Topological Data for Enneahedra with 13 vertices

No Heptagon or Octagon Faces

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 0; Topology = 334555555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afg aghid acihe adhgf aegb bfehc cgedi chd
Face Topology: 35554 545 55535 55355 55554 5553 34555 55553 555
Vertices: abgc acd ade aef afb bfg cgh chi cid dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 5355 555 555 554 543 345 555 553 535 535 555 555 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKhLgMfDa aDeMgFbEa bFfMeLhGcAb cGgLeKdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 1; Topology = 344455555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefc abfgd acghe adhb bhigc cfihd dgife fhg
Face Topology: 4554 4455 44555 45554 4554 45355 55355 55354 555
Vertices: abc ade aeb behf bfc cfg cgd cda dgh dhe fhi fig gih
Vertex Topology: 445 454 444 4455 455 555 555 554 555 554 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGdHa aHcGgIhJeBa aBdJhDbCa bDhKiLgFcEb cFfLiMhIdGc dIgMiKfDeJd fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg cd dg dh de eh fh fi fg gi gh hi

Index = 2; Topology = 344455555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghd achfe adfb bedig bfihc cgid fhg
Face Topology: 5554 44555 45545 45454 4555 54535 55345 5535 545
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chd dhif dfe gih igf
Vertex Topology: 455 455 454 445 545 555 555 554 545 5435 554 534 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJiMgFb bFfMiLhHcGb cHgLiJdIc fJhLgMf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh df de ef fi fg gi gh hi

Index = 3; Topology = 344455555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahgid acife adfb bedig bfich bgc cgfd
Face Topology: 5554 44553 43545 45454 4555 54545 55453 555 5555
Vertices: abhc ade aeb bef bfg bgh chg cgi cid cda dif dfe igf
Vertex Topology: 4535 454 445 545 555 553 535 554 545 554 545 554 455
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfDbCa bDeLdKiMgEb bEfMiHcGhFb bFgGcAb cHgMfKdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cg ci cd di df de ef fi fg gi gh

Index = 4; Topology = 444445555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahid acie adigf aegb bfeih bgic chged
Face Topology: 44454 5454 5454 5455 54554 5554 44554 4554 44554
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgh chi die eig egf gih idc
Vertex Topology: 5444 544 545 554 544 445 454 445 455 555 554 554 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiMdBa aBcMiIeCa aCdIiJgKfDa aDeKgFbEa bFfKeJiLhGb bGgLiHcAb cHhLgJeIdMc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 5; Topology = 444445555; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde afgc abghd achie adif beig bfihc cgid dhgfe
Face Topology: 4554 4455 44545 45454 4554 4455 44545 5555 54544
Vertices: abc ade aefb bfg bgc cgh chd cda dhi die eif fig gih
Vertex Topology: 445 454 4444 445 455 554 545 554 545 554 454 455 554
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCfDgEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiKfCa bCeKiLgDb bDfLiMhFcEb cFgMiIdGc dIhMgLfKeJd
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch cd dh di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 6; Topology = 333346666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhei aie adichf aehcbg afb cfe ced
Face Topology: 463663 6366 646363 636 633636 663643 664 666 663
Vertices: abc acid ade aef afg agb bgf bfc cfh che cei die ehf
Vertex Topology: 646 6633 636 666 663 634 436 466 663 636 663 336 636
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJeKiBa aBiLeCa aCdLiKcJhMfDa aDeMhIcHbGgEa aEfGbFa cIfMeJc cKeLdBc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ce ci di de ei eh ef fh fg

Index = 7; Topology = 333346666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahd ache adhigf aeg afeihb bgiedc ehg
Face Topology: 334636 666 664 6366 646363 666 636363 363643 666
Vertices: abhc acd aef afg agb bgh chd dhe dea ehi eig egf gih
Vertex Topology: 6363 634 663 636 663 366 364 466 466 663 636 663 636
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDgEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeIa aIdHhJiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiMhFbEa bFgMiJeHdGcAb eJhMgKe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh de eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 8; Topology = 333355666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abfied ace adcif aeicbh ahb bgf cfe
Face Topology: 563563 63366 656353 665 63636 653653 635 536 665
Vertices: abc ade afhg agb bgh bhf bfc cfi cie ced cda eif efa
Vertex Topology: 656 635 6633 635 533 536 566 663 635 653 636 536 566
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeMfCgDb aDgEhFfGcAa aAbGfHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiLfMa aMeLiHcGbFhCa aChEbDa bEgCfFb cHfLeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci ce cd de ei ef fi fh gh

Index = 9; Topology = 333355666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhc abhied ace adcif aeihbg afb bfc cfe
Face Topology: 563563 63636 653353 665 63636 653353 665 566 665
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfh bhc chfi cie ced eif
Vertex Topology: 656 663 635 656 663 635 536 563 536 6363 635 653 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIcAa aAbIhJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiMfDa aDeMiJhHbGgEa aEfGbFa bHfJcIb cJfMeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ch ci ce cd de ei ef fi fh fg

Index = 10; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfehd acie adihcf aecbg afb cei dhe
Face Topology: 464653 6356 645634 6636 643365 66643 654 663 436
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfe ceh chid cda die eih
Vertex Topology: 646 646 665 653 634 435 456 656 663 6334 646 436 633
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHeIhJdKa aKcJiLeBa aBdLiMhIcHfCa aCeHcGbFgDa aDfFbEa cIeMiJc dJhMeLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ce ch cd di de ei eh ef fg hi

Index = 11; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg aghd achgie adigbf aeb beidhc cgd dge
Face Topology: 44663 5366 5636 543636 563643 564 463634 466 666
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chd dhg dgi eig ied
Vertex Topology: 5464 546 566 563 534 436 466 463 436 636 663 636 366
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIhJgKiMeCa aCdMiLgGbFfDa aDeFbEa bGeLiKdJhHcAb cHgJdIc dKgLeMd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh dg di de ei eg ef gi gh

Index = 12; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abheid acie adichf aehbg afb cfe ced
Face Topology: 464653 6356 643634 6636 643635 66343 654 656 664
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfhc che cei cid cda die ehf
Vertex Topology: 646 646 665 653 634 435 4536 636 663 634 646 436 635
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhHeIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiIcHhMfCa aCeMhGbFgDa aDfFbEa cGfMeHc cIeLdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ce ci cd di de ei eh ef fh fg

Index = 13; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhid acie adihf aehcbg afb cfe ced
Face Topology: 464563 6366 646334 6635 64336 653643 664 665 654
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfc cfh chei cid ehf ied
Vertex Topology: 646 664 645 656 663 634 436 466 663 6353 634 536 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJiKdBa aBcKiMeCa aCdMiJhLfDa aDeLhIcHbGgEa aEfGbFa cIfLeJc cJeMdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci cd di de ei eh ef fh fg

Index = 14; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abfied ace adci aicbhg afhb bgf cfe
Face Topology: 563464 64366 656343 664 6363 636534 6635 546 664
Vertices: abc ade aeif afg agb bgh bhf cfi cie ced cda fcb fhg
Vertex Topology: 656 634 6436 664 645 543 536 663 634 643 636 665 634
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGfLcAa aAbLfHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiCa aCiHcLbGhMgDa aDfMhFbEa bFgMfGb cHfCeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci ce cd de ei fi fh fg gh

Index = 15; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghc abfied ace adcif aeichg afhb bgf cfe
Face Topology: 463564 6436 646353 665 63636 653634 6634 446 665
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhfc cfi cie ced eif fhg
Vertex Topology: 646 663 635 656 664 644 443 4366 663 635 653 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHfIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLfDa aDeLiIcHhMgEa aEfMhGbFa bGgMfHb cIfLeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cf ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 16; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeghi aid acie adigbf aeb beih bgi bhgedc
Face Topology: 63463 536436 564 5366 546463 566 6663 646 634643
Vertices: abic ade aef afb bfe beg bhi cid cda die eig gih ghb
Vertex Topology: 5663 546 563 536 636 664 636 364 345 466 664 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgMhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgFbEfCa aCeEbDa bFeKiLhMb bMgLiGb bGhLgKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh bi ci cd di de ei eg ef gi gh hi

Index = 17; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhic abihed ace adcf aehbg afb bfci bhc
Face Topology: 663453 635436 663443 664 6365 64463 656 6563 646
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfh bhi bic cih chfe ced
Vertex Topology: 666 663 634 645 653 636 635 654 643 636 634 6454 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiJcAa aAbJiKhLeMdBa aBcMeCa aCdMcLfDa aDeLhHbGgEa aEfGbFa bHfLcKiIb bIhKcJb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi bc ci ch ce cd de ef fh fg hi

Index = 18; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abhied ace adcif aeihbg afb cfi chfe
Face Topology: 463563 6366 643453 665 63646 654343 664 664 6365
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfhc chi cie ced cda eif fih
Vertex Topology: 646 635 656 663 634 436 4636 634 645 653 636 546 643
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGhHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiLfCa aCeLiMhGbFgDa aDfFbEa cGfMiHc cHhMfLeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ch ci ce cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 19; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhi aid acie adif aeihbg afb bfi bhfedc
Face Topology: 534463 63636 664 6364 6466 646353 665 566 536443
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgf bfh bhi cid die fih ife
Vertex Topology: 6563 634 644 646 663 635 536 563 536 364 464 663 664
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKiMfDa aDeMiLhHbGgEa aEfGbFa bHfLiIb bIhLfMeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg hi

Index = 20; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahgd acgife adf aedigb bfidch bgc dgf
Face Topology: 44636 5663 5366 546363 566 536364 463643 464 666
Vertices: abhc ade aef afb bfg bgh chg cgd cda dgi dif dfe fig
Vertex Topology: 5434 563 536 564 466 463 436 466 465 663 636 663 636
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGgHdIa aIcHgJiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKiMgEbDa bEfMiJdHcGhFb bFgGcAb dJgMfKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg di df de ef fi fg gi gh

Index = 21; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abfghd ache adhf aehicb cih cgifed fhg
Face Topology: 36446 566 536364 5664 5466 546363 636 633644 663
Vertices: abc acd ade aef afb bfc cfig cgh chd dhe ehf fhi gih
Vertex Topology: 536 564 544 546 563 366 6633 636 664 464 466 663 336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKfDa aDeKhLiGcFbEa cGiMhHc cHgMiLfKeJdIc fLhMgGf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch cd dh de eh ef fh fi gi gh hi

Index = 22; Topology = 333445666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhd acgie adigfb beg bfeidh bgc dge
Face Topology: 6456 463634 4635 44636 453636 666 636353 664 566
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgh bhc chgd cda dgi die eig egf
Vertex Topology: 464 456 466 663 636 663 634 4365 454 563 536 636 663
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFhGcAa aAbGhHdIa aIcHgJiKeBa aBdKiLgMfDbCa bDeMgEb bEfMeLiJdHhFb bFgHcGb dJgLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cd dg di de ei eg ef fg gi gh

Index = 23; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abfed ace adcf aecbig afihb bgi fhg
Face Topology: 553465 65365 65643 654 6356 645535 66335 553 635
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhif bfc cfe ced fig gih
Vertex Topology: 655 653 634 646 665 655 553 5336 565 564 543 635 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIbHiLgEa aEfLiMhGbFa bGgMiHb fHhMgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ce cd de ef fi fg gi gh hi

Index = 24; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afegh ahid acihe adhgbf aeb beh bgedic chd
Face Topology: 54563 53636 5635 54366 556353 565 566 536534 465
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg chi cid cda dih dhe ehg ghb
Vertex Topology: 5564 556 563 535 536 563 463 435 455 536 566 663 365
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgMhAa aAhGiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhLgFbEfCa aCeEbDa bFeLhMb bMgLeKdJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch ci cd di dh de eh eg ef gh hi

Index = 25; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abied ace adcif aeibhg afhb bgf cfe
Face Topology: 553564 64365 65353 655 63536 653534 6635 546 565
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhf bfic cie ced eif fhg
Vertex Topology: 655 653 635 656 664 645 543 536 5635 535 553 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLfDa aDeLiIbHhMgEa aEfMhGbFa bGgMfHb cIfLeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 26; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahid acihe adhgf aeg afehb bgedic chd
Face Topology: 345535 656 6635 64365 65653 655 63563 355534 465
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chi cid cda dih dhe ehg egf
Vertex Topology: 6364 655 653 635 653 356 463 435 456 536 565 565 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhLgMfCa aCeMgDa aDfMeLhFbEa bFgLeKdJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 27; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhi aihd achfe adf aedhbg afb bfdci bhc
Face Topology: 545363 63653 6355 64563 656 635553 665 56543 554
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgf bfh bhi cih chd dhf dfe
Vertex Topology: 6534 645 653 636 663 635 536 565 553 435 455 556 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIiAa aAiJhKdBa aBcKhLfMeCa aCdMfDa aDeMdLhHbGgEa aEfGbFa bHfLdKcJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ch cd dh df de ef fh fg hi

Index = 28; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acfie adifb beidch bhc cgf dfe
Face Topology: 5655 45636 453365 46635 45365 553563 536 636 565
Vertices: abc ade aeb bef bfhg bgc cgh chf cfd cda dfi die eif
Vertex Topology: 456 455 455 556 5633 536 633 636 665 654 563 535 536
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHfIdJa aJcIfKiLeBa aBdLiMfDbCa bDeMiKdIcHhEb bEhGcFb cGgEfHc dKfMeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di de ei ef fi fh gh

Index = 29; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghd achie adihfb beh bhc cgfeid dhe
Face Topology: 5556 46335 45365 45636 453635 566 565 533635 566
Vertices: abc acd ade aeb bef bfhg bgc cgh chd dhi die eih ehf
Vertex Topology: 455 455 456 465 563 5363 535 536 565 563 536 636 663
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiLhMfEbDa bEeMhFb bFhHcGb cHgFfMeLiJdIc dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh di de ei eh ef fh gh hi

Index = 30; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahd achfie adifb beidhg bfh bgfdc dfe
Face Topology: 5365 45635 456 435635 46365 553653 565 53663 665
Vertices: abhc ade aeb bef bfg bgh chd cda dhf dfi eif fhg ied
Vertex Topology: 4553 465 455 556 563 535 356 364 656 663 536 653 356
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhIfJiMeBa aBdMiKfDbCa bDeKiJdIhLgEb bEfLhFb bFgLfIdGcAb dJfKeMd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd dh df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 31; Topology = 333455566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aef afghd achge adgifb beigc cfiedh cgd egf
Face Topology: 3556 465 45635 45366 456353 36365 553653 565 665
Vertices: abfc acd ade aeb bef cfg cgh chd dhg dge egi eif fig
Vertex Topology: 4355 455 456 463 365 556 563 535 536 566 663 635 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGhHdBa aBcHhIgJeCa aCdJgKiLfEbDa bEeLiMgFcAb cFfMiKeJdIhGc cGgIdHc eKgMfLe
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch cd dh dg de eg ei ef fi fg gi gh

Index = 32; Topology = 333555556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhi aihed ace adchf aehbg afb bfeci bhc
Face Topology: 553553 63553 63553 655 63555 65553 655 55553 555
Vertices: abic ade aef afg agb bgf bfh bhi cih che ced cda ehf
Vertex Topology: 6535 635 655 653 635 535 555 553 535 555 553 536 555
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGhHiAa aAiIhJeKdLa aLcKeBa aBdKcJhMfCa aCeMhGbFgDa aDfFbEa bGfMeJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ch ce cd de eh ef fh fg hi

Index = 33; Topology = 333555556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgdh ahd achbge adgif aeigb bfied bdc egf
Face Topology: 53655 55563 536 533555 56535 55355 55356 563 555
Vertices: abhc acd ade aef afb bgd bdh chd dge egi eif fig fgb
Vertex Topology: 5533 536 565 555 555 556 563 336 655 553 535 535 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfMgFdGhAa aAhHdBa aBcHhGbFgIeCa aCdIgJiKfDa aDeKiLgMbEa bMfLiJeIdFb bGdHcAb eJgLfKe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bd bh ch cd dh dg de eg ei ef fi fg gi

Index = 34; Topology = 333555556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abghd achie adihf aehgb cfh cgfeid dhe
Face Topology: 35555 555 53365 55635 55365 55633 556 535535 565
Vertices: abc ade aef afb bfgc cgh chd cda dhi die eih ehf fhg
Vertex Topology: 535 555 555 553 3535 536 565 555 563 535 536 565 563
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiKhLfCa aCeLhMgEbDa cEfMhFc cFgMfLeKiIdGc dIhKeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch cd dh di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 35; Topology = 333555556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abfgd achie adihf aehgcb cfh dgfei dhe
Face Topology: 35556 565 53635 55535 55356 555353 565 53653 555
Vertices: abc acd ade aef afb bfc cfg cghd die eih ehf fhg hid
Vertex Topology: 535 555 555 556 563 365 563 5355 535 535 556 653 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHdBa aBcHhMiIeCa aCdIiJhKfDa aDeKhLgGcFbEa cGfLhHc dHgLfKeJiMd dMhJeId
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg cd dh di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 36; Topology = 334444666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abehid acie adihcf aebg afb cei ched
Face Topology: 464643 6346 646344 6646 644364 6643 644 664 6364
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfec ceh chi cid cda die eih
Vertex Topology: 646 646 664 643 634 434 4466 663 634 644 646 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGeHhIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiMhHcGfCa aCeGbFgDa aDfFbEa cHeMiIc cIhMeLdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc ce ch ci cd di de ei eh ef fg hi

Index = 37; Topology = 334444666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aef afgd acge adghfb behigc cfihed egif fhg
Face Topology: 3446 466 4664 4466 446463 364364 463464 6636 646
Vertices: abfc acd ade aeb bef cfg cgd dge egh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 4364 444 446 463 366 466 464 466 664 646 643 636 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAfFgGdBa aBcGgHeCa aCdHgIhJfEbDa bEeJhKiLgFcAb cFfLiMhIeHdGc eIgMiKfJe fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg cd dg de eg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 38; Topology = 334444666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhifd acfe adfb bedcig bfih bgc cgf
Face Topology: 6644 446436 463364 4664 4466 644634 6633 646 646
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgh bhc chgi cif cfd cda dfe fig
Vertex Topology: 466 444 446 646 664 643 636 6343 636 664 644 464 634
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCb aCeDfEgFhGcAa aAbGhHiIfJdKa aKcJfLeBa aBdLfDbCa bDeLdJcIiMgEb bEfMiHhFb bFgHcGb cHgMfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch ci cf cd df de ef fi fg gi gh

Index = 39; Topology = 334444666; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhgfd acfi aifb beidcg bfch bgc dfe
Face Topology: 6644 446436 463464 4663 4366 643464 6663 646 464
Vertices: abc acd adie aeb bef bfg bgh bhc chg cgf cfd dfi eif
Vertex Topology: 466 464 4434 446 646 664 643 636 634 646 664 463 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJfKdBa aBcKfLiCa aCiMfEbDa bEeMiLdKcJgFb bFfJcIhGb bGgIcHb dLfMeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg cf cd df di ei ef fi fg gh

Index = 40; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfh ahid acihe adhf aehbg afb bfedic chd
Face Topology: 445453 6356 6635 64364 6565 64643 654 454534 465
Vertices: abhc ade aef afg agb bfh chi cid cda dih dhe ehf fbg
Vertex Topology: 6464 654 645 653 634 456 463 435 456 536 564 465 543
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgMfFhAa aAhGiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhLfCa aCeLhFbMgDa aDfMbEa bFfLeKdJiGcAb cGhJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di dh de eh ef fh fg hi

Index = 41; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg aghd achige adgbf aeb bedihc cgid dhg
Face Topology: 44653 5356 5646 544365 56643 554 456344 4636 646
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chd dig dge gih hid
Vertex Topology: 5464 546 565 553 534 435 456 464 446 636 665 634 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIdBa aBcIhMiJgKeCa aCdKgGbFfDa aDeFbEa bGeKdJiLhHcAb cHgLiMdIc dMhLgJd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch cd dh di dg de eg ef gi gh hi

Index = 42; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhid acie adihf aecbg afb cei ched
Face Topology: 464553 6356 645344 6645 64435 65643 654 654 6354
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfeh chi cid cda die eih
Vertex Topology: 646 645 655 653 634 435 456 6553 634 644 646 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiMhHfCa aCeHcGbFgDa aDfFbEa cHeMiIc cIhMeLdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci cd di de ei eh ef fg hi

Index = 43; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abed ace adcf aebhig afihb bgif fhg
Face Topology: 543465 65464 6543 644 6346 645435 66345 5536 645
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhf bfec ced fhi fig gih
Vertex Topology: 654 643 634 646 665 655 554 546 5644 443 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIbHhKiLgEa aEfLiMhGbFa bGgMiKfHb fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc ce cd de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 44; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abfed ace adcf aecbhi aihb bgif fhg
Face Topology: 553464 64465 65643 654 6356 645543 6345 5436 644
Vertices: abc ade aef afig agb bgh bhf bfc cfe cda dce fhi gih
Vertex Topology: 655 634 646 6634 645 544 546 565 564 536 354 643 434
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGfHcAa aAbHfIeKdJa aJcKeBa aBdKcIfCa aCeIcHbGhLiDa aDiMhFbEa bFgMiLfGb fLhMgDf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ce cd de ef fh fi gi gh hi

Index = 45; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghc abfed ace adcf aechig afihb bgif fhg
Face Topology: 453465 6545 64643 654 6356 645435 66344 4536 645
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhfc ced ecf fhi fig gih
Vertex Topology: 645 653 634 646 665 654 454 4465 543 456 643 635 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHfJeIdBa aBcIeCa aCdIcJfDa aDeJcHhKiLgEa aEfLiMhGbFa bGgMiKfHb fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc cf ce cd de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 46; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfhi aihd ache adhf aehbg afb bfedci bhc
Face Topology: 544453 63563 6364 6464 6465 64653 655 554443 564
Vertices: abic ade aef afg agb bgf bfh bhi cih chd cda dhe ehf
Vertex Topology: 6534 644 645 653 635 535 556 563 436 464 446 464 465
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGhHiAa aAiIhJdKa aKcJhLeBa aBdLhMfCa aCeMhGbFgDa aDfFbEa bGfMeLdJcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bi ci ch cd dh de eh ef fh fg hi

Index = 47; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aihd ache adhgf aeg afehb bgedci bhc
Face Topology: 444535 6563 6364 6465 64653 655 63564 455443 464
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh cih chd dhe ehg egf hib
Vertex Topology: 6434 644 645 653 635 654 456 436 464 465 565 553 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhMiAa aAiHhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhGbFa bGgKeJdIcHiMb bMhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 48; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahgid acie adif aeig afichb bgc cgfed
Face Topology: 354446 663 63654 6554 6454 6456 645533 365 56444
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chg cgi cid cda die eif fig
Vertex Topology: 6335 644 644 646 663 363 536 565 554 546 454 454 456
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHiIdJa aJcIiKeBa aBdKiLfCa aCeLiMgDa aDfMiHcGhFbEa bFgGcAb cHgMfLeKdIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci cd di de ei ef fi fg gi gh

Index = 49; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agehi aihd ache adhbgf aeg afeb bedci bhc
Face Topology: 544634 64653 6354 6456 645543 664 6365 56443 554
Vertices: abic acd ade aef afg agb bge beh bhi cih chd dhe egf
Vertex Topology: 6534 644 646 663 634 645 546 565 553 435 454 456 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhIiAa aAiJhKdBa aBcKhLeCa aCdLhHbGgMfDa aDeMgEa aEfMeGbFa bHeLdKcJiIb bIhJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh bi ci ch cd dh de eh eg ef fg hi

Index = 50; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aihd achgfe adf aedg afdhb bgdci bhc
Face Topology: 446345 6553 6356 645543 664 6365 64654 45643 454
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cih chd cda dhg dgf dfe
Vertex Topology: 6434 663 634 645 654 455 453 435 456 466 655 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHhIdJa aJcIhKgLfMeBa aBdMfCa aCeMdLgDa aDfLdKhFbEa bFgKdIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh dg df de ef fg gh hi

Index = 51; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahgd acgfie adif aeidgb bfdch bgc dfe
Face Topology: 44646 5653 5356 545634 5636 543654 46643 454 664
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgh chg cgd dgf dfi die eif
Vertex Topology: 5434 546 564 546 564 465 453 435 456 656 663 634 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgJfKiLeCa aCdLiMfDa aDeMiKdJgFbEa bFfJdIcHhGb bGgHcAb dKfMeLd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cg cd dg df di de ei ef fi fg gh

Index = 52; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahid acie adigf aeg afeihb bgic chged
Face Topology: 344536 664 6454 6455 64563 656 635543 3654 44654
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chi cid cda die eig egf gih
Vertex Topology: 6344 645 653 636 663 364 445 454 446 455 556 563 654
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiMhFbEa bFgMiGcAb cGhMgKeJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 53; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afg aghd ache adhif aeihgb bfhc cgfied ehf
Face Topology: 34456 564 5464 5465 54636 553643 3664 446354 566
Vertices: abgc acd ade aef afb bfg cgh chd dhe ehi eif fih fhg
Vertex Topology: 5344 544 545 556 563 364 446 464 465 563 536 636 664
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhIeCa aCdIhJiKfDa aDeKiLhMgFbEa bFfMhGcAb cGgMfLiJeIdHc eJhLfKe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh de eh ei ef fi fh fg gh hi

Index = 54; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afg aghd ache adhf aehigb bfihc cgifed fhg
Face Topology: 34446 565 5564 5464 5466 546353 36364 453644 665
Vertices: abgc ade aef afb bfg cgh chd cda ehf fhi fig gih hed
Vertex Topology: 5354 544 546 563 365 456 464 445 466 663 635 536 644
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGdHa aHcGhMeBa aBdMhIfCa aCeIhJiKgEbDa bEfKiLhFcAb cFgLiJfIeMdGc fJhLgKf
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh de eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 55; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghc abhd ache adhif aeg afihb bgiedc ehg
Face Topology: 444535 6564 6464 6465 64633 655 63364 453544 565
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhc chd dhe ehi eigf gih
Vertex Topology: 644 644 645 653 635 654 456 464 464 465 563 5353 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKiLfDa aDeLgEa aEfLiMhGbFa bGgMiKeJdIcHb eKhMgLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh de eh ei ef fg gi gh hi

Index = 56; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcd adefg aged aceb bdcghf behig bfihec egif fhg
Face Topology: 544 34656 3664 3465 544645 56436 553464 6635 546
Vertices: abgc adb bde bef bfg cge ced cda egh ehf fhi fig gih
Vertex Topology: 3564 345 546 565 556 466 464 443 664 645 543 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBb aBdCeDfEgAa aAgFeGdHa aHcGeCbBa bCdGcFgIhJfDb bDeJhKiLgEb bEfLiMhIeFcAb eIgMiKfJe fKhMgLf
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eg eh ef fh fi fg gi gh hi

Index = 57; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acfe adfb bedcig bfihc cgi fhg
Face Topology: 5644 44656 455364 4664 4465 544635 56336 653 635
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chif cfd dfe gih igf
Vertex Topology: 456 464 444 445 546 565 556 653 6336 664 464 533 356
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJcIiMgFb bFfMiLhHcGb cHgLiIc fIhLgMf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 58; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghid acife adfb bedihg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5654 44646 454335 46364 4565 545334 5636 646 665
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh chfi cid cda dif dfe fhg
Vertex Topology: 456 454 445 546 564 546 643 6363 635 654 536 564 634
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfDbCa bDeLdKiHhMgEb bEfMhGcFb cGgMfHc cHfKdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 59; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abfghd acie adif aeigcb cfih cgi dhgfe
Face Topology: 36446 566 536434 5654 5456 545463 6653 645 43464
Vertices: abc acd ade aef afb bfc cfg cgh chid die eif fig gih
Vertex Topology: 536 564 544 546 563 366 664 643 6354 454 456 654 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiLgGcFbEa cGfLiMhHc cHgMiIc dIhMgLfKeJd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 60; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abghid acie adif aeigb cfih cgi chgfed
Face Topology: 36445 556 534364 5664 5465 54643 6563 646 634544
Vertices: abc ade aef afb bfgc cgh chi cid cda eif fig gih ied
Vertex Topology: 536 544 545 553 3546 643 636 664 645 465 564 463 644
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGiHdIa aIcHiMeBa aBdMiJfCa aCeJiKgEbDa cEfKiLhFc cFgLiGc cGhLgKfJeMdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 61; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahgifd acfe adfb bedcig bfich bgc cgf
Face Topology: 5644 44653 435364 4664 4465 544635 56363 556 656
Vertices: abhc acd ade aeb bef bfg bgh chg cgi cif cfd dfe fig
Vertex Topology: 4536 464 444 445 546 565 553 635 653 636 664 464 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHgIiJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfEbDa bEeLdKcJiMgFb bFfMiIcHhGb bGgHcAb cIgMfJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cg ci cf cd df de ef fi fg gi gh

Index = 62; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefc abfghd achie adihb bhgc cfh cgfeid dhe
Face Topology: 4655 4546 444365 46635 45364 4636 646 634535 565
Vertices: abc ade aeb behf bfc cfg cgh chd cda dhi die eih fhg
Vertex Topology: 446 455 454 4564 446 643 636 665 654 563 535 536 463
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEcAa aAbEfFgGhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLhDbCa bDhMgFcEb cFfMhGc cGgMfDeLiJdHc dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei eh fh fg gh hi

Index = 63; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acfie adib bidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5654 44646 454365 46634 4535 535634 5636 646 564
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bgc cgh chf cfd dfi die fhg
Vertex Topology: 456 465 454 445 5436 564 546 643 636 665 563 534 634
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKiLeCa aCdLiEbDa bEiKdJcIhMgFb bFfMhHcGb cHgMfIc dKfEeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 64; Topology = 334445566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acie adifb beichg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5645 45646 454364 4635 44365 553634 5636 646 465
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh chf cfid cda die eif fhg
Vertex Topology: 456 445 455 556 564 546 643 636 6634 644 435 536 634
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHfIdJa aJcIiKeBa aBdKiLfDbCa bDeLiIcHhMgEb bEfMhGcFb cGgMfHc dIfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 65; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg aghid acige adgbf aeb bedihc cgi chgd
Face Topology: 45553 5356 56345 55465 55643 554 455435 564 5365
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chi cid dig dge gih
Vertex Topology: 5465 555 555 553 534 435 456 563 534 545 546 565 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiJdBa aBcJiKgLeCa aCdLgGbFfDa aDeFbEa bGeLdKiMhHcAb cHgMiIc cIhMgKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di dg de eg ef gi gh hi

Index = 66; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afghi aifed ace adcf aecigb bfih bgi bhgfc
Face Topology: 55346 56435 55643 554 5356 545545 5653 545 53465
Vertices: abic ade aef afb bfg bgh bhi cif cfe ced cda fig gih
Vertex Topology: 5555 534 546 565 564 543 535 556 564 543 535 654 453
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDb aDfEgFhGiAa aAiHfIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIcHiLgEbDa bEfLiMhFb bFgMiGb bGhMgLfHcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cf ce cd de ef fi fg gi gh hi

Index = 67; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg aghid acihge adgbf aeb bedhc cgdi chd
Face Topology: 45653 5355 55436 553455 56543 554 45645 5563 546
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgh chi cid dih dhg dge
Vertex Topology: 5455 556 565 553 534 435 455 554 543 536 634 645 655
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhIiJdBa aBcJiKhLgMeCa aCdMgGbFfDa aDeFbEa bGeMdLhHcAb cHgLdKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch ci cd di dh dg de eg ef gh hi

Index = 68; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahd achie adif aeig afihb bgidc dhgfe
Face Topology: 335445 655 655 63554 6554 6455 64553 35553 55544
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chd cda dhi die eif fig gih
Vertex Topology: 6353 654 644 645 653 355 355 356 555 554 454 455 555
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIiJeBa aBdJiKfCa aCeKiLgDa aDfLiMhFbEa bFgMiIdGcAb dIhMgLfKeJd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 69; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahied ace adcif aeig afihb bgic chgfe
Face Topology: 353545 654 64553 655 63554 6555 64543 3555 54545
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgh chi cie ced fig gih ife
Vertex Topology: 6345 653 635 654 645 653 354 545 555 553 455 554 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiMfDa aDeMiKgEa aEfKiLhGbFa bGgLiHcAb cHhLgKfMeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci ce cd de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 70; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahid acife adf aedig afihb bgic chgfd
Face Topology: 345355 654 6455 64553 655 63555 65543 3554 44555
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chi cid cda dif dfe fig gih
Vertex Topology: 6344 653 635 655 653 354 445 455 456 555 553 555 554
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGiHdIa aIcHiJfKeBa aBdKfCa aCeKdJiLgDa aDfLiMhFbEa bFgMiGcAb cGhMgLfJdHc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch ci cd di df de ef fi fg gi gh hi

Index = 71; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afghi aid acige adgf aegb bfedih bgi bhgdc
Face Topology: 53544 54635 555 53564 5564 5465 544553 565 53653
Vertices: abic acd ade aef afb bfg bgh bhi cid dig dge egf gih
Vertex Topology: 5553 535 554 544 545 546 563 535 355 556 564 464 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIdBa aBcIiJgKeCa aCdKgLfDa aDeLgFbEa bFfLeKdJiMhGb bGgMiHb bHhMgJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci cd di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 72; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahd achge adgif aeigb bfiedh bgdc egf
Face Topology: 43555 5564 545 53465 55635 55364 453554 4653 565
Vertices: abhc ade aef afb bfg bgh chd cda dhg dge egi eif fig
Vertex Topology: 5443 555 555 554 456 464 345 355 546 565 563 535 536
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGdHa aHcGhIgJeBa aBdJgKiLfCa aCeLiMgEbDa bEfMiKeJdIhFb bFgIdGcAb eKgMfLe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dh dg de eg ei ef fi fg gi gh

Index = 73; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afg aghid acihe adhf aehgb bfhc cgfedi chd
Face Topology: 35545 554 54635 55364 5565 54643 3565 545453 565
Vertices: abgc acd ade aef afb bfg cgh chi cid dih dhe ehf fhg
Vertex Topology: 5345 555 554 545 553 354 546 563 535 536 564 465 564
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiJhKeCa aCdKhLfDa aDeLhMgFbEa bFfMhGcAb cGgMfLeKdJiHc cHhJdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd di dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 74; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghd acfie adifb beidhg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5555 45645 45435 45635 45365 553534 5635 546 565
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc chfd cda dfi die eif fhg ghc
Vertex Topology: 455 455 455 556 564 545 5365 554 563 535 536 634 435
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgMhGdHa aHcGfIiJeBa aBdJiKfDbCa bDeKiIdGhLgEb bEfLhMcFb cMgLfGc dIfKeJd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 75; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhgd acfie adifb beidg bfch bgc dfe
Face Topology: 6555 455435 46345 45535 45356 65354 6553 645 555
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgfd dfi die eif
Vertex Topology: 465 455 455 456 655 654 643 635 534 5455 553 535 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJdBa aBcJfKiLeCa aCdLiMfEbDa bEeMiKdJgFb bFfJcIhGb bGgIcHb dKfMeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg cd df di de ei ef fi fg gh

Index = 76; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahgfd acfie adifb beidcg bfch bgc dfe
Face Topology: 5555 45643 43465 45635 45365 553554 5653 545 565
Vertices: abhc ade aeb bef bfg bgh chg cgf cfd cda die eif fid
Vertex Topology: 4535 455 455 556 564 543 534 546 565 554 535 536 635
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGgHfIdJa aJcIfMiKeBa aBdKiLfDbCa bDeLiMdIcHgEb bEfHcGhFb bFgGcAb dMfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cg cf cd df di de ei ef fi fg gh

Index = 77; Topology = 334455556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afghi aied ace adcihf aehgb bfh bgfei bhec
Face Topology: 54365 55354 5463 546 534455 56535 555 53564 5564
Vertices: abic acd ade aef afb bfg bgh bhi cie ced eih ehf fhg
Vertex Topology: 5544 543 536 565 555 553 535 554 446 463 645 655 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKhLfDa aDeLhMgFbEa bFfMhGb bGgMfLeKiHb bHhKeIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci ce cd de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 78; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aid acihe adhf aehg afhb bgfedi bhdc
Face Topology: 435444 6464 645 63464 6564 6464 6464 444454 4653
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cid cda dih dhe fhg hfe
Vertex Topology: 6443 654 644 644 644 446 464 345 356 546 564 464 644
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJhKeBa aBdKhMfCa aCeMhLgDa aDfLhFbEa bFgLfMeKdJiGb bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 79; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfh ahid acie adif aeihbg afb bfic chfed
Face Topology: 444463 6364 6454 6454 6456 645443 664 4654 44644
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgf bfh chi cid die eif fih
Vertex Topology: 6444 644 644 646 663 634 436 464 445 454 454 456 654
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhAa aAhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiLfDa aDeLiMhHbGgEa aEfGbFa bHfMiIcAb cIhMfLeKdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch ci cd di de ei ef fi fh fg hi

Index = 80; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefg aghifd acfe adfb bedcig bfihc cgi chgf
Face Topology: 4644 4465 453464 4664 4464 444645 46436 654 6356
Vertices: abgc ade aeb bef bfg cgh chi cif cfd cda dfe fig gih
Vertex Topology: 4456 444 444 446 465 653 634 646 664 644 464 645 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGiHfIdJa aJcIfKeBa aBdKfDbCa bDeKdIcHiLgEb bEfLiMhFcAb cFgMiGc cGhMgLfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cf cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 81; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abhifd acfe adfb bedcig bfih cgi chgf
Face Topology: 5644 44646 453464 4664 4465 544644 5643 644 6346
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chi cif cfd fig gih gih
Vertex Topology: 456 464 444 445 546 564 5436 634 646 664 644 443 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHiIfJdBa aBcJf@eCa aCd@fEbDa bEe@dJcIiKgFb bFfKiMhGb cGgMiHc cHhMgKfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cf cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 82; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghid acfe adfb bedihg bfhc cgfi chf
Face Topology: 5644 44646 454434 4664 4465 544344 5646 6463 646
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh cifd cda dfe fih fhg hic
Vertex Topology: 456 444 445 546 564 546 644 6364 644 464 634 644 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhMiHdIa aIcHfJeBa aBdJfDbCa bDeJdHiKhLgEb bEfLhGcFb cGgLfKiMc cMhKfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 83; Topology = 344444566; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhgid acie adfb beig bfich bgc cgfd
Face Topology: 6644 444536 463544 4644 4446 6445 64463 656 6544
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgi cid dife fig
Vertex Topology: 466 464 444 446 644 645 653 636 635 654 644 4444 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJiKdBa aBcKiLeCa aCdLfEbDa bEeLiMgFb bFfMiJcIhGb bGgIcHb cJgMfLdKc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg ci cd di de ef fi fg gi gh

Index = 84; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aid acie adihf aehg afhb bgfei bhedc
Face Topology: 434544 6455 654 6355 64554 6554 6454 44455 45543
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cid cda die eih ehf fhg
Vertex Topology: 6453 645 654 644 644 445 455 354 346 455 555 554 454
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKhLfCa aCeLhMgDa aDfMhFbEa bFgMfLeKiGb bGhKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cd di de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 85; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahid acie adif aeihgb bfh bgfic chfed
Face Topology: 44446 5635 5554 5454 5456 545534 465 43654 45644
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bgh chi cid eif fih fhg ied
Vertex Topology: 5454 544 544 546 564 463 435 455 454 456 655 653 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIiMeCa aCdMiJfDa aDeJiKhLgFbEa bFfLhGb bGgLfKiHcAb cHhKfJeMdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 86; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghc abhd ache adhif aeig afihb bgedc egf
Face Topology: 444545 6554 6454 6455 64534 6535 64354 45544 554
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhc chd cda dhe ehgi eif fig
Vertex Topology: 644 645 654 645 654 455 454 454 446 455 5553 534 435
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiLfCa aCeLiMgDa aDfMiKhFbEa bFgKeJdHcGb eKgMfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh de eh ei ef fi fg gi gh

Index = 87; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghid acfe adfb bedig bfihc cgi chgf
Face Topology: 5644 44556 455344 4654 4455 54445 55436 654 6355
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chi cifd dfe fig gih
Vertex Topology: 456 464 444 445 545 555 556 653 634 6454 454 545 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJiLgFb bFfLiMhHcGb cHgMiIc cIhMgLfJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 88; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghd achfe adfb bedhig bfic cifd fhg
Face Topology: 5554 44645 45445 45464 4565 545434 5635 5365 644
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgih chd cda dhf fhi fig gih
Vertex Topology: 455 454 445 546 564 545 5434 545 554 546 643 634 434
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJf@eBa aBd@fDbCa bDe@dJhKiLgEb bEfLiGcFb cGiKfJdHc fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh df de ef fh fi fg gi hi

Index = 89; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abgfhd achie adib bihcg bfc cfid dhfe
Face Topology: 5654 44536 453545 46444 4545 54463 556 6545 5454
Vertices: abc acd ade aeb beif bfg bgc cgf cfh chd dhi die fih
Vertex Topology: 456 465 454 445 5445 553 536 635 654 645 544 544 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHfIhJdBa aBcJhKiLeCa aCdLiEbDa bEiMhIcHgFb bFfHcGb cIfMiKdJc dKhMfEeLd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch cd dh di de ei fi fh fg hi

Index = 90; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghid acife adfb bedih bhc cgfi chfd
Face Topology: 5654 44536 453445 46454 4555 54544 546 6354 6455
Vertices: abc ade aeb bef bfhg bgc cgh chi cid cda dif dfe fih
Vertex Topology: 456 454 445 545 5543 536 634 644 645 654 545 554 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfDbCa bDeLdKiMhEb bEhGcFb cGgEfMiHc cHhMfKdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd di df de ef fi fh gh hi

Index = 91; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhgi aife adfb bedig bfich bgc cgfd
Face Topology: 6544 445535 46354 4454 4456 64445 65453 655 5554
Vertices: abc acid ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgi dfe fdi fig
Vertex Topology: 465 4544 444 446 645 655 653 635 535 554 454 544 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJiBa aBiLfKeCa aCdKfEbDa bEeKdLiMgFb bFfMiJcIhGb bGgIcHb cJgMfLdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg ci di df de ef fi fg gi gh

Index = 92; Topology = 344445556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefghc abhid acife adfb bedig bfih bgc cgfd
Face Topology: 6554 445435 46345 45454 4556 64544 6543 645 5455
Vertices: abc acd aeb bef bfg bgh bhc chgi cid dif dea edf fig
Vertex Topology: 465 455 446 645 654 643 635 5344 545 545 544 455 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdKeCb aCeDfEgFhGcAa aAbGhHiIdBa aBcIiJfLeKa aKdLfDbCa bDeLdJiMgEb bEfMiHhFb bFgHcGb cHgMfJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch ci cd di df de ef fi fg gi gh

Index = 93; Topology = 444444556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahifd acfe adfb bedcig bfih bgic chgf
Face Topology: 5544 44644 44464 4564 4465 544544 5644 5445 5446
Vertices: abhc ade bef bfg bgh chi cif cfd cda dfe eba fig gih
Vertex Topology: 4545 444 546 564 544 544 546 564 544 464 454 644 444
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeKb aKeCfDgEhAa aAhFiGfHdIa aIcHfJeBa aBdJfCbKa bCeJdHcGiLgDb bDfLiMhEb bEgMiFcAb cFhMgLfGc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci cf cd df de ef fi fg gi gh hi

Index = 94; Topology = 444444556; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefc abfghd achie adib bigc cfih cgid dhgfe
Face Topology: 4654 4446 444445 46454 4554 4546 6454 6455 54444
Vertices: abc acd ade aeb beif bfc cfg cgh chd dhi die gih igf
Vertex Topology: 446 465 454 444 4454 446 644 644 645 545 554 454 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiEbDa bEiMgGcFb cGfMiLhHc cHgLiJdIc dJhLgMfEeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch cd dh di de ei fi fg gi gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 31 October 2016, Last Update 31 October 2016

Not an official UW Green Bay site