Topological Data for Enneahedra with 12 vertices

333344477, 333344567, 333345557, 333444467, 333444557, 334444457, 344444447, 333335558, 333344468, 333344558 and 333444458

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 381; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahc abhgifd ace adf aeci aich agcb cgf
Face Topology: 3733444 747 7344343 773 734 7373 7374 7473 744
Vertices: abc acd ade aef afig agh ahb bhc chg cgi cif cfed
Vertex Topology: 737 773 733 734 7434 744 743 347 744 743 734 7433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHhIgJiKfLdBa aBcLeCa aCdLfDa aDeLcKiEa aEiJcIhFa aFgIcHbGa cJgEfKc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch cg ci cf cd de ef fi gi gh

Index = 382; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahc abgd acgi aigf aeg afeidch agb dge
Face Topology: 3444373 734 7374 7473 7373 747 7343443 773 474
Vertices: abc adie aef afg agh ahb bhgc cgd cda dgi eig egf
Vertex Topology: 734 7434 743 737 773 733 3374 474 447 473 437 473
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGgHdIa aIcHgJiBa aBiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiJdHcGhEa aEgGbFa dJgKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc cg cd dg di ei eg ef fg gi gh

Index = 383; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgc abd acgi aigf aeg afeidbh agb dge
Face Topology: 4344373 7373 744 7373 7373 747 7343443 774 474
Vertices: abc acd adie aef afg agh ahb bhg bgdc eig egf gid
Vertex Topology: 743 734 7434 743 737 773 734 437 4743 437 473 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIcAa aAbIdBa aBcIgLiCa aCiJgKfDa aDeKgEa aEfKeJiLdIbHhFa aFgHbGa dLgJeCd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bc cd dg di ei eg ef fg gi gh

Index = 384; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgc abgd aci aigf aeg afeicbh agb dge
Face Topology: 4434373 7374 7473 743 7373 747 7343443 774 374
Vertices: abc adie aef afg agh ahb bhg bgc cgid cda eig egf
Vertex Topology: 744 7334 743 737 773 734 437 474 4733 437 437 473
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHcAa aAbHgIdJa aJcIiBa aBiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiIcHbGhEa aEgGbFa dIgKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bc cg cd di ei eg ef fg gi gh

Index = 385; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahc abgd acge adgi aig afiedch agb egf
Face Topology: 3444373 734 7374 7474 7473 737 7334443 773 473
Vertices: abc acd ade aeif afg agh ahb bhgc cgd dge fig gie
Vertex Topology: 734 744 744 7433 737 773 733 3374 474 474 337 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHgIdBa aBcIgJeCa aCdJgLiDa aDiKgEa aEfKiLeJdIcHhFa aFgHbGa eLgKfDe
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc cg cd dg de eg ei fi fg gi gh

Index = 386; Topology = 333344477; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgc abgd acge adi aig afidcbh agb egf
Face Topology: 4443373 7374 7474 7473 743 737 7334443 774 373
Vertices: abc ade aeif afg agh ahb bhg bgc cda dcg dgie fig
Vertex Topology: 744 743 7333 737 773 734 437 474 447 447 4733 337
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGgHcAa aAbHgJdIa aIcJgKeBa aBdKiCa aCiLgDa aDfLiKdJcHbGhEa aEgGbFa eKgLfCe
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bc cg cd dg de ei fi fg gi gh

Index = 387; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgd acgie adi aig afidchb bgc dgfe
Face Topology: 345337 673 6375 64743 654 647 6345433 374 5733
Vertices: abhc acd ade aeif afg agb chg cgd dgi die fig ghb
Vertex Topology: 6334 645 653 6343 637 673 437 475 574 543 347 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgLhAa aAhGgHdBa aBcHgIiJeCa aCdJiDa aDiKgEa aEfKiIdHcGhLbFa bLgGcAb dIgKfDeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg di de ei fi fg gi gh

Index = 388; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahfid aci aif aeichbg afb bfc cfed
Face Topology: 453373 6373 63743 654 647 6345343 674 475 5733
Vertices: abhc adie aef afg agb bgf bfh chf cfi cid cda eif
Vertex Topology: 6435 6343 637 673 634 437 473 537 574 543 536 347
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHfIiJdKa aKcJiBa aBiLfCa aCeLiIcHhGbFgDa aDfFbEa bGfHcAb cIfLeBdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cf ci cd di ei ef fi fh fg

Index = 389; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfi aid acife adf aedibhg afh bgf bfdc
Face Topology: 435373 6374 645 63473 657 6354433 673 437 4753
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bfi cid dif dfe fbh fhg
Vertex Topology: 6443 635 653 637 673 6334 474 345 547 573 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhKfGiAa aAiHdBa aBcHiIfJeCa aCdJfDa aDeJdIiGbKhLgEa aEfLhFa bFgLfKb bGfIdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 390; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh aid acife adf aedihbg afb bfi chfd
Face Topology: 435373 6373 645 63473 657 6354343 674 474 3375
Vertices: abhic ade aef afg agb bgf bfh cda dci dif dfe fih
Vertex Topology: 64343 653 637 673 634 437 473 356 534 547 573 743
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAiIdHa aHcIiJfKeBa aBdKfCa aCeKdJiLhGbFgDa aDfFbEa bGfLiAb cAhLfJdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ci cd di df de ef fi fh fg hi

Index = 391; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid achgfe adf aedg afdh agdib bhc
Face Topology: 3363445 753 736 735443 764 7364 7465 74633 353
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cihd dhg dgf dfe
Vertex Topology: 7333 736 763 734 744 745 753 353 3356 654 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIhJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJhFa aFgJdIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dh dg df de ef fg gh hi

Index = 392; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd achfe adf aedg afh agdcib bhc
Face Topology: 3453436 763 7365 74643 754 7353 746 735433 364
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chd cda dhgf dfe
Vertex Topology: 7334 753 734 743 736 763 363 436 465 457 5634 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIdJa aJcIhKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKhEa aEgKdIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh df de ef fg gh hi

Index = 393; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aiged ace adcf aeg afcibh agb bgc
Face Topology: 4534363 7363 73643 754 7353 746 735343 764 465
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cgfe ced
Vertex Topology: 7435 753 734 743 736 763 734 436 463 536 5634 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJgKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKgEa aEfKcJiIbHhFa aFgHbGa bIgJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg ce cd de ef fg gi gh

Index = 394; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd acfe adf aedhg afh agfcib bhc
Face Topology: 3443536 763 7364 7453 745 73463 756 735433 364
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chfd cda dfe fhg
Vertex Topology: 7334 743 735 753 736 763 363 436 4654 447 453 563
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIdJa aJcIfKeBa aBdKfCa aCeKdIhLgDa aDfLhEa aEgLfIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd df de ef fh fg gh hi

Index = 395; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aied ace adcgf aeg afeibh agb bgc
Face Topology: 4435363 7363 7353 745 73463 756 735343 764 464
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cige ced egf
Vertex Topology: 7434 743 735 753 736 763 734 436 463 4365 453 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJiIbHhFa aFgHbGa bIgJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci ce cd de eg ef fg gi gh

Index = 396; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid acife adf aedbhg afh agfb bdc
Face Topology: 4353634 7463 735 73363 756 735443 764 7364 453
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfdi cid cda dfe fhg
Vertex Topology: 7433 753 736 763 734 744 446 4653 335 357 563 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIdJa aJcIiHfKeBa aBdKfCa aCeKdHbGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di df de ef fh fg gh

Index = 397; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acihfe adf aedg afh agdib bhdc
Face Topology: 3363435 754 746 734543 764 7363 745 73643 3563
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi dih dhgf idc fhg
Vertex Topology: 7343 736 763 734 743 735 753 354 645 6534 463 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiKdBa aBcKiIhJf@eCa aCd@fDa aDe@dJgEa aEfLhFa aFgJdIiHbGa bHhIdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh df de ef fg gh hi

Index = 398; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acife adf aedihg afh agfb bfdc
Face Topology: 3353634 744 745 73463 756 735443 764 7363 3653
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhfi cid cda dif dfe fhg
Vertex Topology: 7343 753 736 763 734 743 3464 345 357 546 563 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJfKeBa aBdKfCa aCeKdJiGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bGfJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 399; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acihge adf aeg afdh agdib bhdc
Face Topology: 3363345 754 746 734543 763 734 7365 74643 3563
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dih dhg dgfe
Vertex Topology: 7343 736 763 733 734 745 753 354 346 645 654 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJhKgLeCa aCdLfDa aDeLgEa aEfLdKhFa aFgKdJiHbGa bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh dg de ef fg gh hi

Index = 400; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid acife adf aedibg afh agb bfdc
Face Topology: 4353633 7364 745 73463 756 735443 763 734 4653
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgf bfi cda dci dif dfe
Vertex Topology: 7443 753 736 763 733 734 4336 464 357 534 546 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiJdIa aIcJiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKiHbGgDa aDfGhEa aEgGbFa bHfKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di df de ef fi fg gh

Index = 401; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfc abfed ace adcf aecbhig afi bif fhg
Face Topology: 453473 6375 64743 654 6357 6454333 673 437 733
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhf bfc cfe ced fhi fig
Vertex Topology: 645 653 634 647 673 63334 437 475 574 543 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGfHcAa aAbHfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcHbGhKiLgEa aEfLiFa bFiKfGb fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bc cf ce cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 402; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahfi aifed ace adcf aecibhg afh bgf bfc
Face Topology: 453473 6373 63743 654 6357 6453433 673 437 475
Vertices: abic ade aef afg aghb bhf bfi cif ced cda ecf fhg
Vertex Topology: 6435 634 647 673 6334 437 473 537 543 536 457 733
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEhFfGiAa aAiHfKeIdJa aJcIeBa aBdIcKfCa aCeKcHiGbFhLgDa aDfLhEa bEgLfFb bGfHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bf bi ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 403; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahedc abd acbe adbhigf aeg afei bie ehg
Face Topology: 534734 63743 654 6357 6453343 674 6373 537 734
Vertices: abc acd ade aef afg agihb bhe bed bdc ehi eig egf
Vertex Topology: 653 634 647 673 634 64335 537 574 543 733 734 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGeHdIcAa aAbIdBa aBcIbHeCa aCdHbGhJiKgLfDa aDeLgEa aEfLeKiFa bFiJeGb eJhFgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bd bc cd de eh ei eg ef fg gi hi

Index = 404; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihfed ace adcf aecg afh agcib bhc
Face Topology: 3634435 753 735443 764 7364 7463 745 73633 356
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chgf cfe ced cda
Vertex Topology: 7336 734 744 743 735 753 353 635 6534 644 643 637
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIgDa aDfIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 405; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd ace adhgf aeg afeh agecib bhc
Face Topology: 3435346 763 7363 745 73643 754 7356 745433 364
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih ched ehg egf
Vertex Topology: 7334 743 735 753 734 746 763 363 436 4653 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJeCa aCdJhKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa aFgKeJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd de eh eg ef fg gh hi

Index = 406; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acgfe adf aedg afdibh agb bgc
Face Topology: 4353463 7363 735 73643 754 7356 745343 764 463
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cigd cda dgf dfe
Vertex Topology: 7433 753 734 746 763 734 436 463 3365 357 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIdJa aJcIgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKdIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd dg df de ef fg gi gh

Index = 407; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihged ace adcf aeg afch agcib bhc
Face Topology: 3634345 753 735443 764 7363 744 7365 74633 356
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgfe ced
Vertex Topology: 7336 763 734 743 734 745 753 353 635 654 6434 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJgKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKgEa aEfKcJhFa aFgJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg ce cd de ef fg gh hi

Index = 408; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid ache adhgf aeg afeh agedib bhc
Face Topology: 3345346 763 734 7365 74643 754 7356 745433 363
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihd cda dhe ehg egf
Vertex Topology: 7333 745 753 734 746 763 363 3364 347 465 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHhJeBa aBdJhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa aEgKeJdHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 409; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aifed ace adcf aecihg afh agfb bfc
Face Topology: 3534634 743 73643 754 7356 745343 764 7363 365
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhfi cif cfe ced fhg
Vertex Topology: 7335 753 734 746 763 734 743 3463 536 564 543 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIiHhLgEa aEfLhFa aFgLfHbGa bHfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 410; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihgfd ace adf aecg afch agcib bhc
Face Topology: 3633445 753 735443 763 734 7364 7465 74633 356
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgf cfed cda
Vertex Topology: 7336 733 734 744 745 753 353 635 654 644 6433 637
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIgJfKdLa aLcKeBa aBdKfCa aCeKcJgDa aDfJcIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cf cd de ef fg gh hi

Index = 411; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aigd acgfe adf aedg afdcih agb bgc
Face Topology: 3453463 733 7365 74643 754 7356 745433 763 364
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cig cgd dgf dfe
Vertex Topology: 7334 745 753 734 746 763 733 3363 436 465 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJdBa aBcJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJcIiHhFa aFgHbGa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cd dg df de ef fg gi gh

Index = 412; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aifed ace adcf aecibg afh agb bfc
Face Topology: 4534633 7363 73643 754 7356 745343 763 734 465
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgf bfi cif cfe ced cda
Vertex Topology: 7435 734 746 763 733 734 4336 463 536 564 543 537
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiHbGgDa aDfGhEa aEgGbFa bHfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cf ce cd de ef fi fg gh

Index = 413; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd achge adf aeg afdh agdcib bhc
Face Topology: 3453346 763 7365 74643 753 734 7356 745433 364
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chd dhg dgfe
Vertex Topology: 7334 745 753 733 734 746 763 363 436 465 564 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJhKgLeCa aCdLfDa aDeLgEa aEfLdKhFa aFgKdJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh dg de ef fg gh hi

Index = 414; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aigfd ace adf aecg afcibh agb bgc
Face Topology: 4533463 7363 73643 753 734 7356 745343 764 465
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cgf cfed cda
Vertex Topology: 7435 733 734 746 763 734 436 463 536 564 5433 537
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIgJfKdLa aLcKeBa aBdKfCa aCeKcJgDa aDfJcIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg cf cd de ef fg gi gh

Index = 415; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aigfed ace adcf aecg afcih agb bgc
Face Topology: 3634453 733 735443 764 7364 7465 74633 753 356
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cgf cfe ced gci
Vertex Topology: 7336 763 734 744 745 753 733 3353 654 644 643 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiLgIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIgEa aEfIcLiHhFa aFgHbGa bHgLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cf ce cd de ef fg gi gh

Index = 416; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid ace adihf aehg afh agfeib bhec
Face Topology: 3335436 764 743 735 73464 7563 746 734543 3653
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cied cda eih ehf fhg
Vertex Topology: 7343 735 754 743 736 763 364 3453 337 546 564 463
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJhKfCa aCeKhLgDa aDfLhEa aEgLfKeJiGbFa bGhJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 417; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aied ace adcigf aeg afeih agb bgec
Face Topology: 3436353 734 7463 746 734453 765 73643 753 3564
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cie ced eig egf
Vertex Topology: 7344 743 736 763 735 753 733 3354 446 463 645 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKgLfDa aDeLgEa aEfLeKiHhFa aFgHbGa bHgKeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ce cd de ei eg ef fg gi gh

Index = 418; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghdi aid acibhfe adf aedh ahb bgfd bdc
Face Topology: 537343 63473 637 6335443 674 6374 645 5347 573
Vertices: abic ade aef afhg agb bgh bhd bdi cid cda dhf dfe
Vertex Topology: 6533 673 634 6443 635 534 547 573 337 376 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGdHiAa aAiIdJa aJcIiHbGhKfLeBa aBdLfCa aCeLdKhDa aDhFbEa bFgDfKdGb bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bd bi ci cd di dh df de ef fh gh

Index = 419; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh aid acihgfe adf aedg afdhb bgdi chd
Face Topology: 337345 654 637 6334543 674 6375 64743 3573 347
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bgh cid dih dhg dgf dfe
Vertex Topology: 63433 637 673 634 645 653 354 337 734 745 754 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAiHdBa aBcHiIhJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJhGbFa bGgJdIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ci cd di dh dg df de ef fg gh hi

Index = 420; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aied ace adchgf aeg afeh ageib bhc
Face Topology: 3436345 753 7363 746 734543 764 7365 74633 354
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihe ced cda ehg egf
Vertex Topology: 7334 736 763 734 745 753 353 4356 463 437 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa aEgKeHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ce cd de eh eg ef fg gh hi

Index = 421; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acigfe adf aedg afdbh agb bdc
Face Topology: 4363453 7353 736 733543 764 7365 74643 754 463
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgdi cid dgf dfe
Vertex Topology: 7433 736 763 734 745 753 734 435 4563 336 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiIgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdIbHhFa aFgHbGa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di dg df de ef fg gh

Index = 422; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihed ace adcf aehg afh agfcib bhc
Face Topology: 3534436 763 73643 754 7354 7463 746 734533 365
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chfe ced cda fhg
Vertex Topology: 7335 734 744 743 736 763 363 536 5644 543 537 463
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIhLgDa aDfLhEa aEgLfIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 423; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acige adf aeg afdibh agb bgdc
Face Topology: 4353363 7364 745 73463 753 736 735443 764 4653
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cid dig dgfe
Vertex Topology: 7443 735 753 733 736 763 734 436 464 345 546 5633
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKgLeCa aCdLfDa aDeLgEa aEfLdKiIbHhFa aFgHbGa bIgKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di dg de ef fg gi gh

Index = 424; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid ace adihgf aeg afeh ageib bhec
Face Topology: 3336345 754 743 736 734543 764 7365 74643 3563
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cied cda eih ehg egf
Vertex Topology: 7343 736 763 734 745 753 354 3463 337 645 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHeBa aBdHiJhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa aEgKeJiGbFa bGhJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 425; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg aghc abhifed ace adcf aecig afb bic chf
Face Topology: 473453 6337 6433543 674 6375 64733 654 437 735
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgfih bhc chi cif cfe ced
Vertex Topology: 647 673 634 645 653 634 43533 437 733 735 754 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIiJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJiGgEa aEfGbFa bGiIcHb cIhGfJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch ci cf ce cd de ef fi fg hi

Index = 426; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgd acgie adf aeig afidchb bgc dgf
Face Topology: 345347 673 6375 64733 654 6337 6435433 374 574
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chg cgd cda dgi dife fig
Vertex Topology: 6334 653 634 647 673 373 437 475 456 573 5343 437
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHdIa aIcHgJiKeBa aBdKfCa aCeKiLgDa aDfLiJdHcGhFbEa bFgGcAb dJgLfKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg di de ef fi fg gi gh

Index = 427; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahfid ace adif aeichbg afb bfc cfe
Face Topology: 453473 6373 63733 654 6337 6435343 674 475 574
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgf bfh chf cfi cied eif
Vertex Topology: 6435 653 634 647 673 634 437 473 537 573 5343 437
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIfJiKdBa aBcKeCa aCdKiLfDa aDeLiJcIhHbGgEa aEfGbFa bHfIcAb cJfLeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cf ci cd de ei ef fi fh fg

Index = 428; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahd acife adf aedihbg afb bfic dhf
Face Topology: 435373 6374 645 63373 657 6353443 674 4733 547
Vertices: abhc ade aef afg agb bgf bfh chid cda dif dfe fih
Vertex Topology: 6443 653 637 673 634 437 474 3435 356 537 573 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHdIa aIcHiJfKeBa aBdKfCa aCeKdJiLhGbFgDa aDfFbEa bGfLiHcAb dHhLfJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd di df de ef fi fh fg hi

Index = 429; Topology = 333344567; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd achigfe adf aedg afdib bidc dhg
Face Topology: 337345 654 647 6343543 674 6375 64733 3373 745
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgih chd dhi dig dgf dfe
Vertex Topology: 6343 637 673 634 645 653 3534 347 743 735 754 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHhIiJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJiGbFa bGiIdHcAb dIhGgJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di dg df de ef fg gi hi

Index = 430; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adf aeihg afh agfib bhfdc
Face Topology: 3343535 755 754 7353 745 73553 755 73553 35543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda dife fih fhg
Vertex Topology: 7353 743 735 753 735 753 355 354 347 4553 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJfCa aCeJiKhLgDa aDfLhEa aEgLfKiGbFa bGhKfJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ef fi fh fg gh hi

Index = 431; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid ace adif aeihg afh agfib bhfec
Face Topology: 3334535 755 753 734 7355 74553 755 73553 35543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cied eif fhg hfi
Vertex Topology: 7353 733 734 745 753 735 753 355 3543 455 553 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIeCa aCdIiJfDa aDeJiLhKgEa aEfKhFa aFgKfLiHbGa bHhLfJeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 432; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aifed ace adcf aechg afh agfib bhc
Face Topology: 3534535 753 73543 754 7355 74553 755 73533 355
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihf cfe ced cda fhg
Vertex Topology: 7335 734 745 753 735 753 353 5355 554 543 537 553
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHfIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIcHhLgDa aDfLhEa aEgLfHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 433; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihed ace adcgf aeg afeh agcib bhc
Face Topology: 3535345 753 73553 755 73543 754 7355 74533 355
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chge ced egf
Vertex Topology: 7335 753 735 753 734 745 753 353 535 5545 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJhFa aFgJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 434; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihgd acge adf aeg afdch agcib bhc
Face Topology: 3543355 753 73554 7553 743 735 73455 75533 355
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgd cda dgfe
Vertex Topology: 7335 743 733 735 755 753 353 535 555 554 547 4533
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIgJdKa aKcJgLeBa aBdLfCa aCeLgDa aDfLdJcIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cd dg de ef fg gh hi

Index = 435; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfei aid ace adibf aebhg afh agfb bec
Face Topology: 5335534 74553 733 735 73355 75543 754 7355 553
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhf bfe bei cied fhg
Vertex Topology: 7533 733 735 755 753 734 745 545 555 553 3353 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIeJiAa aAiKdBa aBcKeCa aCdKiJbIfDa aDeIbHhLgEa aEfLhFa aFgLfHbGa bJeKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf be bi ci cd de ei ef fh fg gh

Index = 436; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acige adf aeg afdih agib bhgdc
Face Topology: 3353354 745 755 73553 753 735 73554 7553 34553
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda dig dgfe gih
Vertex Topology: 7353 753 733 735 754 743 345 355 357 555 5533 554
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJgKeBa aBdKfCa aCeKgDa aDfKdJiLhEa aEgLiGbFa bGhLgJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dg de ef fg gi gh hi

Index = 437; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihfd acfe adf aedcg afh agcib bhc
Face Topology: 3543535 753 73554 7553 745 73453 755 73533 355
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chgf cfd dfe
Vertex Topology: 7335 754 743 735 753 735 753 353 535 5535 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJgEa aEfJhFa aFgJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cf cd df de ef fg gh hi

Index = 438; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid achge adgf aeg afedh agdib bhc
Face Topology: 3354355 753 735 73554 7553 745 73455 75533 353
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihd cda dhg dge egf
Vertex Topology: 7333 754 743 735 755 753 353 3355 357 555 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHhJgKeBa aBdKgLfCa aCeLgDa aDfLeKdJhEa aEgJdHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 439; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahedi aid acibe adbgf aeg afeh agb bdc
Face Topology: 5355343 73553 735 73355 75543 754 7353 745 553
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhge bed bdi cid egf
Vertex Topology: 7533 735 755 753 734 743 735 5345 555 553 335 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHeIdJiAa aAiKdBa aBcKiJbIeCa aCdIbHgLfDa aDeLgEa aEfLeHhFa aFgHbGa bJdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bd bi ci cd di de eg ef fg gh

Index = 440; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aiged ace adcgf aeg afech agib bhc
Face Topology: 3535354 743 73553 755 73553 755 73554 7533 345
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihg cge ced cda egf
Vertex Topology: 7335 735 753 735 754 743 343 5345 555 553 537 553
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgLfCa aCeLgDa aDfLeIcHhEa aEgHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 441; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acife adf aedhg afh agfib bhdc
Face Topology: 3353535 754 745 73453 755 73553 755 73543 3553
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dihf dfe fhg
Vertex Topology: 7343 735 753 735 753 735 753 354 345 5455 553 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfDa aDeKdJhLgEa aEfLhFa aFgLfJiHbGa bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di df de ef fh fg gh hi

Index = 442; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adigf aeg afeih agb bgedc
Face Topology: 3345353 735 754 7355 74553 755 73553 753 35543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgi cid cda die eig egf
Vertex Topology: 7353 745 753 735 753 733 3355 354 347 455 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiGhEa aEgGbFa bGgKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei eg ef fg gi gh

Index = 443; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhiged ace adcg agb bfeci bic chg
Face Topology: 57343 53537 5533543 574 5375 555 53473 537 735
Vertices: abc acd ade aegf afb bfg bhc chi cig cge ced gihb
Vertex Topology: 557 573 534 5453 535 535 537 733 735 754 743 5335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgLhGcAa aAbGhHiIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgDa aDgFbEa bFfDeJcIiLb bLiHcGb cHhLgIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cg ce cd de eg fg gi hi

Index = 444; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahd ache adhigbf aeb bei biedc ehg
Face Topology: 53473 53735 554 5357 5453353 575 573 53743 753
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg bgih chd cda dhe ehi eig
Vertex Topology: 5553 547 573 535 537 573 5335 354 345 457 753 733
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgGhAa aAhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiLgFbEfCa aCeEbDa bFeLiGb bGiKeJdHcAb eKhGgLe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh de eh ei eg ef gi hi

Index = 445; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afegh ahd acie adihgbf aeb beh bgeic dhe
Face Topology: 53473 53735 554 5337 5435353 575 575 53733 457
Vertices: abhc acd ade aef afb bfe beg bgh chid die ehg hei
Vertex Topology: 5553 534 547 573 535 537 573 535 3534 437 753 573
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhAa aAhIdBa aBcIiJeCa aCdJiLhKgGbFfDa aDeFbEa bGeKhHb bHgKeLiIcAb dIhLeJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd di de ei eh eg ef gh hi

Index = 446; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef ageh ahd achie adihbgf aeg bfe beidc dhe
Face Topology: 43573 5375 555 53537 5535433 573 437 47353 557
Vertices: abhc ade aef afgb bge beh chd cda dhi eih egf ied
Vertex Topology: 5453 557 573 5334 437 475 355 355 553 735 733 375
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEeFhAa aAhGdHa aHcGhIiLeBa aBdLiJhFbEgKfCa aCeKgDa bDfKeEb bFeJiIdGcAb dIhJeLd
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ch cd dh di de ei eh eg ef fg hi

Index = 447; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg ahd achie adihgbf aeb beh cgeid dhe
Face Topology: 43573 5373 555 53537 5535343 574 475 33735 557
Vertices: abghc acd ade aef afb bfe beg chd die ehg hei hid
Vertex Topology: 54353 535 557 573 534 437 473 355 537 753 573 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhLiIeCa aCdIiKhJgGbFfDa aDeFbEa bGeJhAb cAgJeKiLdHc dLhKeId
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh di de ei eh eg ef gh hi

Index = 448; Topology = 333345557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg agh ahe adhigbf aeb beihc cgied ehg
Face Topology: 43373 5375 555 557 5353543 574 47353 35373 755
Vertices: abgc achd aef afb bfe beg cgh dhe dea ehi eig gih
Vertex Topology: 5453 5353 573 534 437 475 355 357 375 753 735 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEeFgAa aAgGhBa aBhHeIa aIdHhJiKgFbEfCa aCeEbDa bFeKiLhGcAb cGgLiJeHdBc eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 449; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh ahi aie adihbgf aeg afeb beic ched
Face Topology: 433734 6474 644 647 6344443 674 6374 4743 3473
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bge beh chi die eih egf
Vertex Topology: 6443 6343 637 673 634 644 447 474 344 347 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJiKhHbGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bHeKiIcAb cIhKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch ci di de ei eh eg ef fg hi

Index = 450; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid acie adf aeibhg afh agfb bfdc
Face Topology: 4343634 7464 744 7343 746 734443 764 7364 4643
Vertices: abic acd aef afg agh ahb bhf bfi cid dife dea fhg
Vertex Topology: 7443 734 736 763 734 744 446 464 344 4463 437 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIdBa aBcIiJeKa aKdJfCa aCeJiHbGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bHfJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di de ef fi fh fg gh

Index = 451; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acigfe adf aedg afdh agib bhdc
Face Topology: 3363444 744 746 734443 764 7364 7464 7443 3463
Vertices: abic ade afg agh ahb bhi cid cda dihg dgf dfe efa
Vertex Topology: 7343 763 744 744 743 344 346 367 6444 644 643 347
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeLfCgDhEb aEhFiAa aAiGdHa aHcGiIgJfKeBa aBdKfLa aLeKdJgCa aCfJdIhDa aDgIiFbEa bFhIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dg df de ef fg gh hi

Index = 452; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh ahd ache adhbgif aei aieb bedc egf
Face Topology: 434734 6474 644 6347 6444433 673 6374 4743 743
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bge beh chd dhe egi eif
Vertex Topology: 6443 634 647 673 6334 644 447 474 344 447 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIdBa aBcIhJeCa aCdJhHbGgKiLfDa aDeLiEa aEiKeGbFa bHeJdIcAb eKgEfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh de eh eg ei ef fi gi

Index = 453; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahei aid acie adibhgf aeg afeh bge bedc
Face Topology: 434734 6374 644 6347 6444343 674 6373 447 4743
Vertices: abic ade aef afg aghb bhe bei cid cda die ehg egf
Vertex Topology: 6443 647 673 634 6434 437 474 344 346 447 734 743
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFeGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiGbFhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa bEgKeFb bGeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh be bi ci cd di de ei eh eg ef fg gh

Index = 454; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh aid acie adihbgf aeg afeb bei ched
Face Topology: 434734 6473 644 6347 6443443 674 6374 474 3374
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bge beh cid eih egf ied
Vertex Topology: 64343 634 647 673 634 644 447 473 344 743 743 474
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAiIdBa aBcIiLeCa aCdLiJhHbGgKfDa aDeKgEa aEfKeGbFa bHeJiAb cAhJeLdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci cd di de ei eh eg ef fg hi

Index = 455; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aigfed ace adcf aecg afch agib bhc
Face Topology: 3634444 743 734443 764 7364 7464 7464 7433 346
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cihg cgf cfe ced cda
Vertex Topology: 7336 734 744 744 744 743 343 6344 644 644 643 637
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHgIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIgDa aDfIcHhEa aEgHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 456; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd ache adgf aeg afeh agdcib bhc
Face Topology: 3444346 763 7364 7464 7443 744 7346 744433 364
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chd dhge egf
Vertex Topology: 7334 744 744 743 734 746 763 363 436 464 4644 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJhKeCa aCdKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa aFgKdJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh de eg ef fg gh hi

Index = 457; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aigd acfe adf aedg afcibh agb bgc
Face Topology: 4443463 7363 7364 7443 744 7346 744343 764 464
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cgfd cda dfe
Vertex Topology: 7434 743 734 746 763 734 436 463 436 4644 447 443
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIgJdKa aKcJfLeBa aBdLfCa aCeLdJgDa aDfJcIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg cd df de ef fg gi gh

Index = 458; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aied ace adcf aeibhg afh agfb bfc
Face Topology: 4434634 7463 7343 744 7346 743443 764 7364 464
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhf bfi cife ced fhg
Vertex Topology: 7434 743 734 746 763 734 744 446 463 4364 443 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJiIbHhLgEa aEfLhFa aFgLfHbGa bIfJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 459; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahei aid acie adbhgf aeg afeh ageb bdc
Face Topology: 4346344 7463 734 7336 744443 764 7364 7464 443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhe bedi cid cda ehg egf
Vertex Topology: 7433 746 763 734 744 744 446 4643 334 347 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGeHiAa aAiIdJa aJcIiHeBa aBdHbGhKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa aEgKeGbFa bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci cd di de eh eg ef fg gh

Index = 460; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adihgf aeg afeh ageb bedc
Face Topology: 3346344 744 744 7346 744443 764 7364 7463 3643
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhei die ehg egf idc
Vertex Topology: 7343 734 746 763 734 744 743 3464 446 644 643 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiLdBa aBcLiIeCa aCdIiHhJgKfDa aDeKgEa aEfKeJhFa aFgJeHbGa bHeIdLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei eh eg ef fg gh

Index = 461; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahei aid acie adibgf aeg afeh agb bedc
Face Topology: 4346343 7364 744 7346 744443 764 7363 744 4643
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhge bei cid cda die egf
Vertex Topology: 7443 746 763 734 743 734 4346 464 344 347 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGeHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiHbGgLfCa aCeLgDa aDfLeGhEa aEgGbFa bHeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci cd di de ei eg ef fg gh

Index = 462; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahei aid acie adibhf aeg afh ageb bedc
Face Topology: 4346334 7464 744 7346 744443 763 734 7364 4643
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhe bei cid ehgf ied
Vertex Topology: 7443 734 746 763 733 734 744 446 464 344 6433 464
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHeIiAa aAiJdBa aBcJiLeCa aCdLiIbHhKfDa aDeKgEa aEfKhFa aFgKeHbGa bIeLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci cd di de ei eh ef fg gh

Index = 463; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid ace adif aeibhg afh agfb bfec
Face Topology: 4334634 7464 743 734 7346 744443 764 7364 4643
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfi cied cda eif fhg
Vertex Topology: 7443 734 746 763 734 744 446 464 3443 337 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIdJa aJcIeBa aBdIiKfCa aCeKiHbGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bHfKeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 464; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aied ace adcihgf aeg afeh bgei bhec
Face Topology: 343734 644 6473 647 6344443 674 6374 3474 3474
Vertices: abic acd ade aef afg aghb bhi cie ced eih ehg egf
Vertex Topology: 6344 643 637 673 634 6443 344 447 473 744 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFhGiAa aAiHeIdBa aBcIeCa aCdIcHiJhKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa bFgKeJiGb bGhJeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci ce cd de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 465; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adgf aeg afeibh agb bgdc
Face Topology: 4344363 7364 744 7344 7463 746 734443 764 4643
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cid cda dige egf
Vertex Topology: 7443 744 743 736 763 734 436 464 344 347 4464 463
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiHbGhEa aEgGbFa bHgKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de eg ef fg gi gh

Index = 466; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh ahd acie adihbgf aeg afeb beic dhe
Face Topology: 434734 6474 644 6337 6434443 674 6374 4733 447
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bge beh chid die eih egf
Vertex Topology: 6443 634 647 673 634 644 447 474 3434 437 734 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIdBa aBcIiJeCa aCdJiKhHbGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bHeKiIcAb dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd di de ei eh eg ef fg hi

Index = 467; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd ache adhi aihg afhb bgfiedc ehf
Face Topology: 334444 647 674 6374 6473 6374 6473 3443443 474
Vertices: abhc ade aeif afg agb bgh chd cda dhe ehi fih fhg
Vertex Topology: 6373 644 6434 644 643 347 374 346 474 473 437 474
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIhJiCa aCiKhLgDa aDfLhFbEa bFgLfKiJeIdGcAb eJhKfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eh ei fi fh fg gh hi

Index = 468; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahd ache adhf aehi aihb bgifedc fhg
Face Topology: 334444 647 674 6374 6474 6473 6373 3434443 474
Vertices: abhc acd ade aef afig agb bgh chd ehf fhi gih hed
Vertex Topology: 6373 634 644 644 6434 643 347 374 474 473 437 744
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHdBa aBcHhLeCa aCdLhIfDa aDeIhJiEa aEiKhGbFa bGgKiJfIeLdHcAb fJhKgEf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 469; Topology = 333444467; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahi aid acie adif aeig afih bgi bhgfedc
Face Topology: 334444 637 674 6374 6474 6474 6473 347 3344443
Vertices: abic ade aef afg aghb bhi cid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 6373 644 644 644 6433 337 374 346 474 474 474 473
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEhFiAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIiJfCa aCeJiKgDa aDfKiLhEa bEgLiFb bFhLgKfJeIdGcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bi ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 470; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adif aeihg afh agfb bfedc
Face Topology: 3344534 745 754 7354 7455 74543 754 7353 35443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhfi cid die eif fhg
Vertex Topology: 7353 734 744 745 753 734 743 3455 354 454 455 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiHhLgEa aEfLhFa aFgLfHbGa bHfKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 471; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adif aehg afh agfib bhedc
Face Topology: 3344435 755 754 7354 7454 7453 745 73453 35443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda eihf fhg ied
Vertex Topology: 7353 744 744 743 735 753 355 354 347 4554 453 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiLeBa aBdLiJfCa aCeJhKgDa aDfKhEa aEgKfJiGbFa bGhJeLdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei ef fh fg gh hi

Index = 472; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adif aeg afibh agb bgedc
Face Topology: 4344353 7355 754 7354 7453 745 73543 754 45443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cid die eigf
Vertex Topology: 7453 734 744 743 735 753 734 435 455 354 454 4553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKiLfDa aDeLgEa aEfLiIbHhFa aFgHbGa bIgLeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ei ef fg gi gh

Index = 473; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adf aeig afibh agb bgfdc
Face Topology: 4343453 7355 754 7353 744 7355 74543 754 45443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cid cda dife fig
Vertex Topology: 7453 743 734 745 753 734 435 455 354 347 4543 455
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKfCa aCeKiLgDa aDfLiHbGhEa aEgGbFa bHgLfKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ef fi fg gi gh

Index = 474; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid ace adif aeig afibh agb bgfec
Face Topology: 4334453 7355 753 734 7354 7455 74543 754 45443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cied eif fig
Vertex Topology: 7453 733 734 744 745 753 734 435 455 3543 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJeCa aCdJiKfDa aDeKiLgEa aEfLiIbHhFa aFgHbGa bIgLfKeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd de ei ef fi fg gi gh

Index = 475; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid acie adif aeibg afh agb bfedc
Face Topology: 4344533 7355 754 7354 7455 74543 753 734 45443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgf bfi cid cda die eif
Vertex Topology: 7453 744 745 753 733 734 4335 455 354 347 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiLfCa aCeLiHbGgDa aDfGhEa aEgGbFa bHfLeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di de ei ef fi fg gh

Index = 476; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aihd acgfe adf aedg afdh agcib bhc
Face Topology: 3453445 753 7355 74443 754 7354 7455 74433 354
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chgd dgf dfe
Vertex Topology: 7334 745 753 734 744 745 753 353 435 4545 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJhFa aFgJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dg df de ef fg gh hi

Index = 477; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aifed ace adcf aecg afibh agb bgc
Face Topology: 4534453 7353 73443 754 7354 7455 74343 754 455
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cigf cfe ced cda
Vertex Topology: 7435 734 744 745 753 734 435 453 5354 544 543 537
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIgDa aDfIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cf ce cd de ef fg gi gh

Index = 478; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adigf aeg afebh agb bedc
Face Topology: 4345353 7354 744 7345 74453 755 73543 754 4543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgei cid die egf
Vertex Topology: 7443 734 745 753 735 753 734 435 4554 344 445 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKiIgLfDa aDeLgEa aEfLeIbHhFa aFgHbGa bIeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ei eg ef fg gh

Index = 479; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acife adf aedg afibh agb bgdc
Face Topology: 4353453 7354 745 73443 754 7355 74443 754 4553
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cid cda digf dfe
Vertex Topology: 7443 753 734 745 753 734 435 454 345 357 5454 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKiHbGhEa aEgGbFa bHgKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di df de ef fg gi gh

Index = 480; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adhgf aeg afeh ageib bhdc
Face Topology: 3345345 754 744 7345 74543 754 7355 74543 3543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi dihe ehg egf idc
Vertex Topology: 7343 734 745 753 734 745 753 354 4455 554 543 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiLdBa aBcLiIeCa aCdIhJgKfDa aDeKgEa aEfKeJhFa aFgJeIiHbGa bHhIdLcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de eh eg ef fg gh hi

Index = 481; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgeh aid acie adihbgf aegb bfe bei ched
Face Topology: 53474 54373 544 5347 5443534 5735 547 574 3374
Vertices: abhic ade aef afb bfg bge beh cid cda die eih egf
Vertex Topology: 55343 547 574 545 543 537 573 344 345 447 743 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFeGhAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKhGbFgLfCa aCeLgEbDa bEfLeFb bGeKiAb cAhKeJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ci cd di de ei eh eg ef fg hi

Index = 482; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aigfd acfe adf aedcg afch agib bhc
Face Topology: 3543544 743 73454 7553 745 73454 7554 7433 345
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cihg cgf cfd dfe
Vertex Topology: 7335 754 743 735 754 744 743 343 5344 545 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJgEa aEfJcIhFa aFgIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cf cd df de ef fg gh hi

Index = 483; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahedi aid acibe adbf aehg afh agfb bdc
Face Topology: 5354434 74453 735 73354 7554 7443 744 7345 553
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhfe bed bdi cid cda fhg
Vertex Topology: 7533 754 744 743 734 745 5444 545 553 335 357 443
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGeHdIiAa aAiJdKa aKcJiIbHeBa aBdHbGfCa aCeGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bd bi ci cd di de ef fh fg gh

Index = 484; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgfi aied ace adcf aeibg afbh agb bfc
Face Topology: 5434543 73453 7343 744 7345 74354 7553 745 554
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgf bfi cife ced
Vertex Topology: 7534 743 734 745 754 743 735 534 545 553 4354 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIfJiAa aAiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKiJbIgEa aEfIbHhFa aFgHbGa bJfKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bf bi ci ce cd de ef fi fg gh

Index = 485; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahei aid acie adbhf aehg afh agfeb bdc
Face Topology: 4345435 7553 734 7335 74454 7553 745 73454 443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhe bedi cid cda ehf fhg
Vertex Topology: 7433 745 754 743 735 754 455 4543 334 347 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGeHiAa aAiIdJa aJcIiHeBa aBdHbGhKfCa aCeKhLgDa aDfLhEa aEgLfKeGbFa bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci cd di de eh ef fh fg gh

Index = 486; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahdi aid acibe adhgf aeg afeh ageb bdc
Face Topology: 4355344 7453 735 73345 75443 754 7354 7454 453
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhed bdi cid ehg egf
Vertex Topology: 7433 735 755 753 734 744 744 4455 453 335 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHdIiAa aAiJdBa aBcJiIbHeCa aCdHhKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa aFgKeHbGa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bd bi ci cd di de eh eg ef fg gh

Index = 487; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aifd acfe adf aedcg afibh agb bgc
Face Topology: 4443553 7353 7354 7453 745 73445 75343 754 454
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cigf cfd cda dfe
Vertex Topology: 7434 743 735 755 753 734 435 453 4355 454 447 453
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIfJdKa aKcJfLeBa aBdLfCa aCeLdJcIgDa aDfIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cf cd df de ef fg gi gh

Index = 488; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aifed ace adcf aecig afih agb bgfc
Face Topology: 3534543 734 74543 754 7355 74544 7543 743 3455
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhgi cif cfe ced fig
Vertex Topology: 7345 753 734 745 754 743 733 3344 545 554 543 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIiLgEa aEfLiHhFa aFgHbGa bHgLfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cf ce cd de ef fi fg gi gh

Index = 489; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfei aid acie adibf aebg afh agb bedc
Face Topology: 5345433 73454 744 7345 74454 7553 743 735 5543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhgf bfe bei cid cda die
Vertex Topology: 7543 745 754 743 733 735 5334 545 554 344 347 445
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGfHeIiAa aAiJdKa aKcJiLeBa aBdLiIbHfCa aCeHbGgDa aDfGhEa aEgGbFa bIeLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf be bi ci cd di de ei ef fg gh

Index = 490; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aifd ace adf aecig afibh agb bgfc
Face Topology: 4433553 7354 7453 743 735 73445 75443 754 4554
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cif cfed fig
Vertex Topology: 7444 743 733 735 755 753 734 435 454 445 4533 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJfKdBa aBcKeCa aCdKfDa aDeKcJiLgEa aEfLiIbHhFa aFgHbGa bIgLfJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cf cd de ef fi fg gi gh

Index = 491; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acgfe adf aedg afdih agib bhgc
Face Topology: 3353454 744 745 73543 754 7355 74544 7543 3453
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cigd cda dgf dfe gih
Vertex Topology: 7343 753 734 745 754 743 344 3455 357 554 543 544
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHgJfKeBa aBdKfCa aCeKdJgDa aDfJdHiLhEa aEgLiGbFa bGhLgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd dg df de ef fg gi gh hi

Index = 492; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aied ace adcif aeg afibh agb bgec
Face Topology: 4435353 7354 7453 745 73443 755 73443 754 4554
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cie ced eigf
Vertex Topology: 7444 743 735 753 735 753 734 435 454 445 453 5453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLfDa aDeLgEa aEfLiIbHhFa aFgHbGa bIgLeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci ce cd de ei ef fg gi gh

Index = 493; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aiged ace adcf aeg afcih agib bhgc
Face Topology: 3534354 744 74543 754 7353 745 73544 7543 3455
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cig cgfe ced cda gih
Vertex Topology: 7345 734 743 735 754 743 344 545 5534 543 537 544
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIgDa aDfIcHiLhEa aEgLiGbFa bGhLgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 494; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgfi aid acie adf aeibg afbh agb bfdc
Face Topology: 5343543 73454 744 7343 745 73454 7553 745 5543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgf bfi cid dife
Vertex Topology: 7543 734 743 735 754 743 735 534 545 554 344 4453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIfJiAa aAiKdBa aBcKiLeCa aCdLfDa aDeLiJbIgEa aEfIbHhFa aFgHbGa bJfLdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bf bi ci cd di de ef fi fg gh

Index = 495; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aied ace adcif aeihg afh agfb bfec
Face Topology: 3435534 744 7453 745 73445 75443 754 7353 3554
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhfi cie ced cda eif fhg
Vertex Topology: 7344 735 755 753 734 743 3454 445 453 437 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHeIdJa aJcIeBa aBdIcHiKfCa aCeKiGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bGfKeHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 496; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acife adf aedig afbh agb bfdc
Face Topology: 4353543 7344 745 73453 755 73544 7543 744 4553
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgfi cid dif dfe
Vertex Topology: 7443 735 753 735 754 743 734 434 4454 345 545 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKfLeCa aCdLfDa aDeLdKiIgEa aEfIbHhFa aFgHbGa bIfKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di df de ef fi fg gh

Index = 497; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acihe adgf aeg afeh agdib bhdc
Face Topology: 3354345 754 745 73454 7543 744 7345 74543 3553
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda dih dhge egf
Vertex Topology: 7343 754 743 734 745 753 354 345 357 545 5544 443
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKgLfCa aCeLgDa aDfLeKhEa aEgKdJiGbFa bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh de eg ef fg gh hi

Index = 498; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahfed ace adcf aechigb bfi bifc fhg
Face Topology: 45347 5734 54743 554 5357 5454334 473 4375 743
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgih chf cfe ced fhi fig
Vertex Topology: 5445 553 534 547 574 473 4334 547 574 543 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcHhKiLgFbEa bFfLiGb bGiKfHcAb fKhGgLf
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cf ce cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 499; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgeh ahd ache adhbgif aeib bie bedc egf
Face Topology: 53474 54374 544 5347 5445334 5735 537 5743 734
Vertices: abhc ade aef afb bfig bge beh chd cda dhe egi eif
Vertex Topology: 5543 547 574 545 5433 537 574 344 345 447 733 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFeGhAa aAhHdIa aIcHhJeBa aBdJhGbFgKiLfCa aCeLiEbDa bEiKeFb bGeJdHcAb eKgEfLe
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ch cd dh de eh eg ei ef fi gi

Index = 500; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgeh ahd acie adihbgf aegb bfe beic dhe
Face Topology: 53474 54374 544 5337 5434534 5735 547 5733 447
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bge beh chid die eih egf
Vertex Topology: 5543 534 547 574 545 543 537 574 3434 437 734 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGeHhAa aAhIdBa aBcIiJeCa aCdJiKhHbGgLfDa aDeLgFbEa bFfLeGb bHeKiIcAb dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ch cd di de ei eh eg ef fg hi

Index = 501; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahfid aci aif aeichgb bfh bgfc cfed
Face Topology: 45337 5734 54743 554 547 5345434 474 4375 5733
Vertices: abhc adie aef afb bfg bgh chf cfi cid cda eif fhg
Vertex Topology: 5445 5343 537 574 473 434 547 574 543 535 347 743
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGfHiIdJa aJcIiBa aBiKfCa aCeKiHcGhLgEbDa bEfLhFb bFgLfGcAb cHfKeBdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cf ci cd di ei ef fi fh fg gh

Index = 502; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgeh ahi aie adihbgf aegb bfe beic ched
Face Topology: 53374 54374 544 547 5344534 5735 547 5743 3473
Vertices: abhc acid ade aef afb bfg bge beh chi die eih egf
Vertex Topology: 5543 5343 537 574 545 543 537 574 344 347 744 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGeHhAa aAhIiBa aBiJeCa aCdJiKhHbGgLfDa aDeLgFbEa bFfLeGb bHeKiIcAb cIhKeJdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ch ci di de ei eh eg ef fg hi

Index = 503; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh aid acife adf aedihgb bfh bgfi chfd
Face Topology: 43537 5734 545 53473 557 5354434 474 4374 3475
Vertices: abhic acd aef afb bfg bgh cid dif dfe dea fih fhg
Vertex Topology: 54443 535 537 574 473 434 345 547 573 535 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCfDb aDfEgFhAa aAiGdBa aBcGiHfIeJa aJdIfCa aCeIdHiKhLgEbDa bEfLhFb bFgLfKiAb cAhKfHdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 504; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahigc abed ace adcf aeg afbih agib bhg
Face Topology: 5434354 74354 7543 744 7343 745 73534 7535 545
Vertices: abc ade afg agh ahb bhi big bgfec ced cda efa gih
Vertex Topology: 754 734 735 754 745 543 535 55344 443 437 437 534
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeKfCgDhEb aEhFiGgHcAa aAbHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfKa aKeHgCa aCfHbGiLhDa aDgLiFbEa bFhLgGb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bg bc ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 505; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahic abged ace adcf aeg afcih agib bhg
Face Topology: 4534354 7435 74543 754 7353 745 73534 7534 445
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhi bigc cgfe ced gih
Vertex Topology: 745 753 734 743 735 754 744 443 4355 5534 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiIcAa aAbIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJgEa aEfJcIiLhFa aFgLiHbGa bHhLgIb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc cg ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 506; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahic abed ace adcgf aeg afeih agib bhg
Face Topology: 4435354 7434 7453 745 73453 755 73534 7534 445
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi bigec ced cda egf gih
Vertex Topology: 744 735 753 735 754 744 443 43554 453 437 553 534
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiHcAa aAbHeIdJa aJcIeBa aBdIcHgKfCa aCeKgDa aDfKeHiLhEa aEgLiGbFa bGhLgHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 507; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aid acie adigf aeg afeh agib bhedc
Face Topology: 3345344 745 754 7355 74543 754 7354 7453 34543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid die eihg egf
Vertex Topology: 7353 734 745 753 734 744 743 345 354 455 5544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa aFgKiHbGa bHhKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei eg ef fg gh hi

Index = 508; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afghc abhgied ace adci aib bich bgc cgfe
Face Topology: 57343 53437 5534443 574 5374 545 5473 547 7434
Vertices: abc ade aeif afb bfig bgh bhc chg cgi cie ced cda
Vertex Topology: 557 534 5443 535 5344 543 537 734 744 744 743 735
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJeKdLa aLcKeBa aBdKcJiCa aCiEbDa bEiIcHhFb bFgHcGb cIgEfCeJc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cg ci ce cd de ei fi gi gh

Index = 509; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg ahd ache adhigbf aeb beih cgied ehg
Face Topology: 43473 5374 554 5357 5453443 574 4735 34374 754
Vertices: abghc acd ade aef afb bfe beg chd dhe ehi eig gih
Vertex Topology: 54453 534 547 573 534 437 474 354 457 753 734 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiKgGbFfDa aDeFbEa bGeKiLhAb cAgLiJeIdHc eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 510; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afeg agd ache adhigbf aeb beihc dgie ehg
Face Topology: 43473 5375 554 5347 5443543 574 47343 4537 745
Vertices: abgc ade aef afb bfe beg cghd cda ehi eig gih hed
Vertex Topology: 5453 547 573 534 437 475 3544 345 743 735 534 474
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEeFgAa aAgGdHa aHcGhLeBa aBdLhIiJgFbEfCa aCeEbDa bFeJiKhGcAb dGgKiIeLd eIhKgJe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg cd dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 511; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhfd acfe adfb bedchig bfi cif fhg
Face Topology: 5544 44735 45374 4574 4475 5445333 573 537 733
Vertices: abc acd ade aeb bfg bgihc chf cfd dfe efb fhi fig
Vertex Topology: 455 454 444 445 573 53335 537 574 474 475 733 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeJfEgFcAa aAbFhGfHdBa aBcHfIeCa aCdIfJbDa bJeIdHcGhKiLgEb bEfLiFb cFiKfGc fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 512; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhfi aife adfb bedichg bfh cgf cfd
Face Topology: 5544 44735 45373 4374 4475 5443533 573 537 574
Vertices: abc acid aeb bef bghc chf cfi dif dea edf fhg fgb
Vertex Topology: 455 4534 445 547 5335 537 573 437 444 447 733 735
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCb aCeDfLgEcAa aAbEhFfGiBa aBiHfJeIa aIdJfDbCa bDeJdHiGcFhKgLb bLfKhEb cEgKfFc cGfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf ci di df de ef fi fh fg gh

Index = 513; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg ahfid acife adfb bedichg bfh cgf cfd
Face Topology: 4554 4473 43735 45374 4574 4453533 473 537 575
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfg chf cfi cid dif dfe fhg
Vertex Topology: 44335 455 454 444 447 473 537 573 535 537 574 733
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGfHiIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJiHcGhLgFb bFfLhAb cAgLfGc cHfJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 514; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg ahfd acfie adifb beidchg bfh cgf dfe
Face Topology: 4455 4573 4375 44735 45374 4535433 473 437 575
Vertices: abghc ade aeb bef bfg chf cfd cda dfi die eif fhg
Vertex Topology: 44334 455 454 457 473 437 475 454 573 535 537 733
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgAa aAhFfGdHa aHcGfIiJeBa aBdJiKfDbCa bDeKiIdGcFhLgEb bEfLhAb cAgLfFc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 515; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abhfd acfi aifb beidchg bfh cgf dfe
Face Topology: 5544 44735 45374 4573 4375 5434533 573 537 474
Vertices: abc acd adie aeb bef bfg bghc chf cfd dfi fhg ife
Vertex Topology: 455 454 4434 445 547 573 5335 537 574 473 733 374
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHfIdBa aBcIfJiCa aCiLfEbDa bEeLiJdIcHhKgFb bFfKhGb cGgKfHc dJfLeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf cd df di ei ef fi fh fg gh

Index = 516; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefgc abgfh ahfi aifb beidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 5544 44735 45373 4373 4375 5434353 575 574 474
Vertices: abc achd aeb bef bfg bgc cgf dhf dfi diea eif fhc
Vertex Topology: 455 4534 445 547 573 535 537 437 473 4344 437 735
Face-Vertex Adjacency: bAcBdJeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGfLhBa aBhHfIiJa aJiKfDbCa bDeKiIdHhLcGgEb bEfGcFb cLfHdBc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch dh df di ei ef fi fh fg

Index = 517; Topology = 333444557; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg agfhd achfi aifb beidhcg bfc cfd dfe
Face Topology: 4554 4473 43735 45373 4374 4435353 475 575 574
Vertices: abgc acd adie aeb bef bfg cfh chd dhf dfi fcg ife
Vertex Topology: 4435 455 4534 444 447 473 573 535 537 573 753 374
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgKfGhHdBa aBcHhIfJiCa aCiLfEbDa bEeLiJdIhGcKgFb bFfKcAb cGfIdHc dJfLeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cf ch cd dh df di ei ef fi fh fg

Index = 518; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adif aeig afbh agb bfedc
Face Topology: 4344443 7345 754 7354 7454 7454 7443 744 44443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgfi cid cda die ife
Vertex Topology: 7453 744 744 744 743 734 434 4445 354 347 454 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIdJa aJcIiKeBa aBdKiLfCa aCeLiHgDa aDfHbGhEa aEgGbFa bHfLeKdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ei ef fi fg gh

Index = 519; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahfi aid acie adif aebhg afh agfb bedc
Face Topology: 4344534 7454 744 7344 7445 74443 754 7354 4443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhf bfei cid fhg ied
Vertex Topology: 7443 734 744 745 753 734 744 445 4544 344 543 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIiAa aAiJdBa aBcJiLeCa aCdLiIfDa aDeIbHhKgEa aEfKhFa aFgKfHbGa bIeLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 520; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef ageh ahd ache adhbgif aeig bfie bedc egf
Face Topology: 43474 5474 544 5347 5444434 5734 4437 4743 744
Vertices: abhc ade aef afgb bge beh chd cda dhe egi eif fig
Vertex Topology: 5443 547 574 5444 447 474 344 345 447 743 734 434
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEeFhAa aAhGdHa aHcGhIeBa aBdIhFbEgJiKfCa aCeKiLgDa bDfLiJeEb bFeIdGcAb eJgLfKe
Edges: ab ac ad ae af bg be bh ch cd dh de eh eg ei ef fi fg gi

Index = 521; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahgi aied ace adcif aeig afbh agb bfec
Face Topology: 4435443 7344 7453 745 73444 7544 7443 744 4454
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgfi cie ced eif
Vertex Topology: 7444 743 735 754 744 743 734 434 4444 445 453 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLfDa aDeLiIgEa aEfIbHhFa aFgHbGa bIfLeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci ce cd de ei ef fi fg gh

Index = 522; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aigd acfe adf aedg afcih agib bhgc
Face Topology: 3443454 744 7454 7443 744 7345 74444 7543 3454
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cig cgfd cda dfe gih
Vertex Topology: 7344 743 734 745 754 743 344 445 4544 447 443 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHgIdJa aJcIfKeBa aBdKfCa aCeKdIgDa aDfIcHiLhEa aEgLiGbFa bGhLgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cd df de ef fg gi gh hi

Index = 523; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahi aifed ace adcf aecg afih agib bhgc
Face Topology: 3534444 744 74443 754 7354 7454 7444 7443 3445
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cigf cfe ced gih
Vertex Topology: 7345 753 734 744 744 744 743 344 5444 544 543 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIgEa aEfIiLhFa aFgLiHbGa bHhLgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cf ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 524; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghc abhd ache adhf aehi bih bgifedc fhg
Face Topology: 44444 5374 5474 5474 5474 5473 437 4334444 473
Vertices: abc ade aef afigb bgh bhc chd cda dhe ehf fhi gih
Vertex Topology: 544 544 544 54334 437 474 474 445 474 474 473 337
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFhGdHa aHcGhIeBa aBdIhJfCa aCeJhKiDa bDiLhEb bEgLiKfJeIdGcFb fKhLgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 525; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef aghi aihd ache adhf aehg bfh bgfedci bhc
Face Topology: 44444 5373 5374 5474 5474 5473 447 4344443 474
Vertices: abic acd ade aef afgb bgh bhi cih chd dhe ehf fhg
Vertex Topology: 5434 544 544 544 5434 437 473 437 474 474 474 473
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGiAa aAiHhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKfDa aDeKhLgEa bEfLhFb bFgLfKeJdIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci ch cd dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 526; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdef afgh ahgd acge adgi aigb bfiedch bgc egf
Face Topology: 44444 5473 5374 5474 5473 5374 4434443 474 474
Vertices: abhc ade aeif afb bfg chg cgd cda dge egi fig ghb
Vertex Topology: 5434 544 5434 544 447 437 474 445 474 473 437 734
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgLhAa aAhFgGdHa aHcGgIeBa aBdIgJiCa aCiKgEbDa bEfKiJeIdGcFhLb bLgFcAb eJgKfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg de eg ei fi fg gi gh

Index = 527; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcd adef aged aceb bdcghif beig cfihe egi ehgf
Face Topology: 444 3474 3574 3474 4445344 4745 44437 754 7354
Vertices: abfgc acd adb bde bef cge ced egh ehi eif gih igf
Vertex Topology: 34454 344 344 447 474 457 474 753 734 744 543 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfAa aAgFeGdBa aBcGeDbCa bDdGcFgHhIiJfEb bEeJiLgAb cAfLiKhHeFc eHgKiIe eIhKgLfJe
Edges: ab ac ad bd be bf cg ce cd de eg eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 528; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghfd acfe adfb bedchig bfic cif fhg
Face Topology: 4544 4474 44374 4574 4474 4445334 4735 537 734
Vertices: abgc ade aeb bef bfg cgih chf cfd cda dfe fhi igf
Vertex Topology: 4445 444 444 447 474 5433 537 574 544 474 733 347
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHcGhKiLgEb bEfLiFcAb cFiKfGc fKhFgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 529; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg ahifd acfe adfb bedcihg bfh cgfi chf
Face Topology: 4544 4473 44374 4574 4474 4445343 474 5373 547
Vertices: abghc acd ade aeb bef bfg chi cif cfd fih fhg igf
Vertex Topology: 44345 454 444 444 447 473 543 537 574 734 743 337
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiHfIdBa aBcIf@eCa aCd@fEbDa bEe@dIcHiJhKgFb bFfKhAb cAgKfJiGc cGhJfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci cf cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 530; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afgc abgd acgh ahigf beg bfeihdc dgie ehg
Face Topology: 4445 4374 4474 4474 44373 457 4353444 4735 547
Vertices: abc adhe aefb bfg bgc cgd cda dgh ehi eig egf gih
Vertex Topology: 444 4445 4534 437 474 474 444 474 543 537 573 734
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEcAa aAbEgFdGa aGcFgHhBa aBhIiJgKfCa bCeKgDb bDfKeJiLhHdFcEb dHgLiIeBd eIhLgJe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg cd dg dh eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 531; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde afc abfghid acie adif begc cfih cgi chged
Face Topology: 3744 447 4344354 4754 4454 3447 7453 745 73444
Vertices: abc acd ade aefb bfc cfg cgh chi cid die eigf gih
Vertex Topology: 437 474 444 4443 347 744 743 735 754 454 4544 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgGhHiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa bDeKgFcEb cFfKiLhGc cGgLiHc cHhLgKeJdIc
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg ch ci cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 532; Topology = 334444457; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcde aefg aghfd acfi aifb beidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4544 4474 44374 4573 4374 4434534 4735 547 474
Vertices: abgc adie aeb bef bfg cgh chf cfd cda dfi eif fhg
Vertex Topology: 4445 4434 444 447 474 543 537 574 544 473 437 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHdIa aIcHfJiBa aBiKfDbCa bDeKiJdHcGhLgEb bEfLhFcAb cFgLfGc dJfKeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df di ei ef fi fh fg gh

Index = 533; Topology = 344444447; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefgh ahic abid acfe adf aedg afih agib bhgc
Face Topology: 4443444 7444 7444 7443 744 7344 7444 7444 4444
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhi bic cigfd dfe gih
Vertex Topology: 744 744 743 734 744 744 744 444 444 44444 443 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiIcAa aAbIiJdBa aBcJfKeCa aCdKfDa aDeKdJgEa aEfJiLhFa aFgLiHbGa bHhLgJcIb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc ci cd df de ef fg gi gh hi

Index = 534; Topology = 333335558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abged ace adcgf aeg afech agi ahb
Face Topology: 35353533 835 83553 855 83553 855 83553 853 833
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihgc cge ced cda egf
Vertex Topology: 835 835 853 835 853 833 833 33355 555 553 538 553
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgLfCa aCeLgDa aDfLeIcHhEa aEgHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc cg ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 535; Topology = 333335558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abd acife adf aedig afh agi ahfdb
Face Topology: 33535335 853 835 83553 855 83553 853 835 83553
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bidc dif dfe fihg
Vertex Topology: 833 835 853 835 853 833 835 853 3553 555 553 5533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfDa aDeKdJiLgEa aEfLhFa aFgLiGa aGhLfJdIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc cd di df de ef fi fg gh hi

Index = 536; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ahdi aid acibhgfe adf aedg afdh bgd bdc
Face Topology: 438344 6383 638 63343443 684 6384 6483 448 483
Vertices: abic ade aef afg aghb bhd bdi cid cda dhg dgf dfe
Vertex Topology: 6433 683 634 644 6434 438 483 338 386 834 844 843
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEhFdGiAa aAiHdIa aIcHiGbFhJgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKdJhEa bEgJdFb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bh bd bi ci cd di dh dg df de ef fg gh

Index = 537; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg ageh aied ace adcihbgf aeg afeb bei che
Face Topology: 443834 6483 6383 648 63433443 684 6384 483 438
Vertices: abhic acd ade aef afg agb bge beh cie ced eih egf
Vertex Topology: 64334 643 638 683 634 644 448 483 438 483 833 843
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKhHbGgLfDa aDeLgEa aEfLeGbFa bHeKiAb cAhKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ci ce cd de ei eh eg ef fg hi

Index = 538; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgd acgi aigf aeg afeidchb bgc dge
Face Topology: 344438 683 6384 6483 6383 648 63434433 384 484
Vertices: abhc adie aef afg agb bgh chg cgd cda dgi eig egf
Vertex Topology: 6334 6434 643 638 683 383 438 484 446 483 438 483
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHdIa aIcHgJiBa aBiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiJdHcGhFbEa bFgGcAb dJgKeBd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg di ei eg ef fg gi gh

Index = 539; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agfh ahfi aife adf aedichbg afb bfc cfd
Face Topology: 444383 6383 6383 6383 648 63434343 684 484 484
Vertices: abhc acid ade aef afg agb bgf bfh chf cfi dif dfe
Vertex Topology: 6434 6434 643 638 683 634 438 483 438 483 438 483
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIfJiBa aBiKfLeCa aCdLfDa aDeLdKiJcIhHbGgEa aEfGbFa bHfIcAb cJfKdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cf ci di df de ef fi fh fg

Index = 540; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agdh aid acihbgfe adf aedg afdb bdi chd
Face Topology: 438344 6483 638 63334443 684 6384 6484 483 338
Vertices: abhic acd aef afg agb bgd bdh cid dih dgf dfe dea
Vertex Topology: 64333 638 634 644 644 448 483 338 833 844 843 836
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCfDgEb aEgFdGhAa aAiHdBa aBcHiIhGbFgJfKeLa aLdKfCa aCeKdJgDa aDfJdFbEa bGdIiAb cAhIdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bd bh ci cd di dh dg df de ef fg hi

Index = 541; Topology = 333344468; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefg agh ahgd acge adgi aig afiedchb bgc egf
Face Topology: 344438 683 6384 6484 6483 638 63344433 384 483
Vertices: abhc ade aeif agb bgh chg cgd cda dge egi fig fga
Vertex Topology: 6334 644 6433 683 383 438 484 446 484 483 338 386
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfLgDb aDgEhAa aAhFgGdHa aHcGgIeBa aBdIgJiCa aCiKgLa aLfKiJeIdGcFhEbDa bEgFcAb eJgKfCe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg de eg ei fi fg gi gh

Index = 542; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abged ace adcf aeg afcih agi ahgb
Face Topology: 35343534 845 83543 854 8353 845 83543 854 8353
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bigc cgfe ced gih
Vertex Topology: 835 853 834 843 835 853 834 843 3455 5534 543 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJgEa aEfJcIiLhFa aFgLiGa aGhLgIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc cg ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 543; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abed ace adcgf aeg afeih agi ahgb
Face Topology: 34353534 844 8353 845 83453 855 83543 854 8353
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bigec ced cda egf gih
Vertex Topology: 834 835 853 835 853 834 843 34554 453 438 553 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHeIdJa aJcIeBa aBdIcHgKfCa aCeKgDa aDfKeHiLhEa aEgLiFa aFhLgHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 544; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aigc abged ace adcf aeg afcbh agi ahb
Face Topology: 45343533 8355 84543 854 8353 845 83543 853 834
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bihg bgc cgfe ced
Vertex Topology: 845 853 834 843 835 853 833 834 4335 455 5534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIgJcAa aAbJgKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKgEa aEfKcJbIhFa aFgIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc cg ce cd de ef fg gh hi

Index = 545; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aifc abfed ace adcf aecbg afh agi ahb
Face Topology: 45345333 8355 84543 854 8355 84543 853 833 834
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihgf bfc cfe ced cda
Vertex Topology: 845 834 845 853 833 833 834 43335 455 554 543 538
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFiGb aGiHfIcAa aAbIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIbHgDa aDfHhEa aEgHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 546; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abhd achge adf aeg afdh agdci ahb
Face Topology: 34533453 834 8355 84543 853 834 8355 84543 853
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bihc chd dhg dgfe
Vertex Topology: 834 845 853 833 834 845 853 833 3354 455 554 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIhJdBa aBcJhKgLeCa aCdLfDa aDeLgEa aEfLdKhFa aFgKdJcIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ch cd dh dg de ef fg gh hi

Index = 547; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aigec abed ace adcbf aeg afbh agi ahb
Face Topology: 54353433 83454 8553 845 83453 854 8353 843 835
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihg bgfe bec ced cda
Vertex Topology: 854 835 853 834 843 833 835 5334 5435 554 453 438
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFiGb aGiHgIeJcAa aAbJeKdLa aLcKeBa aBdKcJbIfCa aCeIgDa aDfIbHhEa aEgHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg be bc ce cd de ef fg gh hi

Index = 548; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aigc abed ace adcgf aeg afebh agi ahb
Face Topology: 44353533 8354 8453 845 83453 855 83543 853 834
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bihg bgec egf cda
Vertex Topology: 844 843 835 853 835 853 833 834 4335 4554 553 438
Face-Vertex Adjacency: bAcLdCeDfEgFhGiHb aHiIgJcAa aAbJe@dLa aLc@eCa aCd@cJgKfDa aDeKgEa aEfKeJbIhFa aFgIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 549; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abid acife adf aedg afh agi ahdcb
Face Topology: 34534335 854 8355 84543 854 8353 843 835 83543
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bic cid cda dihgf dfe
Vertex Topology: 834 853 834 843 833 835 853 354 455 458 55334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKhEa aEgKiFa aFhKdIcHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci cd di df de ef fg gh hi

Index = 550; Topology = 333344558; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abid acfe adf aedig afh agi ahfcb
Face Topology: 34435335 854 8354 8453 845 83453 853 835 83543
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bic cifd dfe fihg
Vertex Topology: 834 844 843 835 853 833 835 853 354 4554 453 5533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIiJdBa aBcJfKeCa aCdKfDa aDeKdJiLgEa aEfLhFa aFgLiGa aGhLfJcIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci cd df de ef fi fg gh hi

Index = 551; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aigc abed ace adcf aeg afbih agi ahgb
Face Topology: 44343534 8454 8443 844 8343 845 83443 854 8354
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib big bgfec ced cda gih
Vertex Topology: 844 834 843 835 853 834 844 445 45344 443 438 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHgIcAa aAbIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIgDa aDfIbHiLhEa aEgLiFa aFhLgHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 552; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abed ace adcf aeihg afh agfi ahfb
Face Topology: 34345344 844 8343 844 8345 84443 854 8354 8453
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bifec fih fhg gih
Vertex Topology: 834 843 834 845 853 834 844 843 34544 544 543 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIe@dBa aBc@eCa aCd@cIfDa aDeIiJhKgEa aEfKhFa aFgKfJiGa aGhJfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 553; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aifc abed ace adcf aebhg afh agfi ahb
Face Topology: 44345343 8354 8443 844 8345 84443 854 8353 844
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihf bfec ced cda fhg
Vertex Topology: 844 834 845 853 834 843 834 4345 4544 443 438 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHfIcAa aAbIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIbHhLgDa aDfLhEa aEgLfHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 554; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aifc abed ace adcf aebig afh agi ahfb
Face Topology: 44345334 8454 8443 844 8345 84443 853 834 8354
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bif bfec ced fihg
Vertex Topology: 844 843 834 845 853 833 834 844 445 4544 443 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfJcAa aAbJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJbIiLgEa aEfLhFa aFgLiGa aGhLfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc ce cd de ef fi fg gh hi

Index = 555; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abhd acgfe adf aedg afdh agci ahb
Face Topology: 34534443 834 8345 84443 854 8354 8454 8443 843
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihc chgd cda dgf dfe
Vertex Topology: 834 853 834 844 844 843 833 3344 4445 458 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHhIdJa aJcIgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKdIhEa aEgIcHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ch cd dg df de ef fg gh hi

Index = 556; Topology = 333444458; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aic abid acfe adf aedg afih agi ahgcb
Face Topology: 34434435 854 8354 8443 844 8344 8453 845 83443
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bic cigfd dfe gih
Vertex Topology: 834 844 843 834 844 843 835 853 354 45444 443 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIiJdBa aBcJfKeCa aCdKfDa aDeKdJgEa aEfJiLhFa aFgLiGa aGhLgJcIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci cd df de ef fg gi gh hi

Index = 557; Topology = 334444448; NFace = 9; NVert = 12; NEdge = 19
Faces: bcdefghi aifc abed ace adcf aebg afih agi ahgb
Face Topology: 44344434 8444 8443 844 8344 8444 8443 844 8344
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bigf bfec ced cda gih
Vertex Topology: 844 834 844 844 843 834 844 4444 4444 443 438 443
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHfIcAa aAbIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIbHgDa aDfHiLhEa aEgLiFa aFhLgHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc ce cd de ef fg gi gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site