Topological Data for Enneahedra with 11 vertices

333344556

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 335; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahi aihe adhgf aeg bfeh bgedic chd
Face Topology: 33453 546 563 5365 54643 554 3356 345433 364
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chi cida dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 5363 545 553 5343 346 363 3345 436 465 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGa aGiHhIeBa aBdIhJgKfCa aCeKgDa bDfKeJhEb bEgJeIdHiFcAb cFhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 336; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd achi aihgf aeg bfeh bgeidc dhe
Face Topology: 33453 546 564 5363 53643 554 3356 345343 465
Vertices: abhc acd adie aef afgb bgh chd eih ehg egf hid
Vertex Topology: 5363 534 5435 553 5343 346 364 536 564 543 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhKiCa aCiHhIgJfDa aDeJgEa bEfJeIhFb bFgIeHiKdGcAb dKhHeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh di ei eh eg ef fg gh hi

Index = 337; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acige adg agb bfedih bgi chgd
Face Topology: 43533 5363 545 53463 556 564 433543 464 3365
Vertices: abhic ade aegf afb bfg cid cda dig dge gih ghb
Vertex Topology: 54343 553 5363 534 436 345 355 546 563 643 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgKhAa aAiFdGa aGcFiHgIeBa aBdIgCa aCgEbDa bEfCeIdHiJhKb bKgJiAb cAhJgHdFc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg de eg fg gi gh hi

Index = 338; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agh ahgi aif aeigb bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 33435 556 563 5364 545 53463 354433 364 4653
Vertices: abgc achd adie aef afb bfg cgh dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 5363 5334 5443 535 553 356 363 436 464 345 546
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhBa aBhHgIiCa aCiJfDa aDeJiKgFbEa bFfKiIdHhGcAb cGgHdBc dIgKfJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 339; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid acie adif aeihg afh bgf bfedc
Face Topology: 334453 635 654 6354 6455 64533 653 335 35443
Vertices: abic acd ade afg aghb bhfi cid die eif efa fhg
Vertex Topology: 6353 634 644 653 6333 3355 354 454 455 456 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEhFiAa aAiGdBa aBcGiHeCa aCdHiIfJa aJeIiFhKgDa aDfKhEa bEgKfFb bFfIeHdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 340; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihd achfe adf aedg afh bgdci bhc
Face Topology: 345343 653 6355 64543 654 6353 645 33543 354
Vertices: abic ade aef aghb bhi cih chd cda dhgf dfe fga
Vertex Topology: 6334 653 634 6353 353 435 455 456 5534 543 436
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfKgDb aDhEiAa aAiFhGdHa aHcGhIfJeBa aBdJfCa aCeJdIgKa aKfIhDa bDgIdGcFiEb bEhFcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cd dh df de ef fg gh hi

Index = 341; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aihed ace adcf aeh ahb bgfci bhc
Face Topology: 453433 6353 63543 654 6353 645 654 43353 455
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhi cih chfe ced
Vertex Topology: 6435 653 634 643 6353 634 435 453 535 5534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIhJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJhEa aEhGbFa bGgEfJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de ef fh gh hi

Index = 342; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihd acfe adf aedhg afh bgfci bhc
Face Topology: 344353 653 6354 6453 645 63453 655 33543 354
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cih chfd cda dfe fhg
Vertex Topology: 6334 643 635 653 6353 353 435 4554 446 453 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGhHdIa aIcHfJeBa aBdJfCa aCeJdHhKgDa aDfKhEa bEgKfHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cd df de ef fh fg gh hi

Index = 343; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aied ace adchf aeh ahb bgfei bhc
Face Topology: 443533 6353 6353 645 63453 655 654 43353 454
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhi cihe ced ehf
Vertex Topology: 6434 643 635 653 6353 634 435 453 4355 453 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIhKfDa aDeKhEa aEhGbFa bGgEfKeIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ce cd de eh ef fh gh hi

Index = 344; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acihe adh ahg afhb bgfed bdc
Face Topology: 435334 6453 635 63353 655 654 6354 44335 453
Vertices: abic ade aehf afg agb bgh bhdi cid cda dhe fhg
Vertex Topology: 6433 653 6353 634 644 445 4553 335 356 553 354
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiGhJeBa aBdJhCa aChKgDa aDfKhFbEa bFgKfCeJdGb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh fh fg gh

Index = 345; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid acie adf aeihg afh bgfi bhfdc
Face Topology: 334353 645 654 6353 645 63543 654 3355 34543
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi dife fih fhg idc
Vertex Topology: 6353 634 643 635 653 6343 345 4553 554 543 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiKdBa aBcKiHeCa aCdHfDa aDeHiIhJgEa aEfJhFa bFgJfIiGb bGhIfHdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ef fi fh fg gh hi

Index = 346; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahd ache adi aig afihb bgidc ehgf
Face Topology: 334335 655 654 6353 644 645 63453 35443 3553
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chd cda dhie fig gih
Vertex Topology: 6353 643 6343 635 653 355 354 346 4543 345 545
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIiCa aCiJgDa aDfJiKhFbEa bFgKiIdGcAb eIhKgJfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de ei fi fg gi gh hi

Index = 347; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid ace adif aeihg afh bgfi bhfec
Face Topology: 333453 645 653 634 6355 64543 654 3355 34543
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cied eif fih fhg
Vertex Topology: 6353 633 634 645 653 6343 345 3543 455 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHeCa aCdHiIfDa aDeIiJhKgEa aEfKhFa bFgKfJiGb bGhJfIeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 348; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acihe adh ahg afb bfedi bhdc
Face Topology: 435333 6354 645 63453 655 653 634 43354 4553
Vertices: abic ade aehf afg agb bgfh cid cda dih dhe hib
Vertex Topology: 6443 653 6353 633 634 4335 345 356 545 553 544
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhKiAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhCa aChFgDa aDfFbEa bFfCeJdIiKb bKhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh fh fg hi

Index = 349; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhed ace adch ahi bih bgifec fhg
Face Topology: 45343 5365 54643 554 5356 563 436 433345 363
Vertices: abc acd ade aehf afigb bgh bhc che ced fhi gih
Vertex Topology: 545 553 534 5463 53334 436 465 564 543 363 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhDa aDhJiEa bEiKhFb bFgKiJfDeHcGb fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ce cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 350; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg agh ahgi aigbf aeb beidhc cgd dge
Face Topology: 43453 5356 563 5363 53643 554 453433 364 465
Vertices: abgc achd adie aef afb bfe beg cgh dhg dgi eig
Vertex Topology: 5463 5334 5435 553 534 435 456 363 436 463 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhBa aBhIgJiCa aCiKgGbFfDa aDeFbEa bGeKiJdIhHcAb cHgIdBc dJgKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch dh dg di ei eg ef gi gh

Index = 351; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd ache adf aehig afi bifdc fhg
Face Topology: 344353 654 6354 6453 645 63533 653 33544 553
Vertices: abc acd ade afg agihb bhc chd dhfe efa fhi fig
Vertex Topology: 634 644 643 653 63353 354 454 4553 356 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDgEb aEhFcAa aAbFhGdBa aBcGhHeCa aCdHfIa aIeHhJiKgDa aDfKiEa bEiJfHdGcFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de ef fh fi fg gi hi

Index = 352; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aihe adf aehbg afb bfdic chd
Face Topology: 434353 6355 653 6353 645 63543 654 45433 354
Vertices: abhc acid aef agb bgf bfh chi dih dhfe dea fga
Vertex Topology: 6453 6334 635 634 435 455 353 435 4553 436 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfKgDb aDgEfFhAa aAhGiBa aBiHhIeJa aJdIfCa aCeIhFbEgKa aKfEbDa bFfIdHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di dh de ef fh fg hi

Index = 353; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahd achi aif aehbg afb bfidc dhe
Face Topology: 434353 6355 654 6353 635 63543 654 45343 453
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfh chd dhi eihf
Vertex Topology: 6453 634 6433 635 653 634 435 455 354 453 3355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIdBa aBcIhJiCa aCiKfDa aDeKhHbGgEa aEfGbFa bHfKiJdIcAb dJhKeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di ei ef fh fg hi

Index = 354; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd ace adhf aehig afi bifec fhg
Face Topology: 343453 654 6353 644 6355 64533 653 33544 553
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc ched cda ehf fhi fig
Vertex Topology: 634 634 645 653 63353 354 4543 436 455 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGdHa aHcGeBa aBdGhIfCa aCeIhJiKgDa aDfKiEa bEiJfIeGcFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 355; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aig afib bic chgfe
Face Topology: 353434 643 63543 654 6355 654 6353 355 53434
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgih chi cie ced fig
Vertex Topology: 6335 653 634 6453 634 643 3453 535 554 543 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiKgEa aEfKiGbFa bGiHcAb cHhGgKfDeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fg gi hi

Index = 356; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adhf aehbg afb bfeic chd
Face Topology: 433453 6355 653 634 6355 64543 654 45433 353
Vertices: abhc acid aef afg agb bgf bfh dihe dea ehf hic
Vertex Topology: 6453 6333 645 653 634 435 455 3354 346 455 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFfGhAa aAhKiBa aBiHeIa aIdHhJfCa aCeJhGbFgDa aDfFbEa bGfJeHiKcAb cKhHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de eh ef fh fg hi

Index = 357; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abd ache adhf aehig afi bifed fhg
Face Topology: 334453 653 634 6354 6455 64533 653 33544 553
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhdc dhe ehf fhi fig
Vertex Topology: 633 634 644 645 653 63353 3543 454 455 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGdBa aBcGhHeCa aCdHhIfDa aDeIhJiKgEa aEfKiFa bFiJfIeHdGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cd dh de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 358; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aihed ace adch ahg afb bfeci bhc
Face Topology: 453433 6353 63543 654 6355 653 634 43453 455
Vertices: abic ade aehf afg agb bgfh bhi cih che ced cda
Vertex Topology: 6435 634 6453 633 634 4335 453 535 554 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHhIeJdKa aKcJeBa aBdJcIhCa aChFgDa aDfFbEa bFfCeIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de eh fh fg hi

Index = 359; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahd aci aihf aehbg afb bfeic dhe
Face Topology: 433453 6355 653 633 6355 64543 654 45433 354
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfh chid eih ehf
Vertex Topology: 6453 633 6334 645 653 634 435 455 3533 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIdBa aBcIiCa aCiJhKfDa aDeKhHbGgEa aEfGbFa bHfKeJiIcAb dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd di ei eh ef fh fg hi

Index = 360; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahi aihe adhgbf aeb beh cgedi chd
Face Topology: 43463 5363 553 5356 545343 564 465 33643 354
Vertices: abghc acid ade afb bfe beg chi dih dhe ehg efa
Vertex Topology: 54353 5334 546 534 436 463 353 435 456 653 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDb aDfEeFgAa aAhGiBa aBiHhIeCa aCdIhJgFbEfKa aKeEbDa bFeJhAb cAgJeIdHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di dh de eh eg ef gh hi

Index = 361; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgd acge adghif aei bhedc egi ehf
Face Topology: 34463 554 5354 5456 545333 563 33644 653 633
Vertices: abc acd aef afihgb bgc cgd dge dea egh ehi eif
Vertex Topology: 534 544 563 533353 354 454 456 465 653 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEcAa aAbEgFdBa aBcFgGeHa aHdGgIhJiKfCa aCeKiDa bDhIeGdFcEb eIgDiJe eJhDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg de eg eh ei ef fi gh hi

Index = 362; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef ageh ahi aihe adhbgf aeg bfe bedic chd
Face Topology: 43463 5365 553 5356 545433 563 436 46433 354
Vertices: abhc acid ade aef afgb bge beh chi dih dhe egf
Vertex Topology: 5453 5334 546 563 5334 436 465 353 435 456 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFeGhAa aAhHiBa aBiIhJeCa aCdJhGbFgKfDa aDeKgEa bEfKeFb bGeJdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ch ci di dh de eh eg ef fg hi

Index = 363; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aihfd ace adf aech ahb bgfci bhc
Face Topology: 453343 6353 63543 653 634 6355 654 43453 455
Vertices: abic acd aef afhg agb bgh bhi chf cfed dea hci
Vertex Topology: 6435 653 634 6453 634 435 453 554 5433 336 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhGiAa aAiKhHfIdBa aBcIeJa aJdIfCa aCeIcHhDa aDhFbEa bFgDfHcKiGb bGhKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cf cd de ef fh gh hi

Index = 364; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahi aihe adhbf aeg afb bedic chd
Face Topology: 434533 6355 653 6355 64543 653 634 45433 354
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgfe beh chi dih dhe
Vertex Topology: 6453 6334 645 653 633 634 4335 455 353 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJhKeCa aCdKhHbGfDa aDeGgEa aEfGbFa bHeKdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di dh de eh ef fg hi

Index = 365; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd ache adhif aeg afi biedc ehg
Face Topology: 344533 654 6354 6455 64533 653 633 33544 553
Vertices: abc acd aef afg agihb bhc chd dhe dea ehi eigf
Vertex Topology: 634 644 653 633 63353 354 454 455 456 553 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGdBa aBcGhHeIa aIdHhJiKfCa aCeKgDa aDfKiEa bEiJeHdGcFb eJhEgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de eh ei ef fg gi hi

Index = 366; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahedc abd acbe adbf aehig afi bif fhg
Face Topology: 534453 63443 654 6354 6455 64333 653 535 533
Vertices: abc ade afg agihb bhfe bed bdc cda efa fhi fig
Vertex Topology: 653 644 653 63335 5354 544 543 346 456 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeIfCgDb aDhEeFdGcAa aAbGdHa aHcGbFeBa aBdFbEfIa aIeEhJiKgCa aCfKiDa bDiJfEb fJhDgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bd bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 367; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgd acfie adi aidg afchb bgc dfe
Face Topology: 345345 653 6355 64433 653 6355 64433 354 543
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgfd dfi die
Vertex Topology: 6334 645 653 6334 645 653 353 435 4545 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIdBa aBcIfJiKeCa aCdKiDa aDiJdIgEa aEfIcHhGbFa bGgHcAb dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd df di de ei fi fg gh

Index = 368; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aheid aci aicf aehbg afb bfc ced
Face Topology: 453453 6353 63433 653 6355 64343 654 455 543
Vertices: abhc adie aef afg agb bgf bfh chfe cei cid cda
Vertex Topology: 6435 6334 645 653 634 435 453 5354 543 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHeIiJdKa aKcJiBa aBiIcHfCa aCeHhGbFgDa aDfFbEa bGfHcAb cIeBdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ce ci cd di ei ef fh fg

Index = 369; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahied ace adci aihbg afb bfc cfe
Face Topology: 453453 6353 63343 654 6353 63343 654 455 554
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgf bfh chfi cie ced
Vertex Topology: 6435 653 634 6435 653 634 435 453 5353 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiDa aDiIhHbGgEa aEfGbFa bHfIcAb cIfDeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci ce cd de ei fi fh fg

Index = 370; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghed ace adch ahi bihc cgife fhg
Face Topology: 36343 546 534543 564 5365 553 3356 64334 354
Vertices: abc ade aehf afigb bgc cgh che ced cda fhi gih
Vertex Topology: 536 534 5453 53343 346 645 654 643 635 353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGhCa aChJiDa bDiKhFcEb cFgKiJfCeGc fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ce cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 371; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgh ahe adhgif aei biehc cged egf
Face Topology: 34363 554 5354 546 534533 563 33644 4563 653
Vertices: abc achd ade aef afigb bgc cgh dhe ehg egi eif
Vertex Topology: 534 5443 536 563 53353 354 454 346 645 653 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHeCa aCdHhIgJiKfDa aDeKiEa bEiJeIhGcFb cGgIeHdBc eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch dh de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 372; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd ache adhgif aei bieh bgedc egf
Face Topology: 33463 545 554 5356 545433 563 3365 34643 643
Vertices: abhc acd aef afigb bgh chd dhe dea egi eif geh
Vertex Topology: 5353 534 563 53343 345 354 456 465 643 633 465
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAhFdBa aBcFhGeHa aHdGhKgIiJfCa aCeJiDa bDiIeKhEb bEgKeGdFcAb eIgDfJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 373; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd achfe adf aedig afi bidc fhg
Face Topology: 345353 644 6345 64453 655 63533 653 3354 543
Vertices: abc ade afg agihb bhc cda dch dhif dfe efa fig
Vertex Topology: 634 653 653 63343 344 456 544 5435 553 356 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeJfCgDb aDhEcAa aAbEhGdFa aFcGhHfIeBa aBdIfJa aJeIdHiKgCa aCfKiDa bDiHdGcEb fHhDgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh df de ef fi fg gi hi

Index = 374; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihed ace adcgf aeg afeh bgci bhc
Face Topology: 353534 643 63453 655 63543 654 6354 3453 345
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih chge ced egf
Vertex Topology: 6335 653 635 653 634 6443 343 534 5445 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIeJdBa aBcJeCa aCdJcIgKfDa aDeKgEa aEfKeIhFa bFgIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 375; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhed ace adcf aehig afi bifc fhg
Face Topology: 353453 645 63443 654 6355 64433 653 3355 543
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chfe ced cda fhi fig
Vertex Topology: 635 634 645 653 63343 345 5454 543 536 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfCa aCeGhJiKgDa aDfKiEa bEiJfGcFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 376; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aig afihb bgc cgfe
Face Topology: 353435 653 63443 654 6354 645 63433 355 5534
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chgi cie ced fig
Vertex Topology: 6335 653 634 6443 635 653 353 5354 544 543 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiKgEa aEfKiHhGbFa bGgHcAb cHgKfDeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fg gi gh

Index = 377; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aifed ace adcf aechg afh bgfi bhc
Face Topology: 353453 643 63543 654 6355 64543 654 3353 345
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cihf cfe ced cda fhg
Vertex Topology: 6335 634 645 653 6343 343 5345 554 543 536 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGhKgDa aDfKhEa bEgKfGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 378; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgid aci aif aeig afchb bgc cfed
Face Topology: 353345 653 63543 654 644 6345 64533 355 5433
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chg cgfi cid eif
Vertex Topology: 6335 653 6343 634 645 653 353 535 5544 543 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIiJdBa aBcJiCa aCiKfDa aDeKiIgEa aEfIcHhGbFa bGgHcAb cIfKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di ei ef fi fg gh

Index = 379; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agedc abd acbe adbhf aehi aib eif fhg
Face Topology: 534543 63543 654 6355 64534 6533 635 534 433
Vertices: abc ade aef afig agb bgihe bed bdc cda ehf fhi
Vertex Topology: 653 645 654 6433 635 53335 554 543 346 534 433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGdHcAa aAbHdIa aIcHbGeBa aBdGbFhJfCa aCeJhKiDa aDiFbEa eFiKfJe fKhFgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bc cd de eh ef fh fi gi hi

Index = 380; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agdhc abh ahbgie adif aei bid bdc dgfe
Face Topology: 53643 53633 553 535344 5643 544 546 563 6334
Vertices: abc achd ade aef afigb bgd bdh bhc dgi die eif
Vertex Topology: 553 5336 564 543 53435 536 563 533 634 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFdGhHcAa aAbHhBa aBhGbFgIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiEa bEiIdFb bGdBcHb dIgEfKeJd
Edges: ab ac ad ae af bg bd bh bc ch dh dg di de ei ef fi gi

Index = 381; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfei aie adicf aecg afhb bgc ced
Face Topology: 353544 643 63453 635 63354 6554 6433 345 553
Vertices: abhc acid aef afg agb bgh chgf cfe cei dea edi
Vertex Topology: 6335 6533 654 644 643 343 5344 545 553 356 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHeIiBa aBiKeJa aJdKiIcHfCa aCeHcGgDa aDfGhFbEa bFgGcAb cIeKdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ce ci di de ei ef fg gh

Index = 382; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahifd acfe adf aedci aihb bgc cgf
Face Topology: 354354 643 63354 6553 645 63453 6333 345 545
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chgi cif cfd dfe
Vertex Topology: 6335 654 643 635 6534 643 343 5343 535 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIfJdBa aBcJfKeCa aCdKfDa aDeKdJcIiEa aEiHhGbFa bGgHcAb cHgEfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cf cd df de ef fi gi gh

Index = 383; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghdi aid acibh ahgf aeg afeb bed bdc
Face Topology: 535434 64353 635 63353 6343 644 6345 545 553
Vertices: abic adhe aef afg agb bgeh bhd bdi cid cda egf
Vertex Topology: 6533 6534 643 634 645 5443 535 553 335 356 443
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGdHiAa aAiIdJa aJcIiHbGhBa aBhFgKfCa aCeKgDa aDfKeFbEa bFeBdGb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bd bi ci cd di dh eh eg ef fg

Index = 384; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aigfd acfe adf aedcg afch bgi bhc
Face Topology: 354354 633 63454 6553 645 63454 6553 343 335
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cihg cgf cfd dfe
Vertex Topology: 6335 654 643 635 654 6433 333 5334 545 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHgIfJdBa aBcJfKeCa aCdKfDa aDeKdJcIgEa aEfIcHhFa bFgHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cg cf cd df de ef fg gh hi

Index = 385; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agedh ahd achbe adbi aig afib bdc egf
Face Topology: 535434 64453 635 63354 6553 634 6335 553 443
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgie bed bdh chd cda fig
Vertex Topology: 6533 654 6433 634 645 5434 545 553 335 356 334
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFeGdHhAa aAhIdJa aJcIhHbGeBa aBdGbFiCa aCiKgDa aDfKiFbEa bHdIcAb eFgKfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bh ch cd dh de ei fi fg gi

Index = 386; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfeh aid acie adhbf aebg afb bei chd
Face Topology: 534543 63453 634 6335 64354 6553 645 553 334
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfe beh cid dihe
Vertex Topology: 65333 634 645 654 643 635 534 545 553 334 4335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHeIhAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKhIbHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bIeKiAb cAhKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bh ci cd di de eh ef fg hi

Index = 387; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgdh aid acihbg agf aegb bfed bdi chd
Face Topology: 53634 54463 536 533354 544 5345 5436 563 336
Vertices: abhic adge aef afb bfg bgd bdh cid cda dih egf
Vertex Topology: 55333 5643 534 545 544 546 563 336 365 633 344
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFdGhAa aAiHdIa aIcHiJhGbFgBa aBgKfCa aCeKgEbDa bEfKeBdFb bGdJiAb cAhJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bd bh ci cd di dh dg eg ef fg hi

Index = 388; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agdh ahd achbge adgif aei bied bdc egf
Face Topology: 43653 5463 536 533445 56433 553 4356 463 543
Vertices: abhc acd ade aef afigb bdh chd dbg dge egi eif
Vertex Topology: 5433 536 565 553 53344 463 336 644 645 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgHdFhAa aAhGdBa aBcGhFbHgIeCa aCdIgJiKfDa aDeKiEa bEiJeIdHb bFdGcAb eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bd bh ch cd dh dg de eg ei ef fi gi

Index = 389; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd achige adgbf aeb bedi cid dhg
Face Topology: 43653 5354 536 533345 56443 554 4563 336 634
Vertices: abgihc ade aef afb bfe beg cda dch dhi dig dge
Vertex Topology: 544333 565 553 534 435 454 365 633 633 634 645
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEeFgAa aAhHdGa aGcHhIiJgKeBa aBdKgFbEfCa aCeEbDa bFeKdJiAb cAiIdHc dIhAgJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh di dg de eg ef gi hi

Index = 390; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agdc abd acbghe adhif aei bhd dgie ehf
Face Topology: 43653 5363 546 534345 56433 553 446 6335 543
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgd bdc dgh dhe ehi eif
Vertex Topology: 543 536 565 553 533434 436 463 634 645 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFdGcAa aAbGdBa aBcGbFgHhIeCa aCdIhJiKfDa aDeKiEa bEhHdFb dHgEiJeId eJhEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd dg dh de eh ei ef fi gh hi

Index = 391; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgd acfi aif aeidg afchb bgc dfe
Face Topology: 344355 653 6354 6453 635 63345 65433 354 453
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgfd cda dfi eif
Vertex Topology: 6334 6433 635 655 653 353 435 4554 446 453 335
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHdIa aIcHfJiBa aBiKfCa aCeKiJdHgDa aDfHcGhFbEa bFgGcAb dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd df di ei ef fi fg gh

Index = 392; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh aid acihe adbgf aeg afeb bdi chd
Face Topology: 435534 6453 635 63335 65443 654 6354 453 335
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bge bedh cid dih egf
Vertex Topology: 64333 635 655 653 634 644 445 4553 335 533 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAiIdBa aBcIiJhHeCa aCdHbGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bHdJiAb cAhJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci cd di dh de eg ef fg hi

Index = 393; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdi aid acibe adhgf aeg afeh bge bdc
Face Topology: 435534 6353 635 63345 65343 654 6353 445 453
Vertices: abic ade aef afg aghb bhed bdi cid cda ehg egf
Vertex Topology: 6433 655 653 634 6434 4355 453 335 356 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFdGiAa aAiHdIa aIcHiGbFeBa aBdFhJgKfCa aCeKgDa aDfKeJhEa bEgJeFb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bi ci cd di de eh eg ef fg gh

Index = 394; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdc abd acbhe adigf aeg afei bid ehg
Face Topology: 435534 6353 645 63435 65343 654 6353 435 534
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhd bdc dhie eig egf
Vertex Topology: 643 635 655 653 634 64334 435 453 5335 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGdHcAa aAbHdBa aBcHbGhIeCa aCdIiJgKfDa aDeKgEa aEfKeJiFa bFiIdGb eIhFgJe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd dh de ei eg ef fg gi hi

Index = 395; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh aheid aci aichf aehg afb bfec ced
Face Topology: 353543 634 64533 653 63544 6543 643 3455 553
Vertices: abhc adie aef afg agb bgfh che cei cid cda ehf
Vertex Topology: 6345 6335 654 643 633 3344 545 553 533 536 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGeHiIdJa aJcIiBa aBiHcGhKfCa aCeKhFgDa aDfFbEa bFfKeGcAb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce ci cd di ei eh ef fh fg

Index = 396; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agedh ahi aihbe adbf aeg afb bdic chd
Face Topology: 535433 63454 643 63454 6553 643 635 5533 345
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgfe bed bdh chi dih
Vertex Topology: 6543 6335 654 643 633 635 5334 545 554 343 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHdIhAa aAhJiBa aBiKhIbHeCa aCdHbGfDa aDeGgEa aEfGbFa bIdKiJcAb cJhKdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bh ch ci di dh de ef fg hi

Index = 397; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahec abd ace adbhf aehig afi bife fhg
Face Topology: 433553 6453 643 635 63445 65433 653 4355 543
Vertices: abc acd aef afg agihb bhe bedc dea ehf fhi fig
Vertex Topology: 643 633 655 653 63344 445 4533 356 545 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDgEb aEhFeGcAa aAbGdBa aBcGeHa aHdGbFhIfCa aCeIhJiKgDa aDfKiEa bEiJfIeFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bc cd de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 398; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfed ace adcf aechi aib bifc fhg
Face Topology: 353453 634 64543 654 6355 64543 633 3355 543
Vertices: abhc ade afig agb bgih chf cfe ced cda efa fhi
Vertex Topology: 6345 634 6533 633 3334 545 554 543 536 456 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeJfCgDb aDgEhAa aAhFfGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfJa aJeGcFhKiCa aCiEbDa bEiKfFcAb fKhEgCf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ce cd de ef fh fi gi hi

Index = 399; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghei aid acie adibh ahg afb bfe bedc
Face Topology: 534533 63354 644 6345 64453 633 635 535 5543
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgfh bhe bei cid die
Vertex Topology: 6543 634 645 6533 633 635 5333 535 554 344 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHeIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKiIbHhDa aDhGgEa aEfGbFa bGfDeHb bIeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh be bi ci cd di de ei eh fh fg

Index = 400; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid ace adihf aehbg afb bfei che
Face Topology: 433553 6354 633 635 63345 65443 654 4553 345
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf bfh cied cda eih ehf
Vertex Topology: 64433 635 655 653 634 435 454 3353 336 534 545
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJhKfCa aCeKhGbFgDa aDfFbEa bGfKeJiAb cAhJeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd de ei eh ef fh fg hi

Index = 401; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abh ahe adhgif aei bieh bgedc egf
Face Topology: 43363 5453 545 556 535433 563 4365 44633 643
Vertices: abc achd ade aef afigb bgh bhc dhe ehg egi eif
Vertex Topology: 543 5353 536 563 53344 445 453 356 654 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhBa aBhHeCa aCdHhIgJiKfDa aDeKiEa bEiJeIhFb bFgIeHdBcGb eJgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 402; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahi aie adigbf aeb beih cgi chged
Face Topology: 43363 5364 535 556 535443 564 4653 345 33463
Vertices: abghc acid aef afb bfe beg chi die dea gih ige
Vertex Topology: 54433 5353 563 534 436 464 335 356 365 453 546
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEeFgAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHiKgFbEfCa aCeEbDa bFeKiJhAb cAgJiGc cGhJgKeHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di de ei eg ef gi gh hi

Index = 403; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahid aci aif aeihg afb bfic chfed
Face Topology: 343353 634 6453 645 655 63543 653 3554 44533
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgfh chi cid eif fih
Vertex Topology: 6344 643 6353 635 653 633 3354 445 453 355 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiKhGgEa aEfGbFa bGfKiHcAb cHhKfJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di ei ef fi fh fg hi

Index = 404; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahi aie adf aeihg afhb bgfic chfd
Face Topology: 333354 645 654 643 635 63454 6553 34543 3553
Vertices: abhc acid ade afg agb bgh chi dife efa fih fhg
Vertex Topology: 6353 6343 633 654 643 345 354 3453 356 545 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDgEb aEgFhAa aAhGiBa aBiHeCa aCdHfIa aIeHiJhKgDa aDfKhFbEa bFgKfJiGcAb cGhJfHdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de ef fi fh fg gh hi

Index = 405; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahgid acie adi aig afchb bgc cfed
Face Topology: 354335 653 63544 6543 644 645 63533 355 5334
Vertices: abhc acd aeif agb bgh chg cgfi cid die dea fga
Vertex Topology: 6335 654 6343 653 353 535 5534 544 443 436 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfKgDb aDgEhAa aAhFgGiHdBa aBcHiIeJa aJdIiCa aCiGgKa aKfGcFhEbDa bEgFcAb cGfCeIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di de ei fi fg gh

Index = 406; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agehi aih ahe adbgf aeg afeb bdci bhc
Face Topology: 533534 64543 634 645 63543 654 6355 5333 543
Vertices: abic achd ade aef afg agb bge bedh bhi cih egf
Vertex Topology: 6533 6343 635 653 634 645 545 5534 543 334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhIiAa aAiJhBa aBhHeCa aCdHbGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bHdBcJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch dh de eg ef fg hi

Index = 407; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdc abd acbhe adf aehig afi bifd fhg
Face Topology: 435353 6453 645 63443 655 63433 653 4355 543
Vertices: abc acd aef afg agihb bhd bdc dhfe dea fhi fig
Vertex Topology: 643 635 635 653 63344 445 453 5453 536 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEhFdGcAa aAbGdBa aBcGbFhHeIa aIdHfCa aCeHhJiKgDa aDfKiEa bEiJfHdFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd dh de ef fh fi fg gi hi

Index = 408; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh aid acife adf aedihg bfh bgfi chfd
Face Topology: 33536 534 545 53463 556 535443 364 3364 3465
Vertices: abhic ade afgb bgh cid cda dif dfe efa fhg hfi
Vertex Topology: 53443 553 5633 334 345 355 546 563 365 643 464
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeIfCb aCgDhAa aAiEdFa aFcEiGfHeBa aBdHfIa aIeHdGiKhJgCa bCfJhDb bDgJfKiAb cAhKfGdEc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ci cd di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 409; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aechg afhb bgfc ced
Face Topology: 353354 644 64533 653 635 63544 6543 3455 533
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chf cfei cid fhg
Vertex Topology: 6345 653 6333 635 654 643 344 545 5533 533 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiJdBa aBcJiCa aCiIfDa aDeIcHhKgEa aEfKhGbFa bGgKfHcAb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fh fg gh

Index = 410; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfeh ahi aie adhbf aebg afb beic chd
Face Topology: 533543 63454 643 635 63454 6553 645 5533 343
Vertices: abhc acid ade afg agb bgf bfe beh chi dihe efa
Vertex Topology: 6543 6333 635 643 635 534 545 554 343 3345 546
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDgEb aEgFfGeHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJhHbGfKa aKeGbFgDa aDfFbEa bHeJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bh ch ci di de eh ef fg hi

Index = 411; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aied ace adcif aeihg afh bgf bfec
Face Topology: 343553 634 6453 645 63445 65433 653 335 3554
Vertices: abic acd aef aghb bhfi cie ced dea eif fhg fga
Vertex Topology: 6344 643 655 6333 3354 445 453 356 545 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfKgDb aDhEiAa aAiFeGdBa aBcGeHa aHdGcFiIfCa aCeIiEhJgKa aKfJhDa bDgJfEb bEfIeFcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 412; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aiged ace adcf aeg afcih bgi bhgc
Face Topology: 353435 634 64543 654 6353 645 63543 354 3355
Vertices: abic ade afg bhi cig cgfe cda dce efa gih ghba
Vertex Topology: 6345 634 635 334 545 5534 536 354 436 543 5336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIfCgKb aKhDiAa aAiEgFeHdGa aGcHeBa aBdHcFfIa aIeFgCa aCfFcEiJhKa bKgJiDb bDhJgEcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cg ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 413; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghfi aid acie adf aeibh ahb bgf bfdc
Face Topology: 534353 63354 644 6343 645 63453 635 535 5543
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhf bfi cid dife
Vertex Topology: 6543 634 643 635 6533 635 533 535 554 344 4453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKfDa aDeKiIbHhEa aEhGbFa bGgEfHb bIfKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cd di de ef fi fh gh

Index = 414; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh aid acihe adhgf aeg afeb bedi chd
Face Topology: 335534 644 635 63345 65443 654 6353 3553 345
Vertices: abhic ade aef afg agb bgeh cid cda dih dhe egf
Vertex Topology: 63433 655 653 634 643 3454 335 356 534 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhFgKfCa aCeKgDa aDfKeFbEa bFeJdIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dh de eh eg ef fg hi

Index = 415; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhed ace adchf aeig afi biec fhg
Face Topology: 353543 645 63453 655 63544 6533 643 3355 443
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc che ced ehif fig
Vertex Topology: 635 653 635 654 643 63343 345 545 553 5434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhJfDa aDeJiKgEa aEfKiFa bFiJeHcGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de eh ef fi fg gi hi

Index = 416; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfhi aid acih ahf aehbg afb bfed bdc
Face Topology: 534353 63543 634 6334 645 63453 655 5534 543
Vertices: abic adhe aef afg agb bgf bfh bhdi cid cda ehf
Vertex Topology: 6533 6443 635 653 635 535 554 5443 334 346 345
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGhHiAa aAiIdJa aJcIiHhBa aBhKfCa aCeKhGbFgDa aDfFbEa bGfKeBdHb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci cd di dh eh ef fh fg

Index = 417; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aeicg afhb bgc cfed
Face Topology: 353354 643 63543 654 645 63454 6533 345 5533
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chgf cfi cid eif
Vertex Topology: 6335 653 6343 635 654 643 343 5345 554 543 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiJdBa aBcJiCa aCiKfDa aDeKiIcHgEa aEfHhGbFa bGgHcAb cIfKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fi fg gh

Index = 418; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afec abeghd achi aicbf aeb cih cgd dge
Face Topology: 46453 5356 545334 5633 53643 554 633 634 435
Vertices: abc adie aef afb bfe bec ceig cgh chd cda dhgi
Vertex Topology: 546 5435 553 534 435 456 6533 633 634 645 4333
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEeFcAa aAbFeGgHhIdJa aJcIhKiBa aBiGcFbEfCa aCeEbDa cGiKhHc cHgKdIc dKgGeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg ch cd dh di ei ef gi gh

Index = 419; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abehid acie adhcg agb bfe cei chd
Face Topology: 46453 5336 545334 5635 54363 534 435 653 634
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgec ceh chi cid dihe
Vertex Topology: 546 564 545 5533 534 433 4356 653 633 634 4335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGeHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKhHcGgDa aDgFbEa bFfDeGb cHeKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ce ch ci cd di de eh eg fg hi

Index = 420; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgehi aie adhcg agb bfec cei chd
Face Topology: 46353 5346 544533 535 53364 544 4356 653 633
Vertices: abc acid aegf afb bfg bgc cge chi dihe dea ehc
Vertex Topology: 546 5633 5543 534 434 446 645 633 3335 355 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGeKhHiBa aBiIeJa aJdIhKcGgCa aCgEbDa bEfCeGcFb cKeIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch ci di de eh eg fg hi

Index = 421; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgfh ahe adif aeihcg bfc cfid ehf
Face Topology: 35346 535 53364 544 5336 543453 365 5633 446
Vertices: abc achd ade aef afgb cgf cfh dhie eif fih gcb
Vertex Topology: 535 5543 534 546 5633 536 564 3434 436 634 353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgKcAa aAbKgFfGhBa aBhHeCa aCdHiIfDa aDeIiJhGcFgEa bEfFcKb cGfJiHdBc eHhJfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cf ch dh de ei ef fi fh fg hi

Index = 422; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgfh ahe adi aihcgb bfc cfid ehf
Face Topology: 45336 5635 54364 543 533 534534 465 5633 346
Vertices: abc ade aeif afb bfg bgc cgf cfh chda dhie fih
Vertex Topology: 545 533 5336 564 463 435 536 564 5435 3433 634
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGfHhIa aIhJeBa aBdJiCa aCiKhHcGgEbDa bEfGcFb cHfKiJdIc eJhKfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg cf ch dh de ei fi fh fg hi

Index = 423; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgfh ahe adif aeicgb bfc cid ehf
Face Topology: 45346 5635 54363 534 5336 543534 465 533 436
Vertices: abc achd ade aef afb bfg bgc cgf cfih eif hied
Vertex Topology: 545 5533 534 546 564 463 435 536 5633 436 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHfIhBa aBhKeCa aCdKiJfDa aDeJiIcHgFbEa bFfHcGb cIiKdBc eKhIfJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg cf ch dh de ei ef fi fg hi

Index = 424; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgehi aih ahcgf aeg bfec cedi chd
Face Topology: 36353 546 534543 534 54643 554 3356 6533 643
Vertices: abc acid adhe afgb bgc cge ceh chi dih egf efa
Vertex Topology: 536 5633 5345 5343 346 645 654 643 334 543 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDb aDgEcAa aAbEgFeGhHiBa aBiIhCa aChGcFgJfKa aKeJgDa bDfJeFcEb cGeCdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ce ch ci di dh eh eg ef fg hi

Index = 425; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abehid acih ahcgf aeg bfe cedi chd
Face Topology: 36453 536 535434 5634 54633 553 335 6543 644
Vertices: abc acd aef bgec ceh chi cid dih dhea fgba gfe
Vertex Topology: 536 564 553 3356 654 643 634 434 4455 3335 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfJb aJgDcAa aAbDeEhFiGdBa aBcGiHhIa aIhEcDgKfCa aCeKgJa bJfKeDb cEeIdHiFc cFhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ce ch ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 426; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgehd achi aicgf aeg bfec cid dhe
Face Topology: 36453 546 534534 5633 53643 554 3356 634 435
Vertices: abc adie afgb bgc cge ceih chd cda dhi egf efa
Vertex Topology: 536 5435 5343 346 645 6533 634 645 433 543 535
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeKfCb aCgDcAa aAbDgEeFhGdHa aHcGhIiBa aBiFcEgJfKa aKeJgCa bCfJeEcDb cFiIdGc dIhFeBd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ce ch cd dh di ei eg ef fg hi

Index = 427; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgfh ahi aif aeihcg bfc cfid dhfe
Face Topology: 35336 535 53364 544 546 534453 365 5643 3463
Vertices: abc achd adie aef afgb bgc cgf cfh eif fih hid
Vertex Topology: 535 5543 5343 536 5633 335 536 564 346 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGfHhBa aBhKiCa aCiIfDa aDeIiJhHcGgEa bEfGcFb cHfJiKdBc dKhJfIeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cf ch dh di ei ef fi fh fg hi

Index = 428; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgfh ahi aif aehcgb bfc cfid dhe
Face Topology: 45336 5635 54364 543 536 534534 465 5633 343
Vertices: abc adie aef afb bfg cgf cfh chda dhi eihf gcb
Vertex Topology: 545 5333 536 564 463 536 564 5435 343 3346 354
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgKcAa aAbKgFfGhHa aHhIiBa aBiJfCa aCeJhGcFgEbDa bEfFcKb cGfJiIdHc dIhJeBd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg cf ch dh di ei ef fh fg hi

Index = 429; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgfh ahi aif aeicgb bfc cid dhfe
Face Topology: 45336 5635 54363 534 546 534534 465 543 3363
Vertices: abc achd adie aef afb bfg bgc cgf cfih dhi eif
Vertex Topology: 545 5533 5343 536 564 463 435 536 5643 334 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHfIhBa aBhJiCa aCiKfDa aDeKiIcHgFbEa bFfHcGb cIiJdBc dJhIfKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg cf ch dh di ei ef fi fg hi

Index = 430; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhgd acie adi aig afchb bgc dfe
Face Topology: 454335 6535 64354 6533 643 635 63534 455 433
Vertices: abc acd ade aeif afg agb bgh bhc chg cgfid die
Vertex Topology: 645 654 643 6333 635 654 453 435 535 55334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIgJdBa aBcJiKeCa aCdKiDa aDiJgEa aEfJcIhGbFa bGgIcHb dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cg cd di de ei fi fg gh

Index = 431; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abghd achi aigf aeg afecb cid dhe
Face Topology: 354435 655 63534 6533 6353 645 63453 534 434
Vertices: abc adie aef afg agb bgc cgeih chd cda dhi egf
Vertex Topology: 635 6434 643 635 653 355 55433 534 546 433 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJiBa aBiGgKfCa aCeKgDa aDfKeGcFbEa cGiJdHc dJhGeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch cd dh di ei eg ef fg hi

Index = 432; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acife adf aedigb bfh bgi chfd
Face Topology: 43536 5633 545 53463 556 535434 463 434 3365
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh cid dif dfe fihg
Vertex Topology: 54343 535 553 536 564 463 433 345 546 563 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHiIfJeCa aCdJfDa aDeJdIiKgFbEa bFfKhGb bGgKiAb cAhKfIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di df de ef fi fg gh hi

Index = 433; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhgi aie adif aeg afchb bgc ced
Face Topology: 453435 6535 64353 634 6333 645 63534 455 543
Vertices: abc acid aef afg agb bgh bhc chg cgfei die dea
Vertex Topology: 645 6533 643 635 654 453 435 535 55343 334 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHgIiBa aBiJeKa aKdJiIfCa aCeIgDa aDfIcHhFbEa bFgHcGb cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cg ci di de ei ef fg gh

Index = 434; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahd acgie adif aeig afdhb bgc dfe
Face Topology: 335445 653 635 63534 6534 6435 64533 353 544
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgh chgd dgfi eif ied
Vertex Topology: 6333 635 654 644 645 653 353 3355 5543 434 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHgIiKeCa aCdKiJfDa aDeJiIgEa aEfIdHhGbFa bGgHcAb dIfJeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dg di de ei ef fi fg gh

Index = 435; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aiged ace adcf aeg afchb bgi bhc
Face Topology: 453435 6533 63543 654 6353 645 63534 453 435
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cihg cgfe ced cda
Vertex Topology: 6435 634 643 635 654 453 433 5335 5534 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIgDa aDfIcHhFbEa bFgHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cg ce cd de ef fg gh hi

Index = 436; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acife adf aedhgb bfh bgfi chd
Face Topology: 43536 5634 535 53363 556 535434 464 4363 345
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh cid dihf dfe fhg
Vertex Topology: 54433 535 553 536 564 463 434 335 5346 563 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHiIfJeCa aCdJfDa aDeJdIhKgFbEa bFfKhGb bGgKfIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di df de ef fh fg gh hi

Index = 437; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahi aie adihgf aeg bfeh bgeic ched
Face Topology: 33363 545 554 546 534543 564 3365 34643 3563
Vertices: abhc acid aef afgb bgh chi die dea eih ehg egf
Vertex Topology: 5353 5343 563 5343 345 354 346 365 645 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAhFiBa aBiGeHa aHdGiIhJgKfCa aCeKgDa bDfKeJhEb bEgJeIiFcAb cFhIeGdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 438; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid acife adf aedhg afh bgfi bhdc
Face Topology: 335353 644 645 63453 655 63543 654 3354 3453
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cid dihf dfe fhg
Vertex Topology: 6343 635 653 635 653 6343 344 345 5445 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiIfJeCa aCdJfDa aDeJdIhKgEa aEfKhFa bFgKfIiGb bGhIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di df de ef fh fg gh hi

Index = 439; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahd achie adi aig afihb bgdc dgfe
Face Topology: 335335 654 645 63443 654 645 63443 3553 5533
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chd cda dhgi die fig
Vertex Topology: 6343 653 6343 635 653 354 345 356 5454 543 345
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiCa aCiKgDa aDfKiIhFbEa bFgIdGcAb dIgKfCeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di de ei fi fg gi gh

Index = 440; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd achi aif aeihg bfh bgfidc dhfe
Face Topology: 33435 536 564 5364 545 53463 356 335443 4653
Vertices: abhc acd adie aef afgb chd dhi eif fih fhg ghb
Vertex Topology: 5363 534 5443 535 5533 364 464 345 546 563 363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgKhAa aAhFdBa aBcFhGiCa aCiHfDa aDeHiIhJgEa bEfJhKb bKgJfIiGdFcAb dGhIfHeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh di ei ef fi fh fg gh hi

Index = 441; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg ahi aie adif aeigb bfih cgi chgfed
Face Topology: 33345 554 536 564 5365 54643 3563 346 334543
Vertices: abghc acid ade afb bfg chi die efa fei fig gih
Vertex Topology: 53433 5363 534 553 354 336 364 455 546 564 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHfDb aDfEgAa aAhFiBa aBiGeCa aCdGiIfHa aHeIiJgEbDa bEfJiKhAb cAgKiFc cFhKgJfIeGdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch ci di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 442; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahid aci aif aeig afihb bgc cgfed
Face Topology: 343345 653 6353 645 654 6355 64533 354 45433
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh chgi cid eif fig
Vertex Topology: 6334 643 6353 634 645 653 353 4355 453 354 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiCa aCiJfDa aDeJiKgEa aEfKiHhGbFa bGgHcAb cHgKfJeCdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di ei ef fi fg gi gh

Index = 443; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adif aeibg afb bic chfed
Face Topology: 433453 6353 635 654 6355 64543 654 453 33543
Vertices: abhc acid ade afg agb bgf bfih chi die efa fei
Vertex Topology: 6433 6353 634 653 634 435 4553 335 354 456 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIiKfJa aJeKiGbFgDa aDfFbEa bGiHcAb cHhGfKeIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ei ef fi fg hi

Index = 444; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aihed ace adcf aehg afh bgfci bhc
Face Topology: 353443 653 63543 654 6354 6453 645 33453 355
Vertices: abic acd aef aghb bhi cih chfe ced dea fhg fga
Vertex Topology: 6335 653 644 6353 353 535 5544 543 346 453 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfKgDb aDhEiAa aAiFhGeHdBa aBcHeIa aIdHcGfCa aCeGhJgKa aKfJhDa bDgJfGcFiEb bEhFcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 445; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahd ache adhif aei aib biedc ehgf
Face Topology: 334533 635 654 6355 64543 654 643 34543 5533
Vertices: abhc ade afig agb bgih chd cda dhe ehi eif efa
Vertex Topology: 6353 645 6343 633 3345 354 346 455 554 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeKfCgDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiJfKa aKeJiCa aCiEbDa bEiIeHdFcAb eIhEgCfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eh ei ef fi gi hi

Index = 446; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acihe adf aeh ahb bgfdi bhdc
Face Topology: 435333 6354 645 63453 653 635 654 43354 4553
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhi cid dih dhfe
Vertex Topology: 6443 635 653 633 6353 634 435 454 345 545 5533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKfDa aDeKhEa aEhGbFa bGgEfKdJiHb bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de ef fh gh hi

Index = 447; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghic abihd ace adg agb bfeh bgci bhc
Face Topology: 65333 534435 56343 553 534 546 6334 6453 645
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgh bhi bic cih chged cda
Vertex Topology: 565 533 5343 536 634 644 643 635 534 54433 535
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGiHcAa aAbHiIhJdKa aKcJeBa aBdJgCa aCgEbDa bEfCeJhFb bFgJcIiGb bGhIcHb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi bc ci ch cd de eg fg gh hi

Index = 448; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghic abied ace adcg agb bfeh bgi bhc
Face Topology: 65343 534335 56343 554 5354 546 6343 643 635
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhi bic cihge ced
Vertex Topology: 565 553 534 5443 536 634 643 633 635 53344 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiIcAa aAbIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgDa aDgFbEa bFfDeJhGb bGgJiHb bHhJcIb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi bc ci ce cd de eg fg gh hi

Index = 449; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhgid ace adi aib bich bgc cgfe
Face Topology: 56333 53436 553443 563 534 545 5463 546 6433
Vertices: abc ade aeif afb bfig bgh bhc chg cgi cied cda
Vertex Topology: 556 533 5343 535 5344 543 536 634 644 6433 635
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJeBa aBdJiCa aCiEbDa bEiIcHhFb bFgHcGb cIgEfCeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci cd de ei fi gi gh

Index = 450; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhged ace adci aib bich bgc egf
Face Topology: 56343 53436 553443 564 5363 535 5363 546 443
Vertices: abc acd ade aeif afb bfig bgh bhc chg cgie ced
Vertex Topology: 556 563 534 5433 535 5334 543 536 634 6434 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiDa aDiFbEa bFiJcIhGb bGgIcHb eJgFfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ce cd de ei fi gi gh

Index = 451; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aiged ace adcg agb bfecih bgi chg
Face Topology: 45343 5363 53643 554 5356 564 434533 463 536
Vertices: abhic ade aegf afb bfg bgh cig cge ced cda gih
Vertex Topology: 54335 534 5463 534 436 463 536 564 543 535 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGgHeIdJa aJcIeBa aBdIcHgCa aCgEbDa bEfCeHcGiKhFb bFgKiAb cAhKgGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cg ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 452; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achf afb bedhi bih bgifdc fhg
Face Topology: 5343 43536 464 4365 455 53463 536 533543 563
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bfig bgh chd dhf fhi gih
Vertex Topology: 4563 434 4453 435 535 5533 536 364 465 563 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIfCa aCfEbDa bEeCdIhJiFb bFiKhGb bGgKiJfIdHcAb fJhKgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh df ef fh fi gi gh hi

Index = 453; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abhied ace adcg agb bfei bic chg
Face Topology: 56343 53436 553343 564 5364 545 5343 536 634
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgih bhc chi cige ced cda
Vertex Topology: 556 534 5443 535 534 5433 536 633 6344 643 635
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgCa aCgEbDa bEfCeIiFb bFiHcGb cHhFgIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci ce cd de eg fg gi hi

Index = 454; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahiged ace adcg agb bfeci bic chg
Face Topology: 46343 5353 533543 564 5365 554 43463 436 635
Vertices: abhc acd ade aegf afb bfg bgih cig cge hic cda
Vertex Topology: 5436 563 534 5453 534 435 4533 635 654 336 635
Face-Vertex Adjacency: bAcKdCeDfEb aEfFgGhAa aAhJiHgIe@dKa aKc@eCa aCd@cIgDa aDgFbEa bFfDeIcHiGb bGiJcAb cJhGgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cg ce cd de eg fg gi hi

Index = 455; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd ache adhigf aeb bei biedc ehg
Face Topology: 43463 5335 554 5356 545333 564 463 43643 653
Vertices: abhc ade aef afb bfeg bgih chd cda dhe ehi eig
Vertex Topology: 5453 546 563 534 4363 4335 354 345 456 653 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIhJiKgEfCa aCeEbDa bEeKiFb bFiJeIdGcAb eJhFgKe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eh ei eg ef gi hi

Index = 456; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acghf afb bedig bfihdc dgi fhg
Face Topology: 4353 4356 465 43635 454 43536 453353 563 536
Vertices: abgc acd adfe aeb bef bfg cgd dgh dhif fig gih
Vertex Topology: 4463 435 4553 434 435 456 365 563 5335 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGgHhIfCa aCfEbDa bEeCdIiJgFb bFfJiKhHdGcAb dHgKiId fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dg dh df ef fi fg gi gh hi

Index = 457; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abhied ace adcig agb bfeh cgi che
Face Topology: 46353 5346 543353 565 53634 544 4353 643 635
Vertices: abc ade aegf afb bfg bghc chi cie ced cda eihg
Vertex Topology: 546 535 5543 534 434 4436 633 635 653 635 5334
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb cFgKiGc cGhKeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ch ci ce cd de ei eg fg gh hi

Index = 458; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd ache adhif aeb bih bgiedc ehg
Face Topology: 43453 5336 564 5365 54633 554 436 433543 563
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeig bgh chd dhe ehi gih
Vertex Topology: 5463 534 545 553 534 43533 436 364 465 563 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiFfDa aDeFbEa bFiKhGb bGgKiJeIdHcAb eJhKgFe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eh ei ef gi gh hi

Index = 459; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg ahd ache adhigf aeb beih cgied ehg
Face Topology: 33463 534 554 5356 545343 563 3635 34364 654
Vertices: abghc ade aef afb bfeg chd cda dhe ehi eig gih
Vertex Topology: 53453 546 563 533 3364 354 345 456 653 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiJgEfCa aCeEbDa bEeJiKhAb cAgKiIeHdFc eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 460; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghid ace adi aib bihc cgi chgfe
Face Topology: 46333 5346 544353 563 535 554 4536 645 63433
Vertices: abc acd ade aeif afb bfig bgc cgh chi cied gih
Vertex Topology: 546 563 533 5353 534 4354 446 643 635 6533 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJeCa aCdJiDa aDiFbEa bFiKhHcGb cHgKiIc cIhKgFfDeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd de ei fi gi gh hi

Index = 461; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abhied ace adci aib bih cgi chgfe
Face Topology: 46343 5336 543543 564 5365 554 453 635 63334
Vertices: abc ade aeif afb bfig bghc chi cie ced cda gih
Vertex Topology: 546 534 5453 534 4353 4336 635 654 643 635 353
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiEbDa bEiKhFb cFgKiGc cGhKgEfCeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ch ci ce cd de ei fi gi gh hi

Index = 462; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg aghied ace adci aib bihc cgi chgfe
Face Topology: 36343 534 543543 564 5365 553 3536 645 63434
Vertices: abgc acd ade aeif afb bfig cgh chi cie ced gih
Vertex Topology: 5346 563 534 5453 533 3354 643 635 654 643 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiFbEa bFiKhGcAb cGgKiHc cHhKgFfDeIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci ce cd de ei fi gi gh hi

Index = 463; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abied ace adcf aeihg afb bfi chf
Face Topology: 453453 6335 64343 654 6355 64333 654 453 535
Vertices: abc ade aef afg agb bgfh bhic cife ced cda fih
Vertex Topology: 645 634 645 653 634 4353 4335 5354 543 536 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHiKhFgDa aDfFbEa bFfKiGb cGhKfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ci ce cd de ef fi fh fg hi

Index = 464; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achi afb beihg bfh bgfidc dhf
Face Topology: 5343 43536 464 4363 455 53363 556 535343 465
Vertices: abhc acd adife aeb bef bfg bgh chd dhi fih fhg
Vertex Topology: 4563 434 44353 435 535 553 536 364 463 536 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCfEbDa bEeCiJhKgFb bFfKhGb bGgKfJiIdHcAb dIhJfCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh di ef fi fh fg gh hi

Index = 465; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acghi aib big bfihdc dgi dhgfe
Face Topology: 4353 4336 465 43635 454 456 435353 565 53633
Vertices: abgc adie aeb beif bfg cgd cda dgh fig gih hid
Vertex Topology: 4463 4553 434 4353 436 365 354 563 356 653 355
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAgFdGa aGcFgHhKiBa aBiDbCa bDiIgEb bEfIiJhHdFcAb dHgJiKd dKhJgIfDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dg dh di ei fi fg gi gh hi

Index = 466; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghid ace adih ahb bhc cgfei che
Face Topology: 46343 5336 543533 564 5335 554 456 63343 654
Vertices: abc acd ade aehf afb bfhg bgc cgh chi cied eih
Vertex Topology: 546 563 534 5453 534 4353 436 635 653 6343 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJeCa aCdJiKhDa aDhFbEa bFhHcGb cHgFfDeKiIc cIhKeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd de ei eh fh gh hi

Index = 467; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghed ace adchi aib bic cie ehgf
Face Topology: 46353 5336 543353 565 53634 544 446 645 5333
Vertices: abc ade aeif afb bfig bgc cgih che ced cda eih
Vertex Topology: 546 535 5543 534 4343 436 6343 635 653 635 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHhKiCa aCiEbDa bEiGcFb cGiKeHc eKhGgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ce cd de eh ei fi gi hi

Index = 468; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhid ace adif aeihg afb bfc cfe
Face Topology: 453453 6335 64333 654 6335 64333 654 455 554
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgfh bhc chfi cied eif
Vertex Topology: 645 653 634 645 653 634 4353 435 5353 5343 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIiJdBa aBcJeCa aCdJiKfDa aDeKiIhGgEa aEfGbFa bGfIcHb cIfKeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci cd de ei ef fi fh fg

Index = 469; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahi aihf afb bedhg bfh bgfdic chd
Face Topology: 5343 43536 463 4365 455 53463 556 535433 364
Vertices: abhc acid adfe aeb bef bfg bgh chi dih dhf fhg
Vertex Topology: 4563 4334 4453 435 535 553 536 363 436 465 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHiBa aBiIhJfCa aCfEbDa bEeCdJhKgFb bFfKhGb bGgKfJdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci di dh df ef fh fg gh hi

Index = 470; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahgeid aci aicg agb bfech bgc ced
Face Topology: 46343 5353 535433 563 5365 554 43463 456 643
Vertices: abhc acd adie aegf afb bgh chg cge cei cid fgb
Vertex Topology: 5436 563 5334 5453 534 453 635 654 643 633 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfKgFhAa aAhGgHeIiJdBa aBcJiCa aCiIcHgDa aDgKbEa bKfDeHcGhFb bFgGcAb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg ce ci cd di ei eg fg gh

Index = 471; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afghc abheid aci aicg agb bfeh bgc ced
Face Topology: 56343 53436 553433 563 5364 545 5343 546 643
Vertices: abc adie aegf afb bfg bhc chge cei cid cda ghb
Vertex Topology: 556 5334 5443 535 534 536 6344 643 633 635 435
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgKhFcAa aAbFhGeHiIdJa aJcIiBa aBiHcGgCa aCgEbDa bEfCeGhKb bKgGcFb cHeBdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ce ci cd di ei eg fg gh

Index = 472; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd achie adigbf aeb beh cgid dhe
Face Topology: 43563 5363 545 53436 553343 564 464 3335 546
Vertices: abghc acd ade aef afb bfe beg chd dhi die eihg
Vertex Topology: 54343 535 556 563 534 436 463 345 543 536 6343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiKgGbFfDa aDeFbEa bGeKhAb cAgKiIdHc dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh di de ei eg ef gh hi

Index = 473; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg ahd achi aihgbf aeb beh cgeid dhe
Face Topology: 43463 5363 554 5353 535343 564 465 33634 456
Vertices: abghc adie aef afb bfe beg chd cda eih ehg hid
Vertex Topology: 54353 5436 563 534 436 463 354 345 635 653 534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGdHa aHcGhKiBa aBiIhJgFbEfCa aCeEbDa bFeJhAb cAgJeIiKdGc dKhIeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh di ei eh eg ef gh hi

Index = 474; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahi aihe adhgf aeb beh bgedic chd
Face Topology: 43453 5336 563 5365 54633 554 456 435433 364
Vertices: abhc acid ade aef afb bfeg bgh chi dih dhe ehg
Vertex Topology: 5463 5334 545 553 534 4353 436 363 436 465 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiBa aBiIhJeCa aCdJhKgFfDa aDeFbEa bFeKhGb bGgKeJdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dh de eh eg ef gh hi

Index = 475; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd achi aihgf aeb beh bgeidc dhe
Face Topology: 43453 5336 564 5363 53633 554 456 435343 465
Vertices: abhc acd adie afb bfeg bgh chd dhi eih ehg efa
Vertex Topology: 5463 534 5435 534 4353 436 364 463 536 563 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDb aDfEgFhAa aAhGdBa aBcGhHiCa aCiIhJgEfKa aKeEbDa bEeJhFb bFgJeIiHdGcAb dHhIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di ei eh eg ef gh hi

Index = 476; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agd acgh ahf aehigb bfidc dife fhg
Face Topology: 33436 565 554 5354 546 534353 36343 4363 645
Vertices: abgc adhe aef bfg cgd cda dgih ehf fhi fig fba
Vertex Topology: 5353 5443 536 365 354 345 4534 346 643 635 635
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCfKb aKfDgAa aAgEdFa aFcEgGhBa aBhHfCa aCeHhIiJgDbKa bDfJiGdEcAb dGiIfHeBd fIhGgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ef fh fi fg gi hi

Index = 477; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afeg agh ahe adhibf aeb bihc cgied ehg
Face Topology: 43363 5364 545 556 535343 564 4353 34363 654
Vertices: abgc achd ade aef afb bfe beig cgh dhe ehi gih
Vertex Topology: 5443 5353 536 563 534 436 4634 345 356 653 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhBa aBhIeCa aCdIhJiGbFfDa aDeFbEa bGiKhHcAb cHgKiJeIdBc eJhKgGe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch dh de eh ei ef gi gh hi

Index = 478; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afg agd acgh ahf behig bfihdc dgife fhg
Face Topology: 3343 456 464 4365 455 33536 353543 46353 556
Vertices: abgc acd adhe aefb bfg cgd dgh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 4363 434 4453 4353 356 364 465 355 553 536 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFgGhCa aChHfDa bDeHhIiJgEb bEfJiKhGdFcAb dGgKiIfHeCd fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 479; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abhied ace adci aig bfih cgi chgfe
Face Topology: 36343 546 533543 564 5365 554 3353 645 63434
Vertices: abc ade aeif afgb bghc chi cie ced cda gih igf
Vertex Topology: 536 534 5453 5343 3436 635 654 643 635 453 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEhFiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiCa aCiKgDa bDfKiJhEb cEgJiFc cFhJgKfCeGc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ci ce cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 480; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd ache adhigf aeg bfei biedc ehg
Face Topology: 33463 545 554 5356 545343 564 3363 33643 654
Vertices: abhc acd ade aef afgb bgih chd dhe ehi eig egf
Vertex Topology: 5353 534 546 563 5343 3435 354 456 653 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHhIiJgKfDa aDeKgEa bEfKeJiFb bFiIeHdGcAb eIhFgJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ei eg ef fg gi hi

Index = 481; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agd acgh ahf aeigb bfihdc dgie fhg
Face Topology: 33435 556 564 5364 545 53363 353443 4633 546
Vertices: abgc adhe aef afb bfg cgd cda dgh ehif fig gih
Vertex Topology: 5363 5443 535 553 356 364 345 464 3435 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAgFdGa aGcFgHhBa aBhIfCa aCeIiJgEbDa bEfJiKhHdFcAb dHgKiIeBd fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ef fi fg gi gh hi

Index = 482; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd ache adhif aeg bfih bgiedc ehg
Face Topology: 33453 546 564 5365 54633 554 3336 343543 564
Vertices: abhc acd ade aef afgb bgh chd dhe ehi eigf gih
Vertex Topology: 5363 534 545 553 5343 346 364 465 563 5343 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHhIiJfDa aDeJgEa bEfJiKhFb bFgKiIeHdGcAb eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ei ef fg gi gh hi

Index = 483; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abhd achfe adf aedhi aib cifd fhg
Face Topology: 345353 634 6345 64453 655 63543 633 4355 543
Vertices: abc ade aef afig agb bgihc cda dch dhf dfe fhi
Vertex Topology: 634 653 635 6533 633 33344 456 544 545 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFhHdGa aGcHhIfJeBa aBdJfCa aCeJdIhKiDa aDiFbEa cFiKfIdHc fKhFgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch cd dh df de ef fh fi gi hi

Index = 484; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aef afgh ahge bdgif beigc cfiedh cgd egf
Face Topology: 344 355 3563 3365 34635 35364 453543 464 565
Vertices: abfc achd adeb bef cfg cgh dhg dge egi eif fig
Vertex Topology: 3354 3434 3453 355 456 463 436 465 563 535 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFhBa aBhGgHeCa bCdHgIiJfDb bDeJiKgEcAb cEfKiIeHdGhFc cFgGdBc eIgKfJe
Edges: ab ac ad be bf cf cg ch dh dg de eg ei ef fi fg gi gh

Index = 485; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afghd achb bif beihgc cfh cgfid ehf
Face Topology: 454 3436 36354 3554 436 433535 565 53634 356
Vertices: abfc acd adb bdhie bef cfg cgh chd eif fih fhg
Vertex Topology: 3465 354 344 44533 436 563 535 554 336 635 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhDbCa bDiIfEb bEeIiJhKgFcAb cFfKhGc cGgKfJiDdHc eDhJfIe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg ch cd dh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 486; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhfi aife adb bdichg bfh cgf cfd
Face Topology: 5543 43635 45363 4363 445 543533 563 536 564
Vertices: abc acid ade aeb bedf bfg bghc chf cfi dif fhg
Vertex Topology: 455 4534 443 435 5346 563 5335 536 563 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHfIiBa aBiJfEeCa aCdEbDa bEdJiIcHhKgFb bFfKhGb cGgKfHc cIfJdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf ci di df de fi fh fg gh

Index = 487; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhfi aie adfb beichg bfh cgf cfd
Face Topology: 5534 44635 45363 434 4365 543533 563 536 563
Vertices: abc ade aeb bef bfg bghc chf cfi cida dife fhg
Vertex Topology: 455 434 445 546 563 5335 536 563 5334 3364 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGfHiIa aIiJeBa aBdJfDbCa bDeJiHcGhKgEb bEfKhFb cFgKfGc cHfJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf ci di de ef fi fh fg gh

Index = 488; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abghid acihe adb bhg cfh cgfdi chd
Face Topology: 4653 4336 443535 46353 454 453 635 63353 655
Vertices: abc acd ade aeb bedhf bfgc cgh chi cid dih fhg
Vertex Topology: 446 465 453 434 43553 4336 635 653 635 535 353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJhEeCa aCdEbDa bEhKgFb cFfKhGc cGgKfEdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci cd di dh de fh fg gh hi

Index = 489; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef aghid acihe adhb bhg cfh cgfedi chd
Face Topology: 3554 443 43635 45364 4563 363 536 533453 565
Vertices: abfgc ade aeb behf cgh chi cid cda dih dhe fhg
Vertex Topology: 43335 454 443 3463 536 563 535 554 536 564 363
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfAa aAgEhFiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhDbCa bDhKgAb cAfKhEc cEgKfDeJdIiFc cFhIdGc
Edges: ab ac ad ae be bf cg ch ci cd di dh de eh fh fg gh hi

Index = 490; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aef afgd acge bdghf beigc cfihed egi fhg
Face Topology: 344 355 3564 3465 34635 35364 453354 563 536
Vertices: abfc acd adeb bef cfg cgd dge egh ehif fig gih
Vertex Topology: 3354 344 3453 355 456 464 465 563 5335 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFdBa aBcFgGeCa bCdGgHhIfDb bDeIiJgEcAb cEfJiKhHeGdFc eHgKiIe fIhKgJf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh ef fi fg gi gh hi

Index = 491; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afgd acghe adigb bgc cfeihd dgi ehg
Face Topology: 3455 453 4365 44635 45363 364 435335 563 536
Vertices: abfc ade aeb begf cgd cda dgh dhie eig fgc gih
Vertex Topology: 4334 455 453 3563 465 454 563 5335 536 364 633
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfAa aAfJgEdFa aFcEgGhHeBa aBdHiIgDbCa bDgJcAb cJfDeIiKhGdEc dGgKiHd eHhKgIe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg dh de ei eg fg gi gh hi

Index = 492; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acfhe adhifb beidg bfc die ehf
Face Topology: 4356 4653 435 43536 453354 46353 453 536 635
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgfd dfih dhe ehi eif
Vertex Topology: 4433 435 456 464 465 453 3355 5533 536 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGfHhIeCa aCdIhJiKfEbDa bEeKiHdGgFb bFfGcAb dHiJeId eJhHfKe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd df dh de eh ei ef fi fg hi

Index = 493; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfghd achgi aib bgc cfidh cgd dge
Face Topology: 4653 4336 443535 46353 434 456 63353 655 553
Vertices: abc adie aeb beigf bfc cfg cgh chd cda dhg dgi
Vertex Topology: 446 4533 434 43353 436 635 653 635 654 535 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJgKiBa aBiDbCa bDgFcEb cFfDiKdJhGc cGgJdHc dKgDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh dg di ei fg gi gh

Index = 494; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfh ahfi aib bidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5543 43635 45363 4363 435 534353 565 564 463
Vertices: abc achd adie aeb beif bfg bgc cgf cfh dhf dfi
Vertex Topology: 455 4534 4433 435 5336 563 535 536 563 436 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhBa aBhJfKiCa aCiEbDa bEiKdJhIcHgFb bFfHcGb cIfJdBc dKfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh df di ei fi fh fg

Index = 495; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfh ahi aifb beihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5534 44635 45363 433 4365 543353 565 563 364
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgf cfh chda dhfi eif
Vertex Topology: 455 4334 445 546 563 535 536 563 5334 3363 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGfHhIa aIhJiBa aBiKfDbCa bDeKiJhHcGgEb bEfGcFb cHfJdIc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh di ei ef fi fh fg

Index = 496; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgfhd achi aib bihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5643 43536 453534 4633 435 53363 556 654 453
Vertices: abc acd adie aeb beif bfg bgc cgf cfh chd dhfi
Vertex Topology: 456 464 4433 435 5335 553 536 635 653 634 4353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhJdBa aBcJhKiCa aCiEbDa bEiKhIcHgFb bFfHcGb cIfKdJc dKfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh di ei fi fh fg

Index = 497; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfhd achfi aib bidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 4553 4363 43635 45363 434 435353 465 565 563
Vertices: abgc adie aeb beif bfg cgf cfh chd cda dhf dfi
Vertex Topology: 4435 4533 434 4336 463 536 563 535 554 536 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGhHdIa aIcHhJfKiBa aBiDbCa bDiKdJhGcFgEb bEfFcAb cGfJdHc dKfDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch cd dh df di ei fi fh fg

Index = 498; Topology = 333344556; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef agh ahieb bdihgf beg cfeh cgeid dhe
Face Topology: 435 3563 345 35364 453543 464 3365 34635 556
Vertices: abfgc achd adb bde bef cgh dhi die eih ehg egf
Vertex Topology: 34343 3355 354 456 463 345 553 536 635 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAgFhBa aBhGiHeDbCa bDdHiIhJgKfEb bEeKgAb cAfKeJhFc cFgJeIiGdBc dGhIeHd
Edges: ab ac ad bd be bf cg ch dh di de ei eh eg ef fg gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 13 November 2015, Last Update 13 November 2015

Not an official UW Green Bay site