Topological Data for Enneahedra with 12 vertices

333445556, 334444466, 334444556, 344444456, 444444446 and 333335567

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 195; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acie adihf aeh ahb bgfei bhedc
Face Topology: 434533 6355 654 6355 64553 655 654 43355 45543
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhi cid cda die eih ehf
Vertex Topology: 6453 645 653 6353 634 435 455 354 346 455 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKhLfCa aCeLhDa aDhFbEa bFgDfLeKiGb bGhKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh ef fh gh hi

Index = 196; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd achgi aigbf aeb beidhc cgd dge
Face Topology: 44553 5356 5635 54363 53643 554 453534 465 565
Vertices: abgc acd adie aef afb bfe beg cgh chd dhg dgi eig
Vertex Topology: 5464 545 5535 553 534 435 456 463 435 536 563 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIhJgKiCa aCiLgGbFfDa aDeFbEa bGeLiKdJhHcAb cHgJdIc dKgLeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh dg di ei eg ef gi gh

Index = 197; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahdc abd acbhe adhf aehig afi bifed fhg
Face Topology: 435453 6553 645 63454 6555 64533 653 43545 553
Vertices: abc ade aef afg agihb bhd bdc cda dhe ehf fhi fig
Vertex Topology: 643 654 645 653 63354 455 453 356 554 455 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFdGcAa aAbGdHa aHcGbFhIeBa aBdIhJfCa aCeJhKiLgDa aDfLiEa bEiKfJeIdFb fKhEgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bc cd dh de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 198; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhi aihed ace adch ahbg afb bfeci bhc
Face Topology: 553443 63453 63543 654 6355 6553 645 54453 555
Vertices: abic acd ade aehf afg agb bgf bfh bhi cih che ced
Vertex Topology: 6535 653 634 6454 643 635 534 545 553 535 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJhKeLdBa aBcLeCa aCdLcKhDa aDhHbGgEa aEfGbFa bHfDeKcJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ch ce cd de eh fh fg hi

Index = 199; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agedh ahi aihbe adbgf aeg afeb bdic chd
Face Topology: 535534 64554 643 63455 65543 654 6355 5533 345
Vertices: abhc acid aef afg agb bge bed bdh chi dih dea egf
Vertex Topology: 6543 6335 653 634 645 545 555 554 343 534 556 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEb aEgFeGdHhAa aAhIiBa aBiJhHbGeKa aKdGbFgLfCa aCeLgDa aDfLeFbEa bHdJiIcAb cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bd bh ch ci di dh de eg ef fg hi

Index = 200; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahedc abd acbe adbhf aehig afi bife fhg
Face Topology: 534553 64543 654 6355 64545 65433 653 5355 543
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhe bed bdc ehf fhi fig
Vertex Topology: 653 634 645 655 653 63345 545 554 543 545 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGhJfDa aDeJhKiLgEa aEfLiFa bFiKfJeGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bd bc cd de eh ef fh fi fg gi hi

Index = 201; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfei aid acie adibf aebhg afh bgf bedc
Face Topology: 534553 63554 644 6345 64455 65533 653 535 5543
Vertices: abic ade aef afg aghb bhf bfe bei cid cda die fhg
Vertex Topology: 6543 645 655 653 6335 535 555 554 344 346 445 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFfGeHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiHbGfCa aCeGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb bHeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf be bi ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 202; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh aheid aci aichf aehbg afb bfec ced
Face Topology: 453553 6354 64533 653 63545 65443 654 4555 553
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfh che cei cid ehf
Vertex Topology: 6445 653 6335 655 653 634 435 454 545 553 533 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIeJiKdBa aBcKiCa aCiJcIhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeIcAb cJeCdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ce ci cd di ei eh ef fh fg

Index = 203; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aifed ace adcf aecig afih bgi bhgfc
Face Topology: 353454 635 65543 654 6355 64554 6553 345 33455
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cif cfe ced cda fig gih
Vertex Topology: 6355 634 645 654 6433 335 555 554 543 536 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGiKgDa aDfKiLhEa bEgLiFb bFhLgKfGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cf ce cd de ef fi fg gi gh hi

Index = 204; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh aheid aci aichf aehg afhb bgfec ced
Face Topology: 353544 645 65533 653 63554 6554 6453 34455 553
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgh che cei cid ehf fhg
Vertex Topology: 6355 653 6335 654 644 643 345 555 553 533 554 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHeIiJdBa aBcJiCa aCiIcHhKfDa aDeKhLgEa aEfLhGbFa bGgLfKeHcAb cIeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ce ci cd di ei eh ef fh fg gh

Index = 205; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahfed ace adcf aechi aihb bgifc fhg
Face Topology: 353454 645 65543 654 6355 64553 6353 34355 554
Vertices: abhc ade aef afig agb bgh chf cfe ced cda fhi gih
Vertex Topology: 6355 634 645 6534 643 345 555 554 543 536 553 435
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGhKiDa aDiLhFbEa bFgLiKfGcAb fKhLgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cf ce cd de ef fh fi gi gh hi

Index = 206; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aid acie adihf aehg afh bgfei bhedc
Face Topology: 334543 655 654 6355 64554 6553 645 33455 35543
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cid die eih ehf fhg
Vertex Topology: 6353 634 645 654 643 6353 355 354 455 555 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJhKfDa aDeKhLgEa aEfLhFa bFgLfKeJiGb bGhJeIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 207; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aied ace adcif aeihg afh bgfi bhfec
Face Topology: 343553 645 6553 645 63455 65543 654 3355 34554
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cie ced cda eif fih fhg
Vertex Topology: 6354 635 655 653 6343 345 455 453 436 555 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGiJfCa aCeJiKhLgDa aDfLhEa bEgLfKiFb bFhKfJeGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ce cd de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 208; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahied ace adcif aei aihb bgic chgfe
Face Topology: 353534 644 64553 655 63553 655 6543 3455 54435
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chi cie ced eif gih
Vertex Topology: 6345 653 635 653 6354 643 344 545 555 553 553 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKfDa aDeKiEa aEiLhGbFa bGgLiHcAb cHhLgEfKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei ef fi gi gh hi

Index = 209; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhi aid acihe adh ahbg afb bfedi bhdc
Face Topology: 535343 63454 645 63453 655 6553 645 54354 5553
Vertices: abic ade aehf afg agb bgf bfh bhi cid cda dih dhe
Vertex Topology: 6543 653 6354 643 635 534 545 554 345 356 545 553
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGhHiAa aAiIdJa aJcIiKhLeBa aBdLhCa aChGbFgDa aDfFbEa bGfCeLdKiHb bHhKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci cd di dh de eh fh fg hi

Index = 210; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afec abeghd acig agcbf aeb cedih cgi dhg
Face Topology: 46453 5356 545534 5635 55643 554 65433 653 435
Vertices: abc acd adge aef afb bfe bec ceg cgh chid dig gih
Vertex Topology: 546 564 5455 553 534 435 456 655 653 6334 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGcAa aAbGeHgIhJdBa aBcJiKgCa aCgHcGbFfDa aDeFbEa cHeCdKiLhIc cIgLiJc dJhLgKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg ch cd di dg eg ef gi gh hi

Index = 211; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afec abeghi aig agcbf aeb cedih cgi chgd
Face Topology: 46353 5356 545534 545 55643 554 65343 654 6353
Vertices: abc acid aef afb bfe bec ceg cgh chi dig dgea gih
Vertex Topology: 546 5643 553 534 435 456 655 653 634 345 3555 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDfEeFcAa aAbFeGgHhIiBa aBiJgKa aKgGcFbEfCa aCeEbDa cGeKdJiLhHc cHgLiIc cIhLgJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg ch ci di dg eg ef gi gh hi

Index = 212; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd achige adgbf aeb bedic cid dhg
Face Topology: 44653 5355 5536 543355 56543 554 45634 436 635
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgih chd dhi dig dge
Vertex Topology: 5454 546 565 553 534 435 455 4533 436 633 635 655
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIhJiKgLeCa aCdLgGbFfDa aDeFbEa bGeLdKiHcAb cHiJdIc dJhHgKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh di dg de eg ef gi hi

Index = 213; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfhd acie adihf aecbg afb cei dhe
Face Topology: 454553 6355 64534 6535 64335 65543 654 553 435
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfeh chid cda die eih
Vertex Topology: 645 645 655 653 634 435 455 5553 5334 546 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIdJa aJcIiKeBa aBdKiLhHfCa aCeHcGbFgDa aDfFbEa cHeLiIc dIhLeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch cd di de ei eh ef fg hi

Index = 214; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd acige adgbf aeb bedihc cgi dhg
Face Topology: 44553 5356 5635 54365 55643 554 455334 463 536
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh dig dge gih hidc
Vertex Topology: 5464 545 555 553 534 435 456 463 536 565 633 3354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhLdBa aBcLiIgJeCa aCdJgGbFfDa aDeFbEa bGeJdIiKhHcAb cHgKiLc dLhKgId
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd di dg de eg ef gi gh hi

Index = 215; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abehid acihe adhcg agb bfe cedi chd
Face Topology: 46553 5336 545435 56345 55463 534 435 6553 645
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgec ceh chi cid cda dih dhe
Vertex Topology: 546 555 5533 534 433 4356 654 643 635 655 534 545
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFcAa aAbFeGhHiIdJa aJcIiKhLeBa aBdLhGcFgCa aCgEbDa bEfCeFb cGeLdKiHc cHhKdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ce ch ci cd di dh de eh eg fg hi

Index = 216; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abgehd achie adicg agb bfec cid dhe
Face Topology: 46553 5346 544535 56335 55364 544 4356 635 535
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgc cge ceih chd die hid
Vertex Topology: 546 565 555 5543 534 434 446 645 6533 635 535 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHeIhJdBa aBcJhLiKeCa aCdKiIcHgDa aDgFbEa bFfDeHcGb cIiLdJc dLhIeKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch cd dh di de ei eg fg hi

Index = 217; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abehd achie adicf aebg afb cid dhe
Face Topology: 455543 6345 64535 65335 65354 6543 644 535 535
Vertices: abc ade aef afg agb bfec ceih chd cda dhi fbg ied
Vertex Topology: 645 655 654 643 634 4455 5533 535 556 533 443 355
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgKfFcAa aAbFeGhHdIa aIcHhJiLeBa aBdLiGcFfCa aCeFbKgDa aDfKbEa cGiJdHc dJhGeLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ce ch cd dh di de ei ef fg hi

Index = 218; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abfhd achie adif aecbg afb cid dhe
Face Topology: 455453 6355 64535 65334 6535 64543 654 535 534
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfc cfeih chd dhi ied
Vertex Topology: 645 655 654 645 653 634 435 455 55433 535 533 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJdBa aBcJhKiLeCa aCdLiIfDa aDeIcHbGgEa aEfGbFa cIiKdJc dKhIeLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch cd dh di de ei ef fg hi

Index = 219; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd achgie adibf aeb bidhc cgd dge
Face Topology: 44653 5355 5536 543535 56343 554 43634 456 655
Vertices: abgc ade aef afb bfe beig cgh chd cda dhg dgi ied
Vertex Topology: 5454 565 553 534 435 4535 453 436 465 635 653 356
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAgGhHdIa aIcHhJgKiLeBa aBdLiFbEfCa aCeEbDa bFiKdJhGcAb cGgJdHc dKgFeLd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh dg di de ei ef gi gh

Index = 220; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghd achie adigbf aeb beihc cgd dge
Face Topology: 44563 5365 5535 54336 553543 564 46334 455 556
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chd dhgi die eig
Vertex Topology: 5454 545 556 563 534 436 465 453 435 5353 536 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiLgGbFfDa aDeFbEa bGeLiJhHcAb cHgJdIc dJgLeKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh di de ei eg ef gi gh

Index = 221; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abhid acie adihf aehbg afb cfe ced
Face Topology: 454553 6355 64334 6535 64335 65343 654 555 554
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfhc chei cid cda ehf ied
Vertex Topology: 645 645 655 653 634 435 4535 5353 534 546 535 354
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhHiIdJa aJcIiLeBa aBdLiHhKfCa aCeKhGbFgDa aDfFbEa cGfKeHc cHeLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci cd di de ei eh ef fh fg

Index = 222; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgh ahid acihf afb bedhg bfh bgfdic chd
Face Topology: 5453 43536 4635 44365 455 53563 556 535534 465
Vertices: abhc acd adfe aeb bef bgh chi cid dih dhf fhg fgb
Vertex Topology: 4564 445 4553 435 535 536 463 435 536 565 563 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfLgFhAa aAhGiHdBa aBcHiIhJfCa aCfEbDa bEeCdJhKgLb bLfKhFb bFgKfJdIiGcAb cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci cd di dh df ef fh fg gh hi

Index = 223; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahgeid acie adicg agb bfech bgc ced
Face Topology: 46453 5353 535534 5635 54365 554 43563 456 654
Vertices: abhc ade aegf afb bfg chg cge cei cid cda die ghb
Vertex Topology: 5436 545 5553 534 435 635 655 653 634 645 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgLhAa aAhFgGeHiIdJa aJcIiKeBa aBdKiHcGgCa aCgEbDa bEfCeGcFhLb bLgFcAb cHeKdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg ce ci cd di de ei eg fg gh

Index = 224; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abheid acie adicg agb bfeh bgc ced
Face Topology: 56453 53436 553534 5635 54364 545 5353 546 654
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhc chge cei cid die
Vertex Topology: 556 564 545 5543 535 534 543 536 6345 653 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIeJiKdBa aBcKiLeCa aCdLiJcIgDa aDgFbEa bFfDeIhGb bGgIcHb cJeLdKc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ce ci cd di de ei eg fg gh

Index = 225; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhgid acie adig agb bfech bgc ced
Face Topology: 56443 53536 553534 5634 5435 555 53463 556 644
Vertices: abc ade aegf afb bfg bgh bhc chg cgei cid cda die
Vertex Topology: 556 544 5453 535 535 553 536 635 6543 634 645 434
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiIgCa aCgEbDa bEfCeIcHhFb bFgHcGb cIeLdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci cd di de ei eg fg gh

Index = 226; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahid acihe adhgf aeb beh bgedic chd
Face Topology: 44553 5336 5635 54365 55633 554 456 435534 465
Vertices: abhc acd ade aef afb bfeg bgh chi cid dih dhe ehg
Vertex Topology: 5464 545 555 553 534 4353 436 463 435 536 565 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKhLgFfDa aDeFbEa bFeLhGb bGgLeKdJiHcAb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di dh de eh eg ef gh hi

Index = 227; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhgd acgife adf aedi bidch bgc dgf
Face Topology: 45634 5535 54356 555343 564 5363 43653 455 654
Vertices: abc ade aef afigb bgh bhc chg cgd cda dgi dif dfe
Vertex Topology: 545 563 534 54354 453 435 535 556 565 653 634 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGgHdIa aIcHgJiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKiDa bDiJdHcGhEb bEgGcFb dJgDfKd
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cg cd dg di df de ef fi gi gh

Index = 228; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agh ahid acihe adhgf aeg bfeh bgedic chd
Face Topology: 34553 546 5635 54365 55643 554 3356 345534 465
Vertices: abhc acd ade aef afgb bgh chi cid dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 5364 545 555 553 5343 346 463 435 536 565 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiIhJeCa aCdJhKgLfDa aDeLgEa bEfLeKhFb bFgKeJdIiGcAb cGhIdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 229; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg aghi aigfe adf aedgb bfdihc cgi chgd
Face Topology: 34535 556 5634 54653 555 53563 355434 464 4365
Vertices: abgc acid aef afb bfg cgh dig dgf dfe dea gih hic
Vertex Topology: 5364 5445 535 553 356 463 546 565 553 535 643 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgAa aAgFhLiBa aBiGgHfIeJa aJdIfCa aCeIdHgEbDa bEfHdGiKhFcAb cFgKiLc cLhKgGdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 230; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg aghd achgi aif aeigb bfidhc cgd dgfe
Face Topology: 34535 556 5635 54364 545 53463 354534 465 5653
Vertices: abgc acd adie aef afb bfg cgh chd dhg dgi eif fig
Vertex Topology: 5364 545 5543 535 553 356 463 435 536 564 345 546
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhIgJiCa aCiKfDa aDeKiLgFbEa bFfLiJdIhGcAb cGgIdHc dJgLfKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh dg di ei ef fi fg gi gh

Index = 231; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acihe adhgf aeg afeb bedic chd
Face Topology: 345534 645 6535 64355 65543 654 6353 35534 455
Vertices: abhc ade aef afg agb bgeh chi cid cda dih dhe egf
Vertex Topology: 6354 655 653 634 643 3455 453 435 456 535 555 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhFgLfCa aCeLgDa aDfLeFbEa bFeKdJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di dh de eh eg ef fg hi

Index = 232; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acihe adgf aeg afehb bgdic chd
Face Topology: 345435 655 6535 64354 6553 645 63453 35534 455
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgh chi cid dhge egf hdi
Vertex Topology: 6354 645 654 643 635 653 355 453 435 5554 453 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiLhJeCa aCdJgKfDa aDeKgEa aEfKeJhGbFa bGgJdLiHcAb cHhLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 233; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acie adhgf aeg afehb bgeic chd
Face Topology: 344535 655 6534 6435 64553 655 63553 35534 454
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chi cid cda dihe ehg egf
Vertex Topology: 6354 645 653 635 653 355 453 434 446 4355 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhFbEa bFgKeJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di de eh eg ef fg gh hi

Index = 234; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghi aihged ace adcg agb bfech bgci bhc
Face Topology: 56343 53543 534543 564 5365 555 53464 5563 546
Vertices: abic acd ade aegf afb bfg bgh bhi cih chg cge ced
Vertex Topology: 5536 563 534 5453 535 535 554 543 634 645 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIhJgKeLdBa aBcLeCa aCdLcKgDa aDgFbEa bFfDeKcJhGb bGgJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci ch cg ce cd de eg fg gh hi

Index = 235; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahd ache adigbf aeb beih bgidc ehg
Face Topology: 53463 53645 554 5356 543453 565 5635 54343 654
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg chd cda dhie eig gih ghb
Vertex Topology: 5553 546 563 535 536 564 354 345 4536 634 435 455
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEeFgLhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIiJgFbEfCa aCeEbDa bFeJiKhLb bLgKiIdGcAb eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh de ei eg ef gi gh hi

Index = 236; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhied ace adcg agb bfeih bgic chg
Face Topology: 56343 53546 554343 564 5365 555 53434 5536 645
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bgh bhc chi cige ced gih
Vertex Topology: 556 563 534 5453 535 535 554 546 643 6354 643 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHcAa aAbHhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgDa aDgFbEa bFfDeJiLhGb bGgLiIcHb cIhLgJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci ce cd de eg fg gi gh hi

Index = 237; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghi aid acie adig agb bfeih bgi bhgedc
Face Topology: 53443 53536 564 5364 5465 555 53463 556 535443
Vertices: abic ade aegf afb bfg bgh bhi cid cda die eig gih
Vertex Topology: 5563 544 5453 535 535 553 536 364 345 464 465 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgCa aCgEbDa bEfCeKiLhFb bFgLiGb bGhLgKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di de ei eg fg gi gh hi

Index = 238; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhed ace adchf aehi bih bgifec fhg
Face Topology: 45354 5365 54653 555 53564 5563 436 433455 463
Vertices: abc acd ade aef afigb bhc che ced ehf fhi gih ghb
Vertex Topology: 545 553 535 554 54334 465 565 553 564 463 336 364
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgLhFcAa aAbFhGeHdBa aBcHeCa aCdHcGhIfDa aDeIhJiEa bEiKhLb bLgKiJfIeGcFb fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ce cd de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 239; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfhi aid ache adhf aehbg afb bfedi bhc
Face Topology: 534453 63553 634 6354 6455 64553 655 55443 553
Vertices: abic ade aef afg agb bgf bfh bhi cihd cda dhe ehf
Vertex Topology: 6533 644 645 653 635 535 555 553 3354 346 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFfGhHiAa aAiIdJa aJcIhKeBa aBdKhLfCa aCeLhGbFgDa aDfFbEa bGfLeKdIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci cd dh de eh ef fh fg hi

Index = 240; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acife adf aedig afib bic chgfd
Face Topology: 345354 643 6355 64553 655 63554 6553 354 43455
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgih chi cid dif dfe fig
Vertex Topology: 6334 645 653 635 654 643 3453 435 455 555 553 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfDa aDeKdJiLgEa aEfLiGbFa bGiHcAb cHhGgLfJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di df de ef fi fg gi hi

Index = 241; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihed ace adchf aehg afb bfeci bhc
Face Topology: 453543 6353 63553 655 63554 6553 644 44553 455
Vertices: abic ade aef afg agb bgfh bhi che ced cda ehf hci
Vertex Topology: 6435 635 654 643 634 4345 453 555 553 536 554 553
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiLhHeIdJa aJcIeBa aBdIcHhKfCa aCeKhFgDa aDfFbEa bFfKeHcLiGb bGhLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de eh ef fh fg hi

Index = 242; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg agfhd achi aihf aehcgb bfc cfeid dhe
Face Topology: 35446 563 53654 5553 5356 545533 365 56434 454
Vertices: abgc acd adie aef afb bfg cgf cfh chd dhi eih ehf
Vertex Topology: 5335 554 5434 546 563 363 536 565 554 453 435 456
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGfHhIdBa aBcIhJiCa aCiKhLfDa aDeLhHcGgFbEa bFfGcAb cHfLeKiJdIc dJhKeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cf ch cd dh di ei eh ef fh fg hi

Index = 243; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agehi aihd ache adhbf aeg afb bedci bhc
Face Topology: 544533 63553 6354 6455 64553 653 635 55443 554
Vertices: abic ade aef afg agb bgfe beh bhi cih chd cda dhe
Vertex Topology: 6534 645 653 633 635 5335 555 553 435 454 446 455
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFeGhHiAa aAiIhJdKa aKcJhLeBa aBdLhGbFfCa aCeFgDa aDfFbEa bGeLdJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch cd dh de eh ef fg hi

Index = 244; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihd achge adf aeg afdhb bgdci bhc
Face Topology: 445335 6553 6355 64553 653 635 63554 45543 454
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh cih chd dhg dgfe hib
Vertex Topology: 6434 645 653 633 635 654 455 435 455 555 5533 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhLiAa aAiHhIdBa aBcIhJgKeCa aCdKfDa aDeKgEa aEfKdJhGbFa bGgJdIcHiLb bLhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh dg de ef fg gh hi

Index = 245; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhed ace adchif aei bih bgiec ehgf
Face Topology: 45363 5355 54563 556 535543 564 445 43465 6533
Vertices: abc ade aef afigb bgh bhc che ced cda ehi eif gih
Vertex Topology: 545 536 563 53434 435 455 556 563 535 654 643 345
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGeHdIa aIcHeBa aBdHcGhJiKfCa aCeKiDa bDiLhEb bEgLiJeGcFb eJhLgDfKe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ce cd de eh ei ef fi gi gh hi

Index = 246; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acie adigf aeg afeib bic chged
Face Topology: 344535 653 6354 6455 64553 655 63553 354 43554
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgih chi cid die eig egf
Vertex Topology: 6334 644 645 653 635 653 3553 435 454 455 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKgLfDa aDeLgEa aEfLeKiGbFa bGiHcAb cHhGgKeJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di de ei eg ef fg gi hi

Index = 247; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihd achfe adf aedhg afb bfdci bhc
Face Topology: 445353 6353 6355 64553 655 63553 654 45543 454
Vertices: abic ade aef afg agb bgfh bhi chd cda dhf dfe hci
Vertex Topology: 6434 653 635 653 634 4355 453 455 456 555 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiLhHdIa aIcHhJfKeBa aBdKfCa aCeKdJhFgDa aDfFbEa bFfJdHcLiGb bGhLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh df de ef fh fg hi

Index = 248; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihed ace adchf aeg afhb bgeci bhc
Face Topology: 453534 6453 63553 655 63553 654 6354 44553 455
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh bhi cih che ced ehgf
Vertex Topology: 6435 653 635 653 634 644 445 453 535 555 553 5543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIhJeKdBa aBcKeCa aCdKcJhLfDa aDeLgEa aEfLhGbFa bGgLeJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de eh ef fg gh hi

Index = 249; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhgid aci aif aegb bfich bgc cged
Face Topology: 56334 54536 553543 564 544 5355 54463 556 6533
Vertices: abc adie aef afb bfg bgh bhc chg cgi cid cda eigf
Vertex Topology: 556 5343 534 545 545 553 536 635 654 643 635 3454
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJiBa aBiLfCa aCeLgEbDa bEfLiIcHhFb bFgHcGb cIgLeBdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci cd di ei ef fg gi gh

Index = 250; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhied ace adcif aehg bfh bgfic che
Face Topology: 46354 5356 545353 565 53634 5553 445 43436 655
Vertices: abc acd ade aef afgb bhc chi cie ced eihf fhg ghb
Vertex Topology: 546 563 535 554 5434 456 653 635 653 5354 453 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgLhFcAa aAbFhGiHeIdBa aBcIeCa aCdIcHiJfDa aDeJhKgEa bEfKhLb bLgKfJiGcFb cGhJeHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch ci ce cd de ei ef fh fg gh hi

Index = 251; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahgd acgie adf aeigb bfidch bgc dgf
Face Topology: 44535 5563 5365 54633 555 53364 453543 464 565
Vertices: abhc ade aef afb bfg bgh chg cgd cda dgi dife fig
Vertex Topology: 5434 553 535 554 456 463 436 465 455 563 5353 536
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGgHdIa aIcHgJiKeBa aBdKfCa aCeKiLgEbDa bEfLiJdHcGhFb bFgGcAb dJgLfKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg di de ef fi fg gi gh

Index = 252; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aghed aceb bdchif beig bfihc cge egf
Face Topology: 554 34645 35364 3565 545334 5635 54335 556 654
Vertices: abgc acd adb bde bef bfg che ced ehgi eif fig ghc
Vertex Topology: 3555 354 345 546 564 545 536 564 6353 634 435 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgLhGeHdBa aBcHeDbCa bDdHcGhIiJfEb bEeJiKgFb bFfKiIhLcAb cLgIeGc eIgKfJe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch ce cd de eh ei ef fi fg gi gh

Index = 253; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhid acife adfb bedihg bfh cgf cfd
Face Topology: 5554 44635 45335 45364 4565 545333 563 536 565
Vertices: abc ade aeb bef bfg bghc chfi cid cda dif dfe fhg
Vertex Topology: 455 454 445 546 563 5335 5363 535 554 536 564 633
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGiHdIa aIcHiJfKeBa aBdKfDbCa bDeKdJiGhLgEb bEfLhFb cFgLfGc cGfJdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 254; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abfgh aie adif aeigcb cfih cgi dhgfe
Face Topology: 35346 565 53643 554 5356 545453 5653 545 33464
Vertices: abc achid ade aef afb bfc cfg cgh die eif fig gih
Vertex Topology: 535 55353 534 546 563 365 564 543 354 456 654 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhBa aBiIeCa aCdIiJfDa aDeJiKgGcFbEa cGfKiLhHc cHgLiBc dBhLgKfJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 255; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abghd ache adhf aehib cih cgifed fhg
Face Topology: 35445 555 53364 5564 5465 54633 536 533544 563
Vertices: abc acd aef afb bfigc cgh chd dhe dea ehf fhi gih
Vertex Topology: 535 554 545 553 35335 536 564 464 445 465 563 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGdBa aBcGhHeIa aIdHhJfCa aCeJhKiEbDa cEiLhFc cFgLiKfJeHdGc fKhLgEf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 256; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abfghi aie adif aegcb cfih cgi chged
Face Topology: 36345 556 535435 554 5355 54463 6553 645 63443
Vertices: abc acid ade aef afb bfc cfg cgh chi die eigf gih
Vertex Topology: 536 5653 534 545 553 356 654 643 635 354 4545 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhIiBa aBiJeCa aCdJiKfDa aDeKgGcFbEa cGfKiLhHc cHgLiIc cIhLgKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch ci di de ei ef fg gi gh hi

Index = 257; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abfghd ache adhf aeicb cih cgied fhg
Face Topology: 36445 556 535354 5654 5455 54363 635 63344 553
Vertices: abc acd aef afb bfc cfig cgh chd dhe dea ehif gih
Vertex Topology: 536 564 545 553 356 6533 635 654 454 445 4535 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEcAa aAbEfFgGhHdBa aBcHhIeJa aJdIhKfCa aCeKiFcEbDa cFiLhGc cGgLiKeIdHc fKhLgFf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch cd dh de eh ef fi gi gh hi

Index = 258; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd aefc abfd acfgh bhgif beigdc dfieh dge egf
Face Topology: 445 3564 3465 34653 43536 453554 56353 555 556
Vertices: abc adheb bef bfc cfd cda dfg dgh ehg egi eif fig
Vertex Topology: 344 35354 456 464 465 453 565 553 535 553 536 635
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfDcAa aAbDfEdFa aFcEfGgHhBa bBhIgJiKfCb bCeKiLgGdEcDb dGfLiJeIhHd dHgIeBd eJgLfKe
Edges: ab ac ad be bf bc cf cd df dg dh eh eg ei ef fi fg gi gh

Index = 259; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aghd achb bhigf beg bfeihc cgied ehg
Face Topology: 544 34536 3654 3455 55363 556 535354 46354 556
Vertices: abgc acd adb bdhe bef bfg cgh chd ehi egf gei gih
Vertex Topology: 3564 344 345 5455 553 536 465 454 553 563 653 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhDbCa bDhIiKgJfEb bEeJgFb bFfJeKiLhGcAb cGgLiIeDdHc eIhLgKe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch cd dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 260; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghfd acfie adifb beidch bhc cgf dfe
Face Topology: 4555 4563 43365 45635 45364 453553 435 536 565
Vertices: abgc ade aeb bef bfhg cgh chf cfd cda dfi die eif
Vertex Topology: 4435 455 454 456 4633 533 536 565 554 563 535 536
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHdIa aIcHfJiKeBa aBdKiLfDbCa bDeLiJdHcGhEb bEhFcAb cFgEfGc dJfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df di de ei ef fi fh gh

Index = 261; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afghd achie adihb bhgc cfh cgfeid dhe
Face Topology: 3555 454 44365 45635 45363 3635 546 534535 565
Vertices: abfc acd ade aeb behf cfg cgh chd dhi die eih fhg
Vertex Topology: 4345 455 455 453 3564 543 536 565 563 535 536 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhIiJeCa aCdJiKhEbDa bEhLgFcAb cFfLhGc cGgLfEeKiIdHc dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh di de ei eh fh fg gh hi

Index = 262; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhd acfie adifb beidhg bfh cgf dfe
Face Topology: 5455 45634 4535 44635 45365 553533 563 436 565
Vertices: abc ade aeb bef bfg bghc chfd cda dfi eif fhg ied
Vertex Topology: 454 455 455 556 563 5334 4365 454 563 536 633 355
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGdHa aHcGfIiLeBa aBdLiJfDbCa bDeJiIdGhKgEb bEfKhFb cFgKfGc dIfJeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 263; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhfd acfie adib bidchg bfh cgf dfe
Face Topology: 5554 44635 45365 45634 4535 535533 563 536 564
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bghc chf cfd dfi die fhg
Vertex Topology: 455 455 454 445 5436 563 5335 536 565 563 534 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHfIdBa aBcIfJiKeCa aCdKiEbDa bEiJdIcHhLgFb bFfLhGb cGgLfHc dJfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 264; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achie adihb bgc cfh cgeid dhe
Face Topology: 4655 4536 443355 46535 45354 436 635 63535 555
Vertices: abc ade aeb behgf bfc cfg cgh chd cda dhi eih ied
Vertex Topology: 446 455 454 45533 436 633 635 655 654 553 535 355
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJiLeBa aBdLiKhDbCa bDgFcEb cFfDhGc cGgDeKiJdHc dJhKeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei eh fg gh hi

Index = 265; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghfd acfie adib bidch bhc cgf dfe
Face Topology: 5654 44536 453355 46534 4535 53563 536 635 554
Vertices: abc acd ade aeb beif bfhg bgc cgh chf cfd dfi ied
Vertex Topology: 456 465 454 445 5435 5533 536 633 635 655 553 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKiLeCa aCdLiEbDa bEiKdJcIhFb bFhHcGb cHgFfIc dKfEeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di de ei fi fh gh

Index = 266; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd achfi aifb beidhg bfc cfd dfe
Face Topology: 5554 44635 45335 45363 4365 543533 565 565 564
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgfh chd cda dhf eif fid
Vertex Topology: 455 4534 445 546 563 535 5363 535 554 536 436 635
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJfLiBa aBiKfDbCa bDeKiLdJhGgEb bEfGcFb cGfJdHc dLfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh df di ei ef fi fh fg

Index = 267; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfh ahfie adib bidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5554 44635 45363 43634 4535 535353 565 565 564
Vertices: abc achd ade aeb beif bfg bgc cgf cfh dfi die fdh
Vertex Topology: 455 4535 454 445 5436 563 535 536 563 563 534 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhBa aBhLfJiKeCa aCdKiEbDa bEiJdLhIcHgFb bFfHcGb cIfLdBc dJfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh df di de ei fi fh fg

Index = 268; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfh ahie adifb beihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5545 45635 45363 4335 44365 553353 565 564 465
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgf cfh chda dhfi eif ied
Vertex Topology: 455 445 455 556 563 535 536 563 5344 4363 536 354
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGfHhIa aIhJiLeBa aBdLiKfDbCa bDeKiJhHcGgEb bEfGcFb cHfJdIc dJfKeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh di de ei ef fi fh fg

Index = 269; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfhd achie adib bihcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5654 44536 453535 46334 4535 53363 556 655 554
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bgc cgf cfh chd dhfi ied
Vertex Topology: 456 465 454 445 5435 553 536 635 653 635 5353 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhJdBa aBcJhKiLeCa aCdLiEbDa bEiKhIcHgFb bFfHcGb cIfKdJc dKfEeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh di de ei fi fh fg

Index = 270; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achie adigb bgc cfeih cgd dge
Face Topology: 4655 4536 443535 46335 45354 456 63533 655 555
Vertices: abc ade aeb begf bfc cfg cgh chd cda dhgi die eig
Vertex Topology: 446 455 454 4553 436 635 653 635 654 5353 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLgDbCa bDgFcEb cFfDeLiJhGc cGgJdHc dJgLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei eg fg gi gh

Index = 271; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd ach ahigb bgc cfeih cgied ehg
Face Topology: 4635 4536 443553 465 45354 456 63535 65353 555
Vertices: abc acd adhe aeb begf bfc cfg cgh chd ehi eig gih
Vertex Topology: 446 463 4355 454 4553 436 635 655 653 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhCa aChJiKgEbDa bEgGcFb cGfEeKiLhHc cHgLiJeCdIc eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh eh ei eg fg gi gh hi

Index = 272; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfhd ach ahib bihcg bfc cfied ehf
Face Topology: 5634 44536 453553 465 4535 53563 556 65343 455
Vertices: abc adhe aeb beif bfg bgc cfh chd cda fih fcg hie
Vertex Topology: 456 4354 445 5435 553 536 655 653 634 535 563 534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgKfGhHdIa aIcHhBa aBhLiDbCa bDiJhGcKgEb bEfKcFb cGfJiLeBdHc eLhJfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh eh ei fi fh fg hi

Index = 273; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afgd acghe adhifb beihc chd dgfie ehf
Face Topology: 3456 465 4535 44356 455353 36354 455 53536 655
Vertices: abfc acd ade aeb bef cfhg cgd dgh dhe ehi eif fih
Vertex Topology: 4354 445 456 463 365 4553 435 535 556 653 635 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgHhIeCa aCdIhJiKfEbDa bEeKiLhFcAb cFhHdGc dHgFfLiJeId eJhLfKe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg dh de eh ei ef fi fh gh hi

Index = 274; Topology = 333445556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghid aci aigfb beg bfehc cgi ched
Face Topology: 5635 45356 455343 464 44535 555 53536 654 6353
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc cgh chi cid cda eihg egf
Vertex Topology: 456 4345 455 553 535 556 653 634 643 634 5435 553
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiBa aBiKgLfDbCa bDeLgEb bEfLeKhGcFb cGgKiHc cHhKeBdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd di ei eg ef fg gh hi

Index = 275; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acie adif aeih ahb bgfi bhfedc
Face Topology: 434443 6346 664 6364 6464 6464 644 4346 444443
Vertices: abic acd ade aef afhg agb bgh bhi die eif fih idc
Vertex Topology: 6463 634 644 644 6443 634 434 446 464 464 464 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiLdBa aBcLiIeCa aCdIiJfDa aDeJiKhEa aEhGbFa bGgEfKiHb bHhKfJeIdLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei ef fi fh gh hi

Index = 276; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abfi aie adif aeichg afhb bgf cfed
Face Topology: 443464 6434 6464 644 6346 644434 6634 446 4643
Vertices: abc acid aef afg agb bgh bhfc cfi dea edi eif fhg
Vertex Topology: 644 6443 646 664 644 443 4364 464 346 434 446 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGfHiBa aBiJeIa aIdJiKfCa aCeKiHcGhLgDa aDfLhFbEa bFgLfGb cHfKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cf ci di de ei ef fi fh fg gh

Index = 277; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agdc abd acbe adghif aeih aheb egfi ehf
Face Topology: 434644 6443 644 6346 644434 6634 6464 6443 644
Vertices: abc acd ade aef afhg agb bged bdc egh ehi fih ife
Vertex Topology: 643 634 646 664 6444 644 4464 443 644 643 434 346
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGdHcAa aAbHdBa aBcHbGeCa aCdGgIhJiLfDa aDeLiKhEa aEhIeGbFa eIgEfKiJe eJhKfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bc cd de eg eh ei ef fi fh gh hi

Index = 278; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahei aid acie adibhf aehg afh bgfe bedc
Face Topology: 434643 6464 644 6346 644444 6643 644 4346 4643
Vertices: abic ade aef afg aghb bhe bei cid cda die ehf fhg
Vertex Topology: 6443 646 664 643 6344 446 464 344 346 446 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFeGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiGbFhKfCa aCeKhLgDa aDfLhEa bEgLfKeFb bGeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bi ci cd di de ei eh ef fh fg gh

Index = 279; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfehi aid acih ahbf aebg afb bedi bhdc
Face Topology: 634443 634444 644 6344 6464 6463 646 6444 6443
Vertices: abic acd adhe aef afg agb bgf bfe beh bhi cid dih
Vertex Topology: 6643 634 6444 644 643 636 634 644 644 644 344 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHeIhJiAa aAiKdBa aBcKiLhCa aChIbHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa bIeCdLiJb bJhLdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf be bh bi ci cd di dh eh ef fg hi

Index = 280; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abd ache adhf aehi aihb bgifed fhg
Face Topology: 434444 6463 644 6364 6464 6463 6364 443444 464
Vertices: abc ade aef afig agb bgh bhdc cda dhe ehf fhi gih
Vertex Topology: 643 644 644 6434 644 446 4643 346 464 464 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGdHa aHcGhIeBa aBdIhJfCa aCeJhKiDa aDiLhFbEa bFgLiKfJeIdGb fKhLgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 281; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agc abhd ache adhf aehi aihb cgifed fhg
Face Topology: 344444 644 6364 6464 6464 6463 6363 443444 464
Vertices: abc acd ade aef afig agb bghc chd ehf fhi gih hed
Vertex Topology: 634 644 644 644 6434 643 3464 464 464 463 436 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGcAa aAbGhHdBa aBcHhLeCa aCdLhIfDa aDeIhJiEa aEiKhGbFa cGgKiJfIeLdHc fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bc ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 282; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abhd ache adhf aehi aib bifedc fhg
Face Topology: 444443 6364 6464 6464 6464 6463 634 434444 463
Vertices: abc ade aef afig agb bgih bhc cda dch dhe ehf fhi
Vertex Topology: 644 644 644 6433 634 4336 464 446 446 464 464 463
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhIdHa aHcIhJeBa aBdJhKfCa aCeKhLiDa aDiFbEa bFiLfKeJdIcGb fLhFgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh de eh ef fh fi gi hi

Index = 283; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adef afgd acgb bghf behigc cfihed egif fhg
Face Topology: 444 3446 3664 3464 4646 444364 463444 4636 646
Vertices: abfc acd adb bdge bef cfg cgd egh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 3464 344 344 4464 446 466 464 464 446 643 636 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgDbCa bDgHhIfEb bEeIhJiKgFcAb cFfKiLhHeDdGc eHgLiJfIe fJhLgKf
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 284; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd ache adhb bhic cih cgifed fhg
Face Topology: 4644 4446 444364 4664 4464 4636 636 633444 463
Vertices: abc ade aeb behf bfc cfig cgh chd cda dhe fhi gih
Vertex Topology: 446 444 444 4464 446 6433 636 664 644 464 463 336
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJeBa aBdJhDbCa bDhKiFcEb cFiLhGc cGgLiKfDeJdHc fKhLgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh de eh fh fi gi gh hi

Index = 285; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfd acg aghifb beihgc dfhe egfi ehf
Face Topology: 4436 4664 4463 444 444364 463444 3646 6463 646
Vertices: abc acd adge aeb bef bfc cfgd egh ehi eif fhg hfi
Vertex Topology: 444 443 4346 464 466 464 4643 644 643 636 644 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGdBa aBcGgCa aCgHhIiJfEbDa bEeJiLhKgGcFb dGfKhHeCd eHgKfLiIe eIhLfJe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd dg eg eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 286; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abghid acie adib big cfih cgi chgfed
Face Topology: 4644 4436 444364 4664 4464 464 6363 646 634344
Vertices: abc ade aeb beif bfgc cgh chi cid cda die fig gih
Vertex Topology: 446 444 444 4463 4346 643 636 664 644 464 364 463
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEgFhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiDbCa bDiKgEb cEfKiLhFc cFgLiGc cGhLgKfDeJdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci cd di de ei fi fg gi gh hi

Index = 287; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abgd acgh ahigfb beg cfeihd dgie ehg
Face Topology: 4446 4634 4464 4464 443634 466 436344 4636 646
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfgc cgd dgh ehi eig egf gih
Vertex Topology: 444 444 4446 464 463 4364 464 464 643 636 663 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGdBa aBcGgHhCa aChIiJgKfEbDa bEeKgFb cFfKeJiLhHdGc dHgLiIeCd eIhLgJe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 288; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afc abghid acie adif beig cfih cgi chgfed
Face Topology: 3644 446 434364 4664 4464 3464 6463 646 634444
Vertices: abc ade aefb bfgc cgh chi cid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 436 444 4443 3446 643 636 664 644 464 464 464 463
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDcAa aAbDgEhFiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa bCeJiKgDb cDfKiLhEc cEgLiFc cFhLgKfJeIdGc
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 289; Topology = 334444466; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achi aihb bhgc cfh cgfeid dhe
Face Topology: 4644 4446 444364 4663 4364 4636 646 634434 464
Vertices: abc acd adie aeb behf bfc cfg cgh chd dhi eih fhg
Vertex Topology: 446 464 4434 444 4464 446 643 636 664 463 436 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiCa aCiKhEbDa bEhLgGcFb cGfLhHc cHgLfEeKiJdIc dJhKeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di ei eh fh fg gh hi

Index = 290; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acie adih ahg afhb bgfei bhedc
Face Topology: 434434 6455 654 6354 6455 654 6354 44345 45443
Vertices: abic ade aehf afg agb bgh bhi cid cda die fhg hei
Vertex Topology: 6453 644 6453 634 644 445 455 354 346 454 354 545
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiLhCa aChKgDa aDfKhFbEa bFgKfCeLiGb bGhLeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh fh fg gh hi

Index = 291; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahid acihe adhg agb bfeh bgedic chd
Face Topology: 44543 5346 5635 54364 5564 544 4346 444534 465
Vertices: abhc acd ade aegf afb bfg bgh chi cid dih dhe ehg
Vertex Topology: 5464 545 554 5443 534 434 446 463 435 536 564 464
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKhLgDa aDgFbEa bFfDeLhGb bGgLeKdJiHcAb cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di dh de eh eg fg gh hi

Index = 292; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghi aige adgbf aeb bedihc cgi chgd
Face Topology: 44453 5356 5634 5465 54643 554 454434 464 4364
Vertices: abgc acid aef afb bfe beg cgh dig dge dea gih hic
Vertex Topology: 5464 5444 553 534 435 456 463 446 465 455 643 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEeFgAa aAgGhLiBa aBiHgIeJa aJdIgFbEfCa aCeEbDa bFeIdHiKhGcAb cGgKiLc cLhKgHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci di dg de eg ef gi gh hi

Index = 293; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahid aci aihf aehbg afb bfeic ched
Face Topology: 443453 6355 6543 644 6455 64543 654 45444 4543
Vertices: abhc acd adie aef afg agb bgf bfh chi cid eih ehf
Vertex Topology: 6454 643 6344 645 653 634 435 455 454 443 445 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJdBa aBcJiCa aCiKhLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLeKiIcAb cIhKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di ei eh ef fh fg hi

Index = 294; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghei aid acie adibh ahg afhb bgfe bedc
Face Topology: 534534 64454 644 6345 64454 644 6345 5435 5543
Vertices: abic ade aehf afg agb bgh bhe bei cid cda die fhg
Vertex Topology: 6543 645 6543 634 645 544 545 554 344 346 445 344
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGeHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiHbGhCa aChLgDa aDfLhFbEa bFgLfCeGb bHeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh be bi ci cd di de ei eh fh fg gh

Index = 295; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh aid acie adihf aehbg afb bfei ched
Face Topology: 434553 6354 644 6345 64445 65443 654 4554 3454
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgf bfh die eih ehf idc
Vertex Topology: 64443 634 645 655 653 634 435 454 445 544 545 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAiLdBa aBcLiIeCa aCdIiJhKfDa aDeKhHbGgEa aEfGbFa bHfKeJiAb cAhJeIdLc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di de ei eh ef fh fg hi

Index = 296; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agehi aid acih ahbgf aeg afeb bedi bhdc
Face Topology: 534534 64544 644 6344 64543 654 6355 5544 5443
Vertices: abic adhe aef afg agb bge beh bhi cid cda dih egf
Vertex Topology: 6543 6445 653 634 645 545 554 544 344 346 444 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFeGhHiAa aAiIdJa aJcIiKhBa aBhGbFgLfCa aCeLgDa aDfLeFbEa bGeBdKiHb bHhKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci cd di dh eh eg ef fg hi

Index = 297; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahied ace adci aihbg afb bfic chfe
Face Topology: 453453 6354 64443 654 6354 64443 654 4545 5454
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgf bfh chi cie ced fih
Vertex Topology: 6445 653 634 6445 653 634 435 454 544 544 543 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiDa aDiLhHbGgEa aEfGbFa bHfLiIcAb cIhLfDeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci ce cd de ei fi fh fg hi

Index = 298; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh aid acie adihf aehg afhb bgfei ched
Face Topology: 334544 645 644 6345 64454 6554 6453 34454 3554
Vertices: abhic ade aef afg agb bgh cid cda die eih ehf fhg
Vertex Topology: 63543 645 654 644 643 345 344 346 445 545 554 454
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJhKfCa aCeKhLgDa aDfLhFbEa bFgLfKeJiAb cAhJeIdGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 299; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahied ace adci aihg afhb bgfic chfe
Face Topology: 353444 645 65443 654 6354 6454 6453 34445 5544
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chi cie ced fih fhg
Vertex Topology: 6355 653 634 6444 644 643 345 554 544 543 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiDa aDiKhLgEa aEfLhGbFa bGgLfKiHcAb cHhKfDeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei fi fh fg gh hi

Index = 300; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aedf afgh ahfbe adb bdhigc cfih cgifd fhg
Face Topology: 4453 4356 4645 45643 454 455344 4635 44365 654
Vertices: abfc achd aeb bed bdf cfg cgh dhf dea fhi fig gih
Vertex Topology: 4464 4455 434 435 456 464 445 556 534 653 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDdEfAa aAfFgGhBa aBhHfEbDeIa aIdDbCa bEdHhJiKgFcAb cFfKiLhGc cGgLiJfHdBc fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cf cg ch dh df de fh fi fg gi gh hi

Index = 301; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afec abghid acig agbf aeb cedih cgi chgd
Face Topology: 46443 5346 545344 5645 5543 544 64443 654 6354
Vertices: abc acd adge aef afb bfe begc cgh chi cid dig gih
Vertex Topology: 546 564 5454 543 534 434 4456 653 634 644 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJiKgCa aCgGbFfDa aDeFbEa cGeCdKiLhHc cHgLiIc cIhLgKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bc cg ch ci cd di dg eg ef gi gh hi

Index = 302; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afec abeghd achi aicbf aeb cih cgid dhge
Face Topology: 46453 5356 545344 5644 54643 554 644 6344 4435
Vertices: abc adie aef afb bfe bec ceig chd cda dhi gih ghc
Vertex Topology: 546 5445 553 534 435 456 6543 644 645 444 344 346
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFcAa aAbFeGgLhHdIa aIcHhJiBa aBiGcFbEfCa aCeEbDa cGiKhLc cLgKiJdHc dJhKgGeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bc ce cg ch cd dh di ei ef gi gh hi

Index = 303; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abhid acie adihf aebg afb cei ched
Face Topology: 454543 6345 64344 6545 64434 6543 644 554 5354
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfehc chi cid die eih
Vertex Topology: 645 654 645 654 643 634 434 44535 534 544 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiLhHfDa aDeHbGgEa aEfGbFa cHeLiIc cIhLeKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci cd di de ei eh ef fg hi

Index = 304; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghid acigf afb bedg bfdihc cgi chgd
Face Topology: 4553 4346 46345 45464 444 4356 445435 564 5365
Vertices: abgc adfe aeb bef bfg cgh chi cid cda dig dgf gih
Vertex Topology: 4465 4543 434 434 446 563 534 545 554 546 564 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHiJgKfBa aBfDbCa bDeBdKgEb bEfKdJiLhFcAb cFgLiGc cGhLgJdHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cd di dg df ef fg gi gh hi

Index = 305; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abgehi aihe adhcg agb bfec cedi chd
Face Topology: 46453 5346 544543 5345 54464 544 4356 6543 644
Vertices: abc acid ade aegf afb bfg bgc cge ceh chi dih dhe
Vertex Topology: 546 5634 545 5543 534 434 446 645 654 643 434 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHeIhJiBa aBiKhLeCa aCdLhIcHgDa aDgFbEa bFfDeHcGb cIeLdKiJc cJhKdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ce ch ci di dh de eh eg fg hi

Index = 306; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abghid acihe adhg agb bfec cedi chd
Face Topology: 46543 5346 544435 56344 5544 544 4346 6453 645
Vertices: abc acd aegf afb bfg bgc cgeh chi cid dih dhe dea
Vertex Topology: 546 565 5443 534 434 446 6444 643 635 534 544 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCfDb aDfEgFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJhKeLa aLdKhGgCa aCgEbDa bEfCeGcFb cGeKdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd di dh de eh eg fg hi

Index = 307; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfc abhid acihe adhf aebg afb cedi chd
Face Topology: 455443 6345 64435 65344 6544 6443 644 5453 545
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfehc cid cda dhe hdi hic
Vertex Topology: 645 654 644 643 634 434 44445 535 556 544 453 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhLiHdIa aIcHiKhJeBa aBdJhGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa cGeJdKiLc cLhKdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci cd di dh de eh ef fg hi

Index = 308; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh aid acige adgf aegb bfedih bgi chgd
Face Topology: 43544 5463 545 53464 5564 5464 444543 464 3365
Vertices: abhic acd ade aef afb bgh cid dig dge egf fgb gih
Vertex Topology: 54343 535 554 544 544 463 345 546 564 464 464 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfKgFhAa aAiGdBa aBcGiHgIeCa aCdIgJfDa aDeJgKbEa bKfJeIdHiLhFb bFgLiAb cAhLgHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 309; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achge adgi aigb bfiedh bgdc egf
Face Topology: 43544 5464 545 53464 5563 5364 443454 4653 464
Vertices: abhc ade aeif afb bfg chd cda dhg egi fig ged ghb
Vertex Topology: 5443 554 5434 544 446 345 355 546 463 436 645 644
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgLhAa aAhFdGa aGcFhHgKeBa aBdKgIiCa aCiJgEbDa bEfJiIeKdHhLb bLgHdFcAb eIgJfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh dg de eg ei fi fg gi gh

Index = 310; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afg aghi aihe adhf aehgb bfhc cgfedi chd
Face Topology: 34445 554 5463 5364 5465 54643 3564 445443 464
Vertices: abgc acid ade aef afb bfg cgh chi dih dhe ehf fhg
Vertex Topology: 5344 5434 544 545 553 354 446 463 436 464 465 564
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiBa aBiIhJeCa aCdJhKfDa aDeKhLgFbEa bFfLhGcAb cGgLfKeJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci di dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 311; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acihe adhf aeg afhb bgedi bhdc
Face Topology: 435434 6454 645 63454 6553 644 6354 44454 4553
Vertices: abic acd aef afg agb bgh bhi cid dhe dea ehgf hdi
Vertex Topology: 6443 635 643 634 644 445 454 345 554 546 4543 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdBa aBcHiLhIeJa aJdIhKfCa aCeKgDa aDfKhFbEa bFgKeIdLiGb bGhLdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh ef fg gh hi

Index = 312; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid ace adif aeig afihb bgic chgfe
Face Topology: 343445 654 6453 644 6354 6455 64543 3554 44544
Vertices: abhc ade afg agb bgh chi cied cda eif efa fig gih
Vertex Topology: 6344 634 645 653 354 445 4543 436 454 446 455 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeJfCgDb aDgEhAa aAhFiGdHa aHcGeBa aBdGiIfJa aJeIiKgCa aCfKiLhEbDa bEgLiFcAb cFhLgKfIeGc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 313; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhd ache adhgif aei bieh bgedc egf
Face Topology: 44463 5454 5454 5456 545433 563 4365 44644 643
Vertices: abc acd ade aef afigb bgh bhc chd dhe ehg egi eif
Vertex Topology: 544 544 546 563 53344 445 454 454 456 654 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJgKiLfDa aDeLiEa bEiKeJhFb bFgJeIdHcGb eKgEfLe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 314; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg ahid acie adigbf aeb beih cgi chged
Face Topology: 44463 5364 5354 5456 545443 564 4653 445 43464
Vertices: abghc ade aef afb bfe beg chi cid cda die gih ige
Vertex Topology: 54434 546 563 534 436 464 435 454 445 456 453 546
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiLgFbEfCa aCeEbDa bFeLiKhAb cAgKiGc cGhKgLeJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci cd di de ei eg ef gi gh hi

Index = 315; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg aghi aihe adhgbf aeb behc cgedi chd
Face Topology: 44463 5364 5453 5356 545443 564 4654 44643 454
Vertices: abgc acid ade aef afb bfe beg cgh chi dih dhe ehg
Vertex Topology: 5444 5434 546 563 534 436 464 445 453 435 456 654
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiBa aBiJhKeCa aCdKhLgGbFfDa aDeFbEa bGeLhHcAb cHgLeKdJiIc cIhJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci di dh de eh eg ef gh hi

Index = 316; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahid acie adif aeig afihb bgc cgfed
Face Topology: 344445 653 6354 6454 6454 6455 64533 354 45444
Vertices: abhc acd aef afg agb bgh chgi cid die dea eif fig
Vertex Topology: 6334 644 644 645 653 353 4355 454 454 446 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiIeJa aJdIiKfCa aCeKiLgDa aDfLiGhFbEa bFgGcAb cGgLfKeIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di de ei ef fi fg gi gh

Index = 317; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahid acie adif aeibg afb bic chfed
Face Topology: 444453 6353 6354 6454 6455 64543 654 454 43544
Vertices: abhc ade afg agb bgf bfih chi cda dci die efa fei
Vertex Topology: 6434 644 653 634 435 4553 435 446 445 454 456 545
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeKfCgDb aDgEfFhAa aAhGiIdHa aHcIiJeBa aBdJiLfKa aKeLiFbEgCa aCfEbDa bFiGcAb cGhFfLeJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di de ei ef fi fg hi

Index = 318; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihd ache adhgf aeg afeb bedci bhc
Face Topology: 444534 6453 6354 6455 64543 654 6354 45443 454
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgeh bhi cih chd dhe egf
Vertex Topology: 6434 644 645 653 634 644 4455 453 435 454 455 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIhJdBa aBcJhKeCa aCdKhGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bGeKdJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh de eh eg ef fg hi

Index = 319; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihd achfe adf aedg afhb bgdci bhc
Face Topology: 445344 6453 6355 64543 654 6354 6454 44543 454
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cih chd cda dhgf dfe
Vertex Topology: 6434 653 634 644 644 445 453 435 455 456 5544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHhIdJa aJcIhKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKhFbEa bFgKdIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh df de ef fg gh hi

Index = 320; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aihed ace adcf aehg afhb bgfci bhc
Face Topology: 453444 6453 63543 654 6354 6454 6454 44453 455
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh bhi cih chfe ced fhg
Vertex Topology: 6435 653 634 644 644 644 445 453 535 5544 543 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIhJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJhLgEa aEfLhGbFa bGgLfJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 321; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid ace adihf aehg afhb bgfei bhec
Face Topology: 433544 6454 643 635 63454 6554 6454 44454 4553
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cied cda eih ehf fhg
Vertex Topology: 6443 635 654 644 644 445 454 3453 336 545 554 454
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJhKfCa aCeKhLgDa aDfLhFbEa bFgLfKeJiGb bGhJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 322; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghi aihe adhgfb beg bfehc cgedi chd
Face Topology: 4446 4635 4553 4356 445534 465 43654 45643 454
Vertices: abgc acid ade aeb bef bfg cgh chi dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 4454 4434 446 464 463 435 455 453 435 456 655 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHiBa aBiIhJeCa aCdJhKgLfEbDa bEeLgFb bFfLeKhGcAb cGgKeJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 323; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd achgie adi aigb bfidh bgdc dgfe
Face Topology: 43634 5454 546 534543 564 5454 44464 4563 6543
Vertices: abhc acd aeif afb bfg bgh chd dhg dgi die dea fig
Vertex Topology: 5443 536 5344 544 445 454 346 645 654 643 635 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDb aDfEgFhAa aAhGdBa aBcGhHgIiJeKa aKdJiCa aCiLgEbDa bEfLiIdHhFb bFgHdGcAb dIgLfCeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 324; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd acie adif aeig afihb bgic dhgfe
Face Topology: 334445 654 644 6354 6454 6455 64543 3553 44544
Vertices: abhc ade aef afg agb chid cda die eif fig gih ghb
Vertex Topology: 6343 644 644 645 653 3454 346 454 454 455 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDgEb aEgLhAa aAhFdGa aGcFiHeBa aBdHiIfCa aCeIiJgDa aDfJiKhLbEa bLgKiFcAb dFhKgJfIeHd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 325; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acihe adf aehg afhb bgfdi bhdc
Face Topology: 435344 6454 645 63453 654 6354 6454 44454 4553
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh bhi cid dih dhfe fhg
Vertex Topology: 6443 635 653 634 644 644 445 454 345 545 5543 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKfDa aDeKhLgEa aEfLhGbFa bGgLfKdJiHb bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de ef fh fg gh hi

Index = 326; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgh ahi aife adfb bedihg bfh bgfic chfd
Face Topology: 5344 44635 454 4464 4465 544453 565 53643 3564
Vertices: abhc acid aeb bef bfg bgh chi dif dfe dea fih fhg
Vertex Topology: 4553 4344 445 546 563 535 354 446 464 444 645 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCeDfEgFhAa aAhGiBa aBiHfIeJa aJdIfDbCa bDeIdHiKhLgEb bEfLhFb bFgLfKiGcAb cGhKfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 327; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgc abghid aci aihf aehb bhc cgfei ched
Face Topology: 46344 5436 543543 564 5454 5454 456 63444 6543
Vertices: abc acd adie aef afb bfhg bgc cgh chi cid eih ehf
Vertex Topology: 546 563 5344 544 544 4453 436 635 654 643 445 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJiCa aCiKhLfDa aDeLhFbEa bFhHcGb cHgFfLeKiIc cIhKeCdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch ci cd di ei eh ef fh gh hi

Index = 328; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahgid aci aigf aegb bfeich bgc cged
Face Topology: 45344 5463 53643 554 5464 5464 444453 465 5643
Vertices: abhc adie aef afb bfg bgh chg cgi cid cda eig egf
Vertex Topology: 5435 5344 544 544 446 463 536 564 543 535 446 464
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiBa aBiKgLfCa aCeLgEbDa bEfLeKiHcGhFb bFgGcAb cHgKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg ci cd di ei eg ef fg gi gh

Index = 329; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afg aghd ache adhf behig bfihc cgifed fhg
Face Topology: 3444 455 4564 4464 4465 34635 35364 453544 565
Vertices: abgc acd ade aefb cgh chd dhe ehf fhi fig fgb gih
Vertex Topology: 4354 444 444 4453 456 464 464 465 563 535 553 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfKgAa aAgEhFdBa aBcFhGeCa aCdGhHfDa bDeHhIiJgKb bKfJiLhEcAb cEgLiIfHeGdFc fIhLgJf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch cd dh de eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 330; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agc abghid acie adif aeig bfhc cgi chfed
Face Topology: 36444 546 534354 5654 5454 5454 3436 645 63444
Vertices: abc ade aef afgb bgc cgh chi cid cda die eif fihg
Vertex Topology: 536 544 544 5443 346 643 635 654 645 454 454 4534
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKfCa aCeKiLgDa bDfLhFcEb cFgLiGc cGhLfKeJdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ci cd di de ei ef fi fg gh hi

Index = 331; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahd acige adgf aegb bfedih bgic dhg
Face Topology: 43544 5464 545 53364 5564 5464 444534 4633 546
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgh chid dig dge egf gih
Vertex Topology: 5443 535 554 544 544 446 464 3435 536 564 464 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHiIgJeCa aCdJgKfDa aDeKgFbEa bFfKeJdIiLhGb bGgLiHcAb dHhLgId
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 332; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adef aged aceb bdcghf behig cfihe egif fhg
Face Topology: 444 3465 3564 3464 444545 46435 45346 6535 545
Vertices: abfgc adb bde bef cge ced cda egh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 34554 344 446 465 456 464 443 654 645 543 535 534
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAgEeFdGa aGcFeCbBa bCdFcEgHhIfDb bDeIhJiKgAb cAfKiLhHeEc eHgLiJfIe fJhLgKf
Edges: ab ac ad bd be bf cg ce cd de eg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 333; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aged aceb bdcghf behi bihec egif fhg
Face Topology: 544 34645 3564 3465 544544 5643 53464 6534 445
Vertices: abgc acd adb bde bef bfig cge ced egh ehf fhi gih
Vertex Topology: 3554 344 345 546 564 5435 456 464 654 644 443 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGeHdBa aBcHeDbCa bDdHcGgIhJfEb bEeJhKiFb bFiLhIeGcAb eIgLiKfJe fKhLgFf
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eg eh ef fh fi gi gh hi

Index = 334; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adef afgd acgb bghif beihgc cfhed egfi ehf
Face Topology: 444 3456 3654 3454 45436 453454 46454 5563 546
Vertices: abfc adb bdge bef cfg cgd cda egh ehi eif fhg hfi
Vertex Topology: 3464 344 4455 456 465 454 443 554 543 536 645 463
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBdCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgCbBa bCgHhIiJfDb bDeJiLhKgEcAb cEfKhHeCdFc eHgKfLiIe eIhLfJe
Edges: ab ac ad bd be bf cf cg cd dg eg eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 335; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghi aie adib bihgc cfh cgfi chfed
Face Topology: 4634 4456 445345 454 4354 45436 654 6355 64543
Vertices: abc acid ade aeb beif bfc cfg cgh chi die fih fhg
Vertex Topology: 446 4653 434 444 4455 456 653 634 645 354 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIiBa aBiJeCa aCdJiEbDa bEiKhLgGcFb cGfLhHc cHgLfKiIc cIhKfEeJdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch ci di de ei fi fh fg gh hi

Index = 336; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afghid acie adib bihgc cfh cgfi chfed
Face Topology: 3644 445 453454 4654 4453 35436 654 6355 64544
Vertices: abfc acd aeb beif cfg cgh chi cid die dea fhg hfi
Vertex Topology: 4356 464 443 3455 653 634 645 654 454 444 543 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCeDfAa aAfEgFhGiHdBa aBcHiIeJa aJdIiDbCa bDiLhKgEcAb cEfKhFc cFgKfLiGc cGhLfDeIdHc
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch ci cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 337; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd ache adhb bhigc cfi cifed fhg
Face Topology: 4644 4456 445354 4654 4454 45336 653 63544 553
Vertices: abc ade behf bfc cgih chd cda dhe eba fhi fig fgc
Vertex Topology: 446 444 4455 456 6335 654 644 454 444 553 533 536
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeIb aIeCfDcAa aAbDfLgEhFdGa aGcFhHeBa aBdHhCbIa bChJiKgLcDb cLfKiEc cEiJfCeHdFc fJhEgKf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh de eh fh fi fg gi hi

Index = 338; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aged aceb bdcgh bhig bfihec egif fhg
Face Topology: 544 34546 3654 3455 54464 5436 543454 5634 446
Vertices: abgc acd adb bde behf bfg cge ced egh fig gih hif
Vertex Topology: 3564 344 345 545 5544 546 465 454 564 436 634 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGeHdBa aBcHeDbCa bDdHcGgIhEb bEhLiJgFb bFfJiKhIeGcAb eIgKiLfEe fLhKgJf
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eg eh fh fi fg gi gh hi

Index = 339; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhifd acfe adfb bedci bih cgi chgf
Face Topology: 5644 44536 453454 4654 4455 54464 543 634 6335
Vertices: abc ade aeb bef bfig bghc chi cif cfd cda dfe gih
Vertex Topology: 456 444 445 545 5543 5336 634 645 654 644 454 343
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGiHfIdJa aJcIfKeBa aBdKfDbCa bDeKdIcHiEb bEiLhFb cFgLiGc cGhLgEfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cf cd df de ef fi gi gh hi

Index = 340; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adefg aged aceb bdchif beig bfihc egi ehgf
Face Topology: 544 34645 3564 3465 544344 5645 54434 654 6354
Vertices: abgc acd adb bde bef bfg cghe ced ehi eif fig gih
Vertex Topology: 3554 344 345 546 564 545 4536 464 634 644 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGeHdBa aBcHeDbCa bDdHcGhIiJfEb bEeJiKgFb bFfKiLhGcAb eGgLiIe eIhLgKfJe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 341; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd acfe adfb bedhig bfic cif fhg
Face Topology: 5544 44645 45434 4564 4465 544334 5635 536 634
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgih chfd cda dfe fhi fig
Vertex Topology: 455 444 445 546 564 545 5433 5364 544 464 633 634
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHhKiLgEb bEfLiGcFb cGiKfHc fKhGgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 342; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhid acfe adfb bedihg bfh cgfi chf
Face Topology: 5544 44635 45434 4564 4465 544343 564 5363 546
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chi cifd fih fhg fig
Vertex Topology: 455 454 444 445 546 563 5345 543 5364 634 643 633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIdBa aBcIf@eCa aCd@fEbDa bEe@dIiJhKgFb bFfKhGb cGgKfJiHc cHhJfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 343; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghi aife adfb bedihg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5544 44645 45433 4364 4465 544334 5635 546 564
Vertices: abc acid aeb bef bfg bgc cgh chfi dif dfe dea fhg
Vertex Topology: 455 4534 445 546 564 545 543 5363 436 464 444 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiBa aBiIfJeKa aKdJfDbCa bDeJdIiHhLgEb bEfLhGcFb cGgLfHc cHfIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci di df de ef fi fh fg gh

Index = 344; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgd acgh ahifb beg bfihdc dgie ehg
Face Topology: 5445 45364 4564 4464 44335 556 533444 4635 546
Vertices: abc acd adhe aeb bef bfg bgc cgd dgh ehi eigf gih
Vertex Topology: 454 444 4445 455 553 536 564 464 464 543 5363 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHdBa aBcHgIhCa aChJiKfEbDa bEeKgFb bFfKiLhIdHcGb dIgLiJeCd eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd dg dh eh ei ef fg gi gh hi

Index = 345; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afc abfghd acie adif beigc cfih cgi dhgfe
Face Topology: 3644 456 435434 4654 4455 34546 6553 645 43454
Vertices: abc ade aefb bfc cfg cgh chid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 436 444 4453 356 654 643 6354 644 454 455 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDcAa aAbDfEgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa bCeJiKgEcDb cEfKiLhFc cFgLiGc dGhLgKfJeId
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 346; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afgd acge adghfb behic cihed egif fhg
Face Topology: 3446 465 4554 4456 445453 36434 43464 6535 545
Vertices: abfc acd ade aeb bef cfig cgd dge egh ehf fhi gih
Vertex Topology: 4354 444 446 463 365 4535 454 456 654 645 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgHeCa aCdHgIhJfEbDa bEeJhKiFcAb cFiLhIeHdGc eIgLiKfJe fKhLgFf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eg eh ef fh fi gi gh hi

Index = 347; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afgd acge adghb bhigc cfihed egif fhg
Face Topology: 3445 455 4564 4465 44643 34364 453454 5635 546
Vertices: abfc ade aeb behf cfg cgd cda egh fhi fig gih ged
Vertex Topology: 4354 445 453 3545 456 464 444 564 543 536 634 654
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFdGa aGcFgLeBa aBdLgHhDbCa bDhIiJgEcAb cEfJiKhHeLdFc eHgKiIfDe fIhKgJf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eg eh fh fi fg gi gh hi

Index = 348; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afgd acge adhfb behigc cfihd egif fhg
Face Topology: 3445 456 4654 4455 44463 354354 46344 5536 645
Vertices: abfc acd ade aeb bef cfg cgd dghe ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 4364 444 445 453 356 465 454 4545 546 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgHeCa aCdHhIfEbDa bEeIhJiKgFcAb cFfKiLhHdGc eHgLiJfIe fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 349; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abfghd acie adif aegcb cfih cgi dhge
Face Topology: 36445 556 535434 5644 5445 54463 6543 644 4344
Vertices: abc ade aef afb bfc cgh chid cda die eigf fgc gih
Vertex Topology: 536 544 545 553 356 643 6344 645 444 4445 546 443
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEcAa aAbEfKgFhGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJgKcEbDa cKfJiLhFc cFgLiGc dGhLgJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 350; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afc abghid acie adif aegb cfih cgi chged
Face Topology: 36444 546 534354 5654 5454 5443 6453 645 63444
Vertices: abc acd ade aef afb bfgc cgh chi cid die eigf gih
Vertex Topology: 536 564 544 544 543 3446 643 635 654 454 4544 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKgFbEa cFfKiLhGc cGgLiHc cHhLgKeJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch ci cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 351; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfd acfgh ahifb beigdc dfih dge egf
Face Topology: 4455 4564 4465 44643 43364 453454 5633 545 546
Vertices: abc adhe aeb bef bfc cfd cda dfg dgh ehgi eif fig
Vertex Topology: 444 4535 454 456 464 465 454 564 543 5343 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFfHgIhBa aBhJiKfDbCa bDeKiLgHdFcEb dHfLiJhId dIgJeBd eJgLfKe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg dh eh ei ef fi fg gi gh

Index = 352; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg agfhid acie adib bihcg bfc cfi chfed
Face Topology: 4644 4453 435354 4654 4454 45363 456 655 63544
Vertices: abgc acd ade aeb beif bfg cgf cfh chi cid die fih
Vertex Topology: 4436 464 444 444 4455 453 635 653 635 654 454 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGfHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiEbDa bEiLhHcGgFb bFfGcAb cHfLiIc cIhLfEeKdJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch ci cd di de ei fi fh fg hi

Index = 353; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghid acie adib bihg bfc cfi chfed
Face Topology: 5644 44436 453354 4654 4455 5533 546 645 63444
Vertices: abc ade aeb beif bfg bgc cgfh chi cid cda fih ied
Vertex Topology: 456 444 445 5454 543 536 6343 635 654 644 453 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiLeBa aBdLiDbCa bDiKhGgEb bEfGcFb cGfKiHc cHhKfDeLdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd di de ei fi fh fg hi

Index = 354; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghd acfie adifb beidhg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4455 4564 4435 44635 45364 453534 4634 446 565
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgh chfd dfi die eif fhg
Vertex Topology: 4444 445 455 454 456 464 443 4365 563 535 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHdBa aBcHfIiJeCa aCdJiKfEbDa bEeKiIdHhLgFb bFfLhGcAb cGgLfHc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 355; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghfd acfie adib bidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4554 4464 44365 45634 4534 435534 4635 546 564
Vertices: abgc ade aeb beif bfg cgh chf cfd cda dfi die fhg
Vertex Topology: 4445 454 444 4436 464 543 536 565 554 563 534 634
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHdIa aIcHfJiKeBa aBdKiDbCa bDiJdHcGhLgEb bEfLhFcAb cFgLfGc dJfDeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 356; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghfd acie adifb beichg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4545 4564 44364 4535 44364 453534 4635 546 465
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgh chf cfid die eif fhg
Vertex Topology: 4445 454 445 454 456 464 543 536 5634 435 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHfIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfEbDa bEeKiIcHhLgFb bFfLhGcAb cGgLfHc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 357; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abghd acfi aifb beidhg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5544 44645 45434 4563 4365 543434 5635 546 464
Vertices: abc adie aeb bef bfg bgc chfd cda dfi eif fhg ghc
Vertex Topology: 455 4434 445 546 564 545 5364 544 463 436 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgLhGdHa aHcGfIiBa aBiJfDbCa bDeJiIdGhKgEb bEfKhLcFb cLgKfGc dIfJeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df di ei ef fi fh fg gh

Index = 358; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achie adib bhgc cfh cgfid dhe
Face Topology: 4654 4446 444355 46534 4534 4536 645 63435 554
Vertices: abc acd ade aeb beihf bfc cfg cgh chd dhi die fhg
Vertex Topology: 446 465 454 444 44354 446 643 635 655 553 534 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiEbDa bEhLgGcFb cGfLhHc cHgLfEiJdIc dJhEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei fh fg gh hi

Index = 359; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afgc abghid acihe adgf beg bfehc cgdi chd
Face Topology: 4654 4356 445435 46344 4553 445 43446 6553 645
Vertices: abc ade aefb bfg bgc cgh chi cid cda dhge egf hdi
Vertex Topology: 446 454 4434 435 456 654 643 635 654 5454 453 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCfDgEcAa aAbEgFhGiHdIa aIcHiLhJeBa aBdJgKfCa bCeKgDb bDfKeJhFcEb cFgJdLiGc cGhLdHc
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 360; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afgc abghi aihge adgf beg bfedhc cgdi chd
Face Topology: 4554 4365 44643 43464 4563 446 434545 5653 545
Vertices: abc acid ade aefb bfg bgc cgh chi dih dhg dge egf
Vertex Topology: 445 4535 454 4434 436 465 564 543 534 546 564 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgGhHiBa aBiIhJgKeCa aCdKgLfDa bDeLgEb bEfLeKdJhGcFb cGgJdIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch ci di dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 361; Topology = 334444556; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aef afghd achgie adib bigc cfidh cgd dgfe
Face Topology: 3564 444 44536 453544 4643 3455 54463 556 6544
Vertices: abfc acd aeb beif cfg cgh chd dhg dgi die dea fig
Vertex Topology: 4345 456 443 3444 545 553 536 635 654 644 644 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCb aCeDfAa aAfEgFhGdBa aBcGhHgIiJeKa aKdJiDbCa bDiLgEcAb cEfLiIdHhFc cFgHdGc dIgLfDeJd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh dg di de ei fi fg gi gh

Index = 362; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agh ahid acie adif aeig bfih bgic chgfed
Face Topology: 34444 544 5464 5464 5464 5464 3464 3464 444444
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chi cid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 5344 544 544 5443 344 446 464 445 464 464 464 464
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJiKgDa bDfKiLhEb bEgLiFcAb cFhLgKfJeIdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 363; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghi aid acie adhf aehg afhb bgfei bhdc
Face Topology: 434444 6454 644 6344 6454 6454 6454 44444 4543
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh bhi cid dihe ehf fhg
Vertex Topology: 6443 634 644 644 644 644 445 454 344 4454 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJhKfDa aDeKhLgEa aEfLhGbFa bGgLfKeJiHb bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de eh ef fh fg gh hi

Index = 364; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg ahifd acfe adfb bedcig bfih cgi chgf
Face Topology: 4544 4464 43464 4564 4464 444544 4643 544 5346
Vertices: abghc ade aeb bef bfg chi cif cfd cda dfe fig gih
Vertex Topology: 44435 444 444 446 464 534 546 564 544 464 644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAhFiGfHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHcGiKgEb bEfKiLhAb cAgLiFc cFhLgKfGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cf cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 365; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abghid acie adib bihg cfh cgfi chfed
Face Topology: 4644 4446 443454 4654 4454 4543 644 6345 64444
Vertices: abc acd ade aeb beif bfgc cgh chi cid die fih fhg
Vertex Topology: 446 464 444 444 4454 4436 634 645 654 454 454 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFgGhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiEbDa bEiKhLgFb cFfLhGc cGgLfKiHc cHhKfEeJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cg ch ci cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 366; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd acie adib bihgc cfh cgfi dhfe
Face Topology: 4644 4456 445344 4644 4444 44436 654 6354 4454
Vertices: abc ade aeb beif bfc cfg chid cda die fih fhg ghc
Vertex Topology: 446 444 444 4445 456 653 6444 644 444 544 543 346
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgLhGdHa aHcGiIeBa aBdIiDbCa bDiJhKgFcEb cFfKhLc cLgKfJiGc dGhJfDeId
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 367; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghifd acfe adfb bedci bihc cgi chgf
Face Topology: 4644 4454 443454 4654 4454 44464 4436 644 6345
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfig cgh chi cif cfd dfe gih
Vertex Topology: 4446 464 444 444 445 4544 643 634 645 654 454 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHiIfJdBa aBcJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJcIiFb bFiLhGcAb cGgLiHc cHhLgFfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cf cd df de ef fi gi gh hi

Index = 368; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfd acfg aghib bihgdc dfhe egfi ehf
Face Topology: 4445 4564 4464 4464 44434 434444 4645 5463 546
Vertices: abc adge aeb beif bfc cfd cda dfg egh ehi fih fhg
Vertex Topology: 444 4445 454 4536 464 464 444 464 544 543 634 644
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFdGa aGcFfHgBa aBgIhJiDbCa bDiKhLgHdFcEb dHfLhIeBd eIgLfKiJe eJhKfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cd df dg eg eh ei fi fh fg gh hi

Index = 369; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achie adib bgc cfih cgid dhge
Face Topology: 4654 4436 443445 46444 4544 446 6344 6445 5444
Vertices: abc acd ade aeb beigf bfc cfg cgh chd dhi die gih
Vertex Topology: 446 465 454 444 44443 436 634 644 645 544 544 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiEbDa bEgGcFb cGfEiLhHc cHgLiJdIc dJhLgEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei fg gi gh hi

Index = 370; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd achi aifb beigc cfih cgd dgfe
Face Topology: 4644 4456 445434 4634 4454 44446 6543 644 4454
Vertices: abc adie aeb bef bfc cfg cgh chd cda dhgi eif fig
Vertex Topology: 446 4444 444 445 456 654 643 634 644 4344 445 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJiBa aBiKfDbCa bDeKiLgFcEb cFfLiJhGc cGgJdHc dJgLfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di ei ef fi fg gi gh

Index = 371; Topology = 344444456; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfgd acghie adib bihc chd dgfi dhfe
Face Topology: 4564 4445 44436 453444 4644 4445 546 6344 6444
Vertices: abc acd ade aeb beif bfc cfhg cgd dgh dhi die fih
Vertex Topology: 445 456 464 444 4444 445 5443 536 634 644 644 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHgIhJiKeCa aCdKiEbDa bEiLhGcFb cGhIdHc dIgGfLiJd dJhLfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh di de ei fi fh gh hi

Index = 372; Topology = 444444446; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefc abfghd ache adib bigc cfih cgid ehgf
Face Topology: 4644 4446 444444 4644 4444 4446 6444 6444 4444
Vertices: abc ade aeb beif bfc cfg cgh chd cda dhie fig gih
Vertex Topology: 446 444 444 4444 446 644 644 644 644 4444 444 444
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJeBa aBdJiDbCa bDiKgFcEb cFfKiLhGc cGgLiJdHc eJhLgKfDe
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh de ei fi fg gi gh hi

Index = 373; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfdc abd acbfe adf aedbhig afi bif fhg
Face Topology: 535373 63753 655 63573 657 6355333 673 537 733
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhf bfd bdc dfe fhi fig
Vertex Topology: 653 635 653 637 673 63335 537 575 553 573 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHdIcAa aAbIdBa aBcIbHfJeCa aCdJfDa aDeJdHbGhKiLgEa aEfLiFa bFiKfGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bd bc cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 374; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid achfe adf aedhg afh agfdib bhc
Face Topology: 3353536 763 735 73653 755 73563 756 735533 363
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihd cda dhf dfe fhg
Vertex Topology: 7333 753 735 753 736 763 363 3365 357 565 553 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHhJfKeBa aBdKfCa aCeKdJhLgDa aDfLhEa aEgLfJdHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dh df de ef fh fg gh hi

Index = 375; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aiged ace adcgf aeg afecih agb bgc
Face Topology: 3535363 733 73653 755 73563 756 735533 763 365
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cig cge ced egf
Vertex Topology: 7335 753 735 753 736 763 733 3363 536 565 553 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJcIiHhFa aFgHbGa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg ce cd de eg ef fg gi gh

Index = 376; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfdi aid acibfe adf aedbg afh agb bdc
Face Topology: 5363533 73563 736 733553 765 73653 753 735 563
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgf bfd bdi cid cda dfe
Vertex Topology: 7533 763 735 753 733 735 5335 556 563 336 367 653
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGfHdIiAa aAiJdKa aKcJiIbHfLeBa aBdLfCa aCeLdHbGgDa aDfGhEa aEgGbFa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bd bi ci cd di df de ef fg gh

Index = 377; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahged ace adcgi aig afiechb bgc egf
Face Topology: 353537 673 63753 655 63573 637 6335533 375 573
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb bgh chg cge ced egi fig
Vertex Topology: 6335 653 635 6533 637 673 373 537 575 553 573 337
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIeJdBa aBcJeCa aCdJcIgKiDa aDiLgEa aEfLiKeIcHhGbFa bGgHcAb eKgLfDe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ce cd de eg ei fi fg gi gh

Index = 378; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihed ace adchf aeg afh agecib bhc
Face Topology: 3535336 763 73653 755 73563 753 736 735533 365
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih che cda dce ehgf
Vertex Topology: 7335 735 753 733 736 763 363 536 565 537 355 5633
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIeKdJa aJcKeBa aBdKcIhLfCa aCeLgDa aDfLhEa aEgLeIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch ce cd de eh ef fg gh hi

Index = 379; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef agc abghed ace adchgif aei biehc cge egf
Face Topology: 36373 556 535373 567 5363533 573 33736 657 753
Vertices: abc acd ade aef afigb bgc cgh che ced ehg egi eif
Vertex Topology: 536 563 537 573 53353 356 653 637 673 735 753 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHeIdBa aBcIeCa aCdIcHhJgKiLfDa aDeLiEa bEiKeJhGcFb cGgJeHc eKgEfLe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch ce cd de eh eg ei ef fi gi gh

Index = 380; Topology = 333335567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgid ace adigf aeg afeichb bgc cge
Face Topology: 353537 673 63733 655 63373 657 6353533 375 575
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh cgi cied cda eig egf gch
Vertex Topology: 6335 635 653 637 673 373 573 5353 536 537 573 753
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhLgGiHdIa aIcHeBa aBdHiJgKfCa aCeKgDa aDfKeJiGcLhFbEa bFgLcAb cGgJeHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd de ei eg ef fg gi gh


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site