Topological Data for Enneahedra with 12 vertices

333455555, 334445555, 334445555, 444444455, 333335666, 333344666, 333345566, 333355556 and 333444566

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 0; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghid acige adgbf aeb bedhc cgi chd
Face Topology: 45553 5355 55335 55355 55543 554 45535 553 535
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chi cid dihg dge
Vertex Topology: 5455 555 555 553 534 435 455 553 533 535 5335 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiJdBa aBcJiKgLeCa aCdLgGbFfDa aDeFbEa bGeLdKhHcAb cHgKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di dg de eg ef gh hi

Index = 1; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahid acihe adgbf aeb beh bgdic chd
Face Topology: 54553 53535 5535 54355 55353 555 555 53534 455
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg bgh chi cid cda dih dhge
Vertex Topology: 5554 555 553 535 535 553 535 453 435 455 535 5535
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEeFgGhAa aAhHiIdJa aJcIiKhLeBa aBdLgFbEfCa aCeEbDa bFeLhGb bGgLdKiHcAb cHhKdIc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci cd di dh de eg ef gh hi

Index = 2; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghdc abd acbhe adhif aei bih bgied ehgf
Face Topology: 53553 53553 555 53555 55543 554 545 53455 5533
Vertices: abc acd ade aef afigb bgh bhd bdc dhe ehi eif gih
Vertex Topology: 553 535 555 553 53435 535 555 553 555 554 543 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGdHcAa aAbHdBa aBcHbGhIeCa aCdIhJiKfDa aDeKiEa bEiLhFb bFgLiJeIdGb eJhLgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bd bc cd dh de eh ei ef fi gi gh hi

Index = 3; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd acfie adifb beidh bhc cgf dfe
Face Topology: 5555 45535 45335 45535 45355 55353 535 535 555
Vertices: abc ade aeb bef bfhg bgc cgh chfd cda dfi die eif
Vertex Topology: 455 455 455 555 5533 535 533 5355 554 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHfJiKeBa aBdKiLfDbCa bDeLiJdHhEb bEhGcFb cGgEfHc dJfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df di de ei ef fi fh gh

Index = 4; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd achie adifb beihg bfc cfd dfe
Face Topology: 5555 45535 45335 45335 45355 55333 555 555 555
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgfh chd dhfi eif ied
Vertex Topology: 455 455 455 455 555 553 535 5353 535 5353 535 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiLeCa aCdLiKfEbDa bEeKiJhHgFb bFfHcGb cHfJdIc dJfKeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh di de ei ef fi fh fg

Index = 5; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd ach ahifb beihg bfc cfied ehf
Face Topology: 5535 45535 45353 455 45355 55353 555 55353 555
Vertices: abc adhe aeb bef bfg bgc cgfh chd cda ehi fih ife
Vertex Topology: 455 4355 455 555 553 535 5355 553 534 553 535 355
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhBa aBhJiLfDbCa bDeLiKhGgEb bEfGcFb cGfKiJeBdHc eJhKfLe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh eh ei ef fi fh fg hi

Index = 6; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afg aghid acihe adhgf beg bfehc cgedi chd
Face Topology: 3555 435 45535 45355 45553 355 33555 55553 555
Vertices: abgc acd ade aefb cgh chi cid dih dhe ehg egf fgb
Vertex Topology: 4355 455 455 4533 555 553 535 535 555 555 553 353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfLgAa aAgEhFiGdBa aBcGiHhIeCa aCdIhJgKfDa bDeKgLb bLfKeJhEcAb cEgJeIdHiFc cFhHdGc
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 7; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhid aci aigfb beg bfeih cgi chged
Face Topology: 5535 45355 45353 455 45535 555 53553 555 53553
Vertices: abc adie aeb bef bfg bghc chi cid cda eig gih fgb
Vertex Topology: 455 4355 455 553 535 5535 535 553 534 555 553 355
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfLgFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiBa aBiJg@fDbCa bDe@gLb bLf@eJiKhFb cFgKiGc cGhKgJeBdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd di ei eg ef fg gi gh hi

Index = 8; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhid ace adihf aegb bfh bgeic che
Face Topology: 55354 54355 55533 555 53354 5535 545 53535 555
Vertices: abc acd ade aef afb bfg bgh bhc chi cied eih ehgf
Vertex Topology: 555 553 535 554 545 543 535 555 553 5353 535 5534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiJdBa aBcJeCa aCdJiKhLfDa aDeLgFbEa bFfLhGb bGgLeKiIcHb cIhKeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd de ei eh ef fg gh hi

Index = 9; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhid ace adif aehgb bfh bgfic che
Face Topology: 55345 55355 55533 554 5335 54535 555 53535 554
Vertices: abc ade aef afb bfg bgh bhc chi cied cda eihf fhg
Vertex Topology: 555 534 545 555 553 535 555 553 5343 535 4355 553
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHiIdJa aJcIeBa aBdIiKfCa aCeKhLgEbDa bEfLhFb bFgLfKiHcGb cHhKeIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd de ei ef fh fg gh hi

Index = 10; Topology = 333455555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abied ace adcif aehgb bfh bgfi che
Face Topology: 55355 55345 55353 555 53535 55435 554 5353 545
Vertices: abc acd ade aef afb bfg bgh bhic cie ced fhg hfei
Vertex Topology: 555 553 535 555 555 553 534 5435 535 553 543 4553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiLfDa aDeLhKgFbEa bFfKhGb bGgKfLiHb cHhLeIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ci ce cd de ei ef fh fg gh hi

Index = 11; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd achie adgbf aeb beihc cgid dhg
Face Topology: 44553 5355 5545 54435 55543 554 45344 4535 545
Vertices: abgc ade aef afb bfe beg cgh chd cda dhi dige gih
Vertex Topology: 5454 555 553 534 435 455 454 445 455 543 5355 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAgGhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKgFbEfCa aCeEbDa bFeKiLhGcAb cGgLiJdHc dJhLgKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh di de eg ef gi gh hi

Index = 12; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghid acige adbf aeb bdihc cgi chgd
Face Topology: 45543 5345 55345 55454 5543 544 45435 554 5355
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe bedg cgh chi cid dig gih
Vertex Topology: 5455 555 554 543 534 434 4455 553 534 545 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiJdBa aBcJiKgGeCa aCdGbFfDa aDeFbEa bGdKiLhHcAb cHgLiIc cIhLgKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di dg de ef gi gh hi

Index = 13; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg ahid acige adgbf aeb bedih cgi chgd
Face Topology: 44553 5355 5345 54455 55543 554 45543 454 4355
Vertices: abghc ade aef afb bfe beg chi cid cda dig dge gih
Vertex Topology: 54534 555 553 534 435 455 434 445 455 545 555 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGiHdIa aIcHiJgKeBa aBdKgFbEfCa aCeEbDa bFeKdJiLhAb cAgLiGc cGhLgJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci cd di dg de eg ef gi gh hi

Index = 14; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghid acie adgbf aeb beihc cgi chgd
Face Topology: 45453 5355 55344 5545 54543 554 45435 554 5354
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chi cid dige gih
Vertex Topology: 5455 554 545 553 534 435 455 553 534 544 4455 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKgGbFfDa aDeFbEa bGeKiLhHcAb cHgLiIc cIhLgKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di de eg ef gi gh hi

Index = 15; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghic abihd acgfe adf aedg bfdh bgci bhc
Face Topology: 55534 54435 55345 55443 554 5354 5454 5453 545
Vertices: abc ade aef afgb bgh bhi bic cih chgd cda dgf dfe
Vertex Topology: 555 553 534 5445 544 543 535 534 5445 555 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDgEhFiGcAa aAbGiHhIdJa aJcIgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa bDfKdIhEb bEgIcHiFb bFhHcGb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi bc ci ch cd dg df de ef fg gh hi

Index = 16; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghi aihgd acgfe adf aedg bfdch bgci bhc
Face Topology: 45534 5543 53455 55543 554 5355 44554 4553 445
Vertices: abic acd ade aef afgb bgh bhi chg cgd dgf dfe hci
Vertex Topology: 5435 555 553 534 5454 454 443 545 555 554 543 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGiAa aAiLhHgIdBa aBcIgJfKeCa aCdKfDa aDeKdJgEa bEfJdIcHhFb bFgHcLiGb bGhLcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci ch cg cd dg df de ef fg gh hi

Index = 17; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agh ahgid acie adif aeig bfich bgc cgfed
Face Topology: 35444 553 53554 5554 5454 5455 34553 355 55444
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chg cgi cid cda die eif fig
Vertex Topology: 5335 544 544 5453 353 535 555 554 545 454 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFgGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKfCa aCeKiLgDa bDfLiGcFhEb bEgFcAb cGgLfKeJdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cg ci cd di de ei ef fi fg gi gh

Index = 18; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh aid acie adigf aegb bfeih bgi chged
Face Topology: 43454 5453 554 5355 54554 5554 44553 455 33554
Vertices: abhic acd ade aef afb bfg bgh die eig egf gih idc
Vertex Topology: 54353 534 545 554 544 445 453 455 555 554 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiLdBa aBcLiHeCa aCdHiIgJfDa aDeJgFbEa bFfJeIiKhGb bGgKiAb cAhKgIeHdLc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 19; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghi aid acie adihf aehg bfh bgfei bhedc
Face Topology: 43454 5355 554 5355 54554 5553 445 43455 45543
Vertices: abic ade aef afgb bgh bhi cid cda die eih ehf fhg
Vertex Topology: 5453 545 554 5434 435 455 354 345 455 555 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJhKfCa aCeKhLgDa bDfLhEb bEgLfKeJiFb bFhJeIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 20; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abghd achi aihf aehgb bfc cfeid dhe
Face Topology: 45445 5535 54354 5553 5355 54534 455 55434 454
Vertices: abc acd adie aef afb bfg bgc cgfh chd dhi eih ehf
Vertex Topology: 545 554 5434 545 554 453 435 5355 554 453 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiKhLfDa aDeLhHgFbEa bFfHcGb cHfLeKiJdIc dJhKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch cd dh di ei eh ef fh fg hi

Index = 21; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agh ahid acie adigf aeg bfeih bgic chged
Face Topology: 34453 554 5454 5455 54553 555 33554 3554 44554
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chi cid cda die eig egf gih
Vertex Topology: 5344 545 553 5353 354 445 454 445 455 555 553 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJgKfCa aCeKgDa bDfKeJiLhEb bEgLiFcAb cFhLgJeIdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 22; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agc abghd ache adhif aei bihc cgied ehgf
Face Topology: 35453 545 53454 5555 54543 554 3455 54454 5543
Vertices: abc acd ade aef afigb bgc cgh chd dhe ehi eif gih
Vertex Topology: 535 554 545 553 53443 345 545 554 455 554 543 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiKfDa aDeKiEa bEiLhGcFb cGgLiJeIdHc eJhLgEfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd dh de eh ei ef fi gi gh hi

Index = 23; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg aghid aci aihf aehgb bfhc cgfei ched
Face Topology: 35345 554 54543 554 5455 54543 3555 54544 5543
Vertices: abgc adie aef afb bfg cgh chi cid cda ehf fhg hei
Vertex Topology: 5345 5344 545 553 354 545 554 543 535 455 554 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHiBa aBiLhJfCa aCeJhKgEbDa bEfKhFcAb cFgKfJeLiGc cGhLeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd di ei eh ef fh fg gh hi

Index = 24; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahi aige adgbf aeb bedih bgic chgd
Face Topology: 53453 53554 544 5455 54553 555 55444 5543 3454
Vertices: abhc acid ade aef afb bfe beg bgh chi dig dge gih
Vertex Topology: 5543 5344 545 553 535 535 555 554 344 445 455 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIiBa aBiJgKeCa aCdKgGbFfDa aDeFbEa bGeKdJiLhHb bHgLiIcAb cIhLgJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci di dg de eg ef gi gh hi

Index = 25; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghi aid acihe adhgf aeg bfeh bgedi bhdc
Face Topology: 43553 5454 545 53455 55543 554 4355 44554 4553
Vertices: abic acd aef afgb bgh bhi cid dih dhe dea ehg egf
Vertex Topology: 5443 535 553 5344 445 454 345 545 555 555 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDgEhFiAa aAiGdBa aBcGiHhIeJa aJdIhKgLfCa aCeLgDa bDfLeKhEb bEgKeIdHiFb bFhHdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 26; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghi aid acige adgf aegb bfedh bgi bhdc
Face Topology: 53544 54534 545 53454 5554 5455 54453 554 5353
Vertices: abic ade afb bfg bhi cid cda dihg dge egf efa ghb
Vertex Topology: 5543 554 545 545 534 345 355 5435 554 454 445 535
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeKfCb aCfDgLhEiAa aAiFdGa aGcFiHgIeBa aBdIgJfKa aKeJgDbCa bDfJeIdHhLb bLgHiEb bEhHdFcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di dg de eg ef fg gh hi

Index = 27; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhid aci aigf aegb bfeih bgc cged
Face Topology: 55344 54535 55343 554 5454 5455 54443 555 5543
Vertices: abc acd adie aef afb bfg bgh bhc chgi cid eig egf
Vertex Topology: 555 553 5344 544 545 545 553 535 5354 543 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiJdBa aBcJiCa aCiKgLfDa aDeLgFbEa bFfLeKiIhGb bGgIcHb cIgKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd di ei eg ef fg gi gh

Index = 28; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agc abghd acie adif aeig bfihc cgi dhgfe
Face Topology: 35444 555 53534 5554 5454 5455 34535 555 43544
Vertices: abc ade aef afgb bgc cgh chid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 535 544 544 5453 355 553 5354 545 454 454 455 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJiKgDa bDfKiLhFcEb cFgLiGc dGhLgKfJeId
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 29; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achge adgif aeib biedh bgdc egf
Face Topology: 43554 5454 545 53455 55534 5534 43554 4553 554
Vertices: abhc acd ade aef afb bfig bgh chd dhg dge egi eif
Vertex Topology: 5443 535 555 554 544 4435 454 345 545 555 553 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIgJeCa aCdJgKiLfDa aDeLiFbEa bFiKeJdIhGb bGgIdHcAb eKgFfLe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh dg de eg ei ef fi gi gh

Index = 30; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achge adif aeigb bfidh bgdc egf
Face Topology: 43545 5554 545 53454 5535 54354 45354 4553 455
Vertices: abhc ade aef afb bfg bgh chd cda dgie eif fig gdh
Vertex Topology: 5443 554 545 554 455 454 345 355 5534 435 535 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhLgIeBa aBdIiJfCa aCeJiKgEbDa bEfKiIdLhFb bFgLdGcAb eIgKfJe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh dg de ei ef fi fg gi gh

Index = 31; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd ache adgif aeigb bfieh bgdc egf
Face Topology: 43455 5554 544 5345 54535 55354 45354 4543 555
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgh chd dhge egi eif fig
Vertex Topology: 5443 534 545 555 554 455 454 344 4455 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIgJiKfDa aDeKiLgFbEa bFfLiJeIhGb bGgIdHcAb eJgLfKe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eg ei ef fi fg gi gh

Index = 32; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg aghd achie adif aeigb bfic cid dhgfe
Face Topology: 34545 554 5435 54354 5555 54543 3554 455 53454
Vertices: abgc ade aef afb bfg cgih chd cda dhi die fig ife
Vertex Topology: 5344 554 545 553 354 4453 435 455 535 554 554 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiLfCa aCeLiKgEbDa bEfKiFcAb cFiIdGc dIhFgKfLeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh di de ei ef fi fg gi hi

Index = 33; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd acfe adfb bedig bfihc cgi fhg
Face Topology: 5544 44555 45534 4554 4455 54435 55335 553 535
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chifd dfe gih igf
Vertex Topology: 455 454 444 445 545 555 555 553 53354 454 533 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIiLgFb bFfLiKhHcGb cHgKiIc fIhKgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 34; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abghd acie adif aeigb cfih cgi dhgfe
Face Topology: 35445 555 53434 5554 5455 54543 5553 545 43454
Vertices: abc ade aef afb bfgc cgh chid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 535 544 545 553 3545 543 5354 545 454 455 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJiKgEbDa cEfKiLhFc cFgLiGc dGhLgKfJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 35; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfd acfgh ahgib bigdc dfieh dge egf
Face Topology: 4455 4554 4455 44553 43534 43554 55353 555 555
Vertices: abc acd adhe aeb beif bfc cfd dfg dgh ehg egi fig
Vertex Topology: 444 445 4535 454 4535 454 455 555 553 535 553 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGfHgIhCa aChJgKiEbDa bEiLgHdGcFb dHfLiKeJhId dIgJeCd eKgLfEe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg dh eh eg ei fi fg gi gh

Index = 36; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd achfe adfb bedig bfic cid fhg
Face Topology: 5554 44545 45435 45354 4555 54534 5535 535 534
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgih chd cda dhif dfe fig
Vertex Topology: 455 454 445 545 554 545 5433 535 554 5335 554 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJfKeBa aBdKfDbCa bDeKdJiLgEb bEfLiGcFb cGiJdHc fJhGgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh df de ef fi fg gi hi

Index = 37; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgd achie adihb bhgc cfh dgfei dhe
Face Topology: 4555 4545 44435 45535 45354 4535 545 53453 555
Vertices: abc acd ade aeb behf bfc cfg cghd dhi die eih fhg
Vertex Topology: 445 455 455 454 4554 445 543 5355 553 535 535 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiKhEbDa bEhLgGcFb cGfLhHc dHgLfEeKiId dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dh di de ei eh fh fg gh hi

Index = 38; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd acfie adib bidhg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5554 44545 45435 45534 4535 53534 5535 545 554
Vertices: abc ade aeb beif bfg bgc cgh chfd cda dfi die fhg
Vertex Topology: 455 454 445 5435 554 545 543 5355 554 553 534 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHfJiKeBa aBdKiDbCa bDiJdHhLgEb bEfLhGcFb cGgLfHc dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 39; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhid acihe adgfb beg bfeh cgdi chd
Face Topology: 5555 45345 45435 45345 45435 554 5354 5453 545
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chi cid dih dhge egf
Vertex Topology: 455 455 455 455 553 534 5445 543 535 534 5445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKgLfEbDa bEeLgFb bFfLeKhGb cGgKdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 40; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abghi aihge adgfb beg cfedh cgdi chd
Face Topology: 4555 4535 44543 43455 45534 455 53554 5553 545
Vertices: abc acid aeb bef bfgc cgh chi dih dhg dge dea egf
Vertex Topology: 445 4535 454 453 4355 554 543 534 545 555 554 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGiBa aBiHhIgJeKa aKdJgLfDbCa bDeLgEb cEfLeJdIhFc cFgIdHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci di dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 41; Topology = 334445555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afghd achgi aifb beigc cfidh cgd dgfe
Face Topology: 3554 445 45535 45354 4453 34455 55453 555 5554
Vertices: abfc acd adie aeb bef cfg cgh chd dgi eif fig gdh
Vertex Topology: 4355 455 4544 443 345 555 553 535 554 445 545 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhLgIiCa aCiJfEbDa bEeJiKgFcAb cFfKiIdLhGc cGgLdHc dIgKfJeCd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 42; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achi aigf aegb bfeih bgidc dhge
Face Topology: 43444 5455 554 5354 5454 5454 44445 45443 4554
Vertices: abhc adie aef afb bfg bgh chd cda dhi eig egf gih
Vertex Topology: 5453 5444 544 544 445 455 354 345 454 445 454 545
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhIiBa aBiJgKfCa aCeKgEbDa bEfKeJiLhFb bFgLiIdGcAb dIhLgJeBd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di ei eg ef fg gi gh hi

Index = 43; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghi aife adfb bedig bfihc cgi chgfd
Face Topology: 4444 4455 4535 4554 4454 44455 45534 455 43554
Vertices: abgc acid ade aeb bef bfg cgh chi dif dfe fig gih
Vertex Topology: 4454 4454 444 444 445 455 453 435 455 454 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHiBa aBiIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIiKgFb bFfKiLhGcAb cGgLiHc cHhLgKfIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci di df de ef fi fg gi gh hi

Index = 44; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abghd achi aigf aegb bfeic cid dhge
Face Topology: 45444 5455 54534 5534 5454 5454 44445 544 4354
Vertices: abc acd adie aef afb bgc cgih chd dhi eig egf fgb
Vertex Topology: 545 554 5444 544 544 455 5543 534 434 445 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfLgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhIiCa aCiJgKfDa aDeKgLbEa bLfKeJiGcFb cGiIdHc dIhGgJeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch cd dh di ei eg ef fg gi hi

Index = 45; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghid acfe adfb bedig bfihc cgi chgf
Face Topology: 4544 4455 45344 4554 4454 44445 45435 554 5355
Vertices: abgc ade aeb bef bfg cgh chi cifd cda dfe fig gih
Vertex Topology: 4455 444 444 445 455 553 534 5454 544 454 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHiKgEb bEfKiLhFcAb cFgLiGc cGhLgKfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 46; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhid acfe adfb bedig bfih cgi chgf
Face Topology: 5544 44545 45344 4554 4455 54444 5543 544 5345
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chi cifd fig gih gih
Vertex Topology: 455 454 444 445 545 554 5435 534 5454 544 443 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIdBa aBcIf@eCa aCd@fEbDa bEe@dIiJgFb bFfJiLhGb cGgLiHc cHhLgJfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 47; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afghd achie adib bigc cfih cgid dhgfe
Face Topology: 3554 444 44445 45454 4553 3545 5454 5455 54444
Vertices: abfc ade aeb beif cfg cgh chd cda dhi die fig gih
Vertex Topology: 4345 454 443 3454 544 544 545 554 545 554 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfAa aAfEgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiDbCa bDiKgEcAb cEfKiLhFc cFgLiIdGc dIhLgKfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh di de ei fi fg gi gh hi

Index = 48; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgd acghe adhb bhic cihd dgife fhg
Face Topology: 4554 4445 44445 45454 4554 4535 5355 54344 454
Vertices: abc acd ade aeb behf bfc cfig cgd dgh dhe fhi gih
Vertex Topology: 445 455 454 444 4454 445 5434 545 545 554 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHgIhJeCa aCdJhEbDa bEhKiGcFb cGiLhIdHc dIgLiKfEeJd fKhLgGf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh de eh fh fi gi gh hi

Index = 49; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd ache adfb beig bfihc cgid fhg
Face Topology: 5544 44455 45544 4544 4445 5435 54345 5534 445
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh chd cda dhife fig gih
Vertex Topology: 455 444 445 544 545 555 554 544 544 44344 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJeBa aBdJfDbCa bDeJiKgEb bEfKiLhGcFb cGgLiJdHc fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh de ef fi fg gi gh hi

Index = 50; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg agfhd achie adib bihcg bfc cfid dhfe
Face Topology: 4554 4453 43545 45444 4544 44453 455 5545 5454
Vertices: abgc acd ade aeb beif bfg cgf cfh chd dhi die fih
Vertex Topology: 4435 455 454 444 4445 453 535 554 545 544 544 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGfHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiEbDa bEiLhHcGgFb bFfGcAb cHfLiJdIc dJhLfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch cd dh di de ei fi fh fg hi

Index = 51; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghid acife adfb bedih bhc cgfi chfd
Face Topology: 4554 4453 43445 45454 4554 44544 445 5354 5455
Vertices: abgc ade aeb bef bfhg cgh chi cid cda dif dfe fih
Vertex Topology: 4435 454 444 445 4543 534 544 545 554 545 554 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHiJfKeBa aBdKfDbCa bDeKdJiLhEb bEhFcAb cFgEfLiGc cGhLfJdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd di df de ef fi fh gh hi

Index = 52; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abghd achgi aifb beig cfidh cgd dgfe
Face Topology: 4554 4445 44535 45354 4444 4445 54453 555 5544
Vertices: abc acd adie aeb bef bfgc cgh chd dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 445 455 4544 444 444 4455 553 535 535 554 444 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhIgJiCa aCiKfEbDa bEeKiLgFb cFfLiJdIhGc cGgIdHc dJgLfKeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch cd dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 53; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgd acghi aifb beihc chd dgfi dhfe
Face Topology: 4554 4455 44535 45344 4454 44445 545 5354 5454
Vertices: abc adie aeb bef bfc cfhg cgd cda dhi eif fih ghd
Vertex Topology: 445 4544 444 445 455 5543 535 554 544 445 544 345
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGdHa aHcGgLhIiBa aBiJfDbCa bDeJiKhFcEb cFhLdGc dLgFfKiId dIhKfJeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh di ei ef fi fh gh hi

Index = 54; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgh ahgi aifb beigc cfidh cgd dgfe
Face Topology: 4544 4455 44553 4354 4454 44455 55443 554 4554
Vertices: abc achd adie aeb bef bfc cfg cgh dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 445 4534 4444 444 445 455 555 553 435 454 445 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBhIgJiCa aCiKfEbDa bEeKiLgGcFb cGfLiJdIhHc cHgIdBc dJgLfKeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 55; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgh ahgie adib bigc cfidh cgd dgfe
Face Topology: 4554 4445 44453 43544 4544 4455 54453 555 5544
Vertices: abc ade aeb beif bfc cfg cgh chda dgi die fig gdh
Vertex Topology: 445 454 444 4444 445 545 553 5354 554 544 445 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHa aHhLgIiJeBa aBdJiDbCa bDiKgFcEb cFfKiIdLhGc cGgLdHc dIgKfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 56; Topology = 344444555; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgh ahie adifb beigc cfih cgd dgfe
Face Topology: 4545 4555 44543 4345 44454 45445 5543 544 4455
Vertices: abc achd ade aeb bef bfc cfg cgh dhgi eif ied gdh
Vertex Topology: 445 4534 445 454 455 455 554 543 4344 545 454 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBhIiKeCa aCdKiJfEbDa bEeJi@gGcFb cGf@iIhHc cHgLdBc dIg@fJeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh di de ei ef fi fg gi gh

Index = 57; Topology = 444444455; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghd achi aifb beihg bfhc cgfid dhfe
Face Topology: 4444 4454 4454 4454 4454 44454 4554 44544 4554
Vertices: abgc acd adie bef bfg cgh chd dhi eif eba fih fhg
Vertex Topology: 4444 444 4444 445 454 445 454 454 445 444 545 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeJb aJeDfEgAa aAgFhGdBa aBcGhHiCa aCiIfDbJa bDeIiKhLgEb bEfLhFcAb cFgLfKiHdGc dHhKfIeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd dh di ei ef fi fh fg gh hi

Index = 58; Topology = 444444455; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgh ahid acfe adfb bedig bfih bgic chgf
Face Topology: 5444 44544 4444 4454 4455 54444 5544 5444 4445
Vertices: abhc ade aeb bfg bgh chi cifd cda dfe efb fig gih
Vertex Topology: 4544 444 445 554 544 444 4454 444 454 455 544 444
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeJfDgEhAa aAhFiGdHa aHcGfIeBa aBdIfJbCa bJeIdGiKgDb bDfKiLhEb bEgLiFcAb cFhLgKfGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 59; Topology = 444444455; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgh ahie adib bigc cfih cgid dhgfe
Face Topology: 4544 4445 44444 4454 4454 4545 5454 5454 44444
Vertices: abc achd ade aeb beif bfc cfg cgh dhi die gih igf
Vertex Topology: 445 4544 444 444 4454 445 544 544 445 454 454 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBhIiJeCa aCdJiEbDa bEiLgGcFb cGfLiKhHc cHgKiIdBc dIhKgLfEeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh di de ei fi fg gi gh hi

Index = 60; Topology = 333335666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgeid aci aicgf aeg afechb bgc ced
Face Topology: 363536 663 636533 663 63663 656 635633 366 653
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh cge cei cid egf gch
Vertex Topology: 6336 663 6335 653 636 663 363 665 653 633 563 663
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhLgHeIiJdBa aBcJiCa aCiIcHgKfDa aDeKgEa aEfKeHcLhGbFa bGgLcAb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ce ci cd di ei eg ef fg gh

Index = 61; Topology = 333335666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfdi aid acibfe adf aedbhg afh bgf bdc
Face Topology: 536363 63663 636 633563 666 636533 663 536 563
Vertices: abic ade aef afg aghb bhf bfd bdi cid cda dfe fhg
Vertex Topology: 6533 663 636 663 6335 536 566 563 336 366 663 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFfGdHiAa aAiIdJa aJcIiHbGfKeBa aBdKfCa aCeKdGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bd bi ci cd di df de ef fh fg gh

Index = 62; Topology = 333335666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abfied ace adcif aeichg afh bgf cfe
Face Topology: 363563 636 636353 665 63636 653633 663 336 665
Vertices: abc acd ade aef afg aghb bhfc cfi cie ced eif fhg
Vertex Topology: 636 663 635 656 663 6333 3366 663 635 653 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGfHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKfDa aDeKiHcGhLgEa aEfLhFa bFgLfGb cHfKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc cf ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 63; Topology = 333335666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abghid ace adi aig afihcb cgi chgfe
Face Topology: 363336 666 636353 663 635 656 635363 665 63633
Vertices: abc ade aeif afg agb bgc cgh chi cied cda fig gih
Vertex Topology: 636 633 6353 636 663 366 663 635 6533 636 356 653
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIeBa aBdIiCa aCiKgDa aDfKiLhGcFbEa cGgLiHc cHhLgKfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch ci cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 64; Topology = 333335666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhifd ace adf aecihg afh bgfic chf
Face Topology: 363363 656 635363 663 636 636353 665 33636 656
Vertices: abc acd ade aef afg aghb bhc cif cfed fih fhg hic
Vertex Topology: 636 663 633 636 663 6353 356 636 6633 635 653 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhLiHfIdBa aBcIeCa aCdIfDa aDeIcHiJhKgEa aEfKhFa bFgKfJiLcGb cLhJfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci cf cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 65; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfedc abd acbe adbf aebhig afi bif fhg
Face Topology: 634463 636443 664 6364 6466 646333 663 636 633
Vertices: abc ade aef afg agihb bhf bfe bed bdc cda fhi fig
Vertex Topology: 663 644 646 663 63336 636 664 644 643 346 633 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFfGeHdIcAa aAbIdJa aJcIbHeBa aBdHbGfCa aCeGbFhKiLgDa aDfLiEa bEiKfFb fKhEgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf be bd bc cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 66; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgd acgfie adi aidg afdchb bgc dfe
Face Topology: 346346 663 6366 646433 663 6366 646433 364 643
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgd dgf dfi die
Vertex Topology: 6334 646 663 6334 646 663 363 436 466 664 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgJfKiLeCa aCdLiDa aDiKdJgEa aEfJdIcHhGbFa bGgHcAb dKfDeLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg df di de ei fi fg gh

Index = 67; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhfed ace adcf aechig afi bifc fhg
Face Topology: 363463 646 634643 664 6366 646433 663 3366 643
Vertices: abc ade aef afg agihb bhc chf cfe ced cda fhi fig
Vertex Topology: 636 634 646 663 63343 346 646 664 643 636 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFhGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGhKiLgDa aDfLiEa bEiKfGcFb fKhEgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cf ce cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 68; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgied ace adci aig afichb bgc cgfe
Face Topology: 363436 663 636443 664 6364 646 634633 366 6634
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgi cie ced fig
Vertex Topology: 6336 663 634 6443 636 663 363 636 664 644 643 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiDa aDiLgEa aEfLiIcHhGbFa bGgHcAb cIgLfDeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci ce cd de ei fi fg gi gh

Index = 69; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahdc abd acbhfe adf aedhig afi bifd fhg
Face Topology: 436363 6463 646 634463 666 636433 663 4366 643
Vertices: abc ade aef afg agihb bhd bdc cda dhf dfe fhi fig
Vertex Topology: 643 663 636 663 63344 446 463 366 646 663 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFhIfJeBa aBdJfCa aCeJdIhKiLgDa aDfLiEa bEiKfIdFb fKhEgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd dh df de ef fh fi fg gi hi

Index = 70; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd achgie adi aig afidhb bgdc dgfe
Face Topology: 336336 664 646 634643 664 646 634643 3663 6633
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chd dhg dgi die fig
Vertex Topology: 6343 636 663 6343 636 663 364 346 646 664 643 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHhIgJiKeCa aCdKiDa aDiLgEa aEfLiJdIhGbFa bGgIdHcAb dJgLfDeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 71; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahifed ace adcf aecibg afb bic chf
Face Topology: 463463 6363 633643 664 6366 646343 664 436 636
Vertices: abhc ade aef afg agb bgf bfih chi cif cfe ced cda
Vertex Topology: 6436 634 646 663 634 436 4633 633 636 664 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiGbFgDa aDfFbEa bGiHcAb cHhGfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cf ce cd de ef fi fg hi

Index = 72; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfhid ace adif aehcbg afb cfi che
Face Topology: 463463 6366 646333 664 6336 643643 664 663 634
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfc cfh chi cied eihf
Vertex Topology: 646 663 634 646 663 634 436 466 663 633 6343 4336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJiKdBa aBcKeCa aCdKiLfDa aDeLhIcHbGgEa aEfGbFa cIfLiJc cJhLeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci cd de ei ef fh fg hi

Index = 73; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abhfid ace adif aeichg afb bfc cfe
Face Topology: 463463 6336 643633 664 6336 643633 664 466 664
Vertices: abc ade aef afg agb bgfh bhc chf cfi cied cda eif
Vertex Topology: 646 634 646 663 634 4363 436 636 663 6343 636 436
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHfIiJdKa aKcJeBa aBdJiLfCa aCeLiIcHhFgDa aDfFbEa bFfHcGb cIfLeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cf ci cd de ei ef fi fh fg

Index = 74; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahfied ace adci aichbg afb bfc cfe
Face Topology: 463463 6363 636343 664 6363 636343 664 466 664
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgf bfh chf cfi cie ced
Vertex Topology: 6436 663 634 6436 663 634 436 463 636 663 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIfJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiDa aDiJcIhHbGgEa aEfGbFa bHfIcAb cJfDeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cf ci ce cd de ei fi fh fg

Index = 75; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfc abfied ace adci aicbhg afh bgf cfe
Face Topology: 463463 6366 646343 664 6363 636433 663 436 664
Vertices: abc ade aeif afg aghb bhf bfc cfi cie ced cda fhg
Vertex Topology: 646 634 6436 663 6334 436 466 663 634 643 636 633
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEhFfGcAa aAbGfHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiCa aCiHcGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb cHfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc cf ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 76; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abghed ace adci aig afihcb cgi ehgf
Face Topology: 363436 666 636343 664 6364 646 634363 664 4363
Vertices: abc acd ade aeif afg agb bgc cgh chie fig gih fhg
Vertex Topology: 636 663 634 6443 636 663 366 663 6344 346 643 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHhIe@dBa aBc@eCa aCd@cIiDa aDiJgEa aEfJiKhHcGbFa cHgKiIc eIhKgJfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch ce cd de ei fi fg gi gh hi

Index = 77; Topology = 333344666; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abifed ace adcf aecihg afh bgfi chf
Face Topology: 363463 646 633643 664 6366 646343 664 3363 646
Vertices: abc ade aef afg aghb bhic cif cfe ced cda fih fhg
Vertex Topology: 636 634 646 663 6343 3436 636 664 643 636 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFcAa aAbFiGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGiKhLgDa aDfLhEa bEgLfKiFb cFhKfGc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ci cf ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 78; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aihd achfe adf aedhg afh bgfdci bhc
Face Topology: 345353 663 6365 64653 655 63563 656 335543 364
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih chd dhf dfe fhg
Vertex Topology: 6334 645 653 635 653 6363 363 436 465 565 553 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIdBa aBcIhJfKeCa aCdKfDa aDeKdJhLgEa aEfLhFa bFgLfJdIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cd dh df de ef fh fg gh hi

Index = 79; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihed ace adchf aeh ahb bgfeci bhc
Face Topology: 453533 6363 63653 655 63563 656 664 433553 465
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh cih che ced cda ehf hib
Vertex Topology: 6435 635 653 6363 634 436 536 565 553 536 563 634
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhLiAa aAiGhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHhKfCa aCeKhDa aDhFbEa bFgDfKeHcGiLb bLhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de eh ef fh gh hi

Index = 80; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhd achfe adf aedhig afi bifdc fhg
Face Topology: 345363 654 6355 64563 656 635533 663 33654 653
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhf dfe fhi fig
Vertex Topology: 634 645 653 636 663 63353 354 455 556 563 653 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIfJeCa aCdJfDa aDeJdIhKiLgEa aEfLiFa bFiKfIdHcGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh df de ef fh fi fg gi hi

Index = 81; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aihed ace adchgf aeg afeh bgeci bhc
Face Topology: 353634 653 63563 656 635543 664 6365 34653 355
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cih che ced cda ehg egf
Vertex Topology: 6335 636 663 634 6453 353 535 556 563 536 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa bEgKeHcGiFb bFhGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch ce cd de eh eg ef fg gh hi

Index = 82; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aihfed ace adcf aechg afh bgfci bhc
Face Topology: 363453 653 635543 664 6365 64653 655 33563 356
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cih chf cfe ced fhg
Vertex Topology: 6336 663 634 645 653 6353 353 635 655 654 643 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHhIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIhLgEa aEfLhFa bFgLfIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ch cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 83; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgid aci aif aeig afichb bgc cgfed
Face Topology: 353346 663 63653 655 654 6356 645533 365 56433
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgi cid cda eif fig
Vertex Topology: 6335 6353 634 646 663 363 536 565 553 536 354 456
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKiLgDa aDfLiHcGhFbEa bFgGcAb cHgLfKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di ei ef fi fg gi gh

Index = 84; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfhei aie adich ahcbg afb cfe ced
Face Topology: 463553 6356 645353 635 63363 63643 654 655 653
Vertices: abc acid ade aehf afg agb bgf bfc cfh che cei die
Vertex Topology: 646 6633 635 6535 653 634 435 456 653 635 653 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJeKiBa aBiLeCa aCdLiKcJhDa aDhIcHbGgEa aEfGbFa cIfDeJc cKeLdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ce ci di de ei eh fh fg

Index = 85; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfedi aid acibe adbf aebhg afh bgf bdc
Face Topology: 635453 635453 635 63364 6565 64633 653 635 653
Vertices: abic acd aef afg aghb bhf bfe bed bdi cid dea fhg
Vertex Topology: 6633 635 645 653 6336 635 654 645 653 335 546 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEhFfGeHdIiAa aAiJdBa aBcJiIbHeKa aKdHbGfCa aCeGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf be bd bi ci cd di de ef fh fg gh

Index = 86; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgfd acfi aif aeidcg afchb bgc dfe
Face Topology: 354365 653 63564 6563 636 633455 66533 355 463
Vertices: abhc adie afg agb bgh chg cgf cfd cda dfi eif efa
Vertex Topology: 6335 6433 665 653 353 535 556 564 546 463 336 366
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeLfCgDb aDgEhAa aAhFgGfHdIa aIcHfJiBa aBiKfLa aLeKiJdHcGgCa aCfGcFhEbDa bEgFcAb dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cf cd df di ei ef fi fg gh

Index = 87; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agedh aid acihbe adbgf aeg afeb bdi chd
Face Topology: 536534 64563 636 633355 66543 654 6355 563 336
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bge bed bdh cid dih egf
Vertex Topology: 65333 636 665 653 634 645 545 556 563 336 633 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHdIhAa aAiJdBa aBcJiKhIbHeCa aCdHbGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bIdKiAb cAhKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bh ci cd di dh de eg ef fg hi

Index = 88; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgfi aife adf aedicg afchb bgc cfd
Face Topology: 354365 653 63563 6363 646 634355 66533 355 564
Vertices: abhc acid aef afg agb bgh chg cgf cfi dif dfe dea
Vertex Topology: 6335 6534 636 665 653 353 535 556 563 436 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHfIiBa aBiJfKeLa aLdKfCa aCeKdJiIcHgDa aDfHcGhFbEa bFgGcAb cIfJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cf ci di df de ef fi fg gh

Index = 89; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgid acie adi aig afichb bgc cgfed
Face Topology: 354336 663 63654 6553 645 656 635533 365 56334
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgi cid die fig
Vertex Topology: 6335 654 643 6353 636 663 363 536 565 554 453 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiDa aDiLgEa aEfLiIcHhGbFa bGgHcAb cIgLfDeKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di de ei fi fg gi gh

Index = 90; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agehi aih ahe adhbgf aeg afeb bedci bhc
Face Topology: 533634 64653 635 656 635543 664 6365 56333 553
Vertices: abic achd aef afg agb bge beh bhi cih dhe dea egf
Vertex Topology: 6533 6353 663 634 645 546 565 553 335 356 366 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFeGhHiAa aAiIhBa aBhJeKa aKdJhGbFgLfCa aCeLgDa aDfLeFbEa bGeJdBcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch dh de eh eg ef fg hi

Index = 91; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhdi aid acibh ahf aehbg afb bfed bdc
Face Topology: 635353 635453 635 63364 645 63463 656 6535 653
Vertices: abic acd adhe aef afg agb bgf bfh bhd bdi cid ehf
Vertex Topology: 6633 635 6543 635 653 636 635 654 645 653 335 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIdJiAa aAiKdBa aBcKiJbIhCa aChLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeCdIb bJdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bd bi ci cd di dh eh ef fh fg

Index = 92; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghedi aid acibe adbhf aeh ahb bgfe bdc
Face Topology: 635533 634553 635 63365 65643 654 646 6335 653
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhe bed bdi cid cda ehf
Vertex Topology: 6633 655 653 6343 636 634 645 655 653 335 356 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGeHdIiAa aAiJdKa aKcJiIbHeBa aBdHbGhLfCa aCeLhDa aDhFbEa bFgDfLeGb bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh be bd bi ci cd di de eh ef fh gh

Index = 93; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfehi aie adhcf aecbg afb cei chd
Face Topology: 463553 6356 645533 635 63365 65643 654 653 633
Vertices: abc acid ade aef afg agb bgf bfc cfe ceh chi dihe
Vertex Topology: 646 6633 635 655 653 634 435 456 655 653 633 3335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIeJhKiBa aBiLeCa aCdLhJcIfDa aDeIcHbGgEa aEfGbFa cJeLiKc cKhLdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ce ch ci di de eh ef fg hi

Index = 94; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg ahd achgie adigbf aeb beidh cgd dge
Face Topology: 43663 5365 536 533536 563543 564 46363 356 656
Vertices: abghc acd aef afb bfe beg chd dhg dgi die dea eig
Vertex Topology: 54533 536 563 534 436 465 336 635 653 636 665 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDfEeFgAa aAhGdBa aBcGhHgIiJeKa aKdJiLgFbEfCa aCeEbDa bFeLiIdHhAb cAgHdGc dIgLeJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh dg di de ei eg ef gi gh

Index = 95; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfc abfid ace adif aeicbh ahb bgf cfe
Face Topology: 553463 63365 65633 654 6336 643553 635 536 564
Vertices: abc ade afhg agb bgh bhf bfc cfi cied cda eif efa
Vertex Topology: 655 634 6633 635 533 536 565 563 5343 536 436 466
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeLfCgDb aDgEhFfGcAa aAbGfHiIdJa aJcIeBa aBdIiKfLa aLeKiHcGbFhCa aChEbDa bEgCfFb cHfKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci cd de ei ef fi fh gh

Index = 96; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfc abfid aci aif aecbhg afhb bgf ced
Face Topology: 553364 64365 65633 653 636 635534 6635 546 533
Vertices: abc acd adie aef afg agb bgh bhf bfc cfei cid fhg
Vertex Topology: 655 653 6333 636 664 645 543 536 565 5633 533 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIfJiKdBa aBcKiCa aCiJfDa aDeJcIbHhLgEa aEfLhGbFa bGgLfHb cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci cd di ei ef fh fg gh

Index = 97; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abgehd achi aicgf aeg afecb cid dhe
Face Topology: 364535 656 635534 6633 63653 655 63563 634 435
Vertices: abc adie aef afg agb bgc cge ceih chd cda dhi egf
Vertex Topology: 636 6435 653 635 653 356 655 6533 634 646 433 553
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGeHhIdJa aJcIhKiBa aBiHcGgLfCa aCeLgDa aDfLeGcFbEa cHiKdIc dKhHeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ce ch cd dh di ei eg ef fg hi

Index = 98; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abgehi aih ahcgf aeg afecb cedi chd
Face Topology: 363535 656 635543 634 64653 655 63563 6533 643
Vertices: abc acid adhe aef afg agb bgc cge ceh chi egf hdi
Vertex Topology: 636 6633 6345 653 635 653 356 655 654 643 553 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGgHeIhJiBa aBiLhCa aChIcHgKfDa aDeKgEa aEfKeHcGbFa cIeCdLiJc cJhLdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ce ch ci di dh eh eg ef fg hi

Index = 99; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfi aid acife adf aedbhg afhb bgf bdc
Face Topology: 535364 64363 635 63363 656 635534 6635 546 553
Vertices: abic acd ade afg agb bgh bhf bfdi cid dfe efa fhg
Vertex Topology: 6533 635 653 664 645 543 536 5653 335 563 366 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKfDgEb aEgFhGfHiAa aAiIdBa aBcIiHfJeCa aCdJfKa aKeJdHbGhLgDa aDfLhFbEa bFgLfGb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cd di df de ef fh fg gh

Index = 100; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahi aie adihgf aeg afehb bgeic ched
Face Topology: 333635 655 654 646 634553 665 63653 35643 3563
Vertices: abhc acid aef agb bgh chi die dea eih ehg egf fga
Vertex Topology: 6353 6343 663 653 355 354 346 366 645 655 653 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfLgDb aDgEhAa aAhFiBa aBiGeHa aHdGiIhJgKfCa aCeKgLa aLfKeJhEbDa bEgJeIiFcAb cFhIeGdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 101; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhi aih ahe adhf aehbg afb bfedci bhc
Face Topology: 533453 63563 636 664 6365 64653 655 554333 563
Vertices: abic achd ade aef afg agb bgf bfh bhi cih dhe ehf
Vertex Topology: 6533 6363 634 645 653 635 535 556 563 336 364 465
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJhBa aBhKeCa aCdKhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeKdBcJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ch dh de eh ef fh fg hi

Index = 102; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghic abihgd ace adg agb bfech bgci bhc
Face Topology: 66333 535436 563453 563 535 556 63364 6563 646
Vertices: abc acd aegf afb bfg bgh bhi bic cih chg cged dea
Vertex Topology: 566 563 5353 536 635 654 643 636 634 645 6533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCfDb aDfEgFhGiHcAa aAbHiIhJgKdBa aBcKeLa aLdKgCa aCgEbDa bEfCeKcJhFb bFgJcIiGb bGhIcHb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi bc ci ch cg cd de eg fg gh hi

Index = 103; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghic abiged ace adcg agb bfech bgi bhc
Face Topology: 66343 535336 563543 564 5365 556 63463 653 636
Vertices: abc ade afb bfg bgh bhi bic cihg cge ced cda egfa
Vertex Topology: 566 534 536 635 653 633 636 6335 654 643 635 4535
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeLfCb aCfDgEhFiGcAa aAbGiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgLa aLgDbCa bDfLeIcHhEb bEgHiFb bFhHcGb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi bc ci cg ce cd de eg fg gh hi

Index = 104; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abiged ace adcg agb bfecih bgi chg
Face Topology: 56343 53636 553643 564 5366 565 534633 563 636
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhic cig cge ced gih
Vertex Topology: 556 563 534 5463 535 536 563 5336 636 664 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHiIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgDa aDgFbEa bFfDeJcIiLhGb bGgLiHb cHhLgIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ci cg ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 105; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhc abied ace adcf aeihbg afb bfi chf
Face Topology: 553463 63635 65343 654 6356 643353 665 563 536
Vertices: abc ade aef afg agb bfh bhic cife ced cda fih fbg
Vertex Topology: 655 634 646 663 635 563 5335 5364 543 536 633 653
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgLfFhGcAa aAbGiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHiKhFbLgDa aDfLbEa bFfKiGb cGhKfHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ci ce cd de ef fi fh fg hi

Index = 106; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahd ache adhibf aeb bih bgiedc ehg
Face Topology: 53463 53636 564 5366 546353 565 536 533643 663
Vertices: abhc acd ade aef afb bfe beig bgh chd dhe ehi gih
Vertex Topology: 5563 534 546 563 535 536 5633 536 364 466 663 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKiGbFfDa aDeFbEa bGiLhHb bHgLiKeJdIcAb eKhLgGe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh de eh ei ef gi gh hi

Index = 107; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhc abhied ace adcf aeibg afb bic chf
Face Topology: 563453 63536 653343 664 6365 64353 655 536 635
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfih bhc chi cife ced cda
Vertex Topology: 656 634 645 653 635 535 5533 536 633 6354 643 636
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGhHcAa aAbHhIiJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJiGbFgDa aDfFbEa bGiIcHb cIhGfJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ch ci ce cd de ef fi fg hi

Index = 108; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgh ahd achif afb bedihg bfh bgfidc dhf
Face Topology: 5353 43636 465 43636 465 535363 566 536353 566
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bgh chd dhi dif fih fhg fgb
Vertex Topology: 4563 435 4563 435 536 536 365 563 536 636 663 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfLgFhAa aAhGdBa aBcGhHiIfCa aCfEbDa bEeCdIiJhKgLb bLfKhFb bFgKfJiHdGcAb dHhJfId
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh di df ef fi fh fg gh hi

Index = 109; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achie adihgf aeb beh bgeidc dhe
Face Topology: 43563 5336 565 53636 553633 564 466 436353 566
Vertices: abhc ade aef afb bfeg chd cda die eih ehg ghb hid
Vertex Topology: 5463 556 563 534 4363 365 355 536 636 663 364 635
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgKhAa aAhFdGa aGcFhLiHeBa aBdHiIhJgEfCa aCeEbDa bEeJhKb bKgJeIiLdFcAb dLhIeHd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh di de ei eh eg ef gh hi

Index = 110; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhc abhid ace adif aeihbg afb bfc cfe
Face Topology: 553463 63635 65333 654 6336 643353 665 565 564
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfh bhc chfi cied eif
Vertex Topology: 655 653 634 646 663 635 536 563 535 5363 5343 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIcAa aAbIhJiKdBa aBcKeCa aCdKiLfDa aDeLiJhHbGgEa aEfGbFa bHfJcIb cJfLeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ch ci cd de ei ef fi fh fg

Index = 111; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahd achi aihgbf aeb beh bgeidc dhe
Face Topology: 53463 53636 564 5363 536353 565 566 536343 466
Vertices: abhc adie aef afb bfe beg bgh chd cda dhi eih ehg
Vertex Topology: 5563 5436 563 535 536 563 536 364 345 463 636 663
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgGhAa aAhHdIa aIcHhJiBa aBiKhLgFbEfCa aCeEbDa bFeLhGb bGgLeKiJdHcAb dJhKeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh di ei eh eg ef gh hi

Index = 112; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahi aihe adhgbf aeb beh bgedic chd
Face Topology: 53463 53636 563 5366 546353 565 566 536433 364
Vertices: abhc acid ade aef afb bfe beg bgh chi dhe ehg hdi
Vertex Topology: 5563 5334 546 563 535 536 563 536 363 466 663 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIiBa aBiLhJeCa aCdJhKgGbFfDa aDeFbEa bGeKhHb bHgKeJdLiIcAb cIhLdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci di dh de eh eg ef gh hi

Index = 113; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfc abied ace adcif aeibhg afh bgf cfe
Face Topology: 453563 6365 64353 655 63536 653433 663 436 565
Vertices: abc acd aef afg aghb bhf bfic cie ced dea eif fhg
Vertex Topology: 645 653 656 663 6334 436 4635 535 553 356 536 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEhFfGcAa aAbGiHeIdBa aBcIeJa aJdIcHiKfCa aCeKiGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb cGfKeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 114; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abh ahe adhif aeihbg afb cfied ehf
Face Topology: 433563 6363 645 655 63536 653543 664 36353 556
Vertices: abc achd ade aef afg agb bgf bfhc dhe ehi fih ife
Vertex Topology: 643 6353 635 656 663 634 436 4653 355 553 635 365
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhBa aBhIeCa aCdIhJiLfDa aDeLiKhHbGgEa aEfGbFa cHfKiJeIdBc eJhKfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch dh de eh ei ef fi fh fg hi

Index = 115; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg agd acgh ahf aehigb bfihdc dgife fhg
Face Topology: 33436 566 564 5365 556 535363 363543 46363 656
Vertices: abgc acd adhe afb bfg cgd dgh ehf efa fhi fig gih
Vertex Topology: 5363 534 5453 563 366 364 465 356 365 653 636 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFgGhCa aChHfIa aIeHhJiKgEbDa bEfKiLhGdFcAb dGgLiJfHeCd fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 116; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agh ahd ache adhigf aeg bfeih bgiedc ehg
Face Topology: 33463 556 564 5366 546353 565 33636 353643 665
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chd cda dhe ehi eig egf gih
Vertex Topology: 5363 546 563 5353 356 364 345 466 663 635 653 536
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHhIiJgKfCa aCeKgDa bDfKeJiLhEb bEgLiIeHdFcAb eIhLgJe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 117; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhied ace adcf aeihg afh bgfic chf
Face Topology: 363453 656 635343 664 6365 64353 655 33536 655
Vertices: abc acd ade aef afg aghb bhc chi cife ced fih fhg
Vertex Topology: 636 663 634 645 653 6353 356 653 6354 643 535 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIiKhLgEa aEfLhFa bFgLfKiHcGb cHhKfIc
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ci ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 118; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd ache adhif aeg afihb bgiedc ehg
Face Topology: 334535 656 664 6365 64633 655 63363 353543 565
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chd cda dhe ehi eigf gih
Vertex Topology: 6363 645 653 635 653 356 364 346 465 563 5353 536
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIhJiKfCa aCeKgDa aDfKiLhFbEa bFgLiJeIdGcAb eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eh ei ef fg gi gh hi

Index = 119; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aghed aceb bdchgi big bfiehc cge egf
Face Topology: 554 34636 36364 3565 545363 536 533635 566 663
Vertices: abgc acd adb bde beif bfg cgh che ced ehg egi fig
Vertex Topology: 3565 354 345 546 5633 536 563 536 564 636 663 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGhHeIdBa aBcIeDbCa bDdIcHhJgKiEb bEiLgFb bFfLiKeJhGcAb cGgJeHc eKgLfEe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch ce cd de eh eg ei fi fg gi gh

Index = 120; Topology = 333345566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfhd achfi aib bidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5653 43636 453635 46363 435 535363 566 665 563
Vertices: abc adie aeb beif bfg bgc cgf cfh chd cda dhf dfi
Vertex Topology: 456 4533 435 5336 563 536 636 663 635 654 536 563
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGfHhIdJa aJcIhKfLiBa aBiDbCa bDiLdKhHcGgEb bEfGcFb cHfKdIc dLfDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh df di ei fi fh fg

Index = 121; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgfd acfie adi aidcg afchb bgc dfe
Face Topology: 355355 653 63555 65533 653 63555 65533 355 553
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cgf cfd dfi die
Vertex Topology: 6335 655 653 6335 655 653 353 535 555 555 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIfJdBa aBcJfKiLeCa aCdLiDa aDiKdJcIgEa aEfIcHhGbFa bGgHcAb dKfDeLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cf cd df di de ei fi fg gh

Index = 122; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh aid acihe adhgf aeg afehb bgedi chd
Face Topology: 335535 655 635 63355 65553 655 63553 35553 355
Vertices: abhic ade aef afg agb bgh cid cda dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 63533 655 653 635 653 355 335 356 535 555 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhFbEa bFgKeJdIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 123; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhgei aie adicg agb bfech bgc ced
Face Topology: 56353 53536 553553 535 53365 555 53563 556 653
Vertices: abc acid ade aegf afb bfg bgh bhc chg cge cei die
Vertex Topology: 556 5633 535 5553 535 535 553 536 635 655 653 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIgJeKiBa aBiLeCa aCdLiKcJgDa aDgFbEa bFfDeJcIhGb bGgIcHb cKeLdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ce ci di de ei eg fg gh

Index = 124; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh aid acihe adhgbf aeb beh bgedi chd
Face Topology: 53563 53635 535 53356 555353 565 565 53653 355
Vertices: abhic acd aef afb bfe beg cid dih dhe dea ehg ghb
Vertex Topology: 55533 535 563 535 536 563 335 535 556 565 653 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEeFgLhAa aAiGdBa aBcGiHhIeJa aJdIhKgFbEfCa aCeEbDa bFeKhLb bLgKeIdHiAb cAhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ci cd di dh de eh eg ef gh hi

Index = 125; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd achie adi aig afihb bgidc dhgfe
Face Topology: 335335 655 655 63553 655 655 63553 35553 55533
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chd cda dhi die fig gih
Vertex Topology: 6353 653 6353 635 653 355 355 356 555 553 355 555
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiCa aCiKgDa aDfKiLhFbEa bFgLiIdGcAb dIhLgKfCeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di de ei fi fg gi gh hi

Index = 126; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhied ace adcig agb bfeih bgc cge
Face Topology: 56353 53536 553353 565 53635 555 53533 556 655
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhc chgi cie ced eig
Vertex Topology: 556 563 535 5553 535 535 553 536 6353 635 653 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLgDa aDgFbEa bFfDeLiIhGb bGgIcHb cIgLeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci ce cd de ei eg fg gi gh

Index = 127; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg agh ahieb bdihgf beg bfehc cgeid dhe
Face Topology: 535 35635 355 35365 553553 565 53653 35635 556
Vertices: abgc achd adb bde bef cgh dhi die eih ehg egf fgb
Vertex Topology: 3553 3355 355 556 563 355 553 536 635 655 653 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfLgAa aAgFhBa aBhGiHeDbCa bDdHiIhJgKfEb bEeKgLb bLfKeJhFcAb cFgJeIiGdBc dGhIeHd
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch dh di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 128; Topology = 333355556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg agh ahfeb bdf bedhig bfihc cgifd fhg
Face Topology: 535 35365 355 35635 556 535535 56353 35365 655
Vertices: abgc adb bde bef bfg chda dhf dfe fhi fig gih ghc
Vertex Topology: 3553 355 553 536 565 3553 556 563 653 635 535 553
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBdCeDfEgAa aAgLhFa aFhGfHeCbBa bCdHfDb bDeHdGhIiJgEb bEfJiKhLcAb cLgKiIfGdFc fIhKgJf
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch dh df de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 129; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aid acie adif aeihg afh bgfi bhfedc
Face Topology: 334453 646 664 6364 6465 64643 654 3356 345443
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cid die eif fih fhg
Vertex Topology: 6363 634 644 645 653 6343 346 364 464 465 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJfDa aDeJiKhLgEa aEfLhFa bFgLfKiGb bGhKfJeIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 130; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acihe adh ahg afhb bgfedi bhdc
Face Topology: 435334 6464 645 63463 656 664 6364 443354 4653
Vertices: abic ade aehf afg agb bgh cid cda dih dhe fhg hib
Vertex Topology: 6443 653 6363 634 644 446 345 356 546 563 364 644
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhLiAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhCa aChKgDa aDfKhFbEa bFgKfCeJdIiLb bLhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh fh fg gh hi

Index = 131; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhd ache adhf aehig afi bifedc fhg
Face Topology: 344453 664 6364 6464 6465 64633 653 335444 563
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc chd dhe ehf fhi fig
Vertex Topology: 634 644 644 645 653 63363 364 464 464 465 563 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJfDa aDeJhKiLgEa aEfLiFa bFiKfJeIdHcGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch cd dh de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 132; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihed ace adch ahg afhb bgfeci bhc
Face Topology: 453434 6463 63643 654 6356 664 6364 443453 465
Vertices: abic ade aehf afg agb bgh bhi cih che ced cda fhg
Vertex Topology: 6435 634 6463 634 644 446 463 536 564 543 536 364
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHhIeJdKa aKcJeBa aBdJcIhCa aChLgDa aDfLhFbEa bFgLfCeIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de eh fh fg gh hi

Index = 133; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahi aihe adhf aehbg afb bfedic chd
Face Topology: 434453 6356 663 6364 6465 64643 654 454433 364
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfh chi dih dhe ehf
Vertex Topology: 6463 6334 644 645 653 634 435 456 363 436 464 465
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiJhKeCa aCdKhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeKdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di dh de eh ef fh fg hi

Index = 134; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahd achi aihf aehbg afb bfeidc dhe
Face Topology: 434453 6356 664 6363 6365 64643 654 454343 464
Vertices: abhc acd adie afg agb bgf bfh chd dhi eih ehf efa
Vertex Topology: 6463 634 6434 653 634 435 456 364 463 436 465 456
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeLfDgEb aEgFfGhAa aAhHdBa aBcHhIiCa aCiJhKfLa aLeKhGbFgDa aDfFbEa bGfKeJiIdHcAb dIhJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di ei eh ef fh fg hi

Index = 135; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh aid acie adif aeihbg afb bfi chfed
Face Topology: 434463 6363 654 6354 6456 645343 664 465 33644
Vertices: abhic ade aef agb bgf bfh cid cda die eif fih fga
Vertex Topology: 64353 644 646 634 436 463 354 346 454 456 653 636
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfLgDb aDgEfFhAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJiKhFbEgLa aLfEbDa bFfKiAb cAhKfJeIdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di de ei ef fi fh fg hi

Index = 136; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh ahi aihe adhbgf aeg afeb bedic chd
Face Topology: 434634 6465 653 6356 645443 664 6364 46433 354
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bge beh chi dih dhe egf
Vertex Topology: 6453 6334 646 663 634 644 446 465 353 435 456 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJhKeCa aCdKhHbGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bHeKdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di dh de eh eg ef fg hi

Index = 137; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfi aid acie adif aeibhg afh bgf bfedc
Face Topology: 434463 6365 654 6354 6456 645433 663 436 46443
Vertices: abic acd aef afg aghb bhf bfi cid die dea eif fhg
Vertex Topology: 6453 634 646 663 6334 436 465 354 454 446 456 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEhFfGiAa aAiHdBa aBcHiIeJa aJdIiKfCa aCeKiGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb bGfKeIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 138; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahd achi aif aeihbg afb bfidc dhfe
Face Topology: 434363 6365 654 6354 646 634543 664 46443 4563
Vertices: abhc adie afg agb bgf chd cda dhi eif efa fih fhb
Vertex Topology: 6453 6443 663 634 436 354 346 454 346 366 645 654
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeJfCgDb aDgEfLhAa aAhFdGa aGcFhHiBa aBiIfJa aJeIiKhLbEgCa aCfEbDa bLfKiHdFcAb dHhKfIeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di ei ef fi fh fg hi

Index = 139; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahi aie adif aeihbg afb bfic chfed
Face Topology: 433463 6364 645 654 6356 645443 664 4653 34643
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfh chi die eif fih
Vertex Topology: 6443 6353 634 646 663 634 436 464 345 354 456 654
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJiKfDa aDeKiLhHbGgEa aEfGbFa bHfLiIcAb cIhLfKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci di de ei ef fi fh fg hi

Index = 140; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfc abi aie adif aeibhg afhb bgf cfed
Face Topology: 533464 64363 654 644 6346 644534 6635 546 3643
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhf bfic cida eif fhg ied
Vertex Topology: 653 634 646 664 645 543 536 5643 3436 446 634 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGfHcAa aAbHiIa aIiLeBa aBdLiJfCa aCeJiHbGhKgDa aDfKhFbEa bFgKfGb cHfJeLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc ci di de ei ef fi fh fg gh

Index = 141; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agedc abd acbe adbhif aeih ahb egfi ehf
Face Topology: 534643 63643 654 6356 645434 6634 645 6343 644
Vertices: abc acd ade aef afhg agb bghe bed bdc ehi eif fih
Vertex Topology: 653 634 646 664 6443 635 5346 564 543 643 634 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGhJiKfDa aDeKiLhEa aEhGbFa eGgEfLiJe eJhLfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bc cd de eh ei ef fi fh gh hi

Index = 142; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agedc abd acbe adbghf aehi aieb eif fhg
Face Topology: 534644 64643 654 6356 645434 6633 6365 634 434
Vertices: abc ade aef afig agb bge bed bdc cda egih ehf fih
Vertex Topology: 653 646 664 6434 645 546 564 543 346 6433 634 433
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGdHcAa aAbHdIa aIcHbGeBa aBdGbFgJhKfCa aCeKhLiDa aDiJeFbEa eJiLfKe fLhJgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bc cd de eg eh ef fh fi gi hi

Index = 143; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agedc abd acbe adbghi aih aheb egfi ehf
Face Topology: 534634 64643 654 6356 645443 634 6465 6433 643
Vertices: abc acd ade aeif afhg agb bge bed bdc egh ehi fih
Vertex Topology: 653 634 646 6633 6344 645 546 564 543 644 643 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGgJhKiDa aDiLhEa aEhJeGbFa eJgEfLiKe eKhLfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bc cd de eg eh ei fi fh gh hi

Index = 144; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgfid acie adi aicg afchb bgc cfed
Face Topology: 364345 653 635444 6643 644 6465 64633 356 6434
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chg cgf cfi cid cda die
Vertex Topology: 6336 643 6344 645 653 353 635 654 644 644 646 443
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHfIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiCa aCiIcHgDa aDfHcGhFbEa bFgGcAb cIfCeLdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cf ci cd di de ei fi fg gh

Index = 145; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahedc abd acbe adbhif aeig afi bie ehgf
Face Topology: 534643 63643 654 6356 645344 6643 644 546 6334
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhe bed bdc ehi eif fig
Vertex Topology: 653 634 646 664 643 63435 536 564 543 634 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGhJiKfDa aDeKiLgEa aEfLiFa bFiJeGb eJhFgLfKe
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bd bc cd de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 146; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfei aid acie adibf aebh ahb bgf bedc
Face Topology: 634543 633454 644 6345 64464 6563 636 634 6543
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhf bfe bei cid cda die
Vertex Topology: 6643 645 654 6433 636 633 634 645 654 344 346 445
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGfHeIiAa aAiJdKa aKcJiLeBa aBdLiIbHfCa aCeHbGhDa aDhFbEa bFgDfGb bIeLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf be bi ci cd di de ei ef fh gh

Index = 147; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahei aie adichf aehbg afb bfec ced
Face Topology: 443653 6354 6463 636 633445 66443 654 4564 463
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfh che cei die ehf
Vertex Topology: 6444 6433 636 665 653 634 435 454 446 463 336 645
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIeJiBa aBiKeCa aCdKiJcIhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeIcAb cJeKdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ce ci di de ei eh ef fh fg

Index = 148; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfedh ahi aihbe adbf aebg afb bdic chd
Face Topology: 635443 634454 643 63464 6564 6463 646 6533 345
Vertices: abhc ade aef afg agb bgf bfe bed bdh chi cida dih
Vertex Topology: 6643 654 644 643 636 634 644 645 654 343 3356 534
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGeHdIhAa aAhJiKa aKiLhIbHeBa aBdHbGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa bIdLiJcAb cJhLdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bd bh ch ci di dh de ef fg hi

Index = 149; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahec abed ace adcbhf aehig afi bife fhg
Face Topology: 443653 6464 6463 646 634445 66433 653 4356 543
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhe bec ced ehf fhi fig
Vertex Topology: 644 643 636 665 653 63344 446 464 463 645 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGeHcAa aAbHeIdBa aBcIeCa aCdIcHbGhJfDa aDeJhKiLgEa aEfLiFa bFiKfJeGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bc ce cd de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 150; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhei aid acie adibh ahbg afb bfe bedc
Face Topology: 634543 634354 644 6345 64463 6363 646 645 6543
Vertices: abic ade aehf afg agb bgf bfh bhe bei cid cda die
Vertex Topology: 6643 645 6534 643 636 634 643 635 654 344 346 445
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGhHeIiAa aAiJdKa aKcJiLeBa aBdLiIbHhCa aChGbFgDa aDfFbEa bGfCeHb bIeLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh be bi ci cd di de ei eh fh fg

Index = 151; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh aied ace adcihf aehbg afb bfei che
Face Topology: 443653 6354 6363 646 634345 66443 654 4563 446
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfh cie ced eih ehf
Vertex Topology: 64434 643 636 665 653 634 435 454 436 463 634 645
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeKiAb cAhKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci ce cd de ei eh ef fh fg hi

Index = 152; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahid aci aif aeihbg afb bfic chfed
Face Topology: 443363 6364 6453 645 656 635443 664 4654 44633
Vertices: abhc adie aef afg agb bgf bfh chi cid cda eif fih
Vertex Topology: 6444 6353 636 663 634 436 464 445 453 436 356 654
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKiLhGbFgDa aDfFbEa bGfLiHcAb cHhLfKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di ei ef fi fh fg hi

Index = 153; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahc abhed ace adchif aeig afi biec ehgf
Face Topology: 353643 645 63463 656 635444 6643 644 3465 6434
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhc che ced ehi fig ife
Vertex Topology: 635 653 636 664 643 63443 345 546 563 644 443 446
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGcAa aAbGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhJiLfDa aDeLiKgEa aEfKiFa bFiJeHcGb eJhFgKfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bh bc ch ce cd de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 154; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahfid aci aif aeichg afhb bgfc cfed
Face Topology: 353364 644 64643 654 646 634544 6643 3465 5633
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chf cfi cid cda eif fhg
Vertex Topology: 6345 6343 636 664 643 344 546 564 543 536 346 644
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKiHcGhLgDa aDfLhFbEa bFgLfGcAb cHfKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 155; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfeh ahi aie adihbf aebg afb beic ched
Face Topology: 533643 63464 644 646 634454 6653 645 5643 3463
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfe beh chi die eih
Vertex Topology: 6543 6343 636 664 643 635 534 546 564 344 346 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHeIhAa aAhJiBa aBiKeCa aCdKiLhIbHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bIeLiJcAb cJhLeKdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bh ch ci di de ei eh ef fg hi

Index = 156; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abehid acie adhcf aebg afb cei chd
Face Topology: 464543 6346 645334 6635 64364 6543 644 653 634
Vertices: abc acd aef afg agb bgf bfec ceh chi cid dihe dea
Vertex Topology: 646 664 654 643 634 434 4456 653 633 634 4335 456
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGeHhIiJdBa aBcJiKeLa aLdKhHcGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa cHeKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ce ch ci cd di de eh ef fg hi

Index = 157; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfhid acie adhf aecbg afb cei chd
Face Topology: 464453 6356 645334 6634 6435 64643 654 643 634
Vertices: abc ade afg agb bgf bfc cfeh chi cid cda efa hedi
Vertex Topology: 646 644 653 634 435 456 6543 633 634 646 456 3443
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeKfCgDb aDgEfFcAa aAbFfGhHiIdJa aJcIiLeBa aBdLhGfKa aKeGcFbEgCa aCfEbDa cGeLiHc cHhLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci cd di de eh ef fg hi

Index = 158; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfc abid ace adif aeibhg afhb bgf cfe
Face Topology: 543464 64364 6533 644 6336 643534 6635 546 464
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhf bfic cied eif fhg
Vertex Topology: 654 643 634 646 664 645 543 536 5634 4343 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIiJdBa aBcJeCa aCdJiKfDa aDeKiIbHhLgEa aEfLhGbFa bGgLfHb cIfKeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 159; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abfid ace adif aeichg afhb bgf cfe
Face Topology: 453464 6435 64633 654 6336 643534 6634 446 564
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhfc cfi cied cda fhg ife
Vertex Topology: 645 634 646 664 644 443 4365 563 5343 536 634 364
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGfHiIdJa aJcIeBa aBdIiLfCa aCeLiHcGhKgDa aDfKhFbEa bFgKfGb cHfLeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cf ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 160; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfc abid aci aif aeibhg afhb bgf cfed
Face Topology: 543364 64364 6543 644 646 634534 6635 546 4633
Vertices: abc acd adie aef afg agb bgh bhf bfic cid eif fhg
Vertex Topology: 654 643 6343 636 664 645 543 536 5644 443 346 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIiJdBa aBcJiCa aCiKfDa aDeKiIbHhLgEa aEfLhGbFa bGgLfHb cIfKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 161; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abfid aci aif aeichg afhb bgf cfed
Face Topology: 453364 6435 64643 654 646 634534 6634 446 5633
Vertices: abc adie aef afg agb bgh bhfc cfi cid cda fhg ife
Vertex Topology: 645 6343 636 664 644 443 4365 564 543 536 634 463
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGfHiIdJa aJcIiBa aBiLfCa aCeLiHcGhKgDa aDfKhFbEa bFgKfGb cHfLeBdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cf ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 162; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abehid acih ahcgf aeg afeb cedi chd
Face Topology: 364534 646 635434 6634 64643 654 6353 6543 644
Vertices: abc acd adhe aef afg agb bgec ceh chi cid dih egf
Vertex Topology: 636 664 6445 653 634 643 3456 654 643 634 434 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGeHhIiJdBa aBcJiKhCa aChHcGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa cHeCdKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ce ch ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 163; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abghid acih ahgf aeg afecb cedi chd
Face Topology: 364435 656 635434 6634 6453 645 63463 6443 644
Vertices: abc adhe aef afg agb bgc cgeh chi cid cda egf hdi
Vertex Topology: 636 6444 643 635 653 356 6544 643 634 646 453 443
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiLhBa aBhGgKfCa aCeKgDa aDfKeGcFbEa cGeBdLiHc cHhLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc cg ch ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 164; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abhi aie adigf aeg afeihb bgc cged
Face Topology: 443536 6634 6434 645 63463 656 635434 464 4653
Vertices: abc acid ade aef afg agb bgh bhc chgi die eig egf
Vertex Topology: 644 6443 635 653 636 664 463 434 4364 345 546 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIiBa aBiJeCa aCdJiKgLfDa aDeLgEa aEfLeKiIhGbFa bGgIcHb cIgKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci di de ei eg ef fg gi gh

Index = 165; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghfi aid acie adf aeibhg afhb bgf bfdc
Face Topology: 534364 64364 644 6343 646 634534 6635 546 5643
Vertices: abic acd aef afg agb bgh bhf bfi cid dife dea fhg
Vertex Topology: 6543 634 636 664 645 543 536 564 344 4463 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFhGfHiAa aAiIdBa aBcIiJeKa aKdJfCa aCeJiHbGhLgDa aDfLhFbEa bFgLfGb bHfJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cd di de ef fi fh fg gh

Index = 166; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acihe adhf aeh ahb bgfedi bhdc
Face Topology: 435433 6364 645 63464 6563 646 664 433454 4653
Vertices: abic ade afhg agb bgh bhi cid cda dih dhe ehf efa
Vertex Topology: 6443 654 6363 634 436 464 345 356 546 564 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeLfCgDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiIhJeBa aBdJhKfLa aLeKhCa aChEbDa bEgCfKeJdIiFb bFhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh ef fh gh hi

Index = 167; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefghi aid acif afb bedig bfih bgi bhgfdc
Face Topology: 6343 435436 464 4365 456 63464 6563 646 634543
Vertices: abic acd adfe aeb bef bfg bgh bhi cid dif fig gih
Vertex Topology: 4663 434 4453 436 635 654 643 636 364 465 564 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJfCa aCfEbDa bEeCdJiKgFb bFfKiLhGb bGgLiHb bHhLgKfJdIcAb
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bi ci cd di df ef fi fg gi gh hi

Index = 168; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghic abihed ace adcg agb bfeh bgci bhc
Face Topology: 66343 534436 563443 564 5364 546 6344 6463 646
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgh bhi bic cih chge ced cda
Vertex Topology: 566 534 5443 536 634 644 643 636 634 6444 643 635
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDb aDfEgFhGiHcAa aAbHiIhJeKdLa aLcKeBa aBdKcJgCa aCgEbDa bEfCeJhFb bFgJcIiGb bGhIcHb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi bc ci ch ce cd de eg fg gh hi

Index = 169; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgh ahd achf afb bedhig bfih bgifdc fhg
Face Topology: 5343 43646 464 4366 465 534634 5636 543643 664
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bfg bgh chd dhf fhi fig gih
Vertex Topology: 4563 434 4463 435 536 564 546 364 466 663 634 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIfCa aCfEbDa bEeCdIhJiKgFb bFfKiLhGb bGgLiJfIdHcAb fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh df ef fh fi fg gi gh hi

Index = 170; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahiged ace adcg agb bfecih bgic chg
Face Topology: 46343 5364 543643 564 5366 564 434634 4636 646
Vertices: abhc ade aegf afb bfg bgh chi cig cge ced cda gih
Vertex Topology: 5446 534 5463 534 436 464 643 636 664 643 635 634
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgCa aCgEbDa bEfCeIcHiLhFb bFgLiGcAb cGhLgHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cg ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 171; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd ache adhigf aeb beih bgiedc ehg
Face Topology: 43463 5346 564 5366 546343 564 4636 443643 664
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeg bgh chd dhe ehi eig gih
Vertex Topology: 5463 534 546 563 534 4364 446 364 466 663 634 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiKgFfDa aDeFbEa bFeKiLhGb bGgLiJeIdHcAb eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 172; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abhid ace adif aeihbg afb cfi chfe
Face Topology: 453463 6365 64343 654 6346 644343 664 564 5364
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfhc chi cied cda eif fih
Vertex Topology: 645 634 646 663 634 436 4635 534 5443 536 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhHiIdJa aJcIeBa aBdIiKfCa aCeKiLhGbFgDa aDfFbEa cGfLiHc cHhLfKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 173; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfh ahe adhif aeicbg afb cied ehf
Face Topology: 443563 6364 6464 645 63436 653443 664 4353 546
Vertices: abc achd ade aef afg agb bgf bfc cfih dhe ehi eif
Vertex Topology: 644 6443 635 656 663 634 436 464 4634 345 543 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhBa aBhJeCa aCdJhKiLfDa aDeLiIcHbGgEa aEfGbFa cIiKeJdBc eKhIfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch dh de eh ei ef fi fg hi

Index = 174; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfh ahe adhi aihcbg afb cfied ehf
Face Topology: 443463 6364 6465 654 6353 635443 664 46343 456
Vertices: abc ade aeif afg agb bgf bfc cfh chda ehi fih hed
Vertex Topology: 644 634 6436 663 634 436 464 465 4536 453 635 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIa aIhLeBa aBdLhJiCa aCiKhHcGbFgDa aDfFbEa cHfKiJeLdIc eJhKfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch dh de eh ei fi fh fg hi

Index = 175; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acie adif aeihg afb bfi bhfedc
Face Topology: 434453 6336 664 6364 6465 64633 654 456 435443
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgfh bhi cid die eif fih
Vertex Topology: 6463 634 644 645 653 634 4353 436 364 464 465 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiLhGgEa aEfGbFa bGfLiHb bHhLfKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg hi

Index = 176; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afgc abghd achgie adi big bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 4563 4365 44636 453643 464 446 434635 566 6633
Vertices: abc ade aeifb bfg bgc cgh chd cda dhg dgi die fig
Vertex Topology: 445 463 43434 436 465 563 536 564 636 664 643 346
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDgEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIgJiKeBa aBdKiCa bCiLgDb bDfLiJdIhFcEb cFgIdGc dJgLfCeKd
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch cd dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 177; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afgh ahd achige adgf beg bfedih bgidc dhg
Face Topology: 4364 4365 456 435364 4663 446 434635 46363 656
Vertices: abhc acd ade aefb bfg bgh dhi dig dge egf gih hdc
Vertex Topology: 4453 436 464 4434 436 465 653 636 664 463 635 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhLdBa aBcLhGiHgIeCa aCdIgJfDa bDeJgEb bEfJeIdHiKhFb bFgKiGdLcAb dGhKgHd
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd dh di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 178; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aged aceb bdcghi big bfihec egi ehgf
Face Topology: 544 34636 3664 3465 544634 546 534364 664 6363
Vertices: abgc adb bde beif cge ced cda egh ehi fig fgb gih
Vertex Topology: 3564 345 546 5643 466 464 443 663 634 346 365 643
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfKgAa aAgEeFdGa aGcFeCbBa bCdFcEgHhIiDb bDiJgKb bKfJiLhHeEcAb eHgLiIe eIhLgJfDe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eg eh ei fi fg gi gh hi

Index = 179; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd acfe adb bdchig bfic cif fhg
Face Topology: 5643 43646 454364 4663 445 546334 5636 636 634
Vertices: abc acd ade aeb bedf bfg bgc cgih chf cfd fhi fig
Vertex Topology: 456 464 443 435 5346 564 546 6433 636 664 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfEeCa aCdEbDa bEdJcIhKiLgFb bFfLiHcGb cHiKfIc fKhHgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df de fh fi fg gi hi

Index = 180; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd acfe adfb bedchi bic cif fhg
Face Topology: 5644 44636 453364 4664 4465 544633 536 636 633
Vertices: abc ade aeb bef bfig bgc cgih chf cfd cda dfe fhi
Vertex Topology: 456 444 445 546 5633 536 6333 636 664 644 464 633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHfIdJa aJcIfKeBa aBdKfDbCa bDeKdIcHhLiEb bEiGcFb cGiLfHc fLhGgEf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df de ef fh fi gi hi

Index = 181; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfi aife adb bdichg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5643 43646 454363 4363 445 543634 5636 646 664
Vertices: abc acid ade aeb bedf bfg bgc cgh chf cfi dif fhg
Vertex Topology: 456 4634 443 435 5346 564 546 643 636 663 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJiBa aBiKfEeCa aCdEbDa bEdKiJcIhLgFb bFfLhHcGb cHgLfIc cJfKdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf ci di df de fi fh fg gh

Index = 182; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfi aife adfb bedich bhc cgf cfd
Face Topology: 5644 44636 453363 4364 4465 544363 536 636 664
Vertices: abc ade aeb bef bfhg bgc cgh chf cfi cida dfe fdi
Vertex Topology: 456 444 445 546 5633 536 633 636 663 6344 464 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHfIiJa aJiLfKeBa aBdKfDbCa bDeKdLiIcHhEb bEhGcFb cGgEfHc cIfLdJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf ci di df de ef fi fh gh

Index = 183; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfi aie adfb beichg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5634 44646 454363 434 4365 543634 5636 646 663
Vertices: abc acid ade aeb bef bfg bgc cgh chf cfi dife fhg
Vertex Topology: 456 4633 434 445 546 564 546 643 636 663 3364 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJiBa aBiKeCa aCdKfEbDa bEeKiJcIhLgFb bFfLhHcGb cHgLfIc cJfKdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf ci di de ef fi fh fg gh

Index = 184; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abd acgh ahigfb beg bfeihd dgie ehg
Face Topology: 5346 46363 454 4364 443635 566 536344 4636 646
Vertices: abc acd adhe bef bfg bgdc dgh ehi eig egf eba gih
Vertex Topology: 453 434 4446 563 536 5643 464 643 636 663 654 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeKb aKeDfEgFcAa aAbFdBa aBcFgGhCa aChHiIgJfDbKa bDeJgEb bEfJeIiLhGdFb dGgLiHeCd eHhLgIe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 185; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgd ach ahigfb beg bfeihc dgie ehg
Face Topology: 5436 46364 4563 444 443635 566 536344 3636 646
Vertices: abc adhe aeb bfg bgc cghd cda eig egf efb gih hie
Vertex Topology: 454 4346 465 536 564 4643 434 636 663 635 634 436
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeJfDgEcAa aAbEgFdGa aGcFhBa aBhLiHgIfJbCa bJeIgDb bDfIeHiKhFcEb dFgKiLeBd eLhKgHe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 186; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abghid acihe adhb bhg cfh cgfedi chd
Face Topology: 4654 4436 443635 46364 4564 463 636 633453 665
Vertices: abc acd ade aeb behf bfgc cgh chi cid dih dhe fhg
Vertex Topology: 446 465 454 444 4463 4336 636 663 635 536 564 363
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKhEbDa bEhLgFb cFfLhGc cGgLfEeKdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci cd di dh de eh fh fg gh hi

Index = 187; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd aef afgd acge bdghf behigc cfihed egif fhg
Face Topology: 344 356 3664 3465 34646 354364 463454 5636 646
Vertices: abfc adeb bef cfg cgd cda dge egh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 3364 3453 356 466 464 443 465 564 546 643 636 634
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfAa aAfDgEdFa aFcEgGeBa bBdGgHhIfCb bCeIhJiKgDcAb cDfKiLhHeGdEc eHgLiJfIe fJhLgKf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 188; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afc abfghd ache adhf behic cih cgifed fhg
Face Topology: 3644 456 435364 4664 4465 34636 636 633544 563
Vertices: abc acd ade aefb bfc cfig cgh chd dhe ehf fhi gih
Vertex Topology: 436 464 444 4453 356 6533 636 664 464 465 563 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJfDa bDeJhKiFcEb cFiLhGc cGgLiKfJeIdHc fKhLgFf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 189; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd acfi aifb beidch bhc cgf dfe
Face Topology: 5644 44636 453364 4663 4365 543463 536 636 464
Vertices: abc adie aeb bef bfhg bgc chf cfd cda dfi eif ghc
Vertex Topology: 456 4434 445 546 5633 536 636 664 644 463 436 336
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgLhGfHdIa aIcHfJiBa aBiKfDbCa bDeKiJdHcGhEb bEhLcFb cLgEfGc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di ei ef fi fh gh

Index = 190; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd acfi aib bidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5643 43646 454364 4663 435 534634 5636 646 463
Vertices: abc acd adie aeb beif bfg bgc cgh chf cfd dfi fhg
Vertex Topology: 456 464 4433 435 5336 564 546 643 636 664 463 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKiCa aCiEbDa bEiKdJcIhLgFb bFfLhHcGb cHgLfIc dKfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di ei fi fh fg gh

Index = 191; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd aci aifb beichg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5634 44646 454363 463 4365 543634 5636 646 364
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgh chf cfid cda eif fhg
Vertex Topology: 456 4334 445 546 564 546 643 636 6633 634 436 634
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHfIdJa aJcIiBa aBiKfDbCa bDeKiIcHhLgEb bEfLhGcFb cGgLfHc dIfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 192; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefghc abhgid acie adfb beg bfich bgc cgd
Face Topology: 6644 443536 463534 4634 4436 645 63363 656 654
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgi cid digfe
Vertex Topology: 466 464 444 446 643 635 653 636 635 653 634 43534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJiKdBa aBcKiLeCa aCdLfEbDa bEeLgFb bFfLiJcIhGb bGgIcHb cJgLdKc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg ci cd di de ef fg gi gh

Index = 193; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achgi aigb bgc cfeidh cgd dge
Face Topology: 4654 4436 443635 46363 4364 466 634353 665 564
Vertices: abc adie aeb begf bfc cfg cgh chd cda dhg dgi eig
Vertex Topology: 446 4534 444 4463 436 636 663 635 654 536 563 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJgKiBa aBiLgDbCa bDgFcEb cFfDeLiKdJhGc cGgJdHc dKgLeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh dg di ei eg fg gi gh

Index = 194; Topology = 333444566; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfhd achi aifb beihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5644 44636 453634 4633 4365 543363 566 664 464
Vertices: abc acd adie aeb bef bfg bgc cgf cfh chd dhfi eif
Vertex Topology: 456 464 4434 445 546 563 536 636 663 634 4363 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhJdBa aBcJhKiCa aCiLfEbDa bEeLiKhIcHgFb bFfHcGb cIfKdJc dKfLeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh di ei ef fi fh fg


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site