Topological Data for Enneahedra with 9 vertices

333333455 and 333334445

Steven Dutch, Natural and Applied Sciences, University of Wisconsin - Green Bay


Explanation of Topological Data for Polyhedra

Index = 137; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abghd ach ahi aig bfic ced egf
Face Topology: 35333 545 53433 553 533 534 3335 533 343
Vertices: abc acd adhe aeif afgb bgc cgieh chd fig
Vertex Topology: 535 553 5333 5333 5343 345 54333 533 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhCa aChGiDa aDiIgEa bEfIiGcFb cGeCdHc eGgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 138; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abhid aci aih ahg bfh cgfe ced
Face Topology: 35333 535 53433 553 534 543 334 5333 533
Vertices: abc adie aehf afgb bghc chei cid cda fhg
Vertex Topology: 535 5333 5343 5333 3345 5433 533 535 343
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEcAa aAbEhFiGdHa aHcGiBa aBiFhCa aChIgDa bDfIhEb cEgIfCeFc cFeBdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ci cd di ei eh fh fg gh

Index = 139; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abehd ach ahci aig bfi ced egf
Face Topology: 35343 535 53433 553 5353 533 333 543 433
Vertices: abc acd adhe aeif afgb bgiec ceh chd fig
Vertex Topology: 535 553 5334 5433 5333 33345 543 533 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFeGhHdBa aBcHhCa aChGcFiDa aDiIgEa bEfIiFb cGeCdHc eFgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bc ce ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 140; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghc abh ahe adgif aei bie bdc egf
Face Topology: 43353 5333 543 535 53333 553 435 433 533
Vertices: abc achd ade aef afigb bgedh bhc egi eif
Vertex Topology: 543 5333 535 553 53334 43533 433 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhBa aBhFeCa aCdFgHiIfDa aDeIiEa bEiHeFb bFdBcGb eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh de eg ei ef fi gi

Index = 141; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afeg ahi aie adgbf aeb beh cgi chd
Face Topology: 43353 5353 533 535 53343 554 453 333 333
Vertices: abghc acid aef afb bfe beg chi dihge dea
Vertex Topology: 54333 5333 553 534 435 453 333 33335 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDfEeFgAa aAhGiBa aBiHeIa aIdHgFbEfCa aCeEbDa bFeHhAb cAgHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch ci di de eg ef gh hi

Index = 142; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd ache adf aeigb bfi cid fhg
Face Topology: 33435 553 534 5333 545 53333 353 334 533
Vertices: abgihc acd ade aef afb bfg chd dhife fig
Vertex Topology: 533333 534 543 535 553 353 334 43353 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHfDa aDeHiIgFbEa bFfIiAb cAiHdGc fHhAgIf
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh de ef fi fg gi hi

Index = 143; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd achfe adf bedig bfi cid fhg
Face Topology: 3353 453 435 43353 455 33533 353 335 533
Vertices: abgihc ade aefb bfg chd cda dhif dfe fig
Vertex Topology: 433333 453 4353 353 335 354 5335 553 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEhGfHeBa aBdHfCa bCeHdGiIgDb bDfIiAb cAiGdEc fGhAgIf
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh df de ef fi fg gi hi

Index = 144; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghid aci aih ahb bhc cgfe ced
Face Topology: 35333 533 53433 553 534 543 345 5333 533
Vertices: abgc acd adie aehf afb bfhg cgh chei cid
Vertex Topology: 5335 553 5333 5343 533 3343 534 5433 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHiIdBa aBcIiCa aCiHhDa aDhFbEa bFhGcAb cGgFfDeHc cHeCdIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd di ei eh fh gh

Index = 145; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd acgie adf aei bidh bgc dgf
Face Topology: 33533 543 535 53433 553 533 3353 343 543
Vertices: abhc ade aef afigb bgh chgd cda dgi dife
Vertex Topology: 5333 553 533 53343 343 3345 355 543 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFgHiIeBa aBdIfCa aCeIiDa bDiHdFhEb bEgFcAb dHgDfId
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dg di de ef fi gi gh

Index = 146; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd acie adi aihgb bfh cgf dfe
Face Topology: 33435 553 534 5333 543 53333 353 335 453
Vertices: abghc acd ade aeif afb bfg chfid die fhg
Vertex Topology: 53333 534 543 5335 553 353 33534 433 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGiHeCa aCdHiDa aDiGhIgFbEa bFfIhAb cAgIfGc dGfDeHd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd di de ei fi fh fg gh

Index = 147; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd acfie adi bidhg bfh cgf dfe
Face Topology: 3353 453 435 43533 453 33533 353 335 553
Vertices: abghc ade aeifb bfg chfd cda dfi fhg ied
Vertex Topology: 43333 453 43353 353 3355 354 553 533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEfGiIeBa aBdIiCa bCiGdEhHgDb bDfHhAb cAgHfEc dGfCeId
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd df di de ei fi fh fg gh

Index = 148; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ache adgif aei bie bdc egf
Face Topology: 33453 533 534 5335 54333 553 335 343 533
Vertices: abhc acd ade aef afigb bgedh chd egi eif
Vertex Topology: 5333 534 545 553 53333 33543 334 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhFeCa aCdFgHiIfDa aDeIiEa bEiHeFb bFdGcAb eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de eg ei ef fi gi

Index = 149; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahfid aci aif aecg bfh bgc ced
Face Topology: 35334 533 53433 553 534 5353 343 335 533
Vertices: abhc adie aef afgb bgh chgf cfei cid cda
Vertex Topology: 5335 5333 534 5433 333 5334 5433 533 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFfGiHdIa aIcHiBa aBiGfCa aCeGcFgDa bDfFhEb bEgFcAb cGeBdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cf ci cd di ei ef fg gh

Index = 150; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh aid acie adhgf aeg bfe bei chd
Face Topology: 33453 533 534 5335 54333 553 335 353 334
Vertices: abhic acd ade aef afgb bgeh cid dihe egf
Vertex Topology: 53333 534 545 553 5333 3353 334 4335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAiGdBa aBcGiHeCa aCdHhFgIfDa aDeIgEa bEfIeFb bFeHiAb cAhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ci cd di de eh eg ef fg hi

Index = 151; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahied ace adcf aei bih bgc cgf
Face Topology: 35343 533 53343 554 5353 543 333 335 533
Vertices: abhc ade aef afigb bgh chgi cife ced cda
Vertex Topology: 5335 534 543 53333 333 5333 5334 543 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGeHdIa aIcHeBa aBdHcGfCa aCeGiDa bDiFhEb bEgFcAb cFgDfGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci ce cd de ef fi gi gh

Index = 152; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghc abh ahgie adf aei bid bdc dgf
Face Topology: 43533 5333 543 53333 553 533 435 453 533
Vertices: abc achd ade aef afigb bgdh bhc dgi dife
Vertex Topology: 543 5335 553 533 53334 4353 433 533 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGcAa aAbGhBa aBhFgHiIeCa aCdIfDa aDeIiEa bEiHdFb bFdBcGb dHgEfId
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh dg di de ef fi gi

Index = 153; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd achie adf aei bhc dgi dhf
Face Topology: 34533 534 5335 54333 553 533 334 533 533
Vertices: abc acd aef afihgb bgc cghd dhi dife dea
Vertex Topology: 534 545 533 533333 334 4335 533 5333 535
Face-Vertex Adjacency: bAcBdIeCfDb aDgEcAa aAbEgFdBa aBcFhGiHeIa aIdHfCa aCeHiDa bDhFcEb dFgDiGd dGhDfHd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dh di de ef fi gh hi

Index = 154; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afdg ahi aigbe adf aeb bdh cgi chd
Face Topology: 43533 5353 533 53343 553 534 453 333 335
Vertices: abghc acid ade aef afb bfed bdg chi dihg
Vertex Topology: 54333 5335 553 533 534 4335 453 333 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFdGgAa aAhHiBa aBiIgGbFeCa aCdFfDa aDeFbEa bGdIhAb cAgIiHc cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bd bg ch ci di dg de ef gh hi

Index = 155; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg agehd ach ahci aib bic ced egf
Face Topology: 35343 533 53433 553 5353 533 335 543 433
Vertices: abgc acd adhe aeif bfig cgie ceh chd fba
Vertex Topology: 5335 553 5334 5433 3333 5334 543 533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfIb aIfEgAa aAgFeGhHdBa aBcHhCa aChGcFiDa aDiEbIa bEiFcAb cGeCdHc eFgEfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ce ch cd dh eh ei fi gi

Index = 156; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghc abd ach ahgif aei bie bed egf
Face Topology: 43353 5333 543 533 53333 553 435 453 533
Vertices: abc adhe aef afigb bgeh bhdc cda egi eif
Vertex Topology: 543 5335 553 53334 4353 4333 335 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhFcAa aAbFdGa aGcFhBa aBhEgHiIfCa aCeIiDa bDiHeEb bEeBdFb eHgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc cd dh eh eg ei ef fi gi

Index = 157; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd ace adhf aeigb bfi cie fhg
Face Topology: 33345 553 533 534 5335 54333 353 334 533
Vertices: abgihc acd ade aef afb bfg ched ehif fig
Vertex Topology: 533333 533 534 545 553 353 3343 4335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGeCa aCdGhHfDa aDeHiIgFbEa bFfIiAb cAiHeGc fHhAgIf
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd de eh ef fi fg gi hi

Index = 158; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afeg ahd aci aigbf aeb beh cgi dhe
Face Topology: 43353 5353 533 533 53343 554 453 333 335
Vertices: abghc adie aef afb bfe beg chid cda eihg
Vertex Topology: 54333 5335 553 534 435 453 3333 335 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEeFgAa aAhGdHa aHcGiBa aBiIgFbEfCa aCeEbDa bFeIhAb cAgIiGc dGhIeBd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg ch cd di ei eg ef gh hi

Index = 159; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abh ahgie adf aei bidh cgd dgf
Face Topology: 33533 543 533 53433 553 533 3353 345 543
Vertices: abc achd ade aef afigb bghc dhg dgi dife
Vertex Topology: 533 5335 553 533 53343 3433 534 543 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGgHiIeCa aCdIfDa aDeIiEa bEiHdGhFb cFgGdBc dHgEfId
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch dh dg di de ef fi gi gh

Index = 160; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef agd acghe adifb bei chd dgi ehf
Face Topology: 3355 453 435 43335 45333 353 335 533 533
Vertices: abfihgc acd aeb bef cgd dgh dhie dea eif
Vertex Topology: 4333333 435 453 353 335 533 5335 554 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCeDfAa aAgEdBa aBcEgFhGeHa aHdGiIfDbCa bDeIiAb cAhFdEc dFgAiGd eGhAfIe
Edges: ab ac ad ae be bf cg cd dg dh de ei ef fi gh hi

Index = 161; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afghi aih ahg agf aeb bed bdci bhc
Face Topology: 53333 53343 534 543 533 535 533 5333 543
Vertices: abic achd adge aef afb bfeg bgdh bhi cih
Vertex Topology: 5533 5343 5333 533 535 5333 5334 543 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhHiAa aAiIhBa aBhGgCa aCgFfDa aDeFbEa bFeCdGb bGdBcIiHb bHhIcAb
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bi ci ch dh dg eg ef hi

Index = 162; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd achge adi aib bidh cgd egf
Face Topology: 33533 534 535 53343 553 533 3353 345 343
Vertices: abghc acd ade aeif bfig chd dhg dgie fba
Vertex Topology: 53433 535 553 5333 3334 335 534 5433 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfIb aIfEgAa aAhFdBa aBcFhGgHeCa aCdHiDa aDiEbIa bEiHdGhAb cAgGdFc eHgEfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh dg de ei fi gi gh

Index = 163; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd achie adf aei bih bgdc dgf
Face Topology: 33533 534 545 53433 553 533 334 3353 533
Vertices: abhc ade aef afigb bgh cda dch dhgi dife
Vertex Topology: 5343 553 533 53333 334 355 534 5433 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCfDb aDgEhAa aAhGdFa aFcGhHiIeBa aBdIfCa aCeIiDa bDiHhEb bEgHdGcAb dHgDfId
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh di de ef fi gi gh

Index = 164; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abghd ach ahf aei bic cied fhg
Face Topology: 35333 535 53343 554 543 533 335 5333 343
Vertices: abc acd adhe aef afigb bgc cgih chd ehif
Vertex Topology: 535 553 5343 533 53333 335 5334 543 3433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhCa aChIfDa aDeIiEa bEiGcFb cGiIeCdHc fIhGgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch cd dh eh ef fi gi hi

Index = 165; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abfg agh aif aeicb chd dgi ehf
Face Topology: 34335 554 5353 533 535 53343 433 333 335
Vertices: abc acgd adhie afb bfc cfihg dgh eif efa
Vertex Topology: 534 5433 53333 553 354 45333 333 335 355
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGhCa aCiHfIa aIeHiFcEbDa cFhGdBc dGgFiCd eChFfHe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg dh ei ef fi gh hi

Index = 166; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd achie adi aigb bfh cgd dfe
Face Topology: 33534 543 535 53333 553 5333 343 335 543
Vertices: abghc acd ade aeif afb bfg chd dhgfi die
Vertex Topology: 53333 535 553 5334 543 343 335 53343 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGhHiIeCa aCdIiDa aDiHgFbEa bFfHhAb cAgHdGc dHfDeId
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh di de ei fi fg gh

Index = 167; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ace adgif aei bieh bgc egf
Face Topology: 33353 543 533 535 53433 553 3353 343 543
Vertices: abhc ade aef afigb bgh chged cda egi eif
Vertex Topology: 5333 535 553 53343 343 33453 335 543 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFeBa aBdFgHiIfCa aCeIiDa bDiHeFhEb bEgFcAb eHgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd de eg ei ef fi gi gh

Index = 168; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ace adhif aei bih bgec egf
Face Topology: 33353 534 543 535 53433 553 334 3353 533
Vertices: abhc acd ade aef afigb bgh ched ehgi eif
Vertex Topology: 5343 533 535 553 53333 334 3453 5433 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGeCa aCdGhHiIfDa aDeIiEa bEiHhFb bFgHeGcAb eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd de eh ei ef fi gi gh

Index = 169; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afghc abhd ace adi aib bih bgc egf
Face Topology: 54333 53334 5533 543 533 535 533 534 333
Vertices: abc ade aeif afb bfig bhc chgied cda ghb
Vertex Topology: 554 533 5333 535 5333 534 433333 435 335
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgIhFcAa aAbFhGdHa aHcGeBa aBdGiCa aCiEbDa bEiGhIb bIgGcFb eGgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh bc ch cd de ei fi gi gh

Index = 170; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef agd achie adifb beg cfh dgi dhe
Face Topology: 3355 453 435 43335 45333 353 333 533 535
Vertices: abfgc acd ade aeb bef cghd dhi die eihgf
Vertex Topology: 43333 435 455 453 353 3335 533 535 53333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAgFdBa aBcFhGiHeCa aCdHiIfEbDa bEeIgAb cAfIhFc dFgIiGd dGhIeHd
Edges: ab ac ad ae be bf cg cd dh di de ei ef fg gh hi

Index = 171; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghid ace adi aib bhc cgi chfe
Face Topology: 35333 533 53343 553 534 543 335 534 5333
Vertices: abgc ade aeif afb bfihg cgh chi cied cda
Vertex Topology: 5335 533 5343 533 33433 533 534 5433 535
Face-Vertex Adjacency: bAcIdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGiHdIa aIcHeBa aBdHiCa aCiEbDa bEhFcAb cFgEiGc cGhEfCeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch ci cd de ei fi gh hi

Index = 172; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abfg age adh ahicb cid eif fhg
Face Topology: 34335 554 5353 533 533 53343 433 335 533
Vertices: abc acgd ade aehf afb bfc cfig dgihe fhi
Vertex Topology: 534 5433 533 5335 553 354 4533 33333 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgBa aBgHeCa aCdHhDa aDhIiGcFbEa cGiHdBc eHiIfDe fIhHgGf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg de eh fh fi gi hi

Index = 173; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgc abghd ach ahi aib bic ced egf
Face Topology: 45333 5335 54333 553 533 534 435 533 333
Vertices: abc acd adhe aeif bfig bgc cgieh chd fba
Vertex Topology: 545 553 5333 5333 4333 435 53333 533 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfIb aIfEgFcAa aAbFgGhHdBa aBcHhCa aChGiDa aDiEbIa bEiGcFb cGeCdHc eGgEfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch cd dh eh ei fi gi

Index = 174; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd acife adf bedig bfh cgi dhf
Face Topology: 3353 453 435 43353 455 33533 353 333 535
Vertices: abghc ade aefb bfg chid cda dif dfe fihg
Vertex Topology: 43333 453 4353 353 3335 354 535 553 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEiGfHeBa aBdHfCa bCeHdGiIgDb bDfIhAb cAgIiEc dEhIfGd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd di df de ef fi fg gh hi

Index = 175; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abfg agh ahf aeicb cid die fhg
Face Topology: 34335 554 5353 533 535 53343 433 333 533
Vertices: abc acgd adhe aef afb bfc cfig dgih ehif
Vertex Topology: 534 5433 5333 535 553 354 4533 3333 3335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgBa aBgHhCa aChIfDa aDeIiGcFbEa cGiHdBc dHiIeCd fIhHgGf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg dh eh ef fi gi hi

Index = 176; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abhid ace adi aig bfh cgi chfe
Face Topology: 35333 535 53343 553 534 543 333 534 5333
Vertices: abc acd ade aeif afgb bghc chi cied fihg
Vertex Topology: 535 553 533 5343 5333 3335 534 5433 3433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhGiHdBa aBcHeCa aCdHiDa aDiIgEa bEfIhFb cFgIiGc cGhIfDeHc
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch ci cd de ei fi fg gh hi

Index = 177; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abg agh ahf aehib cid dife fhg
Face Topology: 33335 553 533 534 545 53433 333 3353 543
Vertices: abc acgd adhe aef afb bfigc dgih ehf fhi
Vertex Topology: 533 5333 5343 535 553 35333 3334 345 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgBa aBgGhCa aChHfDa aDeHhIiFbEa cFiGdBc dGiIfHeCd fIhGgFf
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg dg dh eh ef fh fi gi hi

Index = 178; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ache adi aig bfh bgidc ehf
Face Topology: 33433 535 554 5353 543 533 335 33343 353
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chd dhie fihg
Vertex Topology: 5353 534 543 5333 5333 335 354 4533 3353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHiDa aDiIgEa bEfIhFb bFgIiHdGcAb eHhIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ei fi fg gh hi

Index = 179; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abgh ahi aig agb cfeih cgd dge
Face Topology: 34333 534 5353 533 535 553 43333 453 353
Vertices: abc achd adie aegf afb bfgc cgh dhgi eig
Vertex Topology: 534 5433 5333 5353 533 3354 453 3353 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgGhBa aBhHiCa aCiIgDa aDgFbEa cFfDeIiHhGc cGgHdBc dHgIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh di ei eg fg gi gh

Index = 180; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ace adi aihg bfh bgfic ehf
Face Topology: 33334 535 553 533 533 5353 345 33433 354
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgh chied fih fhg
Vertex Topology: 5353 533 533 5334 5433 335 35333 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGeCa aCdGiDa aDiHhIgEa bEfIhFb bFgIfHiGcAb eGhHfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd de ei fi fh fg gh hi

Index = 181; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ache adf aei bih bgidc fhg
Face Topology: 33433 535 554 5353 543 533 335 33343 353
Vertices: abhc ade aef afigb bgh chd cda dhife gih
Vertex Topology: 5353 543 533 53333 335 354 345 45333 335
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFhHeBa aBdHfCa aCeHiDa bDiIhEb bEgIiHdFcAb fHhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ef fi gi gh hi

Index = 182; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghd ach ahi aib bhc cgied ehf
Face Topology: 34333 533 5353 545 553 533 354 43333 353
Vertices: abgc acd adhe aeif afb bfihg cgh chd ehi
Vertex Topology: 5334 543 5353 5333 533 33353 435 453 353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAgGhHdBa aBcHhCa aChIiDa aDiFbEa bFhGcAb cGgFiIeCdHc eIhFfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh eh ei fi gh hi

Index = 183; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahd acg agi aib biedh bgc egf
Face Topology: 43333 5353 533 535 553 534 43333 453 353
Vertices: abhc adge aeif afb bfig bgh chgd cda egi
Vertex Topology: 5433 5353 5333 534 4335 453 3353 335 353
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAhGdHa aHcGgBa aBgIiCa aCiEbDa bEiIeBdGhFb bFgGcAb eIgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd dg eg ei fi gi gh

Index = 184; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abgh aig agf aeb cedih cgi dhg
Face Topology: 34333 534 5353 535 553 533 43333 453 335
Vertices: abc achid adge aef afb bfegc cgh dig gih
Vertex Topology: 534 54333 5353 533 533 33354 453 335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgGhBa aBiHgCa aCgFfDa aDeFbEa cFeCdHiIhGc cGgIiBc dBhIgHd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch di dg eg ef gi gh hi

Index = 185; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abgh ahg agi aib ciedh cgd egf
Face Topology: 34333 534 5353 535 553 533 43333 453 353
Vertices: abc achd aeif afb bfigc cgh dhg dgea egi
Vertex Topology: 534 5433 5333 533 33354 453 335 3535 353
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDfEcAa aAbEgFhBa aBhGgHa aHgIiCa aCiEbDa cEiIeHdGhFc cFgGdBc eIgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh dg eg ei fi gi gh

Index = 186; Topology = 333333455; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgc abh ahg agi aib biedh cgd egf
Face Topology: 43333 5353 543 535 553 534 43333 353 353
Vertices: abc adge afb bfig bghc chda egi eifa gdh
Vertex Topology: 543 5353 534 4335 4533 3335 353 3335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeHfCb aCfDgEcAa aAbEhFa aFhIgBa aBgGiHa aHiDbCa bDiGeBdIhEb cEgIdFc eGgDfHe
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc ch dh dg eg ei fi gi gh

Index = 187; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahi aie adgf aeg bfeh bgic chd
Face Topology: 33343 544 543 534 5343 544 3344 3433 343
Vertices: abhc acid ade aef afgb bgh chi dihge egf
Vertex Topology: 5343 5333 534 543 5343 344 343 33444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGiBa aBiHeCa aCdHgIfDa aDeIgEa bEfIeHhFb bFgHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci di de eg ef fg gh hi

Index = 188; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahi aihe adgf aeg bfe bdic chd
Face Topology: 33443 534 543 5344 5433 543 334 3433 344
Vertices: abhc ade aef afgb bgedh chi cida dih egf
Vertex Topology: 5343 544 543 5333 33444 343 3345 434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFiGa aGiHhEeBa aBdEgIfCa aCeIgDa bDfIeEb bEdHiFcAb cFhHdGc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci di dh de eg ef fg hi

Index = 189; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgc abg agh ahi bih bhdc dgfie ehf
Face Topology: 4333 4343 444 445 453 435 4533 34333 353
Vertices: abc acgd adhe aeifb bfhg bgc dgh ehi fih
Vertex Topology: 443 4343 4353 43334 4354 443 345 353 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFcAa aAbFgBa aBgGhCa aChHiDa bDiIhEb bEhGdBcFb dGgEfIiHeCd eHhIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg dg dh eh ei fi fh gh hi

Index = 190; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agh ahgi aif beig bfdhc cgd dfe
Face Topology: 3343 445 453 4353 434 3335 34433 354 443
Vertices: abgc achd adie aefb bfg cgh dgfi eif gdh
Vertex Topology: 4353 4334 4433 4343 345 353 4543 334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFhBa aBhIgGiCa aCiHfDa bDeHiGgEb bEfGdIhFcAb cFgIdBc dGfHeCd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh dg di ei ef fi fg gh

Index = 191; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agh ahi aif beig bfihc cgd dgfe
Face Topology: 3333 445 453 434 444 3345 34433 353 3543
Vertices: abgc adie aefb bfg cgh chda dhgi fig ife
Vertex Topology: 4353 4343 4343 345 353 3334 3354 445 443
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEhFa aFhGiBa aBiIfCa bCeIiHgDb bDfHiGhEcAb cEgGdFc dGgHfIeBd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh di ei ef fi fg gi gh

Index = 192; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agh ahgi aif bei bidhc cgd dgfe
Face Topology: 3343 435 453 4354 443 334 34433 354 4533
Vertices: abgc achd adie aefb bfig cgh dhg dgi ife
Vertex Topology: 4353 4334 4443 4333 3345 353 435 454 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFhBa aBhGgHiCa aCiIfDa bDeIiEb bEiHdGhFcAb cFgGdBc dHgEfIeCd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh dg di ei ef fi gi gh

Index = 193; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahi aif afb bedhg bfh cgfi chd
Face Topology: 4333 4353 443 435 454 43343 454 3353 343
Vertices: abghc acid adfe aeb bef bfg chi dihf fhg
Vertex Topology: 44343 4333 4353 434 435 453 343 3345 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiBa aBiHfCa aCfEbDa bEeCdHhIgFb bFfIhAb cAgIfHiGc cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci di df ef fh fg gh hi

Index = 194; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgc abgh ahi aig agb bfec cid dhe
Face Topology: 44333 5344 5443 533 534 544 4334 433 333
Vertices: abc achd adie aegf afb bgc cgeih dhi fgb
Vertex Topology: 544 5433 5333 5343 534 444 44333 333 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfIgFcAa aAbFgGhBa aBhHiCa aCiGgDa aDgIbEa bIfDeGcFb cGiHdBc dHhGeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh di ei eg fg hi

Index = 195; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfd acg agh bigc dfihe egi fhg
Face Topology: 3433 444 4343 445 453 3354 34333 353 435
Vertices: abc acd adge aehifb bfc cfgd egh fig gih
Vertex Topology: 434 443 4353 433343 344 4453 353 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFdBa aBcFgCa aCgGhDa bDiHgFcEb dFfHiIhGeCd eGgIiDe fDhIgHf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cd dg eg eh fi fg gi gh hi

Index = 196; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghi aid acie adh ahg bfh bgfe bdc
Face Topology: 43433 5343 534 5333 544 543 434 4333 443
Vertices: abic ade aehf afgb bgh bhedi cid cda fhg
Vertex Topology: 5433 543 5343 5334 434 44343 334 345 343
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDgEhFiAa aAiGdHa aHcGiFeBa aBdFhCa aChIgDa bDfIhEb bEgIfCeFb bFdGcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di de eh fh fg gh

Index = 197; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agdc abd acbe adh ahi bih egif fhg
Face Topology: 43433 5343 544 5343 544 543 434 3333 343
Vertices: abc acd ade aehf afigb bghed bdc fhi gih
Vertex Topology: 543 534 543 5343 53334 43434 443 343 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFdGcAa aAbGdBa aBcGbFeCa aCdFhDa aDhHiEa bEiIhFb eFgIiHfDe fHhIgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 198; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh aid acie adg agb bfeh bgi chd
Face Topology: 43433 5343 534 5333 544 544 4333 443 334
Vertices: abhic ade aegf afb bfg bgh cid cda dihge
Vertex Topology: 54333 543 5343 534 434 443 334 345 43343
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGdHa aHcGiIeBa aBdIgCa aCgEbDa bEfCeIhFb bFgIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di de eg fg gh hi

Index = 199; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahi aif afb bedig bfh cgi chfd
Face Topology: 4333 4353 434 445 454 43343 453 334 3353
Vertices: abghc acid adfe aeb bef bfg chi dif fihg
Vertex Topology: 44333 4343 4353 434 435 453 334 345 5433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiBa aBiHfCa aCfEbDa bEeCdHiIgFb bFfIhAb cAgIiGc cGhIfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci di df ef fi fg gh hi

Index = 200; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ache adi aig bfi bidc ehgf
Face Topology: 33433 534 544 5343 544 543 334 3443 3433
Vertices: abhc acd ade aeif afgb bgih chd dhie fig
Vertex Topology: 5343 534 543 5343 5333 3344 344 4443 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHiDa aDiIgEa bEfIiFb bFiHdGcAb eHhFgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ei fi fg gi hi

Index = 201; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agh ahe adi bihg bfhc cgfid ehf
Face Topology: 3333 444 445 453 433 3354 3453 34433 354
Vertices: abgc achd aeifb bfg cgh dhie dea fih fhg
Vertex Topology: 4343 4353 43343 344 345 3533 334 435 454
Face-Vertex Adjacency: bAcBdGeCb aCfDgAa aAgEhBa aBhFeGa aGdFiCa bCiHhIgDb bDfIhEcAb cEgIfHiFdBc eFhHfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh de ei fi fh fg gh hi

Index = 202; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg agh ahi aif aeb bihc cgid dhge
Face Topology: 33333 534 544 544 543 533 3443 3443 3443
Vertices: abgc adie aef afb bfeig cgh chda dhi gih
Vertex Topology: 5343 5343 533 533 33344 344 3435 344 444
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEgAa aAgFhGa aGhHiBa aBiEfCa aCeEbDa bEiIhFcAb cFgIiHdGc dHhIgEeBd
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch dh di ei ef gi gh hi

Index = 203; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aig agf aeb bedh bgic chd
Face Topology: 43333 5344 543 534 543 534 4334 4433 343
Vertices: abhc acid adge aef afb bfeg bgh chi dihg
Vertex Topology: 5443 5333 5343 533 534 4334 444 343 3344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiBa aBiIgCa aCgFfDa aDeFbEa bFeCdIhGb bGgIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dg eg ef gh hi

Index = 204; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd ach ahf aei bihc dgie fhg
Face Topology: 34333 544 5343 544 543 533 3344 3433 344
Vertices: abc acd adhe afigb bgc cghd ehif efa gih
Vertex Topology: 534 543 5343 53343 344 4443 3433 335 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHfDb aDgEcAa aAbEgFdBa aBcFhCa aChGfHa aHeGiDa bDiIhFcEb dFgIiGeCd fGhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dh eh ef fi gi gh hi

Index = 205; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afdc abd acbg agh big dfihe egi fhg
Face Topology: 4343 4343 444 4345 453 435 43333 353 335
Vertices: abc adge aehifb bfgd bdc cda egh fig gih
Vertex Topology: 443 4453 433334 4354 443 344 353 335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDdEcAa aAbEdFa aFcEbDgBa aBgGhCa bCiHgDb dDfHiIhGeBd eGgIiCe fChIgHf
Edges: ab ac ad ae bf bd bc cd dg eg eh fi fg gi gh hi

Index = 206; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgh ahd achg agi big bfied bdc egf
Face Topology: 4343 4353 434 4335 453 435 43334 443 353
Vertices: abhc acd adge aeifb bfg bgdh chd egi fig
Vertex Topology: 4433 434 4453 43334 435 4543 334 353 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGdBa aBcGhFgCa aCgHiDa bDiIgEb bEfIiHeCdFb bFdGcAb eHgIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd dh dg eg ei fi fg gi

Index = 207; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgh aid acig agf beg bfedh bgi chd
Face Topology: 4343 4353 434 4335 453 435 43343 453 334
Vertices: abhic adge aefb bfg bgh cid cda dihg egf
Vertex Topology: 44333 4453 4334 435 453 334 344 4335 353
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCfDgEhAa aAiFdGa aGcFiHgBa aBgIfCa bCeIgDb bDfIeBdHhEb bEgHiAb cAhHdFc
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ci cd di dg eg ef fg gh hi

Index = 208; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfd acfg ahi bigdc dfh egi ehf
Face Topology: 3443 454 4354 4453 433 33344 453 333 335
Vertices: abc acd adghe aeifb bfc cfd dfg ehi fihg
Vertex Topology: 434 444 44333 43353 354 454 453 333 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFdBa aBcFfGgCa aChHiDa bDiIgGdFcEb dGfIhCd eCgIiHe eHhIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cd df dg eh ei fi fg gh hi

Index = 209; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahd achf afb bedig bfi cid fhg
Face Topology: 4343 4353 434 4335 454 43433 453 334 533
Vertices: abgihc adfe aeb bef bfg chd cda dhif fig
Vertex Topology: 443333 4453 434 435 453 334 344 4335 533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAhFdGa aGcFhHfBa aBfDbCa bDeBdHiIgEb bEfIiAb cAiHdFc fHhAgIf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh df ef fi fg gi hi

Index = 210; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgh ahe adif aei bihc cgd egf
Face Topology: 34343 544 5343 534 5333 543 3334 443 443
Vertices: abc achd ade aef afigb bgc cgh dhgie eif
Vertex Topology: 534 5433 534 543 53343 344 443 33434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHeCa aCdHiIfDa aDeIiEa bEiHhGcFb cGgHdBc eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch dh de ei ef fi gi gh

Index = 211; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh aid acfe adf aedg bfih bgi chg
Face Topology: 33434 543 534 5343 544 5344 3433 343 334
Vertices: abhic acd aef afgb bgh cigfd dfe dea gih
Vertex Topology: 53333 534 534 5443 343 33444 443 435 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAiFdBa aBcFfGeHa aHdGfCa aCeGdFgDa bDfFiIhEb bEgIiAb cAhIgFc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ci cd df de ef fg gi gh hi

Index = 212; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd ace adh ahi bihc egif fhg
Face Topology: 34333 544 5343 543 534 543 3344 3433 344
Vertices: abc ade aehf afigb bgc cghed cda fhi gih
Vertex Topology: 534 533 5343 53343 344 44433 435 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFdGa aGcFeBa aBdFhCa aChHiDa bDiIhFcEb eFgIiHfCe fHhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 213; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahi aie adif beihg bfh cgf cfed
Face Topology: 3334 453 434 444 4345 34433 353 335 3543
Vertices: abghc acid ade aefb bfg chfi die eif fhg
Vertex Topology: 43333 4343 434 4453 353 3354 344 445 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAhFiBa aBiGeCa aCdGiHfDa bDeHiFhIgEb bEfIhAb cAgIfFc cFfHeGdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg ch ci di de ei ef fi fh fg gh

Index = 214; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgh ahe adf aei bihc cgid fhg
Face Topology: 34333 544 5344 543 533 533 3344 4433 344
Vertices: abc achd aef afigb bgc cgh dhife dea gih
Vertex Topology: 534 5443 533 53343 344 444 34333 335 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEcAa aAbEgFhBa aBhGeHa aHdGfCa aCeGiDa bDiIhFcEb cFgIiGdBc fGhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch dh de ef fi gi gh hi

Index = 215; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg agh ahi bigc cfihd dge egf
Face Topology: 3433 444 4345 453 433 3354 44333 353 354
Vertices: abc acgd adhe aeifb bfc cfg dgh ehgi fig
Vertex Topology: 434 4453 4333 43343 344 445 353 3353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGhCa aChHiDa bDiIgFcEb cFfIiHhGdBc dGgHeCd eHgIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dg dh eh ei fi fg gi gh

Index = 216; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abh ahe adhi aig bfi cied ehgf
Face Topology: 33343 533 534 544 5344 543 334 3443 4433
Vertices: abc achd ade aeif afgb bgihc dhe ehi fig
Vertex Topology: 533 5343 534 5443 5333 33443 344 444 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGeCa aCdGhHiDa aDiIgEa bEfIiFb cFiHeGdBc eHhFgIfDe
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch dh de eh ei fi fg gi hi

Index = 217; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd acge adif aei bidh bgc egf
Face Topology: 33443 543 534 5344 5433 543 3343 343 443
Vertices: abhc acd aef afigb bgh chgd dgie dea eif
Vertex Topology: 5333 534 543 53343 343 3344 4434 445 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhAa aAhFdBa aBcFgGeHa aHdGiIfCa aCeIiDa bDiGdFhEb bEgFcAb eGgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dg de ei ef fi gi gh

Index = 218; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afeg agh ahi aibf aeb bihc cgd dge
Face Topology: 43343 5344 543 533 5343 544 4333 343 344
Vertices: abgc achd adie aef afb bfe beig cgh dhgi
Vertex Topology: 5443 5333 5334 543 534 434 4434 343 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFeGgAa aAgHhBa aBhIiCa aCiGbFfDa aDeFbEa bGiIhHcAb cHgIdBc dIgGeCd
Edges: ab ac ad ae af bf be bg cg ch dh di ei ef gi gh

Index = 219; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aie adhg agb bfe beic chd
Face Topology: 43343 5334 543 534 5343 534 434 4433 343
Vertices: abhc acid ade aegf bfg bgeh chi dihe fba
Vertex Topology: 5443 5333 534 5433 433 4344 343 3344 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfIb aIfEgFhAa aAhGiBa aBiHeCa aCdHhFgDa aDgEbIa bEfDeFb bFeHiGcAb cGhHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di de eh eg fg hi

Index = 220; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd ach ahif aei bihc dge egf
Face Topology: 34343 544 5343 543 5333 543 3334 344 443
Vertices: abc acd adhe aef afigb bgc cghd ehgi eif
Vertex Topology: 534 543 5334 543 53343 344 4433 4343 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGhCa aChHiIfDa aDeIiEa bEiHhGcFb dGgHeCd eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dh eh ei ef fi gi gh

Index = 221; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd ace adgh ahi biec eif fhg
Face Topology: 34343 544 5343 544 5343 533 3344 433 334
Vertices: abc ade aehf afigb bgc cged cda fhi gihe
Vertex Topology: 534 534 5433 53343 344 4443 435 333 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFdGa aGcFeBa aBdFgIhCa aChHiDa bDiIeFcEb eIiHfCe fHhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd de eg eh fh fi gi hi

Index = 222; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahd achi aif aeib bih cgd dgfe
Face Topology: 33434 543 534 5334 544 5343 343 334 4343
Vertices: abghc acd adie aef afb bfig chd dhgi eif
Vertex Topology: 53333 534 5443 534 543 3443 334 4334 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGdBa aBcGhHiCa aCiIfDa aDeIiFbEa bFiHhAb cAgHdGc dHgFfIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch cd dh di ei ef fi gi gh

Index = 223; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg age adh bigc cfihd egi fhg
Face Topology: 3433 444 4345 453 433 3354 44333 353 435
Vertices: abc acgd ade aehifb bfc cfg dghe fig gih
Vertex Topology: 434 4453 433 433343 344 445 3533 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGeCa aCdGhDa bDiHgFcEb cFfHiIhGdBc eGgIiDe fDhIgHf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dg de eh fi fg gi gh hi

Index = 224; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abd ace adgh ahi bihe egif fhg
Face Topology: 33343 543 533 534 5344 543 3344 4433 344
Vertices: abc acd aehf afigb bgedc dea egh fhi gih
Vertex Topology: 533 533 5443 53343 34433 345 444 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdFeCfDb aDgEcAa aAbEdBa aBcEeFa aFdEgGhCa aChHiDa bDiIhGeEb eGgIiHfCe fHhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cd de eg eh fh fi gi gh hi

Index = 225; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abd acfg ahi bihgd dfh egfi ehf
Face Topology: 3343 453 434 4353 443 33434 454 3353 345
Vertices: abc adghe aeifb bfdc cda dfg ehi fhg hfi
Vertex Topology: 433 44343 43353 3543 344 453 343 543 453
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeCb aCfDcAa aAbDdEa aEcDfFgBa aBhGiCa bCiIhHgFdDb dFfHhBd eBgHfIiGe eGhIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bc cd df dg eh ei fi fh fg gh hi

Index = 226; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abh ahge adif aei bidh cgd egf
Face Topology: 33443 543 533 5344 5433 543 3343 344 443
Vertices: abc achd ade aef afigb bghc dhg dgie eif
Vertex Topology: 533 5334 544 543 53343 3433 434 4434 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFhBa aBhGgHeCa aCdHiIfDa aDeIiEa bEiHdGhFb cFgGdBc eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc ch dh dg de ei ef fi gi gh

Index = 227; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agdc abd acbh ahf aei bih dgie fhg
Face Topology: 43433 5343 544 5344 543 533 434 4333 343
Vertices: abc acd adhe afigb bghd bdc ehif efa gih
Vertex Topology: 543 534 5443 53334 4344 443 3433 335 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHfDb aDgEdFcAa aAbFdBa aBcFbEhCa aChGfHa aHeGiDa bDiIhEb dEgIiGeCd fGhIgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd dh eh ef fi gi gh hi

Index = 228; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abd acgh ahif aei bihd dge egf
Face Topology: 33443 543 534 5343 5333 543 3334 444 443
Vertices: abc adhe aef bgdc cda dgh ehgi eif figba
Vertex Topology: 533 5434 543 3443 345 443 4343 433 33435
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeCfIb aIgDcAa aAbDdEa aEcDgFhBa aBhGiHfCa aCeHiIa bIiGhFdDb dFgGeBd eGgIfHe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cd dg dh eh ei ef fi gi gh

Index = 229; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abd acge adgh ahi bied eif fhg
Face Topology: 33443 543 534 5344 5443 533 3344 433 334
Vertices: abc acd ade aehf afigb bgdc dge egih fhi
Vertex Topology: 533 534 544 5433 53343 3443 444 4433 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFdBa aBcFgGeCa aCdGgHhDa aDhIiEa bEiHeGdFb eHiIfDe fIhHgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cd dg de eg eh fh fi gi hi

Index = 230; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh aid acig agf aeb bedh bgi chd
Face Topology: 43433 5343 534 5334 543 534 4343 443 334
Vertices: abhic adge aef afb bfeg bgh cid cda dihg
Vertex Topology: 54333 5443 533 534 4334 443 334 345 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCfDb aDfEgFhAa aAiGdHa aHcGiIgBa aBgEfCa aCeEbDa bEeBdIhFb bFgIiAb cAhIdGc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd di dg eg ef gh hi

Index = 231; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahd aci aihg agb bfe beic dhe
Face Topology: 43343 5334 543 533 5343 534 434 4433 344
Vertices: abhc acd adie aegf afb bfg bgeh chid eih
Vertex Topology: 5443 533 5334 5433 534 433 4344 3433 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHdBa aBcHiCa aCiIhGgDa aDgFbEa bFfDeGb bGeIiHcAb dHhIeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch cd di ei eh eg fg hi

Index = 232; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abd acfg agh bigd dfihe egi fhg
Face Topology: 3343 443 434 4345 453 3354 44333 353 435
Vertices: abc adge aehifb bfdc cda dfg egh fig gih
Vertex Topology: 433 4453 433343 3443 344 445 353 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeCb aCfDcAa aAbDdEa aEcDfFgBa aBgGhCa bCiHgFdDb dFfHiIhGeBd eGgIiCe fChIgHf
Edges: ab ac ad ae bf bc cd df dg eg eh fi fg gi gh hi

Index = 233; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg ahe adi bihgc cfh dgfi ehf
Face Topology: 3433 454 4353 443 433 33434 454 3353 345
Vertices: abc acghd ade aeifb bfc cfg dhie fih fhg
Vertex Topology: 434 44343 433 43353 354 453 3433 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBhGeCa aCdGiDa bDiHhIgFcEb cFfIhBc dBgIfHiGd eGhHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dh de ei fi fh fg gh hi

Index = 234; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agec abd ace adbh ahi bih egif fhg
Face Topology: 43343 5343 543 534 5344 543 434 4333 343
Vertices: abc acd aehf afigb bghe bedc dea gih hif
Vertex Topology: 543 533 5443 53334 4344 4433 345 334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdGeCfDb aDgEeFcAa aAbFdBa aBcFeGa aGdFbEhCa aChIiDa bDiHhEb eEgHiIfCe fIhHgDf
Edges: ab ac ad ae af bg be bc cd de eh fh fi gi gh hi

Index = 235; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aihg agf aeb bed bdic chd
Face Topology: 43433 5334 543 5343 533 534 434 4433 344
Vertices: abhc acid adge aef afb bfeg bgdh chi dih
Vertex Topology: 5443 5334 5433 533 534 4333 4344 343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiBa aBiIhGgCa aCgFfDa aDeFbEa bFeCdGb bGdIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dh dg eg ef hi

Index = 236; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahgd acie adf aei bich bgc dgf
Face Topology: 34433 543 5344 5433 543 533 3343 344 443
Vertices: abhc acd ade afigb bgh chg cgid dife efa
Vertex Topology: 5334 544 543 53343 343 434 4434 4333 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIfDb aDgEhAa aAhFgGdBa aBcGiHeCa aCdHfIa aIeHiDa bDiGcFhEb bEgFcAb dGgDfHd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cg cd di de ef fi gi gh

Index = 237; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgh ahie adf aei bihc cgd dgf
Face Topology: 34433 544 5343 5333 543 533 3334 444 443
Vertices: abc achd aef bgc cgh dhgi dife dea figba
Vertex Topology: 534 5434 533 344 443 4343 4333 435 33435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfIb aIgDcAa aAbDgEhBa aBhFiGeHa aHdGfCa aCeGiIa bIiFhEcDb cEgFdBc dFgIfGd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch dh di de ef fi gi gh

Index = 238; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh aid ace adig agb bfeh bgi che
Face Topology: 43343 5343 533 534 5334 544 4343 443 334
Vertices: abhic acd ade aegf afb bfg bgh cied eihg
Vertex Topology: 54333 533 534 5443 534 434 443 3343 4334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAiHdBa aBcHeCa aCdHiIgDa aDgFbEa bFfDeIhGb bGgIiAb cAhIeHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ci cd de ei eg fg gh hi

Index = 239; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd acgh ahf aei bidc die fhg
Face Topology: 34433 544 5344 5443 533 533 3344 433 334
Vertices: abc adhe aef afigb bgc cgd cda dgih ehif
Vertex Topology: 534 5433 533 53343 344 444 445 4433 3333
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEcAa aAbEgFdGa aGcFgHhBa aBhIfCa aCeIiDa bDiHdFcEb dHiIeBd fIhHgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dg dh eh ef fi gi hi

Index = 240; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abd acgh ahf aei bihd dgie fhg
Face Topology: 33433 543 534 5344 543 533 3344 4433 344
Vertices: abc acd adhe aef afigb bgdc dgh ehif gih
Vertex Topology: 533 534 5443 533 53343 3443 444 3433 434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFdBa aBcFgGhCa aChHfDa aDeHiEa bEiIhGdFb dGgIiHeCd fHhIgEf
Edges: ab ac ad ae af bg bc cd dg dh eh ef fi gi gh hi

Index = 241; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd achie adi bihg bfh cgfd dfe
Face Topology: 3353 443 445 43433 453 3343 344 3345 543
Vertices: abghc ade aeifb bfg chd cda dhfi die fhg
Vertex Topology: 43343 453 43343 343 345 354 5443 533 443
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEhGiHeBa aBdHiCa bCiGhIgDb bDfIhAb cAgIfGdEc dGfCeHd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh di de ei fi fh fg gh

Index = 242; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abfg agh ahi aicb chd dgie ehf
Face Topology: 34334 544 5343 534 543 5343 443 3333 344
Vertices: abc acgd adhe aeif afb bfc cfihg dgh ehi
Vertex Topology: 534 5433 5343 5334 543 344 44343 334 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFfGgBa aBgHhCa aChIiDa aDiGcFbEa cGhHdBc dHgGiIeCd eIhGfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cf cg dg dh eh ei fi gh hi

Index = 243; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd achie adif beg bfi cid dhge
Face Topology: 3354 433 435 43344 4543 343 334 345 5334
Vertices: abgihc acd ade aefb bfg chd dhi die eigf
Vertex Topology: 433433 435 454 4433 333 335 534 544 4433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAhFdBa aBcFhGiHeCa aCdHiIfDa bDeIgEb bEfIiAb cAiGdFc dGhAgIeHd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh di de ei ef fg gi hi

Index = 244; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd ache adigf beg bfei cid ehg
Face Topology: 3345 434 434 4335 44343 354 3353 334 534
Vertices: abgihc ade aefb bfg chd cda dhie eig egf
Vertex Topology: 434333 445 4533 334 334 344 4335 534 543
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEhGeBa aBdGiHgIfCa bCeIgDb bDfIeHiAb cAiGdEc eGhAgHe
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh de ei eg ef fg gi hi

Index = 245; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgd ache adif aei bhc dgi ehf
Face Topology: 34443 534 5334 5434 5433 543 334 433 433
Vertices: abc acd ade aef afihgb bgc cghd dhie eif
Vertex Topology: 534 544 544 543 533333 334 4334 4334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGdBa aBcGhHeCa aCdHiIfDa aDeIiEa bEhGcFb dGgEiHd eHhEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg cd dh de ei ef fi gh hi

Index = 246; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghc abh ahge adif aei bid bdc egf
Face Topology: 43443 5333 543 5334 5433 543 434 443 433
Vertices: abc achd aef afigb bgdh bhc dgie dea eif
Vertex Topology: 543 5334 543 53334 4343 433 4334 445 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDgEhFcAa aAbFhBa aBhEgGeHa aHdGiIfCa aCeIiDa bDiGdEb bEdBcFb eGgDfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh bc ch dh dg de ei ef fi gi

Index = 247; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agdh ahi aibe adgf aeg bfe bic chd
Face Topology: 43443 5343 533 5344 5433 543 434 433 334
Vertices: abhc acid ade aef afgb bged bdih chi egf
Vertex Topology: 5433 5334 544 543 5334 4344 4433 333 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFdGhAa aAhHiBa aBiGbFeCa aCdFgIfDa aDeIgEa bEfIeFb bGiHcAb cHhGdBc
Edges: ab ac ad ae af bg bd bh ch ci di de eg ef fg hi

Index = 248; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agdc abd acbe adgh ahi bie eif fhg
Face Topology: 43443 5343 544 5344 5433 533 434 433 333
Vertices: abc acd aehf afigb bged bdc dea egih fhi
Vertex Topology: 543 534 5433 53334 4344 443 445 4333 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdGeCfDb aDgEdFcAa aAbFdBa aBcFbEeGa aGdEgHhCa aChIiDa bDiHeEb eHiIfCe fIhHgDf
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd de eg eh fh fi gi hi

Index = 249; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agdc abd acbh ahif aei bih dge egf
Face Topology: 43443 5343 544 5343 5333 543 433 434 433
Vertices: abc adhe aef bghd bdc cda ehgi eif figba
Vertex Topology: 543 5434 543 4334 443 345 4333 433 33345
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCfIb aIgDdEcAa aAbEdFa aFcEbDhBa aBhGiHfCa aCeHiIa bIiGhDb dDgGeBd eGgIfHe
Edges: ab ac ad ae af bg bd bc cd dh eh ei ef fi gi gh

Index = 250; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef aghi aid acih ahgf aeg bfe bed bdc
Face Topology: 43443 5333 534 5333 5333 543 434 444 443
Vertices: abic acd adhe aef afgb bgeh bhdi cid egf
Vertex Topology: 5433 534 5434 543 5334 4343 4343 334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhGiAa aAiHdBa aBcHiGhCa aChFgIfDa aDeIgEa bEfIeFb bFeCdGb bGdHcAb
Edges: ab ac ad ae af bg bh bi ci cd di dh eh eg ef fg

Index = 251; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afdg ahi aibfe adf bed bih cgi chgd
Face Topology: 4353 4353 434 44433 453 435 443 334 3335
Vertices: abghc acid ade aefb bfd bdig chi dfe gih
Vertex Topology: 44333 4345 453 4334 435 4543 334 533 343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEdFgAa aAhGiBa aBiFbEfHeCa aCdHfDa bDeHdEb bFiIhAb cAgIiGc cGhIgFdBc
Edges: ab ac ad ae bf bd bg ch ci di df de ef gi gh hi

Index = 252; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef agd ach ahifb bei cih dgie ehgf
Face Topology: 3335 453 433 434 44433 354 344 3345 5433
Vertices: abfigc acd adhe aeb bef cghd ehi eif gih
Vertex Topology: 433433 433 4345 453 353 3343 544 543 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAgFdBa aBcFhCa aChGiHfEbDa bEeHiAb cAiIhFc dFgIiGeCd eGhIgAfHe
Edges: ab ac ad ae be bf cg cd dh eh ei ef fi gi gh hi

Index = 253; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd ace adhif beig bfi cie ehgf
Face Topology: 3335 443 433 435 43344 3543 344 345 5334
Vertices: abgihc ade aefb bfg ched cda eif fig hie
Vertex Topology: 433433 435 4543 343 3353 334 544 443 345
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAhEdFa aFcEeBa aBdEhIiGfCa bCeGiHgDb bDfHiAb cAiIeEc eIhAgHfGe
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd de eh ei ef fi fg gi hi

Index = 254; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef agh ahi aib bihg cfh cgfid dhfe
Face Topology: 3333 434 435 454 443 3453 345 33443 3543
Vertices: abfgc achd adie aeb beif cgh dhi fih fhg
Vertex Topology: 43433 4353 4343 433 3344 335 354 445 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAgFhBa aBhGiCa aCiEbDa bEiHhIgAb cAfIhFc cFgIfHiGdBc dGhHfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf cg ch dh di ei fi fh fg gh hi

Index = 255; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg ahi aie adgf aeb beih cgi chgd
Face Topology: 33343 534 534 544 5343 543 3443 344 3343
Vertices: abghc acid ade aef afb bfeg chi dige gih
Vertex Topology: 53433 5343 534 543 533 3344 334 3444 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgAa aAhGiBa aBiHeCa aCdHgFfDa aDeFbEa bFeHiIhAb cAgIiGc cGhIgHdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg ch ci di de eg ef gi gh hi

Index = 256; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghd ach ahi aib bihc cged egf
Face Topology: 34333 534 5443 544 543 533 3344 4433 343
Vertices: abgc acd adhe aeif bfig cgh chd ehgi fba
Vertex Topology: 5344 543 5343 5333 3334 444 443 3443 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfIb aIfEgAa aAgFhGdBa aBcGhCa aChHiDa aDiEbIa bEiHhFcAb cFgHeCdGc eHgEfDe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh eh ei fi gi gh

Index = 257; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghd ach ahi aib bic cied ehgf
Face Topology: 34333 533 5343 544 544 543 344 4433 3433
Vertices: abgc adhe aeif afb cgih chd cda ehi figb
Vertex Topology: 5334 5343 5343 533 4344 443 435 344 3433
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfIgAa aAgEhFdGa aGcFhBa aBhHiCa aCiIbDa bIiEcAb cEiHeBdFc eHhEgIfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh eh ei fi gi hi

Index = 258; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aig agf aeb bedi bic chgd
Face Topology: 43333 5343 534 544 543 534 4334 443 3343
Vertices: abhc acid adge aef afb bfeg bgih chi dig
Vertex Topology: 5433 5343 5343 533 534 4334 4443 334 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiBa aBiIgCa aCgFfDa aDeFbEa bFeCdIiGb bGiHcAb cHhGgIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di dg eg ef gi hi

Index = 259; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd achie adi bhg bfhc dgfi dhe
Face Topology: 3353 434 445 43433 453 344 3343 5433 543
Vertices: abgc acd ade aeihfb bfg cghd dhi die fhg
Vertex Topology: 4343 435 453 433433 334 3445 543 533 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFhGiHeCa aCdHiDa bDhIgEb bEfIhFcAb dFgIfDiGd dGhDeHd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dh di de ei fh fg gh hi

Index = 260; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg aghd ach ahi aigb bfic ced egf
Face Topology: 34334 544 5433 543 533 5343 3434 433 344
Vertices: abgc adhe aeif afb cgieh chd cda fig fgb
Vertex Topology: 5344 5333 5334 543 44333 433 435 434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfIgAa aAgEhFdGa aGcFhBa aBhEiCa aCiHgIbDa bIfHiEcAb cEeBdFc eEgHfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg ch cd dh eh ei fi fg gi

Index = 261; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahid aci aif aehg bfh bgfc ced
Face Topology: 34334 534 5433 543 534 5343 344 3344 433
Vertices: abhc acd adie aef afgb bgh chfei cid fhg
Vertex Topology: 5344 543 5333 534 5433 334 44433 433 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGiHdBa aBcHiCa aCiGfDa aDeGhIgEa bEfIhFb bFgIfGcAb cGeCdHc
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch ci cd di ei ef fh fg gh

Index = 262; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahi aigfe adf bed bdih cgi chgd
Face Topology: 3353 434 434 44433 453 335 3543 344 3345
Vertices: abghc acid ade aefb bfdg chi dig dfe gih
Vertex Topology: 43433 4345 453 4333 3354 334 544 533 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAhFiBa aBiGgEfHeCa aCdHfDa bDeHdEb bEdGiIhAb cAgIiFc cFhIgGdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg ch ci di dg df de ef gi gh hi

Index = 263; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd achgi aif bei bidh cgd dgfe
Face Topology: 3353 434 435 43344 443 334 3453 345 5433
Vertices: abghc acd adie bfig chd dhg eif efba gid
Vertex Topology: 43433 435 4543 3344 335 534 343 3334 445
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHb aHfDgAa aAhEdBa aBcEhFgIiCa aCiGfHa bHeGiDb bDiIdFhAb cAgFdEc dIgDfGeCd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd dh dg di ei ef fi gi gh

Index = 264; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef agh aie adifb beig cfh cgi dhfe
Face Topology: 3335 454 433 445 43443 3543 343 334 3345
Vertices: abfgc achid ade aeb bef cgh die eif fihg
Vertex Topology: 43433 43343 435 453 354 333 345 544 4433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfAa aAgFhBa aBiGeCa aCdGiHfEbDa bEeHiIgAb cAfIhFc cFgIiBc dBhIfHeGd
Edges: ab ac ad ae be bf cg ch di de ei ef fi fg gh hi

Index = 265; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd acgfh ahi bidg bfdc die ehf
Face Topology: 3353 444 445 43443 433 3354 3453 533 334
Vertices: abgc acd adhe aeifb bfg cgd dgf dfih ehi
Vertex Topology: 4343 435 4533 43343 344 345 544 5433 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFgGfHhCa aChIiDa bDiHdGgEb bEfGdFcAb dHiIeCd eIhHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg df dh eh ei fi fg hi

Index = 266; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afg agd acgh ahi aigb bfdc die ehf
Face Topology: 33434 544 544 5343 533 5343 3443 433 334
Vertices: abgc adhe aeif afb cgd cda dgfih ehi fgb
Vertex Topology: 5343 5433 5334 543 344 345 44433 333 443
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCfDb aDfIgAa aAgEdFa aFcEgGhBa aBhHiCa aCiGgIbDa bIfGdEcAb dGiHeBd eHhGfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bg cg cd dg dh eh ei fi fg hi

Index = 267; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfd acfgh ahi bidc dih dge egf
Face Topology: 3453 444 4345 44433 433 3354 533 533 334
Vertices: abc acd adhe aeifb bfc cfd dfig dgh ehgi
Vertex Topology: 434 445 4533 43343 344 445 5433 533 3333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFdBa aBcFfGgHhCa aChIiDa bDiGdFcEb dGiIhHd dHgIeCd eIgGfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cd df dg dh eh ei fi gi gh

Index = 268; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aedf agh ahfbe adb bdig cfi cid fhg
Face Topology: 4353 4354 433 43443 454 4533 343 335 433
Vertices: abfgc achd ade aeb bed bdf cgih dhif fig
Vertex Topology: 44433 4335 453 434 435 454 3333 5334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEdFfAa aAgGhBa aBhHfFbEeCa aCdEbDa bFdHiIgAb cAfIiGc cGiHdBc fHhGgIf
Edges: ab ac ad ae be bd bf cg ch dh df de fi fg gi hi

Index = 269; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aefg ahd acie bdigf beg bfeh cgi dhe
Face Topology: 434 3534 334 3335 44343 454 4353 343 435
Vertices: abghc acd adeb bef bfg chid die eihg egf
Vertex Topology: 34433 334 3454 453 434 3334 435 5334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfEgAa aAhFdBa aBcFiGeCa bCdGiHgIfDb bDeIgEb bEfIeHhAb cAgHiFc dFhHeGd
Edges: ab ac ad be bf bg ch cd di de ei eg ef fg gh hi

Index = 270; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahd achgi aib big bfdh cgd dfe
Face Topology: 4353 4334 435 43343 434 434 4353 345 533
Vertices: abghc adie aeb beif chd cda dhg dgfi fgb
Vertex Topology: 44433 4533 434 4333 335 354 534 5433 344
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCeDfIgAa aAhEdFa aFcEhGgHiBa aBiDbCa bDiHgIb bIfHdGhAb cAgGdEc dHfDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd dh dg di ei fi fg gh

Index = 271; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahd acie adigf beg bfeh cgi dhe
Face Topology: 3345 434 434 4335 44343 354 3353 343 435
Vertices: abghc acd ade aefb bfg chid die eihg egf
Vertex Topology: 43433 434 445 4533 334 3334 435 5334 543
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAhFdBa aBcFiGeCa aCdGiHgIfDa bDeIgEb bEfIeHhAb cAgHiFc dFhHeGd
Edges: ab ac ad ae bf bg ch cd di de ei eg ef fg gh hi

Index = 272; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aefg ahd aci bihgf beg bfeh cgei dhe
Face Topology: 433 3534 343 333 43443 454 4354 3453 345
Vertices: abghc adieb bef bfg chid cda eih ehg egf
Vertex Topology: 34443 33354 453 434 3433 333 534 544 543
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfDgAa aAhEdFa aFcEiBa bBiGhHgIfCb bCeIgDb bDfIeHhAb cAgHeGiEc dEhGeBd
Edges: ab ac ad be bf bg ch cd di ei eh eg ef fg gh hi

Index = 273; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgc abgh ahi aif aegb bfc cid dhe
Face Topology: 44334 5434 5433 533 534 5334 444 433 333
Vertices: abc achd adie aef afb bfg bgc cgfeih dhi
Vertex Topology: 544 5433 5333 534 544 443 434 434333 333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGcAa aAbGgHhBa aBhIiCa aCiHfDa aDeHgFbEa bFfHcGb cHiIdBc dIhHeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bg bc cg ch dh di ei ef fg hi

Index = 274; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg ahi aie adif beig bfh cgi chfed
Face Topology: 3334 443 435 454 4354 3453 343 335 33443
Vertices: abghc acid ade aefb bfg chi die eif fihg
Vertex Topology: 43333 4353 434 4443 343 335 354 454 4533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAhFiBa aBiGeCa aCdGiHfDa bDeHiIgEb bEfIhAb cAgIiFc cFhIfHeGdBc
Edges: ab ac ad ae bf bg ch ci di de ei ef fi fg gh hi

Index = 275; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agc abgh ahi aif aeig bfc cid dhfe
Face Topology: 34334 534 5333 534 544 5343 344 443 3343
Vertices: abc achd adie aef afgb bgc cgfih dhi eif
Vertex Topology: 534 5433 5343 534 5433 334 43443 334 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFcAa aAbFgGhBa aBhHiCa aCiIfDa aDeIiGgEa bEfGcFb cGiHdBc dHhGfIeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bc cg ch dh di ei ef fi fg hi

Index = 276; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg agh ahi bihc chd dgfie ehf
Face Topology: 3433 444 4343 435 453 3354 453 33433 354
Vertices: abc acgd adhe aeifb bfc cfhg dgh ehi fih
Vertex Topology: 434 4433 4353 43343 344 4453 335 353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGhCa aChHiDa bDiIhFcEb cFhGdBc dGgFfIiHeCd eHhIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dg dh eh ei fi fh gh hi

Index = 277; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ache adif aei bih bgdc egf
Face Topology: 33443 534 544 5344 5433 543 334 3343 433
Vertices: abhc acd ade aef afigb bgh chd dhgie eif
Vertex Topology: 5343 534 544 543 53333 334 344 44334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGhHeCa aCdHiIfDa aDeIiEa bEiHhFb bFgHdGcAb eHgEfIe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd dh de ei ef fi gi gh

Index = 278; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd ach ahi bihg bfhc dgfie ehf
Face Topology: 3333 444 443 435 453 3354 3453 34433 354
Vertices: abgc adhe aeifb bfg cghd cda ehi fih fhg
Vertex Topology: 4343 4353 43343 344 3453 334 353 435 454
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEdFa aFcEhBa aBhGiCa bCiHhIgDb bDfIhEcAb dEgIfHiGeBd eGhHfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dh eh ei fi fh fg gh hi

Index = 279; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aie adg agb bfei bic chgd
Face Topology: 43333 5343 534 543 534 544 4334 443 3343
Vertices: abhc acid ade aegf afb bfg bgih chi dige
Vertex Topology: 5433 5343 533 5343 534 434 4443 334 3443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiBa aBiIeCa aCdIgDa aDgFbEa bFfDeIiGb bGiHcAb cHhGgIdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di de eg fg gi hi

Index = 280; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd aci aif aeg bfih bgic dhge
Face Topology: 33333 544 543 534 543 534 3344 3443 3443
Vertices: abhc acd adie aef afgb bgh chid eigf gih
Vertex Topology: 5343 533 5343 533 5343 344 3443 3443 444
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEgFhAa aAhGdBa aBcGiCa aCiHfDa aDeHgEa bEfHiIhFb bFgIiGcAb dGhIgHeCd
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd di ei ef fg gi gh hi

Index = 281; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg age adhf behic cid eif fhg
Face Topology: 3434 454 4353 434 4335 34334 433 435 533
Vertices: abc acgd ade aefb bfc cfig dgihe ehf fhi
Vertex Topology: 434 4433 434 4453 354 4533 33334 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEfFgBa aBgGeCa aCdGhHfDa bDeHhIiFcEb cFiGdBc eGiIfHe fIhGgFf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dg de eh ef fh fi gi hi

Index = 282; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agd ach ahb big bfihc dgie fhg
Face Topology: 4333 4335 453 434 444 435 43343 3533 345
Vertices: abgc acd adhe aeb behif bfg cghd fig gih
Vertex Topology: 4453 433 4343 434 43433 435 3543 335 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGhCa aChEbDa bEiHgFb bFfHiIhGcAb dGgIiEeCd fEhIgHf
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dh eh fi fg gi gh hi

Index = 283; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefgh ahd acf afb bedi bih bgic fhg
Face Topology: 5333 43434 443 434 445 5333 534 5333 443
Vertices: abhc adfe aeb bef bfig bgh chifd cda gih
Vertex Topology: 4543 4343 435 534 5433 534 34343 334 334
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfEgFhAa aAhGdHa aHcGfBa aBfDbCa bDeBdGiEb bEiIhFb bFgIiGcAb fGhIgEf
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch cd df ef fi gi gh hi

Index = 284; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahid ace adg agb bfei bic chg
Face Topology: 44333 5343 5333 543 534 544 4333 434 434
Vertices: abhc acd ade aegf afb bfg bgih chi ciged
Vertex Topology: 5434 543 533 5343 534 434 4433 433 43433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFgGhAa aAhHiIdBa aBcIeCa aCdIgDa aDgFbEa bFfDeIiGb bGiHcAb cHhGgIc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd de eg fg gi hi

Index = 285; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abfg age adh bhigc cfid eif fhg
Face Topology: 3433 454 4354 443 433 33344 4533 335 534
Vertices: abc acgd aehfb bfc cfg dgihe dea fhi fig
Vertex Topology: 434 4443 43353 354 454 34333 334 533 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdGeCb aCfDcAa aAbDfEgBa aBgFeGa aGdFhCa bChHiIgEcDb cEfIiFdBc eFiHfCe fHhFgIf
Edges: ab ac ad ae bf bc cf cg dg de eh fh fi fg gi hi

Index = 286; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefgh ahi aif afb bedg bfh bgic chd
Face Topology: 5333 43434 443 434 445 5333 544 5333 343
Vertices: abhc acid adfe aeb bef bfg bgh chi dihgf
Vertex Topology: 4543 4333 4343 435 534 543 534 343 33434
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgGhAa aAhHiBa aBiIfCa aCfEbDa bEeCdIgFb bFfIhGb bGgIiHcAb cHhIdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg bh ch ci di df ef fg gh hi

Index = 287; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahid aci aig agb bfeh bgc ced
Face Topology: 44333 5343 5333 543 534 544 4333 444 433
Vertices: abhc acd adie aegf afb bgh chgei cid fgb
Vertex Topology: 5434 543 5333 5343 534 443 43433 433 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfIgFhAa aAhGiHdBa aBcHiCa aCiGgDa aDgIbEa bIfDeGhFb bFgGcAb cGeCdHc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci cd di ei eg fg gh

Index = 288; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afgh ahi aie adgf aeb beh bgic chd
Face Topology: 43343 5334 543 534 5333 544 444 4333 343
Vertices: abhc acid ade aef bfeg chi dihge fba ghb
Vertex Topology: 5443 5333 534 543 4343 343 33434 345 344
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfHb aHfEgIhAa aAhFiBa aBiGeCa aCdGgEfDa aDeEbHa bEeGhIb bIgGiFcAb cFhGdBc
Edges: ab ac ad ae af bf bg bh ch ci di de eg ef gh hi

Index = 289; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agfh ahe adi bihcg bfc cfid ehf
Face Topology: 3433 453 4354 443 433 33443 354 4533 345
Vertices: abgc achd aeifb bfg cgf cfh dhie dea fih
Vertex Topology: 4334 4443 43353 353 435 454 3433 334 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfDgAa aAgEfFhBa aBhGeHa aHdGiCa bCiIhFcEgDb bDfEcAb cFfIiGdBc eGhIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cf ch dh de ei fi fh fg hi

Index = 290; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agh ahgi aib big bfdhc cgd dfe
Face Topology: 4343 4335 453 4353 434 435 43433 354 433
Vertices: abgc adie aeb beif bfg cgh chda dhg dgfi
Vertex Topology: 4453 4433 434 4333 435 353 3344 435 4533
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfEgAa aAgFhGa aGhHgIiBa aBiDbCa bDiIgEb bEfIdHhFcAb cFgHdGc dIfDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh dg di ei fi fg gh

Index = 291; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agh ahi aib big bfihc cgd dgfe
Face Topology: 4333 4335 453 434 444 445 43433 353 3533
Vertices: abgc achd adie aeb beif bfg cgh dhgi fig
Vertex Topology: 4453 4333 4343 434 4343 435 353 3354 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhBa aBhHiCa aCiEbDa bEiIgFb bFfIiHhGcAb cGgHdBc dHgIfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh di ei fi fg gi gh

Index = 292; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahd acif afb bedig bfh cgi dhf
Face Topology: 4343 4353 434 4335 454 43433 453 333 435
Vertices: abghc acd adfe bef bfg chid dif eba fihg
Vertex Topology: 44333 434 4453 435 453 3334 435 344 5333
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHb aHeDfEgAa aAhFdBa aBcFiGfCa aCfDbHa bDeCdGiIgEb bEfIhAb cAgIiFc dFhIfGd
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd di df ef fi fg gh hi

Index = 293; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd ach ahf behig bfic dife fhg
Face Topology: 3333 454 443 434 445 33434 3533 3353 544
Vertices: abgc adhe aefb bfg cgihd cda ehf fhi fig
Vertex Topology: 4343 4343 4353 354 34343 334 345 543 534
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBeCb aCfDgAa aAgEdFa aFcEhBa aBhGfCa bCeGhHiIgDb bDfIiEcAb dEiHfGeBd fHhEgIf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dh eh ef fh fi fg gi hi

Index = 294; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agh ahie adf beig bfihc cgd dgf
Face Topology: 3343 445 453 4333 444 3335 34333 354 454
Vertices: abgc achd ade aefb bfg cgh dhgi dife fig
Vertex Topology: 4353 4334 443 4343 345 353 4353 4343 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFhBa aBhGiHeCa aCdHfDa bDeHiIgEb bEfIiGhFcAb cFgGdBc dGgIfHd
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch dh di de ef fi fg gi gh

Index = 295; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd acgh ahf bei bihdc dgie fhg
Face Topology: 3343 435 454 4354 443 333 33443 4533 345
Vertices: abgc acd adhe bfig cgd dgh ehif efba gih
Vertex Topology: 4353 434 4443 3335 354 454 3433 3334 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHb aHfDgAa aAgEdBa aBcEgFhCa aChGfHa bHeGiDb bDiIhFdEcAb dFgIiGeCd fGhIgDf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh eh ef fi gi gh hi

Index = 296; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd acgh ahf beig bfidc die fhg
Face Topology: 3343 445 454 4353 434 3335 34343 433 435
Vertices: abgc adhe aefb bfg cda dcg dgih ehif fig
Vertex Topology: 4353 4433 4343 345 344 435 4533 3334 435
Face-Vertex Adjacency: bAcEdBeCb aCfDgAa aAgFdEa aEcFgGhBa aBhHfCa bCeHiIgDb bDfIiGdFcAb dGiHeBd fHhGgIf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dg dh eh ef fi fg gi hi

Index = 297; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg agd ach ahf beig bfihc dgie fhg
Face Topology: 3333 445 453 434 444 3335 34343 3533 445
Vertices: abgc acd adhe aefb bfg cghd ehif fig gih
Vertex Topology: 4353 433 4343 4343 345 3543 3434 435 534
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgFdBa aBcFhCa aChGfDa bDeGiHgEb bEfHiIhFcAb dFgIiGeCd fGhIgHf
Edges: ab ac ad ae bf bg cg cd dh eh ef fi fg gi gh hi

Index = 298; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef agh ahd ace adif aeg bfih bgic ehg
Face Topology: 33343 544 543 534 5333 544 3334 3433 444
Vertices: abhc ade aef afgb bgh chied cda eigf gih
Vertex Topology: 5343 534 543 5343 344 34343 335 4343 434
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDgEhAa aAhFdGa aGcFeBa aBdFiHfCa aCeHgDa bDfHiIhEb bEgIiFcAb eFhIgHe
Edges: ab ac ad ae af bg bh ch cd de ei ef fg gi gh hi

Index = 299; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abgh ahgi aif aeb cidh cgd dge
Face Topology: 34433 534 5343 5343 533 533 4343 444 443
Vertices: abc achd adie aef afb bfeigc cgh dhg dgi
Vertex Topology: 534 5434 5433 533 533 333344 443 434 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDfEb aEfFcAa aAbFgGhBa aBhHgIiCa aCiFfDa aDeFbEa cFiIdHhGc cGgHdBc dIgFeCd
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh dg di ei ef gi gh

Index = 300; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahi aie adfb beihg bfh cgf cfd
Face Topology: 4334 4453 433 434 4354 44333 453 335 353
Vertices: abghc acid ade aeb bef bfg chfi dife fhg
Vertex Topology: 44333 4333 434 444 445 453 3353 3354 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGiBa aBiHeCa aCdHfEbDa bEeHiGhIgFb bFfIhAb cAgIfGc cGfHdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch ci di de ef fi fh fg gh

Index = 301; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgc abgh ahe adi big bfihc cgd egf
Face Topology: 4433 4354 4453 433 433 435 43334 453 353
Vertices: abc achd aeifb bfg bgc cgh dhgie dea fig
Vertex Topology: 444 4433 43334 435 454 453 33533 334 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfDgEcAa aAbEgFhBa aBhGeHa aHdGiCa bCiIgDb bDfIiGhFcEb cFgGdBc eGgIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc cg ch dh de ei fi fg gi gh

Index = 302; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afg aghd ache adi bih bhc cgfid ehf
Face Topology: 3443 433 4354 4453 443 335 354 43334 353
Vertices: abgc acd ade aeifb bfhg chd dhie fih ghc
Vertex Topology: 4334 444 443 43333 3353 454 4533 335 354
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgAa aAgIhFdBa aBcFhGeCa aCdGiDa bDiHhEb bEhIcAb cIgEfHiGdFc eGhHfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg cg ch cd dh de ei fi fh gh hi

Index = 303; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgc abh ahge adi big bfidh cgd egf
Face Topology: 4343 4353 443 4353 443 435 43343 354 353
Vertices: abc achd aeifb bfg bghc dhg dgie dea fig
Vertex Topology: 443 4334 43334 435 4533 435 4533 434 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfDgEcAa aAbEhBa aBhFgGeHa aHdGiCa bCiIgDb bDfIiGdFhEb cEgFdBc eGgIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bg bc ch dh dg de ei fi fg gi gh

Index = 304; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abgh ahge adi aib cidh cgd egf
Face Topology: 34433 534 5343 5343 543 533 4343 444 343
Vertices: abc ade aeif afb bfigc cgh chda dhg dgie
Vertex Topology: 534 543 5333 533 33344 443 4345 434 4433
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCfDb aDfEcAa aAbEgFhGa aGhHgIeBa aBdIiCa aCiEbDa cEiIdHhFc cFgHdGc eIgEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg ch dh dg de ei fi gi gh

Index = 305; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgh ahgd ace adi big bfich bgc egf
Face Topology: 4433 4353 4353 443 433 435 43343 454 353
Vertices: abhc acd ade aeifb bfg bgh chg cgied fig
Vertex Topology: 4434 443 433 43334 435 453 435 45333 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGgHdBa aBcHeCa aCdHiDa bDiIgEb bEfIiHcGhFb bFgGcAb eHgIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cg cd de ei fi fg gi gh

Index = 306; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcdef afc abg aghe adhi aib chd dgie ehf
Face Topology: 33443 533 533 5344 5443 533 344 4334 443
Vertices: abc acgd aeif afb bfihgc dgh dhe dea ehi
Vertex Topology: 533 5334 5433 533 333433 434 444 445 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCfDb aDfEcAa aAbEgBa aBgFhGeHa aHdGhIiCa aCiEbDa cEhFdBc dFgEiIeGd eIhEfCe
Edges: ab ac ad ae af bf bc cg dg dh de eh ei fi gh hi

Index = 307; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afgh ahd acge adi big bfidh bgc egf
Face Topology: 4343 4353 434 4353 443 435 43343 453 353
Vertices: abhc acd ade aeifb bfg bgh chgd dgie fig
Vertex Topology: 4433 434 443 43334 435 453 3354 4533 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEgFhAa aAhGdBa aBcGgHeCa aCdHiDa bDiIgEb bEfIiHdGhFb bFgGcAb eHgIfDe
Edges: ab ac ad ae bf bg bh ch cd dg de ei fi fg gi gh

Index = 308; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abgh ahge adi big cfidh cgd egf
Face Topology: 3443 434 4353 4353 443 335 43343 454 353
Vertices: abc achd aeifb bfgc cgh dhg dgie dea fig
Vertex Topology: 434 4434 43333 3354 453 435 4533 434 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCfDcAa aAbDgEhBa aBhFgGeHa aHdGiCa bCiIgDb cDfIiGdFhEc cEgFdBc eGgIfCe
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch dh dg de ei fi fg gi gh

Index = 309; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahd ace adfb behig bfi cif fhg
Face Topology: 4334 4453 433 434 4354 44333 453 335 533
Vertices: abgihc acd ade aeb bef bfg chfed fhi fig
Vertex Topology: 443333 433 434 444 445 453 33543 533 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAhGdBa aBcGeCa aCdGfEbDa bEeGhHiIgFb bFfIiAb cAiHfGc fHhAgIf
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cd de ef fh fi fg gi hi

Index = 310; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aef afgh ahge bdi bigc cfidh cgd egf
Face Topology: 344 334 3453 3353 343 3354 44343 454 354
Vertices: abfc achd adeb beif cfg cgh dhg dgie fig
Vertex Topology: 3344 3434 3433 3334 445 453 435 4533 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEgFhBa aBhGgHeCa bCdHiDb bDiIgEcAb cEfIiHdGhFc cFgGdBc eHgIfDe
Edges: ab ac ad be bf cf cg ch dh dg de ei fi fg gi gh

Index = 311; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abghd achi aif beg cfh cgid dhe
Face Topology: 3543 435 43344 4543 433 333 534 5334 443
Vertices: abc acd adie aefb bfgc chd dhi eihgf ghc
Vertex Topology: 435 454 4433 4333 3335 544 443 33433 345
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEgIhFdBa aBcFhGiCa aCiHfDa bDeHgEb cEfHhIc cIgHiGdFc dGhHeCd
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch cd dh di ei ef fg gh hi

Index = 312; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aefc abfd acg bghf behic die eif fhg
Face Topology: 443 3454 3453 343 4335 44334 334 435 533
Vertices: abc adgeb bef bfc cfigd cda egih ehf fhi
Vertex Topology: 344 33344 445 454 45333 433 4333 435 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfDcAa aAbDfEdFa aFcEgBa bBgGhHfCb bCeHhIiEcDb dEiGeBd eGiIfHe fIhGgEf
Edges: ab ac ad be bf bc cf cd dg eg eh ef fh fi gi hi

Index = 313; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefc abd acg aghfb behi die eif fhg
Face Topology: 4335 4543 443 433 43344 4533 335 534 433
Vertices: abc acd adge aeb bef bfigdc ehf fhi gihe
Vertex Topology: 443 433 4335 454 454 443333 534 433 3335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFdBa aBcFgCa aCgIhGfEbDa bEeGhHiFb dFiIeCd eIiHfGe fHhIgFf
Edges: ab ac ad ae be bf bc cd dg eg eh ef fh fi gi hi

Index = 314; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg ahfi aie adb bichg bfh cgf cfd
Face Topology: 4433 4353 4353 433 434 43433 453 435 453
Vertices: abghc acid ade bedif bfg chf cfi eba fhg
Vertex Topology: 44334 4433 433 43335 453 435 453 344 533
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeHb aHeDfEgAa aAhFfGiBa aBiDeCa aCdDbHa bDiGcFhIgEb bEfIhAb cAgIfFc cGfDdBc
Edges: ab ac ad ae be bf bg ch cf ci di de fi fh fg gh

Index = 315; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abd acg aghif bei dihe egi ehgf
Face Topology: 3335 433 433 434 44343 354 3435 544 5343
Vertices: abc acd adge aefb bfigdc egh ehi eif gih
Vertex Topology: 433 433 4345 4533 334433 543 534 543 443
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEdBa aBcEgCa aCgFhGiHfDa bDeHiEb dEiIhFeCd eFgIiGe eGhIgEfHe
Edges: ab ac ad ae bf bc cd dg eg eh ei ef fi gi gh hi

Index = 316; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef aghid acie adb bhg cfh cgfi chd
Face Topology: 3543 433 43434 4533 443 343 534 5333 544
Vertices: abfgc ade aeb bedihf cgh chi cid cda fhg
Vertex Topology: 43335 443 433 334343 534 543 534 544 343
Face-Vertex Adjacency: bAcHdBeCb aCeDfAa aAgEhFiGdHa aHcGiDeBa aBdDbCa bDhIgAb cAfIhEc cEgIfDiFc cFhDdGc
Edges: ab ac ad ae be bf cg ch ci cd di de fh fg gh hi

Index = 317; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aef afd acge bdghf beic dihe egi fhg
Face Topology: 334 354 344 3345 34434 3533 4335 543 434
Vertices: abfc acd adeb bef cfigd dge egh ehif gih
Vertex Topology: 3343 334 3453 354 34344 445 543 5334 433
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCeDfAa aAfEdBa aBcEgFeCa bCdFgGhHfDb bDeHiEcAb dEiIhGeFd eGgIiHe fHhIgEf
Edges: ab ac ad be bf cf cd dg de eg eh ef fi gi gh hi

Index = 318; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aef afgd acge bdgh bic cihed egi fhg
Face Topology: 344 343 3354 3454 3453 334 43344 453 335
Vertices: abfc adeb behif cfig cgd cda dge egh gih
Vertex Topology: 3334 3443 34333 4335 454 443 454 453 533
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfAa aAfDgEdFa aFcEgGeBa bBdGgHhCb bCiDcAb cDiIhHeGdEc eHgIiCe fChIgDf
Edges: ab ac ad be bf cf cg cd dg de eg eh fi gi gh hi

Index = 319; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde afc abghd ache adf bei cih cgid fhg
Face Topology: 3543 435 43344 4543 443 333 534 5334 343
Vertices: abc acd ade aefb bfigc cgh chd dhife gih
Vertex Topology: 435 454 443 4333 33335 534 544 44333 334
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDfEcAa aAbEgFhGdBa aBcGhHeCa aCdHfDa bDeHiEb cEiIhFc cFgIiHdGc fHhIgEf
Edges: ab ac ad ae bf bc cg ch cd dh de ef fi gi gh hi

Index = 320; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aefg agfd ach bhif beicg bfc die ehf
Face Topology: 443 3453 3353 343 4335 44343 454 334 435
Vertices: abgc adheb bef bfg cgf cfihd cda ehi eif
Vertex Topology: 3434 33344 445 453 435 45333 433 433 435
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBb aBeCfDgAa aAgEfFdGa aGcFhBa bBhHiIfCb bCeIiFcEgDb bDfEcAb dFiHeBd eHhFfIe
Edges: ab ac ad be bf bg cg cf cd dh eh ei ef fi fg hi

Index = 321; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agd ach ahifb beig bfc die ehf
Face Topology: 4335 4543 433 433 43344 4533 443 335 534
Vertices: abgc acd adhe aeb bef bfg cgfihd eif hie
Vertex Topology: 4433 433 4335 454 454 443 334333 534 335
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGdBa aBcGhCa aChIiHfEbDa bEeHiGgFb bFfGcAb dGiIeCd eIhGfHe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dh eh ei ef fi fg hi

Index = 322; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd aefg agd acfh bhif beidg bfc die ehf
Face Topology: 434 3453 334 3353 4335 44343 453 434 435
Vertices: abgc adheb bef bfg cgfd cda dfih ehi eif
Vertex Topology: 3433 34344 445 453 3354 343 4533 433 435
Face-Vertex Adjacency: bAcFdBb aBeCfDgAa aAgEdFa aFcEfGhBa bBhHiIfCb bCeIiGdEgDb bDfEcAb dGiHeBd eHhGfIe
Edges: ab ac ad be bf bg cg cd df dh eh ei ef fi fg hi

Index = 323; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefc abfgh ahi aib bgc cfih cgd dge
Face Topology: 4533 4335 44343 433 434 445 5333 543 343
Vertices: abc achd adie aeb beigf bfc cfg cgh dhgi
Vertex Topology: 445 4533 4333 434 43343 435 534 543 3343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFcAa aAbFfGgHhBa aBhIiCa aCiEbDa bEgGcFb cGfEiIhHc cHgIdBc dIgEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bc cf cg ch dh di ei fg gi gh

Index = 324; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef afgh ahgi aib bgc cfidh cgd dge
Face Topology: 3443 433 4353 4353 433 354 43343 454 453
Vertices: abfc adie aeb beigf cfg cgh chda dhg dgi
Vertex Topology: 4334 4433 433 33353 435 453 4344 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcGdBeCb aCeDfAa aAfEgFhGa aGhHgIiBa aBiDbCa bDgEcAb cEfDiIdHhFc cFgHdGc dIgDeBd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg ch dh dg di ei fg gi gh

Index = 325; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agh ahfi aib bidhg bfc cfd dfe
Face Topology: 4343 4353 433 4353 434 43433 453 354 453
Vertices: abgc achd adie aeb beif bfg cgfh dhf dfi
Vertex Topology: 4433 4334 4433 434 4335 453 3353 435 453
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhBa aBhHfIiCa aCiEbDa bEiIdHhGgFb bFfGcAb cGfHdBc dIfEeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh df di ei fi fh fg

Index = 326; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aef afg aghi aihb bhc chd dgfei dhe
Face Topology: 3344 443 433 4353 4353 353 354 43343 454
Vertices: abfc acgd aeb behf cfhg dgh dhi diea eih
Vertex Topology: 4333 4334 443 3453 3353 435 453 4344 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdHeCb aCeDfAa aAfEgBa aBgFhGiHa aHiIhDbCa bDhEcAb cEhFdBc dFgEfDeIiGd dGhIeHd
Edges: ab ac ad ae be bf cf cg dg dh di ei eh fh gh hi

Index = 327; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agh ahi aifb beihg bfc cfd dfe
Face Topology: 4334 4453 433 433 4354 44333 453 353 354
Vertices: abgc achd adie aeb bef bfg cgfh dhfi eif
Vertex Topology: 4433 4333 4334 444 445 453 3353 3353 435
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeDb aDeEfFgAa aAgGhBa aBhHiCa aCiIfEbDa bEeIiHhGgFb bFfGcAb cGfHdBc dHfIeCd
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg ch dh di ei ef fi fh fg

Index = 328; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcde aefg agd ach ahifb bei bic die ehgf
Face Topology: 4335 4533 433 433 43434 454 443 345 5333
Vertices: abgc acd adhe bef bfig cgihd ehi eif eba
Vertex Topology: 4433 433 4335 453 4343 33433 534 543 544
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCeIb aIeDfEgAa aAgFdBa aBcFhCa aChGiHfDbIa bDeHiEb bEiFcAb dFiGeCd eGhFgEfHe
Edges: ab ac ad ae be bf bg cg cd dh eh ei ef fi gi hi

Index = 329; Topology = 333334445; NFace = 9; NVert = 9; NEdge = 16
Faces: bcd adefg agh aieb bdif beg bfhc cgi dhe
Face Topology: 534 34434 343 3345 5433 544 5333 343 434
Vertices: abgc achid adb bde bef bfg cgh die eihgf
Vertex Topology: 3543 33334 345 544 543 534 343 434 43343
Face-Vertex Adjacency: bAcBdCb aCdDeEfFgAa aAgGhBa aBiHeDbCa bDdHiIfEb bEeIgFb bFfIhGcAb cGgIiBc dBhIeHd
Edges: ab ac ad bd be bf bg cg ch di de ei ef fg gh hi


Return to Symmetry Index
Return to Polyhedra Enumeration Index
Return to Recreational Mathematics Index

Return to Professor Dutch's Home Page

Created 17 June 2014, Last Update 17 January 2014

Not an official UW Green Bay site