa aDfFbEa bGiHcAb eHhGfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ce cd de ei fi fg hi

Index = 563; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd achigf afb bedg bfdi cid dhg
Face Topology: 4363 4344 436 433344 444 4364 4463 336 634
Vertices: abgihc acd adfe aeb bef chd dhi dig dgf fgb
Vertex Topology: 444333 436 4643 434 434 336 633 634 644 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfJgAa aAhFdBa aBcFhGiHgIfCa aCfEbDa bEeCdIgJb bJfIdHiAb cAiGdFc dGhAgHd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh di dg df ef fg gi hi

Index = 564; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afdc abd acbfgh ahi bgd dfih dgie ehg
Face Topology: 4363 4363 446 434344 443 446 6334 6433 344
Vertices: abc adhe aeigfb bfd bdc cda dfg dgh ehi gih
Vertex Topology: 443 4643 433434 436 463 364 634 644 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDdEcAa aAbEdFa aFcEbDfGgHhBa aBhIiCa bCgGdDb dGfCiJhHd dHgJiIeBd eIhJgCe
Edges: ab ac ad ae bf bd bc cd df dg dh eh ei fg gi gh hi

Index = 565; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahid aci aif aehg afb bfic ched
Face Topology: 343343 634 6443 644 644 6343 643 3444 4433
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgfh chi cid eihf
Vertex Topology: 6344 643 6343 634 643 633 3344 444 443 3444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJhGgEa aEfGbFa bGfJiHcAb cHhJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di ei ef fh fg hi

Index = 566; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahi aid ace adif aehg afh bgfi bhec
Face Topology: 333443 644 643 634 6344 6443 644 3344 3443
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cied cda eihf fhg
Vertex Topology: 6343 634 644 643 6343 344 3443 336 4444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGdHa aHcGeBa aBdGiIfCa aCeIhJgDa aDfJhEa bEgJfIiFb bFhIeGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd de ei ef fh fg gh hi

Index = 567; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agfh ahid aci aif aebg afb bic ched
Face Topology: 443343 6343 6343 644 644 6343 644 444 4333
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfeih chi cid
Vertex Topology: 6434 643 6343 634 643 634 434 44343 434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJdBa aBcJiCa aCiHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bHiIcAb cIhHeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di ei ef fg hi

Index = 568; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abhd ach ahif aei aib bedc egf
Face Topology: 443433 6344 6443 644 6433 643 634 4434 433
Vertices: abc adhe aef afig agb bgieh bhc chd cda eif
Vertex Topology: 644 6344 643 6333 634 43344 444 443 436 433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhBa aBhFiJfCa aCeJiDa aDiFbEa bFeBdHcGb eFgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh eh ei ef fi gi

Index = 569; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd ache adgifb bei bieh cgd egf
Face Topology: 4346 4634 434 4336 444334 463 4363 344 643
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfig chd dhge egi eif
Vertex Topology: 44433 434 446 464 463 4334 334 4346 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHgIiJfEbDa bEeJiFb bFiIeHhAb cAgHdGc eIgFfJe
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh de eg ei ef fi gi gh

Index = 570; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd aci aihgfb beg bfeh cgei dhe
Face Topology: 4336 4634 443 433 434434 464 4364 3463 346
Vertices: abghc adie aeb bef bfg chid cda eih ehg egf
Vertex Topology: 44443 4336 464 463 434 3433 334 634 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAhFdGa aGcFiBa aBiHhIgJfDbCa bDeJgEb bEfJeIhAb cAgIeHiFc dFhHeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd di ei eh eg ef fg gh hi

Index = 571; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd acie adigfb beg bfeh cgi dhe
Face Topology: 4346 4634 434 4336 443434 464 4363 343 436
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfg chid die eihg egf
Vertex Topology: 44433 434 446 464 463 434 3334 436 6334 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGdBa aBcGiHeCa aCdHiIgJfEbDa bEeJgFb bFfJeIhAb cAgIiGc dGhIeHd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd di de ei eg ef fg gh hi

Index = 572; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahi aie adigfb beg bfeh cgi ched
Face Topology: 4336 4634 434 446 434434 464 4363 344 3363
Vertices: abghc acid aeb bef bfg chi die dea egf geih
Vertex Topology: 44433 4343 464 463 434 334 346 364 643 4643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCeDfEgAa aAhFiBa aBiGeHa aHdGiJgIfDbCa bDeIgEb bEfIeJhAb cAgJiFc cFhJeGdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci di de ei eg ef fg gh hi

Index = 573; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg ahi aie adif beig bfih cgi chgfed
Face Topology: 3334 444 436 464 4364 3464 3463 346 334443
Vertices: abghc ade aefb bfg chi cida eif fig gih ied
Vertex Topology: 43433 434 4443 344 336 3634 464 464 463 643
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEiFa aFiJeBa aBdJiGfCa bCeGiHgDb bDfHiIhAb cAgIiEc cEhIgHfGeJdFc
Edges: ab ac ad ae bf bg ch ci di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 574; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg aghc abid aci aihf aeh ahb bgfe ced
Face Topology: 443433 6344 6433 643 6343 644 644 4334 443
Vertices: abc acd adie aef afhg agb bgh bheic cid ehf
Vertex Topology: 644 643 6334 643 6343 634 434 44434 433 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHiIdBa aBcIiCa aCiHhJfDa aDeJhEa aEhGbFa bGgEfJeHb cHeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ci cd di ei eh ef fh gh

Index = 575; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agc abgh ahi aif aeig afcb cid dhfe
Face Topology: 343344 644 6343 634 644 6344 6443 443 3343
Vertices: abc achd aef afg agb bgc cgfih dhi diea eif
Vertex Topology: 634 6433 634 644 643 344 44443 334 3436 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHiIa aIiJfCa aCeJiGgDa aDfGcFbEa cGiHdBc dHhGfJeId
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh di ei ef fi fg hi

Index = 576; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg ahc abhi aie adif aeg afh bgic ched
Face Topology: 343433 644 6344 644 6343 643 634 3344 4443
Vertices: abc acid ade aef afg aghb bhc chi die eihgf
Vertex Topology: 634 6443 634 643 633 6343 344 444 344 44433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHiBa aBiIeCa aCdIiJfDa aDeJgEa aEfJhFa bFgJiHcGb cHhJeIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci di de ei ef fg gh hi

Index = 577; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcdefg agh ahd ache adif aei aib bidc ehgf
Face Topology: 334433 634 644 6344 6443 644 643 3443 4433
Vertices: abhc acd aef afig agb bgih chd dhie dea eif
Vertex Topology: 6343 634 643 6343 633 3344 344 4444 446 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeIa aIdHiJfCa aCeJiDa aDiFbEa bFiHdGcAb eHhFgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de ei ef fi gi hi

Index = 578; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg agd acgh ahb big bfihdc dgie fhg
Face Topology: 4343 4336 464 4364 444 436 433443 4633 346
Vertices: abgc adhe aeb behif bfg cgd cda dgh fig gih
Vertex Topology: 4463 4443 434 43433 436 364 344 464 336 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAgFdGa aGcFgHhBa aBhDbCa bDiIgEb bEfIiJhHdFcAb dHgJiDeBd fDhJgIf
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dg dh eh fi fg gi gh hi

Index = 579; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg agh ahgi aib big bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 4343 4336 463 4364 444 446 434433 364 4633
Vertices: abgc achd adie aeb beif bfg cgh dgi gdh igf
Vertex Topology: 4463 4334 4443 434 4343 436 363 464 643 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhBa aBhIgHiCa aCiEbDa bEiJgFb bFfJiHdIhGcAb cGgIdBc dHgJfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh dg di ei fi fg gi gh

Index = 580; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd acif afb bedihg bfh cgfi dhf
Face Topology: 4343 4363 444 4336 464 434343 464 3363 446
Vertices: abghc acd adfe bef bfg chid dif eba fih fhg
Vertex Topology: 44343 434 4463 436 463 3434 436 344 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHb aHeDfEgAa aAhFdBa aBcFiGfCa aCfDbHa bDeCdGiIhJgEb bEfJhAb cAgJfIiFc dFhIfGd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd di df ef fi fh fg gh hi

Index = 581; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afg agd acgh ahf beig bfihdc dgie fhg
Face Topology: 3343 446 464 4364 444 3336 343443 4633 446
Vertices: abgc adhe aefb bfg cgd cda dgh ehif fig gih
Vertex Topology: 4363 4443 4343 346 364 344 464 3434 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEdFa aFcEgGhBa aBhHfCa bCeHiIgDb bDfIiJhGdEcAb dGgJiHeBd fHhJgIf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh eh ef fi fg gi gh hi

Index = 582; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgc abgd acgh ahi big bfihdc dge egf
Face Topology: 4443 4364 4464 4463 433 436 433344 463 363
Vertices: abc acd adhe aeifb bfg bgc cgd dgh ehgi fig
Vertex Topology: 444 444 4433 43334 436 464 464 463 3363 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhCa aChIiDa bDiJgEb bEfJiIhHdGcFb dHgIeCd eIgJfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cd dg dh eh ei fi fg gi gh

Index = 583; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgc abgh ahge adi big bfidhc cgd egf
Face Topology: 4443 4364 4463 4363 443 436 433434 464 363
Vertices: abc achd ade bfg bgc cgh dhg dgie eifba fig
Vertex Topology: 444 4434 443 436 464 463 436 4633 33344 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIb aIfDgEcAa aAbEgFhBa aBhGgHeCa aCdHiIa bIiJgDb bDfJiHdGhFcEb cFgGdBc eHgJfIe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch dh dg de ei fi fg gi gh

Index = 584; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afgh ahgd acge adi big bfidch bgc egf
Face Topology: 4443 4363 4364 4463 443 436 433443 464 363
Vertices: abhc acd aeifb bgh chg cgd dgie dea fig fgb
Vertex Topology: 4434 444 43334 463 436 464 4633 434 336 364
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfJgDhAa aAhEgFdBa aBcFgGeHa aHdGiCa bCiIgJb bJfIiGdFcEhDb bDgEcAb eGgIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cg cd dg de ei fi fg gi gh

Index = 585; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahd acfe adfb bedhig bfi cif fhg
Face Topology: 4344 4463 434 4364 4464 444333 463 336 633
Vertices: abgihc ade aeb bef bfg chfd cda dfe fhi fig
Vertex Topology: 443333 444 444 446 463 3364 344 464 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAhFdGa aGcFfHeBa aBdHfDbCa bDeHdFhIiJgEb bEfJiAb cAiIfFc fIhAgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 586; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd aef afgh ahge bdgi bigc cfiedh cgd egf
Face Topology: 344 344 3463 3364 3463 3364 443443 464 464
Vertices: abfc achd adeb beif cfg cgh dhg dge egi fig
Vertex Topology: 3344 3434 3443 3434 446 463 436 464 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFhBa aBhGgHeCa bCdHgIiDb bDiJgEcAb cEfJiIeHdGhFc cFgGdBc eIgJfDe
Edges: ab ac ad be bf cf cg ch dh dg de eg ei fi fg gi gh

Index = 587; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd aefc abfd acfg bghf behidc die eif fhg
Face Topology: 444 3464 3464 3463 4336 443344 434 436 633
Vertices: abc acd adgeb bef bfc cfd dfig egih ehf fhi
Vertex Topology: 344 344 34344 446 464 464 4633 4333 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfEcAa aAbEfFdBa aBcFfGgCa bCgHhIfDb bDeIhJiGdFcEb dGiHeCd eHiJfIe fJhHgGf
Edges: ab ac ad be bf bc cf cd df dg eg eh ef fh fi gi hi

Index = 588; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefc abd acge adghfb behi die eif fhg
Face Topology: 4346 4643 444 4336 443344 4633 436 634 433
Vertices: abc ade aeb bfigdc cda dge egih ehf efb fhi
Vertex Topology: 443 446 464 443343 344 436 6333 634 644 433
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeCb aCeIfDcAa aAbDdEa aEcDgFeBa aBdFgGhHfIbCa bIeHhJiDb dDiGeFd eGiJfHe fJhGgDf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cd dg de eg eh ef fh fi gi hi

Index = 589; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahfi aife adb bdichg bfh cgf cfd
Face Topology: 4443 4363 4363 4363 444 443433 463 436 464
Vertices: abghc acid ade aeb bedf bfg chf cfi dif fhg
Vertex Topology: 44334 4434 443 434 4346 463 436 463 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGfHiBa aBiIfEeCa aCdEbDa bEdIiHcGhJgFb bFfJhAb cAgJfGc cHfIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf ci di df de fi fh fg gh

Index = 590; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg ahfi aie adfb beichg bfh cgf cfd
Face Topology: 4434 4463 4363 434 4364 443433 463 436 463
Vertices: abghc ade aeb bef bfg chf cfi cida dife fhg
Vertex Topology: 44334 434 444 446 463 436 463 4334 3364 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAhFfGiHa aHiIeBa aBdIfDbCa bDeIiGcFhJgEb bEfJhAb cAgJfFc cGfIdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf ci di de ef fi fh fg gh

Index = 591; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd aef afgd acge bdgh bigc cfihed egi fhg
Face Topology: 344 344 3464 3464 3463 3364 443344 463 436
Vertices: abfc acd adeb behif cfg cgd dge egh fig gih
Vertex Topology: 3344 344 3443 34334 446 464 464 463 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFdBa aBcFgGeCa bCdGgHhDb bDiIgEcAb cEfIiJhHeGdFc eHgJiDe fDhJgIf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh fi fg gi gh hi

Index = 592; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde afc abfghd ache adf beic cih cgid fhg
Face Topology: 3643 446 434344 4643 444 3336 634 6334 443
Vertices: abc ade aefb bfc cfig cgh chd cda dhife gih
Vertex Topology: 436 443 4343 346 6433 634 644 644 44343 334
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFhGdHa aHcGhIeBa aBdIfCa bCeIiEcDb cEiJhFc cFgJiIdGc fIhJgEf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd dh de ef fi gi gh hi

Index = 593; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd aefg agfd acfh bhif beidcg bfc die ehf
Face Topology: 444 3463 3364 3463 4336 443443 464 434 436
Vertices: abgc acd adheb bef bfg cgf cfd dfih ehi eif
Vertex Topology: 3434 344 34344 446 463 436 464 4633 433 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfEgAa aAgFfGdBa aBcGfHhCa bChIiJfDb bDeJiHdGcFgEb bEfFcAb dHiIeCd eIhHfJe
Edges: ab ac ad be bf bg cg cf cd df dh eh ei ef fi fg hi

Index = 594; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aef afgd acgh aigb bgc cfeihd dgi ehg
Face Topology: 3444 443 4364 4463 4363 364 434334 463 436
Vertices: abfc adhie aeb begf cfg cgd cda dgh eig gih
Vertex Topology: 4334 44334 443 3463 436 464 444 463 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgHhBa aBiIgDbCa bDgEcAb cEfDeIiJhHdFc dHgJiBd eBhJgIe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg dh ei eg fg gi gh hi

Index = 595; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefc abfghd achi aib bgc cfh cgid dhe
Face Topology: 4643 4336 443344 4643 434 436 634 6334 443
Vertices: abc acd adie aeb beihgf bfc cfg cgh chd dhi
Vertex Topology: 446 464 4433 434 433433 436 633 634 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiEbDa bEgGcFb cGfEhHc cHgEiJdIc dJhEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di ei fg gh hi

Index = 596; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg agfh ahfi aib bidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 4443 4363 4363 4363 434 434343 464 464 463
Vertices: abgc achd aeb beif bfg cgf cfh dhf dfi diea
Vertex Topology: 4434 4434 434 4336 463 436 463 436 463 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCeDfEgAa aAgFfGhBa aBhHfIiJa aJiDbCa bDiIdHhGcFgEb bEfFcAb cGfHdBc dIfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch dh df di ei fi fh fg

Index = 597; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefg agh ahfi aifb beidhg bfc cfd dfe
Face Topology: 4344 4463 433 4363 4364 443433 463 364 464
Vertices: abgc adie bef bfg cgfh chda dhf dfi eif eba
Vertex Topology: 4433 4434 446 463 3363 3344 436 463 436 444
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeJb aJeCfDgAa aAgEhFa aFhGfHiBa aBiIfCbJa bCeIiHdGhEgDb bDfEcAb cEfGdFc dHfIeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh df di ei ef fi fh fg

Index = 598; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcde aefc abfghd achi aib bgc cfih cgd dge
Face Topology: 4643 4336 443434 4633 434 446 6333 644 443
Vertices: abc acd adie aeb beigf bfc cfg cgh chd dhgi
Vertex Topology: 446 464 4433 434 43343 436 634 643 634 4343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiEbDa bEgGcFb cGfEiJhHc cHgJdIc dJgEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di ei fg gi gh

Index = 599; Topology = 333344446; NFace = 9; NVert = 10; NEdge = 17
Faces: bcd adef agh aieb bdihgf beg cfeh cgei dhe
Face Topology: 434 3463 344 3364 443443 464 3364 3463 446
Vertices: abfgc achid adb bde bef cgh die eih ehg egf
Vertex Topology: 34343 33434 344 446 463 344 436 634 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAgFhBa aBiGeDbCa bDdGiHhIgJfEb bEeJgAb cAfJeIhFc cFgIeHiBc dBhHeGd
Edges: ab ac ad bd be bf cg ch di de ei eh eg ef fg gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site