Topological Data for Enneahedra with 13 vertices

With Heptagon or Octagon Faces

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 95; Topology = 333336667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahgied ace adcigf aeg afeichb bgc cge
Face Topology: 363637 673 637363 666 636373 667 6363633 376 676
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chg cgi cie ced cda eig egf
Vertex Topology: 6336 636 663 637 673 373 637 673 636 663 636 637 673
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGgHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiLgMfCa aCeMgDa aDfMeLiHcGhFbEa bFgGcAb cHgLeIc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg ci ce cd de ei eg ef fg gi gh

Index = 96; Topology = 333345577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihd achfe adf aedhg afh agfdcib bhc
Face Topology: 3453537 773 7375 74753 755 73573 757 7355433 374
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chd dhf dfe fhg
Vertex Topology: 7334 745 753 735 753 737 773 373 437 475 575 553 573
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJhKfLeCa aCdLfDa aDeLdKhMgEa aEfMhFa aFgMfKdJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh df de ef fh fg gh hi

Index = 97; Topology = 333345577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aiged ace adcgf aeg afecibh agb bgc
Face Topology: 4535373 7373 73753 755 73573 757 7355343 774 475
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cge ced cda egf
Vertex Topology: 7435 735 753 737 773 734 437 473 537 575 553 537 573
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIgJeKdLa aLcKeBa aBdKcJgMfCa aCeMgDa aDfMeJcIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg ce cd de eg ef fg gi gh

Index = 98; Topology = 333345577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgdi aid acibgfe adf aedg afdbh agb bdc
Face Topology: 5373453 73573 737 7335543 774 7375 74753 755 573
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgd bdi cid dgf dfe
Vertex Topology: 7533 737 773 734 745 753 735 535 557 573 337 754 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIdJiAa aAiKdBa aBcKiJbIgLfMeCa aCdMfDa aDeMdLgEa aEfLdIbHhFa aFgHbGa bJdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bd bi ci cd di dg df de ef fg gh

Index = 99; Topology = 333345577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abhifed ace adcf aecig afh agicb chf
Face Topology: 3734535 757 7353543 774 7375 74733 755 73373 755
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhc chi cif cfe ced cda fihg
Vertex Topology: 737 734 745 753 735 753 357 753 735 754 743 737 5353
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiMgDa aDfMhEa aEgMiHcGbFa cHhMfIc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ci cf ce cd de ef fi fg gh hi

Index = 100; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihfed ace adcf aechg afh agfcib bhc
Face Topology: 3634536 763 736543 764 7365 74663 756 735633 366
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chf cfe ced fhg
Vertex Topology: 7336 763 734 745 753 736 763 363 636 665 654 643 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJhMgEa aEfMhFa aFgMfJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 101; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihed ace adchgf aeg afeh agecib bhc
Face Topology: 3536346 763 73663 756 735643 764 7366 746533 365
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih che ced cda ehg egf
Vertex Topology: 7335 736 763 734 746 763 363 536 566 563 537 664 643
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIeJdKa aKcJeBa aBdJcIhLgMfCa aCeMgDa aDfMeLhEa aEgLeIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch ce cd de eh eg ef fg gh hi

Index = 102; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihfd acfe adf aedchg afh agfcib bhc
Face Topology: 3543636 763 73664 7563 746 734563 766 736533 365
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chf cfd dfe fhg
Vertex Topology: 7335 754 743 736 763 736 763 363 536 566 564 463 663
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJhMgEa aEfMhFa aFgMfJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cf cd df de ef fh fg gh hi

Index = 103; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acihfe adf aedhg afh agfdib bhdc
Face Topology: 3363536 764 746 734653 765 73663 756 735643 3663
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda dih dhf fhg fhg
Vertex Topology: 7343 763 735 753 736 763 364 346 367 646 665 563 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJhKf@eBa aBd@fCa aCe@dKhMgDa aDfMhEa aEgMfKdJiGbFa bGhJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh df de ef fh fg gh hi

Index = 104; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhied ace adcif aehcbg afb cfi che
Face Topology: 473563 6367 6463353 675 63736 653743 664 763 735
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfc cfh chi cie ced eihf
Vertex Topology: 647 673 635 656 663 634 436 467 763 733 735 753 5336
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiMfDa aDeMhIcHbGgEa aEfGbFa cIfMiJc cJhMeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci ce cd de ei ef fh fg hi

Index = 105; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhed ace adcif aeihcbg afb cfi ehf
Face Topology: 463573 6376 647353 665 63637 6533643 674 673 537
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfh chie ced cda eif fih
Vertex Topology: 646 635 657 673 634 437 476 673 6335 653 636 537 733
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiLfCa aCeLiMhHcGbFgDa aDfFbEa cHfMiIc eIhMfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ce cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 106; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghc abhfied ace adcif aeichg afb bfc cfe
Face Topology: 473563 6337 6436353 675 63736 653733 664 467 765
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgfh bhc chf cfi cie ced eif
Vertex Topology: 647 673 635 656 663 634 4363 437 736 763 735 753 536
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIfJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiMfDa aDeMiJcIhGgEa aEfGbFa bGfIcHb cJfMeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cf ci ce cd de ei ef fi fh fg

Index = 107; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfh ahfied ace adcif aeichbg afb bfc cfe
Face Topology: 463573 6373 637353 665 63637 6536343 674 476 675
Vertices: abhc ade aef afg agb bgf bfh chf cfi cie ced cda eif
Vertex Topology: 6436 635 657 673 634 437 473 637 673 635 653 636 537
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHfIiJeKdLa aLcKeBa aBdKcJiMfCa aCeMiIcHhGbFgDa aDfFbEa bGfHcAb cIfMeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cf ci ce cd de ei ef fi fh fg

Index = 108; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahgd acgife adf aedig afidchb bgc dgf
Face Topology: 346357 673 6376 647353 665 63637 6536433 374 675
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgh chg cgd dgi dif dfe fig
Vertex Topology: 6334 646 663 635 657 673 373 437 476 673 635 653 537
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgJiKfLeCa aCdLfDa aDeLdKiMgEa aEfMiJdIcHhGbFa bGgHcAb dJgMfKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cg cd dg di df de ef fi fg gi gh

Index = 109; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfh ahd achife adf aedihbg afb bfidc dhf
Face Topology: 436373 6375 656 635373 667 6363543 674 47363 657
Vertices: abhc ade aef afg agb bgf bfh chd cda dhi dfe fdi fih
Vertex Topology: 6453 663 637 673 634 437 475 356 366 653 673 763 735
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFfGhAa aAhHdIa aIcHhJiLfKeBa aBdKfCa aCeKdLiMhGbFgDa aDfFbEa bGfMiJdHcAb dJhMfLd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh ch cd dh di df de ef fi fh fg hi

Index = 110; Topology = 333345667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahd achigfe adf aedg afdihb bgidc dhg
Face Topology: 337346 665 657 6353643 674 6376 647353 36373 756
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bgh dhi dig dgf gih hdc fih
Vertex Topology: 6353 637 673 634 646 663 365 753 736 764 635 573 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhAa aAhLdBa aBcLhHiIgJf@eCa aCd@fDa aDe@dJgEa aEfJdIiKhGbFa bGgKiHdLcAb dHhKgId
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 111; Topology = 333355567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgedi aid acibe adbgf aeg afebh agb bdc
Face Topology: 6355353 735553 735 73365 75653 755 73563 756 653
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bge bed bdi cid cda egf gbh
Vertex Topology: 7633 755 753 735 753 736 655 655 653 335 357 553 563
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhMgGeHdIiAa aAiJdKa aKcJiIbHeBa aBdHbGgLfCa aCeLgDa aDfLeGbMhEa aEgMbFa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg be bd bi ci cd di de eg ef fg gh

Index = 112; Topology = 333355567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acife adf aedihg afh agfib bhfdc
Face Topology: 3353635 755 755 73563 756 735553 765 73653 35653
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dif dfe fih fhg
Vertex Topology: 7353 735 753 736 763 735 753 355 355 556 563 655 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJfKeCa aCdKfDa aDeKdJiLhMgEa aEfMhFa aFgMfLiHbGa bHhLfJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 113; Topology = 333355567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afegh ahd achie adihgbf aeb beh bgeidc dhe
Face Topology: 53573 53736 565 53637 5536353 575 576 537353 567
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg bgh chd cda dhi die eih ehg
Vertex Topology: 5563 557 573 535 537 573 536 365 355 563 537 736 763
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgGhAa aAhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLhMgFbEfCa aCeEbDa bFeMhGb bGgMeLiJdHcAb dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh di de ei eh eg ef gh hi

Index = 114; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acihgfe adf aedg afdh agdib bhdc
Face Topology: 3373445 754 747 7345443 774 7374 7475 74743 3573
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dhg dgf dfe hdi
Vertex Topology: 7343 737 773 734 744 745 753 354 347 754 744 743 574
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiMhJgKfLeCa aCdLfDa aDeLdKgEa aEfKdJhFa aFgJdMiHbGa bHhMdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh dg df de ef fg gh hi

Index = 115; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfi aid acife adf aedibhg afh agfb bfdc
Face Topology: 4353734 7474 745 73473 757 7354443 774 7374 4753
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfi cda dci dif fhg hdi
Vertex Topology: 7443 753 737 773 734 744 447 474 357 534 547 743 454
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiJdIa aIcJiKf@eBa aBd@fCa aCe@dKiHbGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bHfKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 116; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihgfed ace adcf aecg afch agcib bhc
Face Topology: 3734445 753 7354443 774 7374 7474 7475 74733 357
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgf cfe ced
Vertex Topology: 7337 773 734 744 744 745 753 353 735 754 744 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJgKfLeMdBa aBcMeCa aCdMcLfDa aDeLcKgEa aEfKcJhFa aFgJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 117; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihd ache adhgf aeg afeh agedcib bhc
Face Topology: 3445347 773 7374 7475 74743 754 7357 7454433 374
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chd cda dhe ehg egf
Vertex Topology: 7334 745 753 734 747 773 373 437 474 447 475 574 543
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIdJa aJcIhKeBa aBdKhLgMfCa aCeMgDa aDfMeLhEa aEgLeKdIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 118; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aigd acgfe adf aedg afdcibh agb bgc
Face Topology: 4453473 7373 7375 74743 754 7357 7454343 774 474
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cgd dgf dfe
Vertex Topology: 7434 745 753 734 747 773 734 437 473 437 475 574 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJgKdBa aBcKgLfMeCa aCdMfDa aDeMdLgEa aEfLdKcJiIbHhFa aFgHbGa bIgJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg cd dg df de ef fg gi gh

Index = 119; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfi aifed ace adcf aecibhg afh agfb bfc
Face Topology: 4534734 7473 73743 754 7357 7453443 774 7374 475
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfi cif cfe ced cda fhg
Vertex Topology: 7435 734 747 773 734 744 447 473 537 574 543 537 743
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiHbGhMgDa aDfMhEa aEgMfGbFa bHfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 120; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aid acige adgf aeg afedibh agb bgdc
Face Topology: 4354373 7374 745 73474 7573 747 7345443 774 4753
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cid dig dge egf
Vertex Topology: 7443 735 754 743 737 773 734 437 474 345 547 574 473
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKgLeCa aCdLgMfDa aDeMgEa aEfMeLdKiIbHhFa aFgHbGa bIgKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di dg de eg ef fg gi gh

Index = 121; Topology = 333444577; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abhd ache adhif aeg afih agiedcb ehg
Face Topology: 3445347 774 7374 7475 74733 754 7337 7435443 574
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhc chd cda dhe ehi eigf gih
Vertex Topology: 734 745 753 734 747 773 374 474 447 475 573 5343 437
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiLfCa aCeLgDa aDfLiMhEa aEgMiKeJdHcGbFa eKhMgLe
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch cd dh de eh ei ef fg gi gh hi

Index = 122; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihd achgfe adf aedg afdh agdcib bhc
Face Topology: 3463446 763 7366 746443 764 7364 7466 746433 364
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cih chd dhg dgf dfe
Vertex Topology: 7334 746 763 734 744 746 763 363 436 466 664 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIhJdBa aBcJhKgLfMeCa aCdMfDa aDeMdLgEa aEfLdKhFa aFgKdJcIiHbGa bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cd dh dg df de ef fg gh hi

Index = 123; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aigfed ace adcf aecg afcibh agb bgc
Face Topology: 4634463 7363 736443 764 7364 7466 746343 764 466
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cig cgf cfe ced cda
Vertex Topology: 7436 734 744 746 763 734 436 463 636 664 644 643 637
Face-Vertex Adjacency: bAcMdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIgJfKeLdMa aMcLeBa aBdLcKfCa aCeKcJgDa aDfJcIiHbGhEa aEgGbFa bHgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cg cf ce cd de ef fg gi gh

Index = 124; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aid acigfe adf aedg afdibh agb bgdc
Face Topology: 4363463 7364 746 734643 764 7366 746443 764 4663
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cid dig dgf dfe
Vertex Topology: 7443 736 763 734 746 763 734 436 464 346 646 664 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKgLfMeCa aCdMfDa aDeMdLgEa aEfLdKiIbHhFa aFgHbGa bIgKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di dg df de ef fg gi gh

Index = 125; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aied ace adcigf aeg afeibh agb bgec
Face Topology: 4436363 7364 7463 746 734463 766 736443 764 4664
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cie ced cda eig egf
Vertex Topology: 7444 736 763 736 763 734 436 464 446 463 437 646 663
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiLgMfCa aCeMgDa aDfMeLiHbGhEa aEgGbFa bHgLeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci ce cd de ei eg ef fg gi gh

Index = 126; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhied ace adci aihcbg afb cfi chfe
Face Topology: 473463 6367 6463443 674 6374 643743 664 764 7364
Vertices: abc acd ade aeif afg agb bgf bfc cfh chi cie ced fih
Vertex Topology: 647 673 634 6446 663 634 436 467 763 734 744 743 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiDa aDiMhIcHbGgEa aEfGbFa cIfMiJc cJhMfDeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci ce cd de ei fi fh fg hi

Index = 127; Topology = 333444667; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfhid ace adif aeihcbg afb cfi chfe
Face Topology: 463473 6376 647343 664 6347 6443643 674 674 6374
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfh chi cied cda eif fih
Vertex Topology: 646 634 647 673 634 437 476 673 634 6443 636 447 743
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIiJdKa aKcJeBa aBdJiLfCa aCeLiMhHcGbFgDa aDfFbEa cHfMiIc cIhMfLeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 128; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acie adif aeihg afh agfib bhfedc
Face Topology: 3344535 756 764 7364 7465 74653 755 73563 355443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid die eif fih fhg
Vertex Topology: 7363 734 744 745 753 735 753 356 364 464 465 565 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKfDa aDeKiLhMgEa aEfMhFa aFgMfLiHbGa bHhLfKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 129; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adigf aeg afeibh agb bgedc
Face Topology: 4345363 7365 754 7355 74563 756 735543 764 46543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cda dci die eig egf
Vertex Topology: 7453 745 753 736 763 734 436 465 347 435 455 556 563
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiJdIa aIcJiKeBa aBdKiLgMfCa aCeMgDa aDfMeLiHbGhEa aEgGbFa bHgLeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ei eg ef fg gi gh

Index = 130; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acie adihgf aeg afeh ageib bhedc
Face Topology: 3346345 755 754 7356 745543 764 7365 74653 35643
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid die eih ehg egf
Vertex Topology: 7353 734 746 763 734 745 753 355 354 456 655 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJeCa aCdJiKhLgMfDa aDeMgEa aEfMeLhFa aFgLeKiHbGa bHhKeJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 131; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfi aifed ace adcf aecibhg afhb bgf bfc
Face Topology: 553474 64373 63743 654 6357 6453534 6735 547 575
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhf bfi cif cfe ced cda fhg
Vertex Topology: 6535 634 647 674 645 543 537 573 537 574 543 536 734
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFhGfHiAa aAiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiHbGhMgDa aDfMhFbEa bFgMfGb bHfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 132; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgfi aifed ace adcf aecibg afbh agb bfc
Face Topology: 5534643 73463 73643 754 7356 745354 7653 745 565
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgf bfi cif cfe ced
Vertex Topology: 7535 753 734 746 764 743 735 534 546 563 536 564 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIfJiAa aAiKfLeMdBa aBcMeCa aCdMcLfDa aDeLcKiJbIgEa aEfIbHhFa aFgHbGa bJfKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bf bi ci cf ce cd de ef fi fg gh

Index = 133; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihgfd acfe adf aedcg afch agcib bhc
Face Topology: 3643545 753 735454 7653 745 73464 7565 74633 356
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgf cfd cda dfe
Vertex Topology: 7336 743 735 754 745 753 353 635 654 645 654 647 453
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIgJfKdLa aLcKfMeBa aBdMfCa aCeMdKcJgDa aDfJcIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cf cd df de ef fg gh hi

Index = 134; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahdi aid acibhe adhgf aeg afeh agedb bdc
Face Topology: 4365345 7563 736 733455 76543 754 7355 74564 463
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhd bdi cid dhe ehg egf
Vertex Topology: 7433 736 765 753 734 745 754 456 463 336 655 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHdIiAa aAiJdBa aBcJiIbHhKeCa aCdKhLgMfDa aDeMgEa aEfMeLhFa aFgLeKdHbGa bIdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bd bi ci cd di dh de eh eg ef fg gh

Index = 135; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihgd acge adgf aeg afedch agcib bhc
Face Topology: 3544365 753 73564 7564 7463 746 734455 76533 355
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgd cda dge egf
Vertex Topology: 7335 744 743 736 765 753 353 535 556 564 547 464 463
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIgJdKa aKcJgLeBa aBdLgMfCa aCeMgDa aDfMeLdJcIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cd dg de eg ef fg gh hi

Index = 136; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfei aied ace adcibf aebhg afh agfb bec
Face Topology: 5436534 74563 7363 746 734355 76543 754 7355 564
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhf bfe bei cie ced fhg
Vertex Topology: 7534 743 736 765 753 734 745 545 556 563 436 463 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIeJiAa aAiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiJbIfDa aDeIbHhMgEa aEfMhFa aFgMfHbGa bJeKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf be bi ci ce cd de ei ef fh fg gh

Index = 137; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acigfe adf aedg afdih agib bhgdc
Face Topology: 3363454 745 756 735543 764 7365 74654 7553 34563
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda dig dgf dfe gih
Vertex Topology: 7353 763 734 745 754 743 345 356 367 655 654 643 554
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKdJiMhEa aEgMiGbFa bGhMgJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 138; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aiged ace adcgf aeg afecih agib bhgc
Face Topology: 3535364 744 74653 755 73563 756 735544 7643 3465
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cig cge ced egf gih
Vertex Topology: 7345 753 735 753 736 764 743 344 546 565 553 563 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJcIiMhFa aFgMiHbGa bHhMgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 139; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgfi aid acife adf aedibg afbh agb bfdc
Face Topology: 5353643 73464 745 73463 756 735454 7653 745 5653
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgf bfi cid cda dif dfe
Vertex Topology: 7543 753 736 764 743 735 534 546 564 345 357 546 563
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGgHfIiAa aAiJdKa aKcJiLfMeBa aBdMfCa aCeMdLiIbHgDa aDfHbGhEa aEgGbFa bIfLdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bf bi ci cd di df de ef fi fg gh

Index = 140; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acihge adgf aeg afedh agdib bhdc
Face Topology: 3364355 754 746 734554 7653 745 73465 75643 3563
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cid dih dhg dge egf
Vertex Topology: 7343 736 764 743 735 755 753 354 346 645 655 654 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIdBa aBcIiJhKgLeCa aCdLgMfDa aDeMgEa aEfMeLdKhFa aFgKdJiHbGa bHhJdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 141; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agfc abfehid acie adhcf aecbg afb cei chd
Face Topology: 474553 6357 6455334 6735 64375 65743 654 753 734
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfe ceh chi cid cda dihe
Vertex Topology: 647 645 655 653 634 435 457 755 753 733 734 746 4335
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHeIhJiKdLa aLcKiMeBa aBdMhIcHfCa aCeHcGbFgDa aDfFbEa cIeMiJc cJhMdKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ce ch ci cd di de eh ef fg hi

Index = 142; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfc abfid ace adif aeicbhg afhb bgf cfe
Face Topology: 553474 64375 65733 654 6337 6435534 6735 547 574
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhf bfc cfi cied eif fhg
Vertex Topology: 655 653 634 647 674 645 543 537 575 573 5343 437 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIfJiKdBa aBcKeCa aCdKiLfDa aDeLiJcIbHhMgEa aEfMhGbFa bGgMfHb cJfLeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 143; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aiged ace adcgf aeg afecihb bgi bhgc
Face Topology: 453537 6734 64753 655 63573 657 6355434 474 4375
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cig cge ced cda egf gih
Vertex Topology: 6445 635 653 637 674 473 434 547 575 553 536 573 743
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHgIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgLfCa aCeLgDa aDfLeIcHiMhFbEa bFgMiGb bGhMgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cg ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 144; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghfi aid acife adf aedibhg afhb bgf bfdc
Face Topology: 535374 64374 645 63473 657 6354534 6735 547 5753
Vertices: abic acd ade aef afg agb bgh bhf bfi cid dif dfe fhg
Vertex Topology: 6543 635 653 637 674 645 543 537 574 345 547 573 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIiAa aAiJdBa aBcJiKfLeCa aCdLfDa aDeLdKiIbHhMgEa aEfMhGbFa bGgMfHb bIfKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 145; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg agh ahd achgfie adif aeidg afdhb bgdc dfe
Face Topology: 337455 654 647 6345534 6735 64375 65743 3573 754
Vertices: abhc ade aef afg agb bgh chd cda dhg dgf die eif fid
Vertex Topology: 6343 674 645 655 653 354 347 376 745 755 734 435 537
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDgEb aEgFhAa aAhGdHa aHcGhIgJfMiKeBa aBdKiLfCa aCeLiMdJgDa aDfJdIhFbEa bFgIdGcAb dMfLeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh ch cd dh dg df di de ei ef fi fg gh

Index = 146; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abfeid acie adicf aechg afh agfb ced
Face Topology: 3645534 746 735534 7635 74365 75643 754 7353 654
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhfc cfe cei cid die fhg
Vertex Topology: 736 764 745 755 753 734 743 3456 655 653 634 435 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHfIeJiKdBa aBcKiLeCa aCdLiJcIfDa aDeIcHhMgEa aEfMhFa aFgMfHbGa cJeLdKc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc cf ce ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 147; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abheid acie adicf aehg afh agfcb ced
Face Topology: 3645435 756 735534 7635 74364 7553 745 73463 654
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhc chfe cei cid cda fhg ied
Vertex Topology: 736 745 754 743 735 753 356 6545 653 634 647 453 354
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHeIiJdKa aKcJiMeBa aBdMiIcHfCa aCeHhLgDa aDfLhEa aEgLfHcGbFa cIeMdJc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ce ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 148; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abhfid acie adif aechg afh agfcb ced
Face Topology: 3644535 756 735534 7634 7435 74653 755 73563 644
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhc chf cfei cid die fhg
Vertex Topology: 736 764 744 745 753 735 753 356 655 6543 634 434 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHhIfJiKdBa aBcKiLeCa aCdLiJfDa aDeJcIhMgEa aEfMhFa aFgMfIcHbGa cJeLdKc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch cf ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 149; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acie adigf aeg afeih agib bhgedc
Face Topology: 3345354 746 764 7365 74653 755 73564 7563 345543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda die eig egf gih
Vertex Topology: 7363 745 753 735 754 743 346 364 347 465 565 553 564
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKgLfCa aCeLgDa aDfLeKiMhEa aEgMiGbFa bGhMgKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 150; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg agd acghie adihgbf aeb behdc dgei dhe
Face Topology: 43673 5375 556 535437 5634543 574 47463 6573 647
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgd dgh dhi die eih ehg
Vertex Topology: 5453 536 567 573 534 437 475 356 654 643 637 734 745
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHdBa aBcHgIhJiKeCa aCdKiLhMgGbFfDa aDeFbEa bGeMhIdHcAb dIgMeLiJd dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg cd dg dh di de ei eh eg ef gh hi

Index = 151; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afegh ahd ache adhigbf aeb beih bgiedc ehg
Face Topology: 53473 53746 564 5367 5463453 575 5736 543743 764
Vertices: abhc ade aef afb bfe beg bgh chd cda dhe ehi eig gih
Vertex Topology: 5563 547 573 535 537 574 546 364 345 467 763 734 436
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEeFgGhAa aAhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiLgFbEfCa aCeEbDa bFeLiMhGb bGgMiKeJdHcAb eKhMgLe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh ch cd dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 152; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afeg agd acghe adhigbf aeb beihdc dgie ehg
Face Topology: 43573 5376 565 53647 5543643 574 473453 5637 746
Vertices: abgc acd ade aef afb bfe beg cgd dgh ehi eig gih hed
Vertex Topology: 5463 535 557 573 534 437 476 365 564 743 736 634 475
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHdBa aBcHgIhMeCa aCdMhJiKgGbFfDa aDeFbEa bGeKiLhIdHcAb dIgLiJeMd eJhLgKe
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg cd dg dh de eh ei eg ef gi gh hi

Index = 153; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg ageh ahd achie adihbgf aeg afeb beidc dhe
Face Topology: 435734 6475 655 63537 6535443 674 6374 47353 557
Vertices: abhc ade aef afg agb bge beh chd cda dhi die eih egf
Vertex Topology: 6453 657 673 634 644 447 475 355 356 553 537 735 743
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFeGhAa aAhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLhGbFgMfCa aCeMgDa aDfMeFbEa bGeLiJdHcAb dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh di de ei eh eg ef fg hi

Index = 154; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcd adefg aghed aceb bdchgif beig bfiehc cge egf
Face Topology: 554 34746 36374 3575 5453634 5736 543735 567 764
Vertices: abgc acd adb bde bef bfg cgh che ced ehg egi eif fig
Vertex Topology: 3565 354 345 547 574 546 563 537 574 736 763 734 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGhHeIdBa aBcIeDbCa bDdIcHhJgKiLfEb bEeLiMgFb bFfMiKeJhGcAb cGgJeHc eKgMfLe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch ce cd de eh eg ei ef fi fg gi gh

Index = 155; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abhfid acife adfb bedichg bfh cgf cfd
Face Topology: 5654 44736 453735 46374 4575 5453633 573 637 675
Vertices: abc ade aeb bef bfg bghc chf cfi cid cda dif dfe fhg
Vertex Topology: 456 454 445 547 573 5336 637 673 635 654 537 574 733
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGfHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfDbCa bDeLdKiHcGhMgEb bEfMhFb cFgMfGc cHfKdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 156; Topology = 333445567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgh ahgd acgie adigfb beg bfeidch bgc dge
Face Topology: 5456 46373 4375 44736 453735 567 5363543 574 576
Vertices: abhc acd ade aeb bef bfg bgh chg cgd dgi die eig egf
Vertex Topology: 4534 445 456 465 563 537 573 437 475 573 536 637 673
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHgIdBa aBcIgJiKeCa aCdKiLgMfEbDa bEeMgFb bFfMeLiJdIcHhGb bGgHcAb dJgLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cg cd dg di de ei eg ef fg gi gh

Index = 157; Topology = 333455557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aihgd acgfe adf aedg afdch agcib bhc
Face Topology: 3553455 753 73555 75543 754 7355 74555 75533 355
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cih chg cgd cda dgf dfe
Vertex Topology: 7335 753 734 745 755 753 353 535 555 555 557 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHhIgJdKa aKcJgLfMeBa aBdMfCa aCeMdLgDa aDfLdJcIhEa aEgIcHiGbFa bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ch cg cd dg df de ef fg gh hi

Index = 158; Topology = 333455557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aied ace adcif aeihg afh agfib bhfec
Face Topology: 3435535 755 7553 745 73455 75553 755 73553 35554
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cie ced eif fih fhg
Vertex Topology: 7354 743 735 755 753 735 753 355 455 453 555 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIeJdBa aBcJeCa aCdJcIiKfDa aDeKiLhMgEa aEfMhFa aFgMfLiHbGa bHhLfKeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci ce cd de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 159; Topology = 333455557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgeh ahd achie adihbgf aegb bfe beidc dhe
Face Topology: 53574 54375 555 53537 5535534 5735 547 57353 557
Vertices: abhc ade aef afb bfg bge beh chd cda dhi die eih egf
Vertex Topology: 5553 557 574 545 543 537 575 355 355 553 537 735 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgFeGhAa aAhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLhGbFgMfCa aCeMgEbDa bEfMeFb bGeLiJdHcAb dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ch cd dh di de ei eh eg ef fg hi

Index = 160; Topology = 333455557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abhfd acfie adifb beidchg bfh cgf dfe
Face Topology: 5555 45735 45375 45735 45375 5535533 573 537 575
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bghc chf cfd dfi eif fhg ied
Vertex Topology: 455 455 455 455 557 573 5335 537 575 573 537 733 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGhHfIdBa aBcIfJiMeCa aCdMiKfEbDa bEeKiJdIcHhLgFb bFfLhGb cGgLfHc dJfKeMd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch cf cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 161; Topology = 333455557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde afghc abhgd acgie adigf beg bfeidch bgc dge
Face Topology: 5555 43735 45375 45735 45373 557 5353553 575 575
Vertices: abc ade aefb bfg bgh bhc chg cgd cda dgi die eig egf
Vertex Topology: 455 455 4535 537 573 535 537 575 554 573 535 537 573
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCfDgEhFcAa aAbFhGgHdIa aIcHgJiKeBa aBdKiLgMfCa bCeMgDb bDfMeLiJdHcGhEb bEgGcFb dJgLeKd
Edges: ab ac ad ae bf bg bh bc ch cg cd dg di de ei eg ef fg gi gh

Index = 162; Topology = 334444477; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahei aid acie adibhgf aeg afeh ageb bedc
Face Topology: 4347344 7474 744 7347 7444443 774 7374 7474 4743
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhe bei cid ehg egf ied
Vertex Topology: 7443 734 747 773 734 744 744 447 474 344 744 743 474
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHeIiAa aAiJdBa aBcJiMeCa aCdMiIbHhKgLfDa aDeLgEa aEfLeKhFa aFgKeHbGa bIeMdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci cd di de ei eh eg ef fg gh

Index = 163; Topology = 334444477; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aid acie adif aeig afih agib bhgfedc
Face Topology: 3344444 747 774 7374 7474 7474 7474 7473 3444443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhi cid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 7373 744 744 744 744 743 347 374 347 474 474 474 474
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiAa aAiHdIa aIcHiJeBa aBdJiKfCa aCeKiLgDa aDfLiMhEa aEgMiGbFa bGhMgLfKeJdHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 164; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aid acie adif aeig afibh agb bgfedc
Face Topology: 4344453 7356 764 7364 7464 7465 74643 754 454443
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cid die eif fig
Vertex Topology: 7463 734 744 744 745 753 734 435 456 364 464 464 465
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJdBa aBcJiKeCa aCdKiLfDa aDeLiMgEa aEfMiIbHhFa aFgHbGa bIgMfLeKdJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cd di de ei ef fi fg gi gh

Index = 165; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfi aid acie adif aeibhg afh agfb bfedc
Face Topology: 4344634 7465 754 7354 7456 745443 764 7364 46443
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfi cid cda eif fhg ied
Vertex Topology: 7453 744 746 763 734 744 446 465 354 347 456 643 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIdJa aJcIiMeBa aBdMiKfCa aCeKiHbGhLgDa aDfLhEa aEgLfGbFa bHfKeMdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cd di de ei ef fi fh fg gh

Index = 166; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg ageh ahd ache adhbgif aeig afieb bedc egf
Face Topology: 434745 6574 644 6347 6444534 6735 64374 4743 754
Vertices: abhc acd ade aef afg agb bge beh chd dhe egi eif fig
Vertex Topology: 6443 634 647 674 645 654 457 474 344 447 753 734 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGeHhAa aAhIdBa aBcIhJeCa aCdJhHbGgKiLfDa aDeLiMgEa aEfMiKeGbFa bHeJdIcAb eKgMfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg be bh ch cd dh de eh eg ei ef fi fg gi

Index = 167; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aigd acgfe adf aedg afdcihb bgi bhgc
Face Topology: 445347 6734 6475 64743 654 6357 6454434 474 4374
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cig cgd cda dgf dfe gih
Vertex Topology: 6444 653 634 647 674 473 434 447 475 456 574 543 743
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHgIdJa aJcIgKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKdIcHiMhFbEa bFgMiGb bGhMgHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci cg cd dg df de ef fg gi gh hi

Index = 168; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aigd acgfe adf aedg afdcih agib bhgc
Face Topology: 3453464 744 7465 74643 754 7356 745444 7643 3464
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cig cgd dfe fdg gih
Vertex Topology: 7344 745 753 734 746 764 743 344 446 465 543 456 644
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiIgJdBa aBcJgLfKeCa aCdKfDa aDeKdLgEa aEfLdJcIiMhFa aFgMiHbGa bHhMgIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cg cd dg df de ef fg gi gh hi

Index = 169; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgfei aid acie adibf aebg afbh agb bedc
Face Topology: 6345443 734454 744 7345 74464 7564 7463 746 6543
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgf bfe bei cid cda die
Vertex Topology: 7643 745 754 744 743 736 634 644 645 654 344 347 445
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGgHfIeJiAa aAiKdLa aLcKiMeBa aBdMiJbIfCa aCeIbHgDa aDfHbGhEa aEgGbFa bJeMdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bf be bi ci cd di de ei ef fg gh

Index = 170; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aifd acfe adf aedcig afibh agb bgfc
Face Topology: 4443653 7354 7464 7463 746 734445 76443 754 4564
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhg bgi cif cfd dfe fig
Vertex Topology: 7444 744 743 736 765 753 734 435 454 446 464 463 645
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiAa aAiJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJiMgEa aEfMiIbHhFa aFgHbGa bIgMfJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cf cd df de ef fi fg gi gh

Index = 171; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcd adefg aged aceb bdcghif beig bfihec egi ehgf
Face Topology: 544 34746 3674 3475 5446344 5746 544374 764 7364
Vertices: abgc adb bde bef bfg cge ced cda egh ehi eif fig gih
Vertex Topology: 3564 345 547 574 546 467 474 443 763 734 744 446 643
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBb aBdCeDfEgAa aAgFeGdHa aHcGeCbBa bCdGcFgIhJiKfDb bDeKiLgEb bEfLiMhIeFcAb eIgMiJe eJhMgLfKe
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ce cd de eg eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 172; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acfe adfb bedchig bfic cif fhg
Face Topology: 5644 44746 454374 4674 4475 5446334 5736 637 734
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgih chf cfd dfe fhi fig
Vertex Topology: 456 464 444 445 547 574 546 6433 637 674 474 733 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKeCa aCdKfEbDa bEeKdJcIhLiMgFb bFfMiHcGb cHiLfIc fLhHgMf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df de ef fh fi fg gi hi

Index = 173; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abhifd acfe adfb bedcihg bfh cgfi chf
Face Topology: 5644 44736 454374 4674 4475 5446343 574 6373 647
Vertices: abc ade aeb bef bfg bghc chi cif cfd cda fih fhg fig
Vertex Topology: 456 444 445 547 573 5346 643 637 674 644 734 743 733
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFhGiHfIdJa aJcIf@eBa aBd@fDbCa bDe@dIcHiKhLgEb bEfLhFb cFgLfKiGc cGhKfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc ch ci cf cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 174; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfi aife adfb bedichg bfhc cgf cfd
Face Topology: 5644 44746 454373 4374 4475 5443634 5736 647 674
Vertices: abc acid ade aeb bef bfg bgc cgh chf cfi dif dfe fhg
Vertex Topology: 456 4634 444 445 547 574 546 643 637 673 437 474 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJiBa aBiKfLeCa aCdLfEbDa bEeLdKiJcIhMgFb bFfMhHcGb cHgMfIc cJfKdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf ci di df de ef fi fh fg gh

Index = 175; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefg aghfid acife adfb bedichg bfhc cgf cfd
Face Topology: 4654 4474 443735 46374 4574 4453634 4736 647 675
Vertices: abgc acd aeb bef bfg cgh chf cfi cid dif dfe dea fhg
Vertex Topology: 4446 465 444 447 474 643 637 673 635 537 574 544 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdLeCb aCeDfEgAa aAgFhGfHiIdBa aBcIiJfKeLa aLdKfDbCa bDeKdJiHcGhMgEb bEfMhFcAb cFgMfGc cHfJdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf ci cd di df de ef fi fh fg gh

Index = 176; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefg agd acghife adfb bedihg bfhdc dgfi dhf
Face Topology: 4374 4465 457 4354364 4764 447345 46473 7563 746
Vertices: abgc ade bef bfg cgd cda dgh dhi dif dfe eba fih fhg
Vertex Topology: 4453 474 446 465 357 374 754 743 736 764 444 634 645
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeKb aKeCfDgAa aAgEdFa aFcEgGhHiIfJeBa aBdJfCbKa bCeJdIiLhMgDb bDfMhGdEcAb dGgMfLiHd dHhLfId
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dg dh di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 177; Topology = 334444567; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghfd acfi aifb beidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 5644 44746 454374 4673 4375 5434634 5736 647 474
Vertices: abc acd adie aeb bef bfg bgc cgh chf cfd dfi eif fhg
Vertex Topology: 456 464 4434 445 547 574 546 643 637 674 473 437 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIfJdBa aBcJfKiCa aCiLfEbDa bEeLiKdJcIhMgFb bFfMhHcGb cHgMfIc dKfLeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cf cd df di ei ef fi fh fg gh

Index = 178; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aied ace adcif aeig afibh agb bgfec
Face Topology: 4435453 7355 7553 745 73454 7555 74543 754 45454
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cie ced cda fig ife
Vertex Topology: 7454 735 754 745 753 734 435 455 455 453 437 455 545
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIiMfCa aCeMiLgDa aDfLiHbGhEa aEgGbFa bHgLfMeIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci ce cd de ei ef fi fg gi gh

Index = 179; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfei aid acie adibf aebhg afh agfb bedc
Face Topology: 5345534 74554 744 7345 74455 75543 754 7355 5543
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhf bfe bei cid die fhg
Vertex Topology: 7543 734 745 755 753 734 745 545 555 554 344 445 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIeJiAa aAiKdBa aBcKiLeCa aCdLiJbIfDa aDeIbHhMgEa aEfMhFa aFgMfHbGa bJeLdKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf be bi ci cd di de ei ef fh fg gh

Index = 180; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahgi aifed ace adcf aecig afibh agb bgfc
Face Topology: 4534553 7354 74543 754 7355 74545 75443 754 4555
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhg bgi cif cfe ced cda fig
Vertex Topology: 7445 734 745 755 753 734 435 454 545 554 543 537 545
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGgHiAa aAiIfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcIiMgDa aDfMiHbGhEa aEgGbFa bHgMfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi ci cf ce cd de ef fi fg gi gh

Index = 181; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahi aifed ace adcf aecig afih agib bhgfc
Face Topology: 3534544 745 75543 754 7355 74554 7554 7453 34455
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhi cfe ced fci fig gih
Vertex Topology: 7355 753 734 745 754 744 743 345 554 543 555 554 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiAa aAiKfIeJdBa aBcJeCa aCdJcIfDa aDeIcKiLgEa aEfLiMhFa aFgMiHbGa bHhMgLfKcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi ci cf ce cd de ef fi fg gi gh hi

Index = 182; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgh ahfed ace adcf aechigb bfih bgifc fhg
Face Topology: 45347 5745 55743 554 5357 5455344 4735 44375 754
Vertices: abhc ade aef afb bfg bgh chf cfe ced cda fhi gih igf
Vertex Topology: 5455 534 547 574 474 445 557 574 543 535 753 435 347
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGhKiMgEbDa bEfMiLhFb bFgLiKfGcAb fKhLgMf
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cf ce cd de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 183; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afgeh ahd ache adhbgif aeigb bfie bedc egf
Face Topology: 53475 55474 544 5347 5445435 57345 5537 5743 745
Vertices: abhc acd ade aef afb bfg bge beh chd dhe egi eif igf
Vertex Topology: 5543 534 547 575 555 554 547 574 344 447 743 735 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGeHhAa aAhIdBa aBcIhJeCa aCdJhHbGgKiLfDa aDeLiMgFbEa bFfMiKeGb bHeJdIcAb eKgMfLe
Edges: ab ac ad ae af bf bg be bh ch cd dh de eh eg ei ef fi fg gi

Index = 184; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahic abd acie adif aeihg afh agfib bhfed
Face Topology: 4344535 7553 744 7354 7455 74553 755 73554 45544
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi bidc cda die eif fih fhg
Vertex Topology: 743 744 745 753 735 754 455 4543 347 454 455 555 553
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGiHcAa aAbHdIa aIcHiJeBa aBdJiKfCa aCeKiLhMgDa aDfMhEa aEgMfLiGbFa bGhLfKeJdHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc cd di de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 185; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahic abid acige adf aeg afdih agib bhgdc
Face Topology: 4453354 7454 7455 74553 753 735 73554 7554 44554
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhi bic cid dig dgfe gih
Vertex Topology: 744 745 753 733 735 754 744 445 454 455 555 5533 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiIcAa aAbIiJdBa aBcJiKgLeCa aCdLfDa aDeLgEa aEfLdKiMhFa aFgMiHbGa bHhMgKdJcIb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc ci cd di dg de ef fg gi gh hi

Index = 186; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahc abhid ace adif aeig afih agicb chgfe
Face Topology: 3534445 755 73553 754 7354 7454 7455 74553 55444
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhc chi cied cda eif fig gih
Vertex Topology: 735 734 744 744 745 753 355 555 5543 537 454 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHiIdJa aJcIeBa aBdIiKfCa aCeKiLgDa aDfLiMhEa aEgMiHcGbFa cHhMgLfKeIc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ci cd de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 187; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdef afc abfghid acie adif aegcb cfih cgi chged
Face Topology: 37445 557 5354354 5754 5455 54473 7553 745 73444
Vertices: abc acd ade aef afb bfc cfg cgh chi cid die eigf gih
Vertex Topology: 537 574 544 545 553 357 754 743 735 754 454 4545 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiLfDa aDeLgGcFbEa cGfLiMhHc cHgMiIc cIhMgLeKdJc
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg ch ci cd di de ei ef fg gi gh hi

Index = 188; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abgfhid acie adib bihcg bfc cfi chfed
Face Topology: 5744 44537 4535354 4754 4455 55373 557 755 73544
Vertices: abc ade aeb beif bfg bgc cfh chi cid cda fih fcg ied
Vertex Topology: 457 444 445 5455 553 537 753 735 754 744 553 573 544
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgLfGhHiIdJa aJcIiMeBa aBdMiDbCa bDiKhGcLgEb bEfLcFb cGfKiHc cHhKfDeMdIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cf ch ci cd di de ei fi fh fg hi

Index = 189; Topology = 334445557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefg aghfd acfie adifb beidchg bfhc cgf dfe
Face Topology: 4555 4574 44375 45735 45374 4535534 4735 547 575
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgh chf cfd dfi die eif fhg
Vertex Topology: 4445 455 455 454 457 474 543 537 575 573 535 537 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhHfIdBa aBcIfJiKeCa aCdKiLfEbDa bEeLiJdIcHhMgFb bFfMhGcAb cGgMfHc dJfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch cf cd df di de ei ef fi fh fg gh

Index = 190; Topology = 344444467; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefg aghi aihd ache adhf aehg afhb bgfedci bhc
Face Topology: 444444 6473 6374 6474 6474 6474 6474 4444443 474
Vertices: abic ade aef afg agb bgh bhi cih chd cda dhe ehf fhg
Vertex Topology: 6434 644 644 644 644 447 473 437 474 446 474 474 474
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiAa aAiHhIdJa aJcIhKeBa aBdKhLfCa aCeLhMgDa aDfMhFbEa bFgMfLeKdIcHiGb bGhHcAb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi ci ch cd dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 191; Topology = 344444467; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefg aghifd acfe adfb bedcihg bfhc cgfi chf
Face Topology: 4644 4474 444374 4674 4474 4446344 4746 6473 647
Vertices: abgc acd ade aeb bef bfg cgh cif cfd dfe fih fhg hic
Vertex Topology: 4446 464 444 444 447 474 644 637 674 474 734 744 436
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhMiHfIdBa aBcIfJeCa aCdJfEbDa bEeJdIcHiKhLgFb bFfLhGcAb cGgLfKiMc cMhKfHc
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch ci cf cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 192; Topology = 344444557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahic abid acife adf aedg afih agib bhgdc
Face Topology: 4453444 7454 7455 74543 754 7354 7454 7454 44454
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi bic cid cda digf dfe gih
Vertex Topology: 744 753 734 744 744 744 445 454 455 457 5544 543 454
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiKfLeBa aBdLfCa aCeLdKgDa aDfKiMhEa aEgMiGbFa bGhMgKdIcHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc ci cd di df de ef fg gi gh hi

Index = 193; Topology = 344444557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefc abfghid acie adib bihgc cfh cgfi chfed
Face Topology: 4744 4457 4453454 4754 4454 45437 754 7355 74544
Vertices: abc acd ade aeb beif bfc cfg cgh chi cid die fih fhg
Vertex Topology: 447 474 444 444 4455 457 753 734 745 754 454 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiEbDa bEiLhMgGcFb cGfMhHc cHgMfLiIc cIhLfEeKdJc
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch ci cd di de ei fi fh fg gh hi

Index = 194; Topology = 344444557; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcde aefgc abghifd acfe adfb bedci bihc cgi chgf
Face Topology: 5744 44547 4543454 4754 4455 54474 5437 744 7345
Vertices: abc ade aeb bef bfig bgc cgh chi cif cfd cda dfe gih
Vertex Topology: 457 444 445 545 5544 547 743 734 745 754 744 454 443
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHiIfJdKa aKcJfLeBa aBdLfDbCa bDeLdJcIiEb bEiMhGcFb cGgMiHc cHhMgEfIc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cf cd df de ef fi gi gh hi

Index = 195; Topology = 333345568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abged ace adcgf aeg afecih agi ahgb
Face Topology: 35353634 845 83653 855 83563 856 835543 864 8363
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bigc cge ced egf gih
Vertex Topology: 835 853 835 853 836 863 834 843 3465 565 553 563 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIgJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJcIiMhFa aFgMiGa aGhMgIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc cg ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 196; Topology = 333345568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aigc abged ace adcgf aeg afecbh agi ahb
Face Topology: 45353633 8365 84653 855 83563 856 835543 863 834
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihg bgc ced cda ecg egf
Vertex Topology: 845 835 853 836 863 833 834 4336 465 553 538 556 563
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHgIcAa aAbIgLeJdKa aKcJeBa aBdJcLgMfCa aCeMgDa aDfMeLcIbHhEa aEgHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc cg ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 197; Topology = 333345568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abhfd acfe adf aedchg afh agfci ahb
Face Topology: 35436353 835 83564 8563 846 834553 865 83653 853
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bihc chf cfd dfe fhg
Vertex Topology: 835 854 843 836 863 835 853 833 3355 556 564 463 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIhJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJhMgEa aEfMhFa aFgMfJcIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ch cf cd df de ef fh fg gh hi

Index = 198; Topology = 333345568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abihfd ace adf aechg afh agfci ahcb
Face Topology: 36335354 846 834553 863 835 83653 855 83564 8563
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bic cih cfed cda fch fhg
Vertex Topology: 836 833 835 853 835 854 843 346 645 6533 638 565 553
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHiIhLfJdKa aKcJeBa aBdJfCa aCeJcLhMgDa aDfMhEa aEgMfLcIiFa aFhIcHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci ch cf cd de ef fh fg gh hi

Index = 199; Topology = 333355558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abied ace adcgf aeg afeih agi ahgcb
Face Topology: 35353535 855 83553 855 83553 855 83553 855 83553
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bic cige ced egf gih
Vertex Topology: 835 853 835 853 835 853 835 853 355 5555 553 553 553
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJgLfDa aDeLgEa aEfLeJiMhFa aFgMiGa aGhMgJcIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 200; Topology = 333444478; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahfi aifd acfe adf aedcibhg afh agfb bfc
Face Topology: 4443834 7483 7384 7483 748 73443443 784 7384 484
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhf bfi cif cfd cda dfe fhg
Vertex Topology: 7434 743 738 783 734 744 448 483 438 484 447 483 843
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFb aFhGfHiAa aAiIfJdKa aKcJfLeBa aBdLfCa aCeLdJcIiHbGhMgDa aDfMhEa aEgMfGbFa bHfIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bi ci cf cd df de ef fi fh fg gh

Index = 201; Topology = 333444478; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahei aied ace adcibhgf aeg afeh ageb bec
Face Topology: 4438344 7483 7383 748 73434443 784 7384 7484 484
Vertices: abic acd ade aef afg agh ahb bhe bei cie ced ehg egf
Vertex Topology: 7434 743 738 783 734 744 744 448 483 438 483 844 843
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHeIiAa aAiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiIbHhLgMfDa aDeMgEa aEfMeLhFa aFgLeHbGa bIeJcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bi ci ce cd de ei eh eg ef fg gh

Index = 202; Topology = 333444478; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefgh ahdi aid acibhgfe adf aedg afdh agdb bdc
Face Topology: 4383444 7483 738 73344443 784 7384 7484 7484 483
Vertices: abic ade aef afg agh ahb bhd bdi cid cda dhg dgf dfe
Vertex Topology: 7433 783 734 744 744 744 448 483 338 387 844 844 843
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGdHiAa aAiIdJa aJcIiHbGhKgLfMeBa aBdMfCa aCeMdLgDa aDfLdKhEa aEgKdGbFa bHdIcAb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bd bi ci cd di dh dg df de ef fg gh

Index = 203; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aigc abged ace adcf aeg afcbih agi ahgb
Face Topology: 45343634 8465 84643 854 8353 846 835443 864 8364
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib big bgc cgfe ced gih
Vertex Topology: 845 853 834 843 836 863 834 844 446 465 5634 543 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIgJcAa aAbJgKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKgEa aEfKcJbIiMhFa aFgMiGa aGhMgIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc cg ce cd de ef fg gi gh hi

Index = 204; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aigc abed ace adcgf aeg afebih agi ahgb
Face Topology: 44353634 8464 8453 845 83463 856 835443 864 8364
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib big bgec ced cda egf gih
Vertex Topology: 844 835 853 836 863 834 844 446 4654 453 438 563 643
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHgIcAa aAbIeJdKa aKcJeBa aBdJcIgLfCa aCeLgDa aDfLeIbHiMhEa aEgMiFa aFhMgHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 205; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abfed ace adcf aecihg afh agfi ahfb
Face Topology: 35346344 845 83643 854 8356 845443 864 8364 8463
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bifc cfe ced fih fhg
Vertex Topology: 835 853 834 846 863 834 844 843 3465 564 543 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIfJeKdBa aBcKeCa aCdKcJfDa aDeJcIiLhMgEa aEfMhFa aFgMfLiGa aGhLfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc cf ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 206; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aifc abfed ace adcf aecbhg afh agfi ahb
Face Topology: 45346343 8365 84643 854 8356 845443 864 8363 844
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bihf bfc ced cda ecf fhg
Vertex Topology: 845 834 846 863 834 843 834 4346 465 543 538 456 643
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHfIcAa aAbIfLeJdKa aKcJeBa aBdJcLfCa aCeLcIbHhMgDa aDfMhEa aEgMfHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 207; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aifc abfed ace adcf aecbig afh agi ahfb
Face Topology: 45346334 8465 84643 854 8356 845443 863 834 8364
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bif bfc cfe ced fihg
Vertex Topology: 845 853 834 846 863 833 834 844 446 465 564 543 6433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfJcAa aAbJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJbIiMgEa aEfMhFa aFgMiGa aGhMfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc cf ce cd de ef fi fg gh hi

Index = 208; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aihc abhd achge adf aeg afdh agdcbi ahb
Face Topology: 44533463 8364 8465 84643 853 834 8356 845443 864
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhc chd cda dhg dgfe
Vertex Topology: 844 853 833 834 846 863 834 436 464 465 458 564 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHhIcAa aAbIhJdKa aKcJhLgMeBa aBdMfCa aCeMgDa aDfMdLhEa aEgLdJcIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bc ch cd dh dg de ef fg gh hi

Index = 209; Topology = 333444568; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abifed ace adcf aechg afh agfi ahcb
Face Topology: 36345344 846 834543 864 8365 84643 854 8354 8463
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bic cihf cfe ced fhg
Vertex Topology: 836 863 834 845 853 834 844 843 346 6445 654 643 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIcAa aAbIiJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJhMgEa aEfMhFa aFgMfJiGa aGhJcIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci cf ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 210; Topology = 333445558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aic abied ace adcf aeihg afh agfi ahfcb
Face Topology: 35345345 855 83543 854 8355 84543 854 8355 84553
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bic cife ced cda fih fhg
Vertex Topology: 835 834 845 853 834 845 853 355 5554 543 538 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHiIeJdKa aKcJeBa aBdJcIfCa aCeIiLhMgDa aDfMhEa aEgMfLiFa aFhLfIcHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 211; Topology = 333445558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aigfc abfd ace adf aecbg afbih agi ahgb
Face Topology: 54335534 84554 8553 843 835 83455 85543 854 8355
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib big bgf bfc cfed gih
Vertex Topology: 854 843 833 835 855 853 834 845 545 555 554 4533 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIgJfKcAa aAbKfLdBa aBcLeCa aCdLfDa aDeLcKbJgEa aEfJbIiMhFa aFgMiGa aGhMgIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bf bc cf cd de ef fg gi gh hi

Index = 212; Topology = 333445558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aihc abhfd acfe adf aedcg afh agcbi ahb
Face Topology: 45435353 8355 84554 8553 845 83453 855 83543 854
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhc chgf cfd cda dfe
Vertex Topology: 845 843 835 853 835 853 834 435 455 5535 554 548 453
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFiGb aGiHhIcAa aAbIhJfKdLa aLcKfMeBa aBdMfCa aCeMdKcJgDa aDfJhEa aEgJcIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bc ch cf cd df de ef fg gh hi

Index = 213; Topology = 333445558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aifec abed ace adcbf aebhg afh agfi ahb
Face Topology: 54355343 83554 8553 845 83455 85543 854 8353 845
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bihf bfe bec ced fhg
Vertex Topology: 854 843 835 855 853 834 843 835 5345 555 554 453 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfJeKcAa aAbKeLdBa aBcLeCa aCdLcKbJfDa aDeJbIhMgEa aEfMhFa aFgMfIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf be bc ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 214; Topology = 333445558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aihfc abed ace adcf aebhg afh agfbi ahb
Face Topology: 54345353 83554 8543 844 8345 84553 855 83553 855
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhf bfec ced cda fhg
Vertex Topology: 854 834 845 853 835 853 835 535 555 5544 443 438 553
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFiGb aGiHhIfJcAa aAbJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJbIhMgDa aDfMhEa aEgMfIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bf bc ce cd de ef fh fg gh hi

Index = 215; Topology = 334444468; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aifc abed ace adcf aebihg afh agfi ahfb
Face Topology: 44346344 8464 8443 844 8346 844443 864 8364 8464
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bif ced ecbf fih fhg
Vertex Topology: 844 843 834 846 863 834 844 844 446 443 4446 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfKcAa aAbKeJdBa aBcJeCa aCdJcKfDa aDeKbIiLhMgEa aEfMhFa aFgMfLiGa aGhLfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 216; Topology = 334444558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aihc abhd acgfe adf aedg afdh agcbi ahb
Face Topology: 44534453 8354 8455 84443 854 8354 8455 84443 854
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhc chgd cda dgf dfe
Vertex Topology: 844 853 834 844 845 853 834 435 454 4545 458 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHhIcAa aAbIhJdKa aKcJgLfMeBa aBdMfCa aCeMdLgDa aDfLdJhEa aEgJcIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bc ch cd dg df de ef fg gh hi

Index = 217; Topology = 334444558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aihc abgfd acfe adf aedcg afch agbi ahb
Face Topology: 45435443 8345 84454 8553 845 83454 8554 8443 844
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bih bhgc cgf cfd dfe
Vertex Topology: 845 854 843 835 854 844 843 834 434 4445 545 554 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIhJcAa aAbJgKfLdBa aBcLfMeCa aCdMfDa aDeMdLcKgEa aEfKcJhFa aFgJbIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bc cg cf cd df de ef fg gh hi

Index = 218; Topology = 334444558; NFace = 9; NVert = 13; NEdge = 20
Faces: bcdefghi aigc abfd acfe adf aedcg afbih agi ahgb
Face Topology: 44435534 8454 8454 8453 845 83445 85443 854 8354
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib big bgfc cfd cda dfe gih
Vertex Topology: 844 843 835 855 853 834 844 445 4554 454 448 453 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHgIcAa aAbIfJdKa aKcJfLeBa aBdLfCa aCeLdJcIgDa aDfIbHiMhEa aEgMiFa aFhMgHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bc cf cd df de ef fg gi gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 31 October 2016, Last Update 31 October 2016

Not an official UW Green Bay site