Topological Data for Enneahedra with 11 vertices

334444455, 344444445, 333334566, 333335556, and 33334466

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 160; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahid acie adhg agb bfeh bgeic chd
Face Topology: 44443 5345 5534 5434 5454 544 4345 44434 454
Vertices: abhc acd aegf afb bfg bgh chi cid dihe dea ehg
Vertex Topology: 5454 544 5443 534 434 445 453 434 4354 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiIeJa aJdIhKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb bFgKeIiGcAb cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di de eh eg fg gh hi

Index = 161; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg aghi aige adbf aeb bdihc cgi chgd
Face Topology: 44443 5345 5534 5454 5443 544 44434 454 4354
Vertices: abgc acid ade aef afb bfe bedg cgh chi dig gih
Vertex Topology: 5454 5444 544 543 534 434 4445 453 434 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiBa aBiJgGeCa aCdGbFfDa aDeFbEa bGdJiKhHcAb cHgKiIc cIhKgJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci di dg de ef gi gh hi

Index = 162; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahid aci aihg agb bfeh bgeic ched
Face Topology: 44343 5345 5543 544 5454 544 4345 44444 4543
Vertices: abhc acd adie aegf bfg bgh chi cid eih ehg fba
Vertex Topology: 5454 543 5344 5443 434 445 454 443 445 454 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfKb aKfEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiCa aCiIhJgDa aDgEbKa bEfDeJhFb bFgJeIiGcAb cGhIeCdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di ei eh eg fg gh hi

Index = 163; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acie adihg agb bfeh bgei ched
Face Topology: 43453 5344 544 5345 54444 544 4354 4454 3454
Vertices: abhic ade aegf afb bgh cid cda die ehg fgb hei
Vertex Topology: 54443 545 5543 534 444 344 345 445 544 344 454
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfJgEhAa aAiFdGa aGcFiHeBa aBdHiKhIgCa aCgJbDa bJfCeIhEb bEgIeKiAb cAhKeHdFc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de ei eh eg fg gh hi

Index = 164; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd achi aigbf aeb beih cgid dhge
Face Topology: 43453 5354 544 5344 54443 554 4544 3444 4445
Vertices: abghc acd adie aef afb bfe beg chd dhi eig gih
Vertex Topology: 54443 534 5445 553 534 435 454 344 444 544 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiJgGbFfDa aDeFbEa bGeJiKhAb cAgKiIdHc dIhKgJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh di ei eg ef gi gh hi

Index = 165; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aedf afgh ahbe adb bhigc cfih cgifd fhg
Face Topology: 4443 4345 4545 4543 444 45344 4535 44354 554
Vertices: abfc achd ade aeb bed bdhf cfg cgh fhi fig gih
Vertex Topology: 4454 4454 443 434 434 4455 454 445 553 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEdFfAa aAfGgHhBa aBhFbEeCa aCdEbDa bFhIiJgGcAb cGfJiKhHc cHgKiIfFdBc fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cf cg ch dh de fh fi fg gi gh hi

Index = 166; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aedf afgh ahfbe adb bdigc cfih cgid fhg
Face Topology: 4453 4355 4544 44543 454 45344 4534 4435 544
Vertices: abfc ade aeb bed bdf cfg cgh chda dhif gih igf
Vertex Topology: 4454 453 434 435 455 454 444 4454 5435 434 345
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDdEfAa aAfFgGhHa aHhIfEbDeBa aBdDbCa bEdIiKgFcAb cFfKiJhGc cGgJiIdHc fIhJgKf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cf cg ch dh df de fi fg gi gh hi

Index = 167; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afec abghd achi aibf aeb cih cgid dhge
Face Topology: 45443 5345 54344 5544 5443 544 544 5344 4434
Vertices: abc acd adie aef afb bfe beigc cgh chd dhi gih
Vertex Topology: 545 554 5444 543 534 434 44435 534 544 444 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiGbFfDa aDeFbEa cGiKhHc cHgKiJdIc dJhKgGeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc cg ch cd dh di ei ef gi gh hi

Index = 168; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahid acigf afb bedg bfdih cgi chgd
Face Topology: 4453 4345 4345 44454 444 4355 44543 454 4355
Vertices: abghc adfe aeb bef bfg chi cid cda dig dgf gih
Vertex Topology: 44534 4543 434 434 445 434 445 454 545 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAhFiGdHa aHcGiIgJfBa aBfDbCa bDeBdJgEb bEfJdIiKhAb cAgKiFc cFhKgIdGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cd di dg df ef fg gi gh hi

Index = 169; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghi aihe adhg agb bfec cedi chd
Face Topology: 45443 5345 54443 5344 5444 544 4345 5443 544
Vertices: abc acid ade aegf afb bfg bgc cgeh chi dih dhe
Vertex Topology: 545 5534 544 5443 534 434 445 5444 543 434 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiBa aBiJhKeCa aCdKhHgDa aDgFbEa bFfDeHcGb cHeKdJiIc cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci di dh de eh eg fg hi

Index = 170; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg aghid acie adbf aeb bihc cgi chgd
Face Topology: 45443 5344 54344 5544 5443 544 4435 544 5344
Vertices: abgc acd aef afb bfe bedig cgh chi cid dea gih
Vertex Topology: 5445 554 543 534 434 44444 543 534 544 445 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEeFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiFeJa aJdFbEfCa aCeEbDa bFiKhGcAb cGgKiHc cHhKgFdIc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di de ef gi gh hi

Index = 171; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahi aige adf aegb bfdih bgic chgd
Face Topology: 43434 5454 544 5453 544 5354 44444 4543 3454
Vertices: abhc acid ade aef afb bfg bgh dig dgfe gih hic
Vertex Topology: 5443 5344 543 534 544 445 454 445 4543 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhKiBa aBiHgIeCa aCdIfDa aDeIgFbEa bFfIdHiJhGb bGgJiKcAb cKhJgHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dg de ef fg gi gh hi

Index = 172; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abgd acgh ahi bihg bfhdc dgfie ehf
Face Topology: 4443 4454 4454 4455 453 4355 44544 45433 354
Vertices: abc acd adhe aeifb bfg bgc cgd dgh ehi fih fhg
Vertex Topology: 444 444 4453 43344 445 454 454 455 353 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhCa aChIiDa bDiJhKgEb bEfKhHdGcFb dHgKfJiIeCd eIhJfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cd dg dh eh ei fi fh fg gh hi

Index = 173; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahd achi aigf beg bfeih bgidc dhge
Face Topology: 4344 4355 454 4354 4453 445 43445 45443 4554
Vertices: abhc adie aefb bfg bgh chd cda dhi eig egf gih
Vertex Topology: 4453 4444 4434 435 455 354 344 454 445 453 545
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEhAa aAhFdGa aGcFhHiBa aBiIgJfCa bCeJgDb bDfJeIiKhEb bEgKiHdFcAb dHhKgIeBd
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd dh di ei eg ef fg gi gh hi

Index = 174; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acie adgf aegb bfeih bgi chgd
Face Topology: 43444 5453 544 5344 5454 5454 44443 454 3354
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh cid dige gih gih
Vertex Topology: 54343 534 544 544 544 445 453 344 4454 543 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIg@fDa aDe@gFbEa bFf@eIiKhGb bGgKiAb cAhKgIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de eg ef fg gi gh hi

Index = 175; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahi aige adgf aegb bfedh bgic chd
Face Topology: 43444 5454 543 5354 5454 5454 44444 4533 344
Vertices: abhc acid aef afb bfg bgh chi dihg dge dea egf
Vertex Topology: 5443 5334 544 544 445 454 343 4345 454 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFhAa aAhGiBa aBiHgIeJa aJdIgKfCa aCeKgEbDa bEfKeIdHhFb bFgHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dg de eg ef fg gh hi

Index = 176; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd ache adgi aigb bfieh bgdc egf
Face Topology: 43444 5454 544 5344 5453 5354 44344 4543 454
Vertices: abhc acd ade aeif afb bfg bgh chd dhge egi fig
Vertex Topology: 5443 534 544 5434 544 445 454 344 4454 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIgJiDa aDiKgFbEa bFfKiJeIhGb bGgIdHcAb eJgKfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eg ei fi fg gi gh

Index = 177; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghi aid acie adhf aehg bfh bgfei bhdc
Face Topology: 43444 5354 544 5344 5454 5453 445 43444 4543
Vertices: abic ade aef afgb bgh bhi cid cda dihe ehf fhg
Vertex Topology: 5443 544 544 5434 435 454 344 345 4454 454 453
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIhJfCa aCeJhKgDa bDfKhEb bEgKfJeIiFb bFhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di de eh ef fh fg gh hi

Index = 178; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghd ache adhi aib bihc cgied ehgf
Face Topology: 34443 534 5454 5454 5454 543 3454 44444 4543
Vertices: abgc acd ade aeif afb bfig cgh chd dhe ehi gih
Vertex Topology: 5344 544 544 5443 533 3344 445 454 454 454 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiDa aDiFbEa bFiKhGcAb cGgKiJeIdHc eJhKgFfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh de eh ei fi gi gh hi

Index = 179; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abhid acih ahgf beg bfeh cgedi chd
Face Topology: 4544 4345 44534 4535 4543 444 4345 54443 554
Vertices: abc adhe aefb bfg bghc chi cid cda dih ehg egf
Vertex Topology: 445 4454 4434 434 4455 553 534 544 435 454 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDgEcAa aAbEhFiGdHa aHcGiIhBa aBhJgKfCa bCeKgDb bDfKeJhEb cEgJeBdIiFc cFhIdGc
Edges: ab ac ad ae bf bg bc ch ci cd di dh eh eg ef fg gh hi

Index = 180; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abghd achi aigf beg bfeic cid dhge
Face Topology: 4544 4355 44534 4534 4453 445 43445 544 4354
Vertices: abc acd adie aefb bfg bgc cgih chd eig egf hid
Vertex Topology: 445 454 4444 4434 435 455 5543 534 445 453 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhKiCa aCiIgJfDa bDeJgEb bEfJeIiGcFb cGiKdHc dKhGgIeCd
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch cd dh di ei eg ef fg gi hi

Index = 181; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afg agh ahie adif beig bfihc cgid dhgfe
Face Topology: 3344 445 454 4454 4454 3455 34543 3554 44544
Vertices: abgc achd ade bfg cgh dhi die eif efba fig gih
Vertex Topology: 4353 4344 444 345 354 445 454 454 4434 455 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIb aIfDgAa aAgEhBa aBhFiGeCa aCdGiHfIa bIeHiJgDb bDfJiKhEcAb cEgKiFdBc dFhKgJfHeGd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 182; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahi aie adgf aegb bfeih bgic chgd
Face Topology: 43344 5454 544 544 5354 5454 44444 4543 3453
Vertices: abhc acid aef afb bfg bgh chi dige dea egf gih
Vertex Topology: 5443 5343 544 544 445 454 344 3454 345 454 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEgFhAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHgJfCa aCeJgEbDa bEfJeHiKhFb bFgKiGcAb cGhKgHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di de eg ef fg gi gh hi

Index = 183; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahi aife adfb bedig bfh bgic chfd
Face Topology: 5344 44534 444 4454 4455 54443 554 5343 3454
Vertices: abhc ade aeb bef bgh chi cida dif dfe fihg fgb
Vertex Topology: 4543 444 445 545 534 344 3444 445 454 5443 535
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfKgEhAa aAhFiGa aGiHfIeBa aBdIfDbCa bDeIdHiJgKb bKfJhEb bEgJiFcAb cFhJfHdGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci di df de ef fi fg gh hi

Index = 184; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agh ahie adib big bfihc cgid dhgfe
Face Topology: 4344 4435 454 4454 4454 455 43543 3554 44534
Vertices: abgc achd ade aeb beif bfg cgh dhi die fig gih
Vertex Topology: 4453 4344 444 444 4453 435 354 445 454 355 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhBa aBhHiIeCa aCdIiEbDa bEiJgFb bFfJiKhGcAb cGgKiHdBc dHhKgJfEeId
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh di de ei fi fg gi gh hi

Index = 185; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgh ahie adi aigb bfihc cgd dgfe
Face Topology: 44434 5454 5453 5343 544 5454 44434 454 4543
Vertices: abc ade aeif afb bfg bgc chda dhgi fig ghc ied
Vertex Topology: 544 543 5344 544 445 454 4345 4354 445 534 434
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgJhGa aGhHiKeBa aBdKiCa aCiIgEbDa bEfIiHhJcFb cJgHdGc dHgIfCeKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh di de ei fi fg gi gh

Index = 186; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afg aghd ache adhf beig bfihc cgied fhg
Face Topology: 3444 445 4554 4454 4454 3435 34354 45344 455
Vertices: abgc acd ade aefb cgh chd dhe ehif fgb gfi gih
Vertex Topology: 4354 444 444 4443 455 454 454 4534 453 543 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfIgAa aAgEhFdBa aBcFhGeCa aCdGhHfDa bDeHiJgIb bIfJiKhEcAb cEgKiHeGdFc fHhKgJf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch cd dh de eh ef fi fg gi gh hi

Index = 187; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abhd acie adif aeig bfih cgi dhgfe
Face Topology: 34444 544 5334 5454 5454 5454 3453 445 43444
Vertices: abc ade aef afgb bghc chid cda die eif gih igf
Vertex Topology: 534 544 544 5443 3434 4354 445 454 454 453 544
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEcAa aAbEhFdGa aGcFiHeBa aBdHiIfCa aCeIiKgDa bDfKiJhEb cEgJiFc dFhJgKfIeHd
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 188; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhi aie adif aegb bfh bgic ched
Face Topology: 54344 54344 5544 544 5344 5435 544 5344 4443
Vertices: abc acid ade aef afb bfg bgh bhc chi die eihgf
Vertex Topology: 554 5443 534 544 545 543 534 544 444 344 44434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiBa aBiJeCa aCdJiKfDa aDeKgFbEa bFfKhGb bGgKiIcHb cIhKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci di de ei ef fg gh hi

Index = 189; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgd acgb bghi bihgc cfhed egfi ehf
Face Topology: 444 3445 3554 3454 4543 43454 45444 4553 445
Vertices: abfc acd adb bdge beif cfg cgd egh ehi fih fhg
Vertex Topology: 3454 344 344 4454 4435 455 454 454 443 534 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgDbCa bDgHhIiEb bEiJhKgFcAb cFfKhHeDdGc eHgKfJiIe eIhJfEe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eg eh ei fi fh fg gh hi

Index = 190; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgd acgb bghif beihc ched egfi ehf
Face Topology: 444 3455 3544 3444 44435 45344 4454 5453 545
Vertices: abfc adb bdge bef cfhg cgd cda ehi eif ghe hfi
Vertex Topology: 3454 344 4445 455 4544 444 443 543 535 445 453
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgCbBa bCgJhHiIfDb bDeIiKhEcAb cEhJeCdFc eJgEfKiHe eHhKfIe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eg eh ei ef fi fh gh hi

Index = 191; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgh aie adib bihgc cfh cgfi dhfe
Face Topology: 4534 4455 44534 444 4344 44435 554 5354 3454
Vertices: abc achid ade aeb beif bfc cfg cgh die fih fhg
Vertex Topology: 445 45443 434 444 4445 455 553 534 344 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBiIeCa aCdIiEbDa bEiJhKgGcFb cGfKhHc cHgKfJiBc dBhJfEeId
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch di de ei fi fh fg gh hi

Index = 192; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef aghid acie adib bihg cfh cgfi chfed
Face Topology: 3544 444 43454 4554 4453 3543 544 5345 54444
Vertices: abfgc acd aeb beif cgh chi cid die dea fhg hfi
Vertex Topology: 43435 454 443 3454 534 545 554 454 444 443 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDfAa aAgEhFiGdBa aBcGiHeIa aIdHiDbCa bDiKhJgAb cAfJhEc cEgJfKiFc cFhKfDeHdGc
Edges: ab ac ad ae be bf cg ch ci cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 193; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd ache adhb bhigc cfi dife fhg
Face Topology: 4544 4455 44534 4544 4444 44335 553 4354 543
Vertices: abc ade behf bfc cfg cgihd cda dhe eba fhi fig
Vertex Topology: 445 444 4445 455 553 53344 544 444 444 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIb aIeCfDcAa aAbDfEgFdGa aGcFhHeBa aBdHhCbIa bChJiKgEcDb cEfKiFc dFiJfCeHd fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dh de eh fh fi fg gi hi

Index = 194; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef aged aceb bdcgh bhig cfihe egif fhg
Face Topology: 444 3454 3554 3454 44454 4435 44345 5534 445
Vertices: abfgc acd adb bde behf cge ced egh fhi fig gih
Vertex Topology: 34454 344 344 445 4544 455 454 554 443 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAgFeGdBa aBcGeDbCa bDdGcFgHhEb bEhIiJgAb cAfJiKhHeFc eHgKiIfEe fIhKgJf
Edges: ab ac ad bd be bf cg ce cd de eg eh fh fi fg gi gh hi

Index = 195; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acfg aghfb beidc dihe egi fhg
Face Topology: 4445 4554 4454 4454 44354 45344 4335 543 534
Vertices: abc adge aeb bef bfc cfd cda dfig egh ehif gih
Vertex Topology: 444 4445 454 455 454 454 444 4534 543 5335 433
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFfHgBa aBgIhJfDbCa bDeJiHdFcEb dHiKhIeBd eIgKiJe fJhKgHf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg eg eh ef fi gi gh hi

Index = 196; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahifd acfe adfb bedci bih cgi chgf
Face Topology: 4544 4453 43454 4554 4454 44454 443 534 5335
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfig chi cif cfd dfe gih
Vertex Topology: 44335 454 444 444 445 4543 534 545 554 454 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiHfIdBa aBcIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIcHiFb bFiKhAb cAgKiGc cGhKgFfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cf cd df de ef fi gi gh hi

Index = 197; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgd acgb bghf behic cihed egif fhg
Face Topology: 444 3445 3554 3454 4545 44434 43444 4535 545
Vertices: abfc adb bdge bef cfig cgd cda egh ehf fhi gih
Vertex Topology: 3454 344 4454 445 4535 454 443 454 445 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgCbBa bCgHhIfDb bDeIhJiEcAb cEiKhHeCdFc eHgKiJfIe fJhKgEf
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eg eh ef fh fi gi gh hi

Index = 198; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acge adghb bhigc dfie eif fhg
Face Topology: 4445 4554 4454 4445 44434 43344 4535 535 534
Vertices: abc acd ade aeb behf bfc cfgd dge egih fig hif
Vertex Topology: 444 444 445 454 4535 454 4544 445 5433 534 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGgHeCa aCdHgIhEbDa bEhKiJgGcFb dGfJiIeHd eIiKfEe fKhIgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg de eg eh fh fi fg gi hi

Index = 199; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aec abfd acfg aghib cihgd dfhe egfi ehf
Face Topology: 3445 454 4354 4454 44433 43444 4545 5453 545
Vertices: abc adge aeb beifc cfd cda dfg egh ehi fih fhg
Vertex Topology: 434 4445 453 35354 454 444 454 544 543 534 544
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDcAa aAbDfEdFa aFcEfGgBa aBgHhIiDbCa cDiJhKgGdEc dGfKhHeBd eHgKfJiIe eIhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bc cf cd df dg eg eh ei fi fh fg gh hi

Index = 200; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acg aghib bihgc dfhe egfi ehf
Face Topology: 4435 4554 4453 444 44434 43444 3545 5453 545
Vertices: abc acd adge aeb beif bfc cfgd ehi fih fhg ghe
Vertex Topology: 444 443 4345 454 4535 454 4543 543 534 544 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGgCa aCgKhHiEbDa bEiIhJgGcFb dGfJhKeCd eKgJfIiHe eHhIfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg eg eh ei fi fh fg gh hi

Index = 201; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acge adhib bihgc dfh egfi ehf
Face Topology: 4445 4554 4454 4435 44434 43434 454 5353 545
Vertices: abc ade aeb beif bfc cfgd cda dghe ehi fih fhg
Vertex Topology: 444 445 454 4535 454 4534 444 4345 543 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFgHeBa aBdHhIiDbCa bDiJhKgFcEb dFfKhHd eHgKfJiIe eIhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg de eh ei fi fh fg gh hi

Index = 202; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abgd acgh ahifb beg cfihd dgie ehg
Face Topology: 4445 4534 4454 4454 44334 455 43344 4535 545
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfgc cgd dgh eigf gih hie
Vertex Topology: 444 444 4445 454 453 4354 454 454 5353 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhCa aChKiIfEbDa bEeIgFb cFfIiJhHdGc dHgJiKeCd eKhJgIe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg cd dg dh eh ei ef fg gi gh hi

Index = 203; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abghd acie adif beig cfih cgi dhgfe
Face Topology: 3544 445 43434 4554 4454 3454 5453 545 43444
Vertices: abc ade aefb bfgc cgh chid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 435 444 4443 3445 543 5354 544 454 454 454 453
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDcAa aAbDgEhFdGa aGcFiHeBa aBdHiIfCa bCeIiJgDb cDfJiKhEc cEgKiFc dFhKgJfIeHd
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 204; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd ach ahfb beigc cfih dgie fhg
Face Topology: 4534 4455 44543 454 4454 44345 5534 3434 544
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfc cfg cghd ehif gih igf
Vertex Topology: 445 453 4344 444 445 455 554 5443 4435 434 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHhCa aChIfEbDa bEeIiKgGcFb cGfKiJhHc dHgJiIeCd fIhJgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dh eh ef fi fg gi gh hi

Index = 205; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afgd acge adhfb behic cihd egif fhg
Face Topology: 3445 455 4544 4445 44453 35434 4344 5435 544
Vertices: abfc ade aeb bef cfig cgd cda dghe ehf fhi gih
Vertex Topology: 4354 445 453 355 4534 444 444 4445 545 543 434
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgHeBa aBdHhIfDbCa bDeIhJiEcAb cEiKhHdFc eHgKiJfIe fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 206; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afgd acge adhb bhigc cfihd egif fhg
Face Topology: 3444 445 4554 4454 4443 34354 45344 4535 545
Vertices: abfc acd ade aeb behf cfg cgd fhi fig gih ghed
Vertex Topology: 4354 444 444 443 3445 455 454 543 535 534 5444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgKeCa aCdKhEbDa bEhHiIgFcAb cFfIiJhKdGc eKgJiHfEe fHhJgIf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eh fh fi fg gi gh hi

Index = 207; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afc abghd acie adif aegb cfih cgi dhge
Face Topology: 35444 545 53434 5544 5444 5443 5443 544 4344
Vertices: abc ade aef afb bfgc cgh chid cda die eigf gih
Vertex Topology: 535 544 544 543 3445 543 5344 545 444 4444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJgEbDa cEfJiKhFc cFgKiGc dGhKgJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 208; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acfgh ahib bigdc dfih dge egf
Face Topology: 4454 4454 4455 44543 4334 43454 5533 544 445
Vertices: abc acd adhe aeb beif bfc cfd dfg dgh ehgi fig
Vertex Topology: 444 445 4534 444 4435 454 455 554 543 4343 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGfHgIhCa aChJiEbDa bEiKgHdGcFb dHfKiJhId dIgJeCd eJgKfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg dh eh ei fi fg gi gh

Index = 209; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acgh ahgib bigc dfieh dge egf
Face Topology: 4445 4544 4444 4453 43534 4354 44353 455 554
Vertices: abc adhe aeb beif bfc cfgd cda dgh ehg egi fig
Vertex Topology: 444 4435 454 4534 444 4454 444 453 535 553 435
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFgHhBa aBhIgJiDbCa bDiKgFcEb dFfKiJeIhHd dHgIeBd eJgKfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg dh eh eg ei fi fg gi gh

Index = 210; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghid acie adib bihg bfc cfi chfed
Face Topology: 4544 4443 43354 4554 4454 4533 445 545 53444
Vertices: abgc acd ade aeb beif bfg cgfh chi cid die fih
Vertex Topology: 4435 454 444 444 4454 443 5343 535 554 454 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiEbDa bEiKhGgFb bFfGcAb cGfKiHc cHhKfEeJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd di de ei fi fh fg hi

Index = 211; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd ache adfb beig bfic cid fhg
Face Topology: 5544 44445 45434 4534 4445 5434 5435 534 434
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgih chd cda dhife fig
Vertex Topology: 455 444 445 544 544 545 5433 534 544 43344 434
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJeBa aBdJfDbCa bDeJiKgEb bEfKiGcFb cGiJdHc fJhGgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh de ef fi fg gi hi

Index = 212; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd acie adifb beihg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4445 4554 4434 4435 44354 45334 4534 445 455
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgh chfid die eif fhg
Vertex Topology: 4444 444 445 454 455 454 443 43534 435 535 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHdBa aBcHiIeCa aCdIiJfEbDa bEeJiHhKgFb bFfKhGcAb cGgKfHc dHfJeId
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 213; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd acfie adib bidhg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4454 4454 4435 44534 4534 43534 4534 445 554
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgh chfd cda dfi die fhg
Vertex Topology: 4444 454 444 4435 454 443 4355 454 553 534 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGdHa aHcGfIiJeBa aBdJiDbCa bDiIdGhKgEb bEfKhFcAb cFgKfGc dIfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 214; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghfd acie adib bichg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4544 4454 44354 4534 4434 43534 4535 545 454
Vertices: abgc acd ade aeb beif bfg cgh chf cfid fhg ied
Vertex Topology: 4445 454 444 444 4435 454 543 535 5534 534 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHfIdBa aBcIiKeCa aCdKiEbDa bEiIcHhJgFb bFfJhGcAb cGgJfHc dIfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd di de ei fi fh fg gh

Index = 215; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd ache adhib bihcg bfc dfie ehf
Face Topology: 4445 4553 4354 4445 44434 43443 454 4535 545
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgf cfhd cda dhe ehi fih
Vertex Topology: 4434 445 454 4535 453 435 4544 444 445 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGdHa aHcGhIeBa aBdIhJiDbCa bDiKhGcFgEb bEfFcAb dGfKiJeId eJhKfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 216; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgd ache adhib bihg bfc dfie ehf
Face Topology: 5445 45434 4534 4445 44435 5343 544 4435 544
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bgc cgfhd ehi fih hed
Vertex Topology: 454 444 445 455 5534 543 534 43444 543 434 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHdBa aBcHhKeCa aCdKhIiEbDa bEiJhHgFb bFfHcGb dHfJiIeKd eIhJfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 217; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abghi aihe adgf beg bfehc cgdi chd
Face Topology: 4544 4355 44543 4344 4453 445 43445 5543 544
Vertices: abc acid aefb bfg bgc cgh chi dih dhge dea egf
Vertex Topology: 445 4534 4434 435 455 554 543 434 4454 444 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCfDgEcAa aAbEgFhGiBa aBiHhIeJa aJdIgKfCa bCeKgDb bDfKeIhFcEb cFgIdHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch ci di dh de eg ef fg gh hi

Index = 218; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abhid acihe adgf beg bfeh cgdi chd
Face Topology: 4554 4345 44435 45344 4543 444 4344 5453 545
Vertices: abc acd ade aefb bfg bghc cid dhge egf hdi hic
Vertex Topology: 445 455 454 4434 434 4445 535 5444 443 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFhKiGdBa aBcGiJhHeCa aCdHgIfDa bDeIgEb bEfIeHhFb cFgHdJiKc cKhJdGc
Edges: ab ac ad ae bf bg bc ch ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 219; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgh aheb bdhif beigc cfi cied ehgf
Face Topology: 444 3455 3534 3454 44445 45434 454 4454 5435
Vertices: abfc achd adb bde bef cfg cgih dhe ehi eif fig
Vertex Topology: 3454 3444 344 445 455 453 4344 445 544 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAfFgGhBa aBhHeDbCa bDdHhIiJfEb bEeJiKgFcAb cFfKiGc cGiIeHdBc eIhGgKfJe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg ch dh de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 220; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgd acgh ahfb behic cid dife fhg
Face Topology: 4544 4455 44534 4534 4454 44435 534 4354 543
Vertices: abc acd adhe aeb bfc cfig cgd dgih ehf efb fhi
Vertex Topology: 445 454 4444 444 455 5533 534 4334 445 454 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeJfEcAa aAbEfFgGdBa aBcGgHhCa aChIfJbDa bJeIhKiFcEb cFiHdGc dHiKfIeCd fKhHgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh eh ef fh fi gi hi

Index = 221; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgh ahi aifb beigc cfih cgd dgfe
Face Topology: 4534 4455 44543 434 4454 44445 5543 543 3454
Vertices: abc achd adie bef cfg cgh dhgi eif eba fig fcb
Vertex Topology: 445 4533 4344 445 554 543 3344 445 444 544 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIb aIeDfKcAa aAbKfEgFhBa aBhGiCa aCiHfDbIa bDeHiJgEcKb cEfJiGhFc cFgGdBc dGgJfHeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh di ei ef fi fg gi gh

Index = 222; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahgid acie adf beig bfich bgc cgfd
Face Topology: 4543 4453 43544 4543 444 4345 44453 455 5544
Vertices: abhc acd ade aefb bfg bgh chg cgi cid dife fig
Vertex Topology: 4435 454 443 4344 445 453 535 554 544 4443 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGgHiIdBa aBcIiJeCa aCdJfDa bDeJiKgEb bEfKiHcGhFb bFgGcAb cHgKfJdIc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cg ci cd di de ef fi fg gi gh

Index = 223; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afghc abhid acie adf beig bfih bgc cgfd
Face Topology: 5543 44435 45344 4543 444 5344 5443 545 5444
Vertices: abc ade aefb bfg bgh bhc chgi cid cda fig ifed
Vertex Topology: 455 443 4345 544 543 535 5344 544 544 444 4434
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCfDgEhFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiKeBa aBdKfCa bCeKiJgDb bDfJiGhEb bEgGcFb cGgJfKdHc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh bc ch ci cd di de ef fi fg gi gh

Index = 224; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abghd ache adfb behi bic cifd fhg
Face Topology: 5544 44435 45344 4544 4445 5443 535 5344 443
Vertices: abc acd ade aeb bef bfig bgc cgih chd dhfe fhi
Vertex Topology: 455 454 444 445 544 5433 535 5334 544 4444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJeCa aCdJfEbDa bEeJhKiFb bFiHcGb cHiKfJdIc fKhHgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh de ef fh fi gi hi

Index = 225; Topology = 334444455; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef aghd acheb bdhif beig cfi cied ehgf
Face Topology: 445 3554 3345 34454 45444 4543 444 4455 5434
Vertices: abfgc adb bde bef cgih chd cda dhe ehi eif fig
Vertex Topology: 34434 354 455 454 4344 445 453 545 544 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAgEhFdGa aGcFhHeCbBa bCdHhIiJfDb bDeJiKgAb cAfKiEc cEiIeHdFc eIhEgKfJe
Edges: ab ac ad bd be bf cg ch cd dh de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 226; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahid acfe adfb bedig bfih cgi chgf
Face Topology: 4444 4454 4344 4454 4454 44444 4543 444 4345
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfg chi cifd dfe fig gih
Vertex Topology: 44434 444 444 444 445 454 434 4454 454 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiHdBa aBcHfIeCa aCdIfEbDa bEeIdHiJgFb bFfJiKhAb cAgKiGc cGhKgJfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 227; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abghd acie adib bihg cfh cgfi dhfe
Face Topology: 4544 4445 44344 4544 4444 4443 544 5344 4444
Vertices: abc ade aeb beif bfgc cgh chid cda die fih fhg
Vertex Topology: 445 444 444 4444 4435 534 5444 544 444 444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiDbCa bDiJhKgEb cEfKhFc cFgKfJiGc dGhJfDeId
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 228; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acfg aghib bidc dihe egi ehgf
Face Topology: 4445 4544 4444 4444 44344 4444 4435 544 5344
Vertices: abc acd adge aeb beif bfc cfd dfig egh ehi gih
Vertex Topology: 444 444 4445 454 4544 444 444 4444 543 534 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGfHgCa aCgIhJiEbDa bEiHdGcFb dHiKhIeCd eIgKiJe eJhKgHfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg eg eh ei fi gi gh hi

Index = 229; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgd achb bhif beigc cfih dgie ehgf
Face Topology: 444 3445 3544 3444 4445 44444 4544 4444 4445
Vertices: abfc adb bdhe bef cfg cghd cda ehi eif fig gih
Vertex Topology: 3454 344 4444 445 454 4444 443 444 445 544 444
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAfEgFdGa aGcFhCbBa bChHiIfDb bDeIiJgEcAb cEfJiKhFc dFgKiHeCd eHhKgJfIe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dh eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 230; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afghd ache adib bigc cfih cgid ehgf
Face Topology: 3544 444 44444 4544 4443 3445 5444 5444 4444
Vertices: abfc acd ade aeb beif cfg cgh chd dhie gih igf
Vertex Topology: 4345 454 444 443 3444 544 544 544 4444 444 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhIeCa aCdIiEbDa bEiKgFcAb cFfKiJhGc cGgJiIdHc eIhJgKfEe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh de ei fi fg gi gh hi

Index = 231; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd achie adib bihg bfc cfid dhfe
Face Topology: 4454 4443 4345 44444 4544 4443 444 4445 5444
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgfh chd cda dhi die fih
Vertex Topology: 4434 454 444 4444 443 4344 445 454 544 544 444
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiDbCa bDiKhFgEb bEfFcAb cFfKiIdGc dIhKfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd dh di de ei fi fh fg hi

Index = 232; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abgd acghi aifb beih chd dgfi dhfe
Face Topology: 4454 4444 4435 44344 4444 4444 445 5344 5444
Vertices: abc acd adie aeb bef bfhgc cgd dgh eif fih hid
Vertex Topology: 444 445 4544 444 444 44434 435 534 444 444 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhKiCa aCiIfEbDa bEeIiJhFb cFhHdGc dHgFfJiKd dKhJfIeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg cd dg dh di ei ef fi fh gh hi

Index = 233; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abghd achi aifb beig cfih cgd dgfe
Face Topology: 4544 4445 44434 4534 4444 4444 5443 544 4444
Vertices: abc adie aeb bef bfgc cgh chd cda dhgi eif fig
Vertex Topology: 445 4444 444 444 4445 543 534 544 4344 444 444
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIiBa aBiJfDbCa bDeJiKgEb cEfKiIhFc cFgIdGc dIgKfJeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch cd dh di ei ef fi fg gi gh

Index = 234; Topology = 344444445; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghid acie adfb beih bhc cgfi chfd
Face Topology: 4544 4443 43444 4544 4444 4444 445 5344 5444
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfhg cgh chi cid dife fih
Vertex Topology: 4435 454 444 444 444 4443 534 544 544 4444 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJfEbDa bEeJiKhFb bFhGcAb cGgFfKiHc cHhKfJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd di de ef fi fh gh hi

Index = 235; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfc abfid aci aif aecbhg afh bgf ced
Face Topology: 453363 6365 64633 653 636 635433 663 436 533
Vertices: abc adie aef afg aghb bhf bfc cfei cda dci fhg
Vertex Topology: 645 6333 636 663 6334 436 465 5633 536 353 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFfGcAa aAbGfHiJdIa aIcJiBa aBiHfCa aCeHcGbFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb cHeBdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc cf ci cd di ei ef fh fg gh

Index = 236; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abfid aci aif aeichg afh bgf cfed
Face Topology: 353363 635 63643 654 646 634533 663 336 5633
Vertices: abc acd adie aef afg aghb bhfc cfi cid eif fhg
Vertex Topology: 635 653 6343 636 663 6333 3365 564 543 346 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGfHiIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiHcGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb cHfJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cf ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 237; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abfied ace adci aichg afh bgf cfe
Face Topology: 363453 636 635343 664 6363 63633 653 335 654
Vertices: abc ade aeif afg aghb bhfc cfi cie ced cda fhg
Vertex Topology: 636 634 6435 653 6333 3356 653 634 643 636 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFfGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiGcFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb cGfCeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cf ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 238; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abghid aci aih ahg afhcb cgfe ced
Face Topology: 363335 656 635433 663 634 645 63463 6533 633
Vertices: abc acd adie aehf afg agb bgc cgh chei cid fhg
Vertex Topology: 636 663 6333 6343 635 653 356 654 6433 633 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJiCa aCiIhDa aDhKgEa aEfKhHcGbFa cHgKfDeIc cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch ci cd di ei eh fh fg gh

Index = 239; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abgehd ach ahci aig aficb ced egf
Face Topology: 363435 656 635433 663 6363 635 63363 643 453
Vertices: abc adhe aeif afg agb bgc cgie ceh chd cda fig
Vertex Topology: 636 6334 6433 635 653 356 6534 643 633 636 335
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGeHhIdJa aJcIhBa aBhHcGiCa aCiKgDa aDfKiGcFbEa cHeBdIc eGgKfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ce ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 240; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfdc abd acbe adf aebhig afi bif fhg
Face Topology: 534363 63643 654 6353 646 635333 663 536 633
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhf bfed bdc fhi fig
Vertex Topology: 653 634 643 636 663 63335 536 5634 543 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHfDa aDeHbGhJiKgEa aEfKiFa bFiJfGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bd bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 241; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdc abd acbfe adf aedhig afi bif fhg
Face Topology: 435363 6353 645 63463 656 635333 663 436 633
Vertices: abc ade aef afg agihb bhfd bdc cda dfe fig hif
Vertex Topology: 643 653 636 663 63334 4365 453 356 563 633 336
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFfIeBa aBdIfCa aCeIdFhKiJgDa aDfJiEa bEiKfFb fKhEgJf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 242; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid acife adf aedhbg afb bfi chd
Face Topology: 435363 6363 635 63363 656 635343 664 463 335
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfh cid dihf dfe
Vertex Topology: 64333 635 653 636 663 634 436 463 335 5336 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAiIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfDa aDeKdJhHbGgEa aEfGbFa bHfJiAb cAhJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di df de ef fh fg hi

Index = 243; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aeichg afb bfc cfed
Face Topology: 353363 633 63643 654 646 634533 663 365 5633
Vertices: abhc adie aef afg agb bgfh chf cfi cda dci eif
Vertex Topology: 6335 6343 636 663 633 3363 536 564 536 354 346
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiJdIa aIcJiBa aBiKfCa aCeKiHcGhFgDa aDfFbEa bFfGcAb cHfKeBdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fi fh fg

Index = 244; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhed ace adchif aeg afi biec ehg
Face Topology: 353633 645 63463 656 635433 663 633 3365 643
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc che ced ehi eigf
Vertex Topology: 635 653 636 663 633 63343 345 546 563 643 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhJiKfDa aDeKgEa aEfKiFa bFiJeHcGb eJhFgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de eh ei ef fg gi hi

Index = 245; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgeid aci aicf aeg afchb bgc ced
Face Topology: 363435 653 635433 663 6363 645 63633 356 643
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgfe cei cid cda
Vertex Topology: 6336 6334 643 635 653 353 635 6534 643 633 636
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHeIiJdKa aKcJiBa aBiIcHfCa aCeHgDa aDfHcGhFbEa bFgGcAb cIeBdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ce ci cd di ei ef fg gh

Index = 246; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgied ace adci aig afchb bgc cfe
Face Topology: 363435 653 635343 664 6363 635 63633 356 634
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgfi cie ced
Vertex Topology: 6336 663 634 6433 635 653 353 635 6533 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiDa aDiIgEa aEfIcHhGbFa bGgHcAb cIfDeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci ce cd de ei fi fg gh

Index = 247; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh aid acgfe adf aedg afdihb bgi chg
Face Topology: 335346 663 635 63643 654 6356 645333 363 336
Vertices: abhic ade aef afg agb bgh cigd cda dgf dfe gih
Vertex Topology: 63333 653 634 646 663 363 3365 356 564 543 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAiGdHa aHcGgIfJeBa aBdJfCa aCeJdIgDa aDfIdGiKhFbEa bFgKiAb cAhKgGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd dg df de ef fg gi gh hi

Index = 248; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgfid aci aif aecg afchb bgc ced
Face Topology: 363345 653 635433 663 634 6365 64633 356 633
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chg cgf cfei cid
Vertex Topology: 6336 663 6333 634 645 653 353 635 654 6433 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIfJiKdBa aBcKiCa aCiJfDa aDeJcIgEa aEfIcHhGbFa bGgHcAb cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cf ci cd di ei ef fg gh

Index = 249; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aifed ace adcf aecihg afh bgf bfc
Face Topology: 353463 633 63643 654 6356 645333 663 336 365
Vertices: abic ade aef afg aghb bhfi cif cfe ced cda fhg
Vertex Topology: 6335 634 646 663 6333 3363 536 564 543 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGiFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb bFfGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 250; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahedc abd acbe adbhif aeg afi bie ehg
Face Topology: 534633 63643 654 6356 645333 663 633 536 633
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhe bed bdc ehi eigf
Vertex Topology: 653 634 646 663 633 63335 536 564 543 633 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGhJiKfDa aDeKgEa aEfKiFa bFiJeGb eJhFgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bd bc cd de eh ei ef fg gi hi

Index = 251; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfec abd ace adbf aebhig afi bif fhg
Face Topology: 533463 63643 653 634 6356 645333 663 536 633
Vertices: abc ade aef afg agihb bhf bfe bedc cda fhi fig
Vertex Topology: 653 634 646 663 63335 536 564 5433 336 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFfGeHcAa aAbHdIa aIcHeBa aBdHbGfCa aCeGbFhJiKgDa aDfKiEa bEiJfFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf be bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 252; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfeid aci aicf aechg afb bfc ced
Face Topology: 363453 633 635433 663 6365 64633 653 356 643
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgfh chf cfe cei cid
Vertex Topology: 6336 663 6334 645 653 633 3353 635 654 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIeJiKdBa aBcKiCa aCiJcIfDa aDeIcHhGgEa aEfGbFa bGfHcAb cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ce ci cd di ei ef fh fg

Index = 253; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfied ace adci aichg afb bfc cfe
Face Topology: 363453 633 635343 664 6363 63633 653 356 654
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgfh chf cfi cie ced cda
Vertex Topology: 6336 634 6435 653 633 3353 635 653 634 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiCa aCiHcGhFgDa aDfFbEa bFfGcAb cHfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci ce cd de ei fi fh fg

Index = 254; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgehd ach ahcgif aei biec ced egf
Face Topology: 36363 546 534633 563 536433 563 3366 663 643
Vertices: abc acd adhe aef afigb bgc cge ceh chd egi eif
Vertex Topology: 536 563 5336 563 53343 346 646 663 633 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGeHhIdBa aBcIhCa aChHcGgJiKfDa aDeKiEa bEiJeGcFb cHeCdIc eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ce ch cd dh eh eg ei ef fi gi

Index = 255; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghed ace adchif aei bhc cgie ehf
Face Topology: 36363 536 533463 566 536433 563 346 6336 643
Vertices: abc ade aef afihgb bgc cgh che ced cda ehi eif
Vertex Topology: 536 536 563 533433 336 634 646 663 635 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGhJiKfCa aCeKiDa bDhFcEb cFgDiJeGc eJhDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ce cd de eh ei ef fi gh hi

Index = 256; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghdi aid acibhe adh ahg afb bfed bdc
Face Topology: 536333 63463 636 633543 664 643 635 5336 563
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgfh bhd bdi cid dhe
Vertex Topology: 6533 636 663 6343 633 635 5334 546 563 336 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHdIiAa aAiJdBa aBcJiIbHhKeCa aCdKhDa aDhGgEa aEfGbFa bGfDeKdHb bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bd bi ci cd di dh de eh fh fg

Index = 257; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh aid acihfe adf aedhg afb bfdi chd
Face Topology: 336353 634 636 633453 665 63643 653 3563 346
Vertices: abhic ade aef afg agb bgfh cid cda dih dhf dfe
Vertex Topology: 63433 663 635 653 633 3354 336 366 634 645 653
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAiGdHa aHcGiIhJfKeBa aBdKfCa aCeKdJhFgDa aDfFbEa bFfJdIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dh df de ef fh fg hi

Index = 258; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhgid aci aigf aeg afech bgc ced
Face Topology: 363435 636 633533 663 6353 645 63463 356 643
Vertices: abc acd adie aef afg aghb bhc chg cgei cid egf
Vertex Topology: 636 663 6334 643 635 6533 336 635 6543 633 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHgIiJdBa aBcJiCa aCiIgKfDa aDeKgEa aEfKeIcHhFa bFgHcGb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cg ci cd di ei eg ef fg gh

Index = 259; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhfed ace adcf aecig afi bic fhg
Face Topology: 363453 636 633543 664 6365 64633 653 336 533
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chif cfe ced cda fig
Vertex Topology: 636 634 645 653 63333 336 6335 654 643 636 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGiKgDa aDfKiEa bEiGcFb fGhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cf ce cd de ef fi fg gi hi

Index = 260; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgid aci aigf aeg afechb bgc ced
Face Topology: 353436 663 63633 653 6363 646 634533 365 543
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chg cgei cid egf
Vertex Topology: 6335 653 6334 643 636 663 363 536 5643 533 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIiJdBa aBcJiCa aCiIgKfDa aDeKgEa aEfKeIcHhGbFa bGgHcAb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di ei eg ef fg gh

Index = 261; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgid aci aif aeg afichb bgc cged
Face Topology: 353336 663 63643 654 643 636 634533 365 5633
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgi cid cda eigf
Vertex Topology: 6335 6343 633 636 663 363 536 564 543 536 3463
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKgDa aDfKiHcGhFbEa bFgGcAb cHgKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di ei ef fg gi gh

Index = 262; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhfd ace adf aechig afi bifc fhg
Face Topology: 353363 645 63463 653 636 635433 663 3365 643
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chf cfed fhi fig
Vertex Topology: 635 653 633 636 663 63343 345 546 5633 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHfIdBa aBcIeCa aCdIfDa aDeIcHhJiKgEa aEfKiFa bFiJfHcGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cf cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 263; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahifed ace adcf aecig afb bic chf
Face Topology: 363453 633 633543 664 6365 64633 653 336 635
Vertices: abhc ade aef afg agb bgfih chi cif cfe ced cda
Vertex Topology: 6336 634 645 653 633 33533 633 635 654 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHfIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIcHiFgDa aDfFbEa bFiGcAb cGhFfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cf ce cd de ef fi fg hi

Index = 264; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abfid ace adif aeichg afh bgf cfe
Face Topology: 353463 635 63633 654 6336 643533 663 336 564
Vertices: abc acd ade aef afg aghb bhfc cied eif fic fhg
Vertex Topology: 635 653 634 646 663 6333 3365 5343 436 635 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGfJiHdBa aBcHeCa aCdHiIfDa aDeIiJcGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb cJfIeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cf ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 265; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abghd ace adi aig afihcb cgi ehgf
Face Topology: 353336 665 63633 653 634 646 634353 564 3363
Vertices: abc ade aeif afg agb bgc cgh chied cda fig gih
Vertex Topology: 635 633 6343 636 663 365 563 53433 536 346 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHeBa aBdHiCa aCiJgDa aDfJiKhGcFbEa cGgKiHc eHhKgJfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 266; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abgh ahe adigf aeg afeicb cid ehg
Face Topology: 343536 664 6363 635 63363 656 635343 433 536
Vertices: abc achd ade aef afg agb bgc cgih dhie eig egf
Vertex Topology: 634 6433 635 653 636 663 364 4633 3335 536 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhBa aBhIeCa aCdIiJgKfDa aDeKgEa aEfKeJiHcGbFa cHiIdBc eIhHgJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de ei eg ef fg gi hi

Index = 267; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abghid ace adi aig afhcb cgi chfe
Face Topology: 363335 656 635343 663 634 645 63363 654 6333
Vertices: abc acd aeif afg agb bgc cgh chi cied dea fihg
Vertex Topology: 636 663 6343 635 653 356 653 634 6433 336 3435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIeJa aJdIiCa aCiKgDa aDfKhGcFbEa cGgKiHc cHhKfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch ci cd de ei fi fg gh hi

Index = 268; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhifd ace adf aecig afh bgic chf
Face Topology: 363353 646 634353 663 635 63633 654 3336 645
Vertices: abc ade aef aghb bhc chi cif cfed cda fihg fga
Vertex Topology: 636 633 635 6343 346 643 635 6533 636 5343 536
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfKgDb aDhEcAa aAbEhFiGfHdIa aIcHeBa aBdHfCa aCeHcGiJgKa aKfJhDa bDgJiFcEb cFhJfGc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci cf cd de ef fi fg gh hi

Index = 269; Topology = 333334566; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abifed ace adcf aecig afh bgi chf
Face Topology: 363453 636 633543 664 6365 64633 653 333 635
Vertices: abc acd ade aef afg aghb bhic cif cfe ced fihg
Vertex Topology: 636 663 634 645 653 6333 3336 635 654 643 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGiHfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcHiKgEa aEfKhFa bFgKiGb cGhKfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ci cf ce cd de ef fi fg gh hi

Index = 270; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghdc abd acbhe adh ahi bih bgifed fhg
Face Topology: 53533 53653 555 53563 556 563 536 533335 363
Vertices: abc ade aehf afigb bgh bhd bdc cda dhe fhi gih
Vertex Topology: 553 553 5363 53335 536 565 553 355 563 363 336
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFhIeBa aBdIhCa aChJiDa bDiKhEb bEgKiJfCeIdFb fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bd bc cd dh de eh fh fi gi gh hi

Index = 271; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahi aie adhgf aeg afehb bgeic chd
Face Topology: 333535 655 653 635 63553 655 63553 35533 353
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgh chi dihe ehg egf
Vertex Topology: 6353 6333 635 653 635 653 355 353 3355 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIhJgKfDa aDeKgEa aEfKeJhGbFa bGgJeIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de eh eg ef fg gh hi

Index = 272; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adcif aei aib bic chgfe
Face Topology: 353533 633 63553 655 63553 655 653 355 53335
Vertices: abhc acd aef afig agb bgih chi cie ced dea eif
Vertex Topology: 6335 653 653 6353 633 3353 535 555 553 356 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHeIdBa aBcIeJa aJdIcHiKfCa aCeKiDa aDiFbEa bFiGcAb cGhFgDfKeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei ef fi gi hi

Index = 273; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahged ace adcgif aei biech bgc egf
Face Topology: 35363 553 53563 556 535533 563 33653 355 653
Vertices: abhc ade afigb bgh chg cge ced cda egi eif efa
Vertex Topology: 5335 536 53353 353 535 556 563 535 653 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeKfCb aCgDhAa aAhEgFeGdHa aHcGeBa aBdGcFgIiJfKa aKeJiCa bCiIeFcEhDb bDgEcAb eIgCfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cg ce cd de eg ei ef fi gi gh

Index = 274; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahged ace adcif aei aichb bgc egf
Face Topology: 353535 653 63553 655 63533 653 63533 355 553
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chg cgie ced eif
Vertex Topology: 6335 653 635 653 6335 653 353 535 5535 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKfDa aDeKiEa aEiIcHhGbFa bGgHcAb eIgEfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ce cd de ei ef fi gi gh

Index = 275; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agedh aid acihbe adbgf aeg bfe bdi chd
Face Topology: 53653 53563 536 533355 56533 553 535 563 336
Vertices: abhic ade aef afgb bge bed bdh cid cda dih egf
Vertex Topology: 55333 565 553 5335 535 556 563 336 365 633 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEeFdGhAa aAiHdIa aIcHiJhGbFeBa aBdFbEgKfCa aCeKgDa bDfKeEb bGdJiAb cAhJdHc
Edges: ab ac ad ae af bg be bd bh ci cd di dh de eg ef fg hi

Index = 276; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfei aid ace adibf aebhg afh bgf bec
Face Topology: 533553 63553 633 635 63355 65533 653 535 553
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhf bfe bei cied fhg
Vertex Topology: 6533 633 635 655 653 6335 535 555 553 3353 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHeIiAa aAiJdBa aBcJeCa aCdJiIbHfDa aDeHbGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb bIeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf be bi ci cd de ei ef fh fg gh

Index = 277; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agehi aih ahe adhbgf aeg bfe bedci bhc
Face Topology: 53363 53653 535 556 535533 563 536 56333 553
Vertices: abic achd aef afgb bge beh bhi cih dhe dea egf
Vertex Topology: 5533 5353 563 5335 536 565 553 335 356 365 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDgEeFhGiAa aAiHhBa aBhIeJa aJdIhFbEgKfCa aCeKgDa bDfKeEb bFeIdBcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af bg be bh bi ci ch dh de eh eg ef fg hi

Index = 278; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agehi aih ahe adhbf aeg afb bedci bhc
Face Topology: 533533 63553 635 655 63553 653 635 55333 553
Vertices: abic ade afg agb bgfe bhi cih chda ehb efa hed
Vertex Topology: 6533 635 633 635 5335 553 335 3536 555 536 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeJfCgDb aDgEeIhFiAa aAiGhHa aHhKeBa aBdKhIbEfJa aJeEgCa aCfEbDa bIeKdHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch dh de eh ef fg hi

Index = 279; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfdi aid acibe adf aebhg afh bgf bdc
Face Topology: 535353 63553 635 63353 655 63533 653 535 553
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhf bfed bdi cid fhg
Vertex Topology: 6533 635 653 635 653 6335 535 5535 553 335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHdIiAa aAiJdBa aBcJiIbHeCa aCdHfDa aDeHbGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bd bi ci cd di de ef fh fg gh

Index = 280; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agedh ahd achbe adbif aei aib bdc egf
Face Topology: 535533 63553 635 63355 65533 653 635 553 533
Vertices: abhc ade aef afig agb bgie bed bdh chd cda eif
Vertex Topology: 6533 655 653 6333 635 5335 555 553 335 356 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFeGdHhAa aAhIdJa aJcIhHbGeBa aBdGbFiKfCa aCeKiDa aDiFbEa bHdIcAb eFgDfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bh ch cd dh de ei ef fi gi

Index = 281; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfdh ahi aibfe adf aedbg afb bic chd
Face Topology: 535353 63553 633 63553 655 63553 655 533 335
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfd bdih chi dfe
Vertex Topology: 6533 6335 653 635 653 635 535 555 5533 333 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHdIhAa aAhJiBa aBiIbHfKeCa aCdKfDa aDeKdHbGgEa aEfGbFa bIiJcAb cJhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bd bh ch ci di df de ef fg hi

Index = 282; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahi aihfe adf aedhg bfh bgfdic chd
Face Topology: 33535 536 563 53653 555 53563 356 335533 365
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chi cida dih dhf dfe fhg
Vertex Topology: 5363 553 535 5533 336 363 3355 536 565 553 563
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGa aGiHhIfJeBa aBdJfCa aCeJdIhKgDa bDfKhEb bEgKfIdHiFcAb cFhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci di dh df de ef fh fg gh hi

Index = 283; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihed ace adchf aeg afh bgeci bhc
Face Topology: 353533 653 63553 655 63553 653 635 33553 355
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih che ced ehgf
Vertex Topology: 6335 653 635 653 633 6353 353 535 555 553 5533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIeJdBa aBcJeCa aCdJcIhKfDa aDeKgEa aEfKhFa bFgKeIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch ce cd de eh ef fg gh hi

Index = 284; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhigd ace adg agb bfeci bic chg
Face Topology: 56333 53536 553353 563 535 555 53363 536 635
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgih bhc cig cged cda hic
Vertex Topology: 556 533 5353 535 535 5533 536 635 6533 635 336
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhKiHgIdJa aJcIeBa aBdIgCa aCgEbDa bEfCeIcHiFb bFiKcGb cKhFgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cg cd de eg fg gi hi

Index = 285; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghied ace adcih ahb bhc cgfei che
Face Topology: 36353 533 535353 565 53635 553 356 63353 655
Vertices: abgc acd ade aehf afb bfhg cgh chi cie ced eih
Vertex Topology: 5336 563 535 5553 533 3353 635 653 635 653 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKhDa aDhFbEa bFhGcAb cGgFfDeKiHc cHhKeIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci ce cd de ei eh fh gh hi

Index = 286; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhgid aci aig agb bfech bgc ced
Face Topology: 56333 53536 553533 563 535 555 53363 556 633
Vertices: abc adie aegf afb bfg bgh bhc chg cgei cid cda
Vertex Topology: 556 5333 5353 535 535 553 536 635 6533 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJiBa aBiIgCa aCgEbDa bEfCeIcHhFb bFgHcGb cIeBdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci cd di ei eg fg gh

Index = 287; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfhc abhid aci aif aehbg afb bfc ced
Face Topology: 553353 63535 65333 653 635 63353 655 555 533
Vertices: abc acd adie aef afg agb bgf bfh bhc chfei cid
Vertex Topology: 655 653 6333 635 653 635 535 553 535 53533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIcAa aAbIhJiKdBa aBcKiCa aCiJfDa aDeJhHbGgEa aEfGbFa bHfJcIb cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ch ci cd di ei ef fh fg

Index = 288; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agd ach ahf aehigb bfihc dgife fhg
Face Topology: 33336 565 553 535 556 535353 36353 35363 655
Vertices: abgc adhe aef afb bfg cghd cda ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 5353 5353 536 563 365 3553 335 356 653 635 535
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAgFdGa aGcFhBa aBhHfCa aCeHhIiJgEbDa bEfJiKhFcAb dFgKiIfHeBd fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dh eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 289; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghid ace adi aig bfihc cgi chgfe
Face Topology: 36333 556 535353 563 535 555 33536 655 63533
Vertices: abc acd ade aeif afgb bgc cgh chi cied gih igf
Vertex Topology: 536 563 533 5353 5353 356 653 635 6533 553 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIeCa aCdIiDa aDiKgEa bEfKiJhGcFb cGgJiHc cHhJgKfDeIc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ci cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 290; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhid ace adf aeihg afh bgfic chf
Face Topology: 353353 655 63533 653 635 63353 655 33535 555
Vertices: abc ade aef afg aghb bhc chi cifed cda fih fhg
Vertex Topology: 635 633 635 653 6353 355 553 53533 536 535 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGiHdIa aIcHeBa aBdHfCa aCeHiJhKgDa aDfKhEa bEgKfJiGcFb cGhJfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 291; Topology = 333335556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agh ahgie adf aeigb bfidhc cgd dgf
Face Topology: 33535 556 563 53633 555 53363 353533 365 565
Vertices: abgc achd ade aef afb bfg cgh dhg dgi dife fig
Vertex Topology: 5363 5335 553 535 553 356 363 536 563 5353 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhBa aBhHgIiJeCa aCdJfDa aDeJiKgFbEa bFfKiIdHhGcAb cGgHdBc dIgKfJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch dh dg di de ef fi fg gi gh

Index = 292; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfc abid aci aif aeibhg afh bgf cfed
Face Topology: 443363 6364 6443 644 646 634433 663 436 4633
Vertices: abc acd adie afg aghb bhf bfic cid eif efa fhg
Vertex Topology: 644 643 6343 663 6334 436 4644 443 346 366 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEhFfGcAa aAbGiHdBa aBcHiCa aCiIfJa aJeIiGbFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb cGfIeCdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 293; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhied ace adci aihg afh bgfc cfe
Face Topology: 363443 646 634343 664 6363 6343 644 3346 644
Vertices: abc ade aeif aghb bhc chfi cie ced cda fhg fga
Vertex Topology: 636 634 6434 6343 346 6443 634 643 636 443 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfKgDb aDhEcAa aAbEhFiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiCa aCiFhJgKa aKfJhDa bDgJfFcEb cFfCeGc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 294; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abh ahi aif aeihbg afb cfid dhfe
Face Topology: 433363 6363 644 644 646 634443 664 3643 3463
Vertices: abc achd adie aef afg agb bgf bfhc dhi eif fih
Vertex Topology: 643 6343 6343 636 663 634 436 4643 344 346 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhBa aBhIiCa aCiJfDa aDeJiKhHbGgEa aEfGbFa cHfKiIdBc dIhKfJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch dh di ei ef fi fh fg hi

Index = 295; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahi aie adhbgf aeg afeb beic chd
Face Topology: 433634 6464 643 636 634443 664 6364 4633 343
Vertices: abhc acid ade afg agb bge beh chi dihe egf efa
Vertex Topology: 6443 6333 636 634 644 446 464 343 3346 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDgEb aEgFeGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIhGbFgJfKa aKeJgDa aDfJeFbEa bGeIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de eh eg ef fg hi

Index = 296; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfi aid acie adf aeibhg afh bgf bfdc
Face Topology: 434363 6364 644 6343 646 634433 663 436 4643
Vertices: abic acd aef aghb bhf bfi cid dife dea fhg fga
Vertex Topology: 6443 634 636 6334 436 464 344 4463 436 633 636
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfKgDb aDhEfFiAa aAiGdBa aBcGiHeIa aIdHfCa aCeHiFbEhJgKa aKfJhDa bDgJfEb bFfHdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd di de ef fi fh fg gh

Index = 297; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid acie adf aeihbg afb bfi chfd
Face Topology: 434363 6363 644 6343 646 634343 664 464 3364
Vertices: abhic ade afg agb bgf bfh cda dci dife efa fih
Vertex Topology: 64343 643 663 634 436 463 346 434 4463 366 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeJfCgDb aDgEfFhAa aAiHdGa aGcHiIeBa aBdIfJa aJeIiKhFbEgCa aCfEbDa bFfKiAb cAhKfIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di de ef fi fh fg hi

Index = 298; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahi aie adibgf aeg afeb bic ched
Face Topology: 433634 6463 634 646 634443 664 6364 443 3363
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bge beih chi die egf
Vertex Topology: 6433 6343 636 663 634 644 446 4643 334 346 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJiHbGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bHiIcAb cIhHeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de ei eg ef fg hi

Index = 299; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahi aie adihbf aeg afb beic ched
Face Topology: 433633 6364 644 646 634443 663 634 4643 3463
Vertices: abhc ade aef afg agb bgfe beh chi cida eih ied
Vertex Topology: 6443 636 663 633 634 4336 464 344 3436 644 463
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGhAa aAhHiIa aIiKeBa aBdKiJhGbFfCa aCeFgDa aDfFbEa bGeJiHcAb cHhJeKdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de ei eh ef fg hi

Index = 300; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abheid aci aich ahbg afb cfe ced
Face Topology: 463443 6346 643433 663 6363 6343 644 644 643
Vertices: abc acd adie aehf afg agb bgf bfhc che cei cid
Vertex Topology: 646 663 6334 6434 643 634 434 4436 634 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhIeJiKdBa aBcKiCa aCiJcIhDa aDhHbGgEa aEfGbFa cHfDeIc cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ce ci cd di ei eh fh fg

Index = 301; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfc abed ace adcf aebhig afi bif fhg
Face Topology: 443463 6364 6443 644 6346 644333 663 436 633
Vertices: abc ade aef afg agihb bhf bfec ced cda fhi fig
Vertex Topology: 644 634 646 663 63334 436 4644 443 436 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFfGcAa aAbGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfCa aCeGbFhJiKgDa aDfKiEa bEiJfFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc ce cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 302; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahd ache adbgif aei aieb bdc egf
Face Topology: 434634 6463 634 6336 644433 663 6364 443 643
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bge bedh chd egi eif
Vertex Topology: 6433 634 646 663 6334 644 446 4643 334 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIdBa aBcIhHeCa aCdHbGgJiKfDa aDeKiEa aEiJeGbFa bHdIcAb eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh de eg ei ef fi gi

Index = 303; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahei aid acie adbhgf aeg afeh bge bdc
Face Topology: 434634 6363 634 6336 644343 664 6363 446 443
Vertices: abic ade aef afg aghb bhe bedi cid cda ehg egf
Vertex Topology: 6433 646 663 634 6434 436 4643 334 346 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFeGiAa aAiHdIa aIcHiGeBa aBdGbFhJgKfCa aCeKgDa aDfKeJhEa bEgJeFb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bi ci cd di de eh eg ef fg gh

Index = 304; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aied ace adcf aeihbg afb bfi chf
Face Topology: 443463 6363 6343 644 6346 643343 664 463 436
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfh cife ced fih
Vertex Topology: 64334 643 634 646 663 634 436 463 4364 443 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIiKhHbGgEa aEfGbFa bHfKiAb cAhKfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci ce cd de ef fi fh fg hi

Index = 305; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aigfed ace adcf aecg afch bgi bhc
Face Topology: 363444 633 634443 664 6364 6464 6463 343 336
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cihg cgf cfe cda dce
Vertex Topology: 6336 634 644 644 6433 333 6334 644 644 636 364
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGgHfIeKdJa aJcKeBa aBdKcIfCa aCeIcHgDa aDfHcGhEa bEgGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cg cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 306; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh aid acie adhbgf aeg afeb bei chd
Face Topology: 434634 6463 634 6336 643443 664 6364 463 334
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bge beh cid dihe egf
Vertex Topology: 64333 634 646 663 634 644 446 463 334 4336 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJhHbGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bHeJiAb cAhJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci cd di de eh eg ef fg hi

Index = 307; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihfed ace adcf aecg afh bgci bhc
Face Topology: 363443 643 634443 664 6364 6463 644 3363 346
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cih chgf cfe ced cda
Vertex Topology: 6336 634 644 643 6343 343 634 6434 644 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGhHfIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIcHgDa aDfHhEa bEgHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 308; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgd aci aif aeig afichb bgc dgfe
Face Topology: 343346 663 6363 644 644 6346 644433 364 3643
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chg cgid eif fig
Vertex Topology: 6334 643 6343 634 646 663 363 436 4643 344 446
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiKgEa aEfKiIcHhGbFa bGgHcAb dIgKfJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd di ei ef fi fg gi gh

Index = 309; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adif aeihbg afb bfc cfed
Face Topology: 433463 6363 634 644 6346 644343 664 463 3643
Vertices: abhc acid ade afg agb bgf bfh chfi die efa fei
Vertex Topology: 6433 6343 634 663 634 436 463 3364 344 466 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIiKfJa aJeKiHhGbFgDa aDfFbEa bGfHcAb cHfKeIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ei ef fi fh fg

Index = 310; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahd ache adhbif aei aib bedc egf
Face Topology: 434633 6364 644 6346 644433 663 634 4643 633
Vertices: abhc acd aef afig bgie beh chd dhe dea eif gba
Vertex Topology: 6443 634 663 6333 4336 464 344 446 466 633 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgKb aKgEeFhAa aAhGdBa aBcGhHeIa aIdHhFbEiJfCa aCeJiDa aDiEbKa bFeHdGcAb eEgDfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh de eh ei ef fi gi

Index = 311; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd achife adf aedg afi bidc dhg
Face Topology: 346343 644 6346 644343 664 6363 643 3364 643
Vertices: abc ade afg agihb bhc chd cda dhi digf dfe efa
Vertex Topology: 634 663 643 63343 344 446 466 643 6334 643 346
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeKfCgDb aDhEcAa aAbEhFdGa aGcFhHiIfJeBa aBdJfKa aKeJdIgCa aCfIiDa bDiHdFcEb dHhDgId
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh di df de ef fg gi hi

Index = 312; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihged ace adcf aeg afch bgci bhc
Face Topology: 363434 643 634443 664 6363 644 6364 3463 346
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih chg cgfe ced
Vertex Topology: 6336 663 634 643 634 6443 343 634 644 6434 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJgEa aEfJcIhFa bFgIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cg ce cd de ef fg gh hi

Index = 313; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahei aid acie adibhf aeg afh bge bedc
Face Topology: 434633 6364 644 6346 644433 663 633 436 4643
Vertices: abic ade aef afg aghb bhe bei cid cda die ehgf
Vertex Topology: 6443 646 663 633 6334 436 464 344 346 446 6333
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFeGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiGbFhKfCa aCeKgDa aDfKhEa bEgKeFb bGeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bi ci cd di de ei eh ef fg gh

Index = 314; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihgfd ace adf aecg afch bgci bhc
Face Topology: 363344 643 634443 663 634 6364 6464 3463 346
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih chg cgf cfed
Vertex Topology: 6336 663 633 634 644 6443 343 634 644 644 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIgJfKdBa aBcKeCa aCdKfDa aDeKcJgEa aEfJcIhFa bFgIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cg cf cd de ef fg gh hi

Index = 315; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh aid acie adihbf aeg afb bei ched
Face Topology: 434633 6363 644 6346 644343 663 634 464 3364
Vertices: abhic ade aef afg agb bgfe beh cid cda die eih
Vertex Topology: 64343 646 663 633 634 4336 463 344 346 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGhAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKhGbFfCa aCeFgDa aDfFbEa bGeKiAb cAhKeJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci cd di de ei eh ef fg hi

Index = 316; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfi aid ace adif aeibhg afh bgf bfec
Face Topology: 433463 6364 643 634 6346 644433 663 436 4643
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhf bfi cied eif fhg
Vertex Topology: 6443 633 634 646 663 6334 436 464 3443 446 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHiAa aAiIdBa aBcIeCa aCdIiJfDa aDeJiHbGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb bHfJeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 317; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid ace adif aeihbg afb bfi chfe
Face Topology: 433463 6363 643 634 6346 644343 664 464 3364
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf cied cda eif fih fhb
Vertex Topology: 64343 634 646 663 634 436 3443 336 446 643 634
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFfKhAa aAiGdHa aHcGeBa aBdGiIfCa aCeIiJhKbFgDa aDfFbEa bKfJiAb cAhJfIeGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 318; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahifed ace adcf aeci aib bic chgf
Face Topology: 363443 633 634443 664 6364 6464 643 346 6334
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgih chi cif cfe ced
Vertex Topology: 6336 663 634 644 6443 633 3343 634 644 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIiEa aEiGbFa bGiHcAb cHhGgEfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cf ce cd de ef fi gi hi

Index = 319; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahed ace adchif aei aib biec ehgf
Face Topology: 343633 634 6463 646 634443 664 643 3464 6433
Vertices: abhc ade aef afig agb bgih che ced cda ehi eif
Vertex Topology: 6344 636 663 6343 633 3344 446 463 436 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGhJiKfCa aCeKiDa aDiFbEa bFiJeGcAb eJhFgDfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce cd de eh ei ef fi gi hi

Index = 320; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abgh ahe adhi aig afihcb cged egf
Face Topology: 343436 664 6364 644 6343 636 633443 4643 463
Vertices: abc achd ade aeif afg agb bgc cgh dhe ehgi fig
Vertex Topology: 634 6443 634 6433 636 663 364 464 344 4463 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhBa aBhIeCa aCdIhJiDa aDiKgEa aEfKiJhHcGbFa cHgJeIdBc eJgKfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch dh de eh ei fi fg gi gh

Index = 321; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aife adf aedhbg afb bfic chd
Face Topology: 434363 6364 643 6363 646 634443 664 4633 344
Vertices: abhc acid aef afg agb bgf bfh chi dihf dfe dea
Vertex Topology: 6443 6334 636 663 634 436 464 343 4346 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIfJeKa aKdJfCa aCeJdIhGbFgDa aDfFbEa bGfIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di df de ef fh fg hi

Index = 322; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd acfe adf aedhig afi bifc fhg
Face Topology: 344363 644 6344 6463 646 634433 663 3364 643
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chfd dfe fhi fig
Vertex Topology: 634 644 643 636 663 63343 344 4464 463 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHfIeCa aCdIfDa aDeIdHhJiKgEa aEfKiFa bFiJfHcGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 323; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adf aeihbg afb bfic chfd
Face Topology: 433363 6364 644 643 636 634443 664 4643 3463
Vertices: abhc acid aef afg agb bgf bfh chi dife dea fih
Vertex Topology: 6443 6343 636 663 634 436 464 344 3463 336 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIeJa aJdIfCa aCeIiKhGbFgDa aDfFbEa bGfKiHcAb cHhKfIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ef fi fh fg hi

Index = 324; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhied ace adcf aeig afb bic chf
Face Topology: 463443 6336 643343 664 6364 6433 644 436 634
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgfih bhc chi cife ced
Vertex Topology: 646 663 634 644 643 634 43433 436 633 6344 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJiGgEa aEfGbFa bGiIcHb cIhGfJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci ce cd de ef fi fg hi

Index = 325; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfc abid ace adif aeibhg afh bgf cfe
Face Topology: 443463 6364 6433 644 6336 643433 663 436 464
Vertices: abc ade aef afg aghb bhf bfic cied cda eif fhg
Vertex Topology: 644 634 646 663 6334 436 4634 4343 436 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFfGcAa aAbGiHdIa aIcHeBa aBdHiJfCa aCeJiGbFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb cGfJeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 326; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abh ahe adif aeihbg afb cfid ehf
Face Topology: 433463 6363 644 644 6336 643443 664 3633 446
Vertices: abc achd ade aef afg agb bgf bfhc dhie fih ife
Vertex Topology: 643 6343 634 646 663 634 436 4643 3434 634 364
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhBa aBhIeCa aCdIiKfDa aDeKiJhHbGgEa aEfGbFa cHfJiIdBc eIhJfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch dh de ei ef fi fh fg hi

Index = 327; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abfh ahe adif aeicbg afb cid ehf
Face Topology: 443463 6364 6463 634 6336 643443 664 433 436
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfih chda dhie ife
Vertex Topology: 644 634 646 663 634 436 464 4633 4336 3334 364
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIa aIhJeBa aBdJiKfCa aCeKiHcGbFgDa aDfFbEa cHiJdIc eJhHfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch dh de ei ef fi fg hi

Index = 328; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abhd aci aif aeihbg afb cfi dhfe
Face Topology: 443363 6364 6433 644 646 634343 664 464 3363
Vertices: abc acd adie aef afg agb bgf bfhc chid eif fih
Vertex Topology: 644 643 6343 636 663 634 436 4634 4343 346 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiKhHbGgEa aEfGbFa cHfKiIc dIhKfJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch cd di ei ef fi fh fg hi

Index = 329; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abh ahe adf aehi aihb bgifdc fhg
Face Topology: 433344 6463 646 663 634 6363 6364 443433 464
Vertices: abc achd ade afig agb bgh bhc dhfe efa fhi gih
Vertex Topology: 643 6363 633 6434 644 446 463 3643 346 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDgEb aEgFhGcAa aAbGhBa aBhHeCa aCdHfIa aIeHhJiDa aDiKhFbEa bFgKiJfHdBcGb fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch dh de ef fh fi gi gh hi

Index = 330; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhi aihe adh ahg afb bfedic chd
Face Topology: 444333 6364 6463 6363 646 663 634 433434 464
Vertices: abc acid aehf afg bgfh bhc chi dih dhe dea gba
Vertex Topology: 644 6434 6363 633 4336 464 463 436 463 436 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgKb aKgEhFcAa aAbFhGiBa aBiHhIeJa aJdIhCa aChEgDa aDfEbKa bEfCeIdHiGcFb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci di dh de eh fh fg hi

Index = 331; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abhi aihe adh ahg afhb cgfedi chd
Face Topology: 344334 644 6363 6363 646 664 6363 443343 464
Vertices: abc ade afg agb bghc chi cida dhe ehfa fhg hdi
Vertex Topology: 634 643 634 643 3464 463 4346 463 3636 364 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIfCgDb aDgEcAa aAbEhFiGa aGiKhHeBa aBdHhIa aIhJgCa aCfJhEbDa cEgJfIeHdKiFc cFhKdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch ci di dh de eh fh fg gh hi

Index = 332; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abi aihe adh ahg afhb bgfedi chd
Face Topology: 434334 6463 643 6363 646 664 6364 443343 364
Vertices: abc acid ade aehf afg agb bgh bhic dih dhe fhg
Vertex Topology: 643 6334 643 6363 634 644 446 4633 436 463 364
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHiBa aBiIhJeCa aCdJhDa aDhKgEa aEfKhGbFa bGgKfDeJdIiHb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ci di dh de eh fh fg gh hi

Index = 333; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhi aih ahf aeg afhb bgedic chd
Face Topology: 443334 6464 6463 636 663 634 6364 443334 463
Vertices: abc adhe aef afg agb bgh bhc chi cida dih ehgf
Vertex Topology: 644 6363 633 634 644 446 464 463 4336 336 3643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHiIa aIiJhBa aBhKfCa aCeKgDa aDfKhFbEa bFgKeBdJiHcGb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci di dh eh ef fg gh hi

Index = 334; Topology = 333344466; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abi aih ahf aehg afhb bgfedi chd
Face Topology: 433344 6463 643 636 664 6364 6464 444333 363
Vertices: abc acid adhe aef afg agb bgh bhic dih ehf fhg
Vertex Topology: 643 6333 6363 634 644 644 446 4633 336 364 464
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHiBa aBiIhCa aChJfDa aDeJhKgEa aEfKhGbFa bGgKfJeCdIiHb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ci di dh eh ef fh fg gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site