Topological Data for Enneahedra with 11 vertices

444444444, 333345555 and 333444555

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 0; Topology = 444444444; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abgh ahie adfb beig cfih cgid dhgf
Face Topology: 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444
Vertices: abc achd aeb bef bfgc cgh dhi dife dea fig gih
Vertex Topology: 444 4444 444 444 4444 444 444 4444 444 444 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDfEcAa aAbEgFhBa aBhGiHeIa aIdHfDbCa bDeHiJgEb cEfJiKhFc cFgKiGdBc dGhKgJfHd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch dh di de ef fi fg gi gh hi

Index = 1; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgd acghe adh ahi bihdc dgife fhg
Face Topology: 34533 554 5355 54553 555 553 33554 55333 355
Vertices: abc acd ade aehf afigb bgc cgd dgh dhe fhi gih
Vertex Topology: 534 545 553 5353 53353 354 455 555 553 353 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhIeCa aCdIhDa aDhJiEa bEiKhHdGcFb dHgKiJfDeId fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh de eh fh fi gi gh hi

Index = 2; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahgid aci aif aeig bfich bgc cgfed
Face Topology: 35334 553 53553 555 554 5355 34553 355 55433
Vertices: abhc adie aef afgb bgh chg cgi cid cda eif fig
Vertex Topology: 5335 5353 534 5453 353 535 555 553 535 354 455
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFgGiHdIa aIcHiBa aBiJfCa aCeJiKgDa bDfKiGcFhEb bEgFcAb cGgKfJeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cg ci cd di ei ef fi fg gi gh

Index = 3; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd achgi aigbf aeb beidh cgd dge
Face Topology: 43553 5355 535 53353 53543 554 45353 355 555
Vertices: abghc acd adie aef afb bfe beg chd dhg dgi eig
Vertex Topology: 54533 535 5535 553 534 435 455 335 535 553 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhIgJiCa aCiKgGbFfDa aDeFbEa bGeKiJdIhAb cAgIdHc dJgKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh dg di ei eg ef gi gh

Index = 4; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghd ache adhif aei bhc cgied ehf
Face Topology: 35453 535 53354 5555 54533 553 355 53354 553
Vertices: abc ade aef afihgb bgc cgh chd cda dhe ehi eif
Vertex Topology: 535 545 553 533533 335 535 554 545 455 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIeBa aBdIhJiKfCa aCeKiDa bDhFcEb cFgDiJeIdGc eJhDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd dh de eh ei ef fi gh hi

Index = 5; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agedh ahi aihbe adbgf aeg bfe bdic chd
Face Topology: 53553 53554 543 53455 55533 553 535 5533 345
Vertices: abhc acid ade aef afgb bge bed bdh chi dih egf
Vertex Topology: 5543 5335 555 553 5335 535 555 554 343 534 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFeGdHhAa aAhIiBa aBiJhHbGeCa aCdGbFgKfDa aDeKgEa bEfKeFb bHdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af bg be bd bh ch ci di dh de eg ef fg hi

Index = 6; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agdhc abh ahbge adgif aei bied bdc egf
Face Topology: 53553 54533 553 53545 55433 553 5355 553 543
Vertices: abc achd aef afigb bgd bdh bhc dge dea egi eif
Vertex Topology: 553 5335 553 53345 545 553 533 545 555 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDgEdFhGcAa aAbGhBa aBhFbEgHeIa aIdHgJiKfCa aCeKiDa bDiJeHdEb bFdBcGb eJgDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bd bh bc ch dh dg de eg ei ef fi gi

Index = 7; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afdgh aig agbfe adf aedb bdcih bgi chg
Face Topology: 53534 54553 535 55543 554 5355 55333 553 335
Vertices: abhic acgd ade aef afb bfd bdg bgh cig dfe gih
Vertex Topology: 55333 5355 553 534 545 545 555 553 335 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFdGgHhAa aAiIgBa aBgGbFfJeCa aCdJfDa aDeJdFbEa bGdBcIiKhHb bHgKiAb cAhKgIc
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg bh ci cg dg df de ef gi gh hi

Index = 8; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh aheid aci aichf aehg bfh bgfec ced
Face Topology: 35354 535 55533 553 53554 5553 345 33455 553
Vertices: abhc acd adie afgb bgh che cei cid ehf efa fhg
Vertex Topology: 5355 553 5335 5433 335 555 553 533 554 545 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDgEhAa aAhFeGiHdBa aBcHiCa aCiGcFhIfJa aJeIhKgDa bDfKhEb bEgKfIeFcAb cGeCdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ce ci cd di ei eh ef fh fg gh

Index = 9; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agehd ach ahcgi aigb bfiec ced egf
Face Topology: 35354 545 55533 553 53553 5353 34355 553 554
Vertices: abgc adhe aeif afb bfg cge ceh chd cda egi fig
Vertex Topology: 5355 5335 5534 543 345 555 553 533 535 553 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgAa aAgFeGhHdIa aIcHhBa aBhGcFgJiCa aCiKgEbDa bEfKiJeFcAb cGeBdHc eJgKfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ce ch cd dh eh eg ei fi fg gi

Index = 10; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahgid acie adi aig bfich bgc cgfed
Face Topology: 35433 553 53554 5553 545 555 33553 355 55334
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chg cgi cid die fig
Vertex Topology: 5335 554 543 5353 5353 353 535 555 554 453 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGgHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiDa aDiKgEa bEfKiHcGhFb bFgGcAb cHgKfDeJdIc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cg ci cd di de ei fi fg gi gh

Index = 11; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg ahd achgi aif aeigb bfidh cgd dgfe
Face Topology: 33535 555 535 53354 545 53453 35453 355 5553
Vertices: abghc adie aef afb bfg chd cda dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 53533 5543 535 553 355 335 355 535 554 345 545
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAhFdGa aGcFhHgIiBa aBiJfCa aCeJiKgEbDa bEfKiIdHhAb cAgHdFc dIgKfJeBd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 12; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh aid acihe adhgf aeg bfeh bgedi chd
Face Topology: 33553 545 535 53355 55543 554 3355 34553 355
Vertices: abhic acd ade aef afgb bgh cid dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 53533 535 555 553 5343 345 335 535 555 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAiGdBa aBcGiHhIeCa aCdIhJgKfDa aDeKgEa bEfKeJhFb bFgJeIdHiAb cAhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 13; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahigd acgfe adf aedg bfdci bic chg
Face Topology: 35534 553 53355 55543 554 5355 34553 335 535
Vertices: abhc ade aef afgb bgih chi cig cgd cda dgf dfe
Vertex Topology: 5335 553 534 5453 3533 533 535 555 555 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGgHdIa aIcHgJfKeBa aBdKfCa aCeKdJgDa bDfJdHcGiEb bEiFcAb cFhEgGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cg cd dg df de ef fg gi hi

Index = 14; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd acige adgbf aeb bedih cgi dhg
Face Topology: 43553 5355 535 53355 55543 554 45533 353 535
Vertices: abghc acd ade aef afb bfe beg chid dig dge gih
Vertex Topology: 54533 535 555 553 534 435 455 3335 535 555 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHiIgJeCa aCdJgGbFfDa aDeFbEa bGeJdIiKhAb cAgKiHc dHhKgId
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd di dg de eg ef gi gh hi

Index = 15; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh aid acihf afb bedhg bfh bgfdi chd
Face Topology: 5353 43535 435 43355 455 53553 555 53553 355
Vertices: abhic adfe aeb bef bfg bgh cid cda dih dhf fhg
Vertex Topology: 45533 4553 435 535 553 535 335 354 535 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFhAa aAiGdHa aHcGiIhJfBa aBfDbCa bDeBdJhKgEb bEfKhFb bFgKfJdIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ci cd di dh df ef fh fg gh hi

Index = 16; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhei aie adicg agb bfeh bgc ced
Face Topology: 55353 53435 55353 535 53354 545 5353 545 553
Vertices: abc acid ade aegf afb bfg bgh bhc chge cei die
Vertex Topology: 555 5533 535 5543 535 534 543 535 5345 553 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIeJiBa aBiKeCa aCdKiJcIgDa aDgFbEa bFfDeIhGb bGgIcHb cJeKdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ce ci di de ei eg fg gh

Index = 17; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhgi aie adig agb bfech bgc ced
Face Topology: 55343 53535 55353 534 5335 555 53453 555 543
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgh bhc chg cgei cida die
Vertex Topology: 555 534 5453 535 535 553 535 535 5543 5335 334
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJa aJiKeBa aBdKiIgCa aCgEbDa bEfCeIcHhFb bFgHcGb cIeKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci di de ei eg fg gh

Index = 18; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acihe adhgf aeb beh bgedi chd
Face Topology: 43553 5335 535 53355 55533 554 455 43553 355
Vertices: abhic acd ade aef afb bfeg bgh cid dih dhe ehg
Vertex Topology: 54533 535 555 553 534 4353 435 335 535 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHiIhJeCa aCdJhKgFfDa aDeFbEa bFeKhGb bGgKeJdIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dh de eh eg ef gh hi

Index = 19; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg ahi aigfe adf aedgb bfdih cgi chgd
Face Topology: 33535 555 534 54553 555 53553 35543 354 3355
Vertices: abghc acid aef afb bfg chi dig dgf dfe dea gih
Vertex Topology: 53533 5345 535 553 355 334 545 555 553 535 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgAa aAhFiBa aBiGgHfIeJa aJdIfCa aCeIdHgEbDa bEfHdGiKhAb cAgKiFc cFhKgGdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch ci di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 20; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd achie adi aig bfih bgidc dhgfe
Face Topology: 33533 545 555 53553 555 554 3355 34553 55433
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chd dhi die fig gih
Vertex Topology: 5353 535 553 5353 5343 345 355 555 553 354 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHiIeCa aCdIiDa aDiJgEa bEfJiKhFb bFgKiHdGcAb dHhKgJfDeId
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh di de ei fi fg gi gh hi

Index = 21; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aihgd ace adg agb bfech bgci bhc
Face Topology: 55333 53543 53453 553 535 555 53354 5553 545
Vertices: abic ade aegf afb bfg bhi cih chg cged cda ghb
Vertex Topology: 5535 533 5353 535 535 543 534 545 5533 535 545
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgKhFiAa aAiGhHgIdJa aJcIeBa aBdIgCa aCgEbDa bEfCeIcHhKb bKgHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci ch cg cd de eg fg gh hi

Index = 22; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aiged ace adcg agb bfech bgi bhc
Face Topology: 55343 53533 53543 554 5355 555 53453 553 535
Vertices: abic acd ade aegf afb bfg bgh bhi cihg cge ced
Vertex Topology: 5535 553 534 5453 535 535 553 533 5335 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgDa aDgFbEa bFfDeJcIhGb bGgIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cg ce cd de eg fg gh hi

Index = 23; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abied ace adcg agb bfeih bgi chg
Face Topology: 55343 53535 55343 554 5355 555 53433 553 535
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgh bhic cige ced cda gih
Vertex Topology: 555 534 5453 535 535 553 5335 5354 543 535 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHgCa aCgEbDa bEfCeHiKhFb bFgKiGb cGhKgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ci ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 24; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afegh ahd ache adibf aeb bih bgidc ehg
Face Topology: 53453 53535 554 5355 54353 555 535 53343 553
Vertices: abhc acd ade aef afb bfe beig bgh chd dhie gih
Vertex Topology: 5553 534 545 553 535 535 5533 535 354 4535 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIdBa aBcIhJeCa aCdJiGbFfDa aDeFbEa bGiKhHb bHgKiJdIcAb eJhKgGe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh de ei ef gi gh hi

Index = 25; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achif afb bedig bfh bgidc dhf
Face Topology: 5353 43535 455 43535 455 53533 555 53353 555
Vertices: abhc adfe aeb bef bfg bgh chd cda dhi dif fihg
Vertex Topology: 4553 4553 435 535 553 535 355 354 553 535 5353
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhIiJfBa aBfDbCa bDeBdJiKgEb bEfKhFb bFgKiIdGcAb dIhKfJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh di df ef fi fg gh hi

Index = 26; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd achie adigf aeb beh bgidc dhe
Face Topology: 43553 5335 555 53535 55333 554 455 43353 555
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeg bgh chd die eihg hid
Vertex Topology: 5453 535 555 553 534 4353 435 355 535 5353 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhKiIeCa aCdIiJgFfDa aDeFbEa bFeJhGb bGgJiKdHcAb dKhJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di de ei eg ef gh hi

Index = 27; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afegh ahi aihe adgbf aeb beh bgdic chd
Face Topology: 53453 53535 553 5355 54353 555 555 53433 354
Vertices: abhc acid aef afb bfe beg chi dih dhge dea ghb
Vertex Topology: 5553 5334 553 535 535 553 353 435 4535 455 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEeFgKhAa aAhGiBa aBiHhIeJa aJdIgFbEfCa aCeEbDa bFeIhKb bKgIdHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci di dh de eg ef gh hi

Index = 28; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid acie adg agb bfeih bgi bhgdc
Face Topology: 53433 53535 554 5353 545 555 53353 555 53543
Vertices: abic acd ade aegf afb bfg bgh bhi cid dige gih
Vertex Topology: 5553 534 543 5353 535 535 553 535 354 4553 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJgDa aDgFbEa bFfDeJiKhGb bGgKiHb bHhKgJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de eg fg gi gh hi

Index = 29; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd ache adigf aeg bfeih bgidc ehg
Face Topology: 33453 555 554 5355 54353 555 33535 35343 555
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chd cda dhie eig egf gih
Vertex Topology: 5353 545 553 5353 355 354 345 4535 535 553 535
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHiIgJfCa aCeJgDa bDfJeIiKhEb bEgKiHdFcAb eHhKgIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 30; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afegh ahi aige adgbf aeb bedih bgc cgd
Face Topology: 53453 53553 533 5355 54553 555 55433 553 354
Vertices: abhc acid ade aef afb bfe beg bgh chgi dig dge
Vertex Topology: 5533 5334 545 553 535 535 555 553 3353 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIiBa aBiJgKeCa aCdKgGbFfDa aDeFbEa bGeKdJiIhHb bHgIcAb cIgJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci di dg de eg ef gi gh

Index = 31; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghdc abd acbhe adhf aei bih bgied fhg
Face Topology: 53543 53553 555 53554 5553 543 535 53345 353
Vertices: abc acd aef afigb bgh bhd bdc dhe dea ehif gih
Vertex Topology: 553 535 543 53335 535 555 553 554 545 4533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDgEhFdGcAa aAbGdBa aBcGbFhHeIa aIdHhJfCa aCeJiDa bDiKhEb bEgKiJeHdFb fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bd bc cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 32; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhed ace adchf aei bih bgiec fhg
Face Topology: 45353 5355 54553 555 53553 553 435 43355 353
Vertices: abc ade afigb bgh bhc che ced cda ehif efa gih
Vertex Topology: 545 535 53334 435 455 555 553 535 5533 535 335
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeJfCb aCgDhEcAa aAbEhFeGdHa aHcGeBa aBdGcFhIfJa aJeIiCa bCiKhDb bDgKiIeFcEb fIhKgCf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ce cd de eh ef fi gi gh hi

Index = 33; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghd achie adf aeihb bhc cgfid dhf
Face Topology: 34535 553 5355 54533 555 53353 354 43535 555
Vertices: abgc acd ade aef afb bfhg cgh chd dhi dife fih
Vertex Topology: 5334 545 553 535 553 3553 435 455 553 5353 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJfDa aDeJiKhFbEa bFhGcAb cGgFfKiIdHc dIhKfJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh di de ef fi fh gh hi

Index = 34; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adefg agh ahieb bdigf beg bfehc cgid dhe
Face Topology: 535 35535 354 34355 55353 555 53543 3535 545
Vertices: abgc achd adb bde bef bfg dhi die eihg egf ghc
Vertex Topology: 3553 3345 355 555 553 535 543 535 5345 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgKhBa aBhGiHeDbCa bDdHiIgJfEb bEeJgFb bFfJeIhKcAb cKgIiGdBc dGhIeHd
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch dh di de ei eg ef fg gh hi

Index = 35; Topology = 333345555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adefg agh aheb bdf behig bfihc cgifd fhg
Face Topology: 534 34355 355 3535 545 53535 55353 35354 555
Vertices: abgc adb bde bef bfg cgh chda dhfe fhi fig gih
Vertex Topology: 3553 345 543 535 555 355 3543 4553 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfEgAa aAgFhGa aGhHeCbBa bCdHfDb bDeHhIiJgEb bEfJiKhFcAb cFgKiIfHdGc fIhKgJf
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch dh de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 36; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acie adig agb bfeih bgi chged
Face Topology: 43443 5353 554 5354 5455 554 43453 455 33544
Vertices: abhic acd ade aegf afb bfg bgh cid die eig gih
Vertex Topology: 54353 534 544 5453 534 435 453 354 454 455 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJgDa aDgFbEa bFfDeJiKhGb bGgKiAb cAhKgJeIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de ei eg fg gi gh hi

Index = 37; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghi aid acie adih ahg bfh bgfei bhedc
Face Topology: 43443 5355 554 5354 5455 553 435 43345 45443
Vertices: abic ade aehf afgb bgh bhi cid cda eih fhg ied
Vertex Topology: 5453 544 5453 5334 435 455 354 345 455 353 544
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiKeBa aBdKiIhCa aChJgDa bDfJhEb bEgJfCeIiFb bFhIeKdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di de ei eh fh fg gh hi

Index = 38; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd achi aig agb bfeih bgidc dhge
Face Topology: 43433 5355 554 5354 545 554 43345 45443 4553
Vertices: abhc acd adie aegf afb bfg bgh chd dhi eig gih
Vertex Topology: 5453 534 5443 5353 534 435 455 354 454 345 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiJgDa aDgFbEa bFfDeJiKhGb bGgKiIdHcAb dIhKgJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di ei eg fg gi gh hi

Index = 39; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg aghi aige adgbf aeb bedhc cgi chd
Face Topology: 44453 5355 5533 5355 54543 554 45434 453 434
Vertices: abgc acid ade aef bfe beg cgh chi dihg dge fba
Vertex Topology: 5454 5434 545 553 435 455 453 433 4335 455 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfKb aKfEeFgAa aAgGhHiBa aBiIgJeCa aCdJgFbEfDa aDeEbKa bFeJdIhGcAb cGgIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci di dg de eg ef gh hi

Index = 40; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahi aige adgbf aeb bedih cgi chgd
Face Topology: 43453 5355 534 5455 54543 554 45443 354 3354
Vertices: abghc ade aef afb beg chi cida dig dge ebf gih
Vertex Topology: 54533 545 553 534 455 334 3445 445 455 543 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfJeEgAa aAhFiGa aGiHgIeBa aBdIgEbJfCa aCeJbDa bEeIdHiKhAb cAgKiFc cFhKgHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di dg de eg ef gi gh hi

Index = 41; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abh ahge adgif aei biedh bgdc egf
Face Topology: 43453 5543 544 5455 54533 553 43544 4543 553
Vertices: abc achd ade aef afigb bgh bhc dhg egi eif ged
Vertex Topology: 543 5344 545 553 53354 454 443 445 553 533 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhBa aBhHgKeCa aCdKgIiJfDa aDeJiEa bEiIeKdHhFb bFgHdBcGb eIgEfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh dg de eg ei ef fi gi gh

Index = 42; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghdc abd acbh ahif aei bih bgied ehgf
Face Topology: 53443 53543 554 5355 5543 544 545 53444 4533
Vertices: abc acd adhe afigb bgh bhd bdc ehi eif efa gih
Vertex Topology: 553 534 5454 53435 535 554 543 454 443 435 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDgEhFdGcAa aAbGdBa aBcGbFhCa aChHiIfJa aJeIiDa bDiKhEb bEgKiHeCdFb eHhKgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bd bc cd dh eh ei ef fi gi gh hi

Index = 43; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agedc abd acbe adbgh ahi bihe egif fhg
Face Topology: 53453 54543 554 5355 54544 543 5345 5433 344
Vertices: abc ade aehf bge bed bdc cda egh fhi figba gih
Vertex Topology: 553 545 5543 545 554 543 345 544 343 33455 434
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfJb aJgDeEdFcAa aAbFdGa aGcFbEeBa aBdEbDgHhCa aChIiJa bJiKhHeDb eHgKiIfCe fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae af bg be bd bc cd de eg eh fh fi gi gh hi

Index = 44; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghei aid acie adibh ahg bfh bgfe bedc
Face Topology: 53453 53454 544 5345 54454 543 534 5335 5543
Vertices: abic acd ade aehf afgb bgh bhe bei cid die fhg
Vertex Topology: 5543 534 545 5543 5335 534 545 554 344 445 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGeHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiHbGhDa aDhKgEa bEfKhFb bFgKfDeGb bHeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh be bi ci cd di de ei eh fh fg gh

Index = 45; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahi aihge adgbf aeb bedh cgdi chd
Face Topology: 43553 5354 543 53445 55443 554 4554 3453 345
Vertices: abghc acid aef afb bfe beg chi dih dhg dge dea
Vertex Topology: 54443 5335 553 534 435 454 343 534 544 545 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDfEeFgAa aAhGiBa aBiHhIgJeKa aKdJgFbEfCa aCeEbDa bFeJdIhAb cAgIdHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di dh dg de eg ef gh hi

Index = 46; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgd acghe adhif aei bhdc dgie ehf
Face Topology: 34553 544 5345 54445 55433 553 3454 5435 543
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgc cgd dgh dhe ehi eif
Vertex Topology: 534 545 555 553 533443 344 445 544 545 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhIeCa aCdIhJiKfDa aDeKiEa bEhHdGcFb dHgEiJeId eJhEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh de eh ei ef fi gh hi

Index = 47; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghdc abd acbh ahgif aei bieh bged egf
Face Topology: 53453 54443 554 5354 54433 553 5354 5454 543
Vertices: abc adhe aef afigb bgh bhd bdc cda ehg egi eif
Vertex Topology: 553 5445 553 53345 544 544 543 345 544 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFhBa aBhIgJiKfCa aCeKiDa bDiJeIhEb bEgIeBdFb eJgDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bd bc cd dh eh eg ei ef fi gi gh

Index = 48; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agehi aid acih ahbgf aeg bfe bedi bhdc
Face Topology: 53453 53544 544 5344 54533 553 535 5544 5443
Vertices: abic acd adhe aef afgb bge beh bhi cid dih egf
Vertex Topology: 5543 534 5445 553 5335 535 554 544 344 444 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFeGhHiAa aAiIdBa aBcIiJhCa aChGbFgKfDa aDeKgEa bEfKeFb bGeCdJiHb bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af bg be bh bi ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 49; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahied ace adci aihg bfh bgfic chfe
Face Topology: 35344 535 55443 554 5354 5453 345 33445 5544
Vertices: abhc ade aeif afgb bgh chi cie ced cda fih fhg
Vertex Topology: 5355 534 5444 5433 335 554 544 543 535 445 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiCa aCiJhKgDa bDfKhEb bEgKfJiFcAb cFhJfCeGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci ce cd de ei fi fh fg gh hi

Index = 50; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd ach ahgif aei bieh bgedc egf
Face Topology: 44353 5454 5453 545 55433 553 4355 44534 543
Vertices: abc acd adhe aef afigb bgh bhc chd ehg egi eif
Vertex Topology: 544 543 5355 553 53344 445 454 453 554 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhCa aChIgJiKfDa aDeKiEa bEiJeIhFb bFgIeCdHcGb eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh eh eg ei ef fi gi gh

Index = 51; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahid aci aigbf aeb beih cgi chged
Face Topology: 44353 5354 5353 545 55443 554 4553 445 43453
Vertices: abghc adie aef afb bfe beg chi cid cda gih ige
Vertex Topology: 54434 5355 553 534 435 454 435 453 435 453 545
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGiHdIa aIcHiBa aBiKgFbEfCa aCeEbDa bFeKiJhAb cAgJiGc cGhJgKeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci cd di ei eg ef gi gh hi

Index = 52; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahid aci aig agb bfeih bgic chged
Face Topology: 44333 5354 5453 545 555 554 43354 4554 44533
Vertices: abhc acd adie aegf afb bfg bgh chi cid eig gih
Vertex Topology: 5444 543 5353 5353 534 435 454 445 453 355 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiCa aCiJgDa aDgFbEa bFfDeJiKhGb bGgKiHcAb cHhKgJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di ei eg fg gi gh hi

Index = 53; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghid aci aih ahgb bfhc cgfei ched
Face Topology: 35334 544 54543 554 545 5543 3455 54434 5533
Vertices: abgc adie aehf afb bfg cgh chi cid cda eih fhg
Vertex Topology: 5345 5343 5354 543 344 545 554 543 535 345 454
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHiBa aBiJhCa aChKgEbDa bEfKhFcAb cFgKfCeJiGc cGhJeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd di ei eh fh fg gh hi

Index = 54; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afegh ahi aig agbf aeb bedih bgic chgd
Face Topology: 53343 53454 544 545 5553 545 54344 5543 3453
Vertices: abhc acid adge aef afb bfe beg bgh chi dig gih
Vertex Topology: 5543 5343 5354 543 535 534 545 554 344 345 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIiBa aBiJgCa aCgGbFfDa aDeFbEa bGeCdJiKhHb bHgKiIcAb cIhKgJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci di dg eg ef gi gh hi

Index = 55; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghd ach ahif aei bihc cgied ehgf
Face Topology: 35343 545 53453 555 5543 544 3455 54443 4543
Vertices: abc acd adhe afigb bgc cgh chd ehi eif efa gih
Vertex Topology: 535 553 5354 53443 345 545 553 454 443 435 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDb aDgEcAa aAbEgFhGdBa aBcGhCa aChHiIfJa aJeIiDa bDiKhFcEb cFgKiHeCdGc eHhKgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd dh eh ei ef fi gi gh hi

Index = 56; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afec abegd achi aicbf aeb cih dgi dhge
Face Topology: 45453 5355 54534 5534 54543 554 543 434 4335
Vertices: abc adie aef afb bfe bec ceig cghd cda dhi gih
Vertex Topology: 545 5445 553 534 435 455 5543 5334 545 434 343
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFcAa aAbFeGgHdIa aIcHhJiBa aBiGcFbEfCa aCeEbDa cGiKhHc dHgKiJd dJhKgGeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg cd dh di ei ef gi gh hi

Index = 57; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aedf agh ahfbe adb bdhig cfih cgifd fhg
Face Topology: 4353 4355 445 45543 454 45534 3535 34355 554
Vertices: abfgc achd ade aeb bed bdf cgh dhf fhi fig gih
Vertex Topology: 44543 4355 453 434 435 455 345 555 553 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEdFfAa aAgGhBa aBhHfFbEeCa aCdEbDa bFdHhIiJgAb cAfJiKhGc cGgKiIfHdBc fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cg ch dh df de fh fi fg gi gh hi

Index = 58; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afec abegh ahi aicbf aeb cih cgid dhge
Face Topology: 45353 5355 54534 544 54543 554 544 5343 3435
Vertices: abc adie aef afb bfe bec ceig cgh chda dhi gih
Vertex Topology: 545 5345 553 534 435 455 5543 534 5435 344 344
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFcAa aAbFeGgHhIa aIhJiBa aBiGcFbEfCa aCeEbDa cGiKhHc cHgKiJdIc dJhKgGeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg ch dh di ei ef gi gh hi

Index = 59; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahfed ace adcf bechi bih bgifc fhg
Face Topology: 4534 4535 45543 454 4355 44553 435 43355 553
Vertices: abhc acd ade aefb bfig bgh chf cfe ced fhi gih
Vertex Topology: 4455 453 434 4454 4533 435 555 554 543 553 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGfHeIdBa aBcIeCa aCdIcHfDa bDeHcGhJiEb bEiKhFb bFgKiJfGcAb fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cf ce cd de ef fh fi gi gh hi

Index = 60; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhid acgfe adf aedg bfdi bic chg
Face Topology: 45534 5435 54335 55443 554 5354 4453 435 534
Vertices: abc ade aef afgb bgih bhc chi cigd cda dgf dfe
Vertex Topology: 545 553 534 5444 4433 435 533 5345 555 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGiHdIa aIcHgJfKeBa aBdKfCa aCeKdJgDa bDfJdHiEb bEiGcFb cGhEgHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ci cd dg df de ef fg gi hi

Index = 61; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid acie adihf aegb bfh bge bedc
Face Topology: 53454 54334 544 5345 54434 5535 543 535 5543
Vertices: abic acd ade aef afb bfg bgh bhei cid die ehgf
Vertex Topology: 5543 534 545 554 545 543 533 5354 344 445 5334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiHhKfDa aDeKgFbEa bFfKhGb bGgKeHb bHeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de ei eh ef fg gh

Index = 62; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg aghd acige adbf aeb bdihc cgi dhg
Face Topology: 44543 5345 5535 54354 5543 544 45334 453 535
Vertices: abgc ade aef afb bfe bedg cgh chid cda dig gih
Vertex Topology: 5454 554 543 534 434 4455 453 4335 455 535 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAgGhHdIa aIcHiJgFeBa aBdFbEfCa aCeEbDa bFdJiKhGcAb cGgKiHc dHhKgJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd di dg de ef gi gh hi

Index = 63; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg aghd acie adgbf aeb beihc cgi dhg
Face Topology: 44453 5355 5534 5435 54543 554 45334 453 435
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chid dige gih
Vertex Topology: 5454 544 545 553 534 435 455 453 4334 4355 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIiJeCa aCdJgGbFfDa aDeFbEa bGeJiKhHcAb cHgKiIc dIhKgJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd di de eg ef gi gh hi

Index = 64; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abehi aihe adhcg agb bfe cedi chd
Face Topology: 45453 5335 54543 5345 54453 534 435 5543 544
Vertices: abc acid aegf afb bfg bgec ceh chi dih dhe dea
Vertex Topology: 545 5534 5533 534 433 4355 554 543 434 445 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDfEgFcAa aAbFeGhHiBa aBiIhJeKa aKdJhGcFgCa aCgEbDa bEfCeFb cGeJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ce ch ci di dh de eh eg fg hi

Index = 65; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abhid acihe adhg agb bfe cedi chd
Face Topology: 45543 5335 54435 55344 5543 534 434 5453 545
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgehc cid dhe hdi hic
Vertex Topology: 545 555 554 5433 534 433 43445 535 544 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGhKiHdBa aBcHiJhIeCa aCdIhGgDa aDgFbEa bFfDeGb cGeIdJiKc cKhJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ch ci cd di dh de eh eg fg hi

Index = 66; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghid acigf afb bedg bfdhc cgi chd
Face Topology: 4553 4345 45335 45354 444 4355 44535 553 535
Vertices: abgc adfe aeb bef bfg cgh chi cda dci dihg dgf
Vertex Topology: 4455 4543 434 434 445 553 533 554 553 5335 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGiIdHa aHcIiJgKfBa aBfDbCa bDeBdKgEb bEfKdJhFcAb cFgJiGc cGhJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd di dg df ef fg gh hi

Index = 67; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghd achie adig agb bfec cid dhe
Face Topology: 45543 5345 54435 55334 5534 544 4345 535 534
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgc cgeih chd dhi die
Vertex Topology: 545 555 554 5443 534 434 445 54433 535 533 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiHgDa aDgFbEa bFfDeHcGb cHiJdIc dJhHeKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch cd dh di de ei eg fg hi

Index = 68; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhgi aife adf aedg bfich bgc cgd
Face Topology: 45434 5535 54353 5343 544 5345 44353 455 554
Vertices: abc acid aef afgb bgh bhc chg cgi digf dfe dea
Vertex Topology: 545 5534 534 5454 453 435 535 553 4354 443 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGgHiBa aBiIfJeKa aKdJfCa aCeJdIgDa bDfIiHcGhEb bEgGcFb cHgIdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cg ci di df de ef fg gi gh

Index = 69; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achi aifb bei bih bgidc dhgfe
Face Topology: 5344 44335 454 4355 4535 545 555 53543 45334
Vertices: abhc acd adie aeb bef bfig bgh chd dhi eif gih
Vertex Topology: 4553 434 4454 445 543 5353 535 354 455 453 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiJfEbDa bEeJiFb bFiKhGb bGgKiIdHcAb dIhKgFfJeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh di ei ef fi gi gh hi

Index = 70; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahied ace adci aigb bfi bic chgfe
Face Topology: 45344 5433 53543 554 5355 5534 445 455 53344
Vertices: abhc ade aeif afb bfg bgih chi cie ced cda fig
Vertex Topology: 5435 534 5454 544 443 4353 535 554 543 535 453
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiKgEbDa bEfKiFb bFiGcAb cGhFgKfCeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci ce cd de ei fi fg gi hi

Index = 71; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhed ace adci aigb bfi bic ehgf
Face Topology: 55344 54335 55343 554 5354 5435 544 545 4334
Vertices: abc acd ade aeif afb bfg bgih bhc chie ced fig
Vertex Topology: 555 553 534 5444 545 543 5343 535 5344 543 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiKgFbEa bFfKiGb bGiIcHb eIhGgKfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ce cd de ei fi fg gi hi

Index = 72; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid acie adhgf aegb bfe bei bhdc
Face Topology: 53454 54334 544 5345 54334 5535 545 554 5343
Vertices: abic ade aef afb bfg bgeh bhi cid cda dihe egf
Vertex Topology: 5543 545 554 545 543 5353 534 344 345 4435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJhFgKfCa aCeKgEbDa bEfKeFb bFeJiGb bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de eh eg ef fg hi

Index = 73; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahid acihf afb bedg bfh bgdic chd
Face Topology: 5453 43435 4535 44354 445 5353 545 53534 455
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bfg bgh chi cid dih dhgf
Vertex Topology: 4554 445 4543 435 534 543 535 453 435 535 5534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJhKfCa aCfEbDa bEeCdKgFb bFfKhGb bGgKdJiHcAb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci cd di dh df ef fg gh hi

Index = 74; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahid acif afb bedhg bfh bgfic chd
Face Topology: 5443 43535 4534 4435 455 53453 555 53534 454
Vertices: abhc adfe aeb bef bfg bgh chi cid cda dihf fhg
Vertex Topology: 4554 4453 435 535 553 535 453 434 444 4355 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJfBa aBfDbCa bDeBdJhKgEb bEfKhFb bFgKfJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci cd di df ef fh fg gh hi

Index = 75; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abgfh ahe adhi bihcg bfc cfied ehf
Face Topology: 4534 4535 44355 454 4353 43553 455 55343 455
Vertices: abc achd ade aeifb bgc cgf cfh dhe ehi fih fgb
Vertex Topology: 445 4553 434 44354 435 535 555 354 453 535 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfKgEcAa aAbEgFfGhBa aBhHeCa aCdHhIiDa bDiJhGcFgKb bKfFcEb cGfJiIeHdBc eIhJfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cf ch dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 76; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgh ahe adhi aihgb bfc cfied ehf
Face Topology: 44345 5534 5435 554 5353 53534 454 45343 455
Vertices: abc ade aeif afb bfg bgc cgfh chda dhe ehi fih
Vertex Topology: 544 534 5435 554 453 434 4355 4535 354 453 535
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHa aHhIeBa aBdIhJiCa aCiKhGgEbDa bEfGcFb cGfKiJeIdHc eJhKfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 77; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhid acie adig agb bfeh bgc ced
Face Topology: 55443 53435 55334 5534 5434 545 5343 545 544
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhc chgei cid die
Vertex Topology: 555 554 544 5443 535 534 543 535 53443 534 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiIgDa aDgFbEa bFfDeIhGb bGgIcHb cIeKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd di de ei eg fg gh

Index = 78; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahid acihe adgf aeb beh bgdic chd
Face Topology: 44543 5335 5535 54354 5533 544 445 43534 455
Vertices: abhc ade aef afb bfeg bgh chi cid cda dih dhge
Vertex Topology: 5454 554 543 534 4343 435 453 435 455 535 5534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKgEfCa aCeEbDa bEeKhFb bFgKdJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di dh de eg ef gh hi

Index = 79; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahid acie adhgf aeb beh bgeic chd
Face Topology: 44453 5335 5534 5435 54533 554 455 43534 454
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeg bgh chi cid dihe ehg
Vertex Topology: 5454 544 545 553 534 4353 435 453 434 4355 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJhKgFfDa aDeFbEa bFeKhGb bGgKeJiHcAb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di de eh eg ef gh hi

Index = 80; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahid acihe adgf aeg bfeh bgdic chd
Face Topology: 34543 545 5535 54354 5543 544 3345 34534 455
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chi cid cda dih dhge egf
Vertex Topology: 5354 554 543 5343 345 453 435 455 535 5544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJgKfCa aCeKgDa bDfKeJhEb bEgJdIiFcAb cFhIdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 81; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahid acie adhgf aeg bfeh bgeic chd
Face Topology: 34453 545 5534 5435 54543 554 3355 34534 454
Vertices: abhc acd ade aef afgb bgh chi cid dihe ehg egf
Vertex Topology: 5354 544 545 553 5343 345 453 434 4355 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiIeCa aCdIhJgKfDa aDeKgEa bEfKeJhFb bFgJeIiGcAb cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di de eh eg ef fg gh hi

Index = 82; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghi aigfe adf aedb bdihc cgi chgd
Face Topology: 34534 545 5534 54543 554 5353 35434 454 4355
Vertices: abgc acid aef afb bfdg cgh dig dfe dea gih hic
Vertex Topology: 5354 5445 534 543 3455 453 545 543 535 543 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEgAa aAgFhKiBa aBiGgEfHeIa aIdHfCa aCeHdEbDa bEdGiJhFcAb cFgJiKc cKhJgGdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci di dg df de ef gi gh hi

Index = 83; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghi aife adf aedgb bfihc cgi chgd
Face Topology: 34435 555 5534 5453 545 53453 35434 454 4354
Vertices: abgc ade afb bfg cgh chi cida digf dfe efa gih
Vertex Topology: 5354 543 553 355 453 434 4445 4455 453 355 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeJfCb aCfDgAa aAgEhFiGa aGiHfIeBa aBdIfJa aJeIdHgDbCa bDfHiKhEcAb cEgKiFc cFhKgHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci di df de ef fg gi gh hi

Index = 84; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghd achi aif aeigb bfihc cgd dgfe
Face Topology: 34435 555 5534 5434 545 53453 35434 454 4553
Vertices: abgc acd adie aef afb bfg cgh chd dhgi eif fig
Vertex Topology: 5354 544 5443 535 553 355 453 434 4354 345 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhIiCa aCiJfDa aDeJiKgFbEa bFfKiIhGcAb cGgIdHc dIgKfJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh di ei ef fi fg gi gh

Index = 85; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid acie adh ahgb bfh bgfei bhdc
Face Topology: 53434 54354 544 5343 545 5535 545 53434 5543
Vertices: abic ade aehf afb bfg bgh bhi cid cda dihe fhg
Vertex Topology: 5543 543 5354 545 543 535 554 344 345 4453 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJhCa aChKgEbDa bEfKhFb bFgKfCeJiGb bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de eh fh fg gh hi

Index = 86; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afc abfg age adghi aihcb ched egfi ehf
Face Topology: 34355 554 5354 545 53443 53443 4453 5453 545
Vertices: abc acgd ade aeif afb bfc cfhg dge egh ehi fih
Vertex Topology: 534 5443 535 5535 553 354 4544 345 544 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgBa aBgHeCa aCdHgIhJiDa aDiKhGcFbEa cGhIeHdBc eIgGfKiJe eJhKfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg de eg eh ei fi fh gh hi

Index = 87; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achf afb bedig bfih bgidc fhg
Face Topology: 5343 43545 454 4355 455 53434 5535 54343 554
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bfg bgh chd dhif fig gih
Vertex Topology: 4553 434 4453 435 535 554 545 354 4535 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIfCa aCfEbDa bEeCdIiJgFb bFfJiKhGb bGgKiIdHcAb fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh df ef fi fg gi gh hi

Index = 88; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahied ace adcg agb bfeih bgic chg
Face Topology: 45343 5354 54343 554 5355 554 43434 4535 545
Vertices: abhc ade aegf afb bfg bgh chi cige ced cda gih
Vertex Topology: 5445 534 5453 534 435 454 543 5354 543 535 534
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHgCa aCgEbDa bEfCeHiKhFb bFgKiGcAb cGhKgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 89; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd ache adigf aeb beih bgidc ehg
Face Topology: 43453 5345 554 5355 54343 554 4535 44343 554
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeg bgh chd dhie eig gih
Vertex Topology: 5453 534 545 553 534 4354 445 354 4535 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIiJgFfDa aDeFbEa bFeJiKhGb bGgKiIdHcAb eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de ei eg ef gi gh hi

Index = 90; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid acie adig agb bfeh bgi bhedc
Face Topology: 53443 53435 554 5354 5454 545 5343 545 53443
Vertices: abic ade aegf afb bfg bgh bhi cid cda die eihg
Vertex Topology: 5553 544 5443 535 534 543 535 354 345 454 4534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb bFgKiGb bGhKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de ei eg fg gh hi

Index = 91; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhi aie adihf aeg bfh bgeic ched
Face Topology: 44353 5354 5454 545 53453 553 435 43544 4553
Vertices: abc acid ade aef afgb bhc chi die eih ehgf ghb
Vertex Topology: 544 5443 535 553 5334 454 454 345 545 5533 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgKhFcAa aAbFhGiBa aBiHeCa aCdHiIhJfDa aDeJgEa bEfJhKb bKgJeIiGcFb cGhIeHdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ci di de ei eh ef fg gh hi

Index = 92; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghi aid ache adhg agb bfeh bgedi bhc
Face Topology: 53443 53453 534 5354 5454 545 5345 54443 553
Vertices: abic acd aegf afb bfg bgh bhi cihd dhe dea ehg
Vertex Topology: 5533 534 5443 535 534 545 553 3354 454 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHdBa aBcHhIeJa aJdIhKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb bFgKeIdHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd dh de eh eg fg gh hi

Index = 93; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acige adgf aeb bedih bgi chgd
Face Topology: 43543 5353 545 53454 5553 544 44543 454 3355
Vertices: abhic ade aef bfeg bgh cid cda dig dge fba gih
Vertex Topology: 54343 554 543 4345 453 345 355 545 554 345 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfJb aJfDgEhAa aAiFdGa aGcFiHgIeBa aBdIgDfCa aCeDbJa bDeIdHiKhEb bEgKiAb cAhKgHdFc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg de eg ef gi gh hi

Index = 94; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg ahd acie adif aeigb bfih cgi dhgfe
Face Topology: 33445 554 534 5354 5455 54543 3553 345 43454
Vertices: abghc acd ade aef afb bfg chid die eif fig gih
Vertex Topology: 53433 534 544 545 553 354 3354 454 455 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGiHeCa aCdHiIfDa aDeIiJgFbEa bFfJiKhAb cAgKiGc dGhKgJfIeHd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 95; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghi aid acihe adhf aeg bfh bgedi bhdc
Face Topology: 43543 5354 545 53454 5553 543 435 43454 4553
Vertices: abic ade aef afgb bgh bhi cid cda dih dhe ehgf
Vertex Topology: 5443 554 543 5334 435 454 345 355 545 554 4533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhKfCa aCeKgDa bDfKhEb bEgKeJdIiFb bFhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di dh de eh ef fg gh hi

Index = 96; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghd aci aihf aehgb bfhc cgfei dhe
Face Topology: 34345 554 5453 543 5355 54543 3554 44543 354
Vertices: abgc acd adie aef afb bfg cgh chid eih ehf fhg
Vertex Topology: 5344 543 5334 545 553 354 445 4533 435 455 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHiCa aCiIhJfDa aDeJhKgFbEa bFfKhGcAb cGgKfJeIiHc dHhIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd di ei eh ef fh fg gh hi

Index = 97; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahi aihge adgf beg bfedh bgdic chd
Face Topology: 4354 4355 453 43554 4553 445 43455 45533 355
Vertices: abhc acid ade aefb bfg bgh chi dih dhg dge egf
Vertex Topology: 4453 4335 454 4434 435 455 353 535 555 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGiBa aBiHhIgJeCa aCdJgKfDa bDeKgEb bEfKeJdIhFb bFgIdHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch ci di dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 98; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahgd acgie adi aigb bfdch bgc dfe
Face Topology: 44534 5453 5355 54533 553 5354 44543 454 543
Vertices: abhc acd aeif afb bgh chg cgd dgfi die dea fgb
Vertex Topology: 5434 545 5334 544 453 435 455 5543 533 535 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfKgEhAa aAhFgGdBa aBcGgHiIeJa aJdIiCa aCiHgKbDa bKfHdGcFhEb bEgFcAb dHfCeId
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg di de ei fi fg gh

Index = 99; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd ache adhif aei bih bgedc egf
Face Topology: 44453 5354 5454 5455 54533 553 435 43544 533
Vertices: abc ade aef afigb bhc chd cda dhe ehgi eif ghb
Vertex Topology: 544 545 553 53334 454 454 445 455 5533 533 354
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgKhEcAa aAbEhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiJfCa aCeJiDa bDiIhKb bKgIeHdFcEb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh de eh ei ef fi gi gh

Index = 100; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd achfe adf aedi bih bgidc fhg
Face Topology: 44534 5354 5455 54543 554 5353 435 43354 453
Vertices: abc acd ade aef afigb bgh bhc chd dhif dfe gih
Vertex Topology: 544 545 553 534 54334 435 454 455 5534 543 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIfJeCa aCdJfDa aDeJdIiEa bEiKhFb bFgKiIdHcGb fIhKgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh df de ef fi gi gh hi

Index = 101; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhed ace adcf aehi bih bgifc fhg
Face Topology: 45344 5355 54543 554 5354 5453 435 43345 453
Vertices: abc ade aef afigb bgh bhc chfe ced cda fhi gih
Vertex Topology: 545 534 544 54334 435 455 5544 543 535 453 335
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfCa aCeGhJiDa bDiKhEb bEgKiJfGcFb fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ce cd de ef fh fi gi gh hi

Index = 102; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid ace adigf aegb bfeih bgi chge
Face Topology: 43354 5453 543 535 53454 5554 44543 454 3355
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh cied eig egf gih
Vertex Topology: 54343 533 535 554 544 445 453 3453 545 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHeCa aCdHiIgJfDa aDeJgFbEa bFfJeIiKhGb bGgKiAb cAhKgIeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 103; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghi aid ace adihf aehg bfh bgfei bhec
Face Topology: 43354 5354 543 535 53454 5553 445 43454 4553
Vertices: abic ade aef afgb bgh bhi cied cda eih ehf fhg
Vertex Topology: 5443 535 554 5434 435 454 3453 335 545 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGeBa aBdGiIhJfCa aCeJhKgDa bDfKhEb bEgKfJeIiFb bFhIeGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 104; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aefg aghi aife bdf bedig bfihc cgi chgfd
Face Topology: 444 3355 3535 3553 445 43455 45534 455 43554
Vertices: abgc acid adeb bef bfg cgh chi dif dfe fig gih
Vertex Topology: 3454 3454 3434 435 455 453 435 455 453 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfEgAa aAgFhGiBa aBiHfIeCa bCdIfDb bDeIdHiJgEb bEfJiKhFcAb cFgKiGc cGhKgJfHdBc
Edges: ab ac ad be bf bg cg ch ci di df de ef fi fg gi gh hi

Index = 105; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abghd ach ahi big bfihc cgied ehgf
Face Topology: 4533 4355 44553 455 454 445 43455 55433 3553
Vertices: abc acd adhe aeifb bgc chd ehi fig fgb gih ghc
Vertex Topology: 445 453 4353 43434 455 553 354 345 354 545 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfIgEcAa aAbEgKhFdBa aBcFhCa aChGiDa bDiHgIb bIfHiJhKcEb cKgJiGeCdFc eGhJgHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch cd dh eh ei fi fg gi gh hi

Index = 106; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahid acie adigf aeg bfei bic chged
Face Topology: 34453 543 5354 5455 54543 554 3355 354 43454
Vertices: abhc ade aef afgb bgih chi cid cda die eig egf
Vertex Topology: 5334 545 553 5343 3453 435 454 445 455 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJgKfCa aCeKgDa bDfKeJiEb bEiFcAb cFhEgJeIdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di de ei eg ef fg gi hi

Index = 107; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahgd acgie adi aib bidch bgc dgfe
Face Topology: 44533 5353 5355 54543 554 544 44543 454 5533
Vertices: abhc acd ade aeif afb bfig bgh chg cgd dgi die
Vertex Topology: 5434 545 553 5343 534 4345 453 435 455 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgJiKeCa aCdKiDa aDiFbEa bFiJdIcHhGb bGgHcAb dJgFfDeKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg di de ei fi gi gh

Index = 108; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acige adf aegb bfdih bgi chgd
Face Topology: 43534 5453 545 53453 554 5354 44543 454 3355
Vertices: abhic ade aef afb bfg bgh cid cda dig dgfe gih
Vertex Topology: 54343 553 534 544 445 453 345 355 545 5543 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGdHa aHcGiIgJeBa aBdJfCa aCeJgEbDa bEfJdIiKhFb bFgKiAb cAhKgIdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg de ef fg gi gh hi

Index = 109; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfgd acghe adh bigc cfihd dgie fhg
Face Topology: 3553 445 43455 45543 454 3355 54345 5533 445
Vertices: abc acd ade aehifb bfc cfg cgd dgh dhe fig gih
Vertex Topology: 435 455 453 434343 345 545 555 554 543 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGdBa aBcGgHhIeCa aCdIhDa bDiJgFcEb cFfJiKhHdGc dHgKiDeId fDhKgJf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg cd dg dh de eh fi fg gi gh hi

Index = 110; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahi aie adfb beihg bfh bgfic chfd
Face Topology: 5334 44535 454 444 4355 54453 555 53543 3553
Vertices: abhc acid aeb bef bfg bgh chi dife dea fih fhg
Vertex Topology: 4553 4343 445 545 553 535 354 3454 344 545 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDfEgFhAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHfDbCa bDeHiJhKgEb bEfKhFb bFgKfJiGcAb cGhJfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci di de ef fi fh fg gh hi

Index = 111; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahgid aci aif aegb bfich bgc cged
Face Topology: 45334 5453 53543 554 544 5354 44453 455 5533
Vertices: abhc acd adie aef afb bfg bgh chg cgi cid eigf
Vertex Topology: 5435 553 5343 534 544 445 453 535 554 543 3454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHgIiJdBa aBcJiCa aCiKfDa aDeKgFbEa bFfKiIcHhGb bGgHcAb cIgKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg ci cd di ei ef fg gi gh

Index = 112; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhid aci aif aegb bfih bgc cged
Face Topology: 55334 54435 55343 554 544 5345 5443 545 5433
Vertices: abc adie aef afb bfg bgh bhc chgi cid cda eigf
Vertex Topology: 555 5343 534 545 544 543 535 5344 543 535 3444
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKgEbDa bEfKiHhFb bFgHcGb cHgKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd di ei ef fg gi gh

Index = 113; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abghd achie adi big bfihc cgd dgfe
Face Topology: 4553 4355 44535 45343 454 445 43435 555 5533
Vertices: abc acd ade aeifb bgc cgh chd dhgi die fig fgb
Vertex Topology: 445 455 453 43434 455 553 535 5354 543 345 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfKgEcAa aAbEgFhGdBa aBcGhHiIeCa aCdIiDa bDiJgKb bKfJiHhFcEb cFgHdGc dHgJfDeId
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch cd dh di de ei fi fg gi gh

Index = 114; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfgd achi aihf behgc cfh dgfei dhe
Face Topology: 3544 455 43534 4553 4355 34535 555 43543 454
Vertices: abc adie aefb bfc cfg cghd cda dhi eih ehf fhg
Vertex Topology: 435 4434 4453 355 553 5354 544 453 435 455 553
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFdGa aGcFhHiBa aBiIhJfCa bCeJhKgEcDb cEfKhFc dFgKfJeIiHd dHhIeBd
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg cd dh di ei eh ef fh fg gh hi

Index = 115; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abied ace adcif aehg bfh bgfi che
Face Topology: 45354 5345 54353 555 53534 5543 444 4343 545
Vertices: abc acd ade aef afgb bgh bhic cie ced eihf fhg
Vertex Topology: 545 553 535 554 5434 434 4435 535 553 5344 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGiHeIdBa aBcIeCa aCdIcHiJfDa aDeJhKgEa bEfKhFb bFgKfJiGb cGhJeHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ci ce cd de ei ef fh fg gh hi

Index = 116; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahgd acgie adf aeib bidch bgc dgf
Face Topology: 44534 5453 5355 54533 554 5334 43543 454 554
Vertices: abhc ade aef afb bfig chg cgd cda dgi dife ghb
Vertex Topology: 5434 553 534 544 4435 435 455 455 553 5343 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgKhAa aAhFgGdHa aHcGgIiJeBa aBdJfCa aCeJiEbDa bEiIdGcFhKb bKgFcAb dIgEfJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg di de ef fi gi gh

Index = 117; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abhid acie adif aeg bfih cgi chged
Face Topology: 35443 545 53354 5554 5453 544 3353 545 53444
Vertices: abc acd ade aef afgb bghc chi cid die eigf gih
Vertex Topology: 535 554 544 543 5343 3435 535 554 454 4543 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhGiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJfDa aDeJgEa bEfJiKhFb cFgKiGc cGhKgJeIdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ci cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 118; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abhid acie adif aeig bfh cgi chfed
Face Topology: 35444 535 53354 5554 5454 5453 343 535 53444
Vertices: abc ade aef afgb bghc chi cid cda eif fihg ied
Vertex Topology: 535 544 544 5433 3335 535 554 545 454 4533 544
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEcAa aAbEhFiGdHa aHcGiKeBa aBdKiIfCa aCeIiJgDa bDfJhEb cEgJiFc cFhJfIeKdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ci cd di de ei ef fi fg gh hi

Index = 119; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhfd acfe adfb bedci bih cgi fhg
Face Topology: 5544 44535 45354 4554 4455 54453 533 533 533
Vertices: abc acd ade aeb bef bfig bghc chif cfd dfe gih
Vertex Topology: 455 454 444 445 545 5533 5335 5335 554 454 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHfIdBa aBcIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIcHiFb bFiKhGb cGgKiHc fHhKgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf cd df de ef fi gi gh hi

Index = 120; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adefg agd aceb bdhif beig bfihc egi ehgf
Face Topology: 534 34545 354 3355 54344 5545 54433 554 5354
Vertices: abgc adb bde bef bfg cghed cda ehi eif fig gih
Vertex Topology: 3553 345 545 554 545 35354 343 534 544 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfEgAa aAgFdGa aGcFeCbBa bCdFhHiIfDb bDeIiJgEb bEfJiKhFcAb eFgKiHe eHhKgJfIe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg cd de eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 121; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd ace adfb behig bfic cif fhg
Face Topology: 5534 44545 45433 454 4355 54334 5535 535 534
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgih chfed fhi fig
Vertex Topology: 455 453 434 445 545 554 545 5433 53543 533 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIeCa aCdIfEbDa bEeIhJiKgFb bFfKiHcGb cHiJfIc fJhHgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 122; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd acfe adfb bedhi bic cif fhg
Face Topology: 5544 44535 45334 4554 4455 54433 535 535 533
Vertices: abc ade aeb bef bfig bgc cgih chfd cda dfe fhi
Vertex Topology: 455 444 445 545 5533 535 5333 5354 544 454 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHhKiEb bEiGcFb cGiKfHc fKhGgEf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df de ef fh fi gi hi

Index = 123; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhid ace adfb beihg bfh cgfi chf
Face Topology: 5534 44535 45433 454 4355 54343 554 5353 545
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chi cifed fih fhg
Vertex Topology: 455 453 434 445 545 553 5345 543 53543 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIdBa aBcIeCa aCdIfEbDa bEeIiJhKgFb bFfKhGb cGgKfJiHc cHhJfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 124; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghi aife adfb bedih bhc cgf cfd
Face Topology: 5544 44535 45333 4354 4455 54433 535 535 554
Vertices: abc acid aeb bef bfhg bgc cgh chfi dif dfe dea
Vertex Topology: 455 4534 445 545 5533 535 533 5353 435 454 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiBa aBiIfJeKa aKdJfDbCa bDeJdIiHhEb bEhGcFb cGgEfHc cHfIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci di df de ef fi fh gh

Index = 125; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghi aie adfb beihg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5534 44545 45433 434 4355 54334 5535 545 553
Vertices: abc ade bef bfg bgc cgh chfi cida dife eba fhg
Vertex Topology: 455 434 545 554 545 543 5353 5334 3354 454 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeJb aJeCfDgEcAa aAbEgFhGiHa aHiIeBa aBdIfCbJa bCeIiGhKgDb bDfKhFcEb cFgKfGc cGfIdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci di de ef fi fh fg gh

Index = 126; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgd ach ahifb beg bfihc dgie ehg
Face Topology: 5435 45354 4553 444 44335 555 53344 3535 545
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfg bgc cghd ehi eigf gih
Vertex Topology: 454 443 4345 455 553 535 554 4543 543 5353 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHdBa aBcHhCa aChIiJfEbDa bEeJgFb bFfJiKhHcGb dHgKiIeCd eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd dh eh ei ef fg gi gh hi

Index = 127; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abghd achie adib big cfi cid dhgfe
Face Topology: 4554 4435 44335 45354 4554 453 535 555 53334
Vertices: abc ade aeb beif bfgc cgih chd cda dhi die fig
Vertex Topology: 445 454 444 4453 4335 5353 535 554 535 554 353
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiDbCa bDiKgEb cEfKiFc cFiIdGc dIhFgKfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch cd dh di de ei fi fg gi hi

Index = 128; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aef afgd acge bdghf behic cihed egif fhg
Face Topology: 344 355 3554 3455 34545 35434 43454 5535 545
Vertices: abfc acd adeb bef cfig cgd dge egh ehf fhi gih
Vertex Topology: 3354 344 3453 355 4535 454 455 554 545 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFdBa aBcFgGeCa bCdGgHhIfDb bDeIhJiEcAb cEiKhHeGdFc eHgKiJfIe fJhKgEf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh ef fh fi gi gh hi

Index = 129; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfgh aie adif beigc cfih cgi dhgfe
Face Topology: 3534 455 43543 454 4355 34545 5553 545 33454
Vertices: abc achid ade aefb bfc cfg cgh die eif fig gih
Vertex Topology: 435 45353 434 4453 355 554 543 354 455 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGhBa aBiHeCa aCdHiIfDa bDeIiJgFcEb cFfJiKhGc cGgKiBc dBhKgJfIeHd
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 130; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfgd ache adhf behic cih dgife fhg
Face Topology: 3544 455 43534 4554 4455 34535 535 43354 553
Vertices: abc acd aefb bfc cfig cghd dhe dea ehf fhi gih
Vertex Topology: 435 454 4453 355 5533 5354 454 444 455 553 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfDcAa aAbDfEgFdBa aBcFhGeHa aHdGhIfCa bCeIhJiEcDb cEiKhFc dFgKiJfIeGd fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 131; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afc abfgh aie adif aegcb cfih cgi dhge
Face Topology: 35345 555 53543 544 5345 54453 5543 544 3344
Vertices: abc achid ade aef afb bfc cfg cgh die eigf gih
Vertex Topology: 535 55343 534 545 553 355 554 543 344 4445 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhBa aBiIeCa aCdIiJfDa aDeJgGcFbEa cGfJiKhHc cHgKiBc dBhKgJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch di de ei ef fg gi gh hi

Index = 132; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afc abfgd ache adhf aeicb cih dgie fhg
Face Topology: 35445 555 53534 5544 5445 54353 534 4334 543
Vertices: abc acd aef afb bfc cfig cghd dhe dea ehif gih
Vertex Topology: 535 554 545 553 355 5533 5344 444 445 4435 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEcAa aAbEfFgGdBa aBcGhHeIa aIdHhJfCa aCeJiFcEbDa cFiKhGc dGgKiJeHd fJhKgFf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 133; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afc abghd ache adhf aeib cih cgied fhg
Face Topology: 35444 545 53354 5554 5454 5433 535 53344 453
Vertices: abc ade afb bfigc cgh chd cda ehif efa gih hed
Vertex Topology: 535 544 543 34335 535 554 545 4534 445 335 544
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIfCb aCfDcAa aAbDgEhFdGa aGcFhKeBa aBdKhHfIa aIeHiDbCa cDiJhEc cEgJiHeKdFc fHhJgDf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 134; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aefc abfd acgh bhgif beigc dfieh dge egf
Face Topology: 444 3554 3454 3453 43535 45354 45353 455 555
Vertices: abc acd adheb bef bfc cfgd dgh ehg egi eif fig
Vertex Topology: 344 344 34354 455 454 4554 453 535 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfEcAa aAbEfFdBa aBcFgGhCa bChHgIiJfDb bDeJiKgFcEb dFfKiIeHhGd dGgHeCd eIgKfJe
Edges: ab ac ad be bf bc cf cd dg dh eh eg ei ef fi fg gi gh

Index = 135; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghfd acie adifb beich bhc cgf dfe
Face Topology: 4545 4553 43354 4535 44354 45353 435 535 455
Vertices: abgc ade aeb bfhg cgh chf cfid cda die efb fei
Vertex Topology: 4435 445 454 4533 533 535 5534 544 435 554 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeJfDgAa aAgEhFfGdHa aHcGiIeBa aBdIiKfJbCa bJeKiGcFhDb bDhEcAb cEgDfFc dGfKeId
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd di de ei ef fi fh gh

Index = 136; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd acfie adifb beidh bhc cgf dfe
Face Topology: 4455 4553 4335 44535 45354 45353 434 435 555
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfhg cgh chfd dfi die fei
Vertex Topology: 4434 445 455 454 455 4533 433 4355 553 535 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHdBa aBcHfIiJeCa aCdJiKfEbDa bEeKiIdHhFb bFhGcAb cGgFfHc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd df di de ei ef fi fh gh

Index = 137; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghfd acfie adib bidch bhc cgf dfe
Face Topology: 4554 4453 43355 45534 4534 43553 435 535 554
Vertices: abgc ade aeb beif bfhg cgh chf cfd cda dfi die
Vertex Topology: 4435 454 444 4435 4533 533 535 555 554 553 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHdIa aIcHfJiKeBa aBdKiDbCa bDiJdHcGhEb bEhFcAb cFgEfGc dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df di de ei fi fh gh

Index = 138; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afghd achie adib bhgc cfh cgfid dhe
Face Topology: 3554 444 44355 45534 4533 3535 545 53435 554
Vertices: abfc acd ade aeb beihf cfg cgh chd dhi die fhg
Vertex Topology: 4345 455 454 443 34354 543 535 555 553 534 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiEbDa bEhKgFcAb cFfKhGc cGgKfEiIdHc dIhEeJd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh di de ei fh fg gh hi

Index = 139; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd acghe adib bgc cfihd dgi ehg
Face Topology: 4554 4435 44355 45534 4534 455 53335 553 435
Vertices: abc ade aeb beigf bfc cgd cda dgh dhie fgc gih
Vertex Topology: 445 454 444 44353 435 555 554 553 5334 355 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfJgFdGa aGcFgHhIeBa aBdIiDbCa bDgJcEb cJfDiKhHdFc dHgKiId eIhKgDe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh de ei fg gi gh hi

Index = 140; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfd ache adib bihcg bfc dfi ehf
Face Topology: 5544 44535 45354 4534 4435 53353 555 453 435
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bgc cgf cfhd dhie fih
Vertex Topology: 455 454 444 445 5435 553 535 535 5534 4334 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIdBa aBcIhJeCa aCdJiEbDa bEiKhIcHgFb bFfHcGb dIfKiJd eJhKfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf cd dh de ei fi fh fg hi

Index = 141; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgd acfhe adib bihdg bfc dfi ehf
Face Topology: 5454 44534 4535 44534 4535 53353 554 553 435
Vertices: abc ade aeb beif bfg bgc cgfd cda dfh fih hied
Vertex Topology: 454 454 445 5435 553 534 4355 454 553 533 3345
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGdHa aHcGfIhKeBa aBdKiDbCa bDiJhIdGgEb bEfGcFb dIfJiKd eKhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd df dh de ei fi fh fg hi

Index = 142; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acghe adigb bgc dfeih dgi ehg
Face Topology: 4455 4534 4435 44535 45354 454 53533 553 535
Vertices: abc acd ade aeb begf bfc dgh dhie eig fgdc gih
Vertex Topology: 444 445 455 454 4553 434 553 5335 535 3554 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfJdBa aBcJgGhHeCa aCdHiIgEbDa bEgJcFb dJfEeIiKhGd dGgKiHd eHhKgIe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg dh de ei eg fg gi gh hi

Index = 143; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd acfhe adhib bidcg bfc die ehf
Face Topology: 4455 4553 4355 44535 45334 43543 454 535 535
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgf cfd cda dfih dhe ehi
Vertex Topology: 4434 455 454 4535 453 435 455 454 5533 535 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGdHa aHcGfIhJeBa aBdJhKiDbCa bDiIdGcFgEb bEfFcAb dIiKeJd eKhIfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd df dh de eh ei fi fg hi

Index = 144; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acfhe adhib bihdg bfc dfie ehf
Face Topology: 4355 4553 435 43545 45434 43453 453 5535 545
Vertices: abgc acd ade aeb beif bfg cgfd dfh dhe ehi fih
Vertex Topology: 4433 435 455 454 4535 453 3355 554 545 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGfHhIeCa aCdIhJiEbDa bEiKhHdGgFb bFfGcAb dHfKiJeId eJhKfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd df dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 145; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afgd acghe adhib bgc cfihd dgie ehg
Face Topology: 3455 453 4355 44545 45433 354 43345 5535 545
Vertices: abfc ade aeb beigf cfg cgd cda dgh ehi gih hed
Vertex Topology: 4334 455 453 35353 435 455 454 554 543 534 455
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgHhKeBa aBdKhIiDbCa bDgEcAb cEfDiJhHdFc dHgJiIeKd eIhJgDe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg dh de eh ei fg gi gh hi

Index = 146; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd acfie adib bidh bhc cgf dfe
Face Topology: 5554 44435 45335 45434 4535 5353 535 534 544
Vertices: abc acd ade aeb beif bfhg bgc cgh chfd dfi die
Vertex Topology: 455 455 454 445 5434 5433 535 533 5345 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIfJiKeCa aCdKiEbDa bEiJdIhFb bFhHcGb cHgFfIc dJfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df di de ei fi fh gh

Index = 147; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd achi aifb beihg bfc cfd dfe
Face Topology: 5544 44535 45334 4533 4355 54333 555 554 454
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgfh chd cda dhfi eif
Vertex Topology: 455 4434 445 545 553 535 5353 534 544 4353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJiBa aBiKfDbCa bDeKiJhGgEb bEfGcFb cGfJdHc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh di ei ef fi fh fg

Index = 148; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd acghi aihb bhc chd dgfei dhe
Face Topology: 4554 4435 44335 45353 4354 455 555 53343 554
Vertices: abc acd adie aeb behf bfc cgd dgh dhi eih fhgc
Vertex Topology: 445 455 4534 444 4453 435 535 535 553 435 3535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfKgGdBa aBcGgHhIiCa aCiJhEbDa bEhKcFb cKhHdGc dHgKfEeJiId dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh di ei eh fh gh hi

Index = 149; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgh ahgie adib bgc cfidh cgd dge
Face Topology: 4554 4435 44353 43534 4534 455 53353 555 554
Vertices: abc achd ade beigf bfc cfg cgh dgi die eba gdh
Vertex Topology: 445 4535 454 44353 435 535 553 553 534 444 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJb aJeDfEcAa aAbEfFgGhBa aBhKgHiIeCa aCdIiDbJa bDgFcEb cFfDiHdKhGc cGgKdBc dHgDeId
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh dg di de ei fg gi gh

Index = 150; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfh ahie adib bihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5544 44535 45353 4334 4435 53353 555 554 454
Vertices: abc ade aeb beif bfg bgc cgf cfh chda dhfi die
Vertex Topology: 455 444 445 5435 553 535 535 553 5344 4353 434
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGfHhIa aIhJiKeBa aBdKiDbCa bDiJhHcGgEb bEfGcFb cHfJdIc dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh di de ei fi fh fg

Index = 151; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgh ahie adigb bgc cfeih cgd dge
Face Topology: 4545 4535 44353 4335 44354 455 53533 554 455
Vertices: abc achd ade aeb begf bfc cgh dhgi die eig fgc
Vertex Topology: 445 4534 445 454 4553 435 553 4353 435 535 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfKgGhBa aBhHiIeCa aCdIiJgEbDa bEgKcFb cKfEeJiHhGc cGgHdBc dHgJeId
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh di de ei eg fg gi gh

Index = 152; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgh ahie adifb beihg bfc cfd dfe
Face Topology: 5445 45534 4533 4335 44355 55333 554 454 455
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgfh chda dhfi die eif
Vertex Topology: 454 445 455 555 553 534 4353 4344 4353 435 535
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHa aHhIiJeBa aBdJiKfDbCa bDeKiIhGgEb bEfGcFb cGfIdHc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch dh di de ei ef fi fh fg

Index = 153; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd acg aghib bic cihed egi ehgf
Face Topology: 4535 4535 44353 455 45344 445 54353 554 5353
Vertices: abc acd adge aeb beif bfc cfig cgd egh ehi gih
Vertex Topology: 445 453 4355 454 4543 435 5345 553 553 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHgCa aCgIhJiEbDa bEiGcFb cGiKhIeCdHc eIgKiJe eJhKgGfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg eg eh ei fi gi gh hi

Index = 154; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd ach ahib bihg bfc cfied ehf
Face Topology: 5534 44435 45353 455 4535 5353 545 54343 454
Vertices: abc adhe aeb beif bfg bgc cgfh chd cda fih hie
Vertex Topology: 455 4354 445 5434 543 535 5345 553 534 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhBa aBhKiDbCa bDiJhGgEb bEfGcFb cGfJiKeBdHc eKhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh eh ei fi fh fg hi

Index = 155; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfd ach ahib bihcg bfc dfie ehf
Face Topology: 5534 44535 45353 454 4435 53453 555 3534 445
Vertices: abc acd adhe aeb beif bfg bgc cgf cfhd ehi fih
Vertex Topology: 455 453 4344 445 5435 553 535 535 5543 443 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIdBa aBcIhCa aChJiEbDa bEiKhIcHgFb bFfHcGb dIfKiJeCd eJhKfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf cd dh eh ei fi fh fg hi

Index = 156; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfhd ach ahib bihcg bfc cfied ehf
Face Topology: 4534 4453 43553 455 4534 43553 455 55343 455
Vertices: abgc adhe aeb beif bfg cgf cfh chd cda fih hie
Vertex Topology: 4435 4354 444 4435 453 535 555 553 534 535 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGhHdIa aIcHhBa aBhKiDbCa bDiJhGcFgEb bEfFcAb cGfJiKeBdHc eKhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch cd dh eh ei fi fh fg hi

Index = 157; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhid aci aifb beg bfih cgi chged
Face Topology: 5534 44345 45353 455 4535 544 5353 545 53443
Vertices: abc acd adie aeb bef bfg bghc chi cid eigf gih
Vertex Topology: 455 453 4354 445 543 534 5435 535 553 4543 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIdBa aBcIiCa aCiJfEbDa bEeJgFb bFfJiKhGb cGgKiHc cHhKgJeCdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd di ei ef fg gi gh hi

Index = 158; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhid aci aigfb beg bfeh cgi ched
Face Topology: 5535 45345 45343 454 44435 554 5353 544 5353
Vertices: abc adie aeb bef bfg bghc chi cid cda eihg egf
Vertex Topology: 455 4345 455 553 534 5435 534 543 534 5434 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiBa aBiJgKfDbCa bDeKgEb bEfKeJhFb cFgJiGc cGhJeBdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd di ei eg ef fg gh hi

Index = 159; Topology = 333444555; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afghc abhgi aie adf beig bfich bgc cgfd
Face Topology: 5533 44535 45354 443 434 5345 54453 555 5543
Vertices: abc acid ade aefb bgh bhc chg cgi dife fig fgb
Vertex Topology: 455 4543 433 4345 553 535 535 554 3443 445 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfKgEhFcAa aAbFhGgHiBa aBiIeCa aCdIfDa bDeIiJgKb bKfJiHcGhEb bEgGcFb cHgJfIdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh bc ch cg ci di de ef fi fg gi gh


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site