Topological Data for Enneahedra with 14 vertices

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 0; Topology = 444555555; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefgc abghd achie adifb beig bfihc cgid dhgfe
Face Topology: 5555 45455 45545 45455 45545 5555 54545 5555 54545
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chd dhi die eif fig gih
Vertex Topology: 455 455 455 455 554 545 555 554 545 545 555 554 455 554
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiLfEbDa bEeLiMgFb bFfMiNhHcGb cHgNiJdIc dJhNgMfLeKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 1; Topology = 333555666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdef afghc abhid acihfe adf aedhgb bfh bgfdic chd
Face Topology: 55636 56365 55636 553663 566 536635 566 536635 566
Vertices: abc ade aef afb bfg bgh bhc chi cid cda dih dhf dfe fhg
Vertex Topology: 555 563 536 565 563 536 565 563 536 565 636 666 663 663
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEgFhGcAa aAbGhHiIdJa aJcIiKhLfMeBa aBdMfCa aCeMdLhNgEbDa bEfNhFb bFgNfLdKiHcGb cHhKdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch ci cd di dh df de ef fh fg gh hi

Index = 2; Topology = 333555666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdef afeghc abhid acihe adhgbf aeb beh bgedic chd
Face Topology: 65563 536365 56635 55366 556363 566 666 636535 565
Vertices: abc acd ade aef afb bfe beg bgh bhc chi cid dih dhe ehg
Vertex Topology: 565 555 556 563 536 636 663 636 665 563 535 536 566 663
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgHhIcAa aAbIhJiKdBa aBcKiLhMeCa aCdMhNgGbFfDa aDeFbEa bGeNhHb bHgNeMdLiJcIb cJhLdKc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh bc ch ci cd di dh de eh eg ef gh hi

Index = 3; Topology = 334446666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghc abhd ache adhigf aeg afeihb bgiedc ehg
Face Topology: 444636 6664 6464 6466 646363 666 636364 463644 666
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhc chd cda dhe ehi eig egf gih
Vertex Topology: 644 646 663 636 664 466 464 464 446 466 663 636 663 636
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhJeBa aBdJhKiLgMfCa aCeMgDa aDfMeLiNhFbEa bFgNiKeJdHcGb eKhNgLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh de eh ei eg ef fg gi gh hi

Index = 4; Topology = 334455666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghifc abfed ace adcf aecbig afihb bgi bhgf
Face Topology: 653465 653465 66643 654 6356 645645 66436 654 6356
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhi bif bfc cfe ced fig gih
Vertex Topology: 665 653 634 646 665 656 653 634 646 665 564 543 645 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiIfJcAa aAbJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJbIiMgEa aEfMiNhGbFa bGgNiHb bHhNgMfIb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi bf bc cf ce cd de ef fi fg gi gh hi

Index = 5; Topology = 334455666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghc abhd achie adihgf aeg afehb bgeidc dhe
Face Topology: 445635 6564 6465 64636 653653 665 63664 456354 566
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhc chd cda dhi die eih ehg egf
Vertex Topology: 644 656 663 635 654 456 464 465 456 563 536 636 665 653
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhJiKeBa aBdKiLhMgNfCa aCeNgDa aDfNeMhFbEa bFgMeLiJdHcGb dJhLeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh di de ei eh eg ef fg gh hi

Index = 6; Topology = 334455666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefgc abghid acihge adgfb beg bfedhc cgdi chd
Face Topology: 5665 45366 456436 463465 46635 556 535646 6663 646
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgc cgh chi cid dih dhg dge egf
Vertex Topology: 456 466 465 455 553 536 566 664 643 636 634 646 665 563
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGcAa aAbGgHhIiJdBa aBcJiKhLgMeCa aCdMgNfEbDa bEeNgFb bFfNeMdLhHcGb cHgLdKiIc cIhKdJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch ci cd di dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 7; Topology = 334555566; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghic abihd ache adhgf aeg afehb bgedci bhc
Face Topology: 554535 65635 65364 6565 64653 655 63565 555453 565
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhi bic chd cda dhe ehg egf hci
Vertex Topology: 655 645 653 635 655 556 563 535 564 546 465 565 553 653
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgFhGiHcAa aAbHiNhIdJa aJcIhKeBa aBdKhLgMfCa aCeMgDa aDfMeLhFbEa bFgLeKdIcNiGb bGhNcHb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi bc ci ch cd dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 8; Topology = 334555566; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghic abihd achge adgf aeg afedhb bgdci bhc
Face Topology: 555436 66535 65355 65564 6563 646 634555 56553 555
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhi bic cih chd dhg dge egf
Vertex Topology: 655 655 654 643 636 665 565 553 535 535 555 556 564 463
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiIcAa aAbIiJhKdBa aBcKhLgMeCa aCdMgNfDa aDeNgEa aEfNeMdLhGbFa bGgLdKcJiHb bHhJcIb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi bc ci ch cd dh dg de eg ef fg gh hi

Index = 9; Topology = 344445666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghc abhgid acie adif aeig afichb bgc cgfed
Face Topology: 464446 6636 643654 6654 6454 6456 645634 466 66444
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhc chg cgi cid cda die eif fig
Vertex Topology: 646 644 644 646 664 463 436 636 665 654 646 454 454 456
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEb aEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJiLeBa aBdLiMfCa aCeMiNgDa aDfNiIcHhFbEa bFgHcGb cIgNfMeLdJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cg ci cd di de ei ef fi fg gi gh

Index = 10; Topology = 344455566; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghc abhgid acife adfb bedig bfich bgc cgfd
Face Topology: 6654 445536 463545 46454 4556 64545 65463 656 6555
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgi cid dif dfe fig
Vertex Topology: 466 465 454 446 645 655 653 636 635 654 645 545 554 545
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIgJiKdBa aBcKiLfMeCa aCdMfEbDa bEeMdLiNgFb bFfNiJcIhGb bGgIcHb cJgNfLdKc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg ci cd di df de ef fi fg gi gh

Index = 11; Topology = 344555556; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefgc abghd achfe adfb bedhig bfihc cgifd fhg
Face Topology: 5554 44655 45555 45564 4565 545535 56355 55365 655
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh chd cda dhf dfe fhi fig gih
Vertex Topology: 455 454 445 546 565 555 555 555 554 556 564 653 635 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJfKeBa aBdKfDbCa bDeKdJhLiMgEb bEfMiNhGcFb cGgNiLfJdHc fLhNgMf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh df de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 12; Topology = 444444666; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghc abhd ache adhifb beig bfih bgiedc ehgf
Face Topology: 6446 464464 4664 4466 446446 6644 6446 644644 6644
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhc chd dhe ehi eif gih igf
Vertex Topology: 464 444 446 466 664 644 646 664 464 466 664 644 446 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHcAa aAbHhIdBa aBcIhJeCa aCdJhKiLfEbDa bEeLiNgFb bFfNiMhGb bGgMiKeJdIcHb eKhMgNfLe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cd dh de eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 13; Topology = 444445566; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefgc abgd acghe adhifb beig bfihdc dgie ehgf
Face Topology: 5456 46464 4565 44646 454445 5646 544454 5646 6464
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgd cda dgh ehi eif fig hed ihg
Vertex Topology: 454 456 465 564 546 564 465 454 564 644 644 446 465 446
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGdHa aHcGgIhMeBa aBdMhJiKfDbCa bDeKiLgEb bEfLiNhIdGcFb dIgNiJeMd eJhNgLfKe
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg cd dg dh de eh ei ef fi fg gi gh hi

Index = 14; Topology = 444455556; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghc abhd achie adif aeig afihb bgidc dhgfe
Face Topology: 445445 6554 6455 64554 6554 6455 64554 45554 55544
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhc chd dhi die eif fig ihg
Vertex Topology: 644 645 654 644 645 654 455 454 455 555 554 454 455 555
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHcAa aAbHhIdBa aBcIhJiKeCa aCdKiLfDa aDeLiMgEa aEfMiNhGbFa bGgNiJdIcHb dJhNgMfLeKd
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bc ch cd dh di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 15; Topology = 333346677; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahc abhd achife adf aedihg afh agfidcb dhf
Face Topology: 3463637 774 7376 747363 766 736373 767 7363643 676
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhc chd cda dif dfe fih fhg hid
Vertex Topology: 734 763 736 763 737 773 374 476 467 636 663 637 673 736
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDgEhFb aFhGcAa aAbGhHdIa aIcHhNiJfKeBa aBdKfCa aCeKdJiLhMgDa aDfMhEa aEgMfLiNdHcGbFa dNhLfJd
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch cd dh di df de ef fi fh fg gh hi

Index = 16; Topology = 333355677; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg agfhc abhfied ace adcif aeichbg afb bfc cfe
Face Topology: 573573 63737 6537353 675 63737 6537353 675 577 775
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfh bhc chf cfi cie ced eif
Vertex Topology: 657 673 635 657 673 635 537 573 537 737 773 735 753 537
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHhIcAa aAbIhJfKiLeMdBa aBcMeCa aCdMcLiNfDa aDeNiKcJhHbGgEa aEfGbFa bHfJcIb cKfNeLc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bh bc ch cf ci ce cd de ei ef fi fh fg

Index = 17; Topology = 333445677; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg agfc abfhied ace adcif aeihcbg afb cfi chfe
Face Topology: 473573 6377 6473453 675 63747 6543743 674 774 7375
Vertices: abc ade aef afg agb bgf bfc cfh chi cie ced cda eif fih
Vertex Topology: 647 635 657 673 634 437 477 773 734 745 753 736 547 743
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFfGcAa aAbGfHhIiJeKdLa aLcKeBa aBdKcJiMfCa aCeMiNhHcGbFgDa aDfFbEa cHfNiIc cIhNfMeJc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ci ce cd de ei ef fi fh fg hi

Index = 18; Topology = 333445677; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahfc abfied ace adcif aeicbhg afh agfb cfe
Face Topology: 4635734 7476 747353 765 73637 7536443 774 7374 675
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhf bfc cfi cie ced fhg ife
Vertex Topology: 746 763 735 757 773 734 744 447 476 673 635 653 743 375
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHfIcAa aAbIfJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiNfDa aDeNiJcIbHhMgEa aEfMhFa aFgMfHbGa cJfNeKc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bf bc cf ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 19; Topology = 333446667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghfic abifed ace adcf aecibhg afhb bgf bfc
Face Topology: 663474 643736 663743 664 6367 6463634 6736 647 676
Vertices: abc ade aef afg agb bgh bhf bfi bic cfe ced cda fci fhg
Vertex Topology: 666 634 647 674 646 643 637 673 636 674 643 636 763 734
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEb aEgFhGfHiIcAa aAbIiMfJeKdLa aLcKeBa aBdKcJfCa aCeJcMiHbGhNgDa aDfNhFbEa bFgNfGb bHfMcIb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bi bc ci cf ce cd de ef fi fh fg gh

Index = 20; Topology = 333446667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg agfc abfhed ace adchif aeihcbg afb cfie ehf
Face Topology: 463673 6376 647463 666 636437 6634643 674 6736 647
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgf bfc cfh che ehi eif fih fhg
Vertex Topology: 646 663 636 667 673 634 437 476 674 646 643 637 734 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGfHcAa aAbHfIhJe@dBa aBc@eCa aCd@cJhKiLfDa aDeLiMhIcHbGgEa aEfGbFa cIfMiKeJc eKhMfLe
Edges: ab ac ad ae af ag bg bf bc cf ch ce cd de eh ei ef fi fh fg hi

Index = 21; Topology = 333455577; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahigc abged ace adcgf aeg afecbih agib bhg
Face Topology: 5535374 74375 75753 755 73573 757 7355534 7735 547
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi big bgc cge ced cda egf gih
Vertex Topology: 755 735 753 737 774 745 543 537 575 575 553 537 573 734
Face-Vertex Adjacency: bAcLdBeCfDgEhFb aFhGiHgIcAa aAbIgJeKdLa aLcKeBa aBdKcJgMfCa aCeMgDa aDfMeJcIbHiNhEa aEgNiGbFa bGhNgHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bg bc cg ce cd de eg ef fg gi gh hi

Index = 22; Topology = 333455667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghfc abfied ace adcif aeicbhg afhb bgf cfe
Face Topology: 563574 64376 657353 665 63637 6536534 6735 547 675
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhf bfc cfi cie ced eif fhg
Vertex Topology: 656 663 635 657 674 645 543 537 576 673 635 653 537 734
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHfIcAa aAbIfJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiMfDa aDeMiJcIbHhNgEa aEfNhGbFa bGgNfHb cJfMeKc
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ci ce cd de ei ef fi fh fg gh

Index = 23; Topology = 333455667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghc abhgid acige adgfb beg bfedich bgc cgd
Face Topology: 6655 453736 463735 46375 45736 657 6355363 676 675
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgh bhc chg cgi cid cda dig dge egf
Vertex Topology: 466 455 456 653 637 673 636 637 673 635 654 537 575 573
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCb aCeDfEgFhGcAa aAbGhHgIiJdKa aKcJiLgMeBa aBdMgNfDbCa bDeNgEb bEfNeMdLiIcHhFb bFgHcGb cIgLdJc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bc ch cg ci cd di dg de eg ef fg gi gh

Index = 24; Topology = 334445577; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahedc abd acbe adbhgif aeig afieh ageb egf
Face Topology: 5347454 74743 754 7357 7454534 7735 74374 7575 754
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhe bed bdc ehg egi eif fig
Vertex Topology: 753 734 747 774 745 754 745 547 574 543 745 753 734 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHeIdJcAa aAbJdBa aBcJbIeCa aCdIbHhKgLiMfDa aDeMiNgEa aEfNiLeKhFa aFgKeHbGa eLgNfMe
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh be bd bc cd de eh eg ei ef fi fg gi gh

Index = 25; Topology = 334445577; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghic abihd ache adhfb behg bfh bgfedci bhc
Face Topology: 7545 4543735 47374 4575 44747 7573 747 7345453 775
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgh bhi bic cih chd cda dhe ehf fhg
Vertex Topology: 475 445 457 754 743 737 773 735 537 574 544 475 574 473
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCb aCeDfEgFhGiHcAa aAbHiIhJdKa aKcJhLeBa aBdLhMfDbCa bDeMhNgEb bEfNhFb bFgNfMeLdJcIiGb bGhIcHb
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bi bc ci ch cd dh de eh ef fh fg gh hi

Index = 26; Topology = 334445667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghifc abfed ace adcf aecbihg afhb bgfi bhf
Face Topology: 653474 644375 66743 654 6357 6456344 6746 6473 647
Vertices: abc acd ade aef afg agb bgh bhi bif bfc cfe ced fih fhg
Vertex Topology: 665 653 634 647 674 646 644 643 637 675 574 543 734 744
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFb aFgGhHiIfJcAa aAbJfKeLdBa aBcLeCa aCdLcKfDa aDeKcJbIiMhNgEa aEfNhGbFa bGgNfMiHb bHhMfIb
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bi bf bc cf ce cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 27; Topology = 334445667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdef afeghic abid acie adigbf aeb beih bgi bhgedc
Face Topology: 74463 5364364 5764 5466 546473 567 7663 746 734644
Vertices: abc ade aef afb bfe beg bhi bic cid cda die eig gih ghb
Vertex Topology: 574 546 563 537 736 764 736 764 464 445 466 664 463 437
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDb aDfEeFgNhGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiKeBa aBdKiLgFbEfCa aCeEbDa bFeLiMhNb bNgMiGb bGhMgLeKdIcHb
Edges: ab ac ad ae af bf be bg bh bi bc ci cd di de ei eg ef gi gh hi

Index = 28; Topology = 334445667; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghic abid acie adigfb beg bfeih bgi bhgedc
Face Topology: 7446 4635364 4764 4466 446537 765 73663 756 735644
Vertices: abc acd ade aeb bfg bgh bic cid die eig egf efb hib ihg
Vertex Topology: 474 444 446 467 735 753 764 464 466 665 653 637 367 635
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeLfEgFhMiGcAa aAbGiHdBa aBcHiIeCa aCdIiJgKfLbDa bLeKgEb bEfKeJiNhFb bFgNiMb bMhNgJeIdHcGb
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bi bc ci cd di de ei eg ef fg gi gh hi

Index = 29; Topology = 334455567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefg aghfc abfed ace adcf aecbhig afihb bgif fhg
Face Topology: 553475 65475 65743 654 6357 6455435 67345 5537 745
Vertices: abc ade aef afg agb bhf bfc cfe ced cda fhi fig gih ghb
Vertex Topology: 655 634 647 675 655 547 575 574 543 536 743 735 534 545
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEb aEgNhFfGcAa aAbGfHeIdJa aJcIeBa aBdIcHfCa aCeHcGbFhKiLgDa aDfLiMhNbEa bNgMiKfFb fKhMgLf
Edges: ab ac ad ae af ag bg bh bf bc cf ce cd de ef fh fi fg gi gh hi

Index = 30; Topology = 334455567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahc abhied ace adcif aeig afih agicb chgfe
Face Topology: 3635445 756 735553 765 73654 7554 7455 74563 65445
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhc chi cie ced eif fig gih
Vertex Topology: 736 763 735 754 744 745 753 356 655 655 653 554 454 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHcAa aAbHhIiJeKdBa aBcKeCa aCdKcJiLfDa aDeLiMgEa aEfMiNhFa aFgNiIcHbGa cIhNgMfLeJc
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bc ch ci ce cd de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 31; Topology = 334455567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefgc abghd achige adgfb beg bfedihc cgid dhg
Face Topology: 5565 45375 45746 454375 46735 557 5356345 5736 647
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgc cgh chd cda dhi dig dge egf gih
Vertex Topology: 455 465 455 553 537 575 574 546 564 643 637 675 573 734
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCb aCeDfEgFcAa aAbFgGhHdIa aIcHhJiKgLeBa aBdLgMfDbCa bDeMgEb bEfMeLdKiNhGcFb cGgNiJdHc dJhNgKd
Edges: ab ac ad ae be bf bg bc cg ch cd dh di dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 32; Topology = 334555557; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahgic abied ace adcif aeig afibh agb bgfec
Face Topology: 5535453 73555 75553 755 73554 7555 74553 755 55455
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhg bgi bic cie ced eif fig
Vertex Topology: 755 753 735 754 745 753 735 535 555 555 555 553 554 455
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHgIiJcAa aAbJiKeLdBa aBcLeCa aCdLcKiMfDa aDeMiNgEa aEfNiIbHhFa aFgHbGa bIgNfMeKcJb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bg bi bc ci ce cd de ei ef fi fg gi gh

Index = 33; Topology = 344444577; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghic abid acie adifb beig bfih bgi bhgfedc
Face Topology: 7445 4544374 4774 4475 44747 7574 7473 747 7344544
Vertices: abc ade aeb bef bfg bgh bhi bic cid cda die eif fig gih
Vertex Topology: 474 445 457 754 744 743 737 774 474 444 475 574 474 473
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCb aCeDfEgFhGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiKeBa aBdKiLfDbCa bDeLiMgEb bEfMiNhFb bFgNiGb bGhNgMfLeKdIcHb
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bi bc ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 34; Topology = 344445567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahidc abd acbie adif aeig afih agib bhgfed
Face Topology: 5354444 74653 755 73564 7564 7464 7464 7465 544445
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahb bhi bid bdc eif fig gih ied
Vertex Topology: 753 735 754 744 744 744 745 546 565 553 464 464 464 645
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGb aGhHiIdJcAa aAbJdBa aBcJbIiNeCa aCdNiKfDa aDeKiLgEa aEfLiMhFa aFgMiHbGa bHhMgLfKeNdIb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bd bc cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 35; Topology = 344445567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahiedc abd acbe adbif aeig afih agib bhgfe
Face Topology: 6345444 745543 764 7365 74654 7554 7454 7456 64445
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi bie bed cda dcb eif fig gih
Vertex Topology: 763 745 754 744 744 746 645 655 654 347 436 554 454 454
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiHeIdKcAa aAbKdJa aJcKbIeBa aBdIbHiLfCa aCeLiMgDa aDfMiNhEa aEgNiGbFa bGhNgMfLeHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi be bd bc cd de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 36; Topology = 344445567; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcde aefghic abid acie adifb beihg bfh bgfi bhfedc
Face Topology: 7445 4553464 4764 4465 44657 75643 754 7356 745544
Vertices: abc acd ade aeb bef bfg bgh bhi bic cid die fih fhg ife
Vertex Topology: 474 444 445 457 755 753 734 746 764 464 465 564 543 655
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhHiIcAa aAbIiJdBa aBcJiKeCa aCdKiNfEbDa bEeNiLhMgFb bFfMhGb bGgMfLiHb bHhLfNeKdJcIb
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh bi bc ci cd di de ei ef fi fh fg gh hi

Index = 37; Topology = 444444477; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefgh ahic abid acie adif aeig afih agib bhgfedc
Face Topology: 4444444 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 4444444
Vertices: abc ade aef afg agh ahb bhi bic cid cda eif fig gih ied
Vertex Topology: 744 744 744 744 744 744 447 474 474 447 474 474 474 744
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFb aFhGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiNeBa aBdNiKfCa aCeKiLgDa aDfLiMhEa aEgMiGbFa bGhMgLfKeNdIcHb
Edges: ab ac ad ae af ag ah bh bi bc ci cd di de ei ef fi fg gi gh hi

Index = 38; Topology = 333355668; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aihfdc abd acbfe adf aedbhg afh agfbi ahb
Face Topology: 63536353 835653 865 83663 856 835653 865 83663 856
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bih bhf bfd bdc dfe fhg
Vertex Topology: 863 835 853 836 863 835 853 836 635 656 665 653 563 653
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIhJfKdLcAa aAbLdBa aBcLbKfMeCa aCdMfDa aDeMdKbJhNgEa aEfNhFa aFgNfJbIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bf bd bc cd df de ef fh fg gh hi

Index = 39; Topology = 333445578; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aihdc abd acbhgfe adf aedg afdh agdbi ahb
Face Topology: 53734453 83573 857 8355443 874 8374 8475 84753 855
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhd bdc cda dhg dgf dfe
Vertex Topology: 853 873 834 844 845 853 835 535 557 573 378 754 744 743
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHhIdJcAa aAbJdKa aKcJbIhLgMfNeBa aBdNfCa aCeNdMgDa aDfMdLhEa aEgLdIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bd bc cd dh dg df de ef fg gh hi

Index = 40; Topology = 333445578; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aigdc abd acbge adgf aeg afedbih agi ahgb
Face Topology: 53543734 84753 855 83574 8573 847 8345543 874 8375
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib big bgd bdc dge egf gih
Vertex Topology: 853 835 854 843 837 873 834 845 547 575 553 574 473 743
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIgJdKcAa aAbKdBa aBcKbJgLeCa aCdLgMfDa aDeMgEa aEfMeLdJbIiNhFa aFgNiGa aGhNgIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bg bd bc cd dg de eg ef fg gi gh hi

Index = 41; Topology = 333445668; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aic abid acigfe adf aedg afdih agi ahgdcb
Face Topology: 34634536 864 8366 846543 864 8365 84663 856 835643
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bic cid cda dig dgf dfe gih
Vertex Topology: 834 863 834 845 853 836 863 364 466 468 665 654 643 563
Face-Vertex Adjacency: bAcJdBeCfDgEhFiGb aGiHcAa aAbHiIdJa aJcIiKgLfMeBa aBdMfCa aCeMdLgDa aDfLdKiNhEa aEgNiFa aFhNgKdIcHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bc ci cd di dg df de ef fg gi gh hi

Index = 42; Topology = 333445668; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aihgdc abd acbgfe adf aedg afdbh agbi ahb
Face Topology: 63634543 834563 866 836543 864 8365 84664 8563 846
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bih bhg bgd bdc dgf dfe
Vertex Topology: 863 836 863 834 845 854 843 836 634 645 656 663 654 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIhJgKdLcAa aAbLdBa aBcLbKgMfNeCa aCdNfDa aDeNdMgEa aEfMdKbJhFa aFgJbIiGa aGhIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bg bd bc cd dg df de ef fg gh hi

Index = 43; Topology = 333455568; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aihgc abged ace adcgf aeg afecbh agbi ahb
Face Topology: 55353643 83465 85653 855 83563 856 835554 8653 845
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhg bgc cge ced cda egf
Vertex Topology: 855 835 853 836 864 843 835 534 546 565 565 553 538 563
Face-Vertex Adjacency: bAcMdBeCfDgEhFiGb aGiHhIgJcAa aAbJgKeLdMa aMcLeBa aBdLcKgNfCa aCeNgDa aDfNeKcJbIhEa aEgIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bg bc cg ce cd de eg ef fg gh hi

Index = 44; Topology = 334444488; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aifc abfd acfe adf aedcbihg afh agfi ahfb
Face Topology: 44438344 8484 8484 8483 848 83444443 884 8384 8484
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bif bfc cfd dfe fih fhg
Vertex Topology: 844 844 843 838 883 834 844 844 448 484 484 483 844 843
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfJcAa aAbJfKdBa aBcKfLeCa aCdLfDa aDeLdKcJbIiMhNgEa aEfNhFa aFgNfMiGa aGhMfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf bc cf cd df de ef fi fh fg gh hi

Index = 45; Topology = 334444578; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aihc abhgfed ace adcf aecg afch agcbi ahb
Face Topology: 47344453 8357 8454443 874 8374 8474 8475 84743 854
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bih bhc chg cgf cfe ced cda
Vertex Topology: 847 834 844 844 845 853 834 435 457 754 744 744 743 738
Face-Vertex Adjacency: bAcNdBeCfDgEhFiGb aGiHhIcAa aAbIhJgKfLeMdNa aNcMeBa aBdMcLfCa aCeLcKgDa aDfKcJhEa aEgJcIbHiFa aFhHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bh bc ch cg cf ce cd de ef fg gh hi

Index = 46; Topology = 334444668; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aifedc abd acbe adbf aebihg afh agfi ahfb
Face Topology: 63446344 846443 864 8364 8466 846443 864 8364 8466
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bif bfe bed bdc fih fhg
Vertex Topology: 863 834 844 846 863 834 844 846 646 664 644 643 644 643
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiIfJeKdLcAa aAbLdBa aBcLbKeCa aCdKbJfDa aDeJbIiMhNgEa aEfNhFa aFgNfMiGa aGhMfIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bf be bd bc cd de ef fi fh fg gh hi

Index = 47; Topology = 334445568; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aiedc abd acbe adbihf aehg afh agfei aheb
Face Topology: 53464354 84643 854 8356 845454 8653 845 83464 8565
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bie bed bdc cda eih ehf fhg
Vertex Topology: 853 846 864 843 835 854 845 546 564 543 348 645 654 453
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHeIdJcAa aAbJdKa aKcJbIeBa aBdIbHiLhMfCa aCeMhNgDa aDfNhEa aEgNfMeLiFa aFhLeHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi be bd bc cd de ei eh ef fh fg gh hi

Index = 48; Topology = 334445568; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aidc abd acbihe adhgf aeg afeh agedi ahdb
Face Topology: 43653454 8463 846 834455 86543 854 8355 84564 8564
Vertices: abc acd ade aef afg agh ahi aib bid dih dhe ehg egf fhg
Vertex Topology: 843 836 865 853 834 845 854 844 446 645 655 554 543 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEgFhGiHb aHiId@cAa aAb@dBa aBc@bIiJhKeCa aCdKhLgMfDa aDeMgEa aEfMeLhFa aFgLeKdJiGa aGhJdIbHa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi bd bc cd di dh de eh eg ef fg gh hi

Index = 49; Topology = 334455558; NFace = 9; NVert = 14; NEdge = 21
Faces: bcdefghi aiedc abd acbe adbif aeihg afh agfi ahfeb
Face Topology: 53455345 85543 854 8355 84555 85543 854 8355 84555
Vertices: abc ade aef afg agh ahi aib bie bed bdc cda eif fih fhg
Vertex Topology: 853 845 855 853 834 845 855 555 554 543 348 555 554 543
Face-Vertex Adjacency: bAcKdBeCfDgEhFiGb aGiHeIdJcAa aAbJdKa aKcJbIeBa aBdIbHiLfCa aCeLiMhNgDa aDfNhEa aEgNfMiFa aFhMfLeHbGa
Edges: ab ac ad ae af ag ah ai bi be bd bc cd de ei ef fi fh fg gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 31 October 2016, Last Update 31 October 2016

Not an official UW Green Bay site