Topological Data for Enneahedra with 11 vertices

333444456

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 499; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd ache adhi aig bfih bgiedc ehgf
Face Topology: 33443 546 564 5364 5464 544 3346 344443 4643
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chd dhe fig gih hie
Vertex Topology: 5363 534 544 5443 5343 346 364 464 344 446 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHhKiDa aDiIgEa bEfIiJhFb bFgJiKeHdGcAb eKhJgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ei fi fg gi gh hi

Index = 500; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adh ahg afhb bgfei bhdc
Face Topology: 434334 6454 644 6343 645 654 6354 44334 4543
Vertices: abic ade aehf afg agb bhi cid cda dihe fhg ghb
Vertex Topology: 6443 643 6353 634 644 454 344 346 4453 354 454
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgKhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIhCa aChJgDa aDfJhKbEa bKgJfCeIiFb bFhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de eh fh fg gh hi

Index = 501; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid acie adif aehg afh bgfi bhedc
Face Topology: 334443 645 654 6354 6454 6443 644 3345 34443
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cid die eihf fhg
Vertex Topology: 6353 634 644 644 643 6343 345 354 454 4544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJfDa aDeJhKgEa aEfKhFa bFgKfJiGb bGhJeIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei ef fh fg gh hi

Index = 502; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahi aihe adhg agb bfeh bgedic chd
Face Topology: 43443 5346 563 5364 5464 544 4346 444433 364
Vertices: abhc acid aegf afb bfg bgh chi dih dhe dea ehg
Vertex Topology: 5463 5334 5443 534 434 446 363 436 464 445 464
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFhAa aAhGiBa aBiHhIeJa aJdIhKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb bFgKeIdHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dh de eh eg fg gh hi

Index = 503; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd achi aihg agb bfeh bgeidc dhe
Face Topology: 43443 5346 564 5363 5364 544 4346 444343 464
Vertices: abhc acd adie aegf afb bfg bgh chd dhi eih ehg
Vertex Topology: 5463 534 5434 5443 534 434 446 364 463 436 464
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiJhKgDa aDgFbEa bFfDeKhGb bGgKeJiIdHcAb dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di ei eh eg fg gh hi

Index = 504; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acig agf aegb bfedih bgi chgd
Face Topology: 43434 5463 544 5346 564 5364 443443 464 3364
Vertices: abhic adge aef afb bfg bgh cid cda dig egf gih
Vertex Topology: 54343 5463 534 544 446 463 344 345 446 364 643
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGdHa aHcGiIgBa aBgJfCa aCeJgEbDa bEfJeBdIiKhFb bFgKiAb cAhKgIdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg eg ef fg gi gh hi

Index = 505; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd ache adhf aeig afi biedc fhg
Face Topology: 344443 654 6354 6454 6454 6433 643 33444 453
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhe ehif fig
Vertex Topology: 634 644 644 644 643 63353 354 454 454 4534 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJfDa aDeJiKgEa aEfKiFa bFiJeIdHcGb fJhFgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de eh ef fi fg gi hi

Index = 506; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aihe adhf aebg afb bedic chd
Face Topology: 434443 6345 653 6354 6454 6443 644 44433 354
Vertices: abhc acid aef afg agb bgf bfeh chi dih dhe dea
Vertex Topology: 6453 6334 644 643 634 434 4445 353 435 454 446
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIhJeKa aKdJhGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa bGeJdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di dh de eh ef fg hi

Index = 507; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahd achi aihf aebg afb beidc dhe
Face Topology: 434443 6345 654 6353 6354 6443 644 44343 454
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfeh chd dhi eih
Vertex Topology: 6453 634 6434 644 643 634 434 4445 354 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIdBa aBcIhJiCa aCiKhHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bHeKiJdIcAb dJhKeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di ei eh ef fg hi

Index = 508; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahd ache adhi aibg afb biedc ehf
Face Topology: 434443 6345 654 6354 6453 6343 644 43443 454
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgf bfih chd cda dhe eih
Vertex Topology: 6453 644 6434 643 634 434 4435 354 346 454 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiCa aCiGbFgDa aDfFbEa bGiKeJdHcAb eKhGfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh de eh ei fi fg hi

Index = 509; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adif aeih ahb bgf bfedc
Face Topology: 434443 6335 654 6354 6454 6453 634 434 44443
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhfi cid die eif
Vertex Topology: 6453 634 644 644 6433 634 433 4345 354 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiHhEa aEhGbFa bGgEfHb bHfKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei ef fi fh gh

Index = 510; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adif aeh ahb bgfi bhedc
Face Topology: 434433 6345 654 6354 6453 644 644 4335 44443
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhi cid cda eihf ied
Vertex Topology: 6453 644 643 6343 634 434 445 354 346 4543 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiKeBa aBdKiJfCa aCeJhDa aDhFbEa bFgDfJiGb bGhJeKdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei ef fh gh hi

Index = 511; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adf aeih ahb bgfi bhfdc
Face Topology: 434343 6345 654 6353 644 6354 644 4345 44443
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhi cid dife fih
Vertex Topology: 6453 634 643 634 6443 634 434 445 354 4543 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJfDa aDeJiKhEa aEhGbFa bGgEfKiHb bHhKfJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ef fi fh gh hi

Index = 512; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid ace adif aeih ahb bgfi bhfec
Face Topology: 433443 6345 653 634 6354 6454 644 4345 44443
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhi cied cda eif fih
Vertex Topology: 6453 634 644 6443 634 434 445 3543 336 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJfCa aCeJiKhDa aDhFbEa bFgDfKiGb bGhKfJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd de ei ef fi fh gh hi

Index = 513; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adih ahg afb bfei bhedc
Face Topology: 434433 6345 654 6354 6454 643 634 4345 44443
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgfh bhi cid die eih
Vertex Topology: 6453 634 644 6443 633 634 4334 445 354 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKhDa aDhGgEa aEfGbFa bGfDeKiHb bHhKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh fh fg hi

Index = 514; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aifed ace adcf aech ahb bgfi bhc
Face Topology: 453443 6343 63443 654 6354 6454 644 4343 445
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhi cihf cfe ced cda
Vertex Topology: 6435 634 644 6443 634 434 443 5344 544 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHfIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIcHhDa aDhFbEa bFgDfHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cf ce cd de ef fh gh hi

Index = 515; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid acie adif aehbg afb bfi ched
Face Topology: 434453 6353 644 6344 6445 64343 654 454 3344
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfh cid die eihf
Vertex Topology: 64343 634 644 645 653 634 435 453 344 444 4435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKhHbGgEa aEfGbFa bHfKiAb cAhKeJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di de ei ef fh fg hi

Index = 516; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ageh ahi aihe adbgf aeg afeb bdic chd
Face Topology: 434534 6454 643 6345 64443 654 6354 4433 344
Vertices: abhc acid aef afg agb bge bedh chi dih dea egf
Vertex Topology: 6443 6334 653 634 644 445 4544 343 434 456 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFeGhAa aAhHiBa aBiIhGeJa aJdGbFgKfCa aCeKgDa aDfKeFbEa bGdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di dh de eg ef fg hi

Index = 517; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahfi aid acie adif aebhg afh bgf bedc
Face Topology: 434453 6354 644 6344 6445 64433 653 435 4443
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhf bfei cid die fhg
Vertex Topology: 6443 634 644 645 653 6334 435 4544 344 444 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiHfDa aDeHbGhKgEa aEfKhFa bFgKfGb bHeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 518; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahd achi aif aeibg afb bidc dhfe
Face Topology: 434353 6354 644 6344 645 63443 654 4443 4453
Vertices: abhc adie aef afg agb bgf bfih chd cda dhi eif
Vertex Topology: 6443 6443 635 653 634 435 4544 344 346 444 345
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHdIa aIcHhJiBa aBiKfCa aCeKiGbFgDa aDfFbEa bGiJdHcAb dJhGfKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di ei ef fi fg hi

Index = 519; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adihf aeh ahb bgfe bedc
Face Topology: 434533 6344 644 6345 64443 654 644 4335 4543
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhei cid die ehf
Vertex Topology: 6443 634 645 653 6343 634 434 4454 344 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiHhKfDa aDeKhEa aEhGbFa bGgEfKeHb bHeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh ef fh gh

Index = 520; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adif aehbg afb bfic ched
Face Topology: 433453 6354 644 644 6345 64443 654 4543 3443
Vertices: abhc acid aef afg agb bgf bfh chi die dea eihf
Vertex Topology: 6443 6343 645 653 634 435 454 344 344 346 4445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiBa aBiIeJa aJdIiKfCa aCeKhGbFgDa aDfFbEa bGfKiHcAb cHhKeIdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ei ef fh fg hi

Index = 521; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acie adihgf aegb bfe bei ched
Face Topology: 43464 5433 544 5346 544334 5634 446 464 3364
Vertices: abhic acd ade aef afb bgeh cid die eih egf fgb
Vertex Topology: 54343 534 546 564 544 4363 344 446 643 634 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfKgFhAa aAiGdBa aBcGiHeCa aCdHiIhFgJfDa aDeJgKbEa bKfJeFb bFeIiAb cAhIeHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de ei eh eg ef fg hi

Index = 522; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgehi aih ahcg agb bfec cedi chd
Face Topology: 46343 5346 544443 534 5464 544 4346 6433 643
Vertices: abc acid adhe aegf bfg bgc cge ceh chi dih fba
Vertex Topology: 546 5633 5344 5443 434 446 644 644 643 334 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfKb aKfEgFcAa aAbFgGeHhIiBa aBiJhCa aChHcGgDa aDgEbKa bEfDeGcFb cHeCdJiIc cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch ci di dh eh eg fg hi

Index = 523; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abehid acih ahcg agb bfe cedi chd
Face Topology: 46443 5336 544434 5634 5463 534 434 6443 644
Vertices: abc acd aegf afb bgec ceh chi cid dih dhea fgb
Vertex Topology: 546 564 5433 534 4346 644 643 634 434 4445 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfKgEcAa aAbEeFhGiHdBa aBcHiIhJa aJhFcEgCa aCgKbDa bKfCeEb cFeJdIiGc cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ce ch ci cd di dh eh eg fg hi

Index = 524; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghid acih ahg agb bfec cedi chd
Face Topology: 46433 5346 544434 5634 544 544 4336 6343 644
Vertices: abc adhe afb bfg bgc cgeh cid cda egfa hdi hic
Vertex Topology: 546 5443 534 434 446 6434 634 645 3435 443 436
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeIfCb aCfDgEcAa aAbEgFhKiGdHa aHcGiJhBa aBhFgIa aIgDbCa bDfIeFcEb cFeBdJiKc cKhJdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd di dh eh eg fg hi

Index = 525; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgehd achi aicg agb bfec cid dhe
Face Topology: 46443 5346 544434 5633 5364 544 4346 634 434
Vertices: abc acd adie aegf afb bfg bgc cge ceih chd dhi
Vertex Topology: 546 564 5434 5443 534 434 446 644 6433 634 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHeIhJdBa aBcJhKiCa aCiIcHgDa aDgFbEa bFfDeHcGb cIiKdJc dKhIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch cd dh di ei eg fg hi

Index = 526; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agdc abd acbe adhif aeih ahb egfi ehf
Face Topology: 434543 6343 644 6345 64434 6534 644 5343 544
Vertices: abc ade aef afhg agb bghed bdc cda ehi eif fih
Vertex Topology: 643 645 654 6443 634 43454 443 346 543 534 434
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFdGcAa aAbGdHa aHcGbFeBa aBdFhIiJfCa aCeJiKhDa aDhFbEa eFgDfKiIe eIhKfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bc cd de eh ei ef fi fh gh hi

Index = 527; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abgd acghie adif aei bhdc dgi dhfe
Face Topology: 34643 544 5346 544344 5643 544 3364 644 6334
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgc cgd dgh dhi die eif
Vertex Topology: 534 546 564 543 534343 344 446 643 634 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiEa bEhHdGcFb dHgEiId dIhEfKeJd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh di de ei ef fi gh hi

Index = 528; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdc abd acbhe adhf aeig afi bied fhg
Face Topology: 435443 6453 645 63444 6544 6433 643 4345 443
Vertices: abc ade aef afg agihb bhd bdc cda dhe ehif fig
Vertex Topology: 643 654 644 643 63344 445 453 356 544 4434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFhIeBa aBdIhJfCa aCeJiKgDa aDfKiEa bEiJeIdFb fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd dh de eh ef fi fg gi hi

Index = 529; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfhi aied ace adch ahbg afb bfei bhc
Face Topology: 543443 63443 6343 644 6344 6453 645 5443 544
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgf bfh bhi cihe ced
Vertex Topology: 6534 643 634 6444 643 635 534 544 543 4344 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJhDa aDhHbGgEa aEfGbFa bHfDeJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ce cd de eh fh fg hi

Index = 530; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh aid acihe adhf aebg afb bedi chd
Face Topology: 435443 6344 635 63344 6544 6443 644 4453 345
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf bfeh cid cda dih dhe
Vertex Topology: 64433 654 644 643 634 434 4444 335 356 534 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa bGeKdJiAb cAhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di dh de eh ef fg hi

Index = 531; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfid acie adi aicg afhb bgc cfed
Face Topology: 354344 643 63444 6543 644 6454 6433 345 5434
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chgf cfi cid die
Vertex Topology: 6335 654 643 6344 644 643 343 5344 544 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiDa aDiIcHgEa aEfHhGbFa bGgHcAb cIfDeKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di de ei fi fg gh

Index = 532; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agdhi aih ahbe adgf aeg afeb bdci bhc
Face Topology: 534434 64443 634 6454 6443 644 6345 5433 543
Vertices: abic achd aef afg agb bged bdh bhi cih dea egf
Vertex Topology: 6533 6344 643 634 645 5444 544 543 334 446 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFdGhHiAa aAiIhBa aBhGbFeJa aJdFgKfCa aCeKgDa aDfKeFbEa bGdBcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bh bi ci ch dh de eg ef fg hi

Index = 533; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahdc abd acbe adhif aeig afi bie ehgf
Face Topology: 434543 6343 644 6345 64344 6543 644 445 5334
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhed bdc ehi eif fig
Vertex Topology: 643 634 645 654 643 63434 4354 443 534 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGdHcAa aAbHdBa aBcHbGeCa aCdGhIiJfDa aDeJiKgEa aEfKiFa bFiIeGb eIhFgKfJe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 534; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aied ace adcif aeih ahb bgf bfec
Face Topology: 443543 6334 6453 645 63444 6543 634 434 4454
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhfi cie ced cda eif
Vertex Topology: 6444 635 654 6433 634 433 4344 445 453 436 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiKfCa aCeKiGhDa aDhFbEa bFgDfGb bGfKeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ce cd de ei ef fi fh gh

Index = 535; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahfi aie adif aechg afhb bgfc ced
Face Topology: 343454 644 6453 634 6335 64444 6543 3454 443
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgh chf cfei die fhg
Vertex Topology: 6344 6433 634 645 654 643 344 445 4543 334 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHfIiBa aBiJeCa aCdJiIfDa aDeIcHhKgEa aEfKhGbFa bGgKfHcAb cIeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci di de ei ef fh fg gh

Index = 536; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agec abed ace adcbgh ahi bihe egif fhg
Face Topology: 44363 5464 5463 546 534444 543 4346 6433 344
Vertices: abc acd aehf afigb bge bec ced dea egh fhi gih
Vertex Topology: 544 543 5643 53344 446 464 463 365 644 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEeFcAa aAbFeGdBa aBcGeHa aHdGcFbEgIhCa aChJiDa bDiKhIeEb eIgKiJfCe fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae af bg be bc ce cd de eg eh fh fi gi gh hi

Index = 537; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aied ace adcihg agb bfeh bgei che
Face Topology: 44363 5344 5363 546 534344 544 4364 4463 446
Vertices: abhic ade aegf afb bfg bgh cie ced cda eih ehg
Vertex Topology: 54434 536 5643 534 434 444 436 463 435 634 644
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiJhKgCa aCgEbDa bEfCeKhFb bFgKeJiAb cAhJeGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci ce cd de ei eh eg fg gh hi

Index = 538; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aifed ace adcf aecg afih bgi bhgc
Face Topology: 353444 634 64443 654 6354 6454 6443 344 3345
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cigf cfe ced gih
Vertex Topology: 6345 653 634 644 644 6433 334 5444 544 543 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcHgEa aEfHiKhFa bFgKiGb bGhKgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cf ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 539; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghfi aid acie adif aebh ahb bgf bedc
Face Topology: 534443 63344 644 6344 6444 6453 635 534 5443
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhf bfei cid cda die
Vertex Topology: 6543 644 644 6433 635 533 534 5444 344 346 444
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGfHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiHfCa aCeHbGhDa aDhFbEa bFgDfGb bHeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cd di de ei ef fh gh

Index = 540; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aihg afhb bgfc cfe
Face Topology: 353444 644 64343 654 6353 6344 6443 3445 544
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chfi cie ced fhg
Vertex Topology: 6345 653 634 6434 644 643 344 5443 534 543 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiHhKgEa aEfKhGbFa bGgKfHcAb cHfDeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 541; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfeh ahd achi aibf aebg afb bidc dhe
Face Topology: 534443 63444 644 6343 6354 6453 645 5343 444
Vertices: abhc adie aef afg agb bgf bfe beih chd cda dhi
Vertex Topology: 6543 6434 644 643 635 534 544 5434 344 346 443
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGeHhAa aAhIdJa aJcIhKiBa aBiHbGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa bHiKdIcAb dKhHeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bh ch cd dh di ei ef fg hi

Index = 542; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahc abhd achie adif aeg afi bidc dhge
Face Topology: 345433 644 6345 64444 6543 643 634 3454 5434
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhi die eigf
Vertex Topology: 634 645 654 643 633 63443 344 445 544 544 4433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiKfDa aDeKgEa aEfKiFa bFiIdHcGb dIhFgKeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh di de ei ef fg gi hi

Index = 543; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aihg afb bfic chfe
Face Topology: 353443 634 64443 654 6354 6443 643 3445 5444
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgfh chi cie ced cda fih
Vertex Topology: 6345 634 6444 643 633 3344 544 544 543 536 444
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiKhFgDa aDfFbEa bFfKiGcAb cGhKfCeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fh fg hi

Index = 544; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agehi aid acih ahbf aeg afb bedi bhdc
Face Topology: 534433 63444 644 6344 6453 643 635 5444 5443
Vertices: abic acd adhe aef afg agb bgfe beh bhi cid dih
Vertex Topology: 6543 634 6444 643 633 635 5334 544 544 344 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhIiAa aAiJdBa aBcJiKhCa aChHbGfDa aDeGgEa aEfGbFa bHeCdKiIb bIhKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci cd di dh eh ef fg hi

Index = 545; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg ahi aid acie adihf aehg afh bgfe bedc
Face Topology: 334543 644 644 6345 64444 6543 644 3345 3543
Vertices: abic ade aef afg aghb bhei cid cda die ehf fhg
Vertex Topology: 6343 645 654 643 6343 3454 344 346 445 544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiFhJfCa aCeJhKgDa aDfKhEa bEgKfJeFb bFeIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei eh ef fh fg gh

Index = 546; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahid aci aif aehbg afb bfic ched
Face Topology: 443353 6354 6443 644 645 63443 654 4544 4433
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfh chi cid eihf
Vertex Topology: 6444 643 6343 635 653 634 435 454 444 443 3445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJdBa aBcJiCa aCiKfDa aDeKhHbGgEa aEfGbFa bHfKiIcAb cIhKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di ei ef fh fg hi

Index = 547; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agh ahd achgie adif aei bidh bgdc dgfe
Face Topology: 33643 544 546 534444 5643 544 3464 3463 6434
Vertices: abhc ade aef afigb bgh chd cda dhg dgi die eif
Vertex Topology: 5343 564 543 53443 344 346 365 644 644 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHgIiJeBa aBdJiKfCa aCeKiDa bDiIdHhEb bEgHdFcAb dIgDfKeJd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh dg di de ei ef fi gi gh

Index = 548; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh aid acie adf aeihg afhb bgfi chfd
Face Topology: 334354 644 644 6343 645 63444 6543 3454 3454
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgh cid dife fih fhg
Vertex Topology: 63443 634 643 635 654 643 344 344 4453 544 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIfDa aDeIiJhKgEa aEfKhGbFa bGgKfJiAb cAhJfIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di de ef fi fh fg gh hi

Index = 549; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahied ace adcf aei aihb bgic chgf
Face Topology: 353434 644 64443 654 6353 644 6443 3445 5443
Vertices: abhc ade aef afig agb bgh chi cife ced cda gih
Vertex Topology: 6345 634 643 6344 643 344 544 5434 543 536 444
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHiDa aDiKhFbEa bFgKiGcAb cGhKgDfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ef fi gi gh hi

Index = 550; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfhi aid acie adh ahbg afb bfei bhdc
Face Topology: 534343 63444 644 6343 644 6453 645 5434 5443
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgf bfh bhi cid dihe
Vertex Topology: 6543 634 643 6344 643 635 534 544 544 344 4443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKhDa aDhHbGgEa aEfGbFa bHfDeKiIb bIhKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci cd di de eh fh fg hi

Index = 551; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahed ace adci aig afihb bgic ehgf
Face Topology: 343435 654 6443 644 6344 645 63443 3544 4453
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chie ced cda fig gih
Vertex Topology: 6344 634 6443 635 653 354 4444 443 436 345 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiCa aCiJgDa aDfJiKhFbEa bFgKiGcAb eGhKgJfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 552; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfh ahi aie adihf aebg afb beic ched
Face Topology: 433543 6344 644 645 63444 6543 644 4543 3453
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfeh chi die eih
Vertex Topology: 6443 6343 635 654 643 634 434 4454 344 345 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJiKhHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bHeKiIcAb cIhKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ei eh ef fg hi

Index = 553; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aedf afgh ahfbe adb bdhigc cfi cifd fhg
Face Topology: 4453 4356 4634 44643 454 454334 463 4365 643
Vertices: abfc achd aeb bed bdf cfg cgih dhf dea fhi fig
Vertex Topology: 4464 4445 434 435 456 463 4334 546 534 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDdEfAa aAfFgGhBa aBhHfEbDeIa aIdDbCa bEdHhJiKgFcAb cFfKiGc cGiJfHdBc fJhGgKf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cf cg ch dh df de fh fi fg gi hi

Index = 554; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd acigf afb bedg bfdihc cgi dhg
Face Topology: 4453 4346 4635 44364 444 4356 445334 463 536
Vertices: abgc acd adfe aeb bef bfg cgh chid dig dgf gih
Vertex Topology: 4464 445 4543 434 434 446 463 4335 536 564 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHdBa aBcHiIgJfCa aCfEbDa bEeCdJgFb bFfJdIiKhGcAb cGgKiHc dHhKgId
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd di dg df ef fg gi gh hi

Index = 555; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghid acie adhg agb bfec cei chd
Face Topology: 46443 5346 544334 5634 5434 544 4346 643 634
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgc cgeh chi cid cda dihe
Vertex Topology: 546 544 5443 534 434 446 6443 633 634 645 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiKeBa aBdKhGgCa aCgEbDa bEfCeGcFb cGeKiHc cHhKdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd di de eh eg fg hi

Index = 556; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abhid acie adhf aebg afb cei chd
Face Topology: 454443 6345 64334 6534 6434 6443 644 543 534
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfehc chi cid dihe
Vertex Topology: 645 654 644 644 643 634 434 44435 533 534 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKhHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa cHeKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci cd di de eh ef fg hi

Index = 557; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agfc abhd achie adif aebg afb cid dhe
Face Topology: 445443 6344 6435 64334 6534 6443 644 435 534
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfeihc chd cda dhi die
Vertex Topology: 644 654 644 643 634 434 444334 435 456 533 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa cGiJdHc dJhGeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch cd dh di de ei ef fg hi

Index = 558; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg aghd achgi aib big bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 4453 4336 4635 44364 444 446 434534 465 5633
Vertices: abgc acd adie aeb beif cgh chd dhg dgi fig fgb
Vertex Topology: 4464 445 4543 434 4343 463 435 536 564 346 364
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfKgAa aAgFhGdBa aBcGhHgIiCa aCiEbDa bEiJgKb bKfJiIdHhFcAb cFgHdGc dIgJfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd dh dg di ei fi fg gi gh

Index = 559; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgh ahe adif aeihgb bfc cfid ehf
Face Topology: 44346 5634 5434 544 5336 543434 464 4633 446
Vertices: abc achd ade aef afb bfg bgc cgfh dhie eif fih
Vertex Topology: 544 5443 534 546 564 463 434 4364 3434 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhBa aBhIeCa aCdIiJfDa aDeJiKhHgFbEa bFfHcGb cHfKiIdBc eIhKfJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh de ei ef fi fh fg hi

Index = 560; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhd acie adf aeig afihb bgc dgf
Face Topology: 444345 6534 6434 6433 644 6335 64334 454 454
Vertices: abc acd aef afg agb bgh bhc chgid dife dea fig
Vertex Topology: 644 644 634 645 654 453 434 43534 4343 436 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHiIeJa aJdIfCa aCeIiKgDa aDfKiHhFbEa bFgHcGb dHgKfId
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd di de ef fi fg gi gh

Index = 561; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afg aghi aigfe adf bedg bfdihc cgi chgd
Face Topology: 3453 446 4634 44643 454 3356 345434 464 4365
Vertices: abgc acid ade aefb bfg cgh chi dig dgf dfe gih
Vertex Topology: 4364 4445 453 4343 346 463 434 546 564 543 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFhGiBa aBiHgIfJeCa aCdJfDa bDeJdIgEb bEfIdHiKhFcAb cFgKiGc cGhKgHdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch ci di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 562; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abghid acih ahgf aeg bfec cedi chd
Face Topology: 36443 546 534434 5634 5443 544 3346 6443 644
Vertices: abc acd adhe aef afgb bgc cgeh chi cid dih egf
Vertex Topology: 536 564 5444 543 5343 346 6444 643 634 434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJhCa aChGgKfDa aDeKgEa bEfKeGcFb cGeCdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 563; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afg aghd achgi aif beig bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 3453 446 4635 44364 444 3346 344534 465 5643
Vertices: abgc adie aefb bfg cgh chd cda dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 4364 4543 4343 346 463 435 454 536 564 344 446
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgAa aAgEhFdGa aGcFhHgIiBa aBiJfCa bCeJiKgDb bDfKiIdHhEcAb cEgHdFc dIgKfJeBd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch cd dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 564; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abgh ahi aif aeihgb bfc cfid dhfe
Face Topology: 44336 5634 5434 544 546 534434 464 4643 3463
Vertices: abc achd adie aef afb bfg bgc cgfh dhi fih ife
Vertex Topology: 544 5443 5343 536 564 463 434 4364 344 644 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhBa aBhIiCa aCiKfDa aDeKiJhHgFbEa bFfHcGb cHfJiIdBc dIhJfKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh di ei ef fi fh fg hi

Index = 565; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghc abhd acie adi aig afihb bgc dgfe
Face Topology: 444335 6534 6434 6443 644 645 63434 454 4533
Vertices: abc acd ade aeif afg agb bgh bhc chgid die fig
Vertex Topology: 644 644 643 6343 635 654 453 434 43544 443 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIdBa aBcIiJeCa aCdJiDa aDiKgEa aEfKiIhGbFa bGgIcHb dIgKfDeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd di de ei fi fg gi gh

Index = 566; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agc abhid acih ahgf aeg afeb cedi chd
Face Topology: 354434 645 63434 6534 6443 644 6343 5443 544
Vertices: abc adhe aef afg agb bgehc chi cid cda dih egf
Vertex Topology: 635 6444 643 634 643 34445 543 534 546 434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiJhBa aBhFgKfCa aCeKgDa aDfKeFbEa cFeBdJiGc cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 567; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh aid acife adf bedihg bfh bgfi chfd
Face Topology: 4353 4634 445 43463 456 435443 464 4364 3465
Vertices: abhic acd ade aefb bfg bgh cid dif dfe fih fhg
Vertex Topology: 44443 435 453 4364 463 434 345 546 563 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAiGdBa aBcGiHfIeCa aCdIfDa bDeIdHiJhKgEb bEfKhFb bFgKfJiAb cAhJfHdGc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ci cd di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 568; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acie adf aeihgb bfh bgfi chfd
Face Topology: 43436 5634 544 5343 546 534434 464 4364 3464
Vertices: abhic ade aef afb bgh cid cda dife fih fhg fgb
Vertex Topology: 54443 543 536 564 434 344 345 4463 644 643 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfKgEhAa aAiFdGa aGcFiHeBa aBdHfCa aCeHiIhJgKbDa bKfJhEb bEgJfIiAb cAhIfHdFc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de ef fi fh fg gh hi

Index = 569; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg agh ahid acie adhgf aeg afeb beic chd
Face Topology: 344534 644 6434 6435 64443 654 6353 3534 444
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgeh chi cid dihe egf
Vertex Topology: 6344 644 645 653 634 643 3454 443 434 4345 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJhGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bGeJiHcAb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di de eh eg ef fg hi

Index = 570; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adf aeihg afhb bgf bfdc
Face Topology: 434354 6434 644 6343 645 63434 6534 445 4543
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhfi cid cda dife fhg
Vertex Topology: 6443 643 635 654 644 443 4354 344 346 4453 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJfCa aCeJiGhKgDa aDfKhFbEa bFgKfGb bGfJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ef fi fh fg gh

Index = 571; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afg agd acgh ahi aigb bfihdc dgie ehgf
Face Topology: 33434 546 564 5364 544 5463 344443 4643 3464
Vertices: abgc acd adhe aeif afb bfg cgd dgh ehi fig gih
Vertex Topology: 5363 534 5443 5344 543 346 364 464 344 446 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGdBa aBcGgHhCa aChIiDa aDiJgFbEa bFfJiKhHdGcAb dHgKiIeCd eIhKgJfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ei fi fg gi gh hi

Index = 572; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdefg aghi aid acie adhf aeh ahb bgfei bhdc
Face Topology: 434433 6354 644 6344 6453 645 654 43344 4543
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhi cid cda dihe ehf
Vertex Topology: 6443 644 643 6353 634 435 454 344 346 4454 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJhKfCa aCeKhDa aDhFbEa bFgDfKeJiGb bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de eh ef fh gh hi

Index = 573; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgh ahd achi aib bihg bfh bgfidc dhfe
Face Topology: 5343 43436 464 4364 445 5463 546 534443 4643
Vertices: abhc acd adie aeb beif bfg bgh chd dhi fih fhg
Vertex Topology: 4563 434 4443 435 5344 543 536 364 464 446 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiEbDa bEiJhKgFb bFfKhGb bGgKfJiIdHcAb dIhJfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh di ei fi fh fg gh hi

Index = 574; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahd achf afb bedhig bfih cgifd fhg
Face Topology: 4343 4364 454 4356 464 434534 4635 34364 654
Vertices: abghc adfe aeb bef bfg chd cda dhf fhi fig gih
Vertex Topology: 44453 4463 434 436 464 354 344 456 653 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAhFdGa aGcFhHfBa aBfDbCa bDeBdHhIiJgEb bEfJiKhAb cAgKiIfHdFc fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh df ef fh fi fg gi gh hi

Index = 575; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acgh ahb bhig bfihdc dgife fhg
Face Topology: 4343 4346 464 4365 454 4536 443543 46343 456
Vertices: abgc acd adhe aeb behf bfg cgd dgh fig gih hif
Vertex Topology: 4463 434 4453 434 4354 446 364 465 436 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGgHhCa aChEbDa bEhKiIgFb bFfIiJhHdGcAb dHgJiKfEeCd fKhJgIf
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dg dh eh fh fi fg gi gh hi

Index = 576; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgc abghed ace adci aib bihc cgi ehgf
Face Topology: 46343 5346 544343 564 5364 544 4436 644 4343
Vertices: abc ade aeif afb bfig bgc cgh chie ced cda gih
Vertex Topology: 546 534 5443 534 4344 446 643 6344 643 635 443
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiCa aCiEbDa bEiKhGcFb cGgKiHc eHhKgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ce cd de ei fi gi gh hi

Index = 577; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh ahd ache adhi aib bih bgiedc ehgf
Face Topology: 43443 5336 564 5364 5464 544 446 434443 4633
Vertices: abhc acd ade aeif afb bfig bgh chd dhe ehi gih
Vertex Topology: 5463 534 544 5443 534 4343 436 364 464 464 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiDa aDiFbEa bFiKhGb bGgKiJeIdHcAb eJhKgFfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eh ei fi gi gh hi

Index = 578; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef agc abhd ache adhi aihg bfh cgfied ehf
Face Topology: 34444 534 5364 5464 5463 5363 346 434344 464
Vertices: abc ade aeif afgb bghc chd cda dhe ehi fih fhg
Vertex Topology: 534 544 5434 5433 3364 464 445 464 463 436 463
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEcAa aAbEhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiCa aCiJhKgDa bDfKhEb cEgKfJiIeHdFc eIhJfCe
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch cd dh de eh ei fi fh fg gh hi

Index = 579; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd ache adhi aig bfh bgiedc ehf
Face Topology: 44443 5364 5464 5464 5463 533 436 433444 463
Vertices: abc acd ade aeif afgb bgh bhc chd dhe ehi fihg
Vertex Topology: 544 544 544 5433 5334 436 464 464 464 463 3363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiDa aDiKgEa bEfKhFb bFgKiJeIdHcGb eJhKfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh de eh ei fi fg gh hi

Index = 580; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd ace adhi aihg bfh bgfiec ehf
Face Topology: 44344 5364 5463 544 5363 5363 446 434344 464
Vertices: abc ade aeif afgb bgh bhc ched cda ehi fih fhg
Vertex Topology: 544 534 5434 5434 436 464 4643 435 463 436 463
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGdHa aHcGeBa aBdGhIiCa aCiJhKgDa bDfKhEb bEgKfJiIeGcFb eIhJfCe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd de eh ei fi fh fg gh hi

Index = 581; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd achi aihf aeg bfh bgeidc dhe
Face Topology: 44443 5364 5464 5463 5363 543 436 434344 464
Vertices: abc acd adie aef afgb bgh bhc chd dhi eih ehgf
Vertex Topology: 544 544 5434 543 5334 436 464 464 463 436 4633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIiCa aCiJhKfDa aDeKgEa bEfKhFb bFgKeJiIdHcGb dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh di ei eh ef fg gh hi

Index = 582; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abhd aci aihf aehg bfh bgfeic dhe
Face Topology: 44344 5364 5463 543 5364 5463 446 434434 364
Vertices: abc adie aef afgb bgh bhc chid cda eih ehf fhg
Vertex Topology: 544 5334 544 5434 436 464 4633 435 436 464 463
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGdHa aHcGiBa aBiIhJfCa aCeJhKgDa bDfKhEb bEgKfJeIiGcFb dGhIeBd
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd di ei eh ef fh fg gh hi

Index = 583; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef aghc abd achi aihf aehg bfh bgfeid dhe
Face Topology: 43444 5363 544 5363 5364 5463 446 434434 464
Vertices: abc acd adie aef afgb bgh bhdc dhi ehf fhg hei
Vertex Topology: 543 534 5434 544 5434 436 4643 463 464 463 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGdBa aBcGhHiCa aCiKhIfDa aDeIhJgEa bEfJhFb bFgJfIeKiHdGb dHhKeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc cd dh di ei eh ef fh fg gh hi

Index = 584; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aigd acge adf aegb bfdcih bgi chg
Face Topology: 44434 5463 5364 5463 544 5364 444433 463 436
Vertices: abhic ade aef afb bfg cig cgd cda dgfe gih ghb
Vertex Topology: 54334 543 534 544 446 436 464 445 4643 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgKhAa aAiFgGdHa aHcGgIeBa aBdIfCa aCeIgEbDa bEfIdGcFiJhKb bKgJiAb cAhJgFc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cg cd dg de ef fg gi gh hi

Index = 585; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aigd ace adgf aegb bfecih bgi chg
Face Topology: 44344 5463 5363 544 5364 5464 444433 463 436
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh cig cged egf gih
Vertex Topology: 54334 543 534 544 544 446 463 436 4643 464 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHgIdBa aBcIeCa aCdIgJfDa aDeJgFbEa bFfJeIcHiKhGb bGgKiAb cAhKgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cg cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 586; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcdef afgh aid acge adgf aegb bfedih bgi chg
Face Topology: 43444 5463 534 5364 5464 5464 444433 463 336
Vertices: abhic ade aef afb bfg bgh cigd cda dge gih gih
Vertex Topology: 54333 544 544 544 446 463 3364 345 464 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGdHa aHcGgIeBa aBdIg@fCa aCe@gEbDa bEf@eIdGiKhFb bFgKiAb cAhKgGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 587; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahd achfe adfb bedhig bfi cifd fhg
Face Topology: 4354 4463 445 43464 4564 445433 463 3365 643
Vertices: abgihc acd ade aeb bef bfg chd dhf dfe fhi fig
Vertex Topology: 443343 435 454 444 446 463 345 546 564 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGdBa aBcGhHfIeCa aCdIfEbDa bEeIdHhJiKgFb bFfKiAb cAiJfHdGc fJhAgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh df de ef fh fi fg gi hi

Index = 588; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh aid acige adgf beg bfedih bgi chgd
Face Topology: 4354 4363 445 43464 4563 446 434543 464 3365
Vertices: abhic ade aefb bfg bgh cid cda dig dge egf gih
Vertex Topology: 44343 454 4434 436 463 345 354 546 564 463 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEhAa aAiFdGa aGcFiHgIeBa aBdIgJfCa bCeJgDb bDfJeIdHiKhEb bEgKiAb cAhKgHdFc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ci cd di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 589; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahgd acgfie adi bidg bfdch bgc dfe
Face Topology: 4463 4453 4356 445433 463 4365 44643 454 643
Vertices: abhc acd ade aeifb bfg bgh chg cgd dgf dfi die
Vertex Topology: 4434 446 463 43344 445 453 435 456 654 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGgHdBa aBcHgIfJiKeCa aCdKiDa bDiJdIgEb bEfIdHcGhFb bFgGcAb dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cg cd dg df di de ei fi fg gh

Index = 590; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abgh ahgie adi big bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 4453 4364 4463 43643 454 446 434534 465 5633
Vertices: abc achd aeifb bfg bgc cgh dhg dgi die dea fig
Vertex Topology: 444 4435 43434 436 464 463 536 564 543 534 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCfDgEcAa aAbEgFhBa aBhGgHiIeJa aJdIiCa bCiKgDb bDfKiHdGhFcEb cFgGdBc dHgKfCeId
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 591; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgh ahd acige adgf beg bfedih bgic dhg
Face Topology: 4354 4364 445 43364 4563 446 434534 4633 546
Vertices: abhc acd ade aefb bfg bgh chid dge egf gdi gih
Vertex Topology: 4443 435 454 4434 436 464 3435 564 463 653 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGdBa aBcGiJgHeCa aCdHgIfDa bDeIgEb bEfIeHdJiKhFb bFgKiGcAb dGhKgJd
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 592; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfghd achi aihf begc cfh cgeid dhe
Face Topology: 3644 446 434354 4653 4354 3436 645 63434 454
Vertices: abc adie aefb bfc cfg cgh chd cda dhi eih ehgf
Vertex Topology: 436 4434 4443 346 643 635 654 644 453 435 4534
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFhGdHa aHcGhIiBa aBiJhKfCa bCeKgEcDb cEfKhFc cFgKeJiIdGc dIhJeBd
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd dh di ei eh ef fg gh hi

Index = 593; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahd acife adfb bedihg bfh cgfi dhf
Face Topology: 4354 4463 445 43364 4564 445343 464 3363 546
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfg chid dif dfe fih fhg
Vertex Topology: 44343 435 454 444 446 463 3435 536 564 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGdBa aBcGiHfIeCa aCdIfEbDa bEeIdHiJhKgFb bFfKhAb cAgKfJiGc dGhJfHd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 594; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd adef afgd acgb bhf behigc cfihd egif fhg
Face Topology: 444 3436 3654 3454 446 434354 46344 3536 645
Vertices: abfc adb bdghe bef cfg cgd cda ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 3464 344 44543 436 465 454 443 346 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgCbBa bChHfDb bDeHhIiJgEcAb cEfJiKhCdFc eCgKiIfHe fIhKgJf
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 595; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfghd ache adb bhic cih cgifd fhg
Face Topology: 4643 4346 444354 4653 444 4536 635 63344 453
Vertices: abc acd ade aeb bedhf bfc cfig cgh chd fhi gih
Vertex Topology: 446 464 443 434 43454 446 6433 635 654 453 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhEeCa aCdEbDa bEhJiGcFb cGiKhHc cHgKiJfEdIc fJhKgGf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh de fh fi gi gh hi

Index = 596; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abd acfg aghfb behigd dfie eif fhg
Face Topology: 4345 4563 444 4364 44364 453344 4635 536 634
Vertices: abc adge aeb bef bfdc cda dfg egih ehf fig hif
Vertex Topology: 443 4445 454 456 4643 344 464 5433 536 634 336
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfEcAa aAbEdFa aFcEfGgBa aBgHhIfDbCa bDeIhKiJgGdEb dGfJiHeBd eHiKfIe fKhHgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cd df dg eg eh ef fh fi fg gi hi

Index = 597; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aec abfd acfg aghfb cehigd dfie eif fhg
Face Topology: 3445 454 4364 4464 44363 453344 4635 536 634
Vertices: abc acd adge aeb befc cfd egih ehf fhi fgd gfi
Vertex Topology: 434 444 4445 453 3564 464 5433 536 633 644 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEcAa aAbEfFdBa aBcFfJgCa aCgGhHfEbDa cEeHhIiKgJdFc dJfKiGeCd eGiIfHe fIhGgKf
Edges: ab ac ad ae be bc cf cd df dg eg eh ef fh fi fg gi hi

Index = 598; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acfg aghfb behidc die eif fhg
Face Topology: 4445 4564 4464 4463 43364 453344 435 536 633
Vertices: abc adge aeb bef bfc cda dcf dfig egih ehf fhi
Vertex Topology: 444 4435 454 456 464 444 446 4633 5333 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfEcAa aAbEfGdFa aFcGfHgBa aBgIhJfDbCa bDeJhKiHdGcEb dHiIeBd eIiKfJe fKhIgHf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg eg eh ef fh fi gi hi

Index = 599; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acg aghfb behigc dfie eif fhg
Face Topology: 4435 4564 4463 444 44364 453344 3635 536 634
Vertices: abc acd adge aeb bef bfc cfgd egih ehf fhi fig
Vertex Topology: 444 443 4345 454 456 464 4643 5433 536 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGgCa aCgHhIfEbDa bEeIhJiKgGcFb dGfKiHeCd eHiJfIe fJhHgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg eg eh ef fh fi fg gi hi

Index = 600; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acge adhfb behigc dfi eif fhg
Face Topology: 4445 4564 4464 4435 44364 453334 463 536 633
Vertices: abc ade aeb bef bfc cfgd cda dgihe fhi fig hfe
Vertex Topology: 444 445 454 456 464 4634 444 43335 633 633 365
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFgHeBa aBdHhKfDbCa bDeKhIiJgFcEb dFfJiHd eHiIfKe fIhHgJf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 601; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acge adghfb behic die eif fhg
Face Topology: 4446 4654 4454 4436 443354 46334 436 635 533
Vertices: abc acd ade aeb bef bfc cfigd dge egih ehf fhi
Vertex Topology: 444 444 446 464 465 454 45334 436 6333 635 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGgHeCa aCdHgIhJfEbDa bEeJhKiGcFb dGiIeHd eIiKfJe fKhIgGf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg de eg eh ef fh fi gi hi

Index = 602; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aefc abfd acg bghif beihgc dfhe egfi ehf
Face Topology: 443 3564 3463 344 44436 453444 3645 5463 546
Vertices: abc adgeb bef bfc cfgd cda egh ehi eif fih fhg
Vertex Topology: 344 33454 456 464 4643 433 544 543 536 634 644
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfDcAa aAbDfEdFa aFcEgBa bBgGhHiIfCb bCeIiJhKgEcDb dEfKhGeBd eGgKfJiHe eHhJfIe
Edges: ab ac ad be bf bc cf cd dg eg eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 603; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abd acge adhifb beihg dfh egfi ehf
Face Topology: 4346 4653 444 4336 444354 46343 454 6353 645
Vertices: abc acd ade aeb bef bfgdc dghe eif fih fhg hie
Vertex Topology: 443 434 446 464 465 45343 4346 635 534 543 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFdBa aBcFgGeCa aCdGhKiHfEbDa bEeHiIhJgFb dFfJhGd eGgJfIiKe eKhIfHe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cd dg de eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 604; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfd acg ahifb beihgc dfh egfi ehf
Face Topology: 4435 4564 4463 443 44364 453434 364 5363 546
Vertices: abc adghe aeb bef bfc cfgd cda ehi eif fih fhg
Vertex Topology: 444 43345 454 456 464 4633 434 543 536 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFgBa aBhHiIfDbCa bDeIiJhKgFcEb dFfKhBd eBgKfJiHe eHhJfIe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 605; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfghi aihe adb bhgc cfh cgfdi chd
Face Topology: 4643 4346 444353 4353 444 4536 645 63443 654
Vertices: abc acid ade aeb bedhf bfc cfg cgh chi dih fhg
Vertex Topology: 446 4634 443 434 43454 446 643 635 653 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIiBa aBiJhEeCa aCdEbDa bEhKgGcFb cGfKhHc cHgKfEdJiIc cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch ci di dh de fh fg gh hi

Index = 606; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfghi aihe adhb bgc cfh cgedi chd
Face Topology: 4644 4436 443353 4354 4454 436 635 63443 654
Vertices: abc ade aeb behgf bfc cfg cgh chi cida dhe hdi
Vertex Topology: 446 444 444 44533 436 633 635 653 6344 454 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHiIa aIiKhJeBa aBdJhDbCa bDgFcEb cFfDhGc cGgDeJdKiHc cHhKdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch ci di dh de eh fg gh hi

Index = 607; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abhi aife adfb bedihg bfh cgf cfd
Face Topology: 5444 44634 4533 4364 4465 544333 563 436 464
Vertices: abc acid ade aeb bef bfg bghc chfi dif dfe fhg
Vertex Topology: 454 4434 444 445 546 563 5334 4363 436 464 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiBa aBiIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIiHhKgFb bFfKhGb cGgKfHc cHfIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci di df de ef fi fh fg gh

Index = 608; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abghi aihe adhb bhg cfh cgfedi chd
Face Topology: 4544 4435 44363 4364 4464 463 536 533443 564
Vertices: abc ade aeb behf bfgc cgh chi cida dih dhe fhg
Vertex Topology: 445 444 444 4463 4335 536 563 5344 436 464 363
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGiHa aHiIhJeBa aBdJhDbCa bDhKgEb cEfKhFc cFgKfDeJdIiGc cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci di dh de eh fh fg gh hi

Index = 609; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abd acgh ahigf beg bfeihd dgie ehg
Face Topology: 4345 4363 444 4364 44363 456 435344 4635 546
Vertices: abc acd adhe aefb bfg bgdc dgh ehi eig egf gih
Vertex Topology: 443 434 4445 4534 436 4643 464 543 536 563 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFdBa aBcFgGhCa aChHiIgJfDa bDeJgEb bEfJeIiKhGdFb dGgKiHeCd eHhKgIe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 610; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abgd acgh ahigf beg cfeihd dgie ehg
Face Topology: 3445 434 4364 4464 44363 356 435344 4635 546
Vertices: abc adhe aefb bfgc cgd cda ehi eig egf gih ghd
Vertex Topology: 434 4445 4533 3364 464 444 543 536 563 634 644
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDcAa aAbDgEdFa aFcEgKhBa aBhGiHgIfCa bCeIgDb cDfIeHiJhKdEc dKgJiGeBd eGhJgHe
Edges: ab ac ad ae bf bc cg cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 611; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abgd acgh ahigf beg bfeidc die ehg
Face Topology: 4445 4364 4464 4463 43363 456 435344 435 536
Vertices: abc acd adhe aefb bfg bgc cgd dgih ehi eig egf
Vertex Topology: 444 444 4435 4534 436 464 464 4633 533 536 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhCa aChIiJgKfDa bDeKgEb bEfKeJiHdGcFb dHiIeCd eIhHgJe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cd dg dh eh ei eg ef fg gi hi

Index = 612; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afgc abgd ach ahigf beg bfeihc dgie ehg
Face Topology: 4435 4364 4463 444 44363 456 435344 3635 546
Vertices: abc adhe aefb bfg bgc cghd cda ehi eig egf gih
Vertex Topology: 444 4345 4534 436 464 4643 434 543 536 563 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEcAa aAbEgFdGa aGcFhBa aBhHiIgJfCa bCeJgDb bDfJeIiKhFcEb dFgKiHeBd eHhKgIe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cd dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 613; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abd acgh ahigfb beg dfeih dgie ehg
Face Topology: 4346 4633 444 4354 443534 465 43634 4536 645
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfgdc dgh eig egf gih hie
Vertex Topology: 443 434 4446 464 463 43543 454 635 653 534 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFdBa aBcFgGhCa aChKiHgIfEbDa bEeIgFb dFfIeHiJhGd dGgJiKeCd eKhJgHe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 614; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg ahid acife adfb bedihg bfh cgf cfd
Face Topology: 4454 4463 4335 44364 4564 445333 463 436 465
Vertices: abghc ade aeb bef bfg chfi cid cda dif dfe fhg
Vertex Topology: 44334 454 444 446 463 4363 435 454 536 564 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAhFiGdHa aHcGiIfJeBa aBdJfDbCa bDeJdIiFhKgEb bEfKhAb cAgKfFc cFfIdGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 615; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aef afgd acge bdgh bhigc cfihed egif fhg
Face Topology: 344 345 3564 3464 3464 34364 453444 4635 546
Vertices: abfc acd adeb behf cfg cgd dge egh fhi fig gih
Vertex Topology: 3354 344 3443 3445 456 464 464 464 543 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFdBa aBcFgGeCa bCdGgHhDb bDhIiJgEcAb cEfJiKhHeGdFc eHgKiIfDe fIhKgJf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh fh fi fg gi gh hi

Index = 616; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abghd ache adhf behi cih cgifed fhg
Face Topology: 3544 445 43364 4564 4464 3463 536 533444 463
Vertices: abc ade aefb bfigc cgh chd cda dhe ehf fhi gih
Vertex Topology: 435 444 4443 34335 536 564 544 464 464 463 336
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDcAa aAbDgEhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIfCa bCeIhJiDb cDiKhEc cEgKiJfIeHdFc fJhKgDf
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 617; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcd aef afgd acge bdhf behigc cfihd egif fhg
Face Topology: 344 346 3654 3454 3446 344354 46344 4536 645
Vertices: abfc acd adeb bef cfg cgd dghe ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 3364 344 3443 346 465 454 4544 446 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFdBa aBcFgGeCa bCdGhHfDb bDeHhIiJgEcAb cEfJiKhGdFc eGgKiIfHe fIhKgJf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 618; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfghi aie adif begc cfih cgi chged
Face Topology: 3634 446 434435 454 4354 3446 6453 645 63443
Vertices: abc acid ade aefb bfc cfg cgh chi die eigf gih
Vertex Topology: 436 4653 434 4443 346 644 643 635 354 4544 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGhHiBa aBiIeCa aCdIiJfDa bDeJgFcEb cFfJiKhGc cGgKiHc cHhKgJeIdBc
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch ci di de ei ef fg gi gh hi

Index = 619; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abghid acie adif beg cfih cgi chged
Face Topology: 3644 436 434354 4654 4453 344 6353 645 63444
Vertices: abc acd aefb bfgc cgh chi cid die dea gih igfe
Vertex Topology: 436 464 4433 3346 643 635 654 454 444 453 5434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCfDcAa aAbDgEhFiGdBa aBcGiHeIa aIdHiKfCa bCeKgDb cDfKiJhEc cEgJiFc cFhJgKeHdGc
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch ci cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 620; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde afc abfghd ache adhf beic cih cgied fhg
Face Topology: 3644 446 434354 4654 4454 3436 635 63344 453
Vertices: abc ade bfc cfig chd cda dhe ehif efba ghc hgi
Vertex Topology: 436 444 346 6433 654 644 454 4534 4434 356 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeIb aIfCcAa aAbCfDgJhEdFa aFcEhGeBa aBdGhHfIa bIeHiDcCb cDiKhJc cJgKiHeGdEc fHhKgDf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 621; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgd acfh aifb beihdg bfc dfi ehf
Face Topology: 5444 44634 4534 4463 4365 543343 564 463 436
Vertices: abc acd adhie aeb bef bfg bgc cgfd dfh eif fih
Vertex Topology: 454 444 44334 445 546 563 534 4364 463 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHdBa aBcHfIhCa aCiJfEbDa bEeJiKhIdHgFb bFfHcGb dIfKiCd eChKfJe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd df dh ei ef fi fh fg hi

Index = 622; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aef afgd acgh ahigb bgc cfeihd dgie ehg
Face Topology: 3445 453 4364 4464 44363 364 435344 4635 546
Vertices: abfc adhe aeb begf cfg cgd cda dgh ehi eig gih
Vertex Topology: 4334 4445 453 3563 436 464 444 464 543 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgHhBa aBhIiJgDbCa bDgEcAb cEfDeJiKhHdFc dHgKiIeBd eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg dh eh ei eg fg gi gh hi

Index = 623; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd ach ahifb beihcg bfc dfie ehf
Face Topology: 4435 4563 4363 444 44364 453443 464 3635 546
Vertices: abgc acd adhe aeb bef bfg cgf cfhd eif fih hie
Vertex Topology: 4434 443 4345 454 456 463 436 4643 536 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGfHdBa aBcHhCa aChKiIfEbDa bEeIiJhHcGgFb bFfGcAb dHfJiKeCd eKhJfIe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd dh eh ei ef fi fh fg hi

Index = 624; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd acfh ahifb beidcg bfc die ehf
Face Topology: 4445 4563 4364 4463 43364 453443 464 435 536
Vertices: abgc adhe aeb bef bfg cgf cfd cda dfih ehi eif
Vertex Topology: 4434 4435 454 456 463 436 464 444 4633 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGdHa aHcGfIhBa aBhJiKfDbCa bDeKiIdGcFgEb bEfFcAb dIiJeBd eJhIfKe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd df dh eh ei ef fi fg hi

Index = 625; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd acfh ahifb beihdg bfc dfie ehf
Face Topology: 4345 4563 434 4364 44364 453443 463 4635 546
Vertices: abgc acd adhe aeb bef bfg cgfd dfh ehi eif fih
Vertex Topology: 4433 434 4445 454 456 463 3364 464 543 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGfHhCa aChIiJfEbDa bEeJiKhHdGgFb bFfGcAb dHfKiIeCd eIhKfJe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd df dh eh ei ef fi fh fg hi

Index = 626; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd acfhe adib bihdcg bfc dfi ehf
Face Topology: 4454 4463 4365 44634 4534 433543 464 563 436
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgf cfd cda dfh dhie fih
Vertex Topology: 4434 454 444 4436 463 436 465 454 563 5334 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGdHa aHcGfIhJeBa aBdJiDbCa bDiKhIdGcFgEb bEfFcAb dIfKiJd eJhKfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd df dh de ei fi fh fg hi

Index = 627; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfd ache adhifb beicg bfc die ehf
Face Topology: 4446 4653 4354 4436 443354 46343 454 436 635
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgf cfihd dhe ehi eif
Vertex Topology: 4434 444 446 464 465 453 435 45334 436 633 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGfHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiKfEbDa bEeKiHcGgFb bFfGcAb dHiJeId eJhHfKe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf cd dh de eh ei ef fi fg hi

Index = 628; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agd ache adhifb beihg bfc dfie ehf
Face Topology: 4346 4653 434 4346 444354 46343 453 4536 645
Vertices: abgc ade aeb bef bfg cgfhd cda dhe ehi eif fih
Vertex Topology: 4433 446 464 465 453 33544 344 446 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAgFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiJfDbCa bDeJiKhFgEb bEfFcAb dFfKiIeHd eIhKfJe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dh de eh ei ef fi fh fg hi

Index = 629; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfgh ahgi aigb bgc cfeidh cgd dge
Face Topology: 4544 4435 44363 4363 4364 465 534343 564 464
Vertices: abc achd adie aeb begf bfc cfg cgh dhg dgi eig
Vertex Topology: 445 4534 4434 444 4463 435 536 563 436 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBhIgJiCa aCiKgEbDa bEgGcFb cGfEeKiJdIhHc cHgIdBc dJgKeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh dg di ei eg fg gi gh

Index = 630; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefgc abgh ahfi aifb beidhg bfc cfd dfe
Face Topology: 5444 44634 4533 4363 4365 543433 564 464 464
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgfh chda dhf dfi eif
Vertex Topology: 454 4434 445 546 563 534 4363 4344 436 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHa aHhIfJiBa aBiKfDbCa bDeKiJdIhGgEb bEfGcFb cGfIdHc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch dh df di ei ef fi fh fg

Index = 631; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefc abfghd achi aigb bgc cfeih cgd dge
Face Topology: 4644 4436 443534 4633 4354 456 63433 654 454
Vertices: abc acd adie aeb begf bfc cfg cgh chd dhgi eig
Vertex Topology: 446 464 4434 444 4453 436 635 653 634 4353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiKgEbDa bEgGcFb cGfEeKiJhHc cHgJdIc dJgKeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di ei eg fg gi gh

Index = 632; Topology = 333444456; NFace = 9; NVert = 11; NEdge = 18
Faces: bcde aefg agfhd achi aifb beihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 4544 4463 43634 4533 4364 443353 465 564 464
Vertices: abgc adie aeb bef bfg cgf cfh chd cda dhfi eif
Vertex Topology: 4435 4434 444 446 463 536 563 534 544 4363 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFfGhHdIa aIcHhJiBa aBiKfDbCa bDeKiJhGcFgEb bEfFcAb cGfJdHc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch cd dh di ei ef fi fh fg


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 13 November 2015, Last Update 13 November 2015

Not an official UW Green Bay site